hhh

 

Napadený má právo na jakoukoliv obranu

Petr Hannig

Nerad se vyjadřuji k horkým událostem. Proto až teď reaguji na letošní incident silvestrovské noci v Tanvaldu. A proto s chladnou hlavou je třeba volit takové postupy, které vytvoří předpoklady pro budoucí eliminaci, nebo alespoň zmírnění násilí. Už při založení Strany zdravého rozumu (nyní Suverenita – Strana zdravého rozumu) v roce 2002 bylo jedním z jejích hlavních programových hesel obsažených v Desateru zdravého rozumu: NAPADENÝ MÁ PRÁVO NA JAKOUKOLIV OBRANU, včetně té nejkrajnější. Tehdy před dvanácti lety se svět ještě nezdál tak drsný, jako je nyní, ale vzhledem k vývoji ve společnosti a hlavně v prezentaci násilí v televizích se dala předpokládat křivka nárůstu násilné kriminality. Házením hrachu na stěnu byly naše protesty proti násilí v médiích. Teď už je to stejně jedno, protože si děti najdou násilí na počítačích v počítačových hrách, které jim rodiče sebedestruktivně nakupují.

Co tedy dělat? Vraťme se k onomu incidentu. Vyšetřující prokurátorka zcela jasně sdělila, že onen střílející 63 letý muž byl napaden (snad noži) a že střílel ze země. To znamená, že byl nějakým způsobem sražen na zem a mohlo mu být usilováno o život. V tomto případě ovšem padla kosa na kámen. Onen muž byl totiž legálně ozbrojen. Použil tedy zbraň v sebeobraně, neboť byl vystaven přesile daleko mladších útočníků. Proto mě hrubě rozčílilo prohlášení, že nyní se bude vyšetřovat, jestli obrana onoho staršího muže proti o více jak 40 let mladším útočníkům, byla přiměřená. Chápu, že státní zástupce nemá jinou možnost, než toto zvažovat. Není to jeho chybou, ale chybou naprosto špatné legislativy. Nechali jsme si naordinovat zákony, které nás ve své podstatě mohou zničit. Politická korektnost je zhoubná hlavně pro střední třídu. Střední třída je skomírající plamínek na ostrůvcích slušnosti v moři hrubosti a zlodějny všeho druhu. Zlodějna je navíc chráněná zákony, které si představitelé všeho schopných dokázali vyrobit ke své ochraně před spravedlností. Dnes vládne právo, které  je na hony vzdáleno od spravedlnosti, tak, jak ji chápou lidé, kteří ještě neztratili zdravý rozum.

Snažme se potlačit emoce, a s chladnou hlavou vždy hledat cestu k nápravě. A tou cestou je maximální účast při volbách všeho druhu. A nenechat se manipulovat médii, tak jak tomu bylo doposud. Vždyť v každém z nás je ještě trochu zbylého selského zdravého rozumu, který nestačil vyprchat konzumními masážemi. Ve svém posledním vystoupení v Politickém spektru jsem na konec řekl, že je chybou, že se společnost zabývá pouze penězi. Vytratila se etika, výchova ke spravedlnosti atd. Každý, kdo alespoň trochu věří v dobro, ať ve svém okolí působí. Čtěte svým dětem krásné pohádky, kde dobro vítězí nad zlem. Odtrhněte je od počítačových her. Vyplatí se vám to v budoucnosti vrchovatou mírou. A protože ve dnešním světě nemůžeme být pouze vedeni myšlenkou nenásilí, kterou na úsvitu novověku razil Petr Chelčický, buďme dobří, ale pevní. Proto dejme zelenou takovým zákonům, které nade vší pochybnost oddělí zrno od plev. A proto, jestli se jednou dostane Suverenita - Strana zdravého rozumu do parlamentu, (což nemusí být nakonec takovou utopií), jedním z prvních zákonů, který bude prosazovat bude znít: NAPADENÝ MÁ PRÁVO NA JAKOUKOLIV OBRANU, včetně té nejkrajnější.