Havlíčkův Brod –město knihy

Ivana Haslingerová

V Havlíčkově Brodě se konal už 20. Podzimní knižní veletrh. Díky neúnavné píli a vytrvalosti jeho ředitelky PhDr. Markéty Hejkalové (snímek vlevo) se za dvacet let vypracoval tak, že se po pražském Světu knihy stal druhým největším knižním veletrhem u nás. V letošním roce se na něm představilo 160 českých nakladatelů. Nebylo proto velkým překvapením, že ho navštívil velký propagátor četby a náš snad nejzarputilejší knihomol, prezident republiky Václav Klaus. Pro návštěvníky byla jeho autogramiáda u stánku nakladatelství Fragment, kde podepisoval svou knihu "Zápisky z cest", přesto mimořádnou událostí. Již nejméně hodinu před ní se ve výstavním sále nedalo téměř projít a když se objevil v davu, měli se pořadatelé co činit, aby došel ke stánku nerozmačkaný. Výraz doktorky Hejkalové na snímku vpravo dole hovoří za vše.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanynky ale nevyvedlo z míry nic a vesele nakupovaly Zápisky, aby mohli pod stromečkem podělit nejbližší knihou se vzácným věnováním.

 

Nakonec pod bedlivým dozorem Jindřicha Forejta (pátý zprava) pan prezident dorazil ve zdraví do stánku Nakladatelství Fragment a první zájemci od něj mohli dostat věnování.

 

 

 

 

 

 

 

A nejen to, ještě si s nimi spokojeně popovídal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale nejen při autogtamiádě, bylo ve výstavních prostorách málo místa, o nemožnosti si na chvíli při celodenním prohlížení tolika stánků a knih odpočinout nemluvě. Na veletrh totiž přišlo přes 13 000 návštěvníků, pro něž pořadatelé připravili nebývale bohatý doprovodný program, ale jeho prostory zůstaly stejné jako před dvaceti lety. Vím, že to není vinou pořadatelů, ale Městský úřad v Havlíčkově Brodě by se měl vážně zamyslet nad tím, zda by pro tuto opravdu mimořádnou kulturní událost neměl zajistit důstojnější prostory. Pro občany je to mnohdy celoživotní zážitek setkat se s hlavou státu, jakož i s legendami české literatury a dalšími zajímavými osobnostmi – Petrou Hůlovou, Jiřím Kratochvilem, Jáchymem Topolem, Irenou Douskovou, Ivanem Klímou, Terezou Boučkovou, Markétou Pilátovou, Jiřím Stránským, Irenou Obermannovou, Michalem Vieweghem, Ivanem Krausem, Tomášem Halíkem, Antonínem Bajajou, Simonou Monyovou, Václavem Větvičkou, Radimem Uzlem, Tomášem Sedláčkem, Evou Kantůrkovou, Arnoštem Goldflamem, Tomiem Okamurou, Martinem Hilským, Pavlem Kohoutem, Arnoštem Lustigem a celou pestrou řadou dalších. A mnohem více by si tento zážitelk užili, kdyby proběhl v příjemném prostoru a byli odpočatější.
          

  Ale vraťme se k veletrhu. Novinkou toho letošního byl mj. autorský prodej na stánku Českého centra PEN klubu, kde 26 spisovatelů prodávalo knihy své a svých kolegů. Autorský prodej zahájil předseda českého PEN klubu Jiří Dědeček (snímek vpravo) a uzavřel Ludvík Vaculík. Výtěžek z autorského prodeje připadne Výboru pro vězněné spisovatele (Writers in Prison Committee) Mezinárodního PEN klubu, který hájí pronásledované spisovatele v totalitních zemích a v letošním roce slaví 50 let od založení.  Pro odbornou veřejnost byl připraven seminář o dotační politice s názvem Tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic, na němž na kritické  připomínky nakladatelů odpovídali pracovníci ministerstva kultury a seminář Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

Hlavní sponzor veletrhu – Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. pořádal zajímavý seminář o kontrole zakázek prostřednictvím internetového prohlížeče. Autoři mohou díky zakoupenému programu Maxtone CX komunikovat s tiskárnou bezprostředně přes počítač. Jak oni tak pracovníci tiskárny mají před sebou na obrazovkách stránky s opravami a v on line režimu je upravují. Nehledě k tomu, že sám program nalezne chyby v písmech, v překročení rozměrů stran a barevnosti obrázků a autor na základě toho okamžitě může reagovat. Práce se tak obrovsky urychlí.

Snímek zachycuje (zprava) ředitelku Tiskáren Havlíčkův Brod Ing. Ludmilu Dočkalovou, starostu Havlíčkova Brodu ing. Jaroslava Kruntoráda a poslankyni Ing. Janu Fischerovou, CSc. Paní poslankyně přislíbila pomoc při pořádání oslav v příštím roce ke 190 výročí od narození a 150 od úmrtí havlíčkobrodského rodáka Karla Havlíčka Borovského. Pan starosta by si přál, aby až vezme kdokoliv do rukou knihu, ihned si vybavil Havlíčkův Brod a pani ředitelka Dočkalová přislíbila, že k oslavám Borovského a také u příležitosti 160 výročí tisku v Havlíčkově Brodě vytisknou o Borovském knihu.
           
         
  Jak jsem již napsala výše, pro návštěvníky byl připarven nebývale bohatý doprovodný program. Připomenu alespoň některé jeho body.

Úkolem účastníků letošní literární soutěže bylo dopsat povídku Terezy Boučkové, nazvanou Setkání po letech. Povídku dopsalo 53 lidí, do užšího výběru postoupilo deset (jejich texty lze najít na stránkách www.hejkal.cz) a z nich vybrala tři vítěze sama autorka předlohy. Hlavní pořadatelkou literární soutěže byla Krajská knihovna Vysočiny s přispěním Českého rozhlasu Region a Deníku Vysočina. Tituly nejkrásnějších knih veletrhu, které dostaly cenu Kraje Vysočina, Města Havlíčkova Brodu a Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s., byly oznámeny na slavnostním večeru v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Do soutěže bylo letos přihlášeno 57 knih 25 nakladatelů.
     K veletrhu tradičně patří i výstavy – Galerie výtvarného umění pořádala výstavu Současná česká ilustrační tvorba, na níž se tentokrát představily studentské práce, Muzeum Vysočiny představilo obří leporela Lucie Seifertové a připomělo francouzského spisovatele Henriho Pourrata a jeho českého překladatele Jiřího Reynka. Česká astronomická společnost udělila už po deváté cenu Littera Astronomica. Letos ji získal Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. Jeho následná přednáška se jmenovala příznačně "Jak vnímáme Vesmír v roce 2010?"
            K veletrhu patřily unikátní a hodnotné vstupenkové knížečky. Díky nim získali návštěvníci kupony na slevy u několika nakladatelů, vstupenky do muzea a galerie v Havlíčkově Brodě a do pražského Divadla v Dlouhé, slevu na vstupenku na příští ročník veletrhu, který se bude konat 21. a 22. října 2011 aj. Při losování vstupenek mohli navíc vyhrát velké kolekce knih z knihkupectví Kanzelsberger, zájezd do Maďarska od cestovní kanceláře M TOUR, celoroční předplatné Lidových novin, Haškův víkend na Lipnici a hlavně mnoho knih. Bohužel tuto velmi příjemnou akci s knížečkami špatně vysvětlovaly hostesky návštěvníkům. Pouze je upozorňovaly, že mají své vstupenky vrátit u vchodu na veletrh, čehož se tito obávali neb byli každou chvíli o ně žádáni s touže poznámkou, aby je odevzdali. Není divu, že je proto odevzdávali až při odchodu, pokud vůbec. Navíc si při neustálé kontrole připadali nedůstojně když mezi nakoupenými knihammi museli stále lovit vstupenky. Místo upozornění, že mají nosit vstupenky po kapsách a nikoliv v kabelkách by býcvalo bylo lepší, aby slečny vysvětlil, že jim za ně dají výše zmíněnou knížečku, která bude platit jako vstupenka. Ale až na tyto maličkosti patří pořadatelům dík za opravdu velmi pečlivě připravený program. Pro ilustraci jak byl program veletrhu obsáhlý a opravdu bohatý uvádíme odkaz, kde ho můžete nalézt: www.hejkal.cz a www.virtualniveletrh.cz.