hhh

Nechutné praktiky Jiřího Paroubka při kandidatuře na hejtmana a senátora

Ivana HAslingerová

I přesto, že jsme pravicové médium, uvádím následující dopis od sociálního demokrata Miroslava Nováka, který v něm popisuje zajímavé věci o vztazích ČSSD a Národně socialistické strany strany pana Paroubka. Pokud se budou mezi sebou socialisté takto ostouzet, je naděje, že by mohla pravice opět zvrátit současné negativní výsledky průzkumů veřejného mínění. Je proto poučné přečíst si jaké nechutné podpásové politické praktiky hodlá pan Paroubek použít k tomu, aby zdiskreditoval své odpůrce při volbě na hejtmana Ústeckého kraje a senátora za obvod č. 5 – Chomutov. Všechny kauzy, které chce pan Paroubek použít postupně vykreslují ČSSD v Ústeckém kraji jako mafiánskou kliku. Národní socialisté přijdou naopak s čistým štítem bojovyat proti těmto nepravostem. K tomu ale musí získat sílu a přivést osobnost bývalého premiéra české vlády do sídla Ústeckého kraje a do horní komory Parlamentu ČR. Aby se jim sen splnil, potřebují mediální likvidaci hejtmanky Vaňhové, radního Koudy, radního Jakubce a radního Chomutova Rudolfa Kozáka. Jak to dokáží? Pan Novák píše: "Nehodlám se už podílet na poškozování levice v české republice. Jiří Paroubek ve snaze zamést sociální demokracii poškozuje levici jenom proto, aby se stal hejtmanem Ústeckého kraje a senátorem Chomutova. Nesouhlasím s tím a proto vám posílám v příloze informaci na čem jeho lidi pracují, protože už se na to nemůžu dívat. Ničit životy lidem zakládáním homosexuálního blogu, věšením mrtvých koček na kliky, nadepisováním obálek s údajným úplatkem od radního, to je pro mě špína se kterou se nemohu smířit a jestli vy novináři ano, nezapomente že i vás nechával přítel Paroubek vyhazovat z práce za váš svobodný názor a reportáže. Vzdávám se spolupráce s panem Paroubkem a dávám tisku k dispozici jakou špínu jeho lidi vytvářejí, aby se jejich guru stal hejtmanem v Ústí a senátorem v Chomutově. " Následující zpráva:

Návrh negativní kampaně strany Jiřího Paroubka vůči představitelům ČSSD

Vybrali jsme a připravili čtyři kauzy spojené s vedením Ústeckého kraje. Pro budoucnost naší strany je zcela nezbytné, aby se bratr předseda stal hejtmanem Ústeckého kraje a senátorem za obvod č. 5 – Chomutov.

Vysvětlení: hejtman Ústeckého kraje je zajímavá funkce, kde se zhodnotí zkušenosti z domácí i světové politiky na úrovni vlád, kde bude plně využit potenciál bývalého předsedy vlády. Rovněž lze rozvinout pověst české Evity Peron, kterou dnes představuje se s vým vzděláním a krásou paní Petra, choť budoucího hejtmana. Senátorský mandát je nezbytný pro příští kandidaturu bratra předsedy na prezidenta České republiky tak, aby nebyl zpochybňován jeho mandát v Poslanecké sněmovně, který navíc zanikne v roce 2014. Za těmito číly je třeba neúnavně jít a především vyřídit Ústeckou sociální demokracii, která je nebezpečným soupeřem. Pokud ji neodstavíme už nyní pomocí kauz, trestních oznámení, konspirací a očernění jejích čelných představitelů, nezískáme na její úkor hlasy levicových voličů.

Kauza 1: Netransparentní financování projektů z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje:

Popis problému: Fond hejtmanky je v rámci krajů unikátní, neboť žádný jiný hejtman nedisponuje tak velkým množstvím peněz (zhruba 50 milionů korun ročně). Fond vznikl před 4 lety a financují jej těžařské firmy a kraj ze svého rozpočtu. Projekty, které dostanou na základě podané žádosti dotaci, schvaluje poradní orgán hejtmanky, posléze rada a zastupitelstvo kraje. Mezi příjemci se hojně objevovali i lidé z Ústecké ČSSD. Příklad: historický fotbalový klub z Loun žádal o dotaci dvakrát. Získal jednu dotaci ve výši 30 000 Kč. Mostecký klub Baník Souš získal dvě dotace v souhrnné částce cca 11 milionů korun. Ve vedení Baníku Souš sedí soc.dem. politici Karel Giampaoli z krajského úřadu a náměstek hejtmanky Pavel Kouda. Kouda pro příspěvek při projednávání na radě zvedl ruku, aniž by informoval o své střetu zájmů. O tom informoval až na zastupitelstvu kraje. Sedm soc.dem. politiků z Mostu (domovská organizace Koudy) letos prokazatelně získalo příspěvek z fondu v souhrnu za 8 milionů korun. Další podivná zakázka za 500 000 korun směřovala na projekt zlepšení práce se sociálně slabými. Problémem je, že ji získala firma Forad Consult, jejíž majitel však nabízí sádrokartonářské práce. V oboru nemá zkušenosti ani renomé. Ústecký kraj se oficiálně brání tím, že peníze jdou na bohulibé projekty, ovšem realita je taková, jak je popsáno výše. Vycházíme přitom z dokumentů, které zveřejnila například veřejnoprávní Česká televize v pořadu Reportéři ČT. Je pochopitelné, že kraj není schopen vyhovět všem žádostem, ale minimálně výše uvedené projekty budí velké otazníky nad skutečným smyslem a fungováním Fondu hejtmanky.

Stanovisko br. předsedy: Z dosud zveřejněných informací vyplývá, že vedení Ústeckého kraje si z Fondu hejtmanky dělá jakýsi feudální fond, z něhož dotuje účelové projekty svých blízkých spolustraníků. Hejtmanka Vaňhová tvrdí, že používám občany Ústeckého kraje jako rukojmí ve vlastní politické kampani. Přitom ona ani její blízcí spolupracovníci z vedení Ústeckého kraje nejsou schopni ani ochotni věrohodně vysvětlit, proč dostávají finanční prostředky projekty evidentně napojené na spřátelené členy sociální demokracie v Ústeckém kraji. Vyzývám proto veřejnost v Ústeckém kraji, které není lhostejný kulturní a sociální vývoj v kraji, aby se začala zajímat o tok finančních prostředků z Fondu hejtmanky. Budu tuto problematiku nadále bedlivě sledovat, a proto přivítám všechny podněty, které veřejnost v této kauze zaznamená. Nejsem to já, kdo si bere občany Ústeckého kraje za rukojmí v boji o vlastní prospěch. Jsou to hejtmanka Vaňhová, šéf krajské ČSSD Arno Fišera, náměstek hejtmanky Pavel Kouda a další. Vedení kraje se stává čím dál tím více nevěrohodné.

Řešení: Televizní reportáž a medializace kauzy neustálé připomínání novinářům. Realizace: Petr Dimun

Kauza 2: Nové angažmá bývalé ředitelky gymnázia v Litoměřicích na krajském úřadě

Popis problému: Bývalá ředitelka gymnázia v Litoměřicích Eva Bulasová, proti které protestovali jak učitelé, tak i žáci a jejich rodiče, byla nakonec nucena z vedení gymnázia odejít. Jediným, kdo se jí zastával, byli představitelé vedení kraje, přičemž nejhlasitějším zastáncem byl náměstek hejtmanky Pavel Kouda. Podle zjištění MfD je od 1. října Bulasová zaměstnána na krajském úřadě, kde ji práci sehnal právě radní a první náměstek hejtmanky Pavel Kouda. Bulasová je členkou ČSSD. Pracovní místo získala na Odboru strategie přípravy a realizace projektů, které spadá právě do Koudovi kompetence. Kouda k tomu řekl: „Potřebujeme vzdělané a kvalitní lidi a paní Bulasová vzdělaná a kvalitní je.“ Někteří učitelé tvrdí, že Bulasová vždy těžila z napojení na Koudu. Odbor, na kterém nyní operuje Bulasová, má primárně na starosti projekty financované z evropských fondů. Je obecně známé, že Ústecký kraj má s čerpáním těchto peněz velké potíže. Je proto otázkou, zda je v tomto směru Bulasová, která s tímto druhem práce nemůže mít velké zkušenosti, skutečně přínosem. Mimochodem, jedním z argumentů jejích kritiků na gymnáziu v Litoměřicích bylo neprůhledné hospodaření s nadačním fondem školy.

Stanovisko br. předsedy: Krajský úřad Ústeckého kraje dnes asi nejlépe připomíná instituci pro zaměstnávání známých a příbuzných. Společně s Evou Bulasovou je na Odboru strategie přípravy a realizace projektů zaměstnán například syn Pavla Koudy Ondřej Kouda. Na Odboru informatiky a organizačních věcí zase pracuje manželka šéfa kanceláře hejtmanky (bývalý estébák) Aleše Konopáska Dagmar Konopásková. Zaměstnat bývalou ředitelku litoměřického gymnázia Bulasovou na Krajském úřadu Ústeckého kraje považuji za naprostý výsměch všem, kteří oprávněně poukazovali na její selhání. Je to také další ze signálů o tom, jak si pánové Fišera a spol. představují plnění slibů. Pan Kouda, náměstek hejtmanky Vaňhové, měl paní Bulasovou zaměstnat na krajském úřadě rovnou a nemusel touto naprosto hloupou osobní protekcí ničit jedno z nejlepších gymnázií v kraji. Nepostismus, protekce a mafiánské praktiky lidí, jako jsou pánové Houska, Kouda, Fišera či hejtmanka Vaňhová, už přesáhly únosnou mez a – jak je vidět například na způsobu rozdělování peněz z Fondu hejtmanky – zakládá navíc i podezření z korupce. Již v minulém týdnu jsem proto zadal svým právníkům, ať případ zanalyzují a připraví mi příslušné právní kroky.

Řešení: Medializace kauzy v krajském tisku (Deníky Bohemia) neustálé připomínání novinářům. Realizace:Tomáš Horáček, Lukáš Kohout

Kauza 3: Financování organizátora protiromským protestů na Šluknovsku ze strany krajských politiků:

Popis problému: Krajský radní pro školství Petr Jakubec a protiromský aktivista Lukáš Kohout byli zřejmě ještě v nedávné minulosti ve velmi úzkém spojení. Kohout již přiznal, že Jakubec mu od loňského listopadu platil za různou špinavou práci. Jakubec sice pohrozil žalobou, avšak s žalobou jako první během víkendu přišel již Kohout, který se cítí dotčen výroky Jakubce, totiž, že si Kohout vše vymyslel a že jej „někdo motivoval“ k tomu, aby s celou kauzou vyšel na veřejnost. Lukáš Kohout v průběhu víkendu ukázal obálky, v nichž měl údajně od Jakubce dostávat peníze. Z obálek chce nechat sejmout otisky prstů a zapojit by se měli i grafologové. Radní Jakubec v první reakci na články v tisku kontakty s Kohoutem popřel. Připustil jen, že ho zná z Varnsdorfu, kde oba žijí. Jenže do důvěryhodnosti má jeho tvrzení daleko. Příklad první: radní si později „náhodou“ vzpomněl, že Kohout s ním v červnu seděl na jednání se zástupcem studentů děčínského gymnázia, kteří odmítají spojení s obchodní akademií. Za slučování škol právě radní Jakubec zodpovídá. „Pan Kohout mě kontaktoval, pokládal jsem ho za zástupce studentů,“ sdělil Jakubec. Jenže se ozval dotyčný student, který na schůzce byl. „Pan radní lže. Kohout kontaktoval mě, byl to Jakubcův vyslanec,“ vypráví Jan Papajanovský. Příklad druhý: Kohout na jaře údajně s Jakubcem a zástupci varnsdorfské ODS jednal (neúspěšně) o změně tamější koalice. ČSSD, která komunální volby vyhrála, skončila v opozici. Na vládě se dohodly ODS, Věci veřejné, Suverenita, SZSP a HZHRM. Jakubec se stal ve městě jen zastupitelem, což nesl těžce. A právě ČSSD u ODS měla sondovat, jestli by se koalice nezměnila a zda by se nedohodly spolu. „Kontaktoval mě pan Kohout, že by pan Jakubec měl zájem o spolupráci s ODS,“ uvedl člen varnsdorfské ODS Zdeněk Fara.

Stanovisko br. předsedy: Předně, pan Jakubec by se měl minimálně do vyřešení celého případu vzdát funkce radního Ústeckého kraje. V takto vysoké funkci nemůže fungovat člověk, který možná formou netransparentního financování platil lidi napojené na protiromské protesty. Nepřímo se tak totiž podílel na podněcování rasových a sociálních nepokojů v Ústeckém kraji. Vedení Ústeckého kraje v čele s hejtmankou Vaňhovou se tváří, že chce tamní sociální problémy řešit. Jana Vaňhová by se měla jasně vyjádřit, zda o aktivitách svého „podřízeného“ – radního Petra Jakubce – věděla. Pokud ano, považoval bych to za další důkaz naprosté prohnilosti politiky dnešního vedení ČSSD v Ústeckém kraji, což byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem řady ČSSD opustil. Ač jsem k tomu vyzýval již v pátek, zatím jsem nezaznamenal žádné stanovisko vedení ústecké ČSSD ani vedení kraje. Vedení kraje i ČSSD na centrální i krajské úrovni opět před svými problémy zaujímá pštrosí politiku. Očekávám také vyjádření poslance z Ústeckého kraje Jaroslava Foldyny, o kterém se proslýchá, že s Kohoutem rovněž spolupracoval či dokonce spolupracuje. Je zajímavé, že známého podvodníka Kohouta údajně financuje radní Ústeckého kraje, tedy bašty 1. místopředsedy ČSSD Michala Haška, který se podle informací médií angažoval při financování romského sjezdu, který se v současné době koná v Brně. Na jedné straně se tedy ČSSD tváří, že chce Romům pomoci, na straně druhé však toleruje podezření, že radní kraje, kde má Michal Hašek své mocenské přátele v lidech typu Romana Housky či Arna Fišery, financuje protiromské demonstrace.

Řešení: Propojení radního Jakubce s osobou Lukáš Kohout, diskreditace čelného krajského politika, znevěrohodnění celé ČSSD v kraji. Použijeme také falzifikované obálky, které budou nadepsané písmem podobným písmu radního Jakubce. Realizace: Tomáš Horáček, Lukáš Kohout

 

Kauza 4: Homosexuální orientace kandidáta ČSSD Rudolfa Kozáka na senátora v senátním obvodu č. 5 - Chomutov

Popis problému: Chomutovský radní Rudolf Kozák je zřejmě homosexuál, jak prozrazuje jeho zhrzený milenec na připravených stránkách. Kozák již přiznal, že jména použitá na stránkách sedí. Kozák vede sice normální rodinný život, ale kauza se ho těžce dotýká a občané se od něho odvracejí. Stránky budou dokola ukazovat Kozákovu homosexuální orientaci, takže vejde oslaben do senátorské klání s bratrem předsedou. Bratr předseda zvítězí jako poctivý občan a milující manžel se svou ženou po boku bez podobných skandálů.

Stanovisko br. předsedy: Pan Kozák by se měl minimálně do vyřešení celého případu vzdát funkce radního města Chomutov. V takto zodpovědné funkci nemůže fungovat člověk, který možná podváděl svou ženu s jinými muži. Proti jeho orientaci nic nemám, zajímá mě pohled milujícího manžela a otce dětí. V našem kraji by neměli kandidovat lidé s takovými osobními problémy jako pan Kozák.

Řešení: Anonymní webové stránky na blogu, pozornost bulvárního tisku. Realizace:Petr Dimun

Argumentář k přehledu kauz ústecké sociální demokracie

Kauza 1 je podstatná pro mediální likvidaci hejtmanky Vaňhové. Hejtmanka se nijak veřejně neušpinila kauzami, nebere úplatky a celkově boj  ní bude velmi těžký i pro nejtěžší politickou váhu v zemi. Musíme proto vytvářet mediální obraz zkorumpované úřednice sedící na tajných fondech a rozdělující miliony podle podovného klíče svým kamarádům a politickým mafiánům. Rozpočet odhadujeme na 200 000,- Kč.

Kauza 2 je likvidací radního Koudy. Ten se neosvědčil, nehlasoval s Petrem Bendou a zradil. Pointou kauzy je intimní vztah s Evou Bulasovou a objednávka věšení mrtvé kočky na kliku se strany kontroversní osobnosti Lukáše Kohouta. Lukáš Kohout má příležitost poukázat, jak byl zneužíván mocenskými špičkami Ústeckého kraje ke špinavým hrátkám s veřejností. Veřejnost sama povstane a vyprovodí mafiány z Ústeckého kraje, až se stane bratr předseda hejtmanem. Rozpočet odhadujeme na 100 000,- Kč. Podstatnou část rozpočtu ukrojí honorář Lukáše Kohouta a výdaje na případné soudní spory Lukáše Kohouta s dotčenými mafiány. Kohout má náš příslib, že ho v tom nenecháme a případné pokuty u soudu za něj budou zaplaceny.

Kauza 3 ukazuje na nechutnost radního Jakubce. Je už třetí vysoký představitel kraje, který bude mediálně zdiskreditován. Lukáš Kohout zde má šanci napravit svou reputaci a poukázat na mafiány v čele kraje, kteří se neštítí platit si demonstrace. Celou akci poněkud prodražuje doprovodný servis Tomáše Horáčka, zejména zapůjčení limuzíny pro Lukáše Kohouta, také zaplacení demonstrací na Šluknovsku je v porovnání s předchozími akcemi finančně náročnější. Rozpočet odhadujeme na 100 000,- Kč. Konečným cílem je diskreditace a odstoupení radního Jakubce.

Kauza 4 ukazuje na osobní problémy radního Chomutova Rudolfa Kozáka. Ten je žhavým kandidátem na senátora v senátním obvodu č. 5. Po jeho cílené diskreditaci bude jediným hegemonem voleb bratr předseda a stane se tak dalším chomutovským senátorem. Rozpočet odhadujeme na 20 000,- Kč.

Všechny kauzy postupně vykreslují ČSSD v Ústeckém kraji jako mafiánskou kliku. Národní socialisté přijdou s čistým štítem a přivedou osobnost bývalého premiéra české vlády do sídla Ústeckého kraje a do horní komory Parlamentu ČR. Nastal čas abychom zametli se všemi odpůrci br. předsedy.