hhh

 

Želivský klášter bude baštou relaxace pod taktovkou Eliase Velly

Jana Kodysová

Týden zklidnění, meditace a uvědomění si smyslu vlastní existence nabídne na podzim želivský klášter v podání světoznámého kněze a prezidenta komise pro satanismus a okultismus P. Eliase Velly. Poté, co se Želiv setkal se zájmem manažerů a vytížených lidí o možnost relaxace v klidném prostředí, rozhodl se klášter uspořádat ve dnech 22. října – 27. října týden klidu pod odborným vedením teologa P. Velly. Zájemci se mohou už nyní hlásit. „O akce P. Eliase Velly je všude, kam přijede velký zájem, proto už nyní vyzýváme zájemce, aby se na jeho exercicie přihlásili. Bohužel máme počet účastníku omezený na 300 účastníků a zájem o jeho akce je vždy několikanásobný,“ avizuje s dostatečným předstihem správce želivského kláštera František Marek. Hlavní myšlenkou akce bude způsob vnímání a osobního zacházení s tím, co člověka přesahuje, která vybídne k diskusi a konfrontaci všech účastněných. Zváni jsou proto všichni bez rozdílů vyznání či názorů. Hlavní náplní budou diskuse, přednášky, meditační a duchovní cvičení.

Po pěti letech zpátky do České republiky

„P. Elias Vella se vrací do České republiky už po několikáté, je však obtížné si dohodnut termín návštěvy, protože je velmi zaneprázdněný, jezdí po celém světě a poskytuje lidem duchovní útěchu, kterou tak dnes potřebují. Jeho akce účastníci hodnotí vždy jako výborně připravené a vrací se z nich s obohacujícími zážitky,“ dodává Marek. Jeho slova potvrzují i sami účastníci. „Měla jsem tu možnost potkat P. Vellu již dříve a byl to opravdu velmi silný a nezapomenutelný zážitek,“ hodnotí teologa Marie Dvořáková, která se zúčastnila jeho duchovního cvičení před několika lety. Jeho přednášky i cvičení jsou zaměřena pro všechny, kdo alespoň někdy přemýšlí o životě kolem sebe, ale nedokážou si sami odpovědět na nejrůznější otázky. „Perfektně mi pomohl ujasnit si důležité životní otázky i postoje,“ dodává spokojeně Dvořáková.

Kdo je P. Elias Vella?

Otec Elias Vella sa narodil 28. 2. 1941 na Maltě v St. Paul´s Bay. Je členem řehole františkánů. V roce 1965 ukončil studium teologie na Lateránské univerzitě v Římě a po studiu přednášel teologii v semináři. Nyní je dvanáctým rokem hlavním exorcistou své diecéze a zároveň presidentem Diecézní komise pro okultismus a satanismus. Je autorem mnoha knih na různá témata duchovního života. Většinu času tráví na cestách po celém světě, vede exercicie a semináře převážně na téma vnitřní uzdravení. Z jeho knih vyšlo v češtině např. Ježíš – Lékař těla i duše, Duch svatý – Pramen Života, Svatost je pro každého, Zakotvit svůj život Bohu nebo nově (r. 2009) O Satanovi.