hhh

 

Senátorský kandidát Svobodných Čestným předsedou Společnosti A. Švehly

Jaroslav Kronus

Dnešního dne jsem zjistil, že senátorským kandidátem Svobodných je ing. Jan Nádvorník, dlouholetý bývalý starosta Prahy 15 a též bývalý senátor v tomto regionu. Jelikož jsem žil až do roku 2002 v MČ Dolní Měcholupy, která s MČ Praha 15 sousedí a na Úřadu MČ Praha 15 je prováděna značná část výkonu státní správy i pro MČ Dolní Měcholupy, tak mohu říci, že jsem mohl sledovat výkon starostenského úřadu ing. Nádvorníka téměř tzv. zblízka. V letech 1998 - 2002 jsem byl i členem zastupitelstva MČ Dolní Měcholupy a v této době se mi podařilo prosadit zřízení prvního památníku 3. odboje na území hl.m. Prahy a po mnohaletém studiu života Muže 28.října 1918 A. Švehly i zasadit se o udělení Čestného občanství MČ in memoriam.

A. Švehla zvaný sedlák či liška z Hostivaře měl v lokalitě Prahy 15 rodný dům a statek a jeho rod byl s tímto místem významně spjat. Politický i aktivistický život tohoto velikána politiky ČSR v období předmnichovském ovlivnil velice život Hostivaře i přilehlých oblastí. Například život Obce sokolské v Hostivaři byl dlouhá léta spjat s činností tohoto muže. V memoárové literatuře je dokonce zaznamenán příběh, kdy TGM při návštěvě A. Švehly na jeho statku si zdřímnul na neudržovaném terasu a A. Švehla ho hledající měl dosti starostí, než spícího "presidenta Osvoboditele" našel! Po této vcelku nepříjemné situaci byla vystavena poblíž Švehlova statku strážnice, kde v době návštěv službu konající četník dbal všeho, aby se dotyčná situace již neopakovala. Pamětníci také mluví o občasném zajití obou mužů do legendárního hostince U milionu, kde ač TGM abstinent a A. Švehla milovník vína spolu, řečeno dobovým jazykem, se dobrali ke skutkům prospěšným obecnému.

Ing. Nádvorník je Čestným předsedou Společnosti A. Švehly a svoji činností v úřadu starosty Prahy 15 se zasadil o zřízení Památníku A. Švehly na třídě jména pojmenované též po Švehlovi. Každým rokem je u tohoto památníku organizovaná pietní akce, existuje tzv. Švehlova stezka a je mnoho dalších aktivit u jejíž zrodu stál ing. Nádvorník a žijí dnes vlastním životem! Bylo by nefér nezmínit historičku Prahy 15 a autorku knihy o Švehlovi paní Marii Zdeňkovou, která pod gescí vykonala a ještě dnes vykonává mnoho drobné a užitečné práce v uvedeném kontextu.

Samotnou kapitolou je zorganizování návštěvy současného presidenta republiky Václava Klause ing. Nádvorníkem u pomníku A. Švehly a přihlášení se k odkazu tohoto muže současným presidentem. Neznám žádného význačnějšího politika formujícího ethos českého politického prostředí po roce 1989, který by se veřejně a nahlas přihlásil k odkazu Švehlovu.

Závěrem si dovolím jednu drobnou vzpomínku svědčící i lidském přístupu ing. Nádvorníka. Tuším, že to bylo v roce 2000, kdy jsem zjistil, že u památníku A. Švehly není na Den republiky tj. 28.října žádná výzdoba. Položil jsem toho sychravého dne zde aspoň věneček a poslal k rukám tehdejšího starosty Prahy 15 velice ostrou výtku. Jaké bylo moje překvapení, když mi přišel osobní dopis ing. Nádvorníka , který kromě omluvy sdělil, že toto " opomenutí" se již nebude opakovat. Z "opomenutí " se stala TRADICE a každým rokem je na 28.října organizovaná akce sloužící k připomenutí tohoto velkého muže českých dějin.

Snímek Jan Kopal