hhh

Festival duchovního umění v Želivském klášteře

František Marek

V historických prostorách želivského kláštera, který patří díky mistrovské přestavbě architekta Santiniho ke skvostům Vysočiny, proběhne o letních prázdninách od 30. června do 25. srpna třetí ročník festivalu duchovního umění s názvem Musica Figurata Želiv  2012. Letošní ročník bude věnován 100. výročí narození želivského opata Bohumila Víta Tajovského. „Název festivalu jsme vybrali s odkazem na figurální sakrální hudbu, což je vícehlasá slavnostní hudba s doprovodem nástrojů. Festival nabídne zájemcům nejen koncerty duchovní hudby, ale také výstavu fotografií a přednášku. Věříme, že zaujmeme světskou hudební zábavou v refektáři, výstavou v ambitech kláštera a koncerty sakrální hudby v opatském kostele,“ svěřila se ředitelka produkce Hana Konvalinková. Historické prostory želivského kláštera jsou pro tuto hudbu autentickým prostředím. „Festival v nové podobě navrací klášteru jeho původní poslání jako šiřitele kultury a vzdělanosti v regionu,“ uvádí umělecká ředitelka festivalu Marika Pečená.

V Želivě zazní světová premiéra

Na prázdninové soboty připravují organizátoři celkem osm koncertů vynikajících souborů s českými i zahraničními sólisty. Návštěvníky určitě zaujme Schola Gregoriana Pragensis, která do Želiva přijíždí s hudbou doby Karla IV.  „Milovníci barokní hudby se mohou těšit na barokní večer v Želivě, ve kterém Collegium Marianum předvede nejlepší barokní skladby, 21. července přijede   vynikající lotyšská houslová virtuózka Daila Darmbrauská a v jejím podání si budeme moci vyslechnout Růžencové sonáty Franze Bibera,“ vyjmenovává jen některé perličky z programu Hana Konvalinková.Festival se opět zaměří na novodobé premiéry z premonstrátských sbírek. Letos organizátoři vybrali Requiem českého barokního skladatele Františka Ignáce Tůmy, které zazní v souvislosti s každoroční vzpomínkovou mší za kněze a řeholníky vězněné v Želivě v letech 1950-1956.  Návštěvníci také uslyší světovou premiéru skladeb reflektujících na dílo J. S. Bacha od švýcarského skladatele Erika Oño v podání švýcarského souboru Ensemble Arcimboldo.

V Želivě navazují na tradici duchovního a kulturního centra

Želivský klášter byl založen ve 12. století. V průběhu let se stal centrem vzdělanosti a kultury. V 18. století zde byl zřízen konvikt pro studenty ze šlechtických rodin. Studenti pěstovali nejen vědu a duchovní život, ale podíleli se spolu se svými profesory také na kulturním životě, zejména v oblasti divadla a hudby. Během první  republiky se klášteru ekonomicky dařilo a byl duchovním  i  kulturním  centrem regionu. Po druhé  světové  válce   byli  premonstráti v z kláštera vyhnáni a přemístěni do Broumova.  V klášteře vznikl  za komunismu internační tábor za jehož  šestileté  existence jím prošlo  přes  400 kněží a řeholníků.  V klášteře byli  vězněni mimo  jiné  biskup Tomášek a biskup Otčenášek. Později se klášter na téměř 40 let proměnil v Psychiatrickou a protialkoholní léčebnu. Premonstráti se vrátili až v roce 1993 a postupně vrátili klášteru život a jeho tradici. Želivský klášter patří také díky mistrovské přestavbě architekta Santiniho ke skvostům Vysočiny.

V současné době pořádají premonstráti   víkendové  cykly duchovních obnov, otevírají klášter veřejnosti, pořádají kulturní programy a nabízejí pobyty všem, kteří chtějí načerpat sílu a pokoj v dnešní uspěchané době.