Fragmenty - Rodina, školství a morálka mládeže
RODINA, ŠKOLSTVÍ A MORÁLKA

RODINA, ŠKOLSTVÍ A MORÁLKA

Z našeho života se vytrácí morálka. Mizí zdvořilost, slušnost, úcta dětí k rodičům, k učitelům, úcta mladších zaměstnanců ke zkušeným odborníkům, o úctě ke starým lidem, která svědčí snad nejvíc o morálce národa, nemluvě. Vytrácí se nám ze života lidskost. Pomůže škola, rodina či církev? Je třeba, aby vzrostla prestiž učitelů a ti kladli důraz na úctu k rodičům a zejména k prarodičům. 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %