hhh

LETOS MI TO NESTOUPNE. VÁM TAKY NE

Petr Paulczynski

Nelekejte se však, nehodlám psát o Arginmaxu ani Clavinu. Hodlám psát o zmražení důchodů. Právě jsem se totiž dozvěděl, že náš úžasný parlament schválil vládní předlohu, která se vykašlala na sliby a s odkazem na svrab a neštovice do nichž jsme se dostali nebo do nichž nás oni zavedli jsou důvodem pro oškubání důchodců. Galaktický ministr financí se rozhodl ušetřit pár kaček na těch nejslabších. Tomu bych rozuměl, kdyby se tímto principem řídila i vláda. Namísto toho aby šla příkladem, dozvídáme se, kolik který ministr napsal nemravných odměn, aniž bychom zjistili komu. Také hafo zbytečných vládních poradních orgánů sežere skoro tolik, co ušetřili na důchodcích. Stačí si najet na seznam těchto úřadů často velmi bizarních názvů s neuvěřitelným počtem zaměstnanců, rozpočtem i diskutabilním až škodlivým efektem: Národní ústav lidové kultury, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Evropské spotřebitelské centrum, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Český normalizační institut, Ústav zemědělských a potravinářských informací, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Úřad pro ochranu osobních údajů, Agentura pro podporu podnikání a investic, Státní rostlinolékařská správa, Garanční fond obchodníků s cennými papíry, Výzkumný ústav živočišné výroby, Česká energetická agentura, Vinařský fond...

Dále stačí skočit na stránky vlády, kde najdeme poradní a pracovní orgány vlády či jednotlivých ministerstev. Posuďte sami.

Poradní a pracovní orgány jejichž činnost zajišťuje Úřad vlády ČR:

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva 
Národní ekonomická rada vlády
Bezpečnostní rada státu
Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí
Legislativní rada vlády
Výbor pro Evropskou unii
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
Rada vlády pro lidská práva
Rada vlády pro národnostní menšiny
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Vládní dislokační komise
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost
Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Poradní a pracovní orgány, jejichž činnost nezajišťuje Úřad vlády ČR:

Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii (zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu) 
Rada vlády pro udržitelný rozvoj (zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí) 
Rada pro zdraví a životní prostředí (zabezpečuje Ministerstvo zdravotnictví) 
Rada hospodářské a sociální dohody (zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí) 
Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí) 
Rada vlády pro seniory a stárnutí populace (zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí) 
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí) 
Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu (zabezpečuje Ministerstvo dopravy) 
Národní koordinační skupina pro digitální vysílání (zabezpečuje Ministerstvo vnitra) 
Česká komise pro UNESCO (zabezpečuje Ministerstvo zahraničních věcí) 
Ústřední povodňová komise (zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí) 
Rada České republiky pro jakost (zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu) 
Komise pro narovnání vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi (zabezpečuje Ministerstvo kultury)

Myslí si někdo, že tohle všechno k něčemu potřebujeme, nebo je to zdroj úspor o nichž se zatím jen mluví? Zdá se, že zvýšit DPH a zdražit rohlík či cihlu je asi jednodušší.

A tak nevím, jestli ti mám státe za těch pár korunek důchodu poníženě poděkovat, nebo vyvolat důchodcovskou revoluci. Protože těch několik kaček, které mi milostivě přidá můj milý malý, skromný, levný a efektivní stát není žádná  finanční prda. Protože jestli se potvrdí předpoklady na zdražení potravin, elektřtiny, plynu a dalších komodit, bude mi pořádných pár kaček chybět. Asi bych potřeboval vysvětlit pojem valorizace a zjistit který chuj ji počítá. Protože tohle není valorizace ale almužnizace.

Rozumím tomu, že se má šetřit. Nerozumím tomu, proč se má šetřit na důchodcích, když všude vidím jak právě stát rozhazuje plnými hrstmi. Až uvidím, že šetří i stát, sklapnu a smířím se s tím, že se uskrovním i já.

Takhle to spíš vypadá, že najíždíme znovu na staré komančské heslo "dědeček a babička, ujídají chlebíčka".

P.S. Víte proč mají potkani 4 nohy? Aby byli u popelnic dřív než důchodci.

Jako tato důchodkyně