Mariánský kult je zárukou důstojnosti žen bez pocitů mužů, že jsou diskriminováni Doporučený

J.Em. Dominik kardinál Duka, OP, arcibiskup pražský a primas český J.Em. Dominik kardinál Duka, OP, arcibiskup pražský a primas český snímek Ivana Haslingerová Fragmenty

Mariánský kult je skutečnou zárukou rovnoprávnosti a důstojnosti žen, aniž by muži museli mít pocit, že jsou diskriminováni či odstrčeni. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie je starobylý svátek, který spojuje západní a východní církev. Ovšem lze také říci, že je to nový svátek pro západní církev, a to na základě prohlášení skutečnosti Nanebevzetí Panny Marie za dogma papežem Piem XII. v roce 1950.Vyslovíme-li slovo padesátá léta, pak nás, starší pamětníky, zamrazí. Neuplynulo ani pět let po skončení druhé světové války a začíná v době studené války stalinský teror, který zasáhl celou střední a východní Evropu. Jsou to léta, která se zapsala do dějin našich národů, našich zemí. Jsou to ale také roky statečného odporu reprezentovaného naší církvi postavami čtyř primasů: kardinála Józsefa Mindszentyho, Josefa Berana, Aloise (Aloysius) Stepinace a Stefana Wyszyńského. Můžeme s plnou vahou říci, že papež Pius XII. a zmínění kardinálové, reprezentanti Církve, nezklamali.

Tak jako v celé historii známe Pannu Marii jako velkou ochránkyni v zápasu o svobodu, nejenom Církve, ale člověka, ať už to byl Beograd, Lepanto, Vídeň, nebo zápas ve kterém nás provázelo poselství Panny Marie z Fatimy s ujištěním o konečném vítězství: „Mé neposkvrněné srdce zvítězí.“ Seznámením se s textem fatimských tajemstvích je Pius XII. veden ve svém pontifikátu zasvěcením Panně Marii. V této linii můžeme také chápat prohlášení dogmatu o Nanebevzetí Panny Marie z 8. prosince 1950. Zde můžeme připomenout, že právě dnes, 13. srpna 2017 je sto let, kdy se Panna Maria zjevuje malým dětem, pasáčkům na Cova da Iria a znovu připomíná, aby se denně modlili růženec, aby se hodně modlili a přinášeli oběti za hříšníky, protože mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje a nemodlí.

(V ARCIBISKUPSKÉ KAPLI SE KAŽDÉHO 13. DNE V MĚSÍCÍ KONÁ MODLITBA K PANNĚ MARII FÁTIMSKÉ http://fragmenty.cz/index.php/civilizace-vs-islam/cirkev-a-moralka-naroda/item/1783-v-arcibiskupske-kapli-se-kazdeho-13-dne-v-mesici-kona-modlitba-k-panne-marii-fatimske, v článku je uvedeno proč se tak děje a co pro katolickou církev Panna Maria znamená - pozn. redakce)

Čtení z Janovy Apokalypsy nám představuje Pannu Marii jako ženu oděnou sluncem a současně ji chápeme jako sionskou dceru jeruzalémskou. To je zosobnění Izraele, a to jak staré, tak nové smlouvy. Její zápas s rudým drakem je i zápasem o záchranu, o vysvobození ze zhouby a otroctví. A v duchu Druhého vatikánského koncilu můžeme říci, že tento text se týká jak židovského národa, tak křesťanů. Je to pro nás dnes i připomínka, že tam, kde bují antisemitismus, je ohrožena a pronásledována i Církev. A naopak, tam, kde byla a je pronásledována Církev, byli pronásledováni i Židé. O tom svědčí i antijudaismus obou diktatur, které vyplnily dějiny 20. století apokalypsou hrůz. Ovšem dnešní slavnost hovoří také o záchraně Mariiných dětí. Každá matka miluje své děti nerozdělenou láskou, a tak slavíme dnes i my svátek vítězství a záchrany, která se dotýká každého z nás, mužů, žen i dětí.

Slavnost K svátku Nanebevzetí Panny Marie v maďarském Mátraverebély-Szentkútu nemá pouze mariologický rozměr, ale musíme také obrátit svůj zrak ke Kristovu vzkříšení a nanebevstoupení.

Kázání z Mátraverebély-Szentkút

S Kristem a jeho oslaveným tělem vstupuje lidstvo do Božího tajemství života a lásky.

Skutečnost, která dává odpověď na problém zla, zrady, smrti a přitakává konečnému smyslu lidského života, v kterém zápas a láska překračují hranice časoprostoru, a tak vstupujeme do věčného života. Nanebevzetí Panny Marie, kterému předchází i její vzkříšení, jenom potvrzuje skutečnost, že v Kristu, druhém Adamovi, je otevřena tato naděje každému člověku, který nerezignuje a ví, že zápas či volba mezi dobrem a zlem není pouhou zábavou či náhodou, ale plnou realizací svobody, která je prostorem pro naplnění lidského údělu. Skutečnost této pravdy naší víry, která se dotýká Krista a jeho matky zakládá skutečnou rovnoprávnost a důstojnost muže a ženy v Božím plánu, Božím království. Ptejme se tedy, zda nalezneme podobnou odpověď v ostatních kulturách a náboženstvích. Mariánský kult je skutečnou zárukou rovnoprávnosti a důstojnosti žen, aniž by muži museli mít pocit, že jsou diskriminováni či odstrčeni.

Úryvek z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům nám plně potvrzuje zmíněna slova a dává za pravdu, že velká mariánská slavnost je také slavností Ježíše Krista, jejího Syna. Lukášův úryvek, který nám přináší Mariin chvalozpěv Magnificat je výzvou i pro nás, abychom dokázali slavit svátky naší víry s radostí a odhodláním. Jenom tak můžeme dokázat dnešnímu světu, že jsme skuteční křesťané.

+Dominik kardinál Duka, Kázání K svátku Nanebevzetí Panny Marie v maďarském Mátraverebély-Szentkútu 

 Snímek, archiv ascibiskupství pražského

Nejnovější od J. Em. DOMINIK KARDINÁL DUKA, OP, arcibiskup pražský a primas český

Související položky (podle značky)

Právě přítomno: 182 hostů a žádný člen

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

VIDEO ZPRÁVY

 Jan Skopeček nesouhlasí s Jiřím Dolejšem v postoji k projednávaného rozpočtu 

 

Kardinál Dominik Duka zve každého 28. dne v měsíci od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibám za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %