Tomáš Ortel vyjadřuje slovy i působivou hudbou současnou náladu většiny občanů Doporučený

Tomáš Ortel zpívá na Hradčanském náměstí Na demonstraci na podporu prezidenta Zemana Tomáš Ortel zpívá na Hradčanském náměstí Na demonstraci na podporu prezidenta Zemana snímek Ivana Haslingerová, Fragmenty

K napsání článku mne inspiroval článek magistra Jana Kopala "Cena za hulvátství", v němž popisuje neuvěřitelný fakt, že za hulvátský počin na slavnostním večeru u příležitosti ocenění vítězů soutěže Český slavík v Lucerně byl bezvýznamný ťapkající zpěváček Patrik Banga oceněn Nadací Charty 77 cenou Františka Kriegla za "odvážný občanský postoj" za to, že s pokřikem a urážkami stříbrného slavíka Tomáše Ortela odešel demonstrativně ze sálu. Podle slušně vychovaných lidí demonstrovat takto svoje zklamání a nesouhlas není ničím odvážným, ale projevem hulvátství a nízkého sebeovládání. Kdyby každý neoceněný umělec dával takto najevo svou zhrzenost, nestačily by dveře Lucerny na prchající a řvoucí neoceněné umělce. Slušně vychovaní takoví umělci ale svoje zklamání v sobě potlačí a zatleskají vítězi stejně, jako si sportovci po zápasu podají ruce. Tak, jak se choval pan Banga, se chovají pouze někteří rowdies a nikoliv slušní lidé na společenských akcích. Jak je možné, že představitelé Charty dělají Františku Krieglovi takovou ostudu, že jeho cenu dostávají nevychovaní kluci podobně, jako loni partička squaterů a levicových anarchistů, která nezákonně okupovala centrum Kliniku. Cožpak nemá náš národ dostatek schopných občanů, kteří pro něj opravdu něco  dělají?! Rozhodla jsem se proto porovnat  několik písní a postojů pana Bangy a pana Ortela, aby si mohli čtenáři učinit sami obrázek o úrovni těchto dvou umělců:

Frontman "Ortele" pan Tomáš Ortel upozorňuje svými texty posluchače na nesmírně vážné problémy dnešního světa. Když se člověk zaposlouchá do jeho textů v současné době plné vražd a násilí, nutně se mu vybaví, že je tu někdo jako novodobý Karel Kryl.  Svými texty stejně jako kdysi Karel Kryl chce Ortel vytrhnout občany z pohodlné letargie a vyburcovat je k otevření očí vůči pravdě kolem nich. Není proto divu, že skupina je podobně jako kdysi Kryl monitorována a všechny její koncerty jsou pod policejním dohledem. Již jen neustálá přítomnost policistů kolem Ortela navozuje atmosféru novodobé totality, přináší ovšem také zvědavost občanů o jeho tvorbu. Není divu, že i přes policejní dohled a ostrakizaci v médiích jde podle Ministerstva vnitra o nejsledovanější kapelu v ČR a její obliba stále stoupá. Od svého založení v roce 2002 značně vzrostl počet jejích fanoušků. Z publika o 10 až 20 lidech se stal dav, který běžně zaplňuje celé kluby. A v posledních letech se Ortel umisťuje na významných místech v soutěži Český slavík Mattoni. V roce 2015 se v kategorii zpěváků umístil Tomáš Ortel na 3. místě a jeho skupina na místě druhém. V loňském roce se stal Tomáš Ortel stříbrným slavíkem hned za zlatým Karlem Gottem a jeho skupina skončila hned za Kabáty rovněž na místě druhém.

Tomáš Ortel rozhodně není ani fašista ani xenofob, jak se ho snaží degradovat naše havlistická média, přestože dobře vědí, že koncerty Ortelu zkoumalo ministerstvo vnitra v pravidelné zprávě o extremismu a nic takového nenalezlo. Podle zprávy jsou texty písní formulovány tak, aby interpretům nehrozil trestní postih, pouze inklinují k pravicovému extrémismu. Vzhledem k tomu, že Hitlerova Národně socialistická německá dělnická strana NSDAP byla levicová, což vyjadřuje již skutečnost, že ve svém názvu má zahrnuty dělníky a socialisty, pak od fašismu je pravicový a podle vnitra dokonce extrémně pravicový Ortel na míle daleko. A na to může být jen hrdý. Podstatné ale je,  že Ortel je vynikající textař a vlastenec.

Jeho stoupající oblibě se není možno divit, protože Ortel vyjadřuje slovy i působivou hudbou současnou náladu většiny občanů. Jejich strach z toho, že nevědí, zda se jim vrátí ze školy děti ve zdraví domů, zda oni sami nezahynou pod auty nenávistných přistěhovalců cestou na nákup. A to je teprve počátek války, který den ze dne sílí. Ortel burcuje, ať se národ vzchopí a zachrání naši zem od nadvlády těchto bezcitných příchozích, před životem pod knutou jimi vzývaného Alláha s právem šaría a návratem někam do středověku. 

Začtěte se do textu jeho písní Mešita a Do země klasu a pochopíte, o čem hovořím: 

Tomáš Ortel: Mešita 

V zemi křesťanů mešita stojí,
Ať mi někdo z vás na to odpoví,
Proč kostel nestaví v arabských zemích
A proč země má všude je pro smích?
Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží
A strachem o děti.
Nebudu ti lhát i ty se budeš bát
Až v burce budou stát a modlitbu svou řvát.

Cítit se budou v právu
Ti v tom černým hávu
Útočí jen v davu a svatou válku ctí.
Pro Alláhovu slávu uříznou ti hlavu
Mají jen o to snahu, zastavme šílenství!

Cítím se podveden, když ti, co vedou zem,
Diskutovat chtěj s arabským vrahem.
Xenofobní strach bije na poplach
Řeknu jen pár vět
"Nechci multi-kulti svět!"

Kde nenávist je ctnost a vražda poslušnost,
Kde ukamenujou klidně ženu tvou,
Tam kde trhavinou pravdu určujou,
Tam roste černej květ s názvem Mohamed.

Cítit se budou v právu
Ti v tom černým hávu
Útočí jen v davu a svatou válku ctí.
Pro Alláhovu slávu uříznou ti hlavu
Mají jen o to snahu, žijou pro vítězství!

Cítit se budou v právu
Ti v tom černým hávu
Útočí jen v davu a svatou válku ctí.
Pro Alláhovu slávu uříznou ti hlavu
Mají jen o to snahu, žijou pro vítězství!

Cítit se budou v právu
Ti v tom černým hávu
Útočí jen v davu a svatou válku ctí.
Pro Alláhovu slávu uříznou ti hlavu
Mají jen o to snahu, zastavme šílenství!

 

 Tomáš Ortel: Do země klasu

Za dávných věků 
v dobách, co vládl ještě král 
vpádem cizáků hradbami 
sídlo obehnal a chrabrostí bránil 
zemi rodnou a svůj lid 
poddané chránil, aby mohli v klidu žít 

Ref.: Vrátit se tam do starejch časů 
kde bičem se hnala pohanská zběř. 
Vrátit se tam do země klasů 
a vyrvat i s kořeny zlověstnej keř. 

V sobě nacházím rytíře 
z dávných krutých dob 
co dere se mlázím 
a v lidech dusí lhostejnost 
a vzepřu se pánům 
ať navždy slyší slova má 
vstříct světlým ránům 
kovanýma botama 

Ref.: Vrátit se tam do starejch časů 
kde bičem se hnala pohanská zběř. 
Vrátit se tam do země klasů 
a vyrvat i s kořeny zlověstnej keř. 

Vítr se zvedá a těm co zkouší sladce spát 
svědomí jim nedá sny spokojený nechat zdát 
A nás přibývá, kterým už nemají co vzít 
knot dohořívá, vám zbývá se jen pomodlit. 
Vítr se zvedá a těm, co zkouší sladce spát, 
svědomí jim nedá sny spokojený nechat zdát 
A nás přibývá, kterým už nemají co vzít 
knot dohořívá, vám zbývá se jen pomodlit.

 

Podívejme se nyní na texty písniček, které si na sociálních sítích mezi sebou rozesílají fanoušci frontmana Gipsy.cz a zpěváka Patrika Bangy, který tak žárlí na Tomáše Ortela. Snad i ten nejhubatější člověk mi dá za pravdu, že jeho texty ukazují, že Bangův slovník jemnocitem zrovna neoplývá, že se hemží vulgarismy a že nemají hloubku. Banga vsadil pouze na sexuchtivé teanegery a nic s tím nenadělá ani jeho pokřik, že vyhrál pan Ortel proto, že je nacista a šíří nenávist. Vzhledem k tomu, co jsem o osočování pana Ortela z nacismu a fašismu psala výše, má Banga štěstí, že pan Ortel ho nežene k soudu pro urážku na cti a neochudí jeho výdělky z podúrovňových písniček o pár milionů. Posuďte sami:

Píseň pana Bangy  „Chceš (p...t, p...t, p...t)“.

 Chceš prcat, prcat, prcat,

jenom proto přicházíš.

Chceš prcat, prcat, prcat,

celou dobu o tom mluvíš.

Chceš prcat, prcat, prcat,

marně se tomu bráníš,

vždyť nakonec mě stejně vykouříš,“

A takového "umělce" oceňuje  Nadace Charty 77. Pan Kriegel se musí otáčet v hrobě jako ventilátor,

Bože, kde jsme se to ocitli 25 let po revoluci!!! 

 

Číst 3495 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v KULTURA
IVANA HASLINGEROVÁ

Šéfredaktorka  revue Fragmenty:

RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., ředitelka Odboru pro styk s veřejností KKČ, (*21.08.1946 v Praze)

Vystudovala SVVŠ v Humpolci (1960-64) a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzika pevných látek (1964-69). V letech 1970-71 absolvovala tamtéž postgraduální studium za účelem získání titulu RNDr., v roce 1977 tam obhájila disertační práci v oboru fyziky pevných látek a získala titul CSc. Výsledky její kandidátské práce byly využity mj. v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy při studiu slitin kovů tvořících povlaky jaderného paliva v jaderných reaktorech, které jsou vystaveny extrémním teplotním a dalším podmínkám. Pracovala tam jako odborný asistent v letech 1973-74. V letech 1975-93 působila jako vědecký pracovník v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Během své vědecké působnosti publikovala 39 původních vědeckých prací a příspěvků na vědeckých konferencích z oboru studia krystalické struktury a vlastností pevných látek a teoretické kvantové fyziky a chemie. Dvakrát jí byla udělena mimořádná Cena Akademie věd. Od roku 1994, po nedobrovolném odchodu z AV ČR po bezprecendentním zákroku tehdejšího předsedy Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka se věnovala publicistice a od 1997 je šéfredaktorkou revue Fragmenty. Prostřednictvím revue Fragmenty jsou zajišťovány granty a umělecké projekty, neboť je zasílána významným osobnostem ze světa kultury, podnikání a politiky. Náplní revue jsou převážně původní články a rozhovory s významnými osobnostmi. Nikdy nebyla členkou KSČ, neboť komunizmus pokládá za největší neštěstí lidstva. Jejím koníčkem je malování, politika, psaní článků a esejů, počítače, četba, turistika. Je vdaná, manžel Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., syn Michal Haslinger. Je dcerou Libuše Pamětnické, básnířky a spisovatelky kraje Vysočina.

Nejnovější od IVANA HASLINGEROVÁ

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

VIDEO ZPRÁVY

 Jan Skopeček nesouhlasí s Jiřím Dolejšem v postoji k projednávaného rozpočtu 

 

Kardinál Dominik Duka zve každého 28. dne v měsíci od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibám za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %