Vytisknout tuto stránku

Vyšla další nejčtenější a nejrozšířenější kniha světa - Bible Reynek Doporučený

Vydavatelství Euromedia Group, k.s., Andrease Kaulfusse vydalo po Bibli Dalí další jedinečnou bibli v tzv. jeruzalémském překladu Františka X. a Dagmar Halasových, obohacenou tentokrát o dosud nepublikovaný soubor 105 dokonale reprodukovaných grafik významného českého malíře a básníka Bohuslava Reyneka nazvanou Bible ReynekProtože se jedná o ucelený soubor z Reynekova díla, obsahuje kromě biblických námětů vážících se k obsahu biblických textů i motivy všedního života, které však autor zobrazuje s takovou něhou, že do knihy zapadají aniž si čtenář uvědomuje, že to nejsou ilustrační obrázky jako tomu bylo u Dalího, který ke svatým  textům tvořil působivé expresivní ilustrace podle toho jak na něj zapůsobily. Podrobně jsme o této události psali v článku Senátem zněl sborově Otčenáš.  První vydání Jeruzalémské Bible u nás tzv. Bible Dalího vyšlo jen ve 444 tiscích a bylo v knihkupectvích i přes značnou cenu okamžitě rozebráno. Věřme, že i Bible Reynek se bude stejně líbit.

 

 Bible Reynek vznikla ve spolupráci významných osobností současného českého knižního designu - prof. Ing. Arch. Zdeňka Zieglera, který navrhl podobu obálky a Aleše Najbrta, který ve svém studiu vytvořil celkové grafické řešení publikace. Obálka z režného plátna je opatřená reliéfní ražbou reprodukce grafiky Bohuslava Reynka „Ukřižování“. Pro milovníky krásných knih vychází podobně jako Bible Dalí opět i v luxusním zpracování s elegantní světlou koženou vazbou s reliéfní ražbou a vloženou ilustrací na obálce. Je opatřena zlatou ořízkou, v níž je ještě provedena reliéfní ražba jména REYNEK. Celkový náklad tohoto vydání je pouhých 250 kusů a jeho unikátnost je dána také faktem, žekaždá z těchto knih je opatřena jedním originálním tiskem grafického listu, vytištěném  v grafické dílně pana Milana Dřímala v Praze z původních matric Bohuslava Reynka, které k tomuto účelu laskavě poskytla vnučka autora paní Veronika Reynková a její Nadace Reynek. Vzácnou Bibli Reynek v tomto provedení lze objednat na internetu za 65 000 Kč. I když běžná verze knihyneobsahuje originál grafického listu je její grafické zpracování velmi kultivované a vnitřní grafické řešení je téměř totožné s luxusní verzí Bible Reynek. Bibli v tomto provedení lze zakoupit u vybraných knihkupců za 7 600 Kč.

Bible Reynek je přesným překladem Jeruzalémské Bible

Ale i když si tyto knihy knih zaslouží krásnou úpravu, je podstatný především jejich obsah, který je zpracován přesně podle textu Jeruzalémské Bible (JB). Vydání Jeruzalémské bible  obsahuje plné znění 47 knih Starého a 27 knih Nového zákona včetně deuterokanonických knih nově přeložených z originálu a je provázeno 259 věrnými reprodukcemi iluminací. Proto je překlad Jeruzalémské Bible považován za unikátní klenot překladatelského a knižního umění. A jeho překlad do češtiny je  špičkovým dílem katolické biblistiky druhé poloviny 20. století a jedním z nejuznávanějších moderních překladů.

Jeruzalémská Bible, vyšla z práce francouzských biblistů a teologů dominikánského řádu, kteří kvůli studiu Písma Svatéhozaložili v Jeruzalémě před sto dvaceti lety Biblickou školu studia a výzkumu biblických textů, v níž se po desítky let věnovali tito převážně francouzští badatelé studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl ve výše citované škole z původních jazyků nejprve francouzský překlad La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců bylo nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem.

Není náhodou, že český překlad Jeruzalémské Bible po celou dobu práce koordinoval J.Em. Dominik kardinál Duka,  arcibiskup pražský, který studoval biblickou archeologii. Hlavními překladateli byli známí pana arcibiskupa - překladatelé z Hradce Králové, manželé Halasovi. „V osmdesátých letech, kdy vznikl nápad přeložit Jeruzalémskou Bibli z francouzštiny do češtiny, ji česká veřejnost mimořádně potřebovala. Byla proto tajně překládána katolickými věřícími. Překlad Bible ale není jako překlad běžné knihy. Byl obrovský problém, jak dosáhnout toho, aby byl stejně přesný jako původní Jeruzalémská Bible. Jak přesně v češtině vyjádřit hebrejské výrazy. Jak chápají kněží smysl bible.  Museli jsme dokázat rozlišit, co je výrazem interpretace biblického textu a co je slovo. Nakonec se podařilo předložit zkorigovanou část k recenzi. Originální texty jsme navíc museli do republiky pašovat. Nakonec jsme ale vše za 11 let zvládli v duchu toho, co jsme si předsevzali – aby Bible vyjadřovala krásu, přesnost i tradici .V polistopadové době jsme opublikovali její pracovní vydání v 17 svazcích,“  zavzpomínal na práci na překladu prof. Dr. František X. Halass. Česká verze Jeruzalémské bible vznikla metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři vzali v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se staly inspirací cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale nebyl měřítkem či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Jde o jeden z nejrozšířenějších katolických překladů ve světovém měřítku.

„Jeruzalémská Bible je ovocem české biblistiky. Její překlad do češtiny je fenomén. Má velký význam pro slovanské národy a pro jejich kulturu a literaturu. Jsme totiž první slovanský národ, který tento klenot vydal pro euroatlantickou civilizaci. Setkala se v ní tradice české a židovské biblistiky. Zájem o ni a její prakticky okamžité rozprodání ukázal, že Písmo svaté, které tvoří nejen literární, ale obecně kulturní prazáklad křesťanské civilizace, má  místo i v našem národě,“  říká o Jeruzalémské Bibli J. Em. kardinál Duka.

Na vydání knihy se podílely kromě Euromédia Group společnosti BigMedia, Galerie Zdeněk Sklenář a Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří ve spolupráci s Nadací Reynek a Nadačním fondem Richarda Fuxy. Po Bibli Dalího vydané v roce 2009 s nádhernými ilustracemi tohoto geniálního umělce se jedná opět o nádhernou a unikátní Bibli v jeruzalémském překladu.

Bible Reynek vyšla u příležitosti výstavy "Génius, který  měl být zapomenut" 

Bible Reynek vyšla u příležitosti výstavy pořádané ve Valdštejnské galerii Národní galerií v Praze s příznačným názvem „Génius, který měl být zapomenut“. Od roku 1948 až do poloviny 60. let nesměl být totiž pro svůj původ (syn velkostatkáře) v Československu vystavován ani nebyla vydána žádná z jeho 11 básnických sbírek. V průběhu 60. let se však přesto stal Reynek kultovní postavou umělecké scény a po roce 1989 Reynkovu tvorbu i význam reflektovala řada výstav. Kurátorkou výstavy je   Mgr. Simona Vladíková. Výstavu o nejčtenější a nejrozšířenější knize světa,  Bibli svaté, osobně zahájil pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP, metropolita pražský a primas český.

 

J. Em. Dominik kardinál Duka spolu s vnučkou Veronikou Reynekovou právě zahájili výstavu jejího dědečka

„Nabídka vydat ve spolupráci s organizátory výstavy Reynek Bibli s výtvarným doprovodem Bohuslava Reynka, a to dokonce ve dvojím provedení, pro mě byla výjimečnou výzvou jak pro vydavatele, tak pro člověka,“ vzpomíná  generální ředitel nakladatelství Euromedia Group Andreas Kaulfuss., který předal a spolu s jednatelem společnosti BigMedia Richardem Fuxou vzácnou knihu panu arcibiskupovi ve Velkopřevorském paláci v Praze. Byl tam představen také projekt na podporu odkazu Bohuslava Reynka, iniciativou Osobnosti pro Reynka, která chce prostřednictvím čtení z Bible Reynek podpořit obnovu rodného statku Bohuslava Reynka v Petrkově v blízkosti Havlíčkova Brodu, kde se v rodině statkáře  Bohuslav Reynek 31. 5. 1892 narodil.

„Čtení z Bible Reynek bude probíhat od 15. května se čtrnáctidenní frekvencí, každý druhý čtvrtek od 17 hodin v prostorách výstavy grafického díla Bohuslava Reynka ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Během prvního čtení přednese moderátorka Jolana Voldánová společně s hercem Miroslavem Etzlerem báseň Píseň písní, a to tento čtvrtek, v předvečer svátku hlavního patrona Čech, svatého Jana Nepomuckého. Po následující čtvrtky se pak předčítání Bible zúčastní další známé osobnosti i široká veřejnost,“ prozradil Richard Fuxa.

Bohuslav Reynek byl nesmírně skromný člověk

Pan senátor Ing. Stanislav Juránek prozradil, že bible ho provázela doslova od začátku života. První rodinnou Bibli dostal jako nejstarší syn od otce při křtu svatém. Svou první vlastní Bibli si přinesl z vojny. V 70. létech byl svědkem, jak na vojně byla pálena na nádvoří kasáren v Karlových Varech Bible, kterou našli vojáci u jeho kolegy. Šel si proto vypůjčit bibli na kolonádu od pana faráře a při odchodu z vojny ji od něj dostal. „Mám tři syny a každému z nich jsem koupil Jeruzalémskou bibli, aby ji mohli jako mně otec i oni předávat svým následovníkům,“ říká pan senátor. Když člověk slyší o rouhačském chování vojenských komunistických bossů, nechce se mu ani věřit, kde vzal režim tu drzost učit nás ve škole, že jezuité se chovali neuctivě k českým knihám a pálili je na hranicích, když soudruzi dělali totéž. Bůh je za to potrestal. Jejich režim zanikl, křesťansví žije věčně. Jeho Jasnost Hans Adam II. z Lichtenštejna nám sdělil na audienci, že zánik komunismu byl neodvratný právě proto, že každý národ bez víry zanikne. Dodávám, naštěstí.

Pro představu čtenářů uvádíme několik obrazů Bohuslava Reyneka:

 

 

 

 

 

 

 Celkový pohled do výstavní haly. Obrázky byly malé. Při pozorném pohledu, ale krásné a mající každý svou duši.

 

 

 

©Kulturní komise ČR, 2014

 

 
Přečteno 98 krát  
 
 
 
Číst 29248 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v CÍRKEV

Nejnovější od IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue FRAGMENTY

Související položky (podle značky)