hhh

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA:

Komentované prohlídky k výstavěSv. Anežka Česká – princezna a řeholnice“

Aleš Pištora

Komentované prohlídky a přednášky k výstavě „Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice“ začínají od 15. ledna 2012 v Klášteře sv. Anežky České, kde je výstava otevřena do 25. března 2012.

Uspořádání výstavy „Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“ se ujalo Arcibiskupství pražské, které spolupracovalo s Národní galerií a dalšími kulturními a církevními institucemi. Od roku 1932 je to první pokus o vytvoření uceleného přehledu svatoanežské tematiky ve výtvarném umění a uměleckém řemesle. Výstava představuje život a dílo sv. Anežky Přemyslovny v rovině královské dcery, ženy, kterou žádá o ruku sám císař, ale také významné představitelky panovnického rodu, která usiluje o smír v rodině a pokoj v české zemi. Je na ní zachycen i ohlas Anežčiny charitativní služby a jejího výjimečného dějinného poslání ve výtvarném umění.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY A PŘEDNÁŠKY

NEDĚLE       15. ledna 2012           15:00              Kateřina Sládková

Anna Slezská a její fundace

Anna (1201/1204 – 1265), starší sestra sv. Anežky Přemyslovny a manželka slezského knížete Jindřicha II. Pobožného, patří do okruhu urozených žen, které pod vlivem duchovní atmosféry doby zvolily asketický způsob života spojený s charitativní a fundátorskou činností. Největší inspirací jí přitom byly její příbuzné, tchýně Hedvika Slezská a mladší sestra Anežka Přemyslovna. Do Slezska uvedla řád křížovníků s červenou hvězdou a založila špitál sv. Alžběty a především klášter klarisek ve Vratislavi, který se po pohřbu Anny Slezské stal mauzoleem slezských Piastovců.

NEDĚLE       12.  února 2012         15:00              Michaela Císlerová

Klášter Na Františku a jeho zakladatelka
Komentovaná prohlídka o životě a působení Anežky Přemyslovny, jedné z největších duchovních osobností českého středověku a zakladatelky a budovatelky konventu klarisek, první gotické stavby v Praze, jehož unikátní prostory navštívíme.

NEDĚLE       19. února 2012          15:00              Kateřina Sládková

Svatá Hedvika Slezská

Hedvika (11741243), patronka Slezska, pocházela z bavorského rodu Andechs. Provdala se za slezského vévodu Jindřicha I. Bradatého. Po porodu sedmi dětí složila společně s Jindřichem slib manželské čistoty a věnovala se převážně dobročinným aktivitám. S manželem založila slavný klášter cistersiaček v Třebnici, ve kterém pobývala i mladá Anežka Přemyslovna.

NEDĚLE       26. února 2012          15:00              Alena Kingham

Svatá  Anežka Česká - princezna ze vznešeného rodu

Přednáška ke svaté Anežce České (?1211 – 1282) a jejím urozeným příbuzným  - exkurz do politické situace v Evropě a okolnosti, které formovaly Anežčinu osobnost.

NEDĚLE       4. března 2012           15:00              Romana Petráková

Řád křížovníků s červenou hvězdou ve Vratislavi a v Praze

Komentovaná prohlídka věnovaná slezské větvi řádu křižovníků s červenou hvězdou, špitálnímu rytířskému řádu. Tento řád byl do Slezska uveden Annou Slezskou, sestrou svaté Anežky a již od svého uvedení měl ve Vratislavi, potažmo v celém Slezsku důležité postavení.

NEDĚLE       18.  března 2012        15:00              Kateřina Sládková

Svatá Alžběta Durynská

Alžběta (1207-1231), sestřenice Anežky Přemyslovny, dokázala během krátkého života uvést františkánské ideály do praxe. Uherká princezna z rodu Arpádovců byla již v dětství provdána za durynského lankraběte Ludvíka. Po jeho smrti věnovala veškerý majetek na charitativní činnost. Založila špitál v Marburku, kde se také sama o nemocné starala. Zemřela velmi mladá a již čtyři roky po smrti byla svatořečena.

STŘEDA       21. března      2012    16:30              Jan Fiřt

Archa velmistra Mikuláše Puchnera

Puchnerova archa neboli Křížovnický oltář je jedním z nejvýznamnějších děl pozdně gotického deskového malířství v Čechách. Dílo zároveň reprezentuje orientaci na stylovou vrstvu tzv. nizozemského realismu. Vedle výtvarné kvality zaujme archa též svojí ikonografickou stránkou. Její některé náměty se vážou k historii a poslání jediného původního českého řádu – Křížovníků s červenou hvězdou.

ČTVRTEK   29. března 2012         16:30              Kateřina Bečková

Haštalsko-anežská čtvrť

Přednáška Kateřiny Bečkové, předsedkyně Klubu za starou Prahu a kurátorky Muzea hl. m. Prahy k historii, proměnám i současným urbanistickým rizikům staropražské čtvrti. Součástí akce bude vycházka do okolí Anežského kláštera.

 

Pozn.: min. počet nutný pro konání akce: 7 osob

Místo konání: Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17 (vchod pro návštěvníky: Anežská 12), Praha 1 – Staré Město, kostel sv. Františka

Doba trvání prohlídek a přednášek: cca 60 – 90 min.

Sraz zájemců: vždy v uvedeném čase v prostorách pokladny v přízemí

Cena: 80 Kč,- 50 Kč sníž. pro studenty a seniory (uvedené ceny platí pouze na určenou prohlídku/ přednášku v den konání)

Rezervace: faktor@ngprague.cz, 221 879 216, -217, -225

Další programy k výstavě i ke stálé expozici v Národní galerii – Klášteře sv. Anežky České naleznete na www.ngprague.cz.

 

Zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno AVG - www.avg.cz
Verze: 2012.0.1901 / Virová báze: 2109/4738 - Datum vydání: 12.1.2012

 

 

 

 

U mne jste prohrál, pane Klausi

Petr Havlík 

04. 01. 2012 | 15:15 

Přečteno 15691 krát 

Pošli e-mailem

V posledních několika týdnech bylo na adresu Václava Havla řečeno a napsáno mnohé. Některé komentáře se týkaly i toho, jak se rozloučení s Václavem Havlem zhostil jeho nástupce Václav Klaus. Měl jsem možnost poznat oba naše prezidenty osobně a poměrně dobře.

 

S jedním z nich (VK) jsem více než dva roky (1990 – 1992) spolupracoval. Přesto byl můj první kontakt s rodící se polistopadovou politikou svázán nejprve se jménem Václava Havla. Vzpomínám si, jak jsme jako mluvčí OF obcházeli v prosinci 1989 tehdejší soudruhy poslance z Federálního shromáždění a snažili jsme se je přesvědčit, že je důležité a správné, aby zvolili Václava Havla prezidentem tehdejšího Československa. 

Variantu s Alexandrem Dubčekem jsme si vůbec nepřipouštěli. Některé rozhovory byly úsměvné a jiné docela dobrodružné. Snažili jsme se i jinak prezentovat Václava Havla široké veřejnosti. Měli jsme například na videokazetě dokument, který o Václavu Havlovi natočila britská BBC a ten jsme pouštěli studentům na školách. Václav Havel se stal nosným příběhem sametového převratu. Byl nejen symbolem, ale i akcelerátorem dalšího vývoje. 

V prvních měsících po listopadu 1989 se postupně prezentovaly i další osobnosti z vedení OF. Z nichž byli nejviditelnější ministři zahraničí a financí – Jiří Dienstbier a Václav Klaus. Václav Klaus nedávno prohlásil, že to byl Václav Havel, který jej přizval do Občanského fóra. Není to pravda. Václava Klause přivedla do rodícího se OF Rita Klímová. Byla manželkou reformního komunisty Zdeňka Mlynáře, dcerou levicového novináře Stanislava Budína, vystudovanou ekonomkou a také matkou Vladimíra Mlynáře. Ten dnes funguje v dresu PPF. 

A není nezajímavé, že se Petr Kellner chystá zaplatit projekt prezidentské knihovny Václava Klause. PPF je dnes nejmocnější finanční skupinou v zemi a její vliv zasahuje mnohé oblasti, včetně politiky. Připomínat angažmá ex ministra Kočárníka v České pojišťovně jistě není potřeba. V první sestavě OF zastupoval Václav Klaus vlastně Prognostický ústav, a tedy tým Valtra Komárka, byť se od něj později ostře distancoval. 

Poprvé jsem Václava Klause viděl osobně někdy koncem února 1990, když jsem jej nečekaně „vyfasoval“ jako krajského lídra volební kampaně OF. Naše setkáni a budoucí spolupráci jsem mimo jiné popsal v článku „Klaus není týmový hráč“http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/petr-havlik.php?itemid=13467, který vyšel pod názvem „Z vizionáře pouhým technologem moci“ taky v Hospodářských novinách 17.6. 2011. 

Zbývá dodat jediné. Když jsme podnikali spanilé jízdy po severní Moravě na jaře 1990 před prvními svobodnými volbami, tak před naší kolonou jelo auto s tlampačem. A z něj se ozývalo volební poselství – „ Zvolíte li Václava Klause, pak volíte i Václava Havla“. Těžko říci nakolik tato věta ovlivnila vysoký počet preferenčních hlasů pro Václava Klause, ale svůj efekt určitě měla. 

V létě 1990 bylo zřejmé, že OF nebude moci ve své pestrosti a elastičnosti fungovat jako srozumitelné a čitelné politické uskupení. Lidé, jako Václav Benda na straně jedné a Petr Uhl na straně druhé, se nemohli shodnout téměř na ničem. Václav Klaus ucítil šanci. Věděl, že k prosazení svého konceptu velké privatizace potřebuje počáteční podporu Václava Havla. Nutno dodat, že hlavní autor předloh Dušan Tříška velmi čile spolupracoval v zákrytu s lidmi z rodícího se byznysu – např. s Borisem Vostrým, ale i jinými nedávnými prominenty a aktivními přisluhovači minulého režimu. Zjednodušeně řečeno – Klaus s Havlem umně vybartroval jeho podporu pro svou transformaci za restituce, jejichž byl velkým odpůrcem. 

Václav Klaus se nyní snažil přesvědčit posluchače a diváky, že si Václava Havla vždy velmi vážil. Dokonce prohlásil, že tomu tak bylo již od šedesátých let. Když jsem to slyšel poprvé, tak mne hned napadl jeden aforismus G. K. Chestertona: „Opravdový lhář neříká svévolné a zbytečné lži. Jeho lži budou vždy příjemné a nezbytné“. A ještě jeden se hodí na Václava Klause: „Naprostá sebedůvěra není jen špatnost, je to slabost“. 

Václav Havel byl autentickým nositelem pevných zásad a hodnot. A přes všechna svá váhaní, své pochybnosti, ale i chyby a omyly, jim zůstal věrný. Václav Klaus je proti němu jen rafinovaným technologem moci a brutálním egoistou. Jejich vzájemný vztah nikdy nestál na půdorysu vzájemného respektu a důvěry. Václav Klaus vždy žárlil především na mezinárodní renomé Václava Havla. A nejvyšší formou závisti je nenávist, byť šikovně skrývaná za společenské konvence a procedurální pravidla. 

Dominantním rysem vztahu Václava Klause k Václavu Havlovi byla rivalita. I proto jsem Václavu Havlovi svou troškou pomohl ke zvolení prvním prezidentem samostatného českého státu na počátku r. 1993. Po vzájemné dohodě s Václavem Havlem jsem přemlouval k tomuto kroku poslance, především ty zvolené za ODS, neboť bylo zřejmé, že Václav Klaus a někteří jeho věrní by raději preferovali jinou variantu, čímž by ještě zvýraznili svou přehlušující dominanci. Václav Havel tehdy získal 109 hlasů. V tajné volbě mu dali své hlasy i někteří opoziční poslanci, ale ne všichni tehdejší poslanci ODS. 

K napsání těchto postřehů mě přiměla především míra pokrytectví, kterou předvedl Václav Klaus po úmrtí svého předchůdce. Je smutné, že mu závidí nejen klidnou smrt, ale i pohřeb. Snaha o urychlené vytvoření historické ikony, která se uloží do depozitáře muzea, má i svůj pragmatický motiv. Havel se tak stává postavou z dějepisu, ale Klaus hraje svůj další sólo part „live“ a „on line“. Je to nevkusné, ale pro Klause příznačné. Vždy chtěl Václava Havla porazit – v počtech knih a čestných doktorátů, v obdivu mas a teď i v míře odkazu. 

Tento souboj však Václav Klaus prohrál již předem, a protože to tuší, tak se začal Václavu Havlovi In memoriam klanět a získat tak pro sebe alespoň bonus navíc. Mohl jej přeci ocenit za jeho života, příležitostí k tomu měl více než dost. 

U mne jste, pane Klausi prohrál, a to především jako člověk. Udělal jsem správně, když jsem s Vámi v r. 1993 ukončil spolupráci. Nikdy jsem si přespříliš neidealizoval ani Václava Havla a ani Václava Klause, a už vůbec ne některé persony, kterými se občas obklopili. Neidealizoval jsem si ani dohodu o převzetí moci, které eufemisticky po letech říkáme revoluce. A činil jsem tak veřejně. Václav Klaus to možná ještě neví, ale on si začal psát své „Odcházení“ při loňské návštěvě v Chile. Jeho konzervativní rétorika se míjí s jeho skutky a činy a nezakryje to ani majestátní plurál. Naopak.

P.S. Falešný reformátor má vždy zcela jasno – před sebou vidí jedinou správnou budoucnost, budoucnost své vlastní představy. Skutečný reformátor vidí dvacet budoucností, mezi nimiž je nutno vybírat a běda, když si jeho země vybere špatně. Opravdový patriot si nemůže být nikdy jist vítězstvím, protože ví, že zachází s živým organismem a svobodnou vůlí. Ale pokorně, odpovědně, nesobecky a trpělivě se o něj snaží.

 

Vážený pane Svačile,
panu Havlíkovi nelze věřit. je to lobbista. Kopal za ODS, pak pomáhal dělat kampaň ODA, lobboval za zvolení HAvla prezidentem a anyní je asi azse najat za lobbování dalšího prezidneta. Svou práci dělá vždy bez skrupulí a dobře. Bohužel je mu vždy v daném okamžiku jedno komu jinému ublíží. Prostě profesionální  najímaný lobbista, něco ajko pan Dalík. Proto jeho názory beru s rezervou. To ale neznamená, že bychom s ním neměli bojovat. Prof. Klaus si podbné pomluvy nezaslouží.
Hezký večer přeji,
Ivana H.

Dne 4.1.2012 17:20, pavel.svacil@centrum.cz napsal(a):

Vážená paní redaktorko, 

měl bych na Vás dotaz. Občas zabrouzdím na blogy aktualne.cz. Tentokráte jsem postřehl blog nám dobře známého P.Havlíka, kdysi věrného pobočníka a poradce V.Klause. O to větším překvapením byl nevybíravý tón, který zvolil na adresu prezidenta V.Klause - svého času člověka, jehož pokládal za svého přítele. Posuďte např. tyto řádky:

 

"Václav Klaus je proti němu (V.H.) jen rafinovaným technologem moci a brutálním egoistou. Jejich vzájemný vztah nikdy nestál na půdorysu vzájemného respektu a důvěry. Václav Klaus vždy žárlil především na mezinárodní renomé Václava Havla. A nejvyšší formou závisti je nenávist, byť šikovně skrývaná za společenské konvence a procedurální pravidla.

 

K napsání těchto postřehů mě přiměla především míra pokrytectví, kterou předvedl Václav Klaus po úmrtí svého předchůdce. Je smutné, že mu závidí nejen klidnou smrt, ale i pohřeb".

 

Proč pan Havlík otočil ve svém pohledu na V.Klause? Co si o jeho slovech myslíte? Co se to proboha děje?

 

 

Srdečně zdraví,

P.Svačil


______________________________________________________________
> Od: "Fragmenty" <fragmenty@fragmenty.cz>
> Komu: <pavel.svacil@centrum.cz>
> Datum: 26.12.2011 13:01
> Předmět: Re: Halík opět útočí
>

Nevím, nebyla jsem tam. Protože ale pana Bartoše znám jako člověka
čestného, který nikdy ve svých dosavadních článcích nelhal, tak je to
asi tak ajk píše. Děkuji Vás za upozorněnní na zajímavý článek.
Hezké Vánoce přeji,
Ivana H.

Dne 25.12.2011 12:26, pavel.svacil@centrum.cz napsal(a):
> Vážená paní redaktorko,
>  
> chtěl jsem se jít podívat na údajně velkolepou výstavu Luciferův efekt v DOXu. Jakmile jsem si ovšem přečetl komentář publicisty A.Bartoše
> ( http://abbartos.wordpress.com/2011/12/20/dox-a-panoptikum-pravdolasky/ ), začal jsem váhat. Také si myslíte, že ta výstava má propagandistický charakter namířený proti ideovým hodnotým V.Klause?
>  

Zdeněk Jemelík, Útěk vpřed
Vyšlo 7.1.2012 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Nabuzena článkem „Policie jako bojiště“ (zde: http://www.politikon.cz/index.php/sloupek-politikonu/9/4671-martin-stin-policie-jako-bojiste) napsala mi čtenářka, která "o tom přece jen trochu ví", že bojištěm politiků je nejen policie, ale i státní zastupitelství. Podle jejích poznatků v něm zuří válka, „která je totální až do úplného srovnání protivníka s jiným názorem se zemí“, takže „za chvíli nebude proti komu bojovat, neboť válečníci se nakonec povraždí navzájem“.

Odmyslím-li si pisatelčinu nadsázku, v podstatě nepřišla s ničím  novým, protože „válka žalobců“ vypukla již v červnu r. 2007 po předání trestní  věci bývalého místopředsedy vlády Jiřího Čunka k zastavení jihlavskému  okresnímu státnímu zástupci Arifu Salichovi. Ta dosud zcela neodezněla, jen kyvadlo „válečného štěstí“ se nakonec zhouplo na druhou stranu. Mezi událostmi z června r.2007 a současným dramatickým děním ve státním zastupitelství je příčinná souvislost, byť skandál kvůli netečnosti státu k švýcarské pobídce k připojení k tamnímu trestnímu stíhání vnesl do děje prvky navíc.

Čtenářka dala nepřímo najevo, že rozhodnutí o kárných žalobách a postavení mimo službu  „hříšných“ vedoucích činitelů Vrchního státního zastupitelství v Praze Vlastimila Rampuly, Libora Grygárka, Ladislava Letka a Marcely Kratochvílové,  údajně odpovědných za průtahy v „kauze Mostecké uhelné společnosti“, považuje za nespravedlivé.

Váhu jejího názoru prověří v nejbližší době kárný soud a také Policie ČR, na kterou  se obrátil pověřený vrchní  státní zástupce v Praze s požadavkem, aby přezkoumala, zda se výše zmínění „hříšníci“ postupem v „kauze Mostecké uhelné společnosti“ nedopustili trestného činu.

Nicméně je třeba mít na mysli, že časový průběh řešení případů na státním zastupitelství je obecně doložen archivovanou dokumentací, takže zjištěné průtahy v „kauzy Mostecké uhelné společnosti“ si Stanislav Mečl nevymyslel. Jde tedy spíše o vyhodnocení jejich důvodnosti a důsledků.

Klamavý je optický dojem,  že  „kauza Mostecké uhelné společnosti“ je jediným velkým hříchem státních zástupců VSZ v Praze, který má možná jen náhodnou povahu, ale jinak zmíněný úřad fungoval jako dobře promazaný stroj. Naopak blíže pravdě je tvrzení, že vady zjištěného přístupu k této kauze jsou jen vzorkem toho, jak „vrchní státní zametačství“ fungovalo obecně.

Lze se domnívat, že dny výše zmíněných státních zástupců byly stejně sečteny, i kdyby „kauzy Mostecké uhelné společnosti“ nebylo, dílem kvůli jejich příslušnosti k „lidem Renaty Vesecké“, dílem kvůli jiným, patrně těžším „hříchům“ služební povahy. Navíc jsem na rozdíl od pisatelky přesvědčen, že jejich pádu není třeba litovat, a předpokládám, že obměna vedoucích státních zástupců jejich odchodem neskončila.

Pisatelka se posléze pozastavila nad tím, že kárnou žalobu na „hříšníky“ podá přímo ministr, nikoli vrchní nebo nejvyšší státní zástupce. Otázka je skutečně na místě. Oba vedoucí státní zástupci mají ze zákona oprávnění kárných žalobců vůči všem státním zástupcům v obvodu působnosti svého úřadu a jsou v tomto ohledu na ministrovi a jeden na druhém zcela nezávislí.  Kdo má pravomoc, má ji vykonávat. Pokud zjistili vady jednání svých podřízených, byla řada především na  nich, aby konali.

Srozumitelná je zdrženlivost Stanislava Mečla, pověřeného vedením Vrchního státního zastupitelství v Praze. Jeho věcnou příslušnost by mohly (byť nemusely) z formálních důvodů zpochybnit nevyzpytatelné soudy: kárná pravomoc je výslovně vázána na funkci vrchního státního zástupce, kterým Stanislav Mečl v přísně vzatém  smyslu zákona o státním zastupitelství není. Naproti tomu postavení nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana jako žalobce je jednoznačné. Pokud výkon své pravomoci postoupil panu ministrovi, lze to  nejspíš chápat jako zdvořilé diplomatické gesto, přiměřené politickým souvislostem případu.

Ministrova pravomoc je širší o právo postavit kárně obžalované mimo službu až do rozhodnutí kárného soudu. Rozdělení zákroku na podání kárných žalob nejvyšším státním zástupcem a následné rozhodnutí ministra o postavení kárně obžalovaných mimo službu by bylo také možné a nebylo by ničím mimořádným.

Ministrova horlivost nejspíš odpovídá politické závažnosti kauzy. Iluze nebo skutečnost (až časem se snad dovíme, co je pravda), že ve Švýcarsku leží několik miliard korun tvrdé měny české, volně pohozených na ulici, které stačilo zvednout z prachu, kdyby se českým úřadům nelenilo, vyvolala pobouření veřejnosti, které nepochybně uškodí oblíbenosti toho politika, jemuž nakonec zůstane v ruce černý Petr odpovědnosti za promeškání pohádkové příležitosti. Dotýká se to nepříjemně jak Jiřího Pospíšila, tak Miroslava Kalouska.  Ozvaly se již  také hlasy, volající po resignace nejlépe obou ministrů. Ostatně na západ od naší hranice by podobná aféra smetla odpovědné ministry během několika hodin od propuknutí.

Mediální ohlas kauzy může poškodit politické strany ministrů. Před blížícími se krajskými a senátními volbami to je pro ně krajně nemilé.

Chování Jiřího Pospíšila působí za těchto okolností dojmem „útěku vpřed“ od odpovědnosti. Rozhodným postupem proti údajně odpovědným žalobcům především odvádí pozornost od skutečnosti, že jako ministr nese politickou odpovědnost za vše, co se ve svěřeném odvětví děje. Jeho odpovědnost je nedělitelná: nemůže tvrdit, že za to, co se nepovedlo, odpovídají „jiní“ a on sám jen za zbytek. Je to významné zejména proto, že švýcarská výzva k připojení České republiky k trestnímu stíhání prošla jeho úřadem již v létě r. 2010, aniž by ji ministr a jeho náměstci zaznamenali.

Není to náhoda: systém oběhu a zpracování informací je na ministerstvu nastaven tak, že mnoho věcí jde mimo ministra k náměstkům nebo dokonce přímo k ředitelům odborů a dále až k referentům. Týká se to i některých prvků výlučné pravomoci ministra, ke kterým má tradičně záporný vztah, jako kárné agendy nebo vyřizování podnětů ke stížnosti pro porušení zákona. Neúnosnost tohoto stavu zvyšuje lokajská „ohleduplnost“ úředníků, kteří na vlastní pěst „odklánějí“ od ministrových očí podání, která by mu mohla pokazit náladu. Příkladem budiž zpráva o trestním oznámení spolku Šalamoun na podezřelé v „kauze Čunek“, mezi něž se jako capo di tutti capi samozřejmě dostal i pan ministr: dostala se mu do rukou s několikaměsíčním zpožděním, ač kromě oficiálního doručení na podatelnu přišla na několik ministerských e-mailových adres. Vynadáno nedostal ředitel sekretariátu, ale 1. náměstek.

Tyto poměry ve větší nebo  menší míře panovaly na ministerstvu ( a také na Nejvyšším státním zastupitelství) i dříve. Ale až za působení Jiřího Pospíšila byla pravidla nakládání s podněty zvenčí dovedena do současného stavu naprosté neúnosnosti.   

Přijde-li v tomto systému na ministerstvo nespecifická informace, která se  Pospíšilovým „expertům“ jeví jako nezajímavá bez ohledu na její finanční dosah v řádu několika miliard, nevěnuje se jí při dalším zpracování pozornost, přiměřená jejímu významu.   

Jiří Pospíšil se tváří, jako by mezi ním a ministerstvem byl příkop: předstírá, že způsob, jakým v létě r.2010 úředníci ministerstva naložili se švýcarskou dokumentací, se ho vůbec netýká. Pravdou je ovšem opak : již tehdy mu věc neměla uniknout, již tehdy měl přijmout účinná opatření.

Dalším kritickým bodem pro posouzení jeho odpovědnosti je doručení další švýcarské výzvy na ministerstvo na jaře r.2011. Podle jeho názoru věc pro něj začala a skončila tím, že švýcarské podání okamžitě postoupil ministerstvu financí. To bylo sice správné, ale nestačilo to: musel přece z povahy věci vyvodit, že ministerstvo financí bude potřebovat při rozhodování o švýcarské výzvě a při jejím případném využití součinnost státního zastupitelství. Přesto se po předání spisu ministerstvu financí o jeho další osud  nezajímal.

Ve svém celku jej kroky v této kauze usvědčují z vícestranného manažerského selhání a vyvolávají podezření, že je spoluodpovědný za to, že vládě nebylo včas předloženo k rozhodnutí, zda se Česká republika  má připojit ke švýcarskému trestnímu řízení. Tím ovšem není vůbec vyloučena spoluodpovědnost ministra financí.

Vše výše uvedené by se mělo skrýt ve stínu, vrhaném okázalým postupem proti výše zmíněným čtyřem hříšníkům. Je to chytrý tah, na němž ministr nespravedlnosti nemůže prodělat. Kromě odvedení pozornosti od osobní odpovědnosti za průtahy z něj může mít další prospěch. Uspěje-li jako žalobce, v očích veřejnosti se upevní jeho klamný obraz mladého, rázného politika, který tvrdě dbá o pořádek ve státě. Neuspěje-li, potvrdí  se obhajoba kárně obžalovaných, že z trestněprávního hlediska a z pohledu českého práva obecně nebyl důvod švýcarskou nabídku přijmout. Ministerstvo spravedlnosti by se tím vyvinilo. Dokonce by se mohl v dalším vývoji časem prosadit závěr, že v daném stavu věci nezbývá nic jiného, než se smířit se skutečností, že bývalí manažeři Mostecké uhelné  společnosti nemravně, leč dovedně využili díry v legislativě k pohádkovému zbohatnutí, a jejich kořist je nedotknutelná.  

Soustředění veškeré pozornosti na „kauzu Mostecké uhelné společnosti“ a na „ukřižování“ čtyř vedoucích státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Praze vyvolává nebezpečí, že při omezenosti kapacit PČR a státního zastupitelství nebude dost sil na dořešení jiných velkých trestních případů. Namátkově uvádím jako příklad vyšetřování postupu státních zástupců a ministra nespravedlnosti v tzv. „kauze Čunek“, prověřování příčin nepředvídatelného krachu loterijní společnosti Sazka, či podezření na korupční ovlivňování rozhodování o milostech prezidenta republiky. Všechny zmizely ze zorného úhlu novinářů, ač ještě nedávno plnily stránky novin.

Z mého pohledu je zvláště „bolavá“ ta posledně uvedená. Není důležitá jen kvůli smytí špíny z pověsti prezidenta republiky, za jehož neúplatnost jsem ochoten dát ruku do ohně.
V obdobném případě na sklonku mandátu Václava Havla v něm vyšetřování vyvolalo nechuť pokračovat v udělování milostí. Za pomluvu prezidenta a jeho spolupracovníků zaplatili ztrátou naděje lidé, kteří by si tehdy milost zasloužili.

Vánoční  svátky jsou zvlášť vhodnou příležitostí k milosrdným skutkům: pan prezident ji ale k udělování milostí nevyužil. Nelze vyloučit, že jej pomluva a navazující vyšetřování přivedly k podobné opatrnosti jako kdysi jeho předchůdce.

Veřejnost by se měla domáhat všemi dostupnými prostředky, aby společensky významné trestní kauzy nesměly vyšumět do ztracena, zastíněny novějšími, aniž by se o výsledcích jejich vyšetřování dověděla.

 

 

 

Premiér Nečas v Paříži:

Evropa se musí vrátit k základům integrace, zaměřit se na  konkurenceschopnost a svobodný trh

 

PAŘÍŽ 6. ledna 2012

 

Hlavním cílem spolupráce evropských zemí má být posílení konkurenceschopnosti, svobodný jednotný trh a orientace na špičkové technologie. Na prestižní mezinárodní konferenci Nový svět” s podtitulem Růst, inovace, změna” to řekl český premiér Petr Nečas. S francouzským předsedou vlády Francois Fillonem jednal v Paříži o krizi evropské ekonomiky a tendru na dostavbu jaderné elektrárny Temelín.

 

Přístup k agendě vnitřního trhu ve velké míře ukáže, zda se chce Evropská unie skutečně vydat cestou růstu a konkurenceschopnosti a zůstat tak významným světovým hráčem, nebo se izolovat a odumírat,” řekl premiér Nečas během svého projevu, kterým otevřel debatní panel Jaké místo pro Evropu v rámci nové mezinárodní rovnováhy?" (celý projev v českém i anglickém jazyce najdete v příloze).

 

Před konferencí se premiér Nečas setkal se svým francouzským protějškem Francois Fillonem a ministrem pro průmysl, energetiku a digitální ekonomiku Éricem Bessonem.

 

Předsedové vlád obou zemí jednali především o aktuálních otázkách spojených s problémy evropské ekonomiky. Mimo jiné o nové mezinárodní smlouvě, která má posílit fiskální disciplínu zemí eurozóny.

 

Česká republika potřebuje zdravou a výkonnou eurozónu, proto podporuje opatření, která povedou k posílení rozpočtové odpovědnosti jejich zemi. Na domácí úrovni řadu z těchto opatření prosazujeme. Mnohé návrhy Francie a Německa, předložené na prosincové Evropské radě jsme aktivně podpořili a podporujeme nadále. Cílem nové smlouvy by mělo byt zvýšení věrohodnosti eurozóny. Z toho důvodu by cíle obsažené v dohodě měly být reálné a splnitelné. Pro nás je důležité být při vyjednáváních o nové smlouvě, protože její přijetí by mělo být předpokladem pro připadné budoucí přijetí eura,” řekl český premiér.

 

V diskusi o budoucnosti jaderné ekonomiky se Petr Nečas a Francois Fillon věnovali i tendru na dostavbu jaderné elektrárny Temelín, kde je jedním z uchazečů i francouzská společnost Areva.

 

Pana premiéra jsem informoval, že všechny přípravné práce kolem tendru běží podle plánu. Do července očekáváme tři konkurenceschopné nabídky, které se utkají v transparentním výběrovém řízení. Hlavním kritériem bude cena, sdílení technologií a spolupráce českých firem. Důležitá bude také schopnost dodržet rozpočtový a časový plán výstavby, řekl Petr Nečas.

 

Oba premiéři mluvili také o posíleni vzájemné obchodní a ekonomické spolupráce, mimo jiné v oblasti kosmického výzkumu.

 

Jsme rádi, že naše ekonomické vztahy jsou stále silnější. V oblasti technologického rozvoje českého průmyslu jsou pro nás zajímavé sektory letectví a vesmíru, v nichž je Francie jedním z globálních tahounů tohoto odvětví,” řekl premiér Nečas.

 

Na závěr návštěvy Francie bude premiér Nečas čestným hostem slavnostní recepce pořádané francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym.

 

 

Jan Osúch, mluvčí vlády

Poklady Kremlu na Pražský hrad přilákaly už 18 tisíc návštěvníků

 

Výstavu Carský dvůr pod žezlem Romanovců v Císařské konírně Pražského hradu již vidělo přes 18 000 lidí. Expozice se tak za necelý měsíc trvání zařadila mezi nejúspěšnější výstavní projekty pořádané Správou Pražského hradu. 

Výstava, kterou pro návštěvníky 8. prosince 2011 společně otevřeli prezidenti Václav Klaus a Dmitrij Medveděv, ukazuje život zakladatelů ruského impéria – carů z rodu Romanovců. Návštěvníci zde mají možnost vidět na 150 skvělých památek, mj. ceremoniální oblečení, dvorské nádobí, zbraně, jezdeckou výzbroj či cenné liturgické předměty. Exponáty dávají nahlédnout i do života carevičů – vystavena je např. i dotýkaná závěsná kolébka či stříbrné chrastítko ze 17. století.

I když je výstava otevřena až do 4. března 2012, Správa Pražského hradu doporučuje nenechávat si návštěvu až na poslední chvíli. Kapacita výstavy je omezená a v závěru může nastat problém s uspokojením všech zájemců.

 

Radim Ochvat

ředitel Tiskového odboru

 

V Praze dne 6. ledna 2012

 

 

 

Ilustrační fotografie:

 

CHRASTÍTKO

FOTO © Muzea Moskevského Kremlu

Prezident poblahopřál Mons. Dominiku Dukovi k jmenování kardinálem

 

Prezident republiky Václav Klaus poblahopřál v pátek dne 6. ledna 2012 Mons. Dominiku Dukovi k jmenování kardinálem:

 

Vážený pane arcibiskupe,

 

s radostí jsem přijal dnešní zprávu o Vašem jmenování kardinálem.

 

Vnímám toto rozhodnutí papeže Benedikta XVI. jako vstřícné pro naši zemi a také jako ocenění Vašeho dosavadního působení coby biskupa, arcibiskupa a českého primase.

 

Jsem rád, že Benedikt XVI. dal tímto jmenováním jasně najevo, koho si přeje mít v této těžké chvíli tak rozporuplného světa po svém boku v nejvyšší církevní hierarchii.

 

Blahopřeji Vám proto k získání kardinálské hodnosti a do dalšího působení přeji mnoho úspěchu.

 

Václav Klaus

 

Radim Ochvat

ředitel Tiskového odboru

Suverenita demonstrovala před vládou ČR

Dnes od 17:00 se uskutečnila demonstrace před vládou ČR proti snaze poslat z devizových rezerv ČNB 90 miliard na záchranu krachujícího projektu eurozony. Na demonstraci vystoupila předsedkyně Suverenity SBB Jana Bobošíková, ekonomický poradce Suverenity Vlastimil Tlustý a nový předseda Akce D.O.S.T. Michal Semín.

V příloze posílám text vystoupení Jany Bobošíkové a Vlastimila Tlustého.

Suverenita demonstrovala před vládou ČR

 

Dnes od 17:00 se uskutečnila demonstrace před vládou ČR proti snaze poslat z devizových rezerv ČNB 90 miliard na záchranu krachujícího projektu eurozony. Na demonstraci vystoupila předsedkyně Suverenity SBB Jana Bobošíková, ekonomický poradce Suverenity Vlastimil Tlustý a nový předseda Akce D.O.S.T. Michal Semín.

 

V příloze posílám text vystoupení Jany Bobošíkové a Vlastimila Tlustého.

 

 

Vystoupení předsedkyně SBB Jany Bobošíkové před Úřadem vlády ČR dne 4. 1. 2012 na demonstraci proti sanaci eurozony:

 

 

        Vážený pane premiére, dámy a pánové

Suverenita je politická strana, jejímž cílem je chránit a prosazovat zájmy České republiky a jejích občanů. Proto jsme uvítali, že předseda vlády Petr Nečas nepodlehl demagogii a nátlaku dua Merkozy a nekývl na nápad poslat 90 miliard korun devizových rezerv na podporu krachujícího eura. A proto jsme tady, abychom předsedu vlády v tomto ohledu podpořili.

 

Pane premiére Petře Nečasi,

 

vážíme si toho, že nasloucháte názorům hlavy státu, České centrální banky a odborníků, kteří před eurem dlouhodobě varovali. A chceme věřit, že uslyšíte i hlas občanů naší země, kteří ve většině nechtějí ani platit za dluhy eurozony, ani za ně ručit. Chceme věřit, že budete mít především na paměti zájmy českých občanů a váš postoj zůstane pevný. S naší podporou můžete počítat.

 

 

Vážený pane předsedo vlády,

 

nedejte na ty, kteří hlasitě křičí, aby umlčeli hlas nás ostatních.  Nedejte na eurohujery a zrádce z TOP 09, nedejte na eurosocialisty z ČSSD, nedejte na povýšené zbabělce z řad intelektuálů a nebojte se ani politicky korektních médií.

Vím, že je to těžké, ale hlavu vzhůru! Uvědomte si, prosím, že v Bruselu zastupujete zájmy občanů země, jejíž ekonomika je přes všechny problémy stále mezi prvními deseti nejlepšími v Evropské Unii. Zastupujete zemi, jejíž zesnulý prezident Václav Havel je celosvětovým symbolem boje proti totalitě a za demokracii. Buďte hrdý na to, že reprezentujete zemi, která se v minulém století dokázala vymanit z Rakouska-Uherska, která přežila Mnichovskou zradu, zemi, která obstála v hrůzách nacismu a zemi která před sedmdesáti lety dokázala atentátem na Hendricha vrátit demokratickému světu víru ve vítězství spojenců. 

Reprezentujete v Bruselu zemi, kde se lidé postavili proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Reprezentujete zemi, která 40 let žila v područí Sovětského svazu, a která se nekrvavou cestou dokázala s totalitním režimem vypořádat.

Nevěřím, že premiér země s takovou historií neumí říci jasné ne těm, kteří nás v minulosti často zradili.

         Pane premiére,

máte šanci říci tváří v tvář všem ostatním 26 hlavám státu Evropské Unie, že  eurózona v současné podobě je mrtvá. Máte šanci říci řeckému premiérovi, ať zanechá vydírání ostatních zemí a eurozonu okamžitě opustí i se všemi svými dluhy. Máte šanci říci, že se Česká republika nechce podílet na sanaci projektu eura, který v konečném důsledku bere lidem jejich hrdost, oslabuje jejich síly, ochromuje iniciativu a žene je do dlouhodobé beznaděje a chudoby. 

 

Pokud Vám chybějí argumenty, tady jsou. Řekněte, že nebudeme sanovat řecké penze, které čtyřikrát přesahují penze české. Řekněte, že nebudeme ručit za luxusní sociální dávky v zemích na západ od nás, které se vyplácejí v násobcích dávek českých. Víte vůbec, že nezaměstnaní rodiče se dvěma dětmi v Německu dostanou na sociálních dávkách1700 eur, tedy 45 tisíc korun měsíčně?!  Řekněte kancléřce Merkelové a prezidentu Sarkozymu, ať si udělají nejprve pořádek doma a ať přestanou žádat záruky za své mocenské sny po ostatních. A nebojte se, že budete sám. Podívejte se na Slovensko, Finsko nebo Velkou Británii. A hlavně – opřete se o občany vlastní země, kteří Vám důvěřují.   

 

        Pane premiére Petře Nečasi,

 

vzmužte se, bouchněte do stolu a řekněte od plic ostatním 26 hlavám států to, co stejně všichni vědí. Řekněte, že současná eurozona prostě zkrachovala. Vyvažte naší zemi z povinnosti přijmout euro a odmítněte ručit za dluhy, které jsme nezpůsobili. Nebudou Vám tleskat evropské elity, čeští eurohujeři, úředníci z komise, ani většina médií. Získáte si tak ale úctu a respekt občanů, na které se v EU tak rádo zapomíná a posílíte prestiž své země.

 

 

 

 

 

Vystoupení Vlastimila Tlustého, ekonomického poradce Suverenity před Úřadem vlády ČR dne 4. 1. 2012 na demonstraci proti sanaci eurozony:

 

Je třeba zachovat optimismus a dobrou mysl.

K optimistickým zprávám, že dluh za rok 2011 vzrostl jen o 150 miliard a že do konce funkčního období této vlády dosáhne 1900 miliard, bych doplnil další optimistické zprávy:

1)      S Evropskou unií to půjde rychle

2)      S eurem to půjde ještě rychleji

3)      Česká republika nebude v tomto vývoji zřetelně zaostávat

4)      Další rychlé zadlužování už brzy nebude možné, protože levné a splatitelné půjčky již nebudou dostupné

5)      Další zvyšování daní se stane prokazatelným ekonomickým nesmyslem, protože vyšší sazby daní přinesou jejich nižší výběr

6)      Zmizí velká korupce z velkých státních zakázek, protože zmizí velké státní zakázky

7)      Dojde ke zřetelnému omezení státní byrokracie, protože zřetelně poklesne počet státních úředníků, protože zřetelně poklesnou peníze na jejich platy.

8)      Dále budou klesat ceny domů, bytů, automobilů a dalšího luxusního zboží, protože bude klesat poptávka po něm.

9)      Inflace nejvíce postihne ty, co si nejvíce nakradli.

10)   Ti, co jsou za to zodpovědni, tentokrát nestačí ani utéct ani to svést na někoho jiného

11)   Volby se uskuteční až poté a mnohem více než 10% voličů bude bezpečně vědět, koho nevolit.

Michal Semín na demonstraci Suverenity

 

Včera se uskutečnila demonstrace před vládou ČR proti snaze poslat z devizových rezerv ČNB 90 miliard na záchranu krachujícího projektu eurozony. Na demonstraci vystoupila předsedkyně Suverenity SBB Jana Bobošíková, ekonomický poradce Suverenity Vlastimil Tlustý a nový předseda Akce D.O.S.T. Michal Semín.

Na žádost novinářů doplňují včerejší TZ o text vystoupení předsedy Akce D.O.S.T. Michala Semína.

 

Milí přátelé,

předně děkuji paní Bobošíkové za pozvání, velmi si ho cením. Na prvním shromáždění k vyjádření našeho odmítavého postoje k záchraně eurozóny za použití části našich devizových rezerv byli také přítomni členové Strany svobodných občanů, včetně jejího vedení, a tak je mi líto, že je tu dnes nevidím.

Akce D.O.S.T. podpořila i toto dnešní shromáždění, neboť stejně jako Suverenitě i nám jde o to, aby se Česká republika nezavázala ke krokům, které by jí mohly výrazně a dlouhodobě poškodit. Kdyby šlo o to, zda máme přispět na záchranu projektu, který je naší vlasti prospěšný, půjčil bych. Ale proč nabízet část devizových rezerv ČR na udržení a posílení systému, který nás postupně zbavuje státní svrchovanosti a, jak je čím dále tím více zřejmé, i finanční a hospodářské stability? Bohužel jenom málo našich spoluobčanů ví, že Nečasova vláda poskytla v předloňském roce MMF první miliardu eur na pomoc státům ohrožených bankrotem, aniž by o tom jednal parlament či se o tom vedla veřejná diskuse. To se již nesmí opakovat! Nejsme v situaci, kdy můžeme posílat peníze na sanaci špatně hospodařících vlád a bank cizích států. A to nikoli proto, že bychom byli sobečtí a nechtěli pomoci bližním v nouzi, nýbrž proto, že bychom tím sobě i našim bližním ve skutečnosti uškodili! Jak to myslím? Záchrana eurozóny, tedy společné měny pro sociálně a hospodářsky heterogenní území, není možná bez vzniku fiskální unie, tedy takového stupně evropské integrace, kdy členské státy eurozóny, a vzhledem k ESM nejen ty, přijdou o svoji svrchovanost při stanovování daňových sazeb a velikosti vládních výdajů – tedy při sestavování státního rozpočtu. Opravdu se chceme vzdát části našich devizových rezerv jen proto, abychom náhradou  - osobně bych totiž splacením této půjčky příliš nepočítal – přišli o jednu z posledních oblastí veřejné politiky, v níž ještě nejsme vzdálenému „bruselbyru“ plně podřízeni? Dojde-li k tomu, k čemu pak ještě pořádat národní parlamentní volby? Již dnes je přes 80 % zákonů, tvořících náš právní řád, určováno Bruselem!

Současná dluhová krize je skutečnou křižovatkou našich národních i evropských dějin. Pro eurokraty a finanční teroristy, obsazující vedení bankrotujících států a institucí, a jejich lokální quislingy je příležitostí k dotažení mocenského převratu v Evropě do zamýšleného konce – ke zničení národních států a vzniku jediného státu evropského.  Zároveň je ale všem, kteří touží po uchování naší státní suverenity, pobídkou, aby spojili svoje síly a učinili vše pro to, aby byla navzdory všem nepříznivým okolnostem uhájena.

Požadujme tedy po vládě Petra Nečase nikoli jen to, aby uchovávali naše devizové rezervy pro potřeby naší vlasti, ale i to, aby při dalších summitech a bilaterálních jednáních požadovali tutéž smluvní výjimku z přijetí eura, jako mají Británie a Dánsko. Vláda, chce-li být zvána českou, se musí postavit proti dalším revizím evropského primárního práva, směřujícím k další politické integraci Evropy. Apeluji jménem Akce D.O.S.T. na vládu České republiky, aby při jednáních s představiteli ostatních členských států EU hledala cestu, jak se pokud možno pokojně a po vzájemné dohodě vrátit k uspořádání vztahů, založených na dobrovolné spolupráci a přímé politické odpovědnosti jednotlivých států za osud svých národů a občanů. Svobodě a demokracii v Evropě nejvíce prospěje návrat před Maastricht i návrat k národním měnám. Zvítězí-li v této důležité bitvě naši oponenti, pak se v naší vlasti ještě více zešeří. Nepřipusťme to, prosím!

ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ

 

Mgr. Aleš PIŠTORA, tiskové oddělení, Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1,

tel.: (+420) 220 392 117, mobil: (+420) 724 882 842, e-mail: Pistora@apha.cz

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA:

Začíná přednáškový cyklus o sv. Anežce České


Přednáškou doc. Heleny Soukupové o výstavbě Anežského kláštera začíná 12. ledna 2012 cyklus přednášek, které budou doprovázet výstavu "Sv. Anežka Česká - princezna a řeholnice". Přednášky renomovaných odborníků se budou konat vždy ve čtvrtek od 16.30 hodin v Anežském klášteře.

 

Celý cyklus přednášek nabízí návštěvníkům výstavy o sv. Anežce hlubší vhled do souvislostí, které se výstava snaží přiblížit prostřednictvím exponátů. Čtvrteční přednášky se kromě Anežského kláštera zaměří také na další témata. Dr. Kubín promluví o tom, co vše předcházelo svatořečení sv. Anežky, P. Pučalík představí řád křížovníků, který Anežka Přemyslovna založila, prof. Royt se zaměří na ikonografii sv. Anežky a prof. Vlnas se pokusí odpovědět na otázku, jak sv. Anežku vidělo umění 19. a 20. století. Kromě zmíněných to však budou také další témata neméně významných badatelů.

Uspořádání výstavy „Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“ se ujalo Arcibiskupství pražské, které spolupracovalo s Národní galerií a dalšími kulturními a církevními institucemi. Od roku 1932 je to první pokus o vytvoření uceleného přehledu svatoanežské tematiky ve výtvarném umění a uměleckém řemesle. Výstava představuje život a dílo sv. Anežky Přemyslovny v rovině královské dcery, ženy, kterou žádá o ruku sám císař, ale také významné představitelky panovnického rodu, která usiluje o smír v rodině a pokoj v české zemi. Je na ní zachycen i ohlas Anežčiny charitativní služby a jejího výjimečného dějinného poslání ve výtvarném umění. Výstava bude v Klášteře sv. Anežky České otevřena do 25. března 2012. (Aleš Pištora)

CYKLUS ČTVRTEČNÍCH PŘEDNÁŠEK AUTORŮ VÝSTAVY A PŘIZVANÝCH SPECIALISTŮ

12.1.

Doc. PhDr. Helena Soukupová

Sv. Anežka Česká a její stavební a duchovní program – sdružený klášter Na Františku

26.1.

PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Katolická teologická fakulta UK v Praze - Ústav dějin křesťanského umění

Posmrtná pouť sv. Anežky České za svatořečením

9.2.

P. Mgr. Marek Pučalík, O.Cr., Katolická teologická fakulta UK v Praze - Ústav dějin křesťanského umění

Sv. Anežka Česká a čeští křížovníci

23.2.

Mgr. Dušan Foltýn, Akademie věd ČR - Centrum medievistických studií 

Ženské kláštery v českých zemích doby posledních Přemyslovců

1.3.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Filozofická fakulta UK v Praze - Ústav pro dějiny umění

Ikonografie Sv. Anežky České ve výtvarném umění

8.3.

Mgr. Štěpánka Chlumská, Národní galerie v Praze

Archa Puchnerova – možnosti rekonstrukce a ikonografické interpretace

15.3.

PhDr. Dana Stehlíková, Ph.D., Národní muzeum v Praze

Ke cti svatých žen - zlatnické práce na výstavě Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice

22.3.

Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., Národní galerie v Praze

Sv. Anežka Česká v umění 19. a 20. století

29.3.

PhDr. Kateřina Bečková, Muzeum hl. m. Prahy, Klub za starou Prahu

Haštalsko-anežská čtvrť

 

Místo konání: Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17 (vchod pro návštěvníky: Anežská 12), Praha 1 – Staré Město, kostel sv. Františka 

Termín přednáškového cyklu: 12.1. 2012 -  29.3. 2012, vždy čtvrtek v uvedená data od 16:30

Doba trvání přednášek: cca 60 – 80 min.

Sraz zájemců: nejp. do 16:20 v prostorách pokladny v přízemí

Cena: zdarma s platnou vstupenkou na výstavu "Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice" nebo 20 Kč/ přednáška (vstupenka á 20 Kč na přednášku neplatí jako vstupenka na výstavu  Sv. Anežka Česká); přednáška  s vycházkou do okolí Anežského kláštera 29.3. bude mít speciální cenu 80/50 Kč

Rezervace: faktor@ngprague.cz, 221 879 216, -217, -225

Další programy k výstavě i ke stálé expozici v Národní galerii – Klášteře sv. Anežky České naleznete na www.ngprague.cz.

 

Aleš Pištora, tiskový mluvčí

 

PREZIDENT PROMLUVIL. POTREFENÉ HUSY ZAKEJHALY.....

...aneb kdo se cítí, ten se vtípí. Jako starý "klausofil" (kluci z mediální stáje HN říkají klausoláska)  jsem se zájmem vyslechl prezidentův Novoroční projev. Popravdě řečeno mne zaujalo především blíže nespecifikované společenství nátlakových skupin.

Kohopak ten starý lišák nejmenoval aby si počkal jak sami vyskočí coby čertíci ze škatulky.

A tak jsem si počkal na ohlasy jak standardních plivačů, tak seriozních komentátorů. A teď si vyberte:

*LN -  je dobře, že se prezident pokusil o uměřený optimismus
*MFD  hezky zabalená sbírka všeobecně známých faktů a prastarých klišé
*HN  prezident svůj novoroční projev pojednal jako křížovku s tajenkou

A to nemluvím o jednotlivcích. Tyto potrefené husy jak lze na webu najít už kejhají. Odbory, tisková mluvčí ProAltu, politická mrtvola Paroubek ( Prezident Klaus by si své "moudrosti" příště mohl odpustit) a hlavně jistý Bohouš (neplést s pověstným bernardýnem). Tento Bohouš pravil: "nelze paušálně odsoudit jako sobecké ´nátlakové skupiny´ ty, kdo protestují proti chybám vládní politiky". Pro mne nemá význam se těmito vystoupeními ani na chvíli blíže zabývat. Raději se podívám na samotný prezidentův projev.

Jen tak na úvod. Všichni kritici ostentativně přehlédli další hold který prezident složil Václavu Havlovi, ať už byla jeho motivace jakákoliv.

Čert vem všechny ty zapšklé kritiky. Myslím, že kdo chtěl, si v projevu našel co "básník chtěl říci".

Já si vybral toto:

* "Každého, kdo trochu vyčnívá z řady, radši přibrzdíme než podpoříme. Každého, kdo se odváží foukat proti větru, odsuneme stranou. Závidíme a nepřejeme si" .

* "Téměř nepřetržitě se odehrávaly ostré politické a mediální souboje, které klidu nepřidávaly. Vedle politických stran se jich zúčastňovaly i různé nátlakové skupiny, které stále nechtějí pochopit, že nelze získávat na úkor druhých a že ústupky v jejich prospěch nelze uskutečnit zcela jiné – v jejich očích spravedlivější – přerozdělení bohatství v zemi."

* "Daleko méně se ke slovu dostávali ti méně hlasití, na které sice dnešní ekonomická situace doléhá nejvíce, ale kteří své názory a požadavky nejsou schopni mediálně prezentovat."

* "Nežijeme v zemi, která je v bankrotu, či těsně před ním. Nežijeme v zemi, kde jsou demonstranty zapalovány tisíce aut a demolovány stovky výloh obchodů. Nežijeme v zemi, kde narůstají problémy s množstvím přistěhovalců, kteří svým stylem života narušují základní soudržnost země. Nekrachují u nás banky, stát je nemusí zachraňovat za peníze nás všech. Naše míra nezaměstnanosti je pod průměrem zemí Evropské unie. Naše zadlužení bylo v loňském roce šesté nejnižší v Evropě. I když nemalé sociální problémy u nás existují a já je nepodceňuji, jsou menší než ve většině sousedních zemí."

* "Horší je, že dále prohlubujeme nedobrou společenskou atmosféru. Vytváříme si vysoký stupeň vzájemné nedůvěry a z prestižně politických důvodů si navzájem blokujeme i ty věci, o kterých vědí všichni, že se udělat musí. Neumíme si nacházet politické lídry. Každého, kdo trochu vyčnívá z řady, radši přibrzdíme, než podpoříme. Každého, kdo se odváží foukat proti větru, odsuneme stranou. Závidíme si a nepřejeme si."

Nevím, co kdo očekává od 10 minutového projevu. Jak mnoho se dá v tomto časovém limitu říci. Kdo někdy psal nějaký projev, ví o čem mluvím. Myslím, že prezident republiky tuto disciplinu docela zvládl. To, že se některým nelíbí, není žádným měřítkem. To jsou totiž pořád jedni a ti samí, kteří by Václava Klause zkritisovali i kdyby na konci vyzval k pravdě a lásce. Ti ostatní, myslím, si z tohoto nekonfliktního projevu své poučení odnesli. Navzdory předpojatým komentátorům a podivným (jedněm a těm samým) veřejnoprávně protěžovaným politologům.

Psáno pro blog.iDnes.cz


 

David Havlíček, tajemník NERV

DVáclav Havel – z jiné strany mince 2011-12-19 (08:05) | Z domova

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky. Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže „Bohemia". Oba financovali Sionistické organizace, zednářské lóže, PEN-klub a oba byli členy Rotary-klubu. Současné bohatství, resp. zrestituované majetky jsou dílem strýce Václava Havla, Miloše Havla filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny podílel i otec Miloše Havla Václav Havel, majitel stavební firmy a stavitel Lucerny. Vztahy Václava Havla se svým synem Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou. Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování barrandovských studií, které vybudoval spolu s židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnost Lucernafilm a bohatl na dovozu a promítání amerických filmů. Po začátku války vstoupila na Barrandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly. Točila se řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Rodina Havlů patřila k prominentním Židům, svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior spolupracovali nejen s okupační správou, ale také s Gestapem a SD (Sicherheitsdienst).

V Lucerně (která byla ve vlastnictví Havlů) ustavili rezidentůru SD a zřídili konspirativní byty. Zde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Miloš Havel zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Dostal doklady na německé jméno a příjmení. Pracoval zpočátku jako agent, pak jako řádný úředník pražského Gestapa. Miloš Havel dostal také celou řadu osob do koncentračního tábora a vězení. Po válce byl Miloš Havel zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. Byl také obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují také doklady o čilých stycích Miloše Havla s StB. Miloš Havel podepsal StB spolupráci. Po navázání spolupráce s StB odcestoval Miloš Havel do Německa. V Západním Německu požádal Miloš Havel jako „pronásledovaný" český Žid za války o odškodnění za majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barrandovských studí německé správě za částku asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu jej odškodnil.

Vraťme se však k Václavu Havlovi. Ten se programově angažoval v Chartě 77, ve které byla řada (bývalých) komunistů, tzv. „osmašedesátníků". Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jiří Hájek, Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších. Václav Havel byl rovněž členem KSČ a to do roku 1967. Všichni mluvčí Charty 77 byli Židé nebo zednáři. Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda komunistické vlády (vlastnil luxusní Mercedes), obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží a stejně tak měl k dispozici svou usedlost Na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance.

Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkonu Melantrichu mával nadšeným statisícům doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem a když skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě. V roce 1990 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce a především v jakém rozsahu. Václav Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé restituce. Vzhledem k hrozbě nároků sudetských Němců se parlament rozhodl navracet majetky zabavené teprve po 25. 2. 1948. Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na něj klasické restituční předpisy o navracení majetku ztraceného po roce 1948, nevztahují. Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal. Možná i proto se Havel bál tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na svůj názor na ně uvedl pro BBC v roce 2002: „Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu vyjádřil už mnohokrát, ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl a ne tehdy, když jakási zhysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila, já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o ty dekrety." Jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům však Václav Havel nikdy neposkytl a dobře ví proč. O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat. Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou tzv. sametové revoluce a falešného sametového „národního obrození". Restituce příjemně postihly řadu disidentů z Charty 77 a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77 (Židovka) Marta Chadimová, jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však odhalen a před odsuzujícím rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77. Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25.2.1948 si nikdo netroufl a netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že prolomily Benešovy dekrety.

Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, současného miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO (aneb „Akademie KGB") Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova „peněženka". Naskýtá se proto otázka, pro koho vlastně dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje. Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené agentem StB Václavem Junkem. I u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka. Dnes je (bývalý) majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Barrandovské terasy, tak Lucerna. Havel však rozhodně nezchudl, svá aktiva má uložené jinde. Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují Židy ovládaná média a samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání Václava Havla za „jednoho z nejlepších synů národa" vybrán jistý deviantní fotograf obscénních polopornografických snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, kterak se instalovaná „česká kulturní elita" (většinou tvořená Židy) utápí v bahně pokrytectví a bezpáteřnosti.

Václav Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval. Ač celý život žil s maskou bojovníka s totalitou a s komunismem, již v období Charty 77 s (bývalými) komunisty ochotně spolupracoval. A navíc jak už bylo řečeno byl sám bývalým komunistou. Po jeho úspěšném 17. listopadu 1989 Havel v čele Občanského fóra zajistil, aby si komunistická elita udržela moc ve státě. Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického ministra Mariána Čalfu. Havel také obnovil všechny židovské společnosti ve státě a zednářské lóže, jejichž členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a Občanského fóra, vlády a diplomatického sboru, kteří byli povoláni pro budoucnost k vybraným rolím. V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s Havlovou hrou „Asanace", natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi osmiminutový fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je Václav Havel se všemi rituálními symboly svobodných zednářů korunován králem.

Václav Havel byl zasvěcen do zednářské lóže v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lóže byl uveden Arthurem Millerem, Židem a bývalým americkým komunistou. Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rituálu (Ritual of Knight Kadosh z roku 1879). Etika rytířů 30. svěcení (Kádoš) je v rituálu charakterizována takto: „Moi, rien que moi, tout ŕ moi, tout pour moi, et cela par tous les moyens quels qu´ils soient", tj. Já, nic než já, všechno mě, všechno pro mne a to všemi prostředky, lhostejno jakými. Stupeň rytíř Kádoš je pojmenován podle rabína Ha-Kadoshe. V zednářském řádu Kádoš existuje 7 stupňů. Václav Havel byl zasvěcen ve stupni 1. jako Le Kadosh Israelite (Kádoš Izraelita). Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen (vyvolen) pro výkonnou politickou roli. V den své inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot, což v nezasvěcené veřejnosti vzbudilo rozpaky, zasvěcenci v celém světě však věděli, že patří králi bosákuslužebníku Židů. Krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský Kurier přinesl fotografii Havla, na níž s židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o Zeď nářků, šeptá hebrejské modlitby a skládá přísahu. Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Na úpadku morálky a národního cítění se Václav Havel podepsal ještě více, než celý komunistický režim. Ten, kdo jej uznává a uctívá jako „morální symbol", tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou a neupřímnou morálku za svou. Autor: J. Autor: J. Ahorn
Čítajte viac: http://dolezite.sk/Vaclav_Havel_z_jine_strany_mince__211.html#ixzz1h0c6YGh0

 

 

obrý den,

posílám aktuální tiskovou zprávu z výzkumu:

 

Studie: O Vánocích byl každý druhý e-mail spam

Praha – V letošním roce, zvláště během vánočních svátků, výrazně narostl počet spamů, které zaplevelují e-mailové schránky firem v České republice i v zahraničí. Aktuální studie společností AutoCont, Fortinet a Skyvera ukázala, že téměř každý druhý e-mail je spam. Nejvíce zamořeny jsou firmy a instituce z oblasti průmyslu, vzdělávání a také veřejný sektor.

„Spam je nevyžádané sdělení, které plní e-mailové schránky. V předmětu mailu bývá nejčastěji označení: jsi online?, Re: Windows 7, Moje nové obrázky, Ahoj zlato. Spamy se týkají ze čtyřiceti sedmi procent oblasti farmacie, ze čtrnácti a půl procenta pohlavního styku a sexu a z deseti a půl procenta pracovních nabídek,“ popisuje výsledky studie Milan Chromý, jeden z předních expertů na IT zabezpečení ze společnosti AutoCont.

 Studie ukazuje, že v letošním roce mezi červnem a červencem narostl počet spamů na 77,8 %, což v přepočtu znamená, že každý 1,29tý e-mail je spam. Nejvíce jsou zamořovány firmy pracující v průmyslových odvětvích (80,7 %), dále ve vzdělávání (80,3 %), chemickém a farmaceutickém průmyslu (77,8 %), v IT (77,8 %), veřejném sektoru (77 %) a financích (77 %).

 

Počet napadených telefonů a počítačů vzrostl o 22 %

V tomto roce výrazně vzrostl počet napadených telefonů a počítačů malwarem (nebezpečný kód). Nárůst oproti loňskému roku je o 22 %. Během jednoho čtvrtletí přibylo šest milionů unikátních vzorků malwaru. Na konci roku jich tak bude sedmdesát pět milionů.

„Z hlediska nabourání a zneužití je nejnáchylnější systém Android. Nejvíce ohrožené jsou aplikace Adobe oproti Microsoftu. Rozdíl mezi počtem napadených produktů je jedna ku čtrnácti tisícům,“ vysvětluje Milan Chromý z AutoContu.

 

Stoupá počet novoročních přání a také spamů

Během Vánoc a ke konci roku výrazně stoupají počty odeslaných SMS a e-mailů s vánočním a novoročním přáním. Stejně tak se navyšuje počet spamů, které uživatele obtěžuje a zapleveluje jim schránky i telefony.

 

Oblasti, kterých se spam nejčastěji týká:

Farmacie 47 %

Pohlavní styk, rande 14,5 %

Práce, nabídky 10,5 %

Hodinky, šperky 7,5 %

Nevyžádané dopisy 7,5 %

Kasina, hráčství 3,5 %

Diplomy, vzdělání 2,5 %

Ostatní 2 %

 

Vysvětlení pojmů:

 

Malware je program určený k vniknutí nebo poškození počítačového systému. Do této kategorie spadá také spyware.

 

Spyware je program, který odesílá z počítače data bez vědomí jeho uživatele. Může vykrádat osobní data a odesílat je útočníkovi (hesla, přístupy k bankovním účtům, PINy). Infikovaný počítač může být zneužit pro odesílání nevyžádané pošty (spamu). Spyware se může také projevit zpomalením počítače, přesměrováním domovské stránky, zvýšeným výskytem reklam při surfování na internetu, či stále padajícím Windowsem.

 

Spam je označení pro nevyžádané sdělení, které se masově šíří po internetu. Název pochází ze značky amerických konzerv „lunchmeatu“ SPAM, které se vyrábí od 30. let 20. století. Tento „lunchmeat“ byl za 2. světové války a také po ní velmi rozšířen. Název vznikl zkrácením slov sp(ice) a (h)am – koření a šunka. Slovo spam pro nevyžádanou poštu využil v roce 1993 Joel Furr. Inspiroval se svým oblíbeným seriálem Monty Python a skečem o lunchmeatu, ve kterém servírka opakuje slovo spam, aby vyjádřila jeho množství v daném jídle, a kde skupina Vikingů zpívá: „Spam. Spam. Spam. Spam.“

 

 

________________________

Mgr. Eva Fruhwirtová

senior manger

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznání a pravda osvobozuje

Hallerová
 

Pán Ježíš: ,,Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ Jan 8,32

V přiložených souborech je hodnocení činnosti pana Dr.Tomáše Halíka z pohledu katolických teologů. Cituji ze závěru studie:
,,Podle Halíka je Kristus a Buddha jedno a vlastně všechno je jedno a protiklady jsou jedno. ( princip New Age ) Halík neuznává výlučnost Krista a křesťanství vůči pohanským náboženstvím v oblasti spasení, a proto už není křesťanem. Halík ve všech svých knihách zesměšňuje křesťanské základy.“ Jiná myšlenka této studie: ,,Své bludné odchylky nikdy jasně nedefinuje, aby nebyl  snadno demaskován, ale sofistickým stylem otázek a myšlenek vyvolává v posluchačích proces, který vede k zpochybnění základních křesťanských pilířů víry.“

Všimněte si, že na všech jeho knihách je vždy jeho tvář. Osobně jsem se s ním setkal na několika diskusních setkáních a jako portrétista, který kreslí tváře a oči lidí více než 50 let jsem v pohledu toho muže prožil démonické vyzařování. Oči jsou oknem do duše člověka. A to, co jsem už před lety vycítil, potvrzují již jiní. Otázka pro představitele římskokatolické církve: Proč vystavujete vlivu tohoto muže vysokoškolské studenty? Ponesete za to před Pánem zodpovědnost. V.L.

Pýcha klerikálů – demoralizace národa

 

Halík a homosexualismus

Pýcha představitelů církve způsobila odpad od Boha: Poznali Boha, ale... vyměnili Boží pravdu za lež.(Ř 1,21.25), úctu k pohanským démonům (Assisi): „...klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli...“ (v. 25) a trest: homosexualita (v.26-27)

Vzorem heretika a kacíře je homoideolog Tomáš Halík.

Na veřejnosti Halík vystupuje jako odpůrce homosexuálních sňatků a do určité míry i adopce dětí homosexuály. Současně však homosexualitu prezentuje jako nějakou přirozenou hodnotu. Tím boří ochrannou bariéru v myšlení lidí, což způsobí, že celá společnost bude masově zamořena touto amorální infekcí.
Citace: „Ve své psychoterapeutické klinické praxi a nyní ve službě zpovědníka jsem poznal zblízka osudy mnoha lidí, s kterými si bez jejich volby příroda zahrála tak, že je touha po intimitě přivádí k lidem stejného pohlaví.“
Odpověď: Halík mlčí o těch, se kterými si příroda nezahrála, kteří se sami či vinou jiných otevřeli homosexualitě, která je proti přírodě. Stali se otroky této protipřirozené závislosti, za níž je nečisté myšlení i nečisté duchovno. Halík také mlčí o tom, že i ti, kteří se takto narodili, nesou na sobě důsledky hříchů předků, kteří se otevřeli okultnímu duchovnu a falešné úctě – idolatrii. Halík sám propaguje toto pohanské duchovno, za kterým není Duch pravdy, a stal se tak i advokátem homoideologie.
Halíkovo vyjádření není vyjádřením katolického kněze-zpovědníka, snad pouze ateistického psychoterapeuta či ideologa New Age. To, co Písmo svaté nazývá hříchem a ohavností, on kvalifikuje jako morálně neutrální „touhu po intimitě, která přivádí k lidem stejného pohlaví“. To, že tato touha je zlá, už neřekne. Tím staví hřích a hříšnou závislost do takového světla, jako by se jednalo o něco zajímavého, co si zaslouží úcty a uznání. Slovy, že „poznal zblízka osudy“ vzbuzuje citovou sympatii. Ve skutečnosti odbourává jasný a vyhraněný biblický, ale i morální postoj k tomuto závažnému hříchu. Normalizuje homosexualitu, a tím ruší Boží zákony i Boží přikázání. Jeho postoj není postojem kněze Kristova, ale služebníka antikrista. Jeho cílem není vyvádět lidi ze tmy hříchu a lži do světla Boží pravdy, z otroctví hříšné závislosti do pravé svobody, ale naopak. Za Halíkem je duch antipokání, lži a manipulace.
Citace: „Vím o jejich těžkostech a nikdy bych se neopovážil na ně ani na kvalitu jejich citových vazeb s jejich partnery házet kameny zatracení.“
Odpověď: Halík neví a ani vědět nechce o skutečných těžkostech homosexuálů. To on na ně a na jejich partnery „hází kameny věčného zatracení“ tím, že jim lže a neukazuje jim jako kněz na východisko, kterým je pravdivé pokání. On nenazývá hřích homosexuality hříchem ani neukazuje na živého Ježíše Krista, který zemřel na Golgotě a vstal reálně a historicky z mrtvých. Ježíš nejen odpouští hřích, ale také svázané hříchem osvobozuje. O uzdravení a osvobození Ježíšem z homosexuality mohou svědčit tisíce! Toto Halík slyšet nechce, nazývá to hříchem bigotnosti a brání těmto lidem už jen pokoušet se vysvobodit a uzdravit z homosexuality. Místo toho nekriticky fantazíruje o tzv. „kvalitě citových vazeb s jejich partnery“. Proč Halík nepoví také něco o pravdivé statistice této „kvality“? Například v USA průměrný homosexuál vystřídá za života 200-500 partnerů, v New Yorku polovinu vražd mají na svědomí homosexuálové, více než polovina šiřitelů AIDS jsou homosexuálové, 70% hepatitidy v USA šíří homosexuálové, jen v Los Angeles mají na svědomí 30 000 případů pedofilie. Proč k této kvalitě vztahů nedodá, že homosexuální zvrácenost s sebou nese sadomasochismus, tzv. koprofilii – lízání výkalů partnera, nebo tzv. zlaté sprchy, při nichž se vzájemně pomočují atd. O této „kvalitě citových vazeb“ Halík notoricky mlčí.
Citace: „Seč jsem mohl, snažil jsem se, aby pro ně a jejich nemalé problémy byl ve společnosti a hlavně v církvi a křesťanských kruzích větší prostor vstřícnějšího pochopení.“
Odpověď: To, co vypadá jakoby to byla Halíkova dobrota a pochopení, je ve skutečnosti největším zločinem vůči těmto lidem, protože jim nedává žádné východisko. A to je démonská krutost postavená na lži a převracení Božího slova, a ne láska.
Pokud Halík přesně nediferencuje, co je a co není „prostor vstřícnějšího pochopení“, pak podle něj i podle homosexuálů, kteří odmítají nazvat hřích hříchem, je to prostor k duchovnímu infikování homosexualitou morálních lidí a křesťanů. Pokud by se snažil, seč mohl, dát těmto lidem Krista, pak je to hodné katolického kněze! Halík se však jako člen Rady moudrých v EU snažil seč mohl, aby byla skrze postupnou změnu zákonů zaváděna v EU homodiktatura. Také se snažil, seč mohl, aby hlavně v církvi a křesťanských kruzích byl větší prostor pro nenápadné prosazování homosexuality. Tato Halíkova snaha má za následek, že jsou rušeny přirozené i Boží zákony, a to je dílo ducha antikrista!
Citace: „Snahy fundamentalistů prohlašovat sám jejich sklon za hřích, odsuzovat je, ‚léčit je‘ či podrobovat exorcismům jako posedlé ďáblem považuji za hřích bigotnosti proti zdravému rozumu, onomu velkému Božímu daru.“
Odpověď: Halík zde znovu podvádí. Nejedná se o nějaký skrytý a pasivní sklon, ale dnes jde hlavně o organizované, arogantní homosexuální aktivisty, kteří se záměrně dostávají do křesťanských společenství, aby je vnitřně rozložili. Takoví kategoricky odmítají upřímné pokání. Za nimi je skutečně duch pýchy a zvrácenosti, který rozvrací jedince, likviduje instituci rodiny a vnáší prokletí na celý národ. Halík odmítá pravdivou diagnózu, účinnou duchovní i praktickou pomoc zakazuje a kvalifikuje ji dokonce jako zločin. Suverénně vnucuje postoj, že homosexuál musí zůstat homosexuálem a nesmí konat pokání. Podle Halíka nikdo nesmí hřích homosexuality nazvat hříchem! Jeho falešné dobrodiní je největší krutostí vůči těmto lidem, protože jim vezme jakoukoli šanci na záchranu skrze pokání a pravdivou víru, která dává prostor Boží moci. Tato víra duši odděluje od nečistého ducha a pak zraněnou duši uzdravuje. I Pán Ježíš vyháněl nečisté duchy a apoštolé to v Jeho moci činili rovněž. Halík to nazývá hříchem bigotnosti.
Politika Halíka je vedena v duchu antikrista. V kořeni protiřečí Kristu a Jeho evangeliu.
Je spousta upřímných homosexuálů, kteří byli skrze živou víru v Krista osvobozeni a kteří o tom podávají radostné svědectví. O tom Halík mlčí.
Citace: „Znám zejména v intelektuálních a uměleckých kruzích řadu gayů, kteří se nijak úzkostlivě neskrývají se svým citovým zaměřením...“
Odpověď: Halík navozuje dojem, že být gayem je zvláštní privilegium pro intelektuály, umělecké kruhy a vyšší elitu, s níž on rád komunikuje. Halík dělá z hříchu módu. To není postoj katolického kněze, ale antikristovského svůdce, který klame mladé a upřímné lidi.
Citace: „... ani by je nenapadlo usilovat o uzavírání úředních sňatků...“
Odpověď: Halík pokládá za ctnost, že některé homosexuály ani nenapadne uzavírání úředních sňatků.
Evropa je 2000 let formována křesťanstvím. To jasně, na základě Božích zákonů a evangelia, ukazuje na smysl lidského života i utrpení, dává srozumitelnou a vyčerpávající odpověď na životní otázky týkající se dobra a zla, pravdy a lži, hříchu a ctnosti, života a smrti, ale také zdůrazňuje otázku Božího soudu a života po smrti. Centrem křesťanství je Ježíš Kristus, Syn Boží, který se stal výkupnou obětí za naše hříchy, vstal z mrtvých a tím potvrdil pravdu evangelia i své Božství. Tyto základní pravdy heretický kněz Halík zpochybňuje a prosazuje místo Božích zákonů antizákony, které vedou ke genocidě Evropy. T. Halík proto není jen ideolog EU v Radě „moudrých“, ale i kacíř a mezinárodní a masový zločinec, horší než fašista Goebbels či Eichmann. Proč? Protože on posílá na věčnou smrt do pekla miliony oklamaných a svedených duší. Jak se to děje? Skrze antikristovskou lež a prosazování antizákonů.
Citace: „...a někteří z nich dokonce považují (podobně jako já) obecné ‚právo na adopci dětí‘ pro stejnopohlavní páry za poněkud nezodpovědné experimentování s dětmi.“
Odpověď: Adopce dětí homosexuály je tyranií dětí a jejich postupnou demoralizací a démonizací. Halík používá termín poněkud nezodpovědné experimentování s dětmi“. Jak může člověk už jen připustit nějaké experimentování s dětmi? Morálního Bátoru nazývá Halík fašistou, ale sám dovoluje nejen to, co se dělo v koncentračních táborech – experimentování s lidmi, ale dokonce připouští experimentování s dětmi.
Co znamená termín: „Obecné právo na adopci dětí pro stejnopohlavní páry“? Ptáme se: Odkdy je to obecným právem? Halík navozuje dojem, jakoby v celé historii lidstva byla adopce dětí homosexuály něčím samozřejmým. Ve skutečnosti je to zase jen forma jeho lži, kterou mění myšlení pomocí nepřesných vyjádření a zamlčování podstaty pravdy. Slovním spojením „obecné právo“ prosazuje novou normu a nové pseudo-myšlení.
Citace: „Lidé, o nichž mluvím, mají dost přirozené sebeúcty,sebekritičnosti a jiných důvodů k hrdosti, než aby potřebovali na ‚parádách hrdosti‘ veřejně demonstrovat svou hrdost právě na svou homosexualitu...“
Odpověď: Halík do katalogu nových ctností, na které je třeba být hrdý, suverénně řadí hřích homosexuality. O aktivních homosexuálech tvrdí, že mají dost „přirozené sebeúcty, sebekritičnosti a jiných důvodů k hrdosti“. Tím stojí v totální opozici Božímu slovu, které homosexualitu nazývá těžkým hříchem a ohavností. Halík skutečné ctnosti, jako odvahu hájit pravdu, radikálnost vůči hříchu, věrnost Božímu zákonu atd., nazývá odporným fundamentalismem, bigotností a nehorázností. Kdežto hřích a zvrácenost kvalifikuje jako „hrdost na svou homosexualitu“, „kvalitu citových vazeb“, „touhu po intimitě k lidem stejného pohlaví“... Tím degraduje nejenom křesťanské hodnoty, ale i přirozené lidské vztahy postavené na čistém přátelství, vzájemné úctě, lidské důstojnosti i odvaze postavit se proti proudu a proti systému lži.
Citace: „To, že se člověk chorobně nestydí za svou sexualitu, je dobře; nemusí to však vést až k opačnému extrému, kdy sexualita ztrácí přirozenou ochranu věcí soukromých a intimních.“
Odpověď: Je podlé navozovat dojem, jakoby přirozený stud člověka, který odsuzuje zlo a nemorálnost, byl něčím chorobným. Stud vede k ochraně a k pravé důstojnosti. Tzv. katolický kněz však svým demagogickým přístupem připraví člověka o tuto přirozenou sebeobranu, kterou má každý člověk, nejenom křesťan, ale i nevěřící. Halík ji však pohrdavě nazve něčím chorobným. Jinými slovy, znovu schvaluje nejen hřích homosexuality, ale i zůstávání ve hříchu a nekajícnosti a navíc si k tomu vybere vznešený pojem „ochrana věcí soukromých a intimních“.
Citace: „... křesťanští fundamentalisté, kteří nevědí nic o tom, co soudobá genetika a sexuologie zjistila o původu homosexuální orientace, nejsou schopni rozlišit mezi geneticky danou sexuální orientací a mezi lehkovážným sexuálním experimentováním lidí schopných heterosexuálních vztahů (na něž – na rozdíl od těch prvých – lze vztáhnout biblická odsouzení ‚chlapcomilců‘) a šmahem by všechny poslali do pekla.“
Odpověď: Jestliže se někdo dopustil homosexuality, pak je to hřích. Není rozdíl, jestli se dotyčný jako homosexuál narodil, anebo se jím stal. V obojím případě jde o hřích. Oba musí konat pokání, pokud chtějí být spaseni. Bez pokání nikdo spasen nebude (Lk 13,3), ať už to Halík rozlišuje, nebo nerozlišuje. Co se týče pekla, pak připomínáme, že je věčné a že Boží slovo hovoří, že do něj vede široká cesta. Halík je falešným prorokem, který po široké cestěsvého antievangelia všechny svéstoupence šmahem posílá do pekla.
Citace: „Nemohu zapřít to, co o těchto věcech vím nejen z teologického, ale i psychologického studia a zejména ze své mnohaleté praxe klinického psychologa a zpovědníka...“
Odpověď: Halík svými demagogickými vyjádřeními úplně popírá to, co je objektivně známo o homosexualitě z hlediska teologického, ale i psychologického. Nenazývá hřích homosexuality hříchem, ani tuto svázanost nenazývá ohavností. Neví, že homosexualita byla organizací WHO donedávna registrována jako psychická choroba. V poslední době byla tato registrace zrušena – ne z vědeckých, ale z politických motivů. Pokud Halík má jako zpovědník na homosexualitu protibiblický postoj, pak nikoho nevedl ani ke kajícnosti ani k vysvobození. Jen zneužíval zpověď, aby utvrzoval tyto lidi v hříchu a ubíjel jim svědomí.
Citace: „... obětí ‚letničních‘ křesťanů, kteří je (homosexuály) na stadionech chtěli z homosexuality ‚vyléčit Duchem svatým‘ – a leckdy to končilo sebevražednými pokusy těchto ‚vyléčených‘.“
Odpověď: Halík homosexuály nikdy nenazval oběťmi hříšné závislosti, ale tu najednou je nazývá oběťmi letničních křesťanů. Tito křesťané se za lidi, kteří konali upřímné pokání, modlili. Modlili se nejenom za homosexuály, ale modlili se i za narkomany, alkoholiky a ostatní lidi svázané závislostmi. Při této modlitbě a upřímnosti lidí, kteří chtějí být osvobozeni, skutečně působí Duch svatý. Pokud se u některých z nich, kteří padnou znovu do hříchu a podlehnou této svázanosti, objeví sebevražedné pokušení, pak to nelze připisovat letničním křesťanům. Ten, kterého Halík utvrdil v otroctví hříchu, má Halíkovou zásluhou zpravidla peklo na zemi i po smrti. A co se týče statistik sebevražd, v Americe 50% všech sebevražd páchají homosexuálové. Halík notoricky zamlčuje, že skrze obrácení a pokání byly z homosexuality osvobozeny a uzdraveny tisíce. 
Citace: „Domnívám se, že místo z listu Římanům je třeba vztahovat na osoby schopné heterosexuálních vztahů, kteří se dopouštějí homosexuálního jednání pro ‚zpestření svého sexuálního jídelníčku‘.“
Odpověď: Halík zde alibisticky přiznává, že bisexualitu je možno označit pojmem hřích, ale tzv. vrozenou homosexualitu schvaluje. Toto rozlišení Písmo svaté nikde nepřiznává. Homosexualitu jednoznačně nazývá ohavností a výstražně před ní varuje jedince i společnost. Termín „zpestření svého sexuálního jídelníčku“ je slovníkem zvrácených lidí.
Podle listu k Římanům (1,18-27) je hřích homosexuality ovocem lidské pýchy, která odmítá Boha a Jeho zákony a klaní se tvorstvu a démonům uctívaným zvláště v pohanských religiích. Halík ducha pohanství, ducha New Age, prosazuje.
Citace: „Něco jiného je homosexuální orientace daná vrozenou biologickou dispozicí. Tu samu o sobě nelze kvalifikovat jako hříšnou a církev učí, že k těmto lidem je třeba přistupovat s pochopením.“
Odpověď: Co se týče vrozené biologické dispozice či tzv. geneticky dané homosexuality, má svůj duchovní kořen v hříchu předků proti prvnímu přikázání (jde o hřích nevěry a modlářství). Prokletí, které je spojeno s porušením prvního přikázání, se projevuje až do třetího a čtvrtého pokolení. Bůh ale ty, kdo činí upřímné pokání, z tohoto otroctví a prokletí plně osvobozuje.
Co se týče vrozené biologické dispozice, pak jakmile je dovršena v myšlení či skutkem, jde o hřích. Je třeba, aby zpovědník ke kajícníkům, kteří chtějí konat upřímné pokání, přistupoval s pochopením. Ti, kteří by přišli ke zpovědi ne s úmyslem pokání, ale manipulace, musí být radikálně odmítnuti. Podobně každý křesťan musí být radikální a odmítnout poslouchat homosexuální historky, které mají za cíl svádění soucitných záchranářů. Skrze naivní toleranci tito záchranáři ohrožují nejen své zdraví a svůj časný život nemocí AIDS, ale riskují i svou věčnou spásu.

 

2) Halík contra prezident

T. Halík zesměšňoval kněze, kteří byli v době komunismu v tzv. mírovém hnutí katolického duchovenstva Pacem in terris. Svým členstvím dávali najevo svou loajalitu vůči tehdejšímu režimu. Dnes se však Halík, jako katolický kněz, daleko více plete do politiky než tenkrát oni. Rovněž odsuzuje slovenského prezidenta Josefa Tisa, který byl knězem, ač Halík sám kandidoval na úřad prezidenta a nyní si dělá naději, že v nejbližších volbách zřejmě uspěje. Halík je členem tzv. Rady moudrých, která má stejného ducha i stejný program jako celosvětová organizace zednářů. Navíc je s ní tato Rada v plné duchovní jednotě.  Současný český prezident rozlišuje mezi homosexualitou a homosexualismem. To první je nepřirozenou závislostí, to druhé je ideologie. Dokazuje, že tato ideologie ničí morální a duchovní hodnoty společnosti. Za to Halík pana prezidenta veřejně odsuzuje a zesměšňuje.
Citace Halíka: „Hradčanský pan Hájek svým výrokem o homosexuálech už posté potvrdil, že si plete roli vysokého státního úředníka s bavičem v bulvárním kabaretu, snažícím se provokovat nestoudností absurdních tvrzení. Jeho hradní pán opětovně v jeho stínu přibrukuje, že si myslí vlastně totéž, jen by to řekl lépe.“
Odpověď: Halík nejen uráží, ale přímo diskvalifikuje lidi, kteří mají správný názor, jen proto, že je opačný než jeho. Je tragikomedií, že Halík vystupuje jako katolický kněz, podávající model nového „křesťanství“, a přitom nikdy neřekl jasné slovo proti prosazování hříšné homosexuality. V roce 2006 šlo o tzv. registrované partnerství, v roce 2009 o prosazení Lisabonské smlouvy, prosazující jako ideologický základ homosexualismus, a v roce 2011 o Prague-pride. Halík se ke všem homosexuálním akcím svým schizofrenickým „ano i ne“ ve skutečnosti postavil za homosexualismus.

Naproti tomu pan prezident vetoval tzv. registrované partnerství, antidiskriminační zákony, které zavádějí homodiktaturu a do posledního momentu bojoval proti Lisabonské smlouvě, prosazující homoideologii. Jasným způsobem se distancoval od tzv. gay-pride 2011 a nazval ho pravým jménem. Halík naproti tomu jen kalil vody a toto kalení vod lživě nazývá katolickým postojem k homosexualitě.
Vicekancléř prezidenta hájí všelidské morální hodnoty i křesťanské zásady. Halík ho za to ironicky nazývá bavičem v bulvárním kabaretu. Přitom Halík „posté potvrdil“, že ne pan vicekancléř, ale on sám je „bavičem v bulvárním kabaretu“ ašpičkovým akrobatem v heretické teologii. Například tvrdí: „Jsem katolík a zároveň buddhista“. To je přímo salto mortale. Kolem něho se to jen hemží různými cvičenými opičkami, prasátky a pejsky chodícími po provázku, kteří za kostku cukru budou poskakovat i na jedné noze s nadějí, že budou také označeni titulem laureát.
Pana prezidenta ironicky nazývá termínem „hradní pán“. Navozuje tak dojem, jakoby pan prezident se svým morálním myšlením patřil do středověku a tak degraduje jeho autoritu, která reprezentuje pravdivé hodnoty. Jde znovu o manipulaci slovem s cílem zesměšnit a odrovnat člověka, který odvážně a vytrvale bojuje za zachování všelidských hodnot proti velkému tlaku masové demoralizace. 
Halík žárlí na jednotu pana prezidenta se svým vicekancléřem, protože ví, že v jednotě je síla. Hanlivě tuto jednotu ze strany pana prezidenta nazývá přibroukáváním ve stínu vicekancléře. Zde však nejde o slabost či jakési bezduché přibroukávání, jak se snaží Halík navodit, ale o odvahu a moudrost vystupovat v jednom duchu na obranu národa. Každý má přitom svou míru zodpovědnosti i svůj vlastní způsob a formu vyjadřování.
Citace Halíka ze dne 20.2. 2009: „V kázáních zásadně politiky nejmenuji, držím se striktně nábožensko-etických aspektů společenských problémů.“
Odpověď: Halík v podstatě lže. Pokud nejmenuje osoby, pak uvede jejich charakteristiku tak, že každý hned ví, o kom mluví, a jeho uštěpačnost má ještě negativnější dopad, než kdyby osoby přímo jmenoval. Vůbec se striktně nedrží nábožensko-etických aspektů, protože zesměšňuje a lživě očerňuje každého, kdo není v jednotě s jeho demagogií. 
Citace Halíka: „... mám samozřejmě na mysli Václava Klause, za kterého se pro sérii jeho nehorázných, nesmyslných a velmi nebezpečných výroků o Lisabonské smlouvě, EU, globálním oteplování či finanční krizi hluboce stydím“, řekl „Novinkám“.
Odpověď: Každý pravověrný Čech by se měl hluboce stydět za Halíka, za jeho nehorázné, nesmyslné a velmi nebezpečné výroky pronášené nejen proti víře, ale i ke všem společensky aktuálním tématům. Je hanbou, že se Halík prezentuje jako katolický kněz. Realitou je, že je apostatou a že od 29.6. 2008, kdy byla zveřejněna Pravověrným synodem biskupů na Ukrajině jeho apostaze, je i veřejně vyloučen z katolické církve. Halíkovy lživé a dvojsmyslné výroky jsou nebezpečné nejen pro upřímné věřící, ale i pro všechny upřímné občany ČR a především pro mládež. Infikuje ji jedem herezí a duchovní schizofrenií, která zlo podává současně jako dobro a dobro současně jako zlo. V konečném důsledku jde o ztrátu soudnosti, rozumu, a co je nejhorší, o ztrátu věčného života. To je nejstrašnější dopad neslýchaných, nehorázných a neúnosných herezí apostaty T. Halíka.
Citace účastnice tzv. kázání: „Lidé se smáli ... a bylo vidět, že s knězem souhlasí“.
Odpověď: Halík v kázání zesměšnil pana prezidenta za jeho odvážný boj proti homoideologii, která je součástí Lisabonské smlouvy. Místo toho, aby kázal Boží slovo, bojuje tento odpadlý kněz nespravedlivý boj proti panu prezidentovi za to, že hájí morální a Boží zákony.  
Citace Halíka: „Pokud se Klaus vyjadřoval suverénně a nehorázně k otázkám klimatu, vědeckosti sociologie či úrovni filmového umění, kterým evidentně nerozumí, mohlo se to přejít s úsměvem.“
Odpověď: Halík drze shazuje pana prezidenta a uměle ho staví do role jakéhosi analfabeta, který nerozumí tomu, o čem mluví. Tato role však plně patří Halíkovi. Nekriticky se pokládá za teologa a suverénně a nehorázně se vyjadřuje k otázkám víry a mravů. Přitom jim jako heretik a apostata evidentně nerozumí. Boží Duch odkrývá tajemství spásy pokorným – maličkým – a ne pyšným (srov. Mt 11,25).
Citace Halíka: „Avšak když ekonom Klaus banalizuje finanční krizi, které se věnují tisíce špičkových ekonomů světa, a blokuje Lisabonskou smlouvu schválenou prakticky celou Evropou, už k tomu žádný zodpovědný člověk nesmí mlčet.“
Odpověď: Halík se maskuje finanční krizí, aby mohl podat homoideologickou Lisabonskou smlouvu jako jediné ekonomické východisko. Pana prezidenta postaví do role největšího škůdce české ekonomice. Je třeba si uvědomit, že český prezident je ekonomický odborník, kdežto Halík je pouhý kecal typu brouka Pytlíka. Homosexuální ideologie spojená s Lisabonskou smlouvou přináší morální a duchovní rozvrat jedince a rodiny a vede k postupné autogenocidě českého národa. Málokdo dovedl tak jako pan prezident ČR rozlišit trik německé kancléřky Merkelové, která používá stejné metody jako Halík a skrze ně prosadila zhoubnou homoideologii do celé Evropy. 
Citace: „Chápu, že se arcibiskup (Duka) snaží diplomaticky vycházet s představiteli státu a o to více se snažím ukázat, že jeho názor na prezidenta Klause není jediným možným stanoviskem v církvi a ony ‚příliš vstřícné kroky‘ trochu vyvažovat...“
Odpověď: Mons. Duka udělal před Prague-pride jen minimum, což se spíš dá hodnotit jako alibismus, a ne adekvátní podpora prezidenta. I toto minimum je v očích Halíka provina. Halík svou schizofrenickou dialektikou shazuje morální autoritu prezidenta a navádí věřící, aby „ony příliš vstřícné kroky“ takzvaně „vyvažovali“, a tak šli vlastně sami proti sobě.
Citace: „...vyvažovat navázáním na politicky kritickou roli, která církvi náleží už od časů biblických proroků.
Odpověď: Halík, který se zaštiťuje církevními a papežskými vyznamenáními, ve skutečnosti nemá nic společného s pravdivou Kristovou církví a nic společného s biblickými proroky. Ve skutečnosti je falešným prorokem. Morálně likviduje ty autority v církvi i v české společnosti, které hájí pravdivé hodnoty a Boží zákony. Osočuje je z nelásky, z netolerance a z bigotnosti. Jejich odvážné postavení se za pravdu odsuzuje jako něco neslýchaného a jejich veřejnou činnost za ochranu morálních hodnot prohlašuje za neúnosnou. Církev pod ideologickým vlivem Halíka už není církví, ale anticírkví.
Současná katolická církev v ČR už morální autoritu ztratila. Nepostavila se odvážně ani účinně za pravdivé hodnoty ani za Boží zákony, což bylo její povinností. Od doby pádu komunismu – jedna zrada za druhou v oblasti víry i morálky. Halík tuto hanbu české církve ignoruje a jakoby spadl z hrušky, začíná básnit o politicko-kritické roli církve a o času biblických proroků. Proroci napomínali izraelské krále, kteří upadli do modlářství, a vraceli je na cestu k Bohu. Halík jako pravý antiprorok koná pravý opak. Osočuje prezidenta, který morální hodnoty reprezentuje a hájí, a sugestivně odvrací lid od Božích zákonů i od pravověrné víry, která vede ke spáse.
Citace: „S Klausovým extremismem se plně ztotožňuje pouze sekta jeho nekritických kývalů.“
Odpověď: Extremismus se nevztahuje na pana prezidenta, ale na T. Halíka – brouka Pytlíka, který všude byl, všechno viděl, všechno ví a všechno zná. „Sekta nekritických kývalů“ Halíka je dokonale vydrezírovaná v euforickém obdivování svého guru, na jehož každý povel hrdě panáčkuje a s jeho heretickým a amorálním „extremismem se plně ztotožňuje“.

 

Halík contra prezident

T. Halík zesměšňoval kněze, kteří byli v době komunismu v tzv. mírovém hnutí katolického duchovenstva Pacem in terris. Svým členstvím dávali najevo svou loajalitu vůči tehdejšímu režimu. Dnes se však Halík, jako katolický kněz, daleko více plete do politiky než tenkrát oni. Rovněž odsuzuje slovenského prezidenta Josefa Tisa, který byl knězem, ač Halík sám kandidoval na úřad prezidenta a nyní si dělá naději, že v nejbližších volbách zřejmě uspěje. Halík je členem tzv. Rady moudrých, která má stejného ducha i stejný program jako celosvětová organizace zednářů. Navíc je s ní tato Rada v plné duchovní jednotě.  Současný český prezident rozlišuje mezi homosexualitou a homosexualismem. To první je nepřirozenou závislostí, to druhé je ideologie. Dokazuje, že tato ideologie ničí morální a duchovní hodnoty společnosti. Za to Halík pana prezidenta veřejně odsuzuje a zesměšňuje.
Citace Halíka: „Hradčanský pan Hájek svým výrokem o homosexuálech už posté potvrdil, že si plete roli vysokého státního úředníka s bavičem v bulvárním kabaretu, snažícím se provokovat nestoudností absurdních tvrzení. Jeho hradní pán opětovně v jeho stínu přibrukuje, že si myslí vlastně totéž, jen by to řekl lépe.“
Odpověď: Halík nejen uráží, ale přímo diskvalifikuje lidi, kteří mají správný názor, jen proto, že je opačný než jeho. Je tragikomedií, že Halík vystupuje jako katolický kněz, podávající model nového „křesťanství“, a přitom nikdy neřekl jasné slovo proti prosazování hříšné homosexuality. V roce 2006 šlo o tzv. registrované partnerství, v roce 2009 o prosazení Lisabonské smlouvy, prosazující jako ideologický základ homosexualismus, a v roce 2011 o Prague-pride. Halík se ke všem homosexuálním akcím svým schizofrenickým „ano i ne“ ve skutečnosti postavil za homosexualismus. Naproti tomu pan prezident vetoval tzv. registrované partnerství, antidiskriminační zákony, které zavádějí homodiktaturu a do posledního momentu bojoval proti Lisabonské smlouvě, prosazující homoideologii. Jasným způsobem se distancoval od tzv. gay-pride 2011 a nazval ho pravým jménem. Halík naproti tomu jen kalil vody a toto kalení vod lživě nazývá katolickým postojem k homosexualitě.

Vicekancléř prezidenta hájí všelidské morální hodnoty i křesťanské zásady. Halík ho za to ironicky nazývá bavičem v bulvárním kabaretu. Přitom Halík „posté potvrdil“, že ne pan vicekancléř, ale on sám je „bavičem v bulvárním kabaretu“ a špičkovým akrobatem v heretické teologii. Například tvrdí: „Jsem katolík a zároveň buddhista“. To je přímo salto mortale. Kolem něho se to jen hemží různými cvičenými opičkami, prasátky a pejsky chodícími po provázku, kteří za kostku cukru budou poskakovat i na jedné noze s nadějí, že budou také označeni titulem laureát.

Pana prezidenta ironicky nazývá termínem „hradní pán“. Navozuje tak dojem, jakoby pan prezident se svým morálním myšlením patřil do středověku a tak degraduje jeho autoritu, která reprezentuje pravdivé hodnoty. Jde znovu o manipulaci slovem s cílem zesměšnit a odrovnat člověka, který odvážně a vytrvale bojuje za zachování všelidských hodnot proti velkému tlaku masové demoralizace. 

Halík žárlí na jednotu pana prezidenta se svým vicekancléřem, protože ví, že v jednotě je síla. Hanlivě tuto jednotu ze strany pana prezidenta nazývá přibroukáváním ve stínu vicekancléře. Zde však nejde o slabost či jakési bezduché přibroukávání, jak se snaží Halík navodit, ale o odvahu a moudrost vystupovat v jednom duchu na obranu národa. Každý má přitom svou míru zodpovědnosti i svůj vlastní způsob a formu vyjadřování.


Citace Halíka ze dne 20.2. 2009: „V kázáních zásadně politiky nejmenuji, držím se striktně nábožensko-etických aspektů společenských problémů.“

Odpověď: Halík v podstatě lže. Pokud nejmenuje osoby, pak uvede jejich charakteristiku tak, že každý hned ví, o kom mluví, a jeho uštěpačnost má ještě negativnější dopad, než kdyby osoby přímo jmenoval. Vůbec se striktně nedrží nábožensko-etických aspektů, protože zesměšňuje a lživě očerňuje každého, kdo není v jednotě s jeho demagogií. 

Citace Halíka: „... mám samozřejmě na mysli Václava Klause, za kterého se pro sérii jeho nehorázných, nesmyslných a velmi nebezpečných výroků o Lisabonské smlouvě, EU, globálním oteplování či finanční krizi hluboce stydím“, řekl „Novinkám“.
Odpověď: Každý pravověrný Čech by se měl hluboce stydět za Halíka, za jeho nehorázné, nesmyslné a velmi nebezpečné výroky pronášené nejen proti víře, ale i ke všem společensky aktuálním tématům. Je hanbou, že se Halík prezentuje jako katolický kněz. Realitou je, že je apostatou a že od 29.6. 2008, kdy byla zveřejněna Pravověrným synodem biskupů na Ukrajině jeho apostaze, je i veřejně vyloučen z katolické církve. Halíkovy lživé a dvojsmyslné výroky jsou nebezpečné nejen pro upřímné věřící, ale i pro všechny upřímné občany ČR a především pro mládež. Infikuje ji jedem herezí a duchovní schizofrenií, která zlo podává současně jako dobro a dobro současně jako zlo. V konečném důsledku jde o ztrátu soudnosti, rozumu, a co je nejhorší, o ztrátu věčného života. To je nejstrašnější dopad neslýchaných, nehorázných a neúnosných herezí apostaty T. Halíka.
Citace účastnice tzv. kázání: „Lidé se smáli ... a bylo vidět, že s knězem souhlasí“.
Odpověď: Halík v kázání zesměšnil pana prezidenta za jeho odvážný boj proti homoideologii, která je součástí Lisabonské smlouvy. Místo toho, aby kázal Boží slovo, bojuje tento odpadlý kněz nespravedlivý boj proti panu prezidentovi za to, že hájí morální a Boží zákony.  

 

Citace Halíka: „Pokud se Klaus vyjadřoval suverénně a nehorázně k otázkám klimatu, vědeckosti sociologie či úrovni filmového umění, kterým evidentně nerozumí, mohlo se to přejít s úsměvem.“
Odpověď: Halík drze shazuje pana prezidenta a uměle ho staví do role jakéhosi analfabeta, který nerozumí tomu, o čem mluví. Tato role však plně patří Halíkovi. Nekriticky se pokládá za teologa a suverénně a nehorázně se vyjadřuje k otázkám víry a mravů. Přitom jim jako heretik a apostata evidentně nerozumí. Boží Duch odkrývá tajemství spásy pokorným – maličkým – a ne pyšným (srov. Mt 11,25).

 

Citace Halíka: „Avšak když ekonom Klaus banalizuje finanční krizi, které se věnují tisíce špičkových ekonomů světa, a blokuje Lisabonskou smlouvu schválenou prakticky celou Evropou, už k tomu žádný zodpovědný člověk nesmí mlčet.“
Odpověď: Halík se maskuje finanční krizí, aby mohl podat homoideologickou Lisabonskou smlouvu jako jediné ekonomické východisko. Pana prezidenta postaví do role největšího škůdce české ekonomice. Je třeba si uvědomit, že český prezident je ekonomický odborník, kdežto Halík je pouhý kecal typu brouka Pytlíka. Homosexuální ideologie spojená s Lisabonskou smlouvou přináší morální a duchovní rozvrat jedince a rodiny a vede k postupné autogenocidě českého národa. Málokdo dovedl tak jako pan prezident ČR rozlišit trik německé kancléřky Merkelové, která používá stejné metody jako Halík a skrze ně prosadila zhoubnou homoideologii do celé Evropy. 
Citace: Chápu, že se arcibiskup (Duka) snaží diplomaticky vycházet s představiteli státu a o to více se snažím ukázat, že jeho názor na prezidenta Klause není jediným možným stanoviskem v církvi a ony ‚příliš vstřícné kroky‘ trochu vyvažovat...“
Odpověď: Mons. Duka udělal před Prague-pride jen minimum, což se spíš dá hodnotit jako alibismus, a ne adekvátní podpora prezidenta. I toto minimum je v očích Halíka provina. Halík svou schizofrenickou dialektikou shazuje morální autoritu prezidenta a navádí věřící, aby „ony příliš vstřícné kroky“ takzvaně „vyvažovali“, a tak šli vlastně sami proti sobě.
Citace: „...vyvažovat navázáním na politicky kritickou roli, která církvi náleží už od časů biblických proroků.
Odpověď: Halík, který se zaštiťuje církevními a papežskými vyznamenáními, ve skutečnosti nemá nic společného s pravdivou Kristovou církví a nic společného s biblickými proroky. Ve skutečnosti je falešným prorokem. Morálně likviduje ty autority v církvi i v české společnosti, které hájí pravdivé hodnoty a Boží zákony. Osočuje je z nelásky, z netolerance a z bigotnosti. Jejich odvážné postavení se za pravdu odsuzuje jako něco neslýchaného a jejich veřejnou činnost za ochranu morálních hodnot prohlašuje za neúnosnou. Církev pod ideologickým vlivem Halíka už není církví, ale anticírkví.
Současná katolická církev v ČR už morální autoritu ztratila. Nepostavila se odvážně ani účinně za pravdivé hodnoty ani za Boží zákony, což bylo její povinností. Od doby pádu komunismu – jedna zrada za druhou v oblasti víry i morálky. Halík tuto hanbu české církve ignoruje a jakoby spadl z hrušky, začíná básnit o politicko-kritické roli církve a o času biblických proroků. Proroci napomínali izraelské krále, kteří upadli do modlářství, a vraceli je na cestu k Bohu. Halík jako pravý antiprorok koná pravý opak. Osočuje prezidenta, který morální hodnoty reprezentuje a hájí, a sugestivně odvrací lid od Božích zákonů i od pravověrné víry, která vede ke spáse.

Citace: „S Klausovým extremismem se plně ztotožňuje pouze sekta jeho nekritických kývalů.“
Odpověď: Extremismus se nevztahuje na pana prezidenta, ale na T. Halíka – brouka Pytlíka, který všude byl, všechno viděl, všechno ví a všechno zná. „Sekta nekritických kývalů“ Halíka je dokonale vydrezírovaná v euforickém obdivování svého guru, na jehož každý povel hrdě panáčkuje a s jeho heretickým a amorálním „extremismem se plně ztotožňuje“.

 

 

3) Halík kontra Bátora

Citace Halíka: Pan Bátora je představitelem skupiny, která se názorově nápadně shoduje s českým předválečným fašismem.
Odpověď: Halík používá šokující slovo fašismus, ale ani jedenkrát neřekl konkrétně, v čem se pan Bátora a členové skupiny D.O.S.T. shodují s fašismem. Celá veřejnost ale ví, a to velmi konkrétně, že skupina D.O.S.T. se neshoduje s homosexualismem. Ze strany Halíka – advokáta homosexualismu – jde o sprosté očerňování pana Bátory a manipulování veřejností.
Naopak, Halík se ve svých spisech přiznává, že je hluboce ovlivněn filosofií a literárním žánrem Nietzscheho. Nietzsche je duchovním otcem fašismu se všemi jeho následky hrůz plynových komor a holocaustu. Halík se už v pubertě otevřel duchu Nietzscheho, a tím se nepřímo otevřel i duchu fašismu. Zjevným znakem je i to, že Halík sám sebe veřejně zcela vážně hodnotí jako nadčlověka.
Svá osvícení obdržel mimo jiné i v Indii, kde rovněž má své kořeny fašistická svastika. Z jeho vlastních postojů se vyjevilo, že Halík je český poválečný krypto-fašista.
Citace Halíka: „Nechci mu (Bátorovi) brát jeho extrémní názory, ale to, že je projevuje jako vysoký státní úředník, považuji za neslýchané a jeho setrvání v tak vysoké funkci za opravdu neúnosné.“
Odpověď: Halík pravověrné katolické učení i tradiční morální a duchovní principy, které pan Bátora i okruh jeho lidí hájí, nazývá extrémními názory. Ve skutečnosti extrémní názory nemá pan Bátora, ale Halík, když prosazuje homosexualismus. Halík dává normu, jak kdo smí myslet či nemyslet, a to je rovněž znakem fašismu a jiných totalitních systémů. Dokonce striktně určuje, co státní úředník smí a nesmí říkat. Obranu morálky nazývá jako něco neslýchaného a veřejné působení v tomto směru za neúnosné. Tady už Halík vystupuje jako typický homodiktátor.
Citace Halíka: „Strašně mi vadí, že lidé kolem D.O.S.T. diskreditují katolický konzervatizmus a opakují chyby těch militantních katolíků druhé republiky, kteří se skutečně sblížili s českým fašismem.“
Odpověď: Kde je Halíkova tolerance, o které stále básní, když používá výrok, že mu něco „strašně vadí“? Přikrývá se obhajobou katolického konzervatizmu před diskreditací, ale ve skutečnosti proti němu bojuje a zesměšňuje ho. Halík začíná konat hony na čarodějnice ve světských masmédiích proti těm katolíkům, kteří se odvážně postavili proti homodiktatuře, kterou on lstivě prosazuje. Tyto odvážné katolíky nazývá hanlivě „militantními“ a lživě jim připisuje fašistické zákulisí, přestože on sám nese znaky fašistického leadera.
Citace Halíka: „...když čtete populistické slogany D.O.S.T. nebo útoky jim blízkých lefebvristických sektářů na současnou církev a společnost, vidíte, že je to odvar téhož, vůbec se nepoučili z dějin.“
Odpověď: Proč Halík tak podporuje nenávistnou kampaň proti panu Bátorovi a hnutí D.O.S.T.? Pan Bátora má zřejmě velkou zásluhu na tom, že v Česku byla zrušena povinná sexuální výchova ve školství, a tak byla celá generace dětí zachráněna před sexuální devastací a totální demoralizací. Nikde Halík nepoví, co vlastně D.O.S.T. zastává. Zřejmě se hnutí D.O.S.T. radikálně postavilo proti tzv. antidiskriminačním zákonům, které v podstatě prosazují homodiktaturu. Zde je vidět, že Halík nebojuje proti panu Bátorovi, ani proti panu Hájkovi, ani proti panu prezidentovi, ale bojuje proti morálním principům, které vnášejí harmonii jedinci, rodině i společnosti. Halík likviduje celou svou heretickou činností živé křesťanství. Má ducha Nietscheho – ducha antikrista.
Citace Halíka: „Nevím, jestli Bátora je vůbec věřící člověk, či zda je to jen buranský populista...“
Odpověď: To, že pan Bátora je věřící, je zřejmé z jeho skutků. Kdežto Halík je vlastně ateista a buddhista, který používá křesťanskou terminologii k oklamání věřících a mládeže. V masmédiích se projevuje jako „buranský populista“, který všechnu spravedlivou opozici nemilosrdně zesměšňuje a lživě napadá.
Citace Halíka: „Takové zjevy skutečně nemají ve vysokých státních funkcích co dělat, stejně jako pan Dobeš nemá co dělat v křesle důležitého ministerstva školství a zdiskreditovaná VV ve vládě.“
Odpověď: Takové diktátorské „zjevy“, jako je krypto-fašista Halík, nemohou kandidovat na funkci prezidenta a vůbec nemají co dělat ve vysokých státních či církevních funkcích. Pan ministr Dobeš se ukázal nesrovnatelně morálnější než Halík. Zastal se nevinně kamenovaného Bátory a nepodlehl tlaku křiklounů, kteří žádali jeho totální likvidaci. Jakým právem Halík diriguje veřejným míněním a určuje, kdo smí a nesmí být ve vládě a zastávat úřednické místo na ministerstvu. Toto je znakem ducha totalitarismu, despotismu a moderní diktatury spojené s homoideologií.

4) Halík a hereze

Většina katolické hierarchie a teologů přijala v současném krizovém období antievangelium a ducha Assisi – ducha New Age, ducha antikrista. Proto byl z církve skrze ně oficiálně vyhnán Duch svatý – Duch Pravdy. Příkladem heretického teologa v ČR a EU je T. Halík.

Své bludy Halík neformuluje konkrétně a jasně, naopak, vůbec je neformuluje, a to záměrně. Jeho pojmy o víře a spáse mají úplně jinou náplň. Zcela se rozcházejí s tím, jak je chápala a chápe katolická církev. T.Halík tvrdí: Vzkříšení Krista není žádný ‚další zázrak‘ z řady divů, na které si už čtenář Bible zvykl (T. Halík: Noc zpovědníka, 2006, str. 21n). Co touto větou T. Halík vyjadřuje? Předně skrytě popírá jakýkoli zázrak a samozřejmě i ten největší zázrak Bible – Kristovo vzkříšení. Jasně to však neřekne. Počítá s lidskou pýchou a s tím, že člověk chce vypadat „na úrovni“, aby byl brán vážně. Jenže k tomu, aby člověk byl T. Halíkem brán vážně, musí se zříci normálního uvažování, protože to vypadá primitivně. Musí přijmout nějaké „vyšší“ uvažování a „vyšší“ poznání (gnozi). Kdo u něj není ochoten toto „vyšší“ poznání (dnes gnosi New Age a buddhistickou gnosi) respektovat jako u toho, kdo je odborníkem v duchovní oblasti, je pokládán za málo duchovního, za málo inteligentního a neschopného vést s ním dialog na „vyšší“ úrovni. Když navodí tuto atmosféru pýchy a vtáhne do ní své posluchače, především mladé lidi, a začne jim takto podávat křesťanská tajemství, pak najednou, aniž by chtěli, dojdou k závěrům, v jakých jsou všechny základní pravdy křesťanství popřeny a zesměšněny. A to tak, že Halík ani nevyjádří hereze jasně, jeho posluchači si je však v tom duchu, v jakém mluví, automaticky dotáhnou a vnitřně přijmou. Těm, kteří se vzpamatují, když zjistí, že už jsou vlastně mimo učení katolické církve a chtějí Halíka usvědčit z hereze, se vysměje, že to tvrdí oni, a ne on. V tom je opravdu velmistrem lži a podvodu, zneužívá slova, dává jim jiné významy a dovede překrucovat pravdu v různých rovinách. Používá křesťanskou terminologii, ale vnáší ducha buddhismu, ducha New Age!
T.Halík dále tvrdí o vzkříšení: „Tímto pojmem (chcete-li obrazem či metaforou…) má být řečeno mnohem víc.“ Ptáme se: Co mnohem víc? Ve skutečnosti tímto vyjádřením skrytě popírá samu historickou událost Kristova vzkříšení. Jenže to je dávno odsouzená hereze!

T. Halík zesměšňuje pravdy víry, Kristovo vzkříšení dokonce nazývá mýtem a pohádkou s dobrým koncem. Citace: „Příběh Velikonoc lze číst dvojím naprosto rozdílným způsobem. Buď jako drama o dvou dějstvích, přičemž v dějství prvním je spravedlivý a nevinný člověk odsouzen a popraven, a v následujícím, druhém dějství je vzkříšen a přijat Bohem. To první čtení znamená, že ‚vzkříšení‘ je happyend a celý příběh je pak typický mýtus nebo optimistická pohádka s dobrým koncem.“
Kdo vezme pravdu vzkříšení vážně, ocitá se v pozici primitivního člověka, který bere vážně mýty a pohádky s dobrým koncem. Tím vzkříšení zesměšňuje a psychologicky nedovolí, aby ho člověk reálně přijal tak, jak ho hlásá církev po celá dvě tisíciletí.
T. Halík pokračuje: „Druhé čtení (lze číst) jako drama o jednom dějství, v němž se obě verze příběhu odehrávají současně. Avšak teprve to druhé čtení, ‚paralelní‘, je čtení očima víry. Víra tu ovšem znamená dvě věci: jednak pochopení, že jde o paradox (že ta druhá rovina příběhu ‚vzkříšení‘ je reinterpretace té první, nikoli její následné šťastné vyústění).“
Z tohoto nesmyslu a kalení pojmů, které jsou protilogické, Halík udělá velkou mystiku, které kdo nevěří je úplný primitiv, protože: „…teprve to druhé čtení, ‚paralelní‘, je čtení očima víry. To znamená, že kdo si nevykonstruuje z evangelia nějaké totální nesmysly, které vůbec neodpovídají skutečnosti a pak je nečte očima víry, ten je nevěřící, kdežto ten, kdo, i když vůbec neví, která bije, ale snaží se tvářit, že úplně s T. Halíkem souhlasí, je podle něj věřící křesťan. Takovou generaci moderních křesťanů nám chce Tomáš Halík vychovat? Bohužel s mlčenlivým požehnáním ex-kardinála Vlka.
Halík dále tvrdí, že „víra tu znamená dvě věci“. Strašně jsme zvědaví, co?! Ta první věc, jakou víra prý znamená, je pochopení, že „jde o paradox“. Takže tím vlastně říká, že nejdříve musíme pochopit, že ty jeho nesmysly, které předkládá k věření, jsou tak paradoxní, že se opravdu nedají pochopit a že se jim musí, jak říká, tou zvláštní vírou věřit. Snad jen vyšší duchovní skupina inteligence, která má svůj trvalý pobyt v psychiatrických léčebnách, je schopna do této „vyšší“ mystiky proniknout; všichni ostatní jsou odkázáni na to, aby v tyto absurdnosti věřili. To je to budoucí „křesťanství“, na které se nás T. Halík snaží převést?
Dále T. Halík svůj paradox vysvětluje tak, že ta druhá rovina příběhu ‚vzkříšení‘ je reinterpretace té první, nikoli její následné šťastné vyústění. Co touto „reinterpretací“ míní, to už Halík neříká. Záměrné nevyjadřování se patří k jeho účinným teologickým – demagogickým metodám.
Halík nepřipouští ani jedno procento možnosti, že by ke skutečnému historickému vzkříšení došlo. Pro něho vzkříšení znamená, jak uvádí, jen jiné vyjádření smrti. Aby nemusel přijmout jasnou zvěst evangelia tak, jak je, raději vykonstruuje takový totální nesmysl. Nahází spoustu nesourodých pojmů, aby se prostá a logická událost evangelia nepřijímala tak, jak je, ale stala se komplikovanou a nemožnou k rozumnému přijetí. Spojí smrt a vzkříšení a tvrdí, že to je jedna věc a žádá víru v tento nesmysl a paradox. Tato jeho „vyšší“ mystika je založená zřejmě na buddhistickém koanu, protože, jak tvrdí, všechno je v podstatě jedno. Co znamená termín „reinterpretace“ podle T.Halíka? Kristus nezemřel, je „věčně živý“ asi tak jako Lenin, o němž totéž po jeho smrti tvrdili bolševici: žije prý dále ve svých spisech a myšlenkovém dědictví, které zanechal.
Vážně se ptáme, co má toto společného se spasitelnou biblickou vírou? Co to je biblická víra? Ta je vyjádřena v našem křesťanském krédu a v osobním přijetí Ježíše za svého Spasitele a Pána, který zemřel za moje hříchy na Golgotě, zvítězil nad duchem lži a smrti a svým vzkříšením potvrdil své Božství i pravdivost a závaznost evangelia spojeného s věčným životem a budoucím vzkříšením. Tato víra nás vede k rozumnému uvažování a dává nám sílu k nesení našich životních křížů. Je však diametrálně rozdílná od Halíkovy víry postavené na nesmyslných paradoxech.

V knize T. Halíka: „Co je bez chvění, není pevné“staví axiomy:
1) Boží slovo se nepřijímá jako Bohem zjevená pravda. 2) Lidskému rozumu se odepírá možnost objektivního poznání (viz str. 82,83). Názorným příkladem je Halíkova odpověď na otázku, zda jsou všechna náboženství stejná. Jeho odpověď je: „Mohu dát tři různé odpovědi a za všemi si stát: NE, NEVÍM, SNAD.“
ad 1) NE, zní moje odpověď, … jako religionisty, který při bližším studiu náboženství vidí bezpočet rozdílů.“
Tato odpověď není odpovědí na podstatu otázky. Křesťanské náboženství je zjevené Bohem, pohanská náboženství jsou pouze výplodem lidské psychologie a filosofie. 
ad 2)NEVÍM a bytostně nedůvěřuji lidem, kteří se tváří, že to vědí, … žádný člověk nezná ‚všechna náboženství‘ natolik, aby je mohl zodpovědně srovnat a zhodnotit.“
Stavět základní nevědomost jako by byla moudrostí, a zároveň tím vyloučit možnost správné odpovědi, má za následek ubití pravdy. Církev je tajemné tělo Kristovo, zdroj zjevené Pravdy dané ke spáse. Tím se liší od pohanských náboženství.
ad 3) SNAD (jsou všechna náboženství stejná) … chci-li vést opravdový dialog, musím odložit přesvědčení, že jsem výhradním vlastníkem celé pravdy.“
Co znamená to „snad“? Pokud touto otázkou budeme srovnávat různá pohanská náboženství mezi sebou, pak můžeme přikývnout, že snad jsou stejná, ale učením církve je toto: „Odporuje katolické víře pokládat církev za jednu z cest spásy mezi ostatními (pohanskými) náboženstvími… Není možno těm náboženstvím přiznat božský původ.“ (Dominus Iesus, 21) (viz Čtyři slova z Ukrajiny, www.community.org.ua)
Halík se snaží přesvědčit čtenáře, že neexistuje absolutní pravda, že není rozdíl mezi pravdou a lží, dobrem a zlem a že všechny protiklady jsou někde v hloubce jedno. Na tomto základě dále čtenáře přesvědčuje, že křesťanský Bůh a bůh buddhistů je totožný a tvrdí, že je možno být buddhistou i katolíkem současně: „Jsem katolík a zároveň buddhista.“ (str. 96). Toto je apostaze.
Halík ve svých spisech a projevech demagogicky odmítá základní pravdy zdravého lidského rozumu, zpochybňuje normální způsob myšlení a nastoluje své vlastní filosofické axiomy, ničím nepodložené, a navíc nelogické.
Podle Halíka je Kristus a Buddha jedno a vlastně všechno je jedno i protiklady jsou jedno (str. 57).
Halík neuznává výlučnost Krista a křesťanství vůči pohanským náboženstvím v oblasti spasení (str. 55), a proto už není křesťanem.
Halík ve svých knihách zesměšňuje všechny křesťanské základy. Boří všechny pilíře křesťanství. V listě k Římanům jsou ukázány dva kořeny homosexuality, a tím je lidská pýcha, která popírá pravdivého Boha Stvořitele, a idolatrie, to je klanění se člověku, zvířatům a démonům (srov. Ř 1,18-27). Kněz-apostata T. Halík popírá pravdivého Boha, přijal idolatrii synkretismu a stal se advokátem homosexualismu. Pokud je buddhistou, ať jím je, ale v žádném případě pak není už ani katolíkem ani křesťanem!

 

 


 

 

 

 

 

Prezident vystoupí na konferenci „Economies in transition – 20 years after“

 

Prezident republiky Václav Klaus vystoupí v sobotu dne 14. ledna 2012 ve Vídni na mezinárodní ekonomické konferenci „Economies in transition – 20 years after“, kterou ve dnech 13.-14. ledna 2012 pořádá International Institute for Applied Systems Analysis.

 

Prezident se v rámci této své konferenční návštěvy Vídně v sobotu 14. ledna v 11.30 hodin v Hofburgu setká se svým rakouským protějškem Heinzem Fischerem.

 

 

<http://www.facebook.com/photo.php?fbid=344568088887889&set=a.117781408233226.18576.115133701831330&type=3&theater>

Další příklad lidské zrůdnosti. Veterinář konstatoval, že pejskovi byly asi vypíchnuty oči a byl ponechán svému osudu v lese….

Se mi z toho zvedá žaludek a pro slzy nevidím.

Jak tohle může udělat člověk nejlepšímu příteli, nad tím mi zůstává rozum stá….

 

Danuše