Vyšla další nejčtenější a nejrozšířenější kniha světa - Bible Reynek Doporučený

Vydavatelství Euromedia Group, k.s., Andrease Kaulfusse vydalo po Bibli Dalí další jedinečnou bibli v tzv. jeruzalémském překladu Františka X. a Dagmar Halasových, obohacenou tentokrát o dosud nepublikovaný soubor 105 dokonale reprodukovaných grafik významného českého malíře a básníka Bohuslava Reyneka nazvanou Bible ReynekProtože se jedná o ucelený soubor z Reynekova díla, obsahuje kromě biblických námětů vážících se k obsahu biblických textů i motivy všedního života, které však autor zobrazuje s takovou něhou, že do knihy zapadají aniž si čtenář uvědomuje, že to nejsou ilustrační obrázky jako tomu bylo u Dalího, který ke svatým  textům tvořil působivé expresivní ilustrace podle toho jak na něj zapůsobily. Podrobně jsme o této události psali v článku Senátem zněl sborově Otčenáš.  První vydání Jeruzalémské Bible u nás tzv. Bible Dalího vyšlo jen ve 444 tiscích a bylo v knihkupectvích i přes značnou cenu okamžitě rozebráno. Věřme, že i Bible Reynek se bude stejně líbit.

 

 Bible Reynek vznikla ve spolupráci významných osobností současného českého knižního designu - prof. Ing. Arch. Zdeňka Zieglera, který navrhl podobu obálky a Aleše Najbrta, který ve svém studiu vytvořil celkové grafické řešení publikace. Obálka z režného plátna je opatřená reliéfní ražbou reprodukce grafiky Bohuslava Reynka „Ukřižování“. Pro milovníky krásných knih vychází podobně jako Bible Dalí opět i v luxusním zpracování s elegantní světlou koženou vazbou s reliéfní ražbou a vloženou ilustrací na obálce. Je opatřena zlatou ořízkou, v níž je ještě provedena reliéfní ražba jména REYNEK. Celkový náklad tohoto vydání je pouhých 250 kusů a jeho unikátnost je dána také faktem, žekaždá z těchto knih je opatřena jedním originálním tiskem grafického listu, vytištěném  v grafické dílně pana Milana Dřímala v Praze z původních matric Bohuslava Reynka, které k tomuto účelu laskavě poskytla vnučka autora paní Veronika Reynková a její Nadace Reynek. Vzácnou Bibli Reynek v tomto provedení lze objednat na internetu za 65 000 Kč. I když běžná verze knihyneobsahuje originál grafického listu je její grafické zpracování velmi kultivované a vnitřní grafické řešení je téměř totožné s luxusní verzí Bible Reynek. Bibli v tomto provedení lze zakoupit u vybraných knihkupců za 7 600 Kč.

Bible Reynek je přesným překladem Jeruzalémské Bible

Ale i když si tyto knihy knih zaslouží krásnou úpravu, je podstatný především jejich obsah, který je zpracován přesně podle textu Jeruzalémské Bible (JB). Vydání Jeruzalémské bible  obsahuje plné znění 47 knih Starého a 27 knih Nového zákona včetně deuterokanonických knih nově přeložených z originálu a je provázeno 259 věrnými reprodukcemi iluminací. Proto je překlad Jeruzalémské Bible považován za unikátní klenot překladatelského a knižního umění. A jeho překlad do češtiny je  špičkovým dílem katolické biblistiky druhé poloviny 20. století a jedním z nejuznávanějších moderních překladů.

Jeruzalémská Bible, vyšla z práce francouzských biblistů a teologů dominikánského řádu, kteří kvůli studiu Písma Svatéhozaložili v Jeruzalémě před sto dvaceti lety Biblickou školu studia a výzkumu biblických textů, v níž se po desítky let věnovali tito převážně francouzští badatelé studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl ve výše citované škole z původních jazyků nejprve francouzský překlad La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců bylo nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem.

Není náhodou, že český překlad Jeruzalémské Bible po celou dobu práce koordinoval J.Em. Dominik kardinál Duka,  arcibiskup pražský, který studoval biblickou archeologii. Hlavními překladateli byli známí pana arcibiskupa - překladatelé z Hradce Králové, manželé Halasovi. „V osmdesátých letech, kdy vznikl nápad přeložit Jeruzalémskou Bibli z francouzštiny do češtiny, ji česká veřejnost mimořádně potřebovala. Byla proto tajně překládána katolickými věřícími. Překlad Bible ale není jako překlad běžné knihy. Byl obrovský problém, jak dosáhnout toho, aby byl stejně přesný jako původní Jeruzalémská Bible. Jak přesně v češtině vyjádřit hebrejské výrazy. Jak chápají kněží smysl bible.  Museli jsme dokázat rozlišit, co je výrazem interpretace biblického textu a co je slovo. Nakonec se podařilo předložit zkorigovanou část k recenzi. Originální texty jsme navíc museli do republiky pašovat. Nakonec jsme ale vše za 11 let zvládli v duchu toho, co jsme si předsevzali – aby Bible vyjadřovala krásu, přesnost i tradici .V polistopadové době jsme opublikovali její pracovní vydání v 17 svazcích,“  zavzpomínal na práci na překladu prof. Dr. František X. Halass. Česká verze Jeruzalémské bible vznikla metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři vzali v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se staly inspirací cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale nebyl měřítkem či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Jde o jeden z nejrozšířenějších katolických překladů ve světovém měřítku.

„Jeruzalémská Bible je ovocem české biblistiky. Její překlad do češtiny je fenomén. Má velký význam pro slovanské národy a pro jejich kulturu a literaturu. Jsme totiž první slovanský národ, který tento klenot vydal pro euroatlantickou civilizaci. Setkala se v ní tradice české a židovské biblistiky. Zájem o ni a její prakticky okamžité rozprodání ukázal, že Písmo svaté, které tvoří nejen literární, ale obecně kulturní prazáklad křesťanské civilizace, má  místo i v našem národě,“  říká o Jeruzalémské Bibli J. Em. kardinál Duka.

Na vydání knihy se podílely kromě Euromédia Group společnosti BigMedia, Galerie Zdeněk Sklenář a Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří ve spolupráci s Nadací Reynek a Nadačním fondem Richarda Fuxy. Po Bibli Dalího vydané v roce 2009 s nádhernými ilustracemi tohoto geniálního umělce se jedná opět o nádhernou a unikátní Bibli v jeruzalémském překladu.

Bible Reynek vyšla u příležitosti výstavy "Génius, který  měl být zapomenut" 

Bible Reynek vyšla u příležitosti výstavy pořádané ve Valdštejnské galerii Národní galerií v Praze s příznačným názvem „Génius, který měl být zapomenut“. Od roku 1948 až do poloviny 60. let nesměl být totiž pro svůj původ (syn velkostatkáře) v Československu vystavován ani nebyla vydána žádná z jeho 11 básnických sbírek. V průběhu 60. let se však přesto stal Reynek kultovní postavou umělecké scény a po roce 1989 Reynkovu tvorbu i význam reflektovala řada výstav. Kurátorkou výstavy je   Mgr. Simona Vladíková. Výstavu o nejčtenější a nejrozšířenější knize světa,  Bibli svaté, osobně zahájil pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP, metropolita pražský a primas český.

 

J. Em. Dominik kardinál Duka spolu s vnučkou Veronikou Reynekovou právě zahájili výstavu jejího dědečka

„Nabídka vydat ve spolupráci s organizátory výstavy Reynek Bibli s výtvarným doprovodem Bohuslava Reynka, a to dokonce ve dvojím provedení, pro mě byla výjimečnou výzvou jak pro vydavatele, tak pro člověka,“ vzpomíná  generální ředitel nakladatelství Euromedia Group Andreas Kaulfuss., který předal a spolu s jednatelem společnosti BigMedia Richardem Fuxou vzácnou knihu panu arcibiskupovi ve Velkopřevorském paláci v Praze. Byl tam představen také projekt na podporu odkazu Bohuslava Reynka, iniciativou Osobnosti pro Reynka, která chce prostřednictvím čtení z Bible Reynek podpořit obnovu rodného statku Bohuslava Reynka v Petrkově v blízkosti Havlíčkova Brodu, kde se v rodině statkáře  Bohuslav Reynek 31. 5. 1892 narodil.

„Čtení z Bible Reynek bude probíhat od 15. května se čtrnáctidenní frekvencí, každý druhý čtvrtek od 17 hodin v prostorách výstavy grafického díla Bohuslava Reynka ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Během prvního čtení přednese moderátorka Jolana Voldánová společně s hercem Miroslavem Etzlerem báseň Píseň písní, a to tento čtvrtek, v předvečer svátku hlavního patrona Čech, svatého Jana Nepomuckého. Po následující čtvrtky se pak předčítání Bible zúčastní další známé osobnosti i široká veřejnost,“ prozradil Richard Fuxa.

Bohuslav Reynek byl nesmírně skromný člověk

Pan senátor Ing. Stanislav Juránek prozradil, že bible ho provázela doslova od začátku života. První rodinnou Bibli dostal jako nejstarší syn od otce při křtu svatém. Svou první vlastní Bibli si přinesl z vojny. V 70. létech byl svědkem, jak na vojně byla pálena na nádvoří kasáren v Karlových Varech Bible, kterou našli vojáci u jeho kolegy. Šel si proto vypůjčit bibli na kolonádu od pana faráře a při odchodu z vojny ji od něj dostal. „Mám tři syny a každému z nich jsem koupil Jeruzalémskou bibli, aby ji mohli jako mně otec i oni předávat svým následovníkům,“ říká pan senátor. Když člověk slyší o rouhačském chování vojenských komunistických bossů, nechce se mu ani věřit, kde vzal režim tu drzost učit nás ve škole, že jezuité se chovali neuctivě k českým knihám a pálili je na hranicích, když soudruzi dělali totéž. Bůh je za to potrestal. Jejich režim zanikl, křesťansví žije věčně. Jeho Jasnost Hans Adam II. z Lichtenštejna nám sdělil na audienci, že zánik komunismu byl neodvratný právě proto, že každý národ bez víry zanikne. Dodávám, naštěstí.

Pro představu čtenářů uvádíme několik obrazů Bohuslava Reyneka:

 

 

 

 

 

 

 Celkový pohled do výstavní haly. Obrázky byly malé. Při pozorném pohledu, ale krásné a mající každý svou duši.

 

 

 

©Kulturní komise ČR, 2014

 

 
Přečteno 98 krát  
 
 
 
Zveřejněno v KŘESŤANSTVÍ vs. ISLÁM

Nejnovější od IVANA HASLINGEROVÁ

20 komentáře

  • Odkaz Komentáře la cavitación pondělí, 08 září 2014 21:39 napsal(a) la cavitación

    Hello i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this post
    i thought i could also make comment due to this
    brilliant piece of writing.

  • Odkaz Komentáře MichaelOl úterý, 02 září 2014 11:10 napsal(a) MichaelOl

    These antioxidants do not only prevent cell damage but are also believed to have the capacity to facilitate DNA formation and improve the integrity of cell membranes. Antioxidants are important to the body because free radicals can significantly damage and impede normal formation of cells. Free radicals are inevitable since they are natural end products of the many biological processes that the body undergoes. celine outlet For instance, how you structure your business can have a significant impact on your potential personal liability, and a solid bakery business plan can help you plan for the structure of your business. christian louboutin shoes Even if the air is cold, a game will draw the kids outside to burn off some energy. Since Mark was born around Easter, we had an egg hunt in our backyard. I could see the same idea applied to any party theme. For a car party, hide Hot Wheels under bushes and behind trees. For a jungle party, plastic animals. Kids get to collect a certain number, then they help others and the bag of finds becomes their party favors. karen millen for sale Mrs Gilbert said that Achilles suggested that panga was 20 per cent cheaper from the wholesalers but council inquiries showed it was 50 per cent cheaper. cheap celine handbags Certainly, the next Maccabiah Games, July 16 to 31, 2013, promise to be the most ambitious yet, with 8,000 Jewish athletes expected from around the world. cheap Michael Kors handbags "So we not worried about Ya pears, but we disappointed Coles won give us first whack." Michael Kors outlet "Right now we are seeing growth, in prices that cannot be sustained and it has to do with current supply and demand," said Rounds. "We still have homes that were built being rented out by investors. Those homes are not on the market for sale so they're not part of the current supply. We hope the investors put the homes back on the market at a steady rate, not all at once."锘緾heapest Reservations through Online Airline Ticket Booking Michael Kors outlet And speaking of the market economy, in between stories with "experts" telling us how to avoid blimping up on holiday food and telling us how bad cheap gas is, they've had other "experts" telling us how bad it is that all the stores have started offering deep discounts on merchandise this early in the season. celing bag online The idea behind this series is fairly simple: My girlfriend and I will go out to eat at a Chattanoogaarea restaurant and then describe our dining experience there. Keep in mind that this is not a food review per se, but instead an attempt to relate to readers our single, onetime experience at a restaurant. It just is what it is, as they say. There will also be pictures. Lots of pictures. celine outlet Launch fever was running higher than usual at Cape Canaveral the day before the shuttle's scheduled April 29 launch. Kelly's wife, injured Congresswoman Gabrielle Giffords, along with President Barack Obama and his family, are expected to watch the astronauts blast off. The last sitting president to attend a shuttle launch was President Clinton in 1998. Karen Millen Dresses 5. Indoor Fun Michael Kors handbags Even with this week's uptick in Treasury yields, longterm interest rates remain well below where they were a year ago. Meanwhile, shortterm rates have risen sharply. chanel replica outlet "The reason why they're selling the tickets so cheap is so a lot of people can come out and support the Razorbacks more often and maybe they'll start winning some games," one fan surmises. "$4 is better than $40 a person," says another. chanel bags outlet Of course, if they are an addictive personality, they will simply find another outlet. Or buy more gaming stuff. The point I am really trying to make here is that adults have to be responsible to and for themselves. celine outlet Dem "leadership" has been a disaster for this State. If less Freedom is your thing then Hickenlooper is your man! chanel replica handbags Key Metrics

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %