Miroslava Němcová zajistí kvalitní a transparentní legislativní proces

Ivana HAslingerová

I když se mohlo poslední dobou zdát, že se v Poslanecké sněmovně pokud jde o schvalování zákonů a o hádky poslanců nic proti minulé vládě nezměnilo, nebude to již trvat dlouho a měly by v ní nastat velmi prospěšné změny, které zabrání spoustě zdržování, lobbování a předvádění se některým poslaneckým showmanům před televizními kamerami. Sněmovna navíc bude moci opravdu pracovat a nenahrazovat nekonečné pokračování televizního seriálu o ničem. Jedním z nejdůležitějších kroků bude ustavení tzv. garančního výboru a dalším prodloužení lhůty mezi druhým a třetím čtením zákonů.

„Jako poslankyně dobře vím, že je někdy obtížné v rychlosti posoudit dopady pozměňovacích návrhů. V praxi to může vést k tomu, že sněmovna odhlasuje nekvalitní návrhy s nečekanými důsledky. Návrh na prodloužení lhůty na projednávání zákonů sníží riziko, že sněmovna přijme legislativní paskvil. Také to pomůže otupit tlaky zájmových skupin na změnu návrhů zákonu v průběhu legislativního procesu,“ objasnila dopady návrhu prodloužení lhůty mezi druhým a třetím čtením zákonů Miroslava Němcová.

Nová předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová totiž nezahálela, ale měla naopak plné ruce práce s touto novelou jednacího řádu. Utvořila za tím účelem speciálně ustanovený podvýbor, který úpravu jednacího řádu připravoval a v současné době mohla již s podobou chystaných změn seznámit jako jeho předsedkyně novináře. Kromě toho ušetří až 75 procet současných nákladů za tisk sněmovních tisků, protože sněmovní tisky budou v budoucnu rozesílány poslancům v elektronické podobě. Razantně tím rovněž sníží celkovou administrativu v dolní komoře Parlamentu. Všechny tyto změny povedou ke kvalitnějšímu a transparentnějšímu legislativnímu procesu. Návrh na elektronizaci sněmovních tisků schválila Poslanecká sněmovna v prvním čtení 22. března. Nyní návrh projednávají ústavně právní výbor, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a stálá komise pro práci Kanceláře PSP ČR.

Zřízení garančního výboru je nejdůležitějším krokem. Dosud se projednává týž návrh zákona několik výborů najednou. V budoucnosti bude zákon podán pouzetomuto garančnímu výboru, který bude shromažďovat všechny pozměňovací návrhy k němu. O nich pak na půdě tohoto výboru a nikoliv na plénu Sněmovny proběhne podrobná debata za účasti zástupce předkladatele, případně dalších odborníků. Odopadnou tak hádky na plénu Sněmovny. Na změně jednacího řádu Poslanecké sněmovny se strany vládní koalice shodly při přípravě koaliční smlouvy. Podle ní měli koaliční partneři předložit takovou novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, která umožní předkládání pozměňovacích návrhů ve druhém čtení pouze výboru, skupině poslanců nebo poslanci poté, kdy byl návrh projednán v příslušném výboru. Pani předsedkyně to nyní uvádí v platnost.

Prodloužení lhůty mezi druhým a třetím čtením návrhů zákonů by mělo zase přinést konec nedomyšleným změnám a výrazné omezení tlaku zájmových skupinna poslance. Zatímco nyní je možné zahájit třetí čtení 72 hodin od doručení pozměňovacích návrhů a ve zkrácené lhůtě dokonce za 48 hodin, v budoucnu by druhé a třetí čtení nemělo probíhat na stejné schůzi Poslanecké sněmovny. Návrh na ustavení garančního výboru a prodloužení lhůty mezi druhým a třetím čtením bude okamžitě projednávat podvýbor pro změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Paragrafovým zněním by se tak mohla Poslanecká sněmovna zabývat již v červnu.