Úděl český. Prezident beztrestně vydírán!

Jan Zeman

Třetího listopadu minulého roku "neimperiální impérium" Evropského svazu po dlouhých politických tahanicích a proti vůli možná i většiny národů Evropy a každopádně většiny českého národa a jeho prezidenta nakonec bez tanků, ale zato za vydatného přispění místní páté kolony definitivně pohltilo český stát. Ačkoli je právní platnost tohoto faktu nanejvýš sporná, neboť jej již veřejně známo (viz článek Václava Klause chtěli lékaři prohlásit za blázna, pozn. redakce), že prezident byl k podpisu Lisabonské smlouvy přinucen a veškeré právní akty s tím spojené by byly tedy nejspíš de-jure neplatné a nevymahatelné u žádného soudu, ukončil fakticky tento den krátké období samostatnosti našeho státu, neboť koho jaké právo ještě zajímá, že?!

Událo se to bez toho, aby davy protestovaly v ulicích, bez toho, aby kromě otevíraných šampusů na hujerských kampusech padla do všudypřítomného trapného ticha "pomnichovského" jediná rána, bez toho, aby zrádci byli hlasitě nazváni zrádci. Bez toho, aby se tomu alespoň slovem bránilo více občanů, než hrstka věrných odkazu těch hromad padlých za samostatnost a svéprávnost rozhodovat si své vlastní věci a nalézat vlastní právo, tedy svobodu, v průběhu celého posledního více než tisíciletí bojovali. (Pozn. redakce: Proti přijetí LS protestovalo celkem 24 organizací. Nejvýraznější protesty pořádali Svobodní Petra Macha a iniciativa D.O.S.T. Michala Semína. Bohužel naše média o nich zarytě mlčela. Viz např. články Mach je nebezpečný politickým elitám, proto nesmí do médií, Petr Mach: "Only Klaus is our President, not you, Mr. Rompuy", Politici versus právníci, Tvrzení, že na nedostatky LS prezident včas neupozorňoval je podlé a zbabělé, Jestli začne platit LS, budou Svobodní prosazovat vystoupení ČR z EU, Irskolisabonské střípky – Praha volá Dublin, Čím více se EU institucionalizuje, tím víc ztrácí atd.)

Čistky posledních mohykánů obrany národní svobody začaly téhož dne kdy byla LS ratifikována prezidentem republiky. Můj kolega Adam Bartoš, který se velmi zasloužil o informování české veřejnosti o Lisabonské smlouvě, byl vyhozen z iDnes, prý pro jeho styky s Hradem. Byl to totiž on, který v průběhu několika týdnů předtím získal unikátní důkazy o zcela vážně míněném spiknutí směřujícímu k ničemu menšímu než státnímu převratu v České republice pod heslem: "Nezastává prezident politické názory nás pučistů a nepodepíše Lisabonskou smlouvu? Vymyslíme mu nějakou duševní chorobu a zbavíme ho svéprávnosti!" Z chronologie celé věci je víceméně jasné, že iDnes zdržovala zveřejnění dokumentů pana Bartoše a nakonec, aniž by je vydala, Adama Bartoše vyhodila, přesně v den, kdy k onomu palácovému puči za vydatného přispění politických elit napříč spektrem došlo. V den, kdy došlo k nátlaku o zbavení svéprávnosti prezidenta jakož i celé ČR z moci úřední a bez odvolání.

Osobně mi situace svým smradem a obsahem připomíná ty, kdy naši zem, jejíž obyvatelé tolikrát pozvedali hlavu z nesvobody a pomalu začali po letech vymývání mozků k podřízenosti zjišťovat, co svoboda vlastně je, aby byli pak znásilněni obludným molochem, opět zabrala jakási další vrchnost. A i tentokrát velice již prolezlá dekadentní hnilobou.

Důkazy o tom Adam Bartoš později za ostentativního nezájmu velkých médií zveřejnil jinde, za což na něj nyní - jaký zdánlivý paradox! - pučisté prý podávají trestní oznámení, že prý porušil jejich soukromí a nezeptal se jich předem, zda tyto důkazy jejich přípravách těžkých zločinů proti svobodě a státu, za něž by mohl být u nás uložen i trest doživotí, smí zveřejni. Šermují při tom nesmyslným paragrafem, vyčteným zřejmě z tradičně nesmyslů plné Wikipedie.

Naší redakci spíš zajímá jak je možné, že se touto kauzou útoku na hlavu státu jejím nehorázným vydíráním nezabývá policie a že nekoná státní zastupitelství.