Primas český Dominik kardinál Duka zasvětil náš národ Panně Marii a skrze ni Bohu Doporučený

J. Em. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup Pražský a primas český J. Em. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup Pražský a primas český snímek Ivana Haslingerová, Fragmenty

Letošní slavnosti Dny lidí dobré vůle  na Velehradě k poctě soluňských věrozvěstů Cyrila a Metoděje navštívilo kolem 50 000 občanů. Většina z nich si nenechala ujít poutní mši svatou slouženou na nádvoří velehradské baziliky arcibiskupem pražským a primasem českým J. Em. Dominikem kardinálem Dukou OP. A letošní mše svatá byla letos opravdu mimořádná. U příležitosti 100 let suverénního českého státu zasvětil otec kardinál v průběhu slavnostní mše svaté náš národ Panně Marii a skrze ní Bohu. A k podtržení tohoto slavnostního okamžiku pražské arcibiskupství umístilo na oltář jako svědka lebku manželky prvního našeho krále Bořivoje sv. Ludmily, která stála na počátku naší státnosti. Podle slov kardinála Duky chce tímto gestem z Velehradu učinit Hrad víry naší křesťanské civilizace, protože Velehrad reflektoval od doby uznání prvního českého království v čele s manželem sv. Ludmily Bořivojem všechny významné události naší země.

Na Velehradu bylo do té doby poprvé v naší historii uznáno okolními křesťanskými králi území, na němž se do té doby nacházelo pouhé pohanské barbarské hradiště Velegrad za státní útvar a jeho vládce mohl dostat titul krále. Stalo se tak díky přijetí křtu jeho pohanského knížete Bořivoje z rukou arcibiskupa Metoděje. Po přijetí křtu získal kníže Bořivoj jako první náš panovník titul krále. V průběhu dalších staletí se na Velehradě reflektovaly i další významné události naší země - roky 1278, 1378, 1618,1648, 1848, 1938, 1948, 1968, neboť byl pro naše předky symbolem zápasu za svobodu vedoucí k vyhlášení naší první státnosti. Dodnes nám toto připomíná slavné Palladium země české, které dostala kněžna Ludmila při svém křtu z rukou arcibiskupa Metoděje. 

Otec kardinál vzpomenul těchto několik výročí k významným datům české historie končícím osmičkou ale s pokáráním, že k nim vyjadřujeme nedostatek vděčnosti, úcty a opravdové solidarity. Důrazně nás pokáral, že jsme je v průběhu staletí pokřivili špatným jednáním, nevěrností, zbabělostí a mnohdy dokonce i zradou. 

Mons. Jan Graubner doplnil, že je možné vše ještě napravit, když se necháme vést boží moudrostí a budeme-li žít  jako zasvěcení Bohu skrze  Pannu Marii. Vysvětlil, co znamená zasvěcení: Zasvětit se znamená svěřit, odevzdat, dát se nejen do ochrany, ale i plně k dispozici. Zasvětit se Panně Marii znamená rozhodnout se patřit jí, být jako ona, která nechala působit Boha, nechat ji působit ve svém životě. Zasvětit se znamená společně slíbit, že nechceme žít jen pro sebe, ale také pro Ježíše uprostřed nás, a společně vydávat světu svědectví o něm. Jako společenství chceme být Marií, která dává světu Spasitele Ježíše. To může být nejcennějším darem pro naši společnost, která pak už nebude bez Boha, ale dostane příležitost objevit Boží moudrost, krásu křesťanské kultury a mír plný naděje,“ vysvětlil Mons. Graubner a prohlásil mši svatou za zasvěcující. 

Na slova Jana Graubnera plynule navázal obřad vyznání víry s obnovou křestního vyznání a zasvěcením se Panně Marii

Chceš jako Maria žít podle Božího slova, aby se vtělovalo do tvých skutků? Chceš jako Maria hledat dobro druhých? Chceš jako Maria přispět k povznesení naší kultury úctou ke každému člověku?“ ptal se kardinál Duka desetitisíců přítomných a ti na jeho otázky odpovídali svým „Ano“.

Poté  v závěrečné modlitbě tohoto obřadu primas český Dominik kardinál Duka zasvětil Panně Marii a skrze ni Bohu celý náš národ,  aby v nás i skrze nás mohl budovat své království pravdy, spravedlnosti, lásky a pokoje.

A tomuto nádhernému aktu zasvěcení národa Panně Marii byla svědkem na oltáři svatá Ludmila, manželka prvního našeho krále

A olomoucký arcibiskup Jan Graubner k tomu uvedl: „Svatá Ludmila, světice, kněžna, babička a vychovatelka svatého Václava je ženou, která stojí na počátku křesťanské identity našeho národa, české státnosti i výchovy k pravdě a lásce. Zde začal její nový život  pramenící ze křtu a pokračoval v Čechách. Právem je sv. Ludmila první českou světicí – ženou. Těším se, že ji budeme moci znovu přivítat na Velehradě a připomenout si, co vše v roli manželky, matky, babičky a vychovatelky pro náš národ často spíše skrytě učinila.“ 

 

Slavnostní mši celebroval kardinál Dominik Duka.

FOTO: Aleš Fuksa, novinky.cz

Zveřejněno v CÍRKEV

Nejnovější od IVANA HASLINGEROVÁ

Související položky (podle značky)

Právě přítomno: 125 hostů a žádný člen

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

VIDEO ZPRÁVY

 Jan Skopeček nesouhlasí s Jiřím Dolejšem v postoji k projednávaného rozpočtu 

 

Kardinál Dominik Duka zve každého 28. dne v měsíci od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibám za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %