Alláh islámu není totožný s Trojjediným Bohem křesťanů! Doporučený

  • středa, říj 07 2015
  • Napsal(a)  + Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

V současné době probíhá masová islamizace Evropy, kterou prosazuje USA spolu s Vatikánem. Pseudopapež František  vyhlásil 6. 9. 2015 likvidační program křesťanství i evropské civilizace. Požaduje, aby v celé Evropě byla do každé farnosti, do každého kláštera i na každé poutní místo přijata tzv. muslimská rodina. Toto je zrada víry a nekompetentní zasahování do suverenity jednotlivých evropských států. Ovocem Františkova „milosrdenství“ má být celoplošná islamizace Evropy prostřednictvích suicidních katolíků.

Na sněmu v Konstantinopoli byl v roce 1180 přijat článek prohlašující, že Alláh není Bohem Bible. Sněm ustanovil, že všichni muslimové, kteří by chtěli přijmout křesťanskou víru, musí před přijetím svátosti křtu vykonat obřad odřeknutí se Alláha a jeho proroka Mohameda. Tato praxe byla realizována i v pravoslavné církvi v Rusku, kde žily muslimské menšiny.

Apologety křesťanské víry proti islámu

Apologety křesťanské víry proti islámu byli na Východě např.: sv. Jan Damašský, Bartoloměj z Edessy, konstantinopolský patriarcha Gennadios; na Západě: sv. Tomáš Akvinský, opat Petr z Cluny, Raimundus Lullus, dominikánský mnich Richard, , Juan de Torquemada.

Ježíš Kristus zemřel na kříži za naše hříchy a třetího dne vstal z mrtvých, a to historicky a reálně. Jeho vzkříšení je největším důkazem, že vše, co v evangeliu řekl, je pravda. Vzkříšení Ježíše Krista je zároveň důkazem Jeho Božství. On přijetím naší lidské přirozenosti skrze Přesvatou Bohorodičku a Ducha svatého zjevil tajemství svaté Trojice: Bůh je jeden, a existuje ve třech osobách – Otec, Syn a Duch svatý.

Hereze o lživé totožnosti Alláha a Trojjediného Boha byla nepřímo vyhlášena na II. vatikánském koncilu deklarací Nostra aetate (1965). Sami muslimové ale tuto herezi popírají.

Pokud by zde byla jednota, pak by nebyl dán v Koránu příkaz, aby muslimové zabíjeli jinověrce a především „lidi Smlouvy“, to je židy a křesťany. Proto Bůh křesťanů a v islámu Alláh jsou dvě diametrálně rozdílné bytosti.

Bible svědčí: „Kdo nemá Syna, nemá ani Otce.“ Proto pravdiví katolíci a pravoslavní nikdy neztotožňují křesťanského Boha Otce s Alláhem, který si žádá krvavé vyhlazení všech křesťanů. Konkrétně jim rituálně odřezávají hlavy a přitom se modlí k Alláhovi. Toto připomíná přinášení lidských obětí v pohanství.

Současní heretici s tzv. duchem ekumenismu a mezináboženského dialogu klamou prosté věřící takzvanými modlitbami za mír a různými gesty. Jan Pavel II. líbá Korán a modlí se s pohany, kteří „obětují démonům“ (1Kor 10,20).

Je třeba vědět, že Alláh islámu není totožný s Trojjediným Bohem křesťanů! 

+ Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr,+ Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 Doněck – Praha, 5.10.2015

Právě přítomno: 138 hostů a žádný člen

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

VIDEO ZPRÁVY

 Jan Skopeček nesouhlasí s Jiřím Dolejšem v postoji k projednávaného rozpočtu 

 

Kardinál Dominik Duka zve každého 28. dne v měsíci od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibám za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %