hhh

 

Proč skončil proces privatizace „katastrofou“?

Bronislav Šimoník

IlustraceKatastrofa, krádež století, rozkradená země, rozprodej státu, veletunel... takovéto a další vzrušené přívlastky bylo a dodnes je možné slyšet vždy, když přijde řeč na privatizační proces 90. let, nebo když někdo začne zvedat myšlenku privatizace dnes.

Po staletí v těchto končinách řady rodin i jednotlivců, trpělivě a každodení prací budovali své jmění. Stačilo, ale jen 40 let, aby komunisté tento majetek rozvrátili, a jeho místech vybudovali naprosto nesmyslné podniky po vzoru svých sovětských soudruhů. Aby vydrancovali nerostné bohatství a vytěžili zbylý tvůrčí potenciál zdejších lidí.

Zdeformovali běžné lidské hodnoty, z gaunerů, flákačů a povalečů se stali mávnutím proutku (vstupem do KSČ) hrdinové, socialistické práce především. Ti, kteří tu sůl země vlastně vytvořili, tak ti skončili na šibenicích v komunistických koncentrácích a v dolech. Profesoři a doktoři zametali ulice a jejich vily obýval, teda spíše vybydloval zvlášť uvědomělý proletářský dobytek.

Když došly nemovitosti po buržoazii, začal komunistický režim s nadšením a hlavně efektivitou a produktivitou sobě vlastní, budovat nevzhledná monstra, která když byla dokončena, byla už za polovinou své životnosti.

Krédem té doby bylo rovnost – v mizérii, nedostatku a nesvobodě. Všechno bylo všech a vlastně nikomu nic nepatřilo, takže ani nikomu nic nescházelo. Stavební materiál nebyl ani na státem sledované stavby, ale v jejich okolí rostly chaty jak houby po dešti. Normální zboží běžné spotřeby se sice objevovalo v propagandistických časopisech, ale na pultech rozhodně nebylo. Pokud jste neměli známé a nějakou tu korunu navíc. Skvělé zdravotnictví, po kterém dnes tolik lidí brečí, také fungovalo na principu známých a plných obálek. Český národ právě procházel poslední fází průpravy na to co mělo teprve přijít.

Do toho přišel jako blesk z čistého nebe (minimálně pro ty, kdo neviděli zdegenerovaný a skomírající systém všelidového vlastnictví) listopad 1989 se vším negativním, ale především pozitivním, co takové změny přinášejí.

Jedním z pilířů polistopadových změn byla kromě nastolení politické demokracie a tržního hospodářského mechanismu, také potřeba rychlých a rozsáhlých změn majetkové struktury dosavadního státního (a centrálně řízeného) hospodářství.

Naštěstí v atmosféře tehdejší eufórie z nabyté svobody zvítězil tehdejší pragmatický a technokratický přístup nad prázdným filosofováním a právními tahanicemi. Právní systém byl bezprostředně po listopadu 89 prakticky ze 100% tvořen prověřenými nomenklaturně-StBáckými lotry. A na tyto lidi se mělo čekat až vytvoří opravdu „dokonalý“ právní rámec pro restituce a privatizace.

Velká nevole k privatizačnímu procesu přicházela (zcela pochopitelně) z levé části politického spektra. Nereformovaní komunisté samozřejmě nesouhlasili se ztrátou kontroly nad jimi ukradeným majetkem a sociální demokracie tvořená tehdy z velké části bývalými osmašedesátníky (kteří jen dokazovali že i reformní komunista je pořád jen komunista) privatizaci odmítala ze dvou důvodů. Jednak programově bojovala za co největší kontrolu státu nad ekonomikou, ale především chtěla privatizovat sama (přiměřeně a podle svých představ) neboť doufala, že bude na zlodějinách, které privatizační proces budou provázet, přímo profitovat.

Nakonec zvítězil vládní program ekonomické transformace a zneuznaná levice mohla spustit svůj vodopád nářků a nadávek na privatizaci.

Jelikož naše média po 40 letech, kdy byla hlásnou troubou komunistického režimu se obdivuhodně rychle emancipovala a musela si honem vynahradit to že 40 štěkala jak soudruzi pískali, není divu, že se přirozeným terčem jejich bulvárního zájmu stal tehdejší establishment. A vzhledem k tomu, že ekonomické podvědomí nebylo u tehdejších hlídacích psů demokracie zhruba srovnatelné s těmi dnešními, není divu, že se proces privatizace stal v důsledku papouškování žvástů páně Zemanovy a jemu podobných, v očích spousty občanů katastrofou...

Privatizaci bylo možno počátkem 90. let provést tak jak se provedla, nebo ji šlo udělat ještě mnohem hůř, jak to navrhovala levice...

eportal.parlamentnilisty.cz, 8. srpna

Pozn. redakce: Po volbách v červnu 1990 zavedla Čalfova vláda novou hospodářskou strategii, jejíž klíčové body byly liberalizace cen, liberalizace zahraničního obchodu a privatizace. Bez prvních dvou kroků by nešlo realizovat ten třetí, o němž je ve výše uvedeném článku řeč. Málokdo si uvědomuje, že reforma přeměny komunistické ekonomiky na kapitalistickou zahrnovala v sobě nejen Zákon o malé privatizaci, ale i Živnostenský zákon, Devizový zákon, Zákon o dluhopisech, Zákon o dani z příjmu, Zákon o přepočtu deviz, Zákon o státním rozpočtu. Díky ekonomickému týmu pracujícímu s buldočí úporností toto vše tehdejší ministr financí Václav Klaus realizoval během několika měsíců. Již na podzim 1990 předložil scénář ekonomické reformy Parlamentu. K prvnímu lednu 1991 byla liberalizována koruna, díky čemuž mohla začít probíhat liberalizace zahraničního obchodu. V tento den nastala skutečná změna v našem systému. Teprve po uskutečnění těchto nezbytných kroků mohl být 26.2 1991 předložen zákon o velké privatizaci, který se jmenoval "Zákon o převodu majetku státu na jiné osoby". Rychlost (devět měsíců), s jakou se vše odehrálo, byla neuvěřitelná. Mohlo při ní dojít i k některým chybám. Přesto se tyto základy přestavby ukázaly být pevné a správné a položily základ nového systému. Díky nim jsme stabilní demokracií, v níž je zaveden funkční trh. A to navzdory tomu, že cestou vpřed neboli alternativou komunismu nebyl tehdy pro některé lidi u nás kapitalismus, ale různé utopické třetí cesty. Klausova ekonomická reforma byla trnem v oku nejen reformním komunistům šedesátých let v čele se Zemanem, Komárkem,  Jičínským, Vlasákem, Grégrem, Vrbou, ale i disidentům z kulturní a intelektuální sféry v čele s Havlem, Dienstbierem a Pithartem. O tom, jak neuvěřitelně a někdy přímo hulvátsky tito lidé brzdili změny, jsme psali podrobně v článku "Patnáct let od restaurace kapitalismu v ČR". Bohužel je brzdí stále, demagogicky útočí na privatizaci a na vše, co se kapitalismu týká. Odmítají smysluplnost politických stran, obhajují tzv. nepolitickou politiku a trvají na apriorním nároku intelektuálních a kulturních elit na výjimečné postavení v zemi, což není nic jiného než odmítání nastolené liberální demokracie. Přejí si prostě jiný, nový, neomarxistický kolektivismus, Václavem Klausem trefně nazývaný postdemokracie. 

Srpen 9, 2012