Děkujeme, že nás čtete již celých patnáct let.

WebArchiv - archiv českého webu
 
"Ceterum autem censeo, unionem europaeam esse delendam"
"Ostatně soudím, že EU by měla být zničena"

 

Romští aktivisté v sobě

Petr Paulczynski

Na svém blogu na Aktuálně se rozhořčuje známý romský aktivista pan Holomek, předseda nevládní organizace Společenství Romů na Moravě, že se s ním nesešel premiér Nečas. Touhu po setkání projevil pan Holomek poté, co podle něho slíbil premiér přijetí jiného romského aktivisty pana Veselého. Ve skutečnosti se pan premiér nesešel ani s jedním. Protože oněch obskurních romských spolků mlsně pokukujících po různých dotacích je tolik, že by pan premiér nedělal nic jiného, než se scházel s Romy. Nejlépe by bylo, kdyby se Ti moudřejší a vzdělaní Romové dokázali domluvit mezi sebou a vytvořili jeden spolek, který by mohl romské problematice pomoci více, než když se jejich předáci žárlivě mezi sebou hlídají. A celé etnikum se mezitím propadá stále hlouběji do svých problémů, které jim nepřivolává zlá většina, ale jenom a jenom oni sami svým naturelem a přístupem k životu. Nu, budiž to věcí Romů samých, pokud svým způsobem života neobtěžují své okolí. Pana Holomka bych se však chtěl zeptat, co mu dává právo kritizovat předsedu vlády za to, jaké si vybírá poradce. Pan Holomek se totiž otírá o pana Romana Jocha. A tak se ptám: Co je Vám pane Holomku po tom? Hleďte se raději postarat, aby jistá oblast v Brně přestala vypadat díky některým lidem romského etnika tak, že jí Brňané neřeknou jinak než Bronx. Muzeum romské kultury to totiž nezachrání. Bude to prospěšnější než žárlit na kolegu Veselého či radit premiérovi, koho si má vybrat za poradce.>>>

Prázdné konejšení Havlova ega - Fórum 2000…

bŘETISLAV oLŠER

Stal se prezidentem a národ jásal. Zpočátku ostýchavě i já. Byl to přece vězeň svědomí, v jehož cele v Heřmanicích jsem se byl osobně podívat. Nic moc, nechtěl bych tam trávit dovolenou, ale pro získání mýtu pronásledovaného hrdiny ideální. Nabízeli mu emigraci, odmítl, národní hrdina, co asi věděl, že bude slavný, když vydrží. S devizovou i mediální podporou přátel ze Západu, proti nimž teď brojí.Na pražském Žofíně se sešlo další jeho Fórum 2000, které si spoluzaložil před lety jako balzám na své zhrzené ego dosluhujícího prezidenta. Pokrytecky doufá, že "světové elity" jako Bursík a spol. pochopí, co důležitého sděluje nynější ekonomická a finanční krize. Je nespokojen s vývojem civilizace, budováním gigantických aglomerací, anonymitou, uniformismem a neblahým ovlivňováním přírody. Objevil prostě Ameriku. Navíc si hraje na Boha, který předpovídal konec Sodomy a Gomory i města pod Vesuvem – Pompejí. Je to ovšem ten samý Václav Havel, jak o něm napsal bloger Dušan Streit: “Zejména známý řidič Mercedesu-Benz GL 500 a majitel honosné vily v Praze Václav Havel katastroficky straší dnešní konzumní a ateistickou společností, jíž prý hrozí katastrofa. To je právě od něj velmi licoměrné a pokrytecké....“Pokud prý lidstvo nezmění svůj přístup k tomu, co ho obklopuje, a nebude pokornější, vřítí se civilizace do katastrofy, je přesvědčen exprezident Václav Havel. Lidstvo se podle něj může vzpamatovat jen tehdy, "pokud se utká se svojí krátkozrakostí, tupým přesvědčením o své vševědoucnosti a nabobtnalou pýchou".>>> 

Petr Nečas: "Protikorupční opatření NERVU uvedu do života!"

 

Martin Kupka

Národní ekonomická rada vlády (NERV) navrhla "První sadu protikorupčních opatření", které mají zefektivnit veřejné zakázky a zlevnit dopravní stavby. Má se například snížit limit zakázek malého rozsahu do jednoho milionu korun, zavést povinnost expertní oponentury nebo povinnosti identifikovat u velkých zakázek minimálně pět firem, které se mohou do soutěže přihlásit.

"V roce 2009 byly vypsány veřejné zakázky v hodnotě 630 miliard korun. Pouhá úspora o 2 procenta by znamenala 13 miliard korun, což je srovnatelné se škrty v sociálních mandatorních výdajích na rok 2011,“ říká premiér Petr Nečas.

Doporučení NERV spočívá například v zavedení principů 3 E – hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti v zákoně o veřejných zakázkách. „Cílem tohoto opatření je snížit prostor pro „ohýbání“ zadávacích řízení prostřednictvím příliš úzce definovaného předmětu plnění či volby „vhodné“ struktury hodnotícího kriteria ekonomická výhodnost,“ píší experti v doporučení NERVu proti korupci.>>>

Soudíte Geerta Wilderse? Chci být tedy souzen také!

 

Petr Matějka

geert_wilders.PNGSdílím názory holandského politika Geerta Wilderse na islám, islamizaci Evropy i na přistěhovalce. Skutečnou demokracii, liberalismus a svododu je podle mě nutné před tím vším chránit na každou cenu. Je skandální, že Geerta Wilderse soudí holandský soud za jeho přesvědčení, které s ním sdílí velká část obyvatel starého kontinentu.

„Jsem trestně stíhán a spolu se mnou je trestně stíhána i svoboda projevu mnoha Nizozemců. Vyjádřil jsem své mínění ve veřejné debatě a mohu vás ujistit, že to budu dělat dál. Demokracie potřebuje otevřenou a svobodnou debatu, zvlášť o citlivých otázkách,“ řekl Wilders s tím, že na úvodní řeč mu soud poskytl jen dvě minuty. Druhý skandál.

A třetí skandál je, že ačkoli soud má být veřejný a Wilders navrhoval řadu svědků a odborníků pro veřejné slyšení, neměl by být podle agentury AFP během procesu vyslýchán žádný svědek. Tři experti, o jejichž vyjádření požádala obžaloba, tak učinili písemnou formou a tři experty na islám, kterých se dovolával Wilders, už soudce vyslechl. Ovšem nikoli veřejně, aby si veřejnost mohla udělat obrázek sama, ale za zavřenými dveřmi!>>>

Happening Jany Bobošíkové: „STOP smrtícím plánům TOP“

Na Palackého náměstí v Praze proběhne ve čtvrtek 7. 10. od 17 hodin demonstraci spojená s happeningem Suverenity Jany Bobošíkové pod názvem „STOP smrtícím plánům TOP“ aneb „Český lid pod bičem Schwarzenberga žil“. Uvidíte i skutečnou reformu zdravotnictví podle TOP 09 více než si myslíte, či „Suchara Zdeňka“ a uslyšíte nový hit složený Janou Bobošíkovou a Janou Volfovou na traditional "Černý muž", který budou zpívat všichni zúčastnění.

EU se vrací do padesátých let minulého století

ivana HAslingerová

 Po přečtení článku Petra Matějky "Soudíte Geerta Wilderse? Chci být tedy souzen také!" nemohu nereagovat. Je skandální a neuvěřitelné, že něco takového jako se dělo u nás před padesáti lety za hlubokého komunismu se může dít v EU, jejíž představitelé mají plná ústa svobody a práv občanů. Soudit lidi za pouhé myšlenky a názory, navíc neveřejně a beze svědků, to je opravdu hodno soudního dvoru 21 století! Kde je právo na svobodu projevu na které jsme se tak těšili, když jsme v listopadu 1989 zvonili klíči?! To máme snad děkovat chudákům mírumilovným a tolik diskriminovaným muslimům za to, že nás vraždí, že platíme drahé pohotovosti policie po celé Evropě, že se bojíme jezdit veřejnou dopravou a chodit do velkých obchodních center, protože všude nám hrozí reálné nebezpečí zavraždění od nich. Jen tak dál pánové z EU, bojujte za práva tolik utiskovaných muslimů, dokud Vám tito něžní a mírumilovní lidičkové nevyhodí váš slavný bruselský parlament do vzduchu, jako to udělali v USA dvojčatům. Ostatně možná by to byl od nich první záslužný čin a evropské národy by si zase žily svobodně bez nesmyslných a na hlavu postavených rozkazů bruselských pseudohumanistů chránících vrahy proti obětem.

Takzvaná politická korektnost otázce Romů škodí

Petr Kostka

Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka se ve slovenské Papierničke zúčastnil pravidelného jednání parlamentní dimenze V4. Jako hlavní téma jednodenní konference zvolili slovenští organizátoři sociální integraci Romů v Evropě.


„To téma je vážné, jsem rád, že kolegové z parlamentů zemí V4 se vzájemně informovali a pokoušeli se hledat řešení. Ale jde o velmi dlouhodobou záležitost, kde na začátku stojí vzdělání, zájem rodičů o budoucnost svých dětí a také nepokrytecký pohled na celou problematiku, protože jsem přesvědčen, že někdy takzvaná politická korektnost otázce Romů a jejich sociální integraci škodí,“ uvedl Přemysl Sobotka.

Předseda českého Senátu rovněž otevřel na jednání V4 diskusi o subsidiaritě po vstupu Lisabonské smlouvy v život. „Pokud získáme signály, že Brusel porušuje závazná pravidla postupu schvalování určitých norem, je třeba na to reagovat a já jsem tu otevřel otázku, jak v takovém případě postupovat. Nejde o to mít institut žlutých a oranžových karet, ale jde i o to naučit se ho, v případě, že to bude potřeba, používat,“ řekl Přemysl Sobotka. „Platforma V4 a dalších regionálních parlamentních uskupení je pro to přímo ideální,“ dodal předseda Senátu.>>>

O vyhlídkách tolerantní interpretace koránu

Luděk Frýbort, Hannover

Zřídka, ale přece, se v novinách (spíš českých než našich německých, opatrných v tom ohledu až běda) setkávám s úvahami, týkajícími se pronikání islámu do Evropy. Zatrhl jsem si v té hromadě zdejšího i cizozemského čtiva, co se mi tak dostává do ruky, tyto věty:  Problém není v islámu, ale v interpretaci koránu… Je třeba dát islámským zemím čas k vývoji, aby interpretace koránu byla demokratická a tolerantní… Nu, čas k vývoji islámským zemím dát můžeme, řekl bych, je však otázka, dají-li týž čas ony nám. Půjde-li islamizace Evropy stejným tempem jako doposud, nebude se po přelomu století z věže britského parlamenu ozývat melodie Big Benu, nýbrž volání muezzina. Korán demokraticky a tolerantně interpretovat prostě nelze. Interpretovat můžeme pouze to, co je interpretace schopné, jinými slovy co připouští mnohost výkladů. To korán není. Jeho znění je naprosto jednoznačné. Jakákoli interpretace předpokládá možnost diskuze; ale o díle, jež proroku Muhammadovi nadiktoval sám Bůh prostřednictvím archanděla Džibríla, se nediskutuje. Diskuze se rovná pochybnosti, a pochybnost trestá Bůh uvržením do plamenů džahíny. A každý si může v koránu přečíst, jak to tam vypadá: "Těm, kdož neuvěřili, střižen bude šat z ohně a hlavy jejich budou polévány vodou vroucí, jež rozleptá vše, co v břichách jejich je, i kůži jejich, a pro ně jsou připraveny důtky železné. A kdykoli odtamtud budou chtít odejít, budou tam vráceni a bude jim řečeno: „Okuste trestu spalujícícho!“ (súra Pouti 20-22). Fuj tajbl, abych se nerouhal, poctivé katolické peklo je proti tomu ještě povyražení. Muslim nepokládá peklo, ráj, anděle a ďábly ani za symbolická podobenství, jeho život zaklíněn mezi naději na rozkoše ráje a strach z hrůz pekelných, a to velmi reálně a doslovně. Dozvíme-li se, že kterýsi bojovník džihádu vjel s autem plným trhavin do rušného trhu a pozabíjel desítky lidí i sám sebe, řekneme si šílenec. Nikoli. Doslovně věřícímu muslimovi - a jiná víra než doslovná se nepřipouští - je vidina ráje jakožto odměny za mučednickou smrt absolutní jistota a vede ho k jednání pro nás nepochopitelnému.>>>

Na dopravní infrastrukturu půjde příští rok 61,3 miliardy

Martin Kupka

Vláda schválila výdajový limit Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2011 ve výši 33 miliard Kč, pro roky 2012 a 2013 pak ve výši 47 miliard korun. Ministři počítají s tím, že v příštím roce k nám ze zdrojů Evropské unie, zejména v rámci Operačního programu doprava, doputuje právě na výstavbu dopravní infrastruktury celkem 18 miliard korun. Vláda zároveň kalkuluje s úvěrem EIB včetně nových zdrojů na spolufinancování ve výši 10,2 miliardy.

„Vláda uložila ministrovi dopravy předložit do konce letošního roku strategii rozvoje dopravní infrastruktury. Chceme v této strategii určit prioritní akce, které jsou z celostátního hlediska klíčové pro rozvoj dopravní infrastruktury i celého hospodářství,“ dodal premiér.

 

Vláda chce též představit transparentní způsob rozhodování o dopravně-infrastrukturních stavbách, aby bylo jasné, které stavby se uskuteční a které jsou definovány jako prioritní.

Kompletní výsledky jednání vlády najdete zde: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-29--zari-2010-76501/.

Barack Hussein Obama i ČT zapomněli co se stalo 11. září 2001

břetislav Olšer

Podávám protest a stížnost proti zmanipulovanému pořadu o teroristickém útoku v USA dne 11.zíří 2001. To, co produkuje Česká televize pod řízením komunistického ředitele  Janečka přesahuije už všechny meze. Byl jsem v té době se svojí manželkou na návštěvě u našeho syna a na vlastní oči jsme se přesvědčili a také na svojí kůži osobně pocítili následky této události. To,co jste si po několika letech, bez úcty k tisícovým obětem tohoto útoku  udělali, je hanebnost nejvyššího řádu. Pokud budou v  České televizi o pořadech rozhodovat lidé tohoto typu, morálky a minulosti, těžko se asi dočkáme lepších, objektivních a pravdivých pořadů. Znesvětili jste památky tisíců obětí.                                                                                      Ing.ZbyněkČeřovský

Od největšího teroristického útoku jaký kdy lidstvo zažilo už uplynulo devět roků a přitom jakoby to bylo včera. Pořád se ještě jako v prokleté fobii zalykám těžkým prachem, který se hororově valil po avenidách a streetech Manhattanu. Horečnýma očima jsem rádoby telepaticky tlačil davy prchajících lidí, abych jim alespoň virtuálně pomohl k rychlejšímu běhu za záchranou jejich životů. Byla to až příliš děsivě realistická scéna té největší tragédie, kterou by ani Shakespeare nevymyslel. Neměli na ni ani Macbeth, Král Lear a Timon athénský dohromady. Dne 11. září 2001 narazila postupně dvě cestovní letadla do budov World Trade Center (WTC) v New Yorku. Ten den mám nadosmrti v paměti, protože mi umíral otec a chystal jsem se na Valašsko, abych ho ještě stihl naživu. Měl 88 roků a umíral na rakovinu. Jako bych tušil, že ty dny nepřinesou pro svět nic dobrého. Odpoledne jsem si tradičně zapnul televizi, abych zběžně zaregistroval, co se děje ve světě prostřednictvím kanálu CNN. Bylo kolem 15 hodiny odpoledne a na televizní obrazovce byl panoramatický pohled na newyorská “dvojčata”, z nichž jedno mělo trhlinu, z níž stoupal obří potrhaný sloupec černého kouře. Budovy WTC se v důsledku požáru, jenž letadla plně naložená leteckým benzinem zapříčinila, zhroutily v 10:28. V budovách Světového obchodního centra zahynulo celkem 2749 lidí.>>>

 

Petr Nečas: "Průměrný důchod bude 10 494 Kč"

  Martin Kupka

Vláda  rozhodla o zvýšení základní výměru důchodů o 60 Kč a procentní výměry důchodů o 3,9%. Průměrný starobní důchod se tak od ledna 2011 zvýší o 371 Kč na 10 494 Kč. Náklady státního rozpočtu na zvýšení důchodů představují v roce 2011 částku 12,89 mld. Kč. Důvodem zvyšování důchodů je index růstu cen, který od srpna 2008 do července 2010 vrostl o 2,2124%. Růst reálných mezd za roky 2008 a 2009 dosáhl 4,1%.

Vláda také rozhodla zvýšit příplatek k důchodům, které stát poskytuje jako ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.

Potřebujeme loajalitu a ušlechtilost

Ladislav Bátora, Petr Bahník, František Červenka

Českými médii proběhla zpráva o slovní roztržce mezi prezidentem republiky a ministrem zahraničních věcí. Prezident vyslovil pochyby o tom, zda je ministr zahraničí s ohledem na svůj životní osud sto hájit s potřebnou razancí loni dojednanou českou výjimku z tzv. Listiny základních práv EU. Ministr zahraničí na tyto prezidentovy pochyby bohužel nereagoval deklarací loajality, ale emotivním obviněním prezidenta z osobní podjatosti vůči „šlechtě a církvi“. Protože se takto formulovaná reakce nepřímo dotýká i otázky tradičních hodnot, jejichž obhajobu si Akce D.O.S.T. vepsala do svého štítu, cítíme morální povinnost se k věci vyjádřit a uvést některé výroky na pravou míru. Otázka prezidentovy důvěry ministru zahraničí ani otázka české „výjimky“, naprosto nesouvisí s prezidentovým poměrem vůči církvi. Potomci českých šlechtických rodů netvoří žádný názorově jednotný politický celek, k němž by se dalo vyjadřovat. Ostatně i pan ministr opustil politickou orientaci svého otce, meziválečného pravicového konzervativce PhDr. Karla (VI.) ze Schwarzenberga, a prosazuje kontroverzní zákonné normy spjaté s ideologií multikulturalismu, jako byl zákon o tzv. registrovaném partnerství homosexuálů a tzv. antidiskriminační zákon. Naproti tomu prezident republiky, jemuž pan ministr ve svém obvinění podsouvá ultraliberální předsudky, se dokázal opakovaně k tradičním mravním hodnotám a kulturním vzorcům veřejně přihlásit a hájit je na parlamentní půdě! Vyjádření pana ministra Schwarzenberga na adresu prezidenta republiky bylo proto mimořádně nešťastné!>>>

Všechny vnitrozemské služby policie budou podléhat jednotnému velení

Vladimír Řepka

Ministr vnitra Radek John dnes definitivně rozhodl o podobě transformace cizinecké policie. Celkem bylo ve hře pět variant. Po jejich důkladném posouzení, po zvážení všech pozitiv, negativ, legislativních a finančních dopadů, se jako nejlepší řešení jednoznačně jeví tzv. teritoriální varianta. Služba cizinecké policie bude k 1. lednu 2011 výrazně transformována. Zrušeno bude 682 a převedeno 696 tabulkových míst. Místo dosavadních sedmi oblastních ředitelství bude v rámci každého krajského ředitelství Policie ČR vytvořen odbor cizinecké policie. Ten bude zajišťovat většinu agendy, kterou nyní vykonává cizinecká policie. V redukované podobě bude zachováno také ředitelství Služby cizinecké policie, které plní úkoly související s ochranou vnějších hranic a s členstvím České republiky v schengenském prostoru.

„Přesvědčily mne dva aspekty: úspornost a především protikorupčnost. Zvolená varianta přinese roční úsporu v personální oblasti ve výši 218,778 milionů Kč,“ řekl ministr vnitra Radek John.

Převod části správních agend z policie na ministerstvo vnitra zároveň významně přispěje k dalším významným úsporám nákladů i ke zvýšení protikorupčních standardů. Přijaté rozhodnutí je dalším důkazem, že Radek John pokračuje v prosazování úspor ve svém rezortu a v boji proti korupci>>>

Obce musí mít možnost regulovat sázkové hry v kasinech

Martin Kupka

Vláda rychlou novelou zákona o loteriích rozšiřuje možnost regulace hazardu ze strany obcí. Ministři také odsouhlasili zvýšení důchodů o 371 korun.

„Odpověděli jsme na požadavky samospráv, pro které je provozování loterijních her často zdrojem vážných problémů. Novela rozšiřuje pravomoc obcí tak, že budou moci obecně závaznou vyhláškou regulovat na svém území nejen provozování výherních hracích přístrojů, jako je tomu dosud, ale také sázkové hry v kasinu, loterie a jiné podobné hry. Mezi tato zařízení patří i interaktivní videoloterijní terminály,“ řekl po jednání vlády na tiskové konferenci premiér Petr Nečas.

Novela také podřazuje turnaje v karetních hrách pod režim sázkových her, které lze provozovat pouze v kasinech. Vláda podle premiéra dnes schválila jen dílčí právní úpravu. Ministerstvo financí již pracuje na novém komplexním znění zákona.

Jak v Brně vybudovali velký kulový

Petr Paulczynski

Rada města Brna poslepovala svoje programové prohlášení téměř v polovině funkčního období. Do té doby se nebyli schopni dohodnout ani zda je ráno nebo večer. To kdyby udělala v minulosti  město vedoucí ODS, joj, to by bylo řevu. V opozici i v novinách. Ale tady to prošlo v klidu. A proč? Odpověď se nabízí sama. Protože šlo  nesourodý slepenec, který se nebyl schopen dohodnout na ničem jiném, než na rozdělení prebend a funkcí a to pokud možno těch, které jsou placené. Přitom by to neměl být problém. Již 19/12/06 měla tato účelová koalice svoje priority programové shody. Takže přetavit ho v programové prohlášení Rady města mělo být dílem několika týdnů. A on uplynul rok a kus a nebylo nic. Na občany vyplazovali  jazyk. A pak se zrodilo dílo. Tak se na ten jejich koaliční materiál podívejme očima opozice. Podívejme se co neplnílo a kde byli  dokonce vepři. Pardon. Ve při.>>>

Média chtějí poškodit vztahy mezi koaličními partnery

Tomáš Bartovský

Odmítáme spekulace deníků MF Dnes a Právo o tom, že vedení ODS jednalo nebo jedná o změně na postu ministra vnitra v důsledku zveřejnění informací o sledování některých komunálních politiků, za kterým údajně stojí agentura ABL. Není náhodou, že se tyto spekulace objevují dva týdny před komunálními a senátními volbami, aby účelově poškodily vztahy mezi koaličními partnery. Vedení ODS k této záležitosti zaujalo jednoznačný postoj, který vyjádřilo po čtvrtečním zasedání výkonné rady. Je zapotřebí, aby celá záležitost byla rychle a řádně vyšetřena. Závěry o čtyři roky starém případu sledování některých pražských komunálních politiků lze činit jedině na základě zjištěných faktů, nikoli spekulací, které se objevují v médiích.

Koľko našich občanov bolo násilne odvlečených NKVD?

František Bednár

Výzva pre Ústav pamäti národa, Slovenský historický ústav SAV a Slovenský historický ústav Matice slovenskej

Pokiaľ o obetiach z radov židovského obyvateľstva, alebo o počte účastníkov SNP sa slovenská verejnosť od historikov dozvedá konkrétne a presné údaje, údaje o počte československých občanov násilne odvlečených do býv. Sovietskeho zväzu v rokoch 1944-1955 sa zásadne  rozchádzajú. Ústav pamäti národa na svojej oficiálnej stránke http://www.upn.gov.sk/obdobie-1945-1989/zoznam-osob-odvlecenych-do-gulagov/   uvádza počet 7422 v neúplnom  zozname deportovaných. Ministerstvo spravodlivosti SR – odbor rehabilitácií a odškodňovania v spolupráci s Jánom Košútom uvádza počet 6973 odvlečených a 524 usmrtených. Od októbra 1944 do júna 1945 takto deportovali do ZSSR 40 000 až 60 000 slovenských občanov. JUDr. Dárius Rusnák ktorý túto otázku študoval v Moskve zistil, že v archívoch NKVD je evidovaných 69 000 občanov zo Slovenska zajatých na Slovensku a odvlečených do ZSSR /1944-1945/ Vladimír Bystrov vo svoje publikácii -Únosy československých občanů do Sovětského svazu http://www.szcpv.org/10/unosy.pdf  hovorí o 60 až 120 000 občanoch odvezených zo Slovensk. Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov- v Sekcii násilne odvlečených, eviduje okolo 800 členov. Prečo sa takému masovému odvážaniu slovenských občanov a ich vraždeniu nepovie konečne správnym slovom a síce - Slovenský holokaust? Prečo to nevídame každoročne v TV?  Prečo keď sme robili akciu na pamiatku práve týchto obetí, obkolesila nás polícia  a médiá vypustili článok: "Polícia čakala extrémistov prišlo zopár mladíkov"? Prečo nie sú obete poriadne odškodnené?  Je niečo nehorázne čo sa v tých rokoch dialo ale vôbec najsprostejšie je, že sa dnes o tom nevie a nerozpráva?>>>

Prezident si velmi cení iniciativ Akce  D.O.S.T.  a Jany Bobošíkové

Ivana Haslingerová

Za zvuků symbolické písně „Jižní eskadrona“ v podání country kapely „Sebranka“ Josefa Kočovského přicházeli dne 28. září 2010 účastníci „Pochodu na hrad 2010“ uctít památku patrona české země svatého Václava symbolicky pod okna sice nesvatého Václava, ale bojovníka za českou státnost stejně usilovného, prezidenta republiky Václava Klause. Přišli mu nejen popřát k svátku, ale zdůraznit podporu jeho úsilí za dlouhodobý boj za národní suverenitu. Zdůraznit, že se nic z jejich loňských  postojů, kdy mu v tento den při stejném pochodu přinesli „Memorandum na podporu prezidenta“, aby ho povzbudili  v jeho odporu proti podpisu vazalské Lisabonské smlouvy, nezměnilo. Prezident Klaus tehdy přišel přes mnoho stovek protestujících osobně pozdravit (podrobně jsme o tom psali např. v článku "Memorandum "Podporujeme svého prezidenta").

Tentokrát jim přišel jeho jménem poděkovat snad nejvýraznější euroskeptik u nás, jeho vicekancléř Petr Hájek. (Snímek ho zachycuje při příchodu mezi účastníky). Moderátorka akce Dušica Zimová ho představila jako pobočníka generála Klause, což s úsměvem vyvrátil, že vojenské tituly ani manýry na Hradě neužívají. Přiznal ale, že se s panem prezidentem vídá velmi často, naposledy před několika hodinami na nádherné mši konané na vzpomínku smrti sv. Václava ve Staré Boleslavi.

„Mám milou povinnost vyříditi Akci D.O.S.T. pozdravy. Prezident si Vaší iniciativy velmi cení, podporuje ji a stejně tak má velké sympatie k přítomné paní Janě Bobošíkové a jejím aktivitám a vyřizuji jeho pozdravy i jí,“ uvedl Petr Hájek.>>>

Petr Nečas: "Garantuji odpovědnou zdravotní reformu"

Tomáš Bartovský

ODS představila 30. 7áří 2010 hlavní principy reformy zdravotnictví. Současně navrhla legislativní změny pro vymezení dlouhodobé zdravotně-sociální péče a podpořila vytváření center dětské zubní péče ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru.

„V České republice přibývá seniorů a klesá podíl ekonomicky aktivních lidí, kteří přispívají na financování zdravotního systému. Stav veřejných rozpočtů další zvyšování výdajů na zdravotnictví neunese. Musíme postavit občana do centra pozornosti a umožnit mu roli odpovědného spotřebitele. Zároveň ale počítáme se zachováním povinné účasti ve veřejném zdravotním systému i vzájemné solidarity. To jsou základní jistoty, na kterých chceme reformu stavět,“ upozornil na potřebu reformovat české zdravotnictví předseda ODS a premiér Petr Nečas.

Reforma, jejíž hlavní obrysy občanští demokraté představili, počítá se sociálně citlivou spoluúčastí pacientů. Sociálně slabším občanům ale zároveň zůstává garance, že jim nebude omezena kvalita ani dostupnost zdravotní péče. Reforma bude realizována tak, aby zajistila rovné podmínky pro konkurenci zdravotních pojišťoven.>>>

Pane prezidente, odvolejte podpis pod Lisabonskou smlouvou!

Jana Bobošíková

Projev na akci D.O.S.T. "Pochod na Hrad 2010"

Vážení přátelé, před pár dny se Petr Nečas poprvé jako český premiér účastnil summitu 27 evropských států. A hned šéfy evropských institucí ujišťoval, že jsme nepřijeli jako potížisté. Já říkám – bohužel. A to minimálně ze dvou důvodů: Zaprvé proto, že evropští právníci, zalobovaní politickými zájmovými skupinami, začínají zpochybňovat možnost přijetí naši výjimky z Evropské listiny základních práv. Ratifikací této výjimky, která má zabránit znejistění vlastnických vztahů v naší zemi, podmínil prezident České republiky Václav Klaus svůj podpis pod Lisabonskou smlouvou. Tu také podepsal až poté, když se mu dostalo patřičné záruky od Evropské rady. A teď se dozvídáme, že tato dohoda nemusí platit. Zadruhé proto, že němečtí průmyslníci začali s nátlakem na českou vládu, aby přijala Euro. A vyhrožují odchodem a ztrátou 130 000 pracovních míst. A to vše právě v době, kdy už je nade vší pochybnost jasné, co udělá Euro s ekonomikami zemí Eurozóny. Každý, kdo tváří v tvář takové aroganci nechce být potížista, nemá v čele našeho sátu co pohledávat. My naopak musíme být velmi tvrdí potížisté, máme-li zastavit devastaci naší ekonomiky a demontáž státní suverenity. Vyzývám proto prezidenta Václava Klause, aby vzal zpět svůj podpis pod Lisabonskou smlouvou, nebudou-li  naplněny již uzavřené dohody. A vyzývám vládu České republiky, aby neprodleně zaujala nekompromisní postoj k nátlaku německých podnikatelů na přijetí Eura. >>>

USA: Klausovo veleúspěšné odpoledne

Ota Ulč

E-mailem sem do Ithacy doputovala informace, že v poslední pátek měsíce září na Cornellově univerzitě v Center of International Studies se bude konat přednáška prezidenta České republiky. Na campusu tam potkávám přívětivou mládež, dost značně obnažené krasavice a ani jednu ctnostně zabalenou mohamedánku. Nalézám místo události: Statler Auditorium, kapacita pro 700 zájemců. Na podiu dvě křesla, jeden stoleček a několik květináčů. Co zrovna v tuto dobu přimělo Klause přiletět do Ameriky? Přece zahájení zasedání Valného shromáždění OSN. Stačil již zvládnout přednášku na Johns Hopkins univerzitě. Zdali pak ji zopakuje v tomto prostředí na severu? Nestalo se tak. Porovnával jsem s vystoupením Václava Havla ve Washingtonu s maximální bezpečnostní důkladností. Klaus přišel sám na podium, rozhlížel se po zdárně se naplňujícím sále, pokyvoval, usmíval, zcela samotinký, v blízkosti ani jedna gorila dýchající mu na zátylek. Bez hymny a žádné prezidentské fanfáry. Kompetentně zvládl nejen přečtení připraveného textu, ale i daleko ošemetnější následující část s odpověďmi na otázky, kdy se musí okamžitě reagovat a přitom opatrně slova vážit, však mluví hlava státu a cokoliv vyřčené pak může mít důkladný explozivní dopad. Zmínil se nejen opořbu Jana Palacha v době jeho někdejšího příjezdu na Cornell. Vzpomněl jak se tehdy poprvé musel seznamovat se šokem způsobeným zásluhou černošských radikálů, které neváhal přirovnat k někdejším bolševickým zuřivcům, s nimiž racionální komunikace nebyla možná. V několika souvislostech, zejména v otázce klimatu a Evropské unie, ohodnotil svůj postoj jako politically incorrect. Po téměř půlhodinovém přednesu a pořádném potlesku přítomných, z nichž podle mého odhadu bylo aspoň 90 procent z řad studentů následovala víc než půl hodina odpovědí na otázky, s nimiž se prezident zručně, výtečně vypořádával. Z této části programu jsem měl nikoliv neoprávněné obavy. Nejednou jsem byl svědkem nehorázných až sprostých útoků, že za vulgárního vyřvávání pozvaným hostům nic jiného nebývalo než odejít. Zde ale vše poběhlo vzorně, civilizovaně. Zasloužený, závěrečný, dlouho trvající potlesk. Poté pozvání k pohoštění (bez alkoholu).>>>

Prezident vystoupí na semináři k vydání nové knihy „Autoři CEPu o Euru“

Prezident republiky Václav Klaus vystoupí v pondělí dne 27. září 2010 v 17.00 hodin v pražském Autoklubu na ekonomickém semináři, který proběhne u příležitosti vydání nové knihy Centra pro ekonomiku a politiku „Autoři CEPu o Euru“. Na semináři dále vystoupí viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl a poradce prezidenta republiky Martin Slaný.

Petr Hájek promluví na Pochodu na Hrad 2010

Ivana Haslingerová

Konzervativní občanské sdružení Akce D.O.S.T. svolalo na úterý 28. září v 15 hodin na Malostranské náměstí v Praze druhý ročník "Pochodu na Hrad", kterým chce mimo jiné připomenout úspěšnou akci z loňského podzimu.

Hlavní iniciátoři Pochodu na Hrad Ladislav Bátora, Michal Semím a Petr Bahník (zleva)

Tehdy na pět stovek protestujících přišlo na Pražský hrad podpořit prezidenta republiky Václava Klause v jeho odporu proti podpisu Lisabonské smlouvy. Prezident Klaus tehdy pořadatele a řečníky přišel osobně pozdravit.

Dva nejvýraznější euroskeptici u nás – prezident republiky Václav Klaus a jeho vicekancléř Petr Hájek, který na akci pronese projev

Účastníci se shromáždí v 15:00 na Malostranském náměstí a Nerudovou ulicí dojdou na Hradčanské náměstí, tedy stejnou trasou, jakou se na Hrad ubírali studenti v únoru 1948.Zde za organizátory promluví například místopředseda Akce D.O.S.T. Petr Bahník, předseda Akce D.O.S.T. a kandidát do senátu v Praze 11 za volební uskupení Jany Bobošíkové Suverenita Ladislav Bátora či ředitel Institutu svatého Josefa Michal Semín. Akce D.O.S.T. ujišťuje prezidenta Václava Klause svou podporou a ochotou ke spolupráci při obraně naší národní a státní suverenity.>>>

Kulturně-hospodářská revue Fragmenty i její vydavatel Kulturní komicse ČR byla a nadále je mediálním podporovatelem Akce D.O.S.T.

Prezident kritizoval OSN za zasahování do světové ekonomiky a odklonu od politických témat k "vědeckým"

Ivana Haslingerová

Prezident republiky Václav Klaus reprezentoval 25. září 2010 v hlavním sídle Organizace spojených národů v New Yorku naši republiku. Při té příležitosti přednesl projev, v němž zejména zdůraznil, že OSN by měla zůstat u svých hlavních principů, na nichž byla v roce 1945 založena 51 státy, mezi nimiž byla i naše republika. Úlohou OSN by nemělo být usilovat o globální vládnutí a tím méně o to, aby v něm hrálo centrální roli. OSN existuje primárně proto, aby posilovala přátelské vztahy mezi svými členy a aby hledala řešení problémů, které se nedají uzavřít do národních hranic. I přesto, že se od doby založení OSN její působnost rozšířila do 192 zemí světa, neznamená to, že by se mělo zásadním způsobem měnit poslání OSN a hledalo svou novou misi. Naopak, cíle OSN by měly zůstat stále takové, jak je definovala původní Charta OSN. "OSN by měla udržovat mezinárodní mír a bezpečnost, rozvíjet přátelské vztahy mezi zeměmi a zabezpečovat mezinárodní spolupráci při řešení mezinárodních konfliktů. Spojené národy by se od těchto principů neměly odchýlit," zdůraznil prezident Klaus.>>>

Hájek o půlnoci: "Člověk by měl mít stále na očích tu bruselskou zvůli"

Lukáš Petřík

Půlnoční rozhovor s euroskeptikem, konzervativcem, náruživým kuřákem, milovníkem jednosladové whisky a současně vicekancléřem prezidenta republiky Petrem Hájkem

 

* Vážený pane vicekancléři, co obvykle děláte o půlnoci ze soboty na neděli?

Půlnoc ze soboty na neděli je pro mě obvykle chvílí nejintenzivnější práce, protože je největší klid. V tuto dobu obvykle píšu. V některých případech si čtu, ale spíš tedy píšu. Zcela výjimečně se v tuto dobu dívám na nějaký film.

* Do kolika hodin vydržíte být vzhůru?

Z pátka na sobotu tak do tří, ze soboty na neděli tak do dvou maximálně, protože ráno je řada povinností a mše.

* Co pijete, abyste zůstal čilý?

Zvyknul jsem si pít čaje. Mám strašnou spoustu různých bylinkových čajů. A na závěr po práci, abych se zklidnil si dám nějakého panáka, protože jinak by člověk nemohl usnout. Ta práce vás tak vybičuje, že se pak hůře usíná.>>>

Baronka Thatcherová: "Utopistický jazyk Václava Havla mne znepokojuje"

„O tom, že je Havel antikomunista, nelze pochybovat. Je to ale člověk levicový a obráží se to v jeho pohledu na svět. Ve svém projevu řekl: ´Nastal čas, který vyzývá k novému pochopení současného světa jako světa multipolárního, multikulturního a globálně propojeného a k důsledné reformě všech mezinárodních organizací a institucí tak, aby toto nové pochopení zrcadlily...´ Takový utopistický jazyk, navíc u někoho, kdo hovoří tak přesvědčivě, mě znepokojuje," uvádí baronka Thatcherová ve své knize Umění vládnout.

Snímek je z návštěvy baronky Thatcherové při slavnostním odhalení Churchillova pomníku 2.3.2000 před budovou VŠE v Praze.

 

 

 

Odboráři, neházejte vládě klacky pod nohy, ale pomozte jí ekonomickou pohromu řešit

 

Ivana Haslingerová

Ministerstvo vnitra zažilo dne 21. září 2010 po poledni incident, za nějž by se nemuseli stydět ani vyhlášení muslimští pařížští demonstranté. Část demonstrantů našich odborářů vnikla do budovy ministerstva, povalila bezpečnostní rám a překonala další zábrany. Jejich dav připomínající chování obyvatel pařížských předměstí rozbil skleněný rám vstupního systému. Odboráři navíc ve vestibulu odpálili několik petard a snažili se proniknout dále do budovy ministerstva, v čemž jim zabránili příslušníci Ochranné služby Policie ČR. Nejenže odborové svazy svolaly naprosto zbytečnou demonstraci, neb všichni ministři s nimi byli a jsou ochotni jednat, takže nemusely proto hulákat a dělat po Praze ostudu. Demonstraci ale hrubě nezvládly. Speciálně vedení Ministerstva vnitra v čele s ministrem Radkem Johnem jednalo v pondělí 20. září více než osm hodin se zástupci Nezávislého odborového svazu Policie ČR (NOSP), Unie bezpečnostních sborů a dalších odborových organizací působících v resortu Ministerstva vnitra. Na tomto jednání nezazněl požadavek, aby někdo z vedení ministerstva druhý den převzal od odborářů jakýkoliv další materiál. Proto ministr vnitra Radek John jednal od rána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, jeho první náměstek Jaroslav Salivar jednal v Senátu Parlamentu ČR. A jak nám sdělilo ministerstvo dokonce ani po poledni 21. září, kdy demonstranti obsadili vestibul ministerstva v budově na Letné, nebyl kontaktován nikdo z vedení ministerstva, aby s demonstranty jednal. Ono také nebylo o čem, neboť úvahy byly pouze v počáteční fázi a nic nebylo ještě definitivně rozhodnuto a předchozí den si vše vysvětlili. Přesto organizátoři demonstrace dovolili opilému davu vtrhnout do budovy a chovat se tam jako fotbaloví rowdees. Demonstranti si zřejmě neuvědomují, že je chce tato vláda zachránit před měnovou reformou, protože státní bankrot není nic jiného. Druhý nejvýše postavený muž ve státě, předseda Senátu Přemysl Sobotka, pokládá právem chování demonstrantů za kriminální delikty, které nemohou být tolerovány:>>>

Kdo stále strká ty komunisty do ČT?

petr paulczynski

Už stokrát jsem si říkal, že Otázky Václava Moravce je pořad pouze pro otrlé nebo pro politické masochisty. Pak však nevím proč na to u oběda vždycky koukám. A nestačím se divit. Většinou. To když např. proti Sašovi Vondrovi usedl muž jež proslul svým krycím jménem ze seznamů spolupracovníků Falmer. Chápu, že žijeme v demokracii a strana lidí se zvláštním myšlením je její součástí, protože se pod heslem nejsme jako oni udrželi až tak, že stále straší v parlamentu. Ale  že by mi je někdo musel pořád strkat na obrazovku bych neřekl. A stále číhají na dobu, kdy, řečeno jejich někdejším opileckým vůdcem s pohlavní chorobou, demokracii zakroutí krkem. Nevím, kdo v ČT rozhoduje, koho pozvou. Ale takovéto pozvání mi působí u nedělního oběda dávivý reflex. Protože ať se novodobí soudruzi tváří sebepřátelštěji, jejich neodříznutí se od starých dogmat by nás mělo děsit. Stále totiž používají slova typu rovnost, sociální spravedlnost, právo, mír, klid na práci, restrukturalizace či boj za svobodu. Myšlenky se mění, cíle zůstávají. A tak nechápu, proč se musím za svůj poplatek u nedělního oběda dívat na relikt minulosti, byťpokrytecky převlečený za demokrata.>>>

Milí státní zaměstnanci, proti čemu jste to vlastně demonstrovali?

Martin Prášek

Protoestovali jste  proti situaci, o  kterou jste se z velké části sami přičinili. Demonstrujete nejméně z poloviny proti logickým důsledkům svého vlastního sprominutím šlendriánu. Ano, schody se nezametou zdola nahoru to je pravda. Že je potřeba nalézat mnohá řešení to je pravda také, ale výkřiky na náměstích ani to že ze svých zad necháte udělat stoličku po které dosáhnou levicové strany  ke korytu,  tím řešením nejsou.  Před  svými prahy si totiž vážně zametá každý sám!  Stát a republika bude taková, jakou jí i VY v rámci své práce a nakládání se svými kompetencemi  velmi výrazně spoluvytváříte. Leitmotif odborářů a státních zaměstnanců  při nedávných stávkách bylo heslo PROČ, KDYŽ JE NA TOM STÁT TAK ŠPATNĚ, TO MÁ ODNÉST STÁTNÍ ZAMĚSTNANEC.  S přídavkem, že my nic my muzikant, to všechno ti zlí pravicoví politici, kteří špatně rozhodují, nedobře hospodaří, tunelují a kradou. Že si nenechají státní zaměstnanci šahati na platy, protože oni dělají a dřou do úmoru těl i ducha zatímco pravicoví politici a bídní podnikatelé a živnostníci, no škoda mluvit.  To je sice pravda. Ale nikoliv celá. Tu druhou a možná podstatnější část pravdy už jaksi státní zaměstanci slyšet nechtějí. Není totiž příjemná. Ale vezněme to popořadě. Představte si firmu. Role managementu je poněkut přeceňovaná. Atmosféru firmy,  její vnitřní fungování i prestiž u zákazníků a  tím i její výsledky ovlivňují právě její zaměstnanci více než se sami domnívají a management kolikrát stojí v pozici onoho pověstného jezdce, který dovedl koně k vodě ale pít jej nedonutí. Zkrátka vše je o lidech, nejen o managementu. >>>

Kritici prezidenta zapomněli, kdo v této zemi položil základy kapitalismu

Ivana Haslingerová

Ti, kteří nezbytné systémové změny skutečně brzdili a ohrožovali, patřili do jedné ze dvou tehdy nesmírně vlivných skupin. Do skupinyreformních komunistů šedesátých let v čele s Milošem Zemanem, Valtrem Komárkem,  Jičínským, Vlasákem, Grégrem, Vrbou a dalšími a ke skupině disidentů z kulturní a intelektuální sféry v čele s Václavem Havlem, Jiřím Dienstbierem, Petrem Pithartem a dalšími," Václav Klaus

Přišel mi do redakce dopis od studenta, tedy člověka, který se narodil již do svobodného světa a hodně z jeho vrstevníků bere vše co se od roku 1989 u nás událo za samozřejmé a dokonce se mnohdy  usmívají tomu, že se tak děsíme i té nejmenší možnosti návratu komunismu. Vím podle sebe jak je to složité pokusit se vžít do doby před svým narozením, o níž nám vykládají rodiče. Když mi rodiče vykládali o válce, o první republice či dokonce o císařství, jevilo se mi vše jako dávná minulost. A tak se to jeví každému dítěti a mladému člověku. Proto si o to víc cením, že současní studenti vědí, že bez "Klausovy ekonomické reformy", kterou prosadil po obrovském boji nejen s levicí, ale především s pravdoláskovci (podrobně např. "Patnáct let od restaurace kapitalismu v ČR"), bychom zde měli komunismus s jakousi neexistující lidskou tváří neboli bychom žili na úrovni zemí třetího světa. Cením si toho, že nejen vycítili, ale dokonce odsuzují mediální štvanici na prezidenta republiky a troufám si říci, že to není s naším národem tak špatné jak se někdy zdá, když dorůstá taková mladá generace. >>>

 

 

Nový grafický kabinet NG

Petra Jungwirtová

Sbírka grafiky a kresby Národní galerie představuje ve Veletržním paláci v Praze nový grafický kabinet  "Jan Štursa –kresby 21. 9. 2010 —27. 3. 2011"

Jan Štursa, Studie k Odpočívající tanečnici, po 1910
tuš, pero, lavírováno, 361 x 447 mm

Ve dvou cyklech představujeme reprezentativní výběr kreseb Jana Štursy (1880 -1925). Současně si tak připomínáme 130. výročí  narození tohoto významného zakladatele českého moderního sochařství. Figura byla pro Štursu primárním motivem,což dokumentuje jeho rozsáhlý soubor kreseb z více než 600 jeho prací uložených v Národní galerii. Přímo se vztahují k sochařskému dílu a ukazují Štursův smysl pro objem, plnost a živost. Na začátku své tvorby reagoval na dozvuky secesního symbolismu a smyslové zachycení ženského těla. Později  rozvíjel figurální motivy v kubizující formě a přes skličující válečné zkušenosti přešel k vitálnímu civilismu. Současně  navazoval na monumentální realismus svého učitele J. V. Myslbeka v reprezentativní portrétní a pomníkové plastice.

Vyměňte zpěváky! aneb Nominace prof. Janoucha

Petr Štěpánek

Tak prý tu proběhla kroužkovací revoluce, jež změnila politické klima v zemi. Opakovaně o tom píší slovutní komentátoři, tvrdí to různí politologové, pochvalují si to i další lidé, nedávno v MF Dnes třeba také Pavel Kohout, ten spisovatel, nikoli ekonom. Opravdu? Revoluce? A ještě k tomu kroužkovací? Ale vůbec ne! Spíš platí jiná teze: Lidé chtějí být klamáni, a proto také klamáni jsou. Metoda? K příčinám jsou přiřazovány jiné důsledky a důsledkům falešné příčiny. Příčinou povolebního (v Topolánkově případě dokonce už předvolebního) pokosení politických lídrů není kroužkování. Naopak. Kupříkladu takový Jiří Paroubek patří co do počtu preferenčních kroužků mezi největší přeborníky nedávných voleb. Jedinou velkou rybou, jež doplatila na kroužkování, je Ivan Langer. Je to poťouchlý paradox, neboť voliči ODS „potrestali“ právě toho politika, který – coby architekt a šéf volební kampaně – má největší zásluhu na (relativním) volebním úspěchu již odepisované ODS, tedy strany, již se rozhodli volit. Politika je tvrdý ring. Chce-li strana dlouhodobě uspět, neobejde se bez těžkých vah. Těžké váhy totiž bývají také extrémně pracovité. O Langerovi to platí stoprocentně. Jeho „vykroužkováním“ ODS v parlamentu nepochybně oslabila. A platí to i navzdory Langerově nevalné mediální pověsti, která by si ovšem také zasloužila poctivou analýzu. Za co si může sám a co lze naopak přičíst na vrub nekorektním útokům na něho, jež Kmentovi a MF Dnes posloužily jako marketingový nástroj na propagaci prodeje jejich „mrázkovských“ produktů? Ano, nepolitická politika a tradiční „havlovská“ zášť vůči klasickým politickým stranám, odtud opět fouká vítr! Nástrojem pak je mediální manipulace s příčinami a jejich důsledky. >>>

 

Nábojnice, pyj nebo vibrátor

Petr Paulczynski

Vládnoucí brněnská slepená a nesourodá koalice kritizovala námi zrekonstruovaného náměstí Svobody, kterému přidělila hanlivý název "buzerplac". A rozhodla se ho oživit. Její oživovací čin však dosáhl celostátního věhlasu. Celou dobu jsme slyšeli, že náměstí chybí hodiny. Nový "orloj" měl být pýchou moderní architektury a měl posadit Brňany na zadek. Místo toho se stal pro mnohé terčem posměchu a "obří vibrátor" je jedna z nejslušnějších přezdívek, kterou hodiny na náměstí Svobody dostaly. A  protože Češi jsou smějící se bestie, vznikla hned na FB skupina s hádankou v názvu "Má to koule, stojí to. Je to v Brně, co je to?" Má tisíce členů a další denně přibývají. Většinu názvoslovných nápadů pro nové umělecké dílo nelze bez vyřazení blogu opsat a když, byla by to samá hvězdička. Pravdou je, že někdo má rád holky, jiný zase vdolky a pohled na taková díla vždy vyvolá plno emocí. Ale nazývat monument, který stál navíc neuvěřitelných prý 12 milionů hodinami je silná káva. O tom, co nejvíc nový monument připomíná svědčí nápad recesistické skupiny, kteří se pokusí  nechat vyrobit obří prezervativ, který bude na hodiny navlečen 1. prosince, tedy na Světový den AIDS.>>>

Bajka o neukojených ambicích jedné vychytralé lyžařské běžkyně a českého státu

Břetislav Olšer

Je to ohrané klišé, ale musím použít výraz Kocourkov, poněvadž jiný vhodnější se mi pro zjevnou rafinovanost Kateřiny Neumannové a naivnost liberecké policie nehodí. Je to už rok a půl, co se konalo v Liberci Mistrovství světa v klasickém lyžování. Mnohým dodnes připomíná traumatizující těžký sen. Z veřejných zdrojů šly na jeho uspořádání více než dvě miliardy korun - ze státního rozpočtu skoro 1,5 miliardy korun, z rozpočtu Liberce asi 400 milionů a Liberecký kraj přidal přibližně 165 milionů. Náklady na samotnou organizaci mistrovství světa činily přes 623 milionů a zodpovídala za ně Neumannová. Příjmy pořadatelů ale na pokrytí nákladů nestačily, což vedlo k současným dluhům. Náklady byly nakonec o 30 mi

lionů vyšší a příjmy o 86 milionů nižší. Po skončení MS čelí organizátoři řadě žalob. Zatím je dluh ve výši cca 110 milionů Kč. Krámkaři neutržili skoro nic. Nula pro ně od nuly pošla. A to bylo slibů… Ano, Technická univerzita se domáhá splacení dluhu. Jak na ni? Prostě obviníme jejího rektora, že fixloval a máme ubytování na kolejích zadara.  Je to jak epizodka z Ezopovy bajky o neukojených ambicích jedné vychytralé lišky a neopatrného havrana, resp. urputné lyžařské běžkyně a českého státu.>>>

Další pravicová strana má šanci na uplatnění, ale nesmí se snížit k demagogické kritice součané pravice

IVANA HASLINGEROVÁ

Na Neviditelném psu vyšel zajímavý člácek Jiřího Houfka "O dvou vejcích a pravicovém kaviáru", na který nemohu nereagovat. Pan Houfek se právem diví, proč se pravicová strana Svobodných pustila do tak ostré kritiky vlády pravicového politika Petra Nečase. Právem se pohoršuje nad diplomaticky řečeno naivním článkem Jindřicha Pilce "Vláda bankrotářů vede naši zemi do Řecka", uveřejněného na webu Svobodných, kde se mj.píše: „Vláda takzvané rozpočtové odpovědnosti je pro mne vládou bankrotářů. Vláda bankrotářů – pardon, vláda rozpočtové odpovědnosti. Dobrý hospodář by nemohl dál vršit dluhy na dluhy, jak činí tato vláda bankrotářů, ale musel by okamžitě přejít (minimálně) na vyrovnaný rozpočet.“ Houfek se právem táže, jak by se to panu Pilcovi kritizovalo, kdyby měl úspory na starosti on. Právem mu vše přichází jako takové to hospodské tlachání, jak to ti nahoře dělají blbě: "Franto, kdybych tam byl já, to bys viděl, jak já bych to uměl". Správná kritika musí být konstruktivní, musí uvést cestu k nápravě. Svobodní to v programu zdůvodňují škrty dotačních programů či úsporami v sociálních dávkách. To je samozřejmě velmi důležité, ale samo to při neuvěřitelném zadlužení 1,2 bilionů korun dluhy naší země nevyřeší. Pokud pan Pilc ví jak, měl by podat ekonomický podrobný rozbor.>>>

Malostranská Beseda hostila taneční horor "Jessie a Morgiana"

Ivana Haslingerová

Nejen milovníci moderního baletu a originální hudby si přišli na své v Hudebním a divadelním klubu pražské Malostranské besedy (Malostranské náměstí 21), kde mohli shlédnout představení Jessie a Morgiana, taneční horor volně vycházející z námětu stejnojmenné novely Alexandra Grina. O režii a choreografii se postarala nezávislá tanečnice a choreografka Alena Pešková, originální hudební zážitek návštěvníkům poskytla Gabriela Vermelho, zpěvačka, herečka a hráčka na kvinton.

Vyhlašme stávku důchodců, že nebudou umírat, ale neomezeně čerpat důchody

Iva Sedlářová

Při tom stávkování zdravotníků, hasičů, policajtů, dopraváků a prakticky všech odborových svazů,  využívajících veřejnost jako rukojmí, i nadlidí v talárech, u nichž 4% z platu by ohrozilo naší dokonalou justici, mně toto připadá jako dobrý fór. Ještě lepší fór by bylo vyhlásit stávku důchodců že nebudou umírat a neomezeně tak čerpat důchody dalších pár desetiletí.

 

 

Dejte Šance Folimance!

Ivana Haslingerová

Do Chebu, kapelníkova rodiště, jezdí hrát kapela Folimanka Blues Ladislava Jakla zpravidla jednou za tři roky. Tentokrát se ale vrátila už po roce. A to na místo úplně nejlepší, kde se dá v Chebu hrát. Na někdejších dělových šancích Chebského hradu je romantická pivní zahrádka a tam se občas postaví pódium, přiveze pořádný zvuk a hraje se bigbít.Je to krásné místo s krásným výhledem do Poohří, takže tam vypukl skvělý mejdan, kapela své fanoušky nezklamala a rozjela své nové i staré hity. Většina občanů vnímá frontmana kapely Jakla jako vysoce postaveného politika – ředitele Politického odboru Hradu, osobního tajemníka prezidenta republiky a ředitele jeho sekretariátu. Není to ale žádná rozdvojená osobnost, žádný Džekyl a Hajd. Je to prostě osobnost s jasně vyhraněnými politickými postoji patřící díky tomu k nejvýraznějším osobnostem naší politické scény a milující navíc rock. Vlastně teď jsem si uvědomila, že by mne pan Jakl opravil, že "je především rockerem a teprve pak úředníkem", jak své významné politické funkci říká. Ať již ale říká o svých životních rolích cokoliv, je jasné, že obě své profese zastává naplno a obě ho velice baví.>>>

Demolice státní suverenity a občanských svobod

 

Josef Tichý

Rozhovor s předsedou Akce D.O.S.T. Ladislavem Bátorou

*Váženáý pane předsedo, když se dnes řekne Akce D.O.S.T., většině našich čtenářů se nejspíš vybaví váš odpor k Lisabonské smlouvě a antidiskriminačnímu zákonu. A po letošním září, kdy jste mohutnou demonstrací vystoupili na podporu Výboru na obranu rodičovských práv, o vás česká veřejnost ví, že protestujete i proti pronikání politicky korektních ideologií do prostředí našich škol. Proč jste si pro svá veřejná vystoupení vybrali právě tato témata?

My jsme si ona témata vlastně “nevybrali” – a myslím, že to mohu takto říci za celý výbor Akce D.O.S.T. V naší těžce zkoušené zemi se jistě děje spousta nepravostí, proti kterým by stálo za to protestovat a proti kterým by se měly pořádat třeba ještě mohutnější demonstrace. My jsme se však nejen s ohledem na své síly, ale také v souladu s dnes již bezmála tři roky starým textem Manifestu D.O.S.T. rozhodli, že budeme organizovat a zastřešovat veřejná vystoupení především v těch případech, kdy budou ohrožovány dvě věci, které považujeme za klíčové: suverenita naší vlasti a občanské svobody. A tyto dvě ještě ne tak dávno všeobecně uznávané hodnoty nejsou dnes “jen” ohrožovány nebo zpochybňovány a vysmívány. Jsou den za dnem doslova demolovány, a je evidentně lhostejné, kdo zrovna ze Strakovky předstírá vládnutí. Vždyť co jiného je Lisabonská smlouva než do očí bijící demolice naší státní suverenity, jak na to ostatně bez přestání – marně – poukazoval prezident Klaus.

Kdo se k nám přidá, ať nastálo, nebo jen pro tu kterou akci, jistě dobře zná (nebo měl by znát) tenhle odstavec zmíněného Manifestu: “Uznávám hodnotu národa a vlasti jako konstitutivní prvek utváření lidské osobnosti a odmítám se rozplynout v tavicím kotlíku vykořeněného kosmopolitismu.”>>

Arcibiskup Duka: "O takové podobě Bible jsme v době totality ani nesnili"

Ivana Haslingerová

Bohatě zdobené luxusní Bible s překrásnými ilustracemi od nejlepších evropských malířů patřily od nepaměti k nejcennějšímu majetku šlechtických dvorů. K nejznámějším z nich patří Neapolská bible z druhé poloviny 14. století a také středověká Bible Václava IV., nazývaná mezi znalci dokonce nejkrásnější biblí světa. A nejen bohatí šlechtici, ale i obyčejní lidé i v těch nejmenších vískách vlastnili tuto knihu knih byť jen v méně luxusním podání. Pouze po dobu padesátiletého komunistického duchovního temna se stala Bible podpultovou literaturou. Na štěstí se doba změnila a postupně se lidé přestávají bát přihlásit se k víře v Boha a své knihovny opět zdobí nově vydávanými Biblemi. Specielně posledních několik let, kdy se k víře v Boha nebáli přihlásit významní politici jak na pražském Hradě, tak i ve vládě, nastává po této stránce národní duchovní obrození.

"To není jen kniha, ale celá velká knihovna literatury. Je to dílo, které nám ukazuje, že Bible byla vždy v zájmu člověka. Toto vydání je navíc uměleckým knižním dílem s krásnými iluminacemi," řekl Dominik Duka po obdržení Zlaté Bible v Arcibiskupském paláci

První dva výtisky luxusního vydání ručně vázané Zlaté Bible předali nakladatelé dne 8. září 2010 prezidentu republiky Václavu Klausovi a pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi. Potvrzuje to jen výše uvedené tvrzení, že vztahy mezi Hradem a Arcibiskupským palácem jsou velmi dobré a že to pan arcibiskup Duka darováním této nejčtenější a nejprodávanější knihy světa panu prezidentovi ocenil. Prezident Václav Klaus, který přebral Zlatou Bibli na Pražském hradě ji rovněž ocenil a byl darem evidentně potěšen.>>>

"Je to kulturní počin a velmi cenná věc," řekl prezident republiky Václav Klaus

 

Když dojdou argumenty, uchylujeme se k podrazům

Ivana HAslingerová

Před dvěma lety, konkrétně 28. 8. 2008 opublikoval týdeník Ekonom neuvěřitelně zavádějící článek pana Štětky s názvem „Mráz přichází z Hradu“, jehož hlavním motem bylo, že prezident republiky Václav Klaus chce „dovést naši republiku jako Mojžíš do zaslíbeného Společenství nezávislých států“ jen aby ji vyvedl ze spárů Evropské unie a že tím "proměnil srpen v měsíc česko-ruského přátelství“. Stále prý kritizuje Brusel zatímco pro Moskvu má „slova převážně vstřícná“. Tehdy jsem se smála co vše ještě eurohujeři na něj nenakydají za špínu za to, že bojuje za naši národní suverenitu a nepřijetí nadnárodního práva EU. Je to tak absurdní nesmysl, že jsem si naivně myslela, že tomu žádný soudný člověk, který zná názory profesora Klause, nemůže uvěřit. Jak se ale postupem doby ukazuje, byla slova pana Štětky velice nebezpečná. Kdykoliv od té doby dojdou zastáncům EU, soudcokracie, ekoterorismu či jiného podobného zrůdného -ismu argumenty proti kritice od pana prezidenta, ihned protestují, že od rusofila není možné čekat nic jiného. Nic nepomohlo, že prezident Klaus ihned po vyjití článku pana Štětky protestoval, že si "není vědom, že by kdykoli, jakkoli hodnotil Rusko." Redaktor Štětka hodnotil jako „vstřícná slova" vůči Rusku i to, že ho prezident nehodnotil. Podle Štětky prostě absence silácké kritiky a nepletení se do situace v cizí zemi, procházející velmi složitou postkomunistickou fází, jsou prostě "vstřícná slova" a basta..>>>

Příjemci sociálních dávek, si musí uvědomit, že vedle práv mají i povinnosti

Tomáš BARTOVSKÝ

Občanští demokraté navrhnou zpřísnění pravidel pro vyplácení sociálních dávek.

„Sociální systém nesmí být zneužíván, protože tím je zneužívána i naše solidarita. Ti, kteří pobírají sociální dávky, si musí uvědomit, že vedle práv mají i povinnosti. Podporu si zaslouží ten, kdo si aktivně hledá práci. Ti, kteří pracovat nechtějí anebo odmítají aktivity, které jim pomohou se postavit na vlastní nohy, dávky nedostanou. Zpřísnění pravidel pro vyplácení sociálních dávek bude mít dva efekty. Jednak se rychle sníží počet uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadů práce. Předpokládám, že by se jejich počet mohl v krátké době propadnout až o 100 tisíc. To přinese úsporu pro obecní rozpočty, protože se snížívýdaje na příspěvky na živobytí, které vyplácejí obce,vysvětluje návrh předseda ODS a předseda vlády Petr Nečas.

Nejdéle do měsíce od zaevidování na úřadu práce dostane uchazeč o zaměstnání nabídku práce na plnou pracovní dobu v podobě veřejně prospěšné práce, rekvalifikace či dalšího vzdělávání. Pokud ji nepřijme, bude automaticky vyškrtnut z evidence uchazečů a přijde o dávky.>>>

Senátor Oberfalzer podal trestní oznámení na Komunistický svaz mládeže

Ivana Haslingerová

V budově Senátu Parlamentu České republiky proběhla 8. 9. 2010 tisková konference organizovaná Informačním Institutem, který na ní prezentoval zveřejnění trestního oznámení proti Komunistickému svazu mládeže (KSM), za páchání trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia dle § 405 trestního zákoníku. Dlouholetý senátor za ODS Jiří Oberfalzer upozornil na nezákonou činnost tohoto již jednou rozpuštěného sdružení nabádajícího ke krveprolití a revoluci proti stávajícímu režimu. Pan senátor platí za jednoho z hlavních ideologů ODS v Senátu PSČR. V minulosti se proslavil zejména svou neústupností proti ratifikaci euroústavy nazývané Lisabonská smlouva a nyní se stal oznamovatelem trestního oznámení proti tomuto zločineckému spolku. Tento krok podporují pánové Stanislav Novotný, bývalý policejní prezident, šéf Křesťanské demokratické akademie a českého klastru na Ukrajině, Antonín Kratochvíl, válečný fotograf, čtyřnásobný držitel World Press Photo a Petr Cibulka Jr., zmocněnec zakladatelů Informačnígho Institutu, který byl vybudován jako instituce vystupující proti totalitním praktikám v naší od komunismu osvobozené vlasti.

Kulturní komise ČR a její revue Fragmenty se hlásí také jako podporovatelé tohoto hrdinského kroku pana senátora.

Václav Klaus: "Vyhlašuji legalizaci marihuany k léčbě v ČR"

Ivana Haslingerová

Navzdory lobby farmaceutických koncernů prezident ČR Václav Klaus tvrdí: "V současné době se množí vědecké studie prokazující jasný pozitivní vliv konopí na léčbu rakoviny, cukrovky, kožních chorob, astmatu, alergií, Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby a spousty dalších nemocí."

 

Jak vyřešit problém s fotovoltaikou

Petr Mach

Zákony v České republice zvýhodňují některé způsoby výroby elektřiny s cílem naplnit směrnice EU, podle kterých by Česká republika měla v roce 2020 pokrývat 13 % spotřeby elektřiny výrobou z tzv. obnovitelných zdrojů. Mezi nejvíce zvýhodňované patří větrné a solární elektrárny. Distributoři elektřiny mají povinnost vykupovat elektřinu od provozovatelů větrných a solárních elektráren za několikanásobné ceny oproti tržním cenám a rozdíl účtují spotřebitelům na fakturách za elektřinu v podobě tzv. „poplatku na obnovitelné zdroje“. Bez státního zvýhodnění přeneseného na spotřebitele nejsou větrné a solární elektrárny konkurenceschopné. Poplatek na obnovitelné zdroje je ve skutečnosti daní, protože spotřebitel nemá možnost nakoupit „neobnovitelnou“ elektřinu bez tohoto poplatku. Tato daň vzroste příští rok několikanásobně na 597,55 Kč za MWh, celkem na 41 miliard korun, a dopadne plně na spotřebitele, kterým se výrazně zvýší faktury za elektřinu. V tomto textu nejprve vyčíslím rozsah problému. V další části upozorním na to, že problém, o kterém se s rostoucími náklady začíná stále více mluvit, nespadl z nebe, má konkrétní viníky a existovali ekonomové i politici, kteří na problém upozorňovali od samého počátku. Na závěr navrhnu řešení.>>>

 

 

Pravda a láska se zase jednou vzbudila

Petr Paulczynski

Na triu Golden Kids jsem ve dvaceti ujížděl ať už dohromady  či na každém  zvlášť.Potom však přišel pověstný 21.8 1968. A  po něm se změnil život všem. I Golden Kids. Jejich cesty se rozešly. Nehodlám moralisovat, že někdo zůstal u výnosné profese s ohnutým hřbetem a někdo se vztyčenou hlavou odešel do zapomnění.Čas oponou trhnul a stárnoucí divy se rozhodly navázat na svoji někdejší slávu. No a nějak se nepohodly. A tak vznikla šaráda končící u soudu. Myslím v byznysu standardní situace. Jestli je to tak, či onak má rozhodnout soud.

„Myslím, že Spravedlnost by neměla rozhodovat podle sympatií. Má rozhodovat podle práva. Určitě si někdy poslechnu Kubišovou, Vondráčkovou nikdy. Kubišové si více cením i za její postoje po roce 1968. To mi však nedává nárok komukoli upírat, aby hájil své zájmy podle práva. Jsou ale lidé, kteří by Spravedlnosti chtěli sundat pásku z očí a přimět ji, aby se na svět dívala jejich očima,” říká k celé kauze Ladislav Jakl

Vadí mi, že v soukromém sporu náhle vystupuje 58 moudrých celebrit. Ptám se, kde zase bere pan Havel tu drzost, vměšovat se do něčeho, co není jeho věcí? Zase někoho poučovat, co je správné a co není. Ostatně, podívám-li se na seznam signatářů, je mi jasno. Pořád a dokola stejná banda pravdy a lásky. Majitelé pravdy, té jediné správné, té jejich.>>>

 

Bůh vám žehnej a ochraňuj vás, přátelé!

Zdravice na akci D.O.S.T. 1. září 2010

 

Petr Hájek, zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky

„Dostane-li se národ až na okraj propasti, bude to milenec života, který najde odvahu, aby zvolal: zpátky! Pesimista bude dál věřit v pokrok.“ Keith Chesterton

Přátelé, zjišťuji, že jsem na shromáždění okrajové minority, lidí, kteří si v postdemokratickém státě odvažují demonstrovat za něco tak zpátečnického jako jsou občanské svobody. Neuvěřitelné! Uvěřitelné by přece bylo, kdybyste se zde srotili například k pokrokovému vydírání státu a svých spoluobčanů. Politicky korektně se mu říká „boj za lidská práva“, tedy za onen mýtický pokrok. Pokud by se vás tady sešlo hodně, řekněme takových šest až deset, proletěli byste dnes večer všemi hlavními zprávami v televizi a rozhlase, zvláště v těch družstevních, s tajemným názvem „veřejnoprávní“. Zítra byste byli na titulních stranách novin. To byste však museli být přinejmenším veselí homosexuálové nebo rozzlobené sufražetky, levicoví radikálové, takřečení antifašisté, nebo alespoň kapličtí knihovníci, otvírači hrobů německých obětí české zvůle či věrozvěstové eurounionistického ráje pod berlínsko-bruselským protektorátem. Prostě pokroková elita národa! Jenže vy? Chcete po státu takové zpátečnické nehoráznosti jako abyste směli vychovávat své děti podle svého přesvědčení, světového názoru, své víry! Vždyť vy dokonce chcete svým malým dětem odepřít jejich lidské právo být ve státní škole „informován“, že láska má ve skutečnosti jméno sex a je pouhou tělesnou technikou a zábavnou hrou. Že homosexualita není zvrácenost či choroba, ale normální, člověku přirozená, moderní a pokroková varianta této vzrušující zábavy. Co si to o sobě myslíte? Styďte se a jděte do sebe!>>>

Svobodní podporují Slovensko proti nátlaku EU

Kandidát do Senátu Prof. Miloslav Bednář (druhý zleva na snímku vedle Petra Macha) a pražské krajské předsednictvo Svobodných pořádají v úterý 7.9.2010 od 11. hodin před slovenským velvyslanectvím v Praze, ulice Pelléova 12, manifestaci na vyjádení podpory Slovenské republice, její premiérce Ivetě Radičové a ministru financí Ivanu Miklošovi proti nátlaku Evropské unie. Ministr financí SR Ivan Mikloš bude v úterý v Bruselu na zasedání tzv. euroskupiny čelit tlaku ministrů financí eurozóny, za to, že si Slovenský parlament dovolil neposlat "solidární pomoc" Řecku. Miloslav Bednář promluví ke shromážděným sympatizantům a předá slovenskému velvyslanci dopis s vyjádřením podpory.

 

Okázalé vydírání jako důkaz o sebevědomí mladé strany

Břetislav Olšer

Všechno už tady jednou bylo. Ministr vnitra Radek John za Věci veřejné uvedl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce, že pokud nebude do komunálních voleb odvolána Nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká, zváží Věci veřejné odchod z vlády. Co kdyby mu překazila plány s Kajínkem...? Hlavně mu však šlo o to zamachrovat si před voliči, jak je zásadový... Tak to máme zase tady. Okázalé vydírání jako důkaz o sebevědomí mladé strany, jejíž ministři si milionovými dary zajistili své posty ve vládě. Z barvy zelené se přeměnili v barvu chrpově svazáckou. Rekordmanem ve vládních demisích a setrváních je však bezesporu Martin Bursík, bývalý místopředseda vlády a ministr životního prostředí, jehož vydírání se ještě v Topolánkově vládě opakovalo asi sedmkrát. Odejdu, neodejdu, rezignuji, nerezignuji… Nakonec se nikdy nenechal připravit o svoji dvěstětisícovou měsíční apanáž a vždycky svůj pobyt v koalici šalamounsky zdůvodnil… Dá se vůbec spočítat, kolikrát jsme četli Bursíkova zcela jasné ultimativní prohlášení, že když nebude po jeho, tak okamžitě končí s koalicí. Snad vůbec poprvé to bylo se zeleným nesouhlasem s jadernými elektrárnami. Jedině alternativní zdroje; větrné či sluneční elektrárny, bioplyn a biomasa, jenom jádro absolutně ne. Žádné elektrárny, jim stačí jen zástrčka ve zdi. Nakonec atomové elektrárny schválila nejen EU a okamžitě poslušně i Topolánek, proto i Bursík odvolal odvolané a zůstal v koalici… Pak to byl americký radar v Brdech.>>>

Akce D.O.S.T. Ladislava Bátory zaznamenala další úspěch

Ivana Haslingerová

"Sexuální výchova je útok na rodinu" Ladislav Bátora

Více než 300 občanů protestovalo 1. září na Malé Straně na demonstraci svolané Akcí D.O.S.T. Ladislava Bátory proti výuce sexuální výchovy na základních školách. Demonstranté měli transparenty s nápisy jako „Hry dětem, sex dospělým", „Chráníme naše děti" a „Žádné SEXperimenty s našimi dětmi". Lidé nesli prapory Akce D.O.S.T. a české vlajky. Přestože se pokouší autentická pravice již 20 let spojit do jednoho šiku a stále se to nedařilo, zdá se, že Akci D.O.S.T. se daří nemožné. Její kroky podporuje již 24 organizací. A rovněž na akci konané 1. září se sešli zástupci mnoha pravicových stran a sdružení – Michal Semín, Petr Bahník, Radim Ucháč,Eva Dundáčková, Pepa Nos, Martin Rejman, Václav Srb, Kryštof Kindler, Jana Bobošíková a další. A co je velmi, ale opravdu velmi důležité, že Akce D.O.S.T. podporují svojí účastí zástupci z Kanceláře prezidenta republiky. Svoji účast na nich již přijal ředitel jejího Politického odboru LadislavJakl a dokonce i sám prezident republiky Václav Klaus. Tuto akci podpořil vicekancléř Petr Hájek. A to zdaleka nikoliv jen nějakým formálním projevem, ale opravdu brilantní zdravicí. Vzhedem k její důležitosti ji uvádíme jako samostatný článek Bůh vám žehnej a ochraňuj vás, přátelé! >>>

I v těchto volbách rozhodujete o odpovědných reformách

Tomáš BARTOVSKÝ

Představením volebního manifestu k senátním a komunálním volbám dnes ODS na pražském Žofíně oficiálně odstartovala svou centrální kampaň. Na konferenci s názvem „I v těchto volbách rozhodujete o odpovědných reformách“ vystoupily špičky ODS a někteří senátní a komunální kandidáti.

„Občanská demokratická strana jde do podzimních voleb jako strana stabilní, čitelná, programově ukotvená a schopná sebereflexe,“ zdůraznil při zahájení volební konference předseda ODS a předseda vlády Petr Nečas. „Česká republika letos dostala historickou šanci přejít od nezodpovědného života na dluh k poctivé a rozumné správě veřejných financí. Proto nepřipusťme socialistický Senát, který by blokoval reformní změny. Pro úspěch reforem je důležitá také spolupráce vlády a radnic. Starostové, radní a zastupitelé za ODS jsou zárukou, že mnohé reformní kroky vlády vedené ODS neuváznou v půli cesty a budou převedeny do každodenní praxe,“ řekl dále Petr Nečas.

V průběhu zhruba hodinové konference vystoupili kromě předsedy ODS Petra Nečase také 1. místopředsedkyně strany Miroslava Němcová a místopředseda Senátu Jiří Liška. Svůj pohled na význam podzimních voleb představili také čtyři zástupci senátních a komunálních kandidátů – Veronika Vrecionová, Milan Pešák, Martin Baxa a Robert Kotzian. V závěru konference představil volební manažer Richard Svoboda vizuální styl a hlavní prvky centrální senátní a komunální kampaně>>>

Chobotnice na obraně? Kde je hlava?

Petr Paulczynski

Nečas se nezdá. Jeho výrok, že chobotnice na obraně vznikla v polovině devadesátých let, je zaznamenáníhodný. Jakpak to asi chlapec myslel? Samozřejmě, že ozval  ve stylu potrefená husa nejvíce kejhá, známý lidovecký renegát a mistr úniků ze všech pastí - Kalousek. (demosnímek - "Lesk a bída kurtizán" od aTeo) Aniž by byl jmenován, (kdo se cítí, ten se vtípí) podle principu nejlepší obranou je útok, připomenul několikaměsíční působení dnešního premiéra právě na chobotnicí omotaném ministerstvu obrany. Pan Kalousek si však asi myslí, že všichni ztratili paměť. Pro ty, kterým se to skutečně stalo mám pár osvěžujících připomenutí. Třeba omodernizaci tanků T-72 za neuvěřitelných 19 miliard korun, smrtelně nebezpečných nefunkčních padácích za stovky milionů či dodávkách materiálu armádě za podivných podmínek. A to jsou jen střípky toho, co se dostalo ven. Některé případy jsou skutečně pikantní a zaslouží si alespoň pár vět.>>>

Roman Joch: "Lidská práva, správně chápaná, jsou posvátná"

Dobrý den, pani Haslingerová, moc děkuji za Vaše blahopřání a všechna dobrá přání. Pani doktorka Samková má ve své dopise, který jste uveřejnila v článku "Petr Hájek má pravdu. Síla mediokracie je obrovská", plnou pravdu, když říká, že "...celý problém tkví v jednom: na problematiku lidských práv se celá pravicová scéna... vylhostejnila... Proto každý, kdo se lidskými právy zabývá a leží mu na srdci, je automaticky hnán do levicových řad, i když se mu tam naprosto nechce a je i pro ně nepřijatelný. " Mýlí se však, když si myslí, že "MUDr. Joch situaci "řeší" tak, že daný problém prostě zruší "k dennímu pořádku"." Ne, to není můj názor. A už úplným nedorozuměním je názor, že prý chci někomu brát volební právo či je omezovat. Nikoli a přesně naopak: můj názor je ten, že volební právo má být všeobecné a rovné, jak je zakotveno v naši Ústavě, kterou považuji za výbornou. Onen citát vytržený z kontextu je z eseje o politické filosofii, který HYPOTETICKY zvažoval, za jakých okolností může demokracie zaniknout - tehdy, když většina nerespektuje svá ústavní omezení. Rovněž říkal, že demokracie by zanikla, pokud by ji občané nebránili proti cizím totalitním nepřátelům, nebo pokud by se nanarodila nová generace - nebudou-li lidé, občané, nebude ani demokracie. Onen esej byl psán formou dialogu, který měl vysokoškolské studnety přimět k přemýslení, a žádná z tezí v něm obsažených nevyjadřuje nutně mé názory - ty teze mají studenty vést k přemýšlení.>>>

Dvojí morálky jsme si užili za komunismu už dost!

Jana Bobošíková, Celostátní lídr volebního Bloku Suverenita

Dovolte mi úvodem několik poznámek k mé osobě. Jmenuji se Jana Bobošíková, nejsem Sarah Palinová, nejsem bigotní katolík ani evangelík a nejsem tmář. A kdo to o mě tvrdí, tak vědomě lže. To jenom aby bylo jasno, že nic z toho, co se o mě dočtete v posledních dnech v médiích nemá oporu ani v mém životě, ani v mých názorech. Nejsem v žádném případě proti tomu, aby školy našim dětem poskytovaly co nejpodrobnější a co nejkvalifikovanější informace o světě, ve kterém žijí. . Ale jsem zásadně proti tomu, aby škola nutila naše děti sdělovat učitelům a jejich spolužákům informace, které se týkají jejich nejintimnějších míst a prožitků. Ptám se vás a zvláště přítomných novinářů – četli jste podrobně tuto metodickou příručku ministerstva školství? Došli jste až na stranu 60? Ke hře zvané kompot? Co když vás teď vyzvu, abyste všichni, kteří denně masturbujete udělali krok vpřed? Nebo budu žádat přítomné pány, kterým zdraví od pasu dolů už tolik neslouží, aby udělali vpravo v bok? Asi by se vám to nelíbilo, že?! >>>

Petr Hájek má pravdu. Síla mediokracie je obrovská

Ivana HAslingerová

Když mi přišel následující dopis a článek "Cena ženy" od doktorky Kláry Samkové, byla jsem překvapena a nevěřila jsem tomu, že úvodní citace slov doktora Jocha v něm, která ji tak pobouřila, je míněna vážně a není vytržena z kontextu něčeho, kde je míněna jako nadsázka či ilustrace jak by to vypadalo kdyby.Připadlo mi to podobné nedávné situci, kdy vicekancléř Petr Hájek pobouřil čtenáře výroky, které uváděl jako příklad toho jakou moc má mediokracie ve své nize Smrt ve středu. Tehdy tam napsal, parafrázuji, že kdyby opublikovala média např. zprávu, že dvojčata si odstřelili sami Američané, čtenáři to vezmou jako fakt, protože musí brát zprávy z médií jako fakt neb sami u všeho být nemohou a ověřovat si to také nemohou. Uvedl to jako příklad toho jaká je obrovská moc médií – mediokracie, a jak jde velmi lehce zneužít. A pak vypukl obrovský útok na něj že obvinil Američany z odstřelení dvojčat a je na straně Talibanu.... Potvrdilo to jeho tvrzení o moci mediokracie. Byl to důkaz toho jak povrchně lidi čtou a že jim utkvělo v hlavách jen to, že Petr Hájek napsal, že Američani odstřelili dvojčata. A to to měli v předchozí větě vysvětleno jak je to míněno. Natož kdyby to skutečně média napsala. Proto jsem se otázala pana poradce Jocha jak ona jeho věta uvedená v článku Kláry Samkové vznikla a on mi potvrdil, že onen citát je skutečně vytržený z kontextu z eseje o politické filosofii, který HYPOTETICKY zvažoval, za jakých okolností může demokracie zaniknout - tehdy, když většina nerespektuje svá ústavní omezení. Podrobně viz: Roman Joch: "Lidská práva, správně chápaná, jsou posvátná">>>

Koordinace evropské politiky je plně v gesci premiéra

Premiér Petr Nečas

Vnímám předvolební nervozitu některých členů vlády. S Miroslavem Kalouskem a Karlem Schwarzenbergem jsem včera několik desítek minut jednal a nic z jejich dnešních stanovisek nezaznělo. Dopolední stranická tisková konference TOP 09 byla standardní součástí volební kampaně a tak k ní i přistupuji. Pevně doufám, že tlak na zvyšování přímých daní i neochota hlouběji reformovat trh práce je podružným efektem předvolební kampaně a nikoli výrazem ztráty reformního elánu. Koordinace evropské politiky je podle koaliční smlouvy v gesci premiéra jemu podřízeného útvaru. Návrh změny kompetenčního zákona, který určí roli státního tajemníka pro evropské záležitosti vláda řádně projedná. Není to krok proti panu ministrovi Schwarzenbergovi, ale cesta ke kvalitní koordinaci evropské politiky. Myslím, že si tato organizační a technická záležitost nezaslouží tolik rozruchu.

Přesná citacie z koaliční dohody: „Základem úspěšné evropské politiky je její důsledná vnitřní koordinace zejména v oblasti strategických cílů a přípravy jednání Evropské rady. Tato koordinace bude v gesci předsedy vlády a bude realizována prostřednictvím jemu podřízeného útvaru, který bude úzce spolupracovat s Ministerstvem zahraničních věcí. Postavení tohoto útvaru bude upraveno v kompetenčním zákoně.“

Ekologické vraždění lidí prováděné Dětmi země

Ivana Haslingerová

O "Dětech země" jsem slyšela mnohé za posledních patnáct let, co působím jako šéfredaktorka naší revue. Kupodivu se od nich na ekonomických seminářích ditancovali nejen podnikatelé, kterým svými nesmyslnými obstrukcemi jako např. dálničními mosty pro soby či medvědy v cenách kolem čtvrt miliardy Kč prodražují stavby dálnic o mnoho miliard korun, ale i představitelé Greenpeace či Ochránců přírody. Vždy mi to vrtalo hlavou. Po přečtení článku "Patrik" v LN, v němž Daniel Kaiser zpovídá zakladatele a 1. místopředsedu Dětí země Miroslava Patrika jsem vše konečně pochopila. Jeho cynická, bezcitná a arogantní reakce na to, že podle studie ČVUT zaviní provizorium, které svým chováním způsobuje na D8, tři mrtvé ročně hovoří za vše: "Vy se mě ptáte, proč se účastním procesu, když je tam mrtvý člověk. Mrtvých je 1200 za rok. Všichni musíme strpět nějaká bezpráví. Nelze připustit, že omezíme občanská práva, protože zrovna v tomto případě je ten nevinný člověk sejmut autem. Při přípravě každé stavby existuje proces, v němž je třeba se vypořádat se všemi námitkami. Pokud má někdo pocit, že já to zdržuji, no tak to můžeme zabalit a zavést tu nějaký autokratický režim." Z výše uvedeného je vidět, že s podobnými bezohlednými občany, kterými nehne ani smrt bližních se po dobrém nedá hovořit. Že je nutné umravnit je zákonem a přijmout jasnou legislativu, která by jim nedávala vyšší práva než běžným občanům a dokonce než ministrům. Jak na to? Ve Francii jsou např. ze zákona zodpovědná tato bezohledná občanská sdružení za zdržení výstavby stejně jako stavební společnosti. Když se ukáže, že neměly pravdu a zabrzdily výstavbu, hradí pak náklady z prodlení. Takže například by platily ve Francii 2 mld Kč, které byly vyčísleny za zpoždění výstavby tunelu Mrázovka v Praze na Smíchově z jejich viny.>>>

 

Málokdy otiskujeme s takovou radostí zprávu jako tu, která nám přišla nyní do redakce od pana premiéra Nečase:

Přijal jsem rezignaci Michaela Kocába

Petr Nečas, předseda vlády

Hned v úvodu jednání dne 1. září 2010 mi pan Michael Kocáb nabídl svou rezignaci na funkci vládního zmocněnce pro lidská práva ke dni 15. září. Rezignaci jsem se rozhodl přijmout. Poděkoval jsem panu Kocábovi za vše dobré, co ve své funkci zmocněnce a dříve také ministra udělal pro ochranu lidských práv v České republice.

Děkujeme pane premiére! Ivana Haslingerová a Jiří Pancíř

 

 

Český integrovaný záchranný systém je vzorem v zahraničí

Jiří Reichl

Ministr vnitra Radek John spolu s policejním prezidentem genmjr. Oldřichem Martinů a generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru genmjr. Miroslavem Štěpánem ocenění 68 policistům a hasičům, kteří se podíleli na likvidaci následků bleskových povodní v Ústeckém a Libereckém kraji v srpnu letošního roku. Policisté a příslušníci HZS s obrovským nasazením pomáhali lidem postiženým povodněmi i přesto, že vlastní rodiny a majetek některých z nich byly v ohrožení. Ministr vnitra, policejní prezident a generální ředitel HZS udělili v turnovské požární stanici ocenění za splnění zvlášť obtížného úkolu a předali kázeňskou odměnu. V žádném případě se nejedná o náhradu škody, ale o ohodnocení jejich obětavé práce, jíž policisté a hasiči bezvýhradně naplnili slib, který skládali při vstupu do služebního poměru„Je to ten okamžik podání ruky, kdy se záchranáři spojí se zachraňovaným. To je ta chvíle naděje, “ řekl generální ředitel HZS Miroslav Štěpán. Jak přednesl ministr vnitra Radek John, český integrovaný záchranný systém je vzorem i v zahraničí. Slovenský ministr vnitra Daniel Lipšic projevil zájem o sdílení zkušeností v této oblasti, systém pochválili také na Haiti, kam zavítal genmjr. Miroslav Štěpán.>>>

Petr Nečas: Vláda musí udělat pořádek v ekozakázkách

Martin Kupka

Ministerstvo financí a ministerstvo životního prostředí dostaly od vlády za úkol odstranit nedostatky v ekologické zakázce. Ministři mají předložit informaci o stavu tendru do 30. září.

„Neexistuje v tuto chvíli žádný odhad ceny. Ministerstvo financí sečetlo tyto garance týkající se zakázky na 115 miliard korun, Ministerstvo životního prostředí kolem 30 miliard. Jedna z klíčových věcí, na kterých se vláda dohodla, je, že ministr financí předloží do konce září zprávu o této ekologické zakázce, stejně tak ministr životního prostředí. Součástí připravovaného dokumentu bude způsob stanovení reálné ceny zakázky,“ sdělil premiér po jednání vlády na chybějící odhad ceny ekologického tendru.

Prezident Nejvyššího kontrolní úřad dnes upozornil vládu na nedostatky v odstraňování starých ekologických zátěží. Kontrolní závěr upozorňuje na historický průběh odstraňování starých ekologických zátěží (SEZ), časové prodlevy, neznámý rozsah a z toho plynoucí neznalost potřebných nákladů a na nedostatek finančních prostředků na privatizačních účtech. „Současné problémy se stanovením potřebných nákladů na odstranění SEZ jsou důsledkem nastavení způsobu odstraňování SEZ zejména v 90 letech, časové prodlevy při odstraňování SEZ byly dány jak rozhodnutím bývalého ministra financí z roku 2004, kterým bylo pozastaveno zadávání nových veřejných zakázek na zajištění sanačních prací s výjimkou havarijních případů na 2 roky, tak i dlouhými časovými rozestupy mezi jednotlivými fázemi sanačního procesu,“ uvádí zpráva. NKÚ kritizuje zejména původní nastavení procesu odstraňování starých ekologických škod a z něj vyplývající následné problémy a průtahy; tento závěr je v zásadě velmi kladný ve vztahu k aktuálnímu postupu Ministerstva financí, které chce celý proces urychlit.

Petr Hájek: "ČT je hlavní údernou pěstí antiklausismu neboli havlismu"

Mezi Hradem a Českou televizí to vře. Zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Petr Hájek odmítl pozvání do veřejnoprávní televize. A na adresu stanice ještě přitvrdil svá slova. Tvrdí, že generální ředitel České televize Jiří Janeček nemá vliv na to, co veřejnoprávní televize vysílá. Ostře se opřel hlavně do moderátorské hvězdy ČT Václava Moravce. "Ostatně pan ředitel Janeček - i kdyby měl dobrou vůli - nemá faktický, ale pouze formální vliv na to, co 'jeho' televize vysílá. Zvláště ne ve zpravodajství či publicistice a už vůbec ne na maratónské pořady pana Moravce. Pan Moravec má tak fakticky svou televizi, svůj privátní kanál, uvnitř této zvláštní instituce," zareagoval Hájek. Pokračuje tak ostrá výměna názorů mezi Hradem a televizí veřejné služby, kterou započal rozhovor serveru ParlamentniListy.cz, v němž Hájek o ČT mimo jiné prohlásil, že "je nastavena jako jedna z hlavních úderných pěstí antiklausismu" a razí politický směr, "který lze označit za havlismus.">>>

 

Jakl, Bartoš, Bátora ani já neříkáme hnědé modrá

Ivana Haslingerová

Milý Láďo, přečetla jsem si články od paní Věry Tydlitátové, které jsi mi poslal na zlepšení nálady v dopise, který jsem zveřejnila pod názvem Žijeme v blázinci!. Čiší na mne z nich nesmírná povrchnost. Neseznámení se hlouběji s problémy, které dotyčná kritizuje. Spíše to působí jako reakce na nadpisy v novinách. Možná by udělala dobře, aby se věnovala menšímu množství témat a měla čas si o nich alespoň něco přečíst, aby věděla, o čem mluví. V článku Fedor Gál hájí Romana Jocha si stěžuje na to, že se jí nikdo z těch, kteří podepsali "antijochovskou petici", nezastal a neobhajoval ji, když se o ní "začaly šířit vylhané pomluvy o jakýchsi proskripcích Adam Bartoš, Jakl, Bátora a Haslingerová". Zejména se jí nelíbí, že mlčeli jako ryby redaktoři jí oblíbeného Deníku Referendum. Ono je ale složité pro jakékoliv byť sebelevicovější médium zastat se někoho, komu děkuje autorka seznamu "Klerofašistů, kleronacistů, lefebristů a příznivců diskriminace v ČR", seznamu lidí, nad nimiž byla vyhlášena fatva Radomíry Clémens "za mnoho poskytnutých informací". Koncentrace nenávisti autorů seznamu jde totiž srovnat snad pouze s projevem prokurátora Urválka během soudu s Miladou Horákovou. Píše se tam: "Už jen 24 dnů zbývá do voleb. A potom vyhraje levice a vás budeme věšet na kandelábrech a pálit na náměstích. Mám seznam hlavních českých klerofašistů, klerofašistek a lidí odporujících rovnosti, a stejně tak dopadnou i všichni členové této skupiny. Matka Země žízní po krvi klerofašistických prasat zneužívajících malé chlapce a odpírající ženám svobodně zacházet se svým tělem. Její touha bude naplněna. Nikdo nás nezastaví! Potom, co zvítězí levice, zúčtujeme spolu! Vím o vás, udělala jsem si na vás takový menší seznam. A neuniknete mi!!!". A přihlásit se k přítelkyni a pomocnici autorky takovýchto výroků, to se hned tak někdo neodváží. Zejména když na seznamu firuje dokonce i hlava státu (celý seznam "odsouzených k likvidaci" je uveden např v článku: Komunisté zavírali odpůrce na Bory, zelení levičáci je chtějí rovnou upalovat")>>>

Liberalizace obchodu s Jižní Koreou otevře českým firmám nové exportní příležitosti

Tomáš BARTOVSKÝ

Vláda schválila mandát k podpisu Dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou, která přinese liberalizaci vzájemných obchodních vztahů. Uzavření dohody je v souladu s dlouhodobým programem ODS v oblasti zahraničního obchodu.  

„Uzavírání dohod směřujících k uvolňování světového obchodu je důležitou protiváhou protekcionistických opatření, kterými některé státy reagovaly na světovou ekonomickou krizi. Pro Českou republiku je pozitivní, že se podařilo liberalizovat oblasti, které jsou klíčové pro náš vzájemný obchod s Jižní Koreou,“ říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (ODS).

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou je v souladu s dlouhodobým programem ODS v oblasti zahraničního obchodu. Liberalizace celních a zejména administrativních bariér usnadní českým exportérům vstup na tento významný asijský trh a další rozšiřování působení českých firem. Pro českou ekonomiku, která je výrazně orientovaná na export, je důležitá diverzifikace odbytišť pro výrobky a jejich export i mimo státy Evropské unie. Zvýšení exportu zároveň bude mít pozitivní efekt na tvorbu nových pracovních míst.>>>

Žijeme v blázinci!

Ladislav Bátora, předseda Akce D.O.S.T.

Ahoj Ivano! Pro případ, že ti to uniklo - jseš tady v jedné lajně se mnou a s Láďou Jaklem: http://vera-tydlitatova.eblog.cz/fedor-gal-haji-romana-jocha lb. A tohle taky stojí za přečtení, až budeš mít blbou náladu a budeš se jí chtít zbavit... Myslím, že naše Věrka už ztrácí nervy: http://vera-tydlitatova.eblog.cz/hneda-neprestane-byt-hnedou-ani-kdyz-ji-pani-budou-rikat-modra Nikdo nepochybuje, že ten první odstavec je z kontextu i dobového kontextu o mně. Na základě mého trestního oznámení byla vyslýchána. Tudíž se nutně ptám: "Jsem já jistý mocný, který vesele míří k novodobé formě českého fašismu za potlesku různých rasistů, zakomplexovaných nevzdělanců a kariéristů, kterým naslibovali modré z nebe? Nebo přímo ten zakomplexovaný nevzdělanec?" No, ještě že Věruška nenapsala, že jsem pracující inteligent, to by byl se mnou dočista amen... :-) Škoda jen, že vysokoškolské učitelce není jasná zásada kauzálního nexu... Takže si nemůže srovnat v hlavě, že nejdřív se objevil seznam žen a mužů určených k likvidaci, pak MĚ (!!!) kvůli němu zpovídala rozvědka a chtěla zbavit státobezpečnostního osvědčení a pak teprve se na můj podnět musela začít zpovídat pachatelka či iniciátorka na policii... Když naspala, že ten seznam "Klerofašistů, kleronacistů, lefebristů a příznivců diskriminace v ČR" jsem sestavil já s Adamem Bartošem.Ivano, žijeme v blázinci!>>>

Vláda schválila 19 milionů pro občanské zaměstnance HZS

Jiří Reichl

Vláda schválila návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků, který předložil ministr vnitra Radek John.

„Všichni si dobře uvědomujeme, že Česká republika se nenachází ve zrovna dobré finanční kondici, proto je potřeba šetřit každou korunu. Devatenáct milionů, které dnes vláda schválila na platy občanských zaměstnanců Hasičského záchranného sboru, si uspořili sami hasiči, aby se alespoň trochu snížil rozdíl mezi platy příslušníků a občanských zaměstnanců,“ sdělil ministr vnitra Radek John.

Materiál byl vládě předložen, protože je potřeba posílit platy civilních zaměstnanců Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS). Tímto opatřením dojde ke zvýšení průměrného platu občanského zaměstnance o 4,2 % (983 Kč), což umožní získávat kvalitní odborníky v oblasti krizového řízení, bezpečnostního výzkumu a informačních technologií. Navrhované úpravy v rozpočtu Ministerstva vnitra v roce 2010 nevyvolávají další nároky na státní rozpočet. Budou realizovány vnitřními přesuny v rámci rozpočtu ministerstva v tomto roce.

Záchrana života je vyšší právo než znát vlastní rodiče

Petr Pauczynski

Tak se nám zase zviditelnil pan Kocáb. Našel si nového nepřítele. Snad aby se zviditelnil. Zahájil tažení proti babyboxům. Prý děti do nich odložené neznají svoji identitu. Babybox  je označení pro místo, kam mohou matky anonymně odložit své zpravidla novorozené dítě. Jde o speciálně vybavenou schránku většinou v blízkosti zdravotnického zařízení. O dítě se bezprostředně postará zdravotnický personál a pokud se o něj rodiče již nepřihlásí, bývá nabídnuto k adopci. Tak nevím, jestli je lepší zachráněný život byť bez znalosti identitty, nebo dítě odložené do popelnice, na skládku či jinam, jak jsme mnohdy svědky. Ke dni 8. března 2010 bylo do českých babyboxů vloženo již 30 dětí, sice bez identity, zato živých. Dítě v babyboxu podle pana Kocába figuruje jako věc, nikoliv jako plnohodnotný jedinec. Babyboxy prý navíc odporují Úmluvě o právech dítěte, která každému přiznává právo znát své rodiče a právo na jejich péči. Asi je podle pana Kocába lepší dítě v popelnici, či v kojeňáku, kde se o něho ten typ rodičů co děti odkládají stejně nestará, identita - neidentita. Proboha, do čeho se v rámci zviditelňování pan Kocáb ještě pustí? O co větší legrace byla s Kocábovou předchůdkyní Džamilou. Takový nápad dát těhulkám do tramvaje na krk cedulku "jsem v tom" , či zakázat rodičům zpohlavkovat nezbedné dítko, to byla aspoň sranda. Rušení babyboxů už žádná sranda není. 30 zachráněných životů je příliš vážná věc. Proto volám: "Vraťte nám Džamlu, s Kocábem není sranda!"Nejlepší by bylo zrušit pana Kocába.>>>

Zástupci autentické pravice podporují Akci D.O.S.T.

Ivana Haslingerová

Občanské sdružení Akce D.O.S.T. *) pořádá u příležitosti zahájení školního roku 1. září protestní shromáždění „Neexperimentujte s našimi dětmi!“. Protest svede před budovu ministerstva školství různorodou koalici kritiků sexuální výchovy ve školách, ale i odpůrců ve školách převažující levicové propagandy.

„Chceme tak projevit svůj odpor proti nucenému zavádění sexuální výchovy do škol a proti genderovému znásilňování českého jazyka a dalším podobným experimentům, které pod vlivem Evropské unie pronikají do českých škol," uvedl  předseda Akce D.O.S.T  Ladislav Bátora, který v současnosti kandiduje do Senátu za Blok Suverenita v Praze 11. Snímek zachycuje Ladislava Bátoru při předání Memranda na podporu prezidenta panu prezidentovi v závěru Pochodu na hrad (viz fota níže v článku). Vlevo moderátorka této akce Dušica Zimová

Podle Michala Semína, jednoho z organizátorů akce, není demonstrace zaměřená pouze proti sexuální výuce, ale také proti propagandě homosexualismu, genderismu a feminismu na školách. "V žádném případě ale nechce útočit na ministra školství Josefa Dobeše (VV). Jeho vstřícné kroky k rodičům, kteří si už dříve na příručku sexuální výchovy na školách stěžovali, občanské sdružení Akce D.O.S.T. vítá," zdůraznil Semín.>>>

Pozn. redakce: Naše revue Fragmenty přebrala nad akcí mediální záštitu a Kulturní komise ČR, která ji vydává, v čele s jejím prezidentem Doc. Ing. Jiřím Pancířem, CSc. je rovněž podporovatelem akce.

Roman Joch: "Nejsem fašista. A nejsem proti sexu!"

Nový poradce premiéra Petra Nečase Roman Joch, který mu má radit v oblasti lidských práv a zahraniční politiky, reagoval na kritiku ze strany politoložky Vladimíry Dvořákové, která se domnívá, že diskurs, jehož reprezentantem Roman Joch je, se pohybuje na pomezí xenofobie, rasismu a homofobie. „Připadá mi hodně zvláštní, že Roman Joch bude členem poradního týmu Petra Nečase. Je to posun k extrémnímu konzervatismu," řekla Dvořáková. Podle názoru politoložky je součástí Jochovy myšlenkové výbavy i radikální antikomunismus, jenž vyrůstá z extrémního konzervativního myšlení a fundamentalistického katolicismu. „Nedokážu si představit komunikaci v tomto duchu například s Věcmi veřejnými. Myslím si, že přítomnost Romana Jocha v poradním sboru premiéra bude narušovat vládnutí. Ostatně reprezentuje myšlenkový proud, který je v České republice marginálním a současně jej lze v evropském kontextu považovat za součást krajní pravice," uvažuje Vladimíra Dvořáková. Joch na webu Občanského institutu odmítá nařčení ze strany Dvořákové: „Fašismus je nacionální socialismus a já jsem proti socialismu ve všech jeho podobách." uvedl Joch. „Tak proč mě naši přátelé z levice takhle počastovali? Chápejte, to je jejich  folklor. Slušně vychovaný člověk řekne ´Blahopřeji Vám!´, slušně vychovaný levičák řekne to samé slovy ´Fašisto, rasisto, xenofobe, homofobe!´ Nezbývá nám, než jim odpustit, neboť nevědí, co činí," odpovídá si Joch. „Vladimíra Dvořáková (potlačovaný smích) je (nepotlačovaný smích), ehm, (nepotlačitelný smích)... oxymóron," rýpnul si Joch do Dvořákové.>>>

ČR podpořila vznik "Mezinárodní protikorupční akademie"

 

Jiří Reichl

Ministr vnitra Radek John se zúčastnil ve dnech 26. – 28. srpna 2010 ministerské konference Salcburského fóra (sdružení ministrů vnitra ze středoevropských členských států Evropské unie), která se konala v Salcburku. U příležitosti desetiletého výročí od založení tohoto významného regionálního uskupení zúčastnění ministři dojednali a slavnostně podepsali dlouhodobou strategii „Vize Salcburského fóra 2020“, jejímž cílem je další prohloubení a zefektivnění vzájemné spolupráce.

"ČR spolu s ostatními členy Salcburského fóra podpořila založení Mezinárodní protikorupční akademie, která může sehrát významnou roli v mezinárodní výměně zkušeností a výzkumu v rámci boje proti korupci. Jsem rovněž rád, že jsem mohl osobně hovořit s Marií Ferterovou, což jak doufám podpořilo policejní spolupráci s Rakouskem," sdělil Radek John

V zájmu strategičtějšího přístupu a definování společných priorit se také ministři shodli na myšlence vytvoření osmnáctiměsíčního programu Salcburského fóra, který by měl být přijat do konce letošního roku Na programu této konference byly také důležité otázky regionální spolupráce >>>

Antonín Baudyš bude stále s námi

Ivana Haslingerová

"Ve věku 63 let zemřel 24. srpna 2010  někdejší přední polistopadový politik a astrolog doc. Ing. Antonín Baudyš, CSc. Ministr obrany za KDU-ČSL z doby vlády premiéra Václava Klause podlehl kolem poledne rakovině." Tuto strohou zprávu přinesly včera snad všechna média. Některá z nich přidala stručný životopis, některá poskytla několik slov s paní Zuzanou Baudyšovou. Nás zasáhla smrt pana Baudyše ale mnohem víc. Prakticky od vzniku naší revue byl členem naší redakční rady. Vzhledem k jeho opravdu širokému záběru zájmů by se dalo říci, že to byl renesanční člověk a navíc člověk velmi společenský a příjemný, což u badatelů a natož u politiků nebývá zvykem. Snad nejlépe toto vše ilustruje článek ANTONÍN BAUDYŠ: »MY a ON«, v němž si s ním povídáme o jeho knize "My a On", kde předkládá jiné interpretace Nového zákona, Ježíšových slov a smyslu evangelií, než poskytují křesťanské teologie. Otevření se velkému světu politiky po listopadu 1989 ho evidentně těšilo a dalo by se říci, až přímo bavilo. Není proto pravda, že by doc. Baudyše politika nebavila a proto odešel. Odešel, že nechtěl dělat na ministerstvu podvody a odmítal spolupráci s lidmi jako Soudek a spol, o niž KDU pod vedením Josefa Luxe tak zuřivě stála. Pan Lux se svými spolupracovníky se dokonce neštítili přijít za ním do nemocnice, kde se podrobil operaci žil a pod kapačkami mu vyhrožovali, že když je neposlechne, zatočí s ním. Říkal mi tehdy, že potřebovali, aby zajistil 10 milionů pro stranu a on že se toho bál. Proto pan Lux pod záminkou nespolehlivosti (padáky, střelba) navrhl do čela ministerstva poslušného pana Výborného. Baudyše se chtěl zbavit a nabídl mu místo v cizině na velvyslanectví, ten to ale odmítl. Od té doby se sice snažil tvářit, jako by se nic nestalo, dokonce se chlubil, jak je to krásné být podnikatelem, přijít si do práce a střílet si v pracovně jak je libo, ale cítili jsme, že je to póza. Zrada od přátel ho bolela a nešlo ji ničím zamáznout.>>>

ANTONÍN BAUDYŠ: »MY a ON«

MICHAL HASLINGER

  • Dodnes nebyl  pochopen Ježíšův odkaz?

  • Současné křesťanství je založeno na myšlenkách apoštola Pavla, který rovněž Ježíšův odkaz nepochopil.

  • Interpretace Nového zákona musí být jiná než podle církve křesťanské  a obzvláště církev katolické.

  • Je nutné nalézt takové interpretace Ježíšových slov, které by umožnily souvislý, soudržný a srozumitelný model náboženství, který by nebyl v rozporu s ostatními velkými náboženstvími.

    Na těchto stránkách představujeme vždy osobnost měsíce. Dnes Vám představíme bývalého místopředsedu České vlády, místopředsedu federální vlády ČSFR a posléze ministra obrany vlády České republiky, v současné době úspěšného podnikatele doc. ing. Antonína Baudyše, CSc. Nebudeme s ním ale hovořit o politice a podnikání, ale o otázkách původu a smyslu náboženství a smyslu existence člověka. Na řadu těchto otázek totiž navrhuje odpovědi kniha s názvem »MY a ON«, kterou právě vydal.>>>

Neexperimentujte s našimi dětmi!

Ladislav Bátora, předseda Akce D.O.S.T.

Akce D.O.S.T. si dovoluje pozvat všechny svobodomyslné občany na protestní shromáždení „Neexperimentujte s našimi detmi!“, které pořádá ve středu 1. zárí 2010 na podporu Výboru na obranu rodičovských práv. Sejdeme se v 17:00 hodin na Malostranském náměstí v Praze a následovat bude pochod před budovu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Závěrečná část akce pak proběhne před kostelem Panny Marie Vítězné v Karmelitské ulici, kde vystoupí se svými projevy zástupci politických stran a občanských sdružení. Akci podporí živým vystoupením písničkári Pepa Nos a Petr Lutka.. Chceme tak projevit svůj odpor proti nucenému zavádění sexuální výchovy do škol a proti „genderovému“ znásilňování českého jazyka a dalším podobným experimentům, které pod vlivem Evropské unie pronikají do českých škol. Přijdte všichni, komu není lhostejný osud našich dětí! Akci mimo jiné podporují: >>>

Hledání světce

Zdeněk Jemelík

V čase nedávno minulém se v novinách psalo, že proces volby veřejného ochránce práv je „hledáním Motejla“, čili hledáním člověka, jenž by do důsledků odpovídal ideální představě osobnosti ombudsmana, kterou za sebou zanechal charismatický Otakar Motejl. Zobecnění různých zveřejněných představ o vlastnostech, jimiž by se měl vyznačovat nový veřejný ochránce práv vede ale k závěru, že se jde ještě dále: hledá se přímo světec nadpozemských ctností, samozřejmě charismatický, vzdělaný, znalý práva a moudrý. Nesmí být členem politické strany či hnutí, i když o jeho zvolení nakonec rozhodne parlamentní aritmetika v souběhu s diktátem vedení poslaneckých klubů. Nezávislost veřejného ochránce práv na politických stranách se tak stává pouhou chimérou. Přestože veřejný ochránce práv má hájit občany proti nemravnému chování úřadů, nežádá se, aby byl silnou, nezávislou osobností, schopnou být v případě potřeby vůči narušitelům práva i nepříjemný. Pozornost se soustřeďuje jen na otázku, kdo usedne do osiřevšího křesla po Otakaru Motejlovi, ale veřejnost se nezamýšlí nad tím, zda současná podoba institutu veřejného ochránce práv je konečná, zda by vývoj neměl jít dále. Budeme-li upřímní, musíme připustit, že v současném stavu velmi omezených pravomocí je veřejný ochránce práv spíše ozdobou soustavy státní správy, která nikoho příliš neznepokojuje a nikomu nevadí. Proto ani lidem příliš nepomáhá.>>>

Prezident republiky nominoval své kandidáty pro volbu veřejného ochránce práv

Prezident republiky Václav Klaus zaslal v úterý dne 24. srpna 2010 dopis předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslavě Němcové, v němž navrhl své dva kandidáty pro druhou volbu veřejného ochránce práv: "Vážená paní předsedkyně, navrhuji Poslanecké sněmovně Parlamentu k volbě veřejného ochránce práv tyto kandidáty: RNDr. Jana Zahradníka a Johna Boka. Navržení kandidáti splňují podmínky pro jmenování z hlediska zákona č.349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. S pozdravem Václav Klaus "

 

 

Multukulturalismem zasela levice čertovo semínko, díky němuž se křísí pravice

IVANA HASLINGEROVÁ

 Občanský institut (OI) Romana Jocha pořádal ještě před volbami ve Výukovém centru Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna čtyřdenní konferenci "NÁVRAT KE SVOBODNÉ SPOLEČNOSTI V EVROPĚ  – ŘEŠITELNÝ ÚKOL?" Přestože by se mohlo zdát, že je již zbytečné o situaci tehdejší ODS a KDU psát, není tomu tak. V předvolebním kvasu se mi mnohokrát vybavila některá varování, která na konferenci zazněla a protože po volbách na ně došlo mírou vrchovatou, je poučné se zamyslet nad tím, kde udělaly strany největší chyby a naopak kde si vzaly k srdci varování, která na konferenci zazněla a která je zachránila před volebním fiaskem. Připomenout slova přednchchí českých politologů a dalších odborníkůo dalším směřování evropské integrace a rizicích, s nimiž se musí svobodná společnost na prahu 21. století potýkat není nikdy zbytečné. Občanskému institutu patří dík za uspořádání této konference, neboť svoboda v Evropě začíná stále více mizet pod nánosem socialistických nařízení a vyhlášek vydávaných bruselskými sociálbyrokraty v zájmu veřejného blaha. Evropský soudní dvůr je mimo jakoukoliv demokratickou kontrolu. Důsledky členství v EU dopadají nejvíce právě na pravici, poněvadž až na světlé výjimky mají politické produkty EU spíše levicový charakter. EU komplikuje možnost pravicové politiky a svobody jednotlivých zemí. Bylo kritizováno i dřívější rozkročování se ODS za cenu rozmělňování její ideologie. Konference konstatovala, že pravice musí kromě ekonomického liberalismu začít klást důraz i na kulturní a morální hodnoty. Musí formulovat jasná témata.>>>

EU se oddala islámu - je zrádcem křesťanské Evropy

Břetislav Olšer

“Multikulturalismus je zdvořilé ustupování roztahovačnému hostu, který vás postupně vytěsňuje z vašeho příbytku,” Theo van Gogh, zavražděný nizozemský režisér

Může za to program EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership), nazývaný "Barcelonský proces",  jenž počítá s přistěhováním až 80 milionů muslimů do zemí sedmadvacítky do roku 2050. Předběžný odhad těchto migrantů má vyrovnat demografický úbytek v celé Evropě. Je to zrada její křesťanské tradice, vypočítavost Barrosových socialistů. Kam vítr, tam plášť, vlastně čádor a nikáb...! Usnesení tzv. Barcelonského procesu podepsaly kromě členů EU i Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordánsko, Palestinská správa, Sýrie, Libanon nebo Turecko a další. Podepsal též Izrael, zřejmě v naivní víře, ale spíš pragmaticky, že když EU nedbá na jeho obranu proti islámu, že mu alespoň tak uleví od "mírumilovných" muslimů. Evropská unie, přes varování Václava Klause, už zřejmě vzdala také boj o svoji neislámskou existenci. Přiznám se, že nejsem xenofob, ale v teplickém lázeňském parku v Čechách mi šel mráz po zádech. Bylo horké léto, přesto se lavičky černaly od čádorů až na paty a obdélníkových nikábů, závojů nezakrývajících pouze oči, prostě dlouhých hábitů lázeňských pacientek - četných muslimek, které využívaly polední siestu k tomu, aby svým pánům umožnily klid pro třetí modlitbu k Alláhovi.>>>

Vyhlídky autentické pravice

ROBERT KOTZIAN, OBČANSKÝ KONZERVATIVNÍ KLUB, ROBERT@OKK.CZ

Jaká pravice je autentická?

Autentickou pravicí rozumím takovou politickou sílu, která hodnověrně a konzistentně uplatňuje konzervativní politiku v oblasti společenských hodnot a liberální politiku v oblasti ekonomické. Jinými slovy, autentická pravice stojí na straně svobody a odpovědnosti jednotlivce, na straně západní civilizace, je proti všem možným kolektivismům, proti relativismu, proti diktátu politické korektnosti, proti multikulturalismu, proti socialismu, ... Je proti daleko více „ismům“, než je jich ochotna přijímat. To je projevem žádoucí skepse k sociálním experimentům. Dovolím si citovat brněnského politologa Doc. Jana Holzera, který v rozhovoru pro časopis Pravý úhel rozvádí „obsah původního (klasického) konzervativního kréda“ takto: „za jiné mne napadají umírněnost, nedůvěra k velkým sociopolitickým projektům, střízlivost, realismus, schopnost loajálního postoje, respekt k tradicím, některým institucím apod.“ Autentická pravice, chce-li dnes v členské zemi EU dělat skutečně pravicovou politiku a přitom se stát anebo zůstat relevantní politickou silou, to rozhodně nemá jednoduché. Přitom míra prosazení pravice ve společnosti je také mírou šancí společnosti blížit se ideálu svobodné, bezpečné a prosperující společnosti. Akceptujeme-li tento předpoklad, pak je na místě otázka, proč je pro pravici tak obtížné se prosazovat? >>>

Důvěrná zpráva: Paroubek v noci seká

Petr Paulczynski

Musím upozornit všechny senzacechtivé, že se nejedná o činnost pro kterou máme v hantecu i jiná synonyma, ale činnost mnohem prozaičtější. Jak sdělila onanovým médiím (*1) paní Petra jinak též známá jako milovnice sexy mozku: "Trávu stříhá skoro pořád a o kytičky se také hodně stará. Pamatuji si, že tady kolikrát běhal se sekačkou a baterkou v ruce, když přijel v noci a zdálo se mu, že tráva potřebuje ostříhat". Inu, já už po pozdním návratu domů dělal všelicos. Ale takovou hovadinu, jako sekat zahradu s baterkou mne ještě nenapadlo. Možná to bude tím, že nemám sexy mozek, nebo proto, že kdybych v noci začal sekat zahradu, dočkal bych se od sousedů jadrného poděkování. Mimochodem, tato příhoda mi připomíná onen dávný vtip, jak děda seče louku. Jede okolo vládní delegace. Zastaví a  nařídí, aby dědovi na opasek přidělali hrábě, že bude hnedle i pohrabovat a zvýší produktivitu. Když se vracejí, děda zahodí kosu i hrábě a prchá do lesa. Ochrankou je dostižen a na otázku proč prchá, povídá. Já vás znám. Vy mi na bimbasa přiděláte baterku a budu dělat i na noční. A tak mne napadlo, když v rukách máte sekačku, kdepak asi máte tu baterku. Že by jak říkal ten děda? >>>

Roman Joch je representant autentické pravice

Ivana Haslingerová

Článek "Vyhlídky autentické pravice" jsme publikovali již 12. května 2007. Pokládám však za dobré ho připomenout díky zrůdným útokům levicové iniciativy ProAlt proti Romanu Jochovi. Právě tyto útoky rozpoutaly diskusi, co je to vlastně pravicový politik. Robert Kotzian v něm totiž jasně vymezil pojmy skutečná pravice a skutečná levice. Nevzdělaní levicoví křiklouni a anarchisté by si ho měli přečíst a naučit se používat tyto termíny korektně dříve, než se začnou zesměšňovat záměnami pojmů. Věděli by pak, o čem mluví, a neuráželi seriózní politiky přívlastky, které jim nepřísluší.|Pochopili by již také konečně, že to, co nazývají tak vehementně "pravicovým extrémismem" je vlastně "extrémismus levicový" neboť neonacisté jsou levicové hnutí, které se vidí v NSDAP neboli Nacionální socialistické dělnické straně. Nacisté stejně jako komunisté bojovali za práva dělníků (je celkem jedno, šlo-li o dělníka německého či internacionálního) proti imperialistům (bolševici) či plutokratům (nacisti). Oba zrůdné režimy preferovaly plánované hospodářství a vyvražďovaly celé skupiny lidí, ať už na základě třídní (komunisté) či rasové (nacisté) nenávisti. Příznivci obojího jsou levicoví extrémisté. Roman Joch, stejně jako svého času Ronald Reagan či baronka Thatcherová jsou representanty "autentické pravice", která s extremismem ani se socialismem nemá nic společného. Za ryzího pravičáka lze označit jen člověka, který se negativně vymezuje proti levicovému extremismu ať nacistického tak komunistického typu, který se ale stejně rozhodně vymezuje proti levičáckým liberálům. Který je schopen hájit své pravicové názory i proti většině ryčících levičáků. To byl svého času v USA Robert Buchanan, u nás sem patří Roman Joch. A proto byla pro každého pravicově smýšlejícího člověka ryzím balzámem zpráva, že právě Roman Joch se stal poradcem vlády ČR.>>>

A taková to byla učelová křesťanská láska…

Břetislav Olšer

Tak se nám lidovecká kariéra JUDr. Cyrila Svobody začíná bortit. Napřed projel jako předseda KDU-ČSL volby bez poslaneckého mandátu, pak se vzdal místa předsedy své milované křesťanské strany a teď to vypadá, že půjde z katolického kola úplně ven. Ovšem jestli to vůbec bude jeho "kachnímu žaludku" na obtíž i bez zažívací sody a febicholu. Jeho KDU-ČSL ho vyzvala k odchodu ze strany. Podle spolustraníků nedodržel slib, že ukončí spor s církevními charitami o dům v pražských Dejvicích. Po opakovaném ujišťování, že prohraný spor o majetek po pražské důchodkyni Marii Kaprálkové nebude prodlužovat, podal ve věci naopak ústavní stížnost. Svoboda se ve sporu domáhá dědictví, které krátce před svou smrtí paní Kaprálková odkázala charitativním organizacím. Několikanásobný exministr byl sice z roku 1992 dědicem jejího činžovního domu v hodnotě až padesát miliónů korun za to, že jí před lety pomáhal s restitučními nároky. Dědička však napsala novou závěť a Svoboda měl podle ní dostat "jen" milión korun. Tuto závěť po její smrti  napadl u městského soudu Prahy 6 a 20. července 2010 ji nasměroval k Ústavnímu soudu. Tak se nám Cyrílek vybarvil. A to byl několikanásobným ministrem ve vládách pěti premiérů. Polyglot Cyril Svoboda se ale zas tak kariérně nezbortí - bude velvyslancem Česka při OSN. Holt, křesťan, co se chová jako Žid.>>>

Paroubek chce ve smrtelné křeči vracet nefér údery

Břetislav Olšer

Jiří Paroubek dostal "cenu útěchy", když byl pozván do televizních "Otázek Václava Moravce". Byl skleslý a ani se mu nedivím. Jeho frustrace po nečekaném a šíleném pádu z vysněných výšin na tvrdou zem musí asi hodně bolet. Zažil neuvěřitelný šok z totálního krachu svých premiérských ambicí. ČSSD sice pořád v preferencích vede, ale je to jen Pyrrhovo vítězství.

Voliči Václava Havla... Foto: B. Olšer

Zkusil si toho dost a dost od novinářů a politiků, pro svoji nemístnou nadutost a Rathovu "sládkovskou" omezenost podlehl mediální přesile i mnohým svým spolustraníkům. Zkrotlý teď jako ve smrtelné křeči kolem sebe kope a chce vracet nefér údery pod pás. Už jsem několikrát psal, že socialisté jsou v tomto ohledu dosti eufemisticky řečeno nemotorní. Jsou jako peleton, na jehož špici dřou naivní troubové a v jejich vytřeštěných očích se zračí vidina blízkého vítězství, zatímco za nimi v závětří si šetří síly mazaní vyčůránci. Ti vzápětí, pár metrů před cílem, odpočatí zaberou a totálně znavené soky, rázem změněné v "nosiče vody”, zcela jasně převálcují.>>>

Kdo jde proti antiKocábovi? Autentická levice a levicoví extremisté

Lukáš Petřík

Levicová iniciativa ProAlt uspořádala demonstraci proti jmenování Romana Jocha poradcem premiéra Petra Nečase pro oblast lidských práv. ProAltu vadí pravicové reformy. Sdružuje občany, kteří zásadním způsobem nesouhlasí s připravovanými kroky vlády v oblasti školství, zdravotnictví, ochrany životního prostředí či sociální a důchodové politiky. K signatářům prohlášení proti Dr. Jochovi patří mimo jiné filosofové Václav Bělohradský, Erazim Kohák, Jan Keller, ,Jaroslav Šabata, ,Táňa Fischerová, , Eva Kantůrková, , Jiří David, ekolog Jan Beránek, , Ivan Štampach, , Ondřej Slačálek a Jan Májíček.

Je vidět, že tato iniciativa sdružuje členy radikální levice, jako jsou Ondřej Slačálek, Jan Májíček či Jakub Patočka. Krajní levice se domnívá, že je pouze ten její světonázor je správný a alternativní názory k názorům svým prohlašuje za extrémistické. To dokazuje jejich netoleranci. Nepřišli diskutovat a argumentovat o konkrétních věcech a pojetí lidských práv, ale útočit ad personam. Není to ale nic nového. Ronalda Reagana také radikální levice a komunisté označovali za pravicového extremistu, fašistu a rasistu, přitom on sám rasové předsudky i s ohledem na svůj irský původ silně odsuzoval. Tyto urážky jsou prostě bič, který zastánci levice používají na své názorové oponenty," řekl Joch.

Komunistům se iniciativa líbí.>>>

Rvačka o archivy StB

Martin Fendrych

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) je už zase v křeči. Připomíná klubko zmijí. Zvenčí je ten spor nesrozumitelný. Přechodný ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdera (stár 27 let) odvolal ředitele Archivu bezpečnostních složek (ABS) Ladislava Bukovszkého. Masakr v ústavu pokračuje, to vidíme, ale oč jde? O rychlý, plynulý, "tekutý", nebrzděný přístup k informacím o komunistické minulosti.  Existují dvě koncepce. První je (byla) koncepcí Jána Langoše, který na Slovensku založil Ústav pamäti národa (ÚPN). Jeho základní představa: proti návratu totality nasadit TOTÁLNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ O MINULÉM REŽIMU. To souviselo se spojením archivů do jednoho centra a s digitalizací materiálů - ta umožňuje VĚDĚT RYCHLE. A zároveň, což je velmi důležité, odebírá moc archivářům, kteří tak rádi sedí na materiálech a "vlastní" je. Druhá koncepce je koncepce lidí, kteří vystrnadili z čela ÚSTR Pavla Žáčka. Je to koncepce ARCHIVÁŘSKÁ, AKADEMICKÁ, brzdící. Stojí na starém rozdělení moci: materiály o minulosti má v rukou archivář, on rozhoduje. Jde o to tok informací neurychlovat, neusnadňovat, nýbrž BRZDIT, komplikovat a tím udržet moc v rukou archivářů a historických badatelů.  Jiří Pernes, který vystřídal Pavla Žáčka, byl zastáncem archivářského brzdění. Bukovszký byl zkušený odborník. Pro Jána Langoše na Slovensku vybudoval na zelené louce, z ničeho, archiv ÚPN. O to tedy jde. Střet mezi Langošem a Pernesem. Střet o to, jestli bude moci každý, rychle a snadno získat informace o represivních složkách minulého režimu. Scénář BRZDĚNÍ vypadá takto: vyhodit Žáčka (splněno), vyhodit Bukovského (splněno), zastavit digitalizaci a na tom se pracuje.>>> 

Bij bolševika!

Miroslav Václavek

Právě uplynulo bez většího zájmu místních médií jedno z výročí, kdy si připomínáme jak křehký a zranitelný, je náš svět svobody a prosperity, který tak pošetile považujeme za cosi samozřejmého. Uplynulo devadesát let ode dne, kdy byly na polských pláních v hodině dvanácté zastaveny v roce 1920 armády Sovětského komunistického režimu, hodlající zachvátit svým šílenstvím zbytek civilizovaného světa. Když Německé císařství pojalo šílený plán vyslat do Ruska zločince Uljanova vulgo Lenina a tlupu jeho darebáckých nohsledů, s cílem vyvolat v Ruském samoděržaví revoluci a uvolnit si tak ruce na východní frontě, zcela jistě nedohlédlo konce svého plánu. Ten spočíval v astronomickém počtu obětí zrůdné marxistické ideologie vystavěné na třídním teroru a realizovaném komunisty do posledního písmenka. Lidský rozum se vzpírá pochopit to strašné číslo vypovídající o téměř dvou stech milionech lidských bytostí připravených o život komunistickými vrahy. Rozkaz oddílům Západního Frontu zněl:„Vojáci Rudé armády! Nadešel čas účtování. Armády Rudé Zástavy a loupežného Bílého orla stanuly proti sobě k boji na život a na smrt. Přes mrtvolu Bílého Polska vede cesta k celosvětovému požáru. Na našich bajonetech přineseme pracujícím masám štěstí a mír. Na Západ!!! Hodina útoku udeřila. Na Vilnius, na Minsk, a na Varšavu! Vpřed pochodem chod! Hlavní velitel Západního Frontu, Tuchačevskij.“ Ano mrtvoly, celosvětový požár, bajonety a smrt. Nic jiného komunistická ideologie nenabízí ani nepřináší. Než hřbitovy, válku, koncentrační tábory, bídu, rozvrat a zmar.>>>

Další epizoda mediálního fakáče směrem na Hrad

Jiří Rybář

Je až smutné, kolik bloggerů se opět na základě mediálního spamu opírá do prezidenta a jeho poradců, kancléřů a celkově lidí, kterými se obklopuje. Že jsou odborníky na vše - klima, evoluci, kouření, ropné uniky, sexuální výchovu a ještě si dovolí být eurodisidenti. Rád vám vysvětlím, jak se věci skutečně mají. Cituji pro ilustraci text příspěvku tydlitatova. idnes.cz zamýšlejícího se nad tím, že by Jiří Paroubek byl skvělým prezidentem: "Ta sbírka Cimrmanů, kteří si hrají na umělecké kritiky, klimatology, disidenty proti EU, popírají evoluci, brojí proti sexuální výchově dětí a píší o namaštěném ptákovi, zatímco ostatní lidé řeší úplně jiné a mnohem bolestnější problémy, (...) Už jen čekám, kdy z Hradu zazní „alternativní teorie“ o placatosti Země." Téměř všechna výše popsaná témata, která pánové z Hradu vysvětlují, jsou přitom kritikou médií. Využívají je pouze jako příklady pro důkazy mediální manipulace. Média však dávají prezidentovi a jeho lidem do úst obraz kritiků přímo těchto témat. Kdyby probíhala skutečná nemanipulovaná debata nad těmito tématy, divili byste se, v kolika z nich s lidmi z Hradu souhlasíte.>>>

Prezident USA Obama a britský premiér Cameron představují dva nesmiřitelné trendy

 

Jefim Fištejn

Na konci července navštívil britský premiér David Cameron poprvé amerického prezidenta Baracka Obamu v Bílém domě. Většina pozorovatelů považovala jejich bratrské objetí za potvrzení nerozborného přátelství obou zemí. Našli se však i lidé, kteří rozpoznali v rutinní návštěvě střet dvou základních a vzájemně nesmiřitelných současných trendů, jichž jsou hlavními protagonisty. Americký prezident ztělesňuje ideologii všemožných fiskálních pobídek, britský premiér je chodícím principem šetrnosti a „osekávání“ sociálního státu. Když Obama bratrsky tiskl na svou hruď Camerona, objímal vlastní noční můru. Možná tušil, že uspěje-li britská konzervativněliberální vláda se svým programem, bude to návod k vítězství pro americké republikány v prezidentských volbách v roce 2012. Cameron prosadil úsporný rozpočet s nejvyšším snížením veřejných výdajů od druhé světové války. V příštích pěti letech budou všechny výdajové položky kromě zdravotnictví a zahraniční pomoci sníženy v průměru o 25 procent. Vychází z toho, že brzdný vliv daňové zátěže na hospodářský růst není otázkou víry, ale dokázanou zákonitostí. Nedávná studie fiskálních opatření všech vyspělých zemí od roku 1975 odhalila, že procentní zvýšení daňového zatížení snižuje ekonomický růst také zhruba o procento HDP. Snížení státních výdajů o procento naopak zvyšuje výkonnost hospodářství o více než 0,5 procenta HDP. Prezident Obama má tedy pádné důvody k obavám, že se britská nákaza rozšíří mezi americkými republikány. >>>

Zelení hyzdí krajinu a proto prohráli

Jiří Hermánek

Co Václava Havla znám, chová se jako elitář. Snad nejlépe to ukázal jeho výrok o panelácích, jako o "králíkárnách". Samozřejmě, 99 % lidí by asi rádo bydlelo v krásném bytě po papínkovi s nádhernou vyhlídkou na Vltavu a Pražský hrad. To nám ovšem nebylo všem dáno a proto asi polovina obyvatel této země bydlí v panelácích. Havel brojí velmi výběrově. Krev mu pije průmyslová výstavba kolem dálnic, lidé ale musí někde pracovat a také někde nakupovat. Vezmu li příklad Prahy a D1, tak je taková výstavba vidět asi do 15. km dálnice do hloubky řekněme jeden kilometr. A když pojedeme dál od Prahy, tak uvidíme daleko horší ohyzdy, které kupodivu Havlovi vůbec nevadí, ba je dokonce podporuje. Jsou to jak větrné, tak i solární elektrárny. Z principu věci musí být větrná elektrárna viditelná ze všech stran, jinak by totiž nenachytala dost větru. A za cenu obrovských investic a zničení části krajiny dává velmi nepravidelně, často i tehdy, když to vůbec nepotřebujeme, drahý elektrický proud, který je an dvě věci. Na h.... a na obtíž. Další vymyšlenost zelených, solární elektrárny, nehyzdí krajinu zdálky, ty ji ničí plošně. Pouhých třicet kilometrů od Prahy, když z D8 odbočíte na Mělník, tak je na poli obrovský park solárních panelů, který zabírá podstatně větší plochu než nějaký hypermarket v Průhonicích - Čestlicích. To ale krasoduchovi Havlovi okavidně nevadí. Samozřejmě proto, že to je dílo jeho milovaného protežé - Strany zelených.>>>

Seznam dosavadních signatářů

"Výzvy členům Rady ÚSTR za záchranu Archivu bezpečnostních složek a poslání ústavu" o níž jsem informovali v článku "Český Ústav paměti národa nesmí být zneutralizován":

Ing. Petr Bachna, Martin Bartůněk, konzultant, Igor Blaževič, lidskoprávní aktivista, Aleš Borovan, redaktor E15 ...

K výzvě se dále připojili: RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., šéfredaktorka kulturně-hospodářské revue Fragmenty, Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., president Kulturní komise ČR, vydavatel revue Fragmenty, Markéta Držková, pplk. PhDr. Eduard Stehlík, vojenský historik.

Tento ústav bude vždy trnem v oku všech estébáků, komunistů a jejich přisluhovačů a obdivovatelů. Jeho ředitel to nebude mít lehké a bude jimi neustále ohrožován a podpásově pomlouván. Proto do jeho čela musí nastoupit člověk nejen vysokých morálních kvalit, ale i velice neohrožený. Mezitím má po pohovoru JUDr. Hulík, tak mu držme palce, abychom už ÚSTR zachraňovat nemuseli. Ústav rozhodně nesmí nikdy zaniknout ani se stát pouhým formálním a "neutrálním" historickým ústavem!>>>

S novou politickou reprezentací nemusí být nikdo"zbabelou mlčiacou väčšinou" 

Ivana HAslingerová

František Bednár se ve svém článku "Ako si ne-ctíme obete komunizmu!" děkuje režisécke V. Dzurenkovej jménem Svetového združenie bývalých čsl. politických väzňov za cyklus dokumentů o rodičích dětí politických vězňů. Pohoršuje se právem nad neúctou některých občanů k těmto mučedníkům komunistického režimu. Bohužel do tohoto článku přimíchal odtavec o neúctě nas Čechů k Milanu Paumerovi, kde pokládám z úcty k současné politické reprezentaci za svou povinost uvést věci na pravou míru. Není totiž pravda, že si Milana Paumera nikdo z v ČR neváží. Dokladem toho byl jeho pohřeb, který byl prakticky na úrovni státního pohřbu. Dle pronesených projevů našich vrcholových politiků plných uznání a úcty k osobě Milana Paumera byl jeho pohřeb přímo demonstrací a výzvou k uznání hrdinů třetího odboje. Za projev, který pronesl premiér Petr Nečas by se nemusel stydět ani ten nejzapřísáhlejší odpůrce komunismu. Vyjádřil v něm nesouhlas s výklady zpochybňujícími činnost ozbrojené skupiny bratří Mašínů a explicite zdůraznil, že proti zotročení lze bojovat všemi prostředky. Jako věřící křesťan konstatoval, že nikomu z nás nepřísluší soudit činy těchto hrdinů, to přísluší pouze Bohu: "Ten příslovečný poslední soud - Boží soud - nepřísluší nikomu z nás. Dovolím si vyslovit svou osobní naději, víru a přesvědčení: Pan Milan Paumer před tímto Božím soudem mimo vší pochybnost obstojí." Ministr Obrany Alexandr Vondra i ministr vnitra Radek John vzdali třetímu odboji, tedy odporu proti komunistické moci po roce 1948, přímo hold: "Myslím, že máme vzdát hold účastníkům třetího odboje," pronesl Vondra a John doplnil: "Stát byl neslušný, nutil lidi, aby dělali to, co by jinak nedělali." Na rozdíl od pana Bednára věřím, že s touto novou politickou reprezentací nebude již nikdo muset být "zbabelou mlčiacou väčšinou". A pokud jde o neúčast pana prezidenta, tak tu si tak trochu, při vší úctě k němu, zavinil pan Paumer sám. Byl totiž 9.12.2008 iniciátorem Petice za odstoupení Václava Klause. Co za špínu tato petice rozpoutala, jak se jí chopili pánové Vievegh, Putna, Stránský a další, o tom jsme přinesli nespočet článků. >>>

Ubohost bigamisty Ratha

Petr Paulczynski

Mediální dopad vystoupení Davida Ratha v Parlamentu ČR svědčí o tom, že tento narcis si myslí, že sežral všechnu vtipnost světa. Rathův výrok typu "mužný smích pana Bárty", jímž se posmívá jistému handicapu v tónině hlasu kolegy poslance je od lékaře ubohostí nejhoršího zrna. Pan Paroubek není mým šálkem kávy. Ovšem jeho projev, jakkoliv s ním nesouhlasím, byl veden na úrovni opozičního politika cupujícího vládní prohlášení co se do něj vešlo. A i když pan Paroubek umí také zarýpat, takové ubohosti jako se dopustil pan Rath si odpustil. Obdivuji pana Bártu, že se povznesl nad tuto ubohost parlamentního kašpárka Ratha. Zdá se, že pan Rath už zapomněl na výchovný lepanec doktora Macka. Myslím, že by zase jednoho zasloužil.>>>

Přemysl Sobotka opět na Frýdlantsku vyzývá k dalším sbírkám

Petr Kostka, tiskový tajemník Senátu

Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka dne12. srpna, čtyři dny po ničivých povodních, opět přijel do nejpostiženějších oblastí Liberecka.
„Dosud jsme navštívili obec Višňovou, město Frýdlant a Heřmanice. Jsou to otřesné obrazy zničených vesnic, úplně se mi vybavily válečné záběry rozbombardovaných měst,“ řekl Přemysl Sobotka. Podle Sobotky je cílem cesty zjistit stav dodávek nezbytné pomoci a fungování všech složek podílejících se na záchranných a sanačních pracích. „Lidé tu dřou, pomoc běží a funguje jak má. Pořád tu ale chybějí peníze, já osobně budu prosit u podnikatelů v celé ČR, aby na konta mikroregionů Frýdlantska a Chrastavska dali další peníze,“ uvedl předseda Senátu. „Jsem rád, že se o situaci tady zajímají i ministři, vládě to určitě usnadní rozhodování o další pomoci,“dodal Přemysl Sobotka. Po jednání s místopředsedou mikroregionu Frýdlantsko a starostou města Frýdlant Danem Ramzerem Přemysl Sobotka vyzval občany, aby, pokud jim to finanční situace dovolí, přispěli na konto veřejné sbírky zřízené regionem Frýdlantsko. „Peníze nasměrované přímo do postižených oblastí budou k dispozici hned a budou efektivně použity, protože se rozdělují na místě, nikoliv ve vzdáleném úřadě,“ řekl předseda českého Senátu. „Takhle to po dohodě se mnou udělala například firma Alfa Helikopter, která dnes předala ve Frýdlantě pět set tisíc korun,“ dodal Přemysl Sobotka. Číslo účtu veřejné sbírky pro mikroregion Frýdlantsko: 78-6229630227/010. Číslo účtu pro mikroregion Chrastavsko-Hrádecko se zřizuje a bude uvedeno na webovských stránkách mikroregionu http://hrach.mikroregion.info/pages/home/index.aspx

Český Ústav paměti národa nesmí být zneutralizován

Výzva členům Rady ÚSTR za záchranu Archivu bezpečnostních složek a poslání ústavu

Evropou obchází špatné svědomí komunismu. Po dvaceti letech demokracie mnoha lidem stále ještě překážejí nové instituce usilující o vyrovnání se s totalitní minulostí - Ústavy paměti národa a archivy represivní komunistické moci. Být ředitelem takovéto instituce se jeví osudovým a riskantním povoláním. Ve velmi nedávné době zemřeli nebo byli odvoláni zakladatelé a ředitelé ústavů a archivů bezpečnostních složek na Slovensku, v Polsku, v Rumunsku, na Ukrajině a v ČR. Odchod ředitele s sebou přináší utlumení aktivit a snahy o neutralizaci těchto institucí. Sledujeme s obavami, jak se tento proces rozvíjí kolem ÚSTR a ABS. Po parlamentních volbách už není třeba se bát přímého politického tlaku na zrušení obou institucí. Jsme přesvědčeni, že současná volba ředitele ÚSTR je poslední šancí vrátit ÚSTR a ABS poslání, které mají ze zákona a které je odlišuje od akademických pracovišť. Ústav a Archiv se svým svrchovaným postavením mají šanci znovu zaujmout důležité místo ve společnosti, pomáhat široké veřejnosti, pamětníkům i novým generacím poznat pravdu o nedemokratické minulosti a vzít si z ní ponaučení pro přítomnost i budoucnost sjednocené Evropy. Proto apelujeme na Radu: zvolte do čela ÚSTR výraznou a nezpochybnitelnou osobnost, která bude umět vtisknout ÚSTR tvář, která bude umět odolávat nátlakům a nebude úslužná, která bude umět zachránit celistvost Archivu bezpečnostních složek, která bude dodržovat zákon a etické normy, osobnost, která prokázala jasný a statečný životní postoj za totalitního režimu, která bude schopna nadchnout pro myšlenku a práci ÚSTR spolupracovníky i veřejnost. Jakékoliv jiné, kompromisní řešení by bylo prohrou.>>>

Ani ve stavu nejsilnějšího deliria mě nenapadne kohokoliv odsuzovat k smrti

Jaroslav Polanský, zástupce šéfredaktora Parlamentních listů

Reakce na článek "Tytlitátová byla „pouhou“ poskytovatelkou lidí určených k likvidaci"

Dobrý den, paní Haslingerová, tímto se veřejně a dobrovolně hlásím do seznamu "klerofašistů, kleronacistů, lefebristů a příznivců diskriminace v ČR", který sestavila jakási zfetovaná a ožralá existence ve stavu poloviční nepříčetnosti. Nepatřím sice objektivně ani do jedné z vyjmenovaných skupin, kdyby mě však tato dáma znala, jistě by mě pod vlivem svých "idejí" či dokonce něčeho ještě intenzivnějšího do svého pořadníku ráda zavedla. Můj redakční kolega Lukáš Petřík už tam je, tak ať mu tam není smutno. Je mi úplně jedno, za jakých okolností daný "dokument" vznikal. Je pouze nad slunce jasné, že volnou parafrází slov pana prezidenta jde o něco, co se v naší zemi nemělo stát. Vždy jsem si upřímně vážil všech ryzích sociálních demokratů či jinak rozumně levicově smýšlejících lidí a nikdy jsem se naopak netajil svou nenávistí ke komunismu, anarchismu všeho druhu, levicovému ekologismu a jiným radikálně levicovým proudům. Obdivovatelé Che Guevary, Stalina, Maa Ce-tunga a podobných "klenotů" radikálního levičáctví jsou asociálové, blázni a opice bez mozku. Jen se to říká jaksi méně než o obdivovatelích Pinocheta, Franca či Salazara. Já to říkat budu. Ale ani ve stavu toho nejsilnějšího deliria mě nenapadne kohokoliv v myšlenkách odsuzovat k smrti. Takoví totiž my konzervativci nejsme.>>>

Vláda sleduje povodně s maximálním nasazením

Petr Nečas, premiér

Kritický vývoj povodní na severu Čech sleduji s maximálním nasazením. Požádal jsem ministra vnitra a ministra obrany, aby do postižených oblastí hned vyjeli a koordinovali záchranné práce na místě. Zapojeny jsou všechny složky Integrovaného záchranného systému, včetně armády. Zasahují i posily záchranářů ze sousedních regionů. V těchto hodinách jde o záchranu životů a majetku. Ujišťuji všechny občany, že vláda věnuje situaci nejvyšší pozornost a je připravena pomoci i s nápravou povodňových škod. Jsem také ve spojení s prezidentem republiky, s předsedou Senátu ČR a s předsedou Asociace krajů ČR. Vyjadřuji tímto podporu a lidskou sounáležitost všem, které povodeň zasáhla, a také těm, kterým vzala to nejcennější - jejich blízké.

 

 

Zavřete oči odcházím

Petr Paulczynski

Kdo by neznal tuto hlášku Oldřicha Nového z filmu Martina Friče Kristián. Dovolím si ji vypůjčit abych oznámil, že si dávám pauzu po neuvěřitelné smršti blogů na téma Paumer a najmě po čtení diskuzí pod nimi a několika lůzoidních vzkazů jako třeba tento z dnešního odpoledne:  Odesílatel: VladimiraOslikova@seznam.cz, Čas: 5.8.2010 16:49:25, IP adresa odesílatele: 77.48.244.74: "Tento blbecek bude stale kecat uz by mel konecne dostat poradne do rypaku.!!!!!!" Mimochodem, z této IP adresy už několikátý. Tak jsem si řekl: máš to hochu zapotřebí? Myslím, že mohu svůj čas, který jsem blogu věnoval užít mnohem efektivněji. A k blogu se vrátit, až zde poleví ona zvláštní atmosféra, která tu nastala. Tíživé dusno plné osobních výpadů jedněch proti druhým. Dusno, v němž se místo diskuze o obsahu plive jeden po druhém, dusno, v němž si diskutéři vjedou do vlasů, aby po třetím vlákně zcela opustili téma. Prostor, v němž vítězí ten, kdo nejvíc zostudí ideového protivníka ne silou myšlenky či argumentu, ale silou jedovaté sliny. Narudlost těchto diskuzí mi připomíná pověstný Klémův výrok pronesený v parlamentu 21.12.1929: "Přejde vás smích! My tento svůj boj povedeme bez ohledu na oběti, houževnatě, cílevědomě, do té doby, až vaše panství bude smeteno". Mým diskuzním trollům vzkazuji: pro svá excelentní moudra si najděte jiného troubu.>>>

 

Vážený pane Paulczynski, lituji Vašeho kroku, Vaše postřehy byly výborné. Máte sice, bohužel, pravdu, že úroveň diskutérů na iDnes je úděsná. Já to řeším tak že na svém blogu ji již dávno nečtu. Jen tam zašlu články, které bych stejně publikovala. Takže neztrácím ani čas ani se mne nemohou diskutující dotknout. Pokud jde o závažnou polemiku, tak mi ji vždy někdo přepošle a pak na ni reaguji. Z 99% však nejde o nic a diskutující chtějí jen ublížit namísto toho, aby napsali sami článek. Nestojí proto za to ztrácet čas čtením jejich urážek. Doporučuji Vám namísto diskusí pod článekem napsat v tomto čase článek další a hlavně – nenechte se zlomit sprostotou těchto lidí. Právě o to jim jde. Kdybych se nechala otrávit jejich reakcemi na své články, tak by Fragmenty již dávno nebyly. Za patnáct let zkušeností s novinařinou vím, že čím účinější článek napíši, tím víc za něj dostanu. Ty průměrné tyto "čtenáře" neosloví. Takže beru jejich urážky jako testy, že jsem ťala do živého a jako poklonu, z níž mám radost. Věřím, že i Vy se zase ke psaní vrátíte. Hlavu vzhůru! Ivana Haslingerová

KDU-ČSL Praha 1 vyzvala Cyrila Svobodu k odchodu ze strany

Jan Cieslar

Lidovci v Praze 1 zaujali k polsedním krokům bývalého předsedy strany Svobody nekompromisní stanovisko a vyzvali jej k odchodu ze strany, kterou svým trvajícím soudním sporem poškozuje před komunálními a senátními volbami. „Pan Svoboda porušil veřejně dekarovaný slib, že spor o dům v Dejvicích ukončí. Jako bývalý předseda KDU-ČSL tak vrhá špatné světlo i na celou členskou základnu. Pokud chce snad v soudní při pokračovat, pak už ne jako náš člen,“ uvádí předseda strany v centrální městské části Praha Jan Wolf (tel.: 731 192 412), který je zároveň místopředsedou pražské organizace KDU-ČSL. Výbor KDU-ČSL proto vyzval C. Svobodu k ukončení členství ve straně. „V současné době finišujeme s přípravou komunálních voleb. Poslední kroky Cyrila Svobody, které jsou bohužel s křesťanskými demokraty spojovány, nás mohou poškodit. Mám pocit, že Svoboda ztratil soudnost,“ dodává volební lídr KDU-ČSL v Praze 1 Petr Burgr.

Vyhrocené návrhy trhu práce nepomohou

Petr Nečas, předseda vlády ČR

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek v rozhovorech pro média zmínil, že uvažuje o odebrání následné podpory v nezaměstnanosti všem, kteří o výpověď z práce sami požádají. Pokládám to za nešťastné a nesprávné. Koaliční smlouva hovoří o úpravách zákoníku práce, které mají směřovat k větší flexibilitě trhu práce. Návrh pana ministra Drábka se ale vydává opačným směrem. Rozumné je zavést nižší podporu pro ty, kteří podají výpověď ze svého rozhodnutí. Mezi nižší podporou a žádnou je z hlediska očekávaného efektu velký rozdíl. Nižší podpora je adekvátní reakcí systému na vlastní iniciativu zaměstnance, který výpověď podává. V případě úplného odejmutí podpory ale převáží u zaměstnanců nežádoucí efekt strachu z možných komplikací a riziko finančního problému. To bohužel pohyb na trhu práce nežádoucím způsobem omezí. Opatření, které na první pohled vypadá atraktivně pravicově, se ve skutečnosti stane brzdou pro rozvoj trhu práce a povede k jeho zamrznutí. Nepotřebujeme lidi odrazovat od odchodu z neperspektivních odvětví, podniků či míst. Usilujeme o zpružnění trhu práce, protože taková změna se přímo promítne do rozvoje hospodářství. Firmy budou mít snazší přístup k pracovní síle a dojde ke snížení nezaměstnanosti. To přirozeně uleví i státním výdajům. Každý krok ovlivňují pracovní trh musí být proto pečlivě promyšlený.

Tytlitátová byla „pouhou“ poskytovatelkou lidí určených k likvidaci

Ivana Haslingerová

„Komunismus je jen jeden a neopravitelný“. Prezident Reagan

O seznamu "Klerofašistů, kleronacistů, lefebristů a příznivců diskriminace v ČR", nad nimiž byla vyhlášena jeho autorkami fatva, jsem psala podrobný článekKomunisté zavírali odpůrce na Bory, zelení levičáci je chtějí rovnou upalovat, který jsem citovala i v článku D.O.S.T. není neonacistické sdružení extrémistů“, jenž tak pobouřil paní Tytlitátovou. V prvním článku, týkajícím se výše citovaného seznamu, píši mj., že ho na internet vyvěsila její přítelkyně Radomíra Clément když byla, jak sama uvádí, „silně naštvaná a navíc pod vlivem alkoholu a marihuany“. Nicméně nikdo nezbaví pani Tytlitátovou toho, že se na něm spolupodílela, neboť paní Clément v něm výslovně „děkuje za mnoho poskytnutých informací Lídě Hamplové, Věrce Tytlitátové a hnutí Antifa.cz."  Protože druhý článek  byl odpovědí předsedovi Akce D.O.S.T. Ladislavu Bátorovi, který si stěžoval na útoky paní Tytlitátové, odpověděla jsem zkratkou, že lidí, kteří vytvářejí v opilosti podobné nechutné seznamy lidí a chtějí nás upalovat na hranicích na náměstích, si nevážím a je škoda na ně reagovat. Omlouvám se, že neumím rozlišit co je horší zlo, zda jako střízlivá  udat člověka, nebo  to jako opilá opublikovat. Proto mi všechny tři dámy splývají ve stejné zlo. Pokud si však pani Tytlitátová myslí, že poskytování jmen do seznamu lidí určených k likvidaci je méně odporné než jeho opublikování, pak se jí omlouvám a prohlašuji: ANO, VĚRA TYTLITÁTOVÁ BYLA POUZE STŘÍZLIVOU „POSKYTOVATELKOU INFORMACÍ“ DO SEZNAMU"KLEROFAŠISTŮ, KLERONACISTŮ? LEFEBRISTŮ A PŘÍZNIVCŮ DISKRIMINACE V ČR“, KTERÝ V OPILOSTI ZVEŘEJNILA JEJÍ PŘÍTELKYNĚ.>>>  

Respektovaní ekonomové opět pomáhají vládě s reformami

Martin Kupka, mluvčí vlády

Členové znovuustavené Národní ekonomické rady vlády (NERV) zasedli ke svému prvnímu jednání. Premiér Petr Nečas plánuje pravidelná měsíční zasedání NERVu, který by měl řešit šest okruhů v samostatných projektových týmech.

„Je naprosto na místě v případě vážných zásahů do ekonomiky vytvořit co nejkvalitnější okruh poradců a kritiků. Národní ekonomická rada vlády dokázala tuto roli před dvěma lety naplnit. Rozhodl jsem se sestavit takový respektovaný tým znovu. Se zadáním, které je stejně důležité, byť jsme se posunuli v čase. Nepůjde už o hledání prvních protikrizových opatření, ale o nastartování ekonomického rozvoje a zajištění dlouhodobých systémových změn,“ říká Petr Nečas. Vlevo autor článku

Vláda včera svým usnesením jmenovala celkem patnáct členů NERV. Jsou v ní Vladimír Bezděk, Vladimír Dlouhý, Eduard Janota, Pavel Kohout, Pavel Kysilka, Lubomír Lízal, Michal Mejstřík, Daniel Münich, Jan Procházka, Jiří Rusnok, Tomáš Sedláček, Jiří Schwarz, Jiří Weigl, Petr Zahradník, Miroslav Zámečník.>>>

Sirotkům z ČSSD se hlásí nový tatínek

Bohumil Doležal

Za dvacet let své dejme tomu obnovené existence se ČSSD představila jako lehce nesvéprávné společenství. Existuje tu jakýsi blátivý chaos, z něhož se občas vynoří strašidlo, Jožin z bažin, samozvaný spasitel, který dá této tvárné hmotě pevnou formu a naplní děsem své nepřátele i své přívržence (takže přívrženci začnou na čas poslouchat). Tento způsob vlády se brzy vyčerpá, spasitele mají nakonec plné zuby i straničtí "přátelé“, takže mu nezbude než utéci do lesa. Důvod je zjevně ve složení strany. S tou, kterou komunisté v roce 1948 schramstli, má společného prd. Všichni už, čerchmanti, umřeli. V prázdné skořápce se usalašila skupina stalinistů s lidskou tváří z levého křídla OF, dále (a to hlavně), normalizační komunisté z nejnižších pater KSČ, kteří v popřevratové panice vyskákali z oken, aniž by si příliš ublížili. A pak skupinka nešťastných nostalgiků, usilujících obnovit slávu někdejší ČSSD podobně, jako Koruna česká by ráda obnovila zašlou slávu české monarchie. Je zjevné, že podobné společenství dokáže zvládnout jen nestydaté, arogantní a náležitě sprosté individuum. Budete se divit, ale jmenuje se David Rath. Jeho cíl je jasný: „Sociálně tržní hospodářství a stát veřejných služeb“.

Evropská unie: velký podvod

Martin Pánek

"Že se vůbec někdo pustil do tak zbytečného a nesmyslného projektu, jako je budování evropského superstátu, budou lidé v budoucích letech považovat za snad největší bláznovství moderní doby."
-Margaret Thatcherová, Umění vládnout

"Evropská unie je ten nejvelkolepější byrokratický puč v dějinách lidstva."  To neřekl jenom Nigel Farage v europarlamentu, tato stejná věta je k nalezení i v knize Christophera Bookera a Richarda Northa s názvem "Skryté dějiny evropské integrace: od roku 1918 do současnosti". Zapomeňte všechno, co jste kdy slyšeli o Evropské unii. Nic z toho totiž není pravda. Znáte třeba tu historku o Schumanovi jako otci Evropy? Nesmysl. Znáte tu historku, jak de Gaulle nechtěl Velkou Británii přijmout mezi členy a muselo se čekat na jeho smrt? Nesmysl. Slyšeli jste vůbec někdy o Coreperu – orgánu, který připravuje velkou většinu sekundárního práva EU? Dokážete si představit, že by přes 90 % obyvatel nějaké země nevědělo, že existuje Poslanecká sněmovna nebo Senát? Nejen, že se z jednání nejvyššího orgánu EU Evropské rady nepořizují zápisy, ale pálí se i poznámky tlumočníků! Tak tajný legislativní proces snad nemají ani na Kubě. Vnitřní trh EU ze všeho nejvíce připomíná vnitřní trh RVHP -- a o volném trhu se nedá mluvit ani v nejhorším stádiu deliria. Společná rybářská politika je příčina naprosté ekologické katastrofy v evropských mořích! Evropská unie je plná mystifikací. Vždyť na vlastní PR vydá víc peněz než Coca-Cola celosvětově na reklamu. Podobnými odhaleními je kniha nabitá. Český čtenář má k této knize skvělé doplňky – Úskalí evropské integrace a Jak vystoupit z EU Petra Macha, zřejmě nejvzdělanějšího Čecha, co se EU týče.>>>

Nezbláznil se pan Troška trošku?

Petr Paulczynski

Není to tak dlouho, co nám tu předváděli různí pomatenci typu Májíček-Tamáš své antiradarové skeče. Komunisté podporovaní hladovkáři  z obskurních iniciativ v podporovaní uvazovači k čemukoliv z Grýnpic brojili proti brdskému radaru. Bylo to na zvracení. Při zkoumání iniciativy  Ne základnám které jsem považoval za jakési svébytné blouznivce něco jako řečeno s Leninem "užitečné idioty" jsem se prokousal až ke stránkám jakési Socialistické solidarity. A myslím, že začíná nové kolo akcí užitečných idiotů. V ČR se má vybudovat systém monitoringu raket. Iniciativa Ne základnám ožila a mluví o protiraketové základně, která má chránit USA proti balistickým raketám, která prý Českou republiku chránit nebude, jen ji může vystavit riziku jaderného útoku jiných států. K mému překvapení se znovu ozval oblíbený režisér veselých škvárů Zdeněk Troška, který se angažoval už v radarové lapálii. Národ, který se neumí poučit ze své historie je odsouzen, aby ji prožil znovu. A z toho se mi právě chce zvracet.>>>

Neexperimentujte s našimi dětmi!

Akce D.O.S.T. si dovoluje pozvat všechny svobodomyslné občany na protestní shromáždění „Neexperimentujte s našimi dětmi!“, které pořádá ve středu 1. září 2010 na podporu Výboru na obranu práv rodičů. Sejdeme se v 17 hodin na Malostranském náměstí v Praze a následovat bude pochod před budovu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Závěrečná část akce pak proběhne před kostelem Panny Marie Vítězné v Karmelitské ulici, kde vystoupí se svými projevy zástupci politických stran a občanských sdružení. Chceme tak projevit svůj odpor proti nucenému zavádění sexuální výchovy do škol a proti "genderovému" znásilňování českého jazyka a dalším podobným experimentům, které pod vlivem Evropské unie pronikají do českých škol.Přijďte všichni, komu není lhostejný osud našich dětí!

Už jste viděli kapry vypustit si rybník?

Petr Paulczynski

Vláda rozpočtové odpovědnosti oplývající parlamentní většinou 118 hlasů vyhlásila heslo šetřit co to dá. V některých chvílích to vypadá, že dojde k naplnění principu kdo šetří má za tři (roky souchotě). Na dokumentárním fotu parlamentní kapr. Jeden by myslel, že se svou většinou naplní i slibované úspory v rámci parlamentu. Že poruší zbytečné výbory, zbytečné funkcionáře. Slibovali, že škrtnou třetinu svých funkcí. Co myslíte, splní to? "Buhahaha" pravil by pan Kůň v Blbci k večeři (Francis Veber).Opravdu si někdo myslel, že slib seškrtat počet placených poslaneckých funkcí o třetinu se naplní? Místopředsedů výborů dokonce přibylo. Prý : "Aby byl ve výboru klid, musela svého zástupce ve vedení dostat každá strana," shrnul trefně problém jeden ze zákonodárců za TOP 09. A tak jsme zase tam kde jsme byli. Jsme za blbce. Jako volič si připadám jako onen blahoslavený chudý duchem. Vy ne?>>>

Bártova módní policie

Ladislav Jakl

Bývalý poslanec, kněz, senátor a hlavně velmi koloristní figurka podpalubí české společenské a politické scény Zdeněk Bárta se konečně našel. Bude fungovat jako orgán módní policie veřejného života.Už jsme o nich slyšeli. Píšou v různých bulvárech o prohřešcích celebrit v oblékání. Bárta si pro začátek našel snadný terč a to sice mne. Já se nejlépe cítím oblečený jako bezdomovec, na mně si smlsne každý módní policajt. Za komunistů mě policajti opravdoví honili s nůžkami a zakazovali mi oblíbená trika, pan Bárta v této čestné tradici bolševické buzerace hrdě pokračuje. Postavil svůj článek kolující po internetu na tom, že jsem promluvil na demonstraci hnutí D.O.S.T. oblečený v hnědém. A pokračuje, že jsem tak byl oblečen v tradičné barvě myšlenkového směru, který jsem přišel podpořit. Bárta pak kupí hromadu dalších sprostých urážek a pomluv, když mne a iniciativu D.O.S.T. dává do souvislosti s nacisty, rasisty, xenofoby, antisemity, fašisty, neofašisty, zjevnými neonacisty, holohlavci a tak dál. Nemá jediný argument, své sprostoty neopírá o jediný doklad podobných tendencí. Stačí mu barva oblečení. Není divu, že tento Bártův text prezentovala na svém blogu jakási paní Tydlitátová, která nedávno inspirovala iniciativu Zelená levice, vyzývající k fyzické likvidaci, k postřílení, pověšení a spálení desítek konzervativních osobností včetně mne>>>

Představitelé D.O.S.T. nejsou nebezpeční nacističtí extrémističtí xenofóbové

Petr paulczynski

Před nějakým časem byla zveřejněna petice s názvem D.O.S.T., což je název složený ze zkratky Důvěra, Objektivita, Svoboda, Tradice. Založili ji lidé, jejichž morální kredit může zpochybňovat jenom totální multikulti-pomatenec. U některých jedinců se v uvedeném případě jedná o naprostou hysterii a to jak v mediích, tak na blozích.

Snímek zachycuje průvod k uctění výročí vzniku národní samostatnosti 28. října 2009 organizovaný iniciativou D.O.S.T.

Pravdou je, že některá jména pod peticí vyvolávají otazníky, ale protože petice je otevřená, nelze zamezit tomu, aby se nepřipojil i někdo, kdoho lze z takých či onakých důvodů zpochybnit. Což ovšem neznamená, že proto je možno zpochybnit celou akci. Připomeňme si proto, co petice požaduje:>>>

Pozn. redakce: Fragmenty jsou mediálními partnery a podporovateli iniciativy D.O.S.T. Petici podepsali jak jejich vydavatel Doc. Jiří Pancíř, tak šéfredaktorka Dr. Ivana Haslingerová

Pražáci pomohou Haškovi vyhrát volby

Petr Paulczynski

Původně jsem si říkal, že o Epopeji a peripetií okolo toho čí vlastně je a kam vlastně patří nebudu psát. Taky co, když už všichni všechno napsali. Ale včera mne nadzvedly dvě věci. Jednak na ČT24 nějaký pražský radní nabob asi nechtěně prozradil, že Epopej prý zapůjčí napřed do Japonska a druhá vcelku čilá reakce oranžového JM hejtmana Haška: Hejtman Jihomoravského kraje se ostře ohradil proti výrokům pražských radních ve věci stěhování epopeje z Moravského Krumlova. A na dnešek svolal ve věci mimořádné jednání rady. Tak a máme to. Pražáci kvůli své nenažranosti s Epopejí pomůžou ČSSD vyhrát na jižní Moravě krajské volby. Hašek bude Krumlov bránit i vlastním tělem a nechá ze sebe udělat moravského národního hrdinu. Takže vám Pražáci na radnici fakt moc děkujeme! "Celej zmagořenej pražskej magistrát v čele s tim opencardovým Bémem nám udělá bordel i na Moravě" napsal kamarád na FB. Já říkám: "Zbláznili se pražáci?">>>

Jsme vládou rozpočtové odpovědnosti

Petr Nečas, premiér

Dnes 28.7.2010 byl přijat návrh, který skutečně naplňuje to, že jsme vládou rozpočtové odpovědnosti. Ministerstvo financí na základě aktuálních analýz nepříznivého stavu příjmové stránky státního rozpočtu pro letošní rok navrhlo vládě, aby byly vázány výdaje kapitol v celkově výši 10,2 miliardy korun a kabinet po několikahodinovém jednání jednomyslně schválil desetimiliardové úspory na všech resortech. Kromě zmíněných úspor vláda zmrazila dalších 1,8 miliardy korun v kapitole Státní dluh a Všeobecná pokladní správa. Ministři také schválili snížení vybraných nároků z nespotřebovaných výdajů o polovinu tj. v celkové výši cca 4 miliardy korun a omezení výdajů na sanaci ekologických škod o 5 miliard. Vázání výdajů se nebude týkat sociálních mandatorních výdajů a výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti, výdajů krytých příjmy z Evropské unie nebo finančních mechanismů a kapitoly Operace státních finančních aktiv. Realizace navržených opatření pomůže zabezpečit deficit veřejných rozpočtů na úrovni 5,3 % HDP. Dohodli jsme se také, že nejpozději s projednáváním rozpočtu na příští rok připraví Ministerstvo financí analýzu přijatého opatření a aktualizaci příjmové a výdajové stránky rozpočtu na letošní rok. Všem jsme krátili naprosto stejné procento a pochopitelně při projednávání zákona o státním rozpočtu na rok 2011, kdy vláda bude definovat své rozpočtové priority, se k tomuto návrhu můžeme vrátit. Výsledky všech bodů z dnešního jednání vlády a zvukový záznam tiskové konference najdete na www.vlada.cz.

Osvěžující pramen z Polska

Stanislav Přibyl

V Lidových novinách se často setkáváme s kýčovitým a mechanickým hodnocením představitelů a proudů ve střední postkomunistické Evropě. Hlavním tvůrcem tohoto školácky šablonovitého zjednodušování je pan redaktor Palata: Mečiar absolutní zlo – Dzurinda absolutní slušnost, omlouvačství Německu absolutní ctnost – pochybnosti o směřování Evropské unie absolutní zločin. A samozřejmě Kazcynští – absolutní nacionalistické ultrakonzervativní tmářství, zatímco polští v Evropské unii oproti nim preferovaní politici – absolutní dobro. V této souvislosti mi utkvěl autentický, ale o to více šokující výrok jednoho eurobyrokrata: „My podporujeme moderní evropské politiky, jakým je například Donald Tusk“. Zde již nejde jen o nevinné pisálkování, nýbrž o to, že tento novinářský „trendy“ styl je ozvěnou i podporou myšlení a zákulisního konání Bruselu. Tam se kádruje „modernost“ a „evropskost“ politiků. Tam je skutečné mocenské centrum, pro nějž mají hlasy voličů pro „nemoderní“ a „neevropské“ politiky jen relativní význam, protože jsou zpozdilé a nechápou objektivní směřování evropských dějin. Slouží ke cti Lidovým novinám, že nám konečně nadělily také autentický hlas z Polska, a to publikováním „Úhlu pohledu“ polského europoslance za Kaczynsikého PiS, Marka Henryka Migalského „Kaczynski není Rumburak“.>>>

Pozor! Grýnpic se budou uvazovat k počítačům

Petr Paulczynski

Zelené mozky se opět vyznamanaly. Vymyslely nové ekopísmo Absolut Green. Prý jde o  písmo, které ušetří až 30 % Vašeho toneru. Na svém webu píší: "Denně procházejí útrobami tiskáren v kancelářích či domácnostech desítky až stovky dokumentů. Celá řada z nich ještě téhož dne skončí v koši. Zároveň při tisku často dochází ke zbytečně vysoké spotřebě toneru, protože ne vždy je zapotřebí té úplně nejvyšší tiskové kvality, a tedy i množství toneru. Pokud je skutečně nutné nějaký dokument vytisknout, jde to i úsporně. Greenpeace pro Vás za pomoci dobrovolníků připravilo nový typ písma včetně české diakritiky s názvem Absolut Green, které při tisku ušetří až třetinu toneru." Zásadní nevýhodou ekopísma je skutečnost, že ztráta sytosti černé kvůli perforaci písma bude patrná i na monitorech počítačů, tedy při práci s dokumentem. To může vést k tomu, že si uživatelé budou zvyšovat jas a kontrast displeje, což se promítne na spotřebě a životnosti LCD panelu – ekologický efekt se tedy obrátí. Pokud nechcete instalovat nový ekofont a přesto ušetřit na tisku, zvolte prostě úsporný tisk v možnostech nastavení tiskárny. Pozor ale na to, že v takovém případě pravděpodobně ušetřené náklady utratíte u očního lékaře. Neboli - nic moc neušetříte. Budu dávat pozor, aby se mi nějaký zelený magor neuvázal k mým počítačům.>>>

Musíme pomáhat Duchu svatému

Reakce na článek: "Naše republika má skvělého premiéra!"

Vážená paní Haslingerová a pane Pancíři, děkuji za zasíláni Vaší revue a spolu s Vámi jsem mile překvapen současným děním v ODS. Mám jen malou poznámku k přání "ať jim k tomu dopomáhá Bůh". Již minulý týden jsem v ulici Politických vězňů potkal dva mladé aktivisty s papírovou krabicí na podpisové archy proti zavedení školného. Současné pravicové většině nepomůže Bůh, měli bychom to být mi, pravicoví voliči, kdo pomůže. Boj proti rozmáhajícímu se levičáctví by po vyhraných volbách neměl skončit, teď by měl konečně začít. Luděk Neužil / Vážený pane Neužile, vím, že to bude mít pan Nečas nesmírně těžké. Proto také ten můj výkřik, ať mu pomůže Bůh, protože nestane-li se zázrak, tak nevím jak to bude moci zvládnout. Tolik dluhů a tak zplundrovanou ekonomiku za sebou nenechali snad ani komunisti. Začalo to atomovým dědkem a Zemanem a přes Paroubka to šlo dál na Zelené a nevylže se z toho bohužel ani ODS, že tak ustupovali pod premiérem Topolánkem Bursíkovým vyděračům. Výsledek je děsivý, tedy ten ekonomický. Věřte ale, že nové vedení ODS pracuje tak, že mám starost, aby se nezhroutili.>>>

Nápad premiéra na zrušení ČT1 a ČT4 je správný

Petr Paulczynski

Není to tak dávno kritizoval premiér Nečas veřejnoprávnost programů ČT1 a ČT4. Označil jejich program z hlediska veřejnoprávnosti jako poplatky dotovanou komerční a plytkou zábavu typu sportovně-zábavního. Inu, kouknu li do programu večerní zábavy těchto kanálů, musím  mu dát za pravdu. Avšak nejenom to. Mne za moje poplatky rozhořčují i pořady, které by se mohly veřejnoprávními nazývat, přesto se vždy když se mi na obrazovce objeví leknu, že se vrátily staré časy. Abych byl konkrétní, mám na mysli pořad Retro a Před 25 lety. Tak se to tuším jmenuje. Čemu slouží, nevím. Je veřejnoprávní záměr, vytvářet klima totální frustrace? ČT nyní provádí změny v managementu. Na změně pořadů však nic nového nepozoruji. Přijde mi to jako když se tleskne pod stromem plným vrabců. Na chvíli odletí, ale pak se vrátí všichni zpět. Akorát sedí každý na jiné větvi. A tak si myslím, že Petr Nečas trefil hřebíček na hlavičku a jeho nápad na zrušení ČT1 a ČT4 mi přijde jako docela vtipný.>>>

Evropská komise podporuje reformy Nečasovy vlády

Martin Kupka

Předseda Evropské komise J.E. Barroso v telefonickém rozhovoru podpořil reformy premiéra Petra Nečase a popřál jemu i jeho vládě vše nejlepší. Předsedu vlády Nečase ujistil, že Evropská komise bude podporovat všechny důležité reformy v České republice. „V průběhu kampaně jste měli odvahu mluvit otevřeně o potřebě reforem a o fiskální odpovědnosti a boji proti korupci. To jsou témata důležitá pro Českou republiku i pro celou Evropu,“ řekl v telefonátu českému premiérovi Barroso, který je momentálně na 4. summitu EU-Brazilie. Barroso také podpořil snahu Nečasovy vlády o změny v oblasti sociální a zdravotní. „Evropská komise je připravena podporovat vás v realizování těchto reforem,“ dodal Barroso. Premiér Petr Nečas ujistil předsedu Evropské komise, že je připraven pokračovat ve spolupráci, kterou navázal jako ministr práce a sociálních věcí v Topolánkově vládě. „Vzpomínám si na doby, kdy jsem byl předsedou Rady, že spolupráce s Komisí byla příjemná a opět musím ocenit vaše slova. Těším na naši budoucí spolupráci,“ řekl předseda vlády.

Zvýšení soudních poplatků podpoří nespolehlivé i podvodníky

Mgr. Miroslav Zeman, advokát

Ministerstvo spravedlnosti chystá rázné zdražení soudních poplatků pro občany i firmy. Chce tak získat do rozpočtu o několik stovek milionů korun více. Zvýšení poplatků však bude překážkou domožení se spravedlnosti. Na možné následky tohoto opatření upozornil server www.profipravnik.cz. Vyšší soudní poplatky jsou druhým „trestem“ věřitelů. Současná situace, která nahrává v mnoha ohledech dlužníkům poškozuje věřitele či v tomto případě žalobce dvojnásobně. Na počátku je žalobce, který je nejčastěji v pozici věřitele postižen tím, že mu dlužník nezaplatil oprávněnou pohledávku. V další fázi je věřitel postižen tím, že jako žalobce musí uhradit soudní poplatky, náklady právního zastoupení apod. a v případě že soud vyhraje, nemusí se vrácení částky ani vynaložených nákladů vůbec dočkat. Levnější bude se spravedlnosti vůbec nedomáhat. Věřitel sice vyhraje soud s dlužníkem, ale paradoxně ho toto vítězství stálo více než kdyby se spravedlnosti vůbec nedomáhal. Je absurdní, že náklady za porušení práva nese ten kdo nic nezpůsobil a kdo byl jednáním dlužníka poškozen. V takové situaci, kdy neumí stát pomoci oprávněným, aby se domohli účinně svých práv, chce zvyšovat soudní poplatky.>>>

Před pěti lety odešel výjimečný Člověk

IVANA HASLINGEROVÁ A JIŘÍ PANCÍŘ

Přesně tento nadpis, až na těch pět let, měl článek, který jsme psali v neděli 24. července 2005, když z radiožurnálu zazněla suchá zpráva: "Dnes v ranních hodinách v 62 letech podlehl rakovině  v Onkologickém ústavu v Brně ministr kultury, Pavel Dostál." Dodnes cítíme, jak jsme tehdy úplně zkameněli, i když jsme věděli o jeho těžké a hrozné nemoci. Pavel Dostál nebyl totiž jen ministr kultury, ale především Člověk s velkým Č a jsme šťastni, že jsme měli tu čest se často účastnit jeho akcí, které pořádal s umělci, a že jsme ho mohli poznat nejen z té formální politické stránky. Snad nejlépe to vyjádřil po jeho smrti president republiky Václav Kalus: "Byl dobrým příkladem toho, že politika lidi nemusí rozdělovat a mohou mezi nimi existovat přátelské vztahy. V tom byl výjimečný." Měl proto přátele i mezi ultrapravičáky a s každým našel společnou řeč. Stejně jako mistr Leonardo da Vinci, který při hledání modelu pro Jidáše v každém zločinci nalezl něco kladného,  i Pavel Dostál nalezl v každém to, o čem si s ním mohl popovídat. Na jeho pohřbu jsme před pěti lety vyslechli z úst mnoha politiků jaký byl Pavel Dostál vynikající ministr kultury. O to je smutnější, že si na něj nikdo z jeho spolustraníků ani nevzpomněl a pouze bojují o své posty místopředsedů a dalších pucfleků v Parlamentu. >>>

Pavel Dostál s přáteli zpíval písničky šedesátých let

JIŘÍ PANCÍŘ

Článek vyšel před pěti lety. Dnes ho připomínáme u příležitosti pátého výročí od úmrtí Pavla Dostála

Je silně rozšířenou představou, že obrodný proces šedesátých let byl vyprovokován mladými nespokojenými komunisty pod vedením soudruha Dubčeka, kteří na sklonku roku 1967 svou obhajobou „socialismu s lidskou tváří“ vyvolali „obrodný proces“, který vedl ke druhé okupaci našeho státu. Nikoliv, obrodný proces začal podstatně dříve, už na samém začátku šedesátých let, kdy tehdejší president Novotný významně uvolnil šrouby, které naši veřejnost svíraly od roku 1948 a které se ještě více utáhly po maďarské krizi v roce 1956. Odsouzení kultu osobnosti v SSSR, formální přeměna názvu naší vlasti na tu Československou socialistickou a objevení se některých imperialistických laků na nehty na našem socialistickém trhu vyvolalo oddech veřejnosti po tolika letech ideologického tlaku. Nemohlo ještě dojít k tomu, že by byla zrušena cenzura, ale bylo již možné psát i jiné texty, než ty, které jednoznačně podporovaly vítězství pracujícího lidu.

Ministr kultury Pavel Dostál s kyticí od Lucie Bílé, která mu jménem všech poděkovala za výborný nápad zmapovat divadla šedesátých let v publikaci "Pódia z krabičky"

Kniha "Pódia z krabičky" spolu s pěti doprovodnými CD zachycuje atmosféru této doby. Je proto na místě poděkovat vedle tvůrců projektu i ministru kultury Pavlu Dostálovi, bez jehož pomoci by se  neuskutečnilo nejen toto setkání, ale nevyšla by ani výše uvedená publikace.>>>

Prioritou zemí V4 je fiskální odpovědnost a energetická bezpečnost

 Petr Nečas, premiér

Rozpočtová odpovědnost, energetická bezpečnost a častější setkávání šéfů vlád zemí Visegrádské skupiny před jednáními Evropské rady a Summitů EU. To byla hlavní témata mého společného jednání a slovenské premiérky Ivety Radičové, maďarského premiéra Viktora Orbáně a polského premiéra Donalda Tuska na společném zasedání v Maďarsku.  Za klíčové pokládám, že se setkali čtyři premiéři, kteří jako základní prioritu vidí fiskální odpovědnost. Je to důležité nejen vůči vlastním občanům a vlastnímu státu, ale i vůči partnerům v rámci V4. Každá nestabilita a každý ekonomický problém vrhá špatné světlo na ostatní partnery ve středoevropském prostoru a může zpětně negativně ovlivnit i vývoj ekonomiky. Jako významný společný zájem pokládám také energetickou bezpečnost. Všechny země mohly pocítit na sobě nevýhodnost na závislosti na jednom dodavateli například energetických surovin. Podpora společných energetických projektů jako je Jižní koridor – plynovod Nabucco, severojižní trasa, která je připravena pro terminály zkapalněného plynu. To umožní nebýt tolik závislý na jednom dodavateli. Vzájemná spolupráce v tomto ohledu je proto velmi cenná a podnětná.

Suverenita už má kandidáta, do Senátu vyšle Bátoru

Adam B. Bartoš

Blok Suverenita Jany Bobošíkové nelení a vybírá kandidáty do podzimních senátních voleb. V Praze bude za stranu kandidovat konzervativec Ladislav Bátora.  39Předseda občanského sdružení Akce D.O.S.T., publicista, politolog, odpůrce Lisabonské smlouvy a velký kritik nejen levicových, ale i neokonzervativních myšlenek bude podle informací serveru Prvnizpravy.cz kandidovat v senátních volbách za stranu Jany Bobošíkové jako nezávislý.

Ladislav Bátora hovoří na manifestacipořádané Iniciativou D.O.S.T. k oslavě dne nezávislosti 28. října 2009. Vlevo za ním Jana Bobošíková, vpravo Petr Mach, jejichž strany akci podporovaly

"Ano, je to pravda. Kandidátem Suverenity bude pan Ladislav Bátora, donedávna člen republikového výboru Svobodných, který kvůli tomu ze strany Svobodných vystoupil," potvrdila Jana Bobošíková. >>>

D.O.S.T. není neonacistické sdružení extrémistů

Ivana Haslingerová

Během patnácti let, kdy pracuji jako šéfredaktorka kulturně-hospodářské revue Fragmenty, jsem již zvyklá na ledajaké reakce čtenářů i některých médií na naše politiky a politické strany. Většinou bývají bezmyšlenkovité a ukazují na to, že si tito lidé vůbec nepřečtou to, proti čemu bojují. Proto již na tyto věci nereaguji, neb to pokládám za ztrátu času a nedostala bych se díky tomu k normální práci. Když mi předseda  Akce D.O.S.T. Ladislav Bátora poslal článek Zdeňka Bárty "Zvykáme si opět postupně na hnědou" pochopila jsem, že je potřeba na tyto věci přece jen zareagovat. Z článku je totiž jasné, že redaktor Bárta ho psal promyšleně s profesionalitou hodnou školeného agenta StB a že zde již nejde o reakce naivních přiopilých dam typu paní Tydlitátové, které požadovaly po kýžených vítězných volbách levice "věšet na kandelábrech a pálit na náměstích hlavní české klerofašisty, klerofašistky a lidi odporující rovnosti", k nimž jsem měla, po boku pana prezidenta, Jakla, Hájka a dalších významných osobností, tu čest patřit i já (podrobně viz článek "Komunisté zavírali odpůrce na Bory, zelení levičáci je chtějí rovnou upalovat").>>>

Těšmě se, budeme mít prezidentku!

Petr Paulczynski

"Chci být vaší prezidentkou." Pravila Kristýna Kočí, nový objev naší politické scény. Kristýna Kočí by to jednou ráda dotáhla až na Hrad. Už v dětství prý snila o tom, že se stane prezidentkou. "Pakliže uspěju ve své roli poslankyně a předsedkyně poslaneckého klubu, voliči mi dají důvěru i za čtyři roky a bude o mě jako o političku zájem ze strany občanů, což je nejdůležitější, tak bych někdy velmi ráda kandidovala na post prezidenta," řekla Kočí v rozhovoru pro server Prvnízprávy.cz. Jako malá holčička si prý Kočí nehrála s ledajakými panenkami. Oblíbené plastové krásky Barbie byly moc tuctové. "Moje panenka byla právnička a zároveň prezidentka. Už tehdy jsem věděla, že mě politika velmi zajímá a budu se jí chtít věnovat," zavzpomínala. "Já chci opravdu změnit politiku pro všech deset milionů obyvatel České republiky," trvá na svém. V ambicióznosti nevidí nic zlého. "Ono je jen potřeba mít tu zdravou míru ambicióznosti," poznamenala. A tak se těšme na blondýnku na Hradě. Rozhodně však nesouhlasím s titulkem na serveru Pařát dnes, který tuto událost zveřejnil pod titulkem "Ještě blbější, než říkal Paroubek".>>>

Okurkové přeparoubkování

Jan Wolprecht

Na stránkách bulvárních i "nebulvárních" médií se počaly objevovat články věnované Paroubkovým a jejich výrokům a textům. Ještě, že neumí mluvit a psát i Margarita. A na ně nedala čekat řada reakcí. A světe div se, negativních. Abych tuto politickou a názorovou nevyrovnanost vyrovnal, přikládám dílek a to veskrze pozitivní. Jiřímu Paroubkovi je například spíláno do papalášů. Naprosto nechutné a nepravdivé obvinění. Vždyť tento úctyhodný člověk vždy věnoval všechnu svou nemalou energii do služeb společnosti a obyčejnému člověku. Vzpomeňme jen jeho plamenný projev k vítěznému únoru, kdy již jako mladý zcela chápal, kde je jeho místo a co všechno ještě musí v zájmu společnosti vykonat. A co jeho obětavá žena? Toť statečná žena, příklad hodný následování.>>> 

Milan Paumer: Legenda navždy

Bc. Jan Kopal

„Za svobodu se musí bojovat na život a na smrt." Milan Paumer

 Ve čtvrtek 22. července okolo 17. hodiny se s námi navždy rozloučil kolínský rodák Milan Paumer. Zemřel po zhruba třítýdenním posledním boji. Bylo mu 79 let. Bojovnost a hrdinství jsou vlastnosti, které nejdou dány do vínku každému. Milan Paumer byl nejen udatným rekem par excellence, ale také ztělesněním protikomunistického odboje a vítězství síly lidského ducha a charakteru. Jeho životní příběh se podobá hollywoodskému akčnímu filmu. Po svém návratu do České republiky sršel elánem a energií. Byl doslova na roztrhání, když neúnavně jezdil po středních a vysokých školách a debatoval s mladými lidmi, kterých přednášel o svých zážitcích. Zdá se to být jen pár prchavých okamžiků, kdy jsem ho viděl naposledy v přeplněném sále v Mánesu, kde na improvizované autogramiádě podepisoval právě vydanou knihu „Cesta na severozápad“. Málokdo si tehdy uvědomoval, že ho možná vidí naposledy. Rozhodně nevypadal jako rezignovaný a životem vyčerpaný člověk. Leč nikomu není dopřáno žíti věčně. V jeho případě je to dvojnásobná ztráta. Lidé s autentickým prožitkem a zároveň symbolikou mizí závratným tempem a těch přeživších je jako šafránu. Jeho odkaz je stále živý a jeho sdělení jasná a srozumitelná. Ten třetí, jak sám sebe nazýval, ze skupiny bratří Mašínů jasně pojmenoval situaci v tehdejším komunistickém Československu jako nevyhlášenou občanskou válku, kdy po rudých katanech nemohli jen házet švestkové knedlíky. Milan Paumer byl legendou za živa a bude jí i po své smrti. Čest jeho památce!

Čest památce hrdiny

Ivana HAslingerová

Při zprávě o úmrtí pana Milana Paumera mi vyvystala v paměti odpověď Jana Wericha Milanu Horníčkovi na to kdo byl Shakespeare: "Shakespear, to nebyl básník, to byl zámek plný spisovatelů A takoví lidé umírají, zatímco po tomto světě chodí miliony těch, kteří by tu již dávno být nemuseli". Záměnou slov básník a spisovatel za hrdinu jde toto řící o panu Paumerovi. Je velice smutné, že takoví velcí lidé jako byl i pan Paumer umírají. Na štěstí nám zanechal své vzpomínky v knize „Cesta na severozápad“, která bude sloužit jako memento pro generace příští. Rozhodně neprožil svůj život nadarmo a v myšlenkách ještě mnoha generací bude žít velmi dlouho, protože boj s komunismem bude ještě dlouho trvat. Byla jsem na několika jeho přednáškách a znaai jsem se s ním osobně, proto se mne zpráva dotkla ještě víc než kdybych ho znaai jen z médií. Přála bych si ještě jednou stisknout jeho ruku a říci mu: "Pane Paumere ději Vám za to, co jste pro nás všechny udělal!" Nechci aby to vyznělo jako klišé, ale zde je opravdu na místě říci: "Čest jeho památce".

Vás chci pozdravit bráchové Mašínové

 

HONZA VYČÍTAL GREENHONRS

Jsou cesty, které jsou horší, než tušíme
pozor na poleno, hej, Mirku Dušíne
jsou cesty, co mají stažené šraňky
jsou lidé, z kterých se stávají tanky
jedině tak mohou zdolat tu dálku
vyhlásit režimu soukromou válku

 

R: Vím, jsou dny prťavci a jsou i velcí dnové
čímž vás chci pozdravit, bráchové Mašínové

 

Jablka nepadnou daleko od stromu
některé únory přinesou pohromu,
a když jsou kladiva společně se srpem
lehce se z února stává i srpen
jsou cesty klikaté, jsou cesty přímé
někdy směr tušíme, jindy ho víme
storry jak z westernu znovu si omílám
za brázdy slaných vln vám pozdrav posílám

 

R: Vím, jsou dny prťavci ...

 

Vždy jen pár výstřelů a pak se slehla zem
bylo vás jenom pět a skoro proti všem
jen stopa smazaná zbyla vám za zády
šlo po vás StB a půl Rudý armády
táta nad vámi bděl v té svaté válce
a snad sám Stvořitel držel vám palce.

Havlův film za peníze ČT. Test českého diváka, či kult osobnosti?

Lukáš Petřík

V úterý 22. června uzavřela Česká televize smlouvu se společností Buc-Film producenta Jaroslava Boučka a vstoupila tak do koprodukce filmové verze hry Václava Havla Odcházení. To, že se státní televize finančně podílí na soukromém projektu, je podle prezidentova vicekancléře a kritika médií Petra Hájka skandál. Petr Hájek kritizuje nejen tento počin ČT ale i časté dokumenty ČT o bývalém prezidentovi: „Jako by nestačily roky takzvaných dokumentárních ČT cyklů o jeho hrdinských činech. V šedesátých letech by se tomu podle sovětského, stalinského, respektive chruščovovského vzoru říkalo i mezi komunisty s odporem vytváření kultu osobnosti." Později se podle Hájka podobným oslavným dokumentům lid již jen smál. „Anekdoty o tom, jak už se člověk bojí otevřít i olejovky, aby na něj nevykoukl Husák. Také mu z našich daní nakonec financovali filmovou verzi jeho veledíla o Slovenském národním povstání. Velké vzory holt přitahují. Člověka z těch podobností až mrazí. Což má zase v těchhle vedrech také svou hodnotu. Ale je to hodně drahá a nemravná klimatizace. Něco jako bursíkovské sluneční elektrárny České televize," dodal Hájek.>>>

EP se chystá vyměnit LS za efektivnější euroústavu

Ivana Haslingerová

Není tomu tak dávno od doby, kdy jsme bojovali proti druhé euroústavě zvané Lisabonská smlouva. Nakonec političtí eurohujeři za pomoci Ústavního soudu, psychiatrů vedených Janem Stránským a levicových "intelektuálů" v čele s Michalem Vieweghem uštvali i největšího jejího odpůrce u nás, prezidenta republiky Václava Klause, který tuto listinu jako poslední státník v EU nakonec ratifikoval. Vzpomínám na jeho slova (parafrázuji), že kdyby nebyla přijata tato smlouva, bude vypracovávána třetí, desátá a třeba 59 a proces ratifikace euroústavy už nikdo stejně nezastaví. Tehdy se tomuto názoru někteří smáli s tím, že tato listina bude konečná, neboť je veledokonalá. Jak ukazuje čas, měl ale pravdu pan prezident. V superstátu EU již začaly probíhat procesy, které mají prolomit stávající situaci až za rámec jeho ústavy – Lisabonské smlouvy (LS). Lisabonská smlouva není totiž podle federalistických poslanců EP dostačujícím předpisem na efektivnější fungování EU. Evropským parlamentem je proto podrobně rozpracovávána „Evropská služba vnější akce“ (ESVA) tak, aby se jejím prostřednictvím stal EP hráčem na trhu evropské zahraniční politiky. EP se ji chystá za LS vyměnit.>>>

Brouk Pytlík je proti Václavu Havlovi nula

Petr Paulczynski

Disident, spisovatel, dramatik, prezident a na konec režisér. Renesanční člověk Václav Havel. Leonardo da Vinci  by ustrnul v němém úžasu. Své poslední drama Odcházení se rozhodl Václav Havel dokonce zvěčnit na filmovém pásu. A sám se posadil do režisérské židle. Proč ne, když si všeuměl a vševěd troufá. Drama s rozpočtem 44 milionů korun se má natáčet do konce srpna. Proč však do soukromého projektu vstupuje veřejnoprávní ČT mi uniká. Proč strká peníze od poplatníků-nevolníků do díla, které nikterak příznivě přijato nebylo a to i v celosvětovém kontextu. Vicekancléř Petr Hájek k tomu uvedl: „Tohle je ovšem opravdový skandál. Nejenže Václav Havel má spoustu vlastních peněz na to, aby mohl ze svého riskovat svůj mladický režijní debutantský propadák. Nejenže je nemravné, aby ČT, z miliard, které nám ukradne z peněženek v podobě zákonem přikázaných televizních daní financovala soukromé projekty filmových producentů - navíc obvykle svých kamarádů a přátel. Nejenže celý tento systém pokřivuje a ničí konkurenční prostředí na mediálním a filmovém trhu. Především je ale neuvěřitelné, že do okruhu tohoto mafiánského způsobu "financování" vstoupí i bývalý prezident." A neřekl to jenom Hájek, jehož mohou mnozí zpochybňovat. Řekl to i miláček národa Zdeněk Troška. „Od mnoha lidí jsem slyšel, že pan Havel to nemá zapotřebí a já s tím souhlasím. Svých peněz má dost," populární režisér, kterému ČT odmitla kooperaci na pohádce od Boženy Němcové>>>.

Červencové číslo tištěné revue Fragmenty

Právě vyšlo červencové číslo revue Fragmenty. Získáte ho kliknutím na titulní stranu vlevo nebo na http://www.fragmenty.cz/zz Fragmenty 1007 internet.pdf. Kulturně-hospodářská revue Fragmenty, kterou vydává již patnáctým rokem Kulturní komise ČR vychází na luxusním křídovém papíře gramáže 135 a je určena pro pečlivě vybranou cílovou skupinu vedoucích osobností našeho průmyslu a politiky – presidenta republiky, jeho nejbližší spolupracovníky, senátory, poslance, ministry, finančníky, V.I.P. podnikatele a představitele jejich profesních organizací. Tento výběr dává jedinečnou možnost presentace před vládní i podnikatelskou elitou a zviditelnění se před čtenáři, na jejichž rozhodnutí nejvíce záleží. Zveřejnění příspěvku v revue Fragmenty přináší tudíž možnost bez problémů oslovit právě tuto cílovou skupinu osob s rozhodujícími pravomocemi.

Aby se články dostávaly do povědomí široké veřejnosti bez zpoždění, které nastává u takových periodik, jakým je tištěná verze revue Fragmenty, založila Kulturní komise ČR internetovou podobu revue www.fragmenty.cz, která je denně aktualizována a rozesílána formou avíza e-mailem do počítačů kromě výše uvedených politiků a podnikatelů i více než stovce vlivných mediálních pracovníků – šéfredaktorů a vybraných redaktorů všech důležitých médií včetně televize, rozhlasu a ČTK – jakož i několika stům známých osobností z umění a kultury u nás i v zahraničí. E-zin Fragmenty nekopíruje tištěnou podobu revue, ale velký důraz klade na rychlé sdělení příslušné informace výše uvedeným osobnostem a médiím. Zprostředkujeme tak aktuální informace, na které v denících nezbývá prostor či se z jakéhokoliv důvodu nezveřejní. Navíc je zde dostatek prostoru, takže články nemusejí být kráceny.

Hitler neuspěl, ale Německo Evropu ovládlo přes EU

Petr paulczynski

Panu prezidentovi se zřejmě podařilo opět načurat do mraveniště. Už slyším mravence jak zběsile pobíhají a tenoučkými hlásky volají: "co to zase bylo, co to zase bylo?" Václav Klaus v eseji k šedesátinám klasického liberála Gerharda Schwarze totiž napsal, že Německo získalo mírovou cestou evropskou hegemonii, o níž bezúspěšně vedlo dvě světové války. Myslím, že kritika omezování občanských svobod a trhu, demokracie a národní suverenity,  vzestupu  postdemokracie, mediokracie, budování centralizovaného jednotného superstátu a socialismu je trefou do černého. Přitom však Německo nehodlá nést náklady tohoto  svého "úspěchu", což jasně ukazuje např. řecká krize a německý postoj k ní. Prezidentův názor gradujeve své knize "Smrt ve středu" i jeho kancléř Petr Hájek: „Prohranou válkou neuskutečněný německý projekt, který sice nikdy neodumřel, ale až do počátku devadesátých let jej bipolarita udržovala v rozumných mezích mezistátní spolupráce (EHS), divoce změnil směr a nabral překotnou dynamiku: cílem se stala politická integrace celého kontinentu. Pod vedením socialistické internacionály, propojené s většinou vlád, za zády vlastních občanů začali političtí vůdci rychle vytvářet formální instituce Spojených států evropských.">>>

Knížákova smršť 43

Milan Knížák, generální ředitel Národní galerie v Praze

Volby dopadly dobře i špatně. Dobře v tom, že antiparoubkovská kampaň zabrala a Sociální demokracii nestačily hlasy na to, aby utvořila vládu. Na druhé straně hlad po populistických heslech nasměroval část české společnosti k volbě seskupení zvaného Věci veřejné, jehož program, pokud se vůbec o programu dá mluvit, je nestrukturovaný, nereálný, naivní. Nesdílím názor, že je potřeba stále nových a nových lidi do politiky. Ukazuje se čím dál tím víc (a v západních zemích to dávno vědí), že i politika je profesí, kterou je třeba se naučit. Vládnout je obtížné. Znám takovou situaci dobře ze zkušenosti rektora na vysoké škole. Řada mých kolegů často vehementně vznášela námitky či navrhovala nová opatření, která buď byla zcela nereálná anebo nerespektovala zákony, statut školy či studijní řád. Slovutní profesoři byli trochu líní a ani si nepřečetli, jak má jejich škola fungovat. A taková je většina veřejnosti. Hlavně že halasí proti něčemu, nebo za něco, ale jestli to má smysl, jestli to vůbec jde, o tom většinou nepřemýšlí. V současné situaci ve mně narůstají obavy z nezkušených politiků, aby, puzeni svatou vírou a horlivostí být vrcholně spravedlivý a super demokratický, nenadělali do našich, sice špatně fungujících ale již existujících a pomalu se usazujících demokratických struktur drásavé díry.>>>

Zákulisní partajní čachry při volbě ombudsmana

Martin Stín

Volba významného veřejného činitele- veřejného ochránce práv – nabyla poněkud absurdistánsky fraškovitého charakteru. Prvním krokem k jejímu ztrapnění bylo zvolení vzdoropředsedkyně Nejvyššího soudu ČT Ivy Brožové jednou ze dvou kandidátek  Senátu. Soudce nemůže totiž být současně veřejným ochráncem práv. Druhým krokem je vytvoření účelové koalice sociální demokracie s dvěma stranami vládní koalice, která se shodla na podpoře zvolení senátní kandidátky Anny Šabatové. Volná soutěž kandidátů tak byla zrušena ve prospěch zákulisních partajních čachrů o moc. Volba bude za těchto okolností zcela formální záležitostí: tři zbývající kandidáti ani nemusí do Poslanecké sněmovny chodit, neb byli degradováni do úlohy „křoví“. Pikantnost této taškařici dodává skutečnost, že jedním z vyzyvatelů Anny Šabatové byl podle jejího tvrzení také významný představitel ODS Saša Vondra. Doufejme, že není více poslanců ODS, kteří by byli ochotni domlouvat se s opozicí proti zájmům své strany, jejíž významnou členkou je paní Eva Dundáčková, prezidentova kandidátka na funkci veřejného ochránce práv. Třetím krokem k ztrapnění je sama široká shoda na volbě Anny Šabatové kvůli její podivné účasti na „kuřimské kauze“. Anna Šabatová se do věci namočila tím, že se pokusila pomoci rodině Škrlových získat falešnou identitu pro nynější odsouzenou Barboru Škrlovou, tehdy z neznámých důvodů vydávanou za třináctiletou Aničku. Mučení chlapců ještě v průběhu soudního procesu vysvětlovala jako výraz stresu, který jejich rodině navodila nejistota, zda se podaří získat pro Aničku legitimitu. Mezi uchazeči se také vyskytlprezidentův kandidát John Bok, disident a občanský aktivista. Spolu s ostatními sedmi je z výše uvedených důvodů vyřazen ze soutěže. Funkci veřejného ochránce práv by vykonával s plným nasazením a působil by příliš mnoho potíží všem úřadům, jimž občasné porušování práv a svobod občanů umožňuje pohodlné úřadování.>>>

Konec dobrý, všechno dobré…

Ivana Haslingerová

Poprvé od sametové revoluce hrozilo díky nezodpovědnému chování Mirka Topolánka a jeho pánů Dalíků vážné nebezpečí, že se k moci u nás vrátí po volbách komunisté za pomoci Paroubkových socialistů. Ještě dva týdny před volbami činil náskok socialistů v bývalé baště ODS Praze 10 %. Stalo se ale neskutečné. Právě tento stále se zvětšující pokles preferencí díky klukovinám tehdejšího předsedy ODS korunovaným jeho posledním excesem v Gay klubu přivedl konečně ODS k tomu, že si hodinu po dvanácté, několik týdnů před volbami, zvolila za lídra volební kampaně inteligentního a slušného Petra Nečase, který takřka nelidským nasazením dokázal se svými přáteli strašné skóre s ČSSD téměř vyrovnat a dostat ODS do Parlamentu jako nejsilnější pravicovou stranu. Po zachránění ODS od jisté katastrofy proběhl po dlouhých osmi letech zase noblesní a dělný 21. kongres ODS. A nejenže zvolil Petra Nečase do čela, ale uposlechl dokonce všech jeho přání při volbě místopředsedů. První místopředsedkyní se stala předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová, která s Petrem Nečasem bude tvořit skvělý tandem a bude zárukou pravicové konzervativní politiky, kterou u nás prosazovala ODS pod vedením Václava Klause. Takže přes takřka rok trvající strach z návratu naší země před listopad skončilo vše dobře. Pan prezident jmenoval Petra Nečase premiérem a ten bude muset se svou vládou začít napravovat spoušť, kterou po sobě zanechali ze svých dvou volebních období socialisté a pak zelení mužíci z Topolánkovy vlády. Nezbývá než popřát panu premiérovi i pani předsedkyni, ať jim při jejich nelehké práci dopomáhá Bůh. >>>

Manželka prezidenta republiky Livia a Klausová navštívila Velehrad

Ivana Haslingerová

Paní Livia Klausová zúčastnila slavnostní mše konané v rámci Národní poutě na Velehradě 2010. V předvečer mše svaté se u Baziliky nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje zúčastnila „Večera lidí dobré vůle“, nad kterým převzala záštitu. Ve velehradském Gymnáziu zahájila vernisáž vítězných obrázků V. ročníku soutěže v malování „Cestou dvou bratří" a poté se v rámci Mezinárodního setkání vozíčkářů, setkala před velehradskou Základní školou s vozíčkáři.

 

 

Podle skutků poznáte seriózního člověka

Ivana Haslingerová

„Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale vnitř jsou vlci hltaví. Po ovocích jejich poznáte je. Zdaliž sbírají z trní hrozny, aneb z bodláčí fíky? Takť každý strom dobrý ovoce dobré nese, zlý pak strom zlé ovoce nese. Nemůžeť dobrý strom zlého ovoce nésti, ani strom zlý ovoce dobrého vydávati. Všeliký strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá. A tak tedy po ovocích jejich poznáte je“.
Slova Ježíše Krista z Evangelia sv.Matouše, sedmá kapitola

I přes velké a oprávněné obavy proběhly u nás volby nakonec nečekaně dobře. Stejně jako v mnoha dalších evropských zemích i u nás nahradili voliči ekonomicky naprosto neuvažující socialisty pravicovými seriózními politiky, aby tito napravili spoušť zanechanou rozhazujícími socialistickými vládami. Spoušť, kterou po sobě levicové vlády zanechaly, existuje v celé EU a půjde ji velmi obtížné napravovat. Mnohé státy na to doplatily téměř státním bankrotem. Půjčky, které jim na řešení problémů poskytne EU, aby nepadlo její vysněné euro, jsou vytloukání klínu klínem. Nejdříve Unie od států vybere peníze do svého rozpočtu a pak krachujícím vládám milostivě půjčí na placení dluhů, do nichž se dostaly samy převážně díky jejich tvrdohlavému lpění na nedomyšlené a zbrkle zavedené měně euro. Je potěšitelné, že si nejen občané ČR ale i ti z okolních států uvědomují, že levicové vlády svou neodpovědnou antiekonomickou politikou brání rozvoji a prosperitě a že v konečném důsledku na to doplácejí ti nejchudší, kteří je z hlouposti a neinformovanosti volí. Situace je v současné době radostnější, než doufal i ten největší optimista. V čele vlády stojí konečně po 13 letech zodpovědný a vzdělaný pravicový premiér, který si plně uvědomuje nebezpečí státního bankrotu a je odhodlán mu zabránit, jak jen to bude možné. Občané si totiž stále neuvědomují, že bankrot státu by pro ně znamenal, že by se ráno probudili a místo 1000 Kč by měli v peněžence např. korun padesát. >>>

Prezident se zúčastní oslav u příležitosti 150. výročí narození Gustava Mahlera

Prezident republiky Václav Klaus se ve středu dne 7. července 2010 v 10.30 hodin v Jihlavě zúčastní slavnostního otevření Parku Gustava Mahlera a odhalení pomníku Gustava Mahlera u příležitosti 150. výročí narození tohoto světoznámého českého skladatele a dirigenta. Ve 14.30 hodin pak v mahlerovském rozariu v Kalištích u Humpolce zasadí speciálně vypěstovanou odrůdu růže a v rodném domě Gustava Mahlera navštíví koncert amerického barytonisty Thomase Hamptona. Prezident republiky udělil Mahlerovským oslavám svoji záštitu.

Spiknutí lékařů proti prezidentovi za to, že nepřijal doublethink je hnus

Petr Paulczynski

Včera jsem objevil blog jednoho z těch lékařů, kteří strojili úklad proti prezidentovi Klausovi. To, co předvedl ve svém blogu ambulantní specialista Jan Hnízdil překračuje všechny meze. Uspořádat spiknutí lékařů, které mělo pana prezidenta zbavit funkce z důvodů jeho zdravotní nezpůsobilosti je hnus. Jan Hnízdil je proto pro mě synonymem hnusu, nepřijatelnosti. Další ze spiklenců, Jan Stránský, který dokonce aspiroval na post ministra zdravotnictví za VV, mlžil když tvrdil, že si nepamatuje, že by v korespondenci byla řeč o zbavení prezidenta úřadu. Hnízdil píše,  že "Stránský připravil pracovní verzi návrhu zbavení způsobilosti a prosí o připomínky a doplňky". A co jim tak vadí na Václavu Klausovi? Nevadí Klausův antiekologismus, nevadí Klausův euroskepticismus, ale zásadní problém je Klausova neústupnost, neohebnost a sebejistota, se kterou obhajuje svoje názory. Jinak řečeno, Klausovi se má za zlé, že nepřijal doublethink. Pokud nebudete v prostředí s indexem eurohujerovitosti  poddajní a budete si stát za svými názory, budete mít problém s okolím. Tento problém je akcelerován, pokud umíte váš postoj argumentačně obhájit, získat posluchače na vlastní stranu, anebo ještě dokonce ztrapnit a zostudit oponenta, disponujete vzděláním a znalostmi vyššími než průměr publika a nejste blbý. Klaus splňuje všechny tyto specifikace. Při posuzování vlivu Klause na osud České republiky můžete jako pomůcku vzít dosavadní získané poznatky. Klaus škodí již od roku 1991. Škodí tedy již devatenáctý rok. Podle všeho bychom se tedy již měli smažit v horoucím pekle. Mezitím se naše země úspěšně rozvíjí a získává si respekt. Takže si na závěr položme otázku. Je Klaus vážně psychopat, nebo jsou ti psychiatři co ho chtěli "impíčovat" hovada?>>>

Osobně budu stát v čele reforem

 Petr Nečas

ODS, TOP 09 a VV se dohodly, že obnoví činnost poradního a konzultačního orgánu - Národní ekonomické rady vlády (NERV). Ten bude zajišťovat základní zázemí odborného a analytického charakteru pro důchodovou reformu, daňovou reformu nebo vývoj veřejných rozpočtů. NERV bude mít nově organizovanou strukturu. Bude pracovat v projektových týmech. V rámci Porady ekonomických ministrů vznikne reformní tým, v jehož čele budu stát já jako předseda vlády a jehož členy budou ministr průmyslu a obchodu, ministr financí, ministr práce a sociálních věcí, ministr zdravotnictví a také můj hlavní odborný poradce – bývalý ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Budu tudíž osobně stát v čele chystaných reforem a osobně budu koordinovat práci klíčových rezortů. Cílem bylo vytvořit fungující reformní vládu jako celek. Cílem nebylo dělit si jednotlivé rezorty jako pašalíky a přistupovat ke státu jako ke kořisti. Odmítám, aby na vládní půdě probíhaly jakékoli partajní hrátky. Počítám rovněž se spoluprací s grémiem České bankovní asociace. Důchodová reforma bude vyžadovat silnou politickou podporu a silný politický tah na branku. To může zajistit pouze premiér. Koalice došla také ke shodě v otázce státního rozpočtu. Pro příští rok plánuje úspory ve výši 54 miliard, upravena bude i příjmová stránka ve výši zhruba 20 miliard korun. Naším cílem je, aby deficit státního rozpočtu pro příští rok byl ve výši zhruba 135 miliard korun, což je 3,6% HDP. Je to ještě ambicióznější číslo, než je uvedeno v Konvergenčním programu (4,8% HDP) pro příští rok.

Prezident a premiér k prezidentským volbám v Polsku

Ivana Haslingerová

V Polsku proběhly perezidentské volby. Pouhými třemi procenty hlasů nakonec zvítězil Bronislaw Komorowský nad Jaroslawem Kaczyńským. Prezident republiky Václav Klaus zaslal proto 5. července 2010 blahopřejné dopisy oběma soupeřům. V dopisu Jaroslawu Kaczyńskému poblahopřál k skvělému výsledku v polských prezidentských volbách a v dopisu Bronislawu Komorowskému poblahopřál ke zvolení do funkce prezidenta Polské republiky. Oba dopisy uvádíme v plném znění. Dopis panu Kaczyńskému: "Vážený pane předsedo, dovolte, abych Vám poblahopřál k skvělému výsledku, kterého jste dosáhl v polských prezidentských volbách. I když jste nakonec byl těsným rozdílem poražen, Vaše úsilí, osobní nasazení a působivá kampaň v posledních týdnech je hodna obdivu a současně dokazuje, že ideály a principy, které jste spolu se svým bratrem vyznávali a důsledně prosazovali do praktické politiky, nacházejí v Polsku velkou odezvu. Mohu Vás ujistit, že pozitivně rezonují nejen ve Vaší zemi, ale také u mnoha občanů a politiků za Vašimi jižními hranicemi, mezi něž se se vším  respektem počítám i já sám. Velmi dobře víte, že jsem Vašeho bratra považoval za svého osobního i politického přítele a během jeho funkčního období se vztahy mezi Polskem a Českou republikou dostaly na nebývalou úroveň. Jsem přesvědčen, že k tomu významně přispěla i plodná spolupráce prezidentů obou zemí.

Proč chce být John zrovna ministrem vnitra, aneb Kozel zahradníkem?

Břetislav Olšer

A potom, že televizní Otázky Václava Moravce jsou nudné a asexuální. Možná s muži, ale rozhodně ne, když jsou ve studiu ženy a také Kristýna Kočí z Věcí veřejných. Ta v otázkáchpapouškovala svým slovním kulometem bez tečky ultimativní požadavek na obsazení ministerstva vnitra svým šéfem Radkem Johnem. V opačném případě nepůjdou VV do vlády a basta. Absolutně... Proč to? Prý aby John z pozice ministra vnitra dohlédl na protikorupční opatření, které jsou jedním z hlavních bodů programu VV. Inu, opět dobrá taškařice. Už jednou jsem napsal, o tom, jak zloděj křičí, chyťte zloděje. A jak se za Johna v TV Nova dělaly investigativní reportáže Na vlastní oči...? Posloupnost dějů a fakta v této divné kauze jsou popsána dokonce také v encyklopediích. Některá z nich cituji pouze proto, aby se pan John opět nerozčílil na „lživé“ novináře. Pokud z tohoto přečinu ovšem nenařkne pan vytrucovaný ministr vnitra třeba Wikipédii. Pana Jana Ottu a jeho slovník naučný snad nechá na pokoji...>>>

Jak zamávat s bubeníkem Davidem Vodrážkou…?

Břetislav Olšer

Jediným faktickým vítězem Kongresu ODS se stala Miroslava Němcová, která získala z minima maximum a stala se první místopředsedkyní Občanské demokratické strany, aneb Jak zamávat s floutkem a laciným frajerem Davidem Vodrážkou, starostou Prahy 13. Zapomněl být pověrčivý a tak už není druhým mužem ODS. Potěšilo mě to, jelikož s touto dámou numbre one české politiky mám společný nejen vřelý vztah k prezidentu Václavu Klausovi, ale také ke knížkám. Miroslava Němcová si totiž kdysi založila knihkupectví ve Žďáru nad Sázavou, a proto byla nadšena rovněž v ostravském Domě knihy Librex, kde jí průvodkyni dělala manažerka kulturních projektů Jitka Vaňková.

Předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová s manželem na předvolebním mítinku Petra Nečase na pražské Kampě

Miroslava Němcová prožila zatím poslední volební období ve funkci místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. Tím se málem pasovala do role trpitelky Matky Terezy, jejíž útrapy však byly spíš fyzického rázu, zatímco Parlament ničil psychiku Němcové hlavně arogancí Rathů, Škromachů, Grebeníčků či hloupostí Bursíků, Vlčků, Tlustých, Jacques  či Topolánků a dalších vyžírek daňových poplatníků. Největší trápení patrně prožívala při volbě prezidenta Václava Klause, při té nejtrapnější a historicky poslední parlamentní frašce všech dob, naštěstí s happy endem.  Držme paní Němcové palce, aby zůstala ne novou ani starou, ale dobrou tváří nejen ODS co nejdéle. A též na postu staronové předsedkyně Poslanecké sněmovny. >>>

Naše republika má skvělého premiéra!

Ivana Haslingerová

Naše republika dostala 28. června 2010 krásný dárek. Prezident republiky Václav Klaus jmenoval do funkce jejího premíéra předsedu ODS RNDr. Petra Nečase.

Snad netrefněji reagoval na tuto zprávu Jaromír Jágr: "Pokud lidi nebudou Nečasovi věřit a souhlasit s ním, tak už nevím, koho by tam chtěli. To se na mě nezlobte. Příhodnějšího a čestnějšího člověka už nenajdeš. Koukal jsem na kongres ODS a nadchlo mě, jakým směrem se vydali. Dokonce jsem se na to koukal místo fotbalu. Ale to se není čemu divit, tam stejně nepadají góly. Jsem rád, že jsem ODS volil. Pokud budou takhle pokračovat, tak nemám žádné starosti".

 

 

 

„Budu pracovat velice tvrdě spolu se svými kolegy na tom, abychom mohli co nejdříve představit vládu České republiky. Tato země potřebuje stabilní vládu, vládu, která bude pracovat na základních problémech, které této zemi hrozí. Je to rozpočtová otázka, musíme velice aktivně přistoupit ke státnímu rozpočtu,“ řekl po jmenování do funkce premiér Petr Nečas.

 

 

 

 

 

Jsem přesvědčen, že tento vysoký úřad se dostává do správných rukou. Věřím, že se Pertu Nečasovi v brzké době podaří sestavit vládu. Pevně věřím, že tento svůj nelehký úkol zvládne ke spokojenosti všech,“ řekl ke jmenování Petra Nečase prezident republiky Václav Klaus.

 

Bůh Vám žehnej, pane premiére!

 

Unikátní výstava ke 400 letům od narození Karla Škréty

Ivana HAslingerová

Národní galerie v Praze ve spolupráci se Správou Pražského hradu a Arcibiskupstvím pražským připravuje pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause a za podpory Ministerstva kultury České republiky, jakož i řady dalších významných kulturních a společenských institucí nejrozsáhlejší výstavu našeho nejvýznamnějšího barokního umělce Karla Škréty. Výstava „Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo“se uskuteční v termínu 26. listopadu 2010 – 10. dubna 2011 ve Valdštejnské jízdárně a v Jízdárně Pražského hradu v Praze. Vedle prací samotného Škréty představí také díla jeho syna Karla Škréty ml., práce Škrétových žáků a dílenských spolupracovníků, jakož i vybrané ukázky z děl umělců, s nimiž se Karel Škréta setkal během svého pobytu v Německu a v Itálii, případně obrazy, na které navázal a jimiž se nechal inspirovat ve své vlastní tvorbě. Rozsah projektu je srovnatelný například s rozsahem výstavy Albrecht z Valdštejna, ale koncepcí a charakterem vystavených uměleckých děl  bude zcela jiný. Jedním z hlavních exponátů budou oltářní obrazy Karla Škréty z kostela Panny Marie před Týnem na Starém městě pražském.>>>

 

Lisabonskou smlouvu má nahradit "Evropská smlouva vnější akce"

Ivana Haslingerová

Za léta mapování přednášek, které pořádá předseda europoslaneckého klubu ODS a místopředseda Skupiny evropských konzervativců a reformistů (EKR) v Evropském parlamentu ing. Jan Zahradil, jsme si zvykli, že se na nich dozvíme vždy něco nového, o čem se na naší politické scéně ještě neví nebo se tomu nepřikládá ta důležitost, jakou to má. Nezklamala ani konference „Rozvojová politika ČR a EU: Partnerství místo konkurence“, kterou pořádal spolu s ředitelem Liberálně konzervativní akademií CEVRO Jiřím Kozákem v jejím sídle v Měšťanské besedě v Praze. Jan Zahradil má obavy ze dvou procesů, které v EU nyní probíhají a které mají prolomit stávající situaci až za rámec Lisabonské smlouvy (LS): Procesem, kterého se pan europoslanec obává, je ten, že takzvaná „Evropská služba vnější akce“, která byla vytvořena v LS pouze pro možnost zřízení postu představitelky pro zahraniční politiku, je nyní v EP podrobně rozpracovávána. „Někteří europoslanci se ji snaží zkoncipovat jako orgán, který bude pracovat při EK, což se původně vůbec neplánovalo. Chtějí „Evropskou službu vnější akce“ přičlenit k EK a kontrolně ji podřídit EP, přestože „Evropská služba vnější akce“ měla být nezávislým orgánem. Tito europoslanci chtějí „Evropskou službu vnější akce“ využít na to, aby se jejím prostřednictvím stal EP hráčem na trhu evropské zahraniční politiky.“ Lisabonská smlouva není totiž podle federalistických poslanců EP dostačujícím předpisem na efektivnější fungování EU. Nyní se proto koncipuje "Evropská smlouva vnější akce", která se bude rozvíjet podobně jako LS a EP se chystá ji za LS vyměnit. Personálně bude obsazena pěti silnými státy. >>>


Na Pražský hrad se na čas vrátil nejslavnější portrét Rudolfa II.

ivana Haslingerová

Ve středu 23. června 2010 v 11.00 hodin byl ve zvláštním režimu pod bezpečnostním dohledem vyjmut z klimatizované transportní schrány, odborně zkontrolován expertem z Vídně a následně instalován na místo určení v Císařské konírně Pražského hradu braz od dvorního malíře a důvěrníka císaře Rudolfa II. Hanse von Aachena. Aachenův portrét Rudolfa II. Pražskému hradu zapůjčilo slavné vídeňské Kunsthistorisches Museum. Obraz je součástí vůbec první Aachenovy souborné monografické výstavy.

Aachen působil v době pozdní renesance na mnoha evropských dvorech a svou kariéru dovršil na Pražském hradě jako dvorní malíř a důvěrník císaře Rudolfa II.

V úterý 29. června 2010 v 18.00 hodin zahájí v Rudolfově galerii Pražského hradu výstavu "Hans von Aachen (1552-1615): Malíř na evropských dvorech" prezident republiky Václav Klaus, který nad ní převzal záštitu. Jedná se o skutečně mimořádnou výstavu a jak věříme i mimořádný zážitek.

 

Miroslava Němcová vrátí PSP ČR noblesu

Ivana Haslingerová

Velmi rádi přinášíme tuto dobrou zprávu: Do čela Poslanecké sněmovny parlamentu ČR byla zvolena první místopředsedkyni občanských demokratů Miroslava Němcová. Z dvou set poslanců bylo pro tuto kandidátku 118, což je stoprocentní počet poslanců nové koalice. Dá se očekávat, že tato noblesní politička vrátí naší nekulturně se chovající Sněmovně po mnoha letech opět noblesu a učiní jí dělnou, nikoliv pouze exhibičním divadlem kdo koho víc urazí. Svědčí o tom i její následující slova. „Ráda bych usilovala především o to, aby se styl v Poslanecké sněmovně změnil právě ke korektnímu jednání a slušnější atmosféře,sdělila našemu listu právě zvolená předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. „Jsem velice rád, že byla zvolena Miroslava Němcová. Je to kvalitní, charakterní člověk, který dá Poslanecké sněmovně důstojnou tvář, a to je po čtyřech letech právě to, co Poslanecká sněmovna potřebuje. Chtěl bych také poděkovat všem 118 poslankyním a poslancům, kteří dali hlas paní Miroslavě Němcové. Chci říci, že si spolupráce mezi ODS, TOP 09 a VV velmi vážím a že se v tomto projevila jako výraz vzájemné důvěry,“ doplnil sdělení paní předsedkyně předseda občanských demokratů Petr Nečas. Potěšitelné rovněž je, že nově zvolená předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová od začátku svého působení bude mít za cíl šetřit, a to například avizovaným snižováním počtu funkcionářů nebo citlivým omezením počtu zahraničních cest.

Prezident bude hostem pořadu „Nedělní partie“

Prezident republiky Václav Klaus bude v neděli dne 27. června 2010 v 11.00 hodin hostem v pořadu televize Prima – Nedělní partie.

Pod vedením doktora Nečase přestane být ODS rozkročeným netvorem

Ivana Haslingerová

Po 21. Kongresu ODS nám přišlo do redakce velké množství mailů a dopisů. Většina pisatelů se táže na totéž co pan Stanislav Přibyl. Proto odpovědí jemu odpovídám i jim a děkuji za všechny tyto dopisy, které jsou pro moji práci opravdu povzbuzením, že ji snad nedělám zbytečně. Pan Přibyl píše: "Vážená paní Haslingerová, jestlipak jásáte z nového vedení ODS? Němcová mj. popřela Topolánkovy žvásty o tom, že Klaus jeho vládu svrhnul „podle Paroubkových not“. Musíte o tom moc a moc napsat! Taky že se překonává schizma ODS s Klausem. Doufám, že jste vyzobala vše pozitivní, co tam o svém zakladateli kdo řekl. Všiml jsem si, že paní Černochová na kongresu hovořila o víře a že je petr Nečas katolík, že má jméno apoštola Petra, zmínila i Krista. Tak vidím, že ty lidovce opravdu nepotřebujeme. Ti to říkali z povinnosti, zatímco v ODS to říká ten, kdo to tak cítí, aniž z toho něco „má“."Vážený pane Přibyle, to si pište, že vejskáme! Se zvolením pana Nečase jsme počítali, ale že to dopadne tak skvěle i s jeho místopředsedy, to předčilo očekávání snad každého. Paní Němcová je spolu s ním zárukou, že se ODS neodkloní od jejího původního směřování - pravicové konzervativní strany. Je prověřena dvaceti lety pevných a neměnných postojů a velmi si jí vážíme. Tandem Němcová Nečas je snem každého autentického pravičáka v ČR.>>>

Petr Nečas: "Nechceme, aby ve vedení seděl zástupce KSČM!"

Martin Kupka

Vyjednávací týmy ODS, TOP 09 a VV (K9) se dnes dohodly na snížení počtu místopředsedů a na složení předsednictva Sněmovny. Předsedu či předsedkyni Poslanecké sněmovny bude nominovat ODS, křesla dvou místopředsedů nominuje TOP 09 a VV a jedno křeslo místopředsedy bude obsazeno ČSSD. Současně se dohodly, že předsedové těchto tří stran pošlou dopis ministru financí ohledně ekozakázky. „Došli jsme ke společnému rozhodnutí, že nechceme, aby ve vedení seděl zástupce KSČM,“ prohlásil předseda ODS Petr Nečas. Uvedl zároveň, že o nominaci konkrétního člověka na místo předsedy Sněmovny rozhodne zítra poslanecký klub ODS. „Já můžu už nyní říct, že budu navrhovat 1. místopředsedkyni ODS Miroslavu Němcovou,“ oznámil Nečas.  Předsedové stran rodící se koalice se zároveň dohodli, že pošlou dopis ministru financí ohledně ekozakázky. „Budeme žádat ministra financí o písemné potvrzení, že když vláda žádnou nabídku nevybere a nevyhlásí vítěze, že nevzniknou státu žádné závazky, ani hrozby arbitráží a soudních sporů,“ upřesnil Nečas. Vyjednávací tým ODS se dnes poprvé sešel v novém složení. Davida Vodrážku nahradila čerstvě zvolená 1. místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová.

 

 

Vstříc novému osudu

Ivana Haslingerová a Jiří pancíř

Stal se zázrak! Jinak neumíme vyjádřit pocity z 21. Kongresu ODS. Ještě než začal, cítili jsme podobnou atmosféru uvolnění a radosti všude kolem, jako kdysi na Kongresech za předsednictví otce zakladatele. Všichni byli natěšeni, že zvolí Petra Nečase a ODS se stane opět tou důvěryhodnou stranou, jakou byla kdysi za profesora Klause.

Výsledek Kongresu ale předčil očekávání i těch největších optimistů.Nejenže se stal doktor Nečas předsedou, ale jeho první místopředsedkyní se stala paní Miroslava Němcová. Při této zprávě nám okamžitě vytanulana mysli poslední ideová konference před volbami v roce 2002 v pražském paláci Žofín s příznačným názvem "Vstříc novému osudu". Byla tam tehdy atmosféra podobná té dnešní v Clarionu. Také tam tehdy zářil Petr Nečas, Miroslava Němcová a další z těch, kteří byli zde přítomni. Delegáti se ukázali být vyspělými osobnostmi a volby dopadly tak, jak nejlépe šlo. I když vše dopadlo jak mělo, nebude to mít ani on ani jeho tým lehké. Pošramocenou pověst je vždy těžší napravovat, ale věříme, že to společně zvládnou. Samozřejmě se ke kongresu vrátíme podrobněji. Dnes pouze přejeme, aby jeho protagonisté vyšli opravdu vstříc novému osudu se vztyčenou hlavou a ať jim k tomu dopomáhá Bůh!>>>

VV musí začít zaujímat jasná pravo-levá stanoviska

Petr Žák

Uvažovat o pravo-levosti strany Věci veřejné je docela zajímavé téma. Myslím, že by se nemělo zapomínat na to, že VV vznikly jako ryze komunální záležitost v Praze. Vodovod nebo vydláždění chodníku samozřejmě nemá ani pravé ani levé řešení. Právě tak lukrativní obecní zakázky, o které asi prapůvodně šlo... Pokud se ale tato strana vinou neschopnosti těch etablovaných  dostala do vyššího patra politiky, pak už bude muset - ať chce nebo nechce - zaujímat stanoviska v klasickém pravolevém gardu. To, jak má být silný stát, jaké má být přerozdělování jeho výnosů - zejména daní, kolik svobody stát dopřeje svým občanům, jakou míru tzv. solidarity nařídí stát schopným a pilným vůči neschopným a líným, kolik pravomocí přenechá eurobyrokracii... atd.. To už vyžaduje jistý světový názor, jisté hlubší názorové zakotvení, čili i pravicový nebo levicový přístup, ať už to tak budeme nazývat nebo ne. Zde se už s lacinými hesly, o tom jak všichni kradou, jenom my ne (inu, neměli jsme příležitost...) nevystačí. Tvářit se jako nějací mudrcové nad věcí, je možná krátkodobě atraktivní pro nezorientované voliče, ale  dlouhodobě je to neudržitelné. Nakonec budou muset i VV takříkajíc odkrýt karty ... I když mám pocit, že s touto podivnou stranou ještě budou v rámci budoucí koalice nemalé problémy, trochu doufám, že její fundament v podnikatelských kruzích i jisté intelektuální zázemí jí nakonec zákonitě přivede spíše doprava (což samozřejmě nevylučuje určitou míru levicové populistické rétoriky, na kterou lze vždy nemálo troubů nalákat...).

Petr Nečas  musí ODS navrátit její bývalý glanc

Ivana haslingerová

Je obecně platnou poučkou, že čím větší je ekonomická krize, tím větší je příklon voličů k pravicovým stranám založeným na konzervativní a liberální ideologii. Dokladem toho je, že dnes jde země EU, v nichž vládnou socialisté, spočítat na prstech jedné ruky. Bohužel naše největší pravicová strana této výhody nevyužila. Díky arogantní a furiantské politice Mirka Topolánka naopak ztratila 800 000 voličů, a to i přesto, že pod několikatýdenním vedením Petra Nečase stáhla náskok před ČSSD, který ještě dva týdny před volbami byl kolem 10 %. Lidem se právem nelíbilo, že místo toho, aby ODS řešila ekonomické problémy státu, řešila stále své žabomyší vnitřní spory. Na štěstí již nyní stojí v čele naopak osobnost, která ví, že „machrování není vysokou školou politiky, ba naopak, že je jistou cestou k degradaci a ztrátě společenského vlivu.“ Osobnost, která ví, že „do politiky patří idealismus jako  esence politické moudrosti, zvláště, je-li ve správném poměru k bytostnému pragmatismu a ke schopnosti stát oběma nohama na zemi. “

Tato změna ve vedení ODS je začátkem a nejen občané, ale i pan prezident ve své zdravici Kongresu očekává, že je jen předstupněm změn hlubších“. Jako člověk, který tuto stranu spoluzakládal a dlouho řídil i jako prezident republiky popřál Václav Klaus novému vedení ODS  dostatek sil, invence a odvahy. A nebyl by to pan profesor ekonomie, aby nepřipomněl, že „za jeho vedení ODS odmítala zákulisní hry různých, za elitní se považujících nátlakových a zájmových skupin, které o standardní politiku nemají zájem. Odmítala, v souladu s tezí Miltona Friedmana, že je pro trh, nikoli pro byznys, nikoli přeměnou v nástroj lobbystických skupin. Stane-li se Občanská demokratická strana znovu důvěryhodnou, jednotnou a ideově pevnou pravicovou stranou, může v tom sehrát podstatnou roli.“ Závěrem pan prezident vyjádřil víru, že  nejen v bezprostřední budoucnosti, kdy se ODS pravděpodobně bude podílet na správě země jako jedna z koaličních stran, ale i v budoucnosti vzdálenější bude moci pociťovat hrdost na to, že větší část svého politického života spojil s ODS.  Věříme, že mu toto přání Petr Nečas vyplní a že třeba pan prezident vyslyší volání mnoha delegátů po jeho návratu mezi její členy.>>>