hhh

Obnovme prvorepublikové DOMOVSKÉ PRÁVO

Ing. Jiří Jezerský, místostarosta Ostrava Mariánské Hory a Hulváky

Obnovení domovského práva by bylo přínosem nejen z hlediska trestněprávního, ale zejména sociálního.Podobný zákon platil i za první republiky a byl zrušen v červnu 1948.

Od roku 1864 platil v zemích koruny České zákon, kterým se uspořádaly záležitosti domovské.  Bylo uzákoněno  tak zvané domovské právo, jehož obsahem  byl nárok na nerušený pobyt v obci  a na chudinské zaopatření. Občanovi, kterému obecní zastupitelstvo, podle zákonem daných podmínek, přiznalo domovské právo, byl vydán tzv. domovský list.  Tento zákon zcela přesně a konkrétně definoval na jedné straně závazek obce vůči svému občanovi, za jakých taxativně vyjmenovaných podmínek ho do domovského svazku přijímá a na druhé straně byl nástrojem, jak se zbavit různých přivandrovalců a osob v obci nechtěných. Takovým  lidem samospráva obce domovské právo neudělila a poslala takového člověka do jeho původní domovské obce postrkem a na její náklady.

Dovedu si představit, že  upravený, zmodernizovaný institut domovského práva  by fungoval i dnes v České republice.  Proč? Protože by významně přispěl při řešení sociálních  situací občanů nejen této země.

Je všeobecně známo, že existuje nekontrolovatelný pohyb občanů po celé České republice. I policie jen ztěží dovede zmapovat jejich pobyt, natož obec.  Všichni známe tu zaříkávací formuli, jsem zde jen na návštěvě. Přesto si takový jedinec podá žádost o dávky v hmotné nouzi a  v místě, kde se právě zdržuje, jsou mu radnicí podle stávajícího zákona proplaceny.  Když se pak opět přemístí (třeba i několikrát za rok) vytrácí se informace o jeho pobytu a  je s ním a jeho rodinou znemožněna sociální práce sociálního odboru radnice.  Úřad obce nemůže splnit svou povinnost!   Každý z nás si umí představit, jaký dopad to má na imigrantovy děti školou povinné a výkon sociální péče v plném rozsahu. Viz  medializovaný případ týraného dítěte, které se vytratilo z evidence radnice.

Moderní emigranti  se snaží  uniknout různým soudním rozhodnutím, exekutorům, či neplechám, které natropili v minulém působišti.  Jsou přesvědčeni o tom, že jim nebude doručena soudní obsílka, nenastoupí výkon trestu, nebudou platit dluh z bývalého nájmu a podobně.  Navíc se spoléhají na to, že se nad nima smiluje nějaký hodný starosta a nechá je bydlet ve svém městě, i když v místě původního bydliště byli z  bytu pro neplacení nájmu soudně vystěhováni. Ano budiž, ale občan bez domovského práva bude v obci trpěn jen učitou, zákonem danou dobu, pokud se dříve neprojeví, že je pro obec přínosem.  Ti migrující lidé, o kterých se zde bavíme  většinou tvrdí, že hledají zaměstnání, ale na dotaz co umí, nedokážou odpovědět. Pak jejich  sociální turistika je zcela evidentní a když neuspějí, nazvou starostu rasistou a  jdou o město dál. To je normální?

Domovské právo by řešilo i tzv. povolování pobytu cizinců na území České republiky. Dnes toto povolení vydává cizinecká policie, která nemá dostatečné informace o  sociálním zázemí žadatele. Policie neposuzuje, zda imigrant není z hlediska systému poskytnutí hmotné nouze neodůvodnitelnou zátěží obce  a  přechodný pobyt mu udělí, aniž by se ptali majitele domu, či bytu na souhlas s jeho  ubytováním. Cizinecká policie na toto téma s obcemi  vůbec nediskutuje.

Jsem přesvědčen o tom, že bohaté  a vstřícné obce  budou   mít  k dispozici integrační byty pro azylanty, o které budou rádi pečovat a po čase jim udělí domovský list, když se bezproblémově začlení do většinové společnosti. Ve Švýcarsku to tak funguje.  Což je důkazem toho, že s domovským  právem lze nakládat  více než lidumilně. I pro stát je to pomoc,  ušetří za sběrné tábory.

Termín „přechodný pobyt“ platí jen v případě cizinců a pro občana České republiky byl zrušen. Zůstal   termín „trvalý pobyt“ a i ten má pouze evidenční charakter, který vůbec nic nevypovídá o skutečném pobytu občana.  Ať starostové zapátrají v paměti, kolik jejich občanů má fiktivní trvalý pobyt na adrese radnice. Vždy se znovu a znovu  podivují,  zejména u sestavování volebních listin, kolik je  u nich ve městě „ voličů bezdomovců“. Stovky a někde i tisíce. Absurdní je, že  ti lidé  bydlí. Dokonce někteří z nich vlastní i rodinný dům, ale nepřihlásili se  k trvalému pobytu. Proč, protože nemusí. Toť další důkaz zneužitelnosti současného právního stavu v České republice.

Přínosem institutu domovského práva  by bylo i omezení zbytečné korespondence mezi soudy, policii, exekutorem, Úřadem práce a hlavně mezi sociálními odbory radnic, které mají tu čest vyplácet dávky hmotné nouze i  lidem, kteří nemají u nich domovské právo. Těm,  kteří jsou na dlouhodobé a třeba nikdy nekončící návštěvě, či bydlí na „ubytovně.“  V tom případě stát  jejich bydlení dotuje formou sociální dávky – příspěvek na bydlení.

Jsem pro nastavení takového právního prostředí, aby starostenský úřad obce měl dostatečně silný mandát, daný domovským právem,  k projevu solidarity ke svým občanům zejména v  případě nouze. S vědomím toho, že obec není  zaopatřovací ústav pro ty, kteří zneužívají benevolentní zákony České republiky.

Příklady nedávných deportací  nežádoucích osob z Francie a Itálie jsou očividným příkladem toho, že i Evropa se potýká s   právem domovským či vyhošťovacím. Dříve nebo později bude  tento zákonný institut na pořadu dne i v EU.

 Zamysleme se  nad domovským právem, jako nástrojem lokální politiky.  Vím a ověřoval jsem si, že mnohé Univerzity v České republice se touto tématikou zabývají a jsou připraveny se podílet na paragrafovém znění takového zákona, který by určitě nám obcím v mnohém pomohl a hlavně by zabránil eskalaci  nežádoucí sociální turistiky.

14.2.2011