Papež by měl celou svou autoritou požadovat zrušení programů OSN o dětské sexuální výchově Doporučený

Snímek Papeže Františka s komunistou Raulem Castrem  potvrzuje jeho módní neomarxistické cítění Snímek Papeže Františka s komunistou Raulem Castrem potvrzuje jeho módní neomarxistické cítění

Je známo, že katolická církev se vždy stavěla proti předčasné sexuální výchově na školách. Bohužel současný papež František je zastáncem pravého opaku. Toto jsou jeho neuvěřitelná slova: „Myslím, že ve školách má být sexuální výchova. Sex je Boží dar, není to nějaký netvor či zlý duch. Je to Boží dar daný k lásce. Sexuální výchova pro děti je potřeba. Je potřeba jim nabízet objektivní vzdělání ohledně sexuality. Sex jako Boží dar musí být vyučován bez rigidity. Problém spočívá v těch, kdo jsou za tuto výchovu zodpovědní, ať už na úrovni státní, či lokální, jakož i v každé jednotlivé škole. Škola tedy supluje sexuální výchovu a měla by tak činit. Pokud se tak nestane, zůstane prázdno, které vyplňují různé ideologie." Problém ale nespočívá v těch, kdo jsou za tuto výchovu zodpovědní, ať už na úrovni státní, či lokální, jakož i v každé jednotlivé škole. Škola nemůže s tímto nic dělat, když dnes to Františkovo "objektivní vzdělání ohledně sexuality " vidíme ve všech programech OSN. A ministerstva díky tomu zavádějí výuku povinně do škol. Rodiče jsou proti tomuto demoralizačnímu systému bezmocní. Nemají na vybranou. Pokud dítě nenechají demoralizovat, hrozí jim, že jim systém juvenilní justice dítě ukradne. Jako se již děje v Norsku...  Kantoři se bojí o místa a učí to. Jde tedy o vehementní propagaci deviací, spojenou s tréninky a kursy přímo ve škole. 

Zdůrazňuji: O sexuální výchově nerozhoduje škola, ale je určovaná mezinárodními programy OSN. Ministerstvo pod diktátem OSN je nuceno je přebírat.  Toto všechno papež František musí vědět a  přesto záměrně hraje komedii s otázkou zodpovědnosti. Proto jsou jeho, tolik milovaného neomarxistickými médii, zločinem proti bezbranným dětem a jejich rodičům.  A nemůže se za nic schovávat, protože právě na jeho úřadu spočívá hlavní zodpovědnost za víru a mravy.  On je proto povinen se radikálně postavit proti zločineckému systému masové demoralizace malých dětí. A je zlé, že dnes dělá pravý opak! Papež určitě dobře ví, co dnes znamená termín „sexuální výchova“ a kam přivedlo ono "nabízení objektivního vzdělání ohledně sexuality".  V Irsku nabádal rodiče, aby dětem zmanipulovaným sexuální pseudo-výchovou nebránili realizovat gender zvrácenosti. A ti co to nedělali přicházeli o děti.

A jaké je ovoce předčasných informací malých dětí a puberťáků o sexu?

V Německu na hodině sexuální výchovy několik dětí upadlo do bezvědomí, takže bylo nutné přivolat záchranku a odvézt je do nemocnice. Jiné děti ve třídě utrpěly psychickou újmu. Podobných případů je bezpočet. V Anglii za jeden rok došlo ke 40 000 případů znásilnění dětí od 4 do 8 let dětmi od 8 do15 let. Z toho přímo ve školách bylo šetřeno 2626 případů.  Nerozumná předčasná informace dětí o sexu vede k hrubému narušení jejich důstojnosti, charakteru a psychiky vedoucí v dospělém věku často až k otevřenosti zločinnosti, odmítání pokání a v hodině smrti pádu do věčného zavržení. A co je nejhorší, připravuje děti o sny o lásce , romantiku a něhu a vyrábí z nich již v ranném věku třicetileté cyniky. Jedním slovem připraví je o dětství. A toto je podle Františka pro děti potřeba!

 Je hrozné, že papež přímo k této pseudo-výchově nabádá! Dokonce jeho papežská rada vypracovala projekt, který navazoval na Amoris Laetitia.  Projekt, o němž se vyjádřil známý prorodinný aktivista Ward jako o „absolutně nemravném“, protože  je v „absolutním rozchodu s odvěkou naukou Církve o rodičích jako prvotních vychovatelích“. 

Závěr

O sexuální výchově nerozhoduje škola, ale je určovaná mezinárodními programy OSN. Ministerstvo pod diktátem OSN je nuceno je přebírat. Papež by se měl obrátit na Radu Evropy s požadavkem zrušení Istanbulské úmluvy, zavádějící gender a kradení dětí. Pokud to neučiní, dopadá na něj boží trest jako na masového vraha dětských duší: „Co jste neučinili jednomu z těchto maličkých, ani mně jste neučinili. A tito půjdou do věčných muk.“ (Mt 25,45)

Číst 2652 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v CÍRKEV
IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue FRAGMENTY

Šéfredaktorka  revue Fragmenty:

RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., ředitelka Odboru pro styk s veřejností KKČ, (*21.08.1946 v Praze)

Vystudovala SVVŠ v Humpolci (1960-64) a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzika pevných látek (1964-69). V letech 1970-71 absolvovala tamtéž postgraduální studium za účelem získání titulu RNDr., v roce 1977 tam obhájila disertační práci v oboru fyziky pevných látek a získala titul CSc. Výsledky její kandidátské práce byly využity mj. v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy při studiu slitin kovů tvořících povlaky jaderného paliva v jaderných reaktorech, které jsou vystaveny extrémním teplotním a dalším podmínkám. Pracovala tam jako odborný asistent v letech 1973-74. V letech 1975-93 působila jako vědecký pracovník v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Během své vědecké působnosti publikovala 39 původních vědeckých prací a příspěvků na vědeckých konferencích z oboru studia krystalické struktury a vlastností pevných látek a teoretické kvantové fyziky a chemie. Dvakrát jí byla udělena mimořádná Cena Akademie věd. Od roku 1994, po nedobrovolném odchodu z AV ČR po bezprecendentním zákroku tehdejšího předsedy Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka se věnovala publicistice a od 1997 je šéfredaktorkou revue Fragmenty. Prostřednictvím revue Fragmenty jsou zajišťovány granty a umělecké projekty, neboť je zasílána významným osobnostem ze světa kultury, podnikání a politiky. Náplní revue jsou převážně původní články a rozhovory s významnými osobnostmi. Nikdy nebyla členkou KSČ, neboť komunizmus pokládá za největší neštěstí lidstva. Jejím koníčkem je malování, politika, psaní článků a esejů, počítače, četba, turistika. Je vdaná, manžel Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., syn Michal Haslinger. Je dcerou Libuše Pamětnické, básnířky a spisovatelky kraje Vysočina.

Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Související položky (podle značky)

Právě přítomno: 1011 hostů a žádný člen

Odebírejte Fragmenty

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %