MEDIOKRACIE
IVANA HASLINGEROVÁ

IVANA HASLINGEROVÁ

Šéfredaktorka  revue Fragmenty:

RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., ředitelka Odboru pro styk s veřejností KKČ, (*21.08.1946 v Praze)

Vystudovala SVVŠ v Humpolci (1960-64) a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzika pevných látek (1964-69). V letech 1970-71 absolvovala tamtéž postgraduální studium za účelem získání titulu RNDr., v roce 1977 tam obhájila disertační práci v oboru fyziky pevných látek a získala titul CSc. Výsledky její kandidátské práce byly využity mj. v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy při studiu slitin kovů tvořících povlaky jaderného paliva v jaderných reaktorech, které jsou vystaveny extrémním teplotním a dalším podmínkám. Pracovala tam jako odborný asistent v letech 1973-74. V letech 1975-93 působila jako vědecký pracovník v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Během své vědecké působnosti publikovala 39 původních vědeckých prací a příspěvků na vědeckých konferencích z oboru studia krystalické struktury a vlastností pevných látek a teoretické kvantové fyziky a chemie. Dvakrát jí byla udělena mimořádná Cena Akademie věd. Od roku 1994, po nedobrovolném odchodu z AV ČR po bezprecendentním zákroku tehdejšího předsedy Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka se věnovala publicistice a od 1997 je šéfredaktorkou revue Fragmenty. Prostřednictvím revue Fragmenty jsou zajišťovány granty a umělecké projekty, neboť je zasílána významným osobnostem ze světa kultury, podnikání a politiky. Náplní revue jsou převážně původní články a rozhovory s významnými osobnostmi. Nikdy nebyla členkou KSČ, neboť komunizmus pokládá za největší neštěstí lidstva. Jejím koníčkem je malování, politika, psaní článků a esejů, počítače, četba, turistika. Je vdaná, manžel Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., syn Michal Haslinger. Je dcerou Libuše Pamětnické, básnířky a spisovatelky kraje Vysočina.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
25. 2. 2019 11:57

Je s podivem jak málo politiků, kteří o sobě ve volebních kampaních vykřikují, že jsou ta pravá až nejpravější pravice připomnělo den, kdy se definitivně na dlouhá, předlouhá desetiletí prodrali k moci zločinní a zavrženíhodní komunisté. Ano mám na mysli 25. února 1948, den kdy naivní studenti pražských vysokých škol uspořádali pochod na Hrad na vyjádření podpory svému milovanému prezidentovi Edvardu Benešovi. Záměrně píši naivní, protože se naivně domnívali, že i ve zločinném a zavrženíhodném komunistickém režimu budou platit stejná demokratická pravidla jako za Masarykovy první republiky. Rozehnáním a pozatýkáním mnoha z nich ukázali již tehdy komunisté, že jejich vláda nebude ctít demokratická pravidla a že nedovolí nikomu šířit jiné myšlenky než ty jejich. Přesně podle jejich oblíbeného hesla "Kdo nejde s nimi jde proti nám!". Třicet let po jejich pádu na to zřejmě již páni politici a natož pak mládež, která nepoznala na vlastní kůži co to byl památný Domeček na Loretě, ani nevzpomenou. O to úctyhodnější byl proto projev předsedy Senátu ČR Jaroslava Kubery, že právě v místech, kde byl pochod studentů brutálně rozehnán a kde poprvé jasně komunisté dali najevo jak nebudou ctít svobodu a demokratická pravidla, připomněl tento jejich první první barbarský čin, který zničil životy mnoha studentů.

23. 7. 2014 11:48

Jak se orientovat v revue Fragmenty

Revue Fragmenty se koncentruje na rozhodující témata české, evropské i světové politiky, ekonomiky, byznysu, morálky a kultury společnosti. Snaží se analyzovat pozadí, motivaci a vztahy mezi jejich aktéry a vysvětlit čtenářům, jaké důsledky mohou z nich pro ně plynout, aby se občané mohli orientovat při volbách a rovněž ve svém profesním životě. Aby se při volbách do zákonodárných sborů neorientovali podle toho, s kým spí ta která obstarožní celebrita, ale podle toho, co pro ně během svého působení ta která osobnost či vláda udělala prospěšného. Chceme lidem otevřít oči a protože jsme skutečně nezávislým médiem nemusíme jim vymývat mozky podle přání vydavatele či toho kterého politika, zprostředkováváme občanům nezkreslené informace, které jim dovolí orientovat se v politice, ekonomice, kultuře, morálce, a tím i ve svém životě. Využíváme k tomu důvěrné informace ze skutečně exkluzivních a spolehlivých zdrojů. 

OBSAH  neboli členění rubrik revue Fragmenty:

1. POLITIKA:  podrubriky: Ekoteror, Soudcokracie

2. EKONOMIKA:  podrubriky: Galerie úspěšných osobností, Byznys a TOP podnikatelé

3. SPOLEČNOST: podrubriky: Mediokracie, Rodina, školství a morálka, Věda, výzkum a vyspělost národa, Pláč zvířat a morálka národa

4. KŘESŤANSTVÍ vs. ISLÁM: podrubriky: Církev a morálka národa, Islámismus - zhouba civilizace

5. EVROPA:  podrubriky: Nejsme žádní multikulturní EUani, Eurozóna a ekonomika ČR

6. SVĚT:  

Podrobnosti o jednotlivých rubrikách a jejich podrubrikách:

1. hlavní rubrika: POLITIKA 

Protože po dobytí poslední pravicové a vlastenecké základny, Pražského hradu, levicí a eurofederalisty jsou všechna mainstreamová média plná levicové prosocialistické politiky a pravicově cítící občané nemají kromě Protiproudu a několika menších serverů kde získávat informace, nabízíme jim, coby „pravičáci jako řemen“ (tak jsme alespoň obstáli v testu knihy „Eurospeak“ bývalého europoslance Hynka Fajmona) základnu pro pravicové myšlenky necenzurované politickou korektností. Každá jiná cesta nás povede postupem času do otroctví, jak to výstižně napsal ve své knize "Cesta do otroctví" nobelovský ekonom Friedrich August von Hayek. Klademe důraz na to, že neexistuje nepolitická politika, že už tento samotný výraz je levicovou lží, která má lidi odpoutat od skutečného smyslu politiky – střetu idejí pravice a levice. Politika bez idejí vede k rozkladu všeho. Ve středu čeká na každou stranu dříve nebo později smrt, jak to trefně vystihl Petr Hájek ve své knize „Smrt ve středu“. Přáli bychom si přispět k tomu, aby pravicově cítící občané nepropadali malomyslnosti a neztráceli pevnou půdu pod nohama, ale aby i přes současné vítězství levice u nás a bohužel i v celé EU zvedli hrdě hlavu vzhůru a jeli dál", v duchu kréda zakladatele kapitalismu u nás, profesora ekonomie Václava Klause. Aby si občané po půl století vlády totalitárního socialismu vydobytý kapitalismus nedali již nikým vyrvat. Aby začali bojovat o navrácení svobody, národní svrchovanosti a standardní parlamentní demokracie v naší zemi tak, jak o to usilovali jejich předkové. 

POLITIKA: EKOTEROR

Komunisté začali vesele podnikat a po zkušenostech že jejich ideologie není schopna dlouhodobého přežití, nejsou již globálně nebezpeční. Vystřídali je ale snad ještě nebezpečnější ekologisté, kteří ve jménu veřejného blaha vyhazují 350 miliard dolarů ročně na opravu teploty zeměkoule o tisíciny stupně za sto let a za další megalomanské nesmysly místo toho, aby řešili skutečné problémy lidstva. Za tyto peníze vyhozené jen za jeden rok by se dala například vyčistit voda pro všechny obyvatele zeměkoule. Pod líbivou zástěrkou tzv. „zelené ideologie“  ožebračuje tento zelený mor šířící se ve jménu dobra celou planetu. Zelená ideologie - ekologismus - je největší zhoubou lidstva 21. století a je nutné se jí postavit! Proto této otázce věnujeme samostatnou podrubriku „Ekoteror".

POLITIKA: SOUDCOKRACIE

Důležitou rolí státu v každé společnosti, i té kapitalistické, je kromě zajištění jeho obrany i zajištění bezpečnosti občanů. Neboli dodržování zákonů, vymahatelnost práva a dobrá justiční politika. Bohužel na špatnou vymahatelnost dluhů, nesplácení faktur vedoucí k druhodné platební neschopnosti a na předpisy související s podnikáním si stěžují takřka všichni podnikatelé. Zdá se, že soudy přesunuly tuto problematiku na exekuční komoru. K čemu to vede darmo mluvit. Dalším obrovským problémem naší politické reperesentace je, že neustále mění podmínky pro podnikání a to nejen ohledně daní. Jedním slovem chování zákonodárců vůči těm, kteří táhnou naši ekonomiku - podnikatelům je špatné. Proto se této otázce věnujeme ve zvláštní podrubrice "Soudcokracie" , v níž informujeme čtenáře o novinkách v této oblasti, aby se alespoň částečně dokázali orientovat v té legislativní smršti, kterou na ně naši zákonodárci posílají.

2. hlavní rubrika EKONOMIKA 

Jsme zastánci svobodné tržní kapitalistické ekonomiky, kterou zastávali světoví ekonomové Adam Smith, Friedrich von Hayek, Milton Friedman, a významní státníci, jako Ronald Reagan, Margaret Thatcherová a Václav Klaus. Po Margaret Thatcherové nese tento ekonomický směr v Anglii název Thatcherismus, u nás Klausismus.  Pro Kalifornii znamenal tento ekonomický princip použitý tehdejším guvernérem Reaganem spolu s Miltonem Friedmanem zdvojnásobení rozpočtu! Každá socialistická cesta nás povede do otroctví, jak to skvěle vystihl ve své knize „Cesta do otroctví“ nobelovský ekonom Friedrich August von Hayek. Náš postoj jde proto shrnout v heslo: „Klausismus, nikoliv otroctví". Každou ekonomiku dělají finance, které řídí národní Centrální banky. Lidé by si měli proto vštípit jejich důležitost a mít stále na paměti co se stalo s Řeckem, které o ni po vstupu do eurozóny přišlo. V době, kdy i nám hrozí přijetím eura podobný osud je to opravdu důležité při případném referndu, aby správně volili osud svůj i svých dětí. Proto se věnujeme i bankám a financím.

EKONOMIKA: GALERIE ÚSPĚŠNÝCH OSOBNOSTÍ

Ekonomiku státu drží především průmysl a ten zajišťují dobří podnikatelé. Pro ty nejúspěšnější, kteří dělají pro své podniky či společnosti jim svěřené víc než je jejich povinností, jsme na žádost ČMA zavedli exkluzivní podrubriku „Galerie úspěšných osobností“, v níž  představujeme již přes 20 let vedoucí pracovníky našeho byznysu,  jejichž firmy vykazují růst a prosperitu. Jsou to skutečné osobnosti, které si nestěžují, ale pro své společnosti dělají víc, než je běžně zvykem. Představujeme v ní nejvýznamnější osobností naší podnikatelské scény. Zejména ty, kteří uspěli v soutěžích typu Manažer roku, Českých 100 nejlepších, Podnikatel roku či CZECH TOP 100...

EKONOMIKA: BYZNYS 

Bez úspěšných a schopných podnikatelů by ekonomika žádného státu nemohla existovat. Politici by měli proto vytvářet pro podnikatele co nejlepší zákony a podnikatelské prostředí. V podrubrice "Byznys" přinášíme informace pro podnikatele zda to politici pro ně opravdu dělají. Informace ohledně změn zákonů a podmínek pro podnikání a rovněž informujeme o akcích a soutěžích TOP podnikatelů pořádaných jejich profesními organizacemi - Svazem průmyslu a dopravy, Českou manažerskou asociací, Podnikatelskou komorou ČR, Svazem českých a moravských výrobních družstev a dalšími. 

3. hlavní rubrika KULTURA

Současní vůdcové našeho národa jako by si neuvědomovali, že po velkých panovnících zůstávají zejména stopy v kulturních památkách. Připomeňme například Karla IV. či vládce Florencie Lorenza I. Medicejského řečeného il Magnifico neboli Nádherný, mecenáše Michelangela, da Vinciho, Rafaela... Tito moudří vladaři věděli, že národ, který nemá vztah ke kultuře není hoden toho slova. Věděli, že prestiž kulturního národa a tím i jeho vládců ve světě vzroste investováním do umění a do kultury.

KULTURA: MEDIOKRACIE

I když si občané naivně myslí, že o jejich životech rozhodují politici, mýlí se. Informace o nich a o všem co se jich týká mají zprostředkované přes média. Ta manipulují jejich životy, jejich myšlením a postoji. Tato vláda médií zvaná mediokaracie je velice vážným nebezpečím neboť manipuluje jejich myšlením, rozhodováním a tedy jejich životy. Zmanipulovaný dav si neuvědomuje, že svůj postoj, za nějž vyrazí mnohdy do ulic bojovat, má vsugerovaný médii. Že média rozhodují o jejich životech, nemocech a dokonce i o způsobu jejich smrti, protože je to zájmem průmyslových odvětví a korporací, které média ovládají ať již prostřednictvím peněz za reklamu nebo přímo jako jejich majitelé ­– Bakalové, Babišové, Chrenkové a další, zejména němečtí miliardáři. Občané si neuvědomují, že se stávají fakticky otroky těchto lidí. Že takto ovládaná média pro ně vyrábějí „kauzy“ podle hesla Jana Wericha „To je blbý, to se bude líbit“, kterými jako zataženou oponou se snaží odpoutat jejich pozornost od skutečných problémů, týkajících se jejich každodenního života. 

Mediální manipulátoři namísto psaní o problémech státního dluhu píší o korupci a naivní závistiví občané se chytí na udičku jako pstruh na mušku a ve svých hospůdkách dávají spolustolovníkům k dobru, že už vědí, co je příčinou zdražení piva a všech jejich problémů, místo toho, aby šli lynčovat pana Bursíka, Kalouska a další ekonomické experty, kteří způsobili jejich ekonomické problémy. Revue Fragmenty chce těmto lidem otevřít oči a protože je skutečně nezávislým médiem a nemusí jim vymývat mozky podle přání vydavatele či toho kterého politika, zprostředkovává občanům nezkreslené informace, které jim dovolí orientovat se v mediální politice a tím i ve svém životě.

Z veřejného mediálního prostoru mainstreamových médií postupně mizí a v mnohých již prakticky  vymizely objektivní informace o tom, co pro nás občany dělá vláda, a nahradila je změť „kauz“ a množství nepodstatných informací např. o tom, s kým spí ta která obstarožní celebrita či kdo komu něco ukradl. Tyto záměrné mediální bubliny jsou účelově vypouštěny politiky propojenými s majiteli médií, aby odpoutaly naší pozornost od jejich chybných a mnohdy dokonce až kriminálních činů. Vědí, že občané bez skutečných informací jsou jen loutkami za jejichž vodící nitky tahají. Tomuto problému zvanému"Mediální mystifikace" věnujeme rovněž prostor v této rubrice.

A ještě horší je, že se to neděje pouze kvůli vymýtáním kauz jedné druhou, ale že se politici snaží vymazat z naší paměti přes mainstreamová média minulost celého národa a v poslední době i celého kontinentu zvaného Evropa. Tím nám chtějí zabránit čerpat ze zkušenosti našich předků. Spoléhají se na to, že si za čas nebude nikdo z minulosti nic pamatovat a oni budou moci jednou pateticky obhajovat takové zrůdy a masové vrahy jako Che Guevaru, Hitlera, Lenina či Stalina. Že nová generace nebude znát pojem národ, vlastenectví, rodina, otec, matka, Bůh... Tito manipulátoři dobře vědí, že bez  pevného ukotvení v minulosti se jim podaří z občanů vyrobit poslušný nevzdělaný dav, který je snáze ovladatelný, a oni, zejména ti  bruselští, mu mohou líbivou formou v rámci veřejného blaha a jeho dobra přikazovat, co má jíst, pít, čím se léčit. Tato role médií je snad ze všeho nejnebezpečnější a  věnujeme  jí proto prostor zvaný "Média a minulost národa".

KULTURA: PLÁČ ZVÍŘAT A MORÁLKA NÁRODA

Kultura a vyspělost národa se nejlépe projeví ve vztahu k potřebným, kteří se nemohou bránit, nehlasuji ve volbách a potřebují naši pomoc. Proto by se měl každý kulturní stát starat i o opuštěná zvířata a postihovat neurvalé chování k nim. Stát, který namísto útulku má pro ně jen rasovny, není hoden úcty i kdyby měl jinak sebevětší rozvoj. Pes není věc, ale chlupatá láska na čtyřech nohách. Problémům těmto němých tvorů se věnujeme v podrubrice "Pláč zvířat a morálka národa" .

KULTURA: VĚDA, VÝZKUM A VYSPĚLOST NÁRODA

Rozvoj a vyspělost každé společnosti závisí samozřejmě na úrovni vědeckých výsledků. Bez nich bychom neměli mobily, počítače, přístroje ve zdravotnictví, léky, prostě žili bychom na úrovni lovců mamutů. A pokud se na novinku přijde v dané zemi, přinese jí to do stání pokladny velké zisky. Proto se této problematice věnujeme v podrubrice "Věda a výzkum a vyspělost národa"  Protože občany zajímají snad nejvíc ze všeho vědecké výsledky ve zdravotnictví informujeme je o tom jak se řeší peníze na výzkum nových léčiv a jejich zavádění do prodeje a o novinkách v této oblasti obecně. Bohužel politici právě zde šetří a podceňují tuto oblast. Snad proto, že sami jsou vesměs mladí a zdraví a neuvědomují si, že i oni budou jednou potřebovat léky a lékaře. A to nejen oni kvůli věku, ale i jejich rodiny. Stačí se rozhlédnout kolem sebe kolik dětí trpí například rakovinou, kolik mladých lidí končí kvůli automobilům na vozítku... 

KULTURA: RODINA, ŠKOLA A MORÁLKA MLÁDEŽE

Z našeho života se , bohužel, vytrácí morální rozměr. Mizí zdvořilost, slušnost, úcta dětí k rodičům neřku-li k učitelům, úcta mladších zaměstnanců ke zkušeným odborníkům, o úctě ke starým nemohoucím lidem nemluvě. Jedním slovem - vytrácí se nám ze života lidskost. Nahrazuje ji vulgarita, rozeřvanost, hulvátství, neustálý boj o pozice, neustálý nedostatek času na sebe sama, na rodinu a přátele. Lásku, vřelost a cit nahrazuje čím dál víc virtuální sex a počítačové debaty s protějšky, o nichž nic nevíme. A nejhorší je, že to mladá generace již pokládá za zcela přirozené. Tomuto neštěstí se  snažíme v naší revui postavit a zamýšlet se nad tím, jakou roli v tom hraje škola, rodina a rovněž církev, která v minulosti hrála velkou roli při výchově mladé generace ve školách i při vlivu na dospělé občany v kostelích.  Proto otázce školství věnujeme samostatnou podkapitolu „Rodina, škola a morálka mládeže“.

4. hlavní rubrika KŘESŤANSTVÍ vs. ISLÁM

Svět postavený doslova vzhůru nohama se dostává nejen díky nákladné neomarxistické zelené a multikulturní politice do stále většího ekonomického propadu ale především do propadu morálního. I když s touto pohromou nemáme globálně sílu pohnout, přesto můžeme alespoň v domácí politice, i přes silný tlak našeho protektora EU, něco dělat s důrazem na základní lidské hodnoty, jimiž jsou duchovní podstata a morální rozměr našeho bytí na tomto světě. Morální a duchovní rozměr je velice důležitou součástí a troufáme si říci, že nejdůležitější součástí našeho života. Rozměr, který odlišuje člověka od ostatních živočichů planety. Chceme upozorňovat, že pro skutečně plnohodnotné prožití života hodné tvora zvaného Homo Sapiens je pochopení této skutečnosti to nejdůležitější. Bohužel i po revoluci se pro snahu o rychlou ekonomickou nápravu komunisty zbídačelé země pozapomnělo na morální výchovu dětí a na důraz na morální hodnotu lidské existence. Výsledkem je, že ačkoliv si po ekonomické stránce žijeme mnohem lépe, jsou občané frustrovaní, otrávení a stále cítí, že jim něco chybí. Mají pocit osamocení a jako atheisté si neuvědomují, že je to právě proto, že ztratili morální a duchovní rozměr své existence. Že vodopády mystifikací, lží, polopravd, kterými je zavalují média, k naplnění plnohodnotného života nestačí. Aby se cítili skutečně svobodní, musí nalézt vnitřní svobodu neboli Boha. Náš národ, a nejen náš, je bohužel, díky marxistickému potření církve nemocný především na své duši. A to je to největší zlo a tragédie naší společnosti, které se snažíme alespoň svým malým příspěvkem napravit.

 

KŘESŤANSTVÍ sv. ISLÁM: CÍRKEV A MORÁLKA NÁRODA

Chceme v občanech probudit cit a hrdost. Chceme, aby si občané uvědomili, že žít jen dneškem jako zvěř nestačí, že nám stvořitel dal duši, která nás od ní odlišuje a povznáší nás výš k transcendentnu. K vyšším cílům, než je pouhé bohatství. Proto věnujeme těmto problémům samostatnou podrubriku „Církev a morálka národa“.  Díky církvi si občané uvědomovali, že horizontála jejich krátkého pozemského života je pouze kratičkou horizontálou kříže, zatímco jeho vertikála upevněná pevně v zemi, znázorňující jejich duchovní zakotvení, míří svou duchovní podstatou k vyšším cílům, k nekonečnu – k Bohu. Velkou úlohu v tomto hraje především vzdělání a zkulturnění mladé generace. 

KŘESŤANSTVÍ sv. ISLÁM: ISLÁMISMUS - ZHOUBA CIVILIZACE

Velkým nebezpečím pro svět a zejména křesťanskou Evropu je v současné době rozmáhající se vliv islámu. Nejde jen o to, že mu věří cca 2 miliardy muslimů, ale že jeho věřící jsou samotným prorokem vyzývány k šíření své víry doslova ohněm a  mečem, což v poslední době zakouší jednak křesťanské evropské státy ve vlnách atentátů a zastrašování, ale především muslimské státy, v nichž nastávají hrůzostrašné nepokoje známé pod pojmem Arabské jaro. Ortodoxní Muslimské bratrstvo se snaží vnutit modernějším vlažným muslimům středověké předpisy pro život a tamní křesťany nemilosrdně likvidovat. Kdo si naivně myslí, že se nás to netýká, tomu věnujeme k probuzení z této iluze podrubriku „Islám - hrozba civilizace“.

 5. rubrika EVROPA 

Pro každý národ je nezbytná jeho suverenita. My ji ztratili nejen samotným vstupem do Evropské unie, ale především ratifikací její euroústavy pokrytecky nazývané Lisabonskou smlouvou. Přejeme si, aby naši občané začali bojovat o navrácení své svobody, národní svrchovanosti a standardní parlamentní demokracie v naší zemi jako jejich předkové.  Ctíme historické tradice a odkazy předků osvědčené tisíciletími. Nechceme mít dva prezidenty, dvě vlajky, dvě hymny, cizí zákonodárství ani vydělávat na rozmařilý život některých nezodpovědných států EU. Protektorátů jsme si v minulosti užili již dost.

EVROPA: NEJSME ŽÁDNÍ MULTIKULTURNÍ EUANI

Naši předkové věděli proč za vlastní stát pokládali své životy! Aby zůstali nadále Čechy a ne jakýmisi multikulturálními EUany. Nechceme stejně jako oni naší zem úplně rozpustit v tavícím kotlíku EU. Přáli bychom si, aby si občané uvědomovali každý den, že vlastní stát není jen bezcenným překážejícím harampádím, ale něčím, za co pokládali jejich dědové a otcové to nejcennější, co měli, své životy. Aby se nenechali vykořenit ze svého státu, ale ctili historické tradice a odkazy předků osvědčené tisíciletími. Těmto vážným problémům se věnujeme v rubrice "Nejsme žádní multikulturální EUani". Evropská unie nemá svůj lid, ať říká cokoliv, proto nemůže být nikdy normálním stíátem.

EVROPA: EUROZÓNA A EKONOMIKA ČR

Blahobyt státu dělá především správná bankovní politika a správně korigována vlastní měna jeho Centrální bankou. Zavedení společné měny ve státech s rozličnou ekonomickou úrovní brání korekci jejich měn, což vede k propadům jejich ekonomiky. Společné korigování ekonomik všech států ECB tomu nezabrání, naopak jejich ekonomiky dožene k bankrotu. Jsme proto proti jednotnému ministerstvu financí EU a proti zbrklému zavedení eura. Díky zelené plýtvavé socialistické ekonomice EU klesá ekonomika států v ní sdružených, zejména těch, které ukvapeně přijaly nesmyslnou měnu euro. Na tuto situaci doplácejí všechny země eurozóny, tedy i ty, které euro zatím rozumně nepřijaly. Proto této problematice věnujeme samostatnou podkapitolu „Eurozóna a ekonomika ČR“

6. hlavní rubrika  SVĚT 

Svět je postavený doslova vzhůru nohama se dostává do stále většího ekonomického propadu, s výjimkou Ruska a asijských států, které naopak ve svém kapitalismu vzkvétají. V komunistickém bezbožném a ekonomicky zuboženém Rusku nastolil Vladimír Putin tvrdý kapitalismus a stalinskými nevzdělanými pohůnky zakazovanou církev povýšil do role svého spoluvládce. V bohaté a křesťanské kapitalistické Americe naopak vládl deset let africký muslim Barack Hussain Obama oddaný socialistické neomerxistické revoluci a multikulturalismu a současný prezident Trump naráží při snaze navrátit Americe její někdejší roli na velké překážky ze stran neomarxismem zpitomnělých politiků a studentů. Netřeba hovořit o tom, co se děje s kdysi bohatou západní  kapitalistickou Evropou, která se mění v zadluženou socialistickou říši nesvobody, a s komunistickou Čínou, která naopak přichází na chuť životu v bohatém kapitalismu. To vše zažíváme dnes a denně na vlastní kůži.  To, že premiér EU, komunista a maoista José Barroso na pozvánku svého podřízeného gubernátora Miloše Zemana přijel vztyčit nad symbol naší státnosti, Pražský hrad, vlajku EU s pěticípými hvězdami, hovoří samo za sebe.  Revue Fragmenty se v podrubrice "Svět naruby" snaží před tímto nebezpečím varovat, poukazovat na to, že kapitalismus s tržní hospodářstvím, nízkými daněmi a slabým zasahováním států do života občanů je jediným smysluplným politickým systémem.  

Podrobnější informace o nás získáte kliknutím na:

Poslání revue Fragmenty

Vydavatel: Kulturní komise ČR

Kontakty a tiráž

Možnosti presentace v revue Fragmenty

Jak se orientovat v revue Fragmenty

Šéfredaktor

© Kulturní komise ČR

17. 2. 2019 17:08

Občanská iniciativa Nová republika Ivana Davida, českého psychiatra, ministra zdravotnictví za ČSSD v letech 1998–1999 a bývalého ředitele Psychiatrické léčebny v Bohnicích pořádala v sídle Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce v Praze seminář o naší mediokracii pod názvem „Aby média nelhala“. Protože server Nová republika byl Ministerstvem vnitra monitorován jako dezinformační za názor jeho zakladatele Ivana Davida, že „Rusové Krym zabrali správně, BIS lže a ministerstvo vnitra šíří dezinformace“, dal se očekávat zajímavý večer.  A očekávání bylo naplněno. Kromě skvělých panelistů Doc. Mgr. Petra Žantovského, Ph.D., z Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, bývalého člena Rady ČTÚ a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petra Štěpánka a šéfa Asociace nezávislých médií, zakladatele Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB, ředitele Úřadu vyšetřování ČR, bývalého ředitele České křesťanské akademie, bývalého prezidenta Policie ČR v hodnosti plk., právníka trestního práva Stanislava Novotného na něm vystoupil i slovenský velvyslanec Peter Weiss. Moderátor semináře doktor Ivan David vysvětlil, že k rozhodnutí tento seminář uspořádat ho vedlo to, že je na čase přejít do protiútoku v boji s globalistickými silami, které chtějí vyhrát nad občany, kteří si chtějí vládnout samostatně ve svých vlastních zemích. V médiích je podle něj nutno prosadit právo na odpověď proti jejich lživým nařčením. A zejména je podle doktora Davida nutné bojovat za svobodu slova: „Omezování svobody slova by mělo být prohlášeno za trestný čin a pokud ho omezují organizované skupiny, měly by být potrestány vyšší sazbou, než jednotlivci.“ Takže se poprvé vyskytla z úst politika kritika zprava k návrhu poslance Klause.

14. 2. 2019 15:23

Naše republika dostala krásný valentýnský dárek. Neohrožená vlastenka Klára Samková oznámila na tiskové konferenci v prostorách Parlamentu ČR, že se hodlá ucházet o své zvolení do Evropského parlamentu. A nejen to, informovala podrobně co bude po svém zvolení v Evropském parlamentu jako euroskeptička prosazovat. Poslouchalo se to jako pohádka, ale vzhledem k tomu, že paní advokátku známe jako velice realistickou dámu, pohádka to určitě  nebude. Co je ale nejpodstatnější na její kandidatuře, že nechce dalších 25 let neopravitelnou EU opravovat, jako ostatní eurorelističtí či nedej Bůh EUpeističtí kandidáti, ale nebojí se o sobě říci nahlas, že patří mezi euroskeptiky a že se bude tvrdě zasazovat o zájmy naší země. Vše co sdělila na tiskové konferenci naleznete v audiozáznamu RaptorTV níže:

3. 2. 2019 9:03

Poté, co po nahlášení uživatelů v několika případech z Facebooku zmizely z diskusí kontroverzní příspěvky, se poslanec Václav Klaus  spolu s některými kolegy z ODS, ANO, SPD, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a STAN rozhodli s tímto něco udělat. Předložili návrh zákona zakázat mazání diskusních příspěvků na sociálních sítích pod hrozbou až tří let vězení či padesátimilionové pokuty. „Svoboda slova je jedním ze základů naší civilizace. Lidé mají právo sdělovat své názory, chytré i hloupé, inspirativní i provokativní. Hranice je velmi tenká,“ zdůvodnil tento krok poslanec Václav Klaus, který návrh zákona předložil Poslanecké sněmovně ČR. 

2. 2. 2019 14:28

Je známo, že katolická církev se vždy stavěla proti předčasné sexuální výchově na školách. Bohužel současný papež František je zastáncem pravého opaku. Toto jsou jeho neuvěřitelná slova: „Myslím, že ve školách má být sexuální výchova. Sex je Boží dar, není to nějaký netvor či zlý duch. Je to Boží dar daný k lásce. Sexuální výchova pro děti je potřeba. Je potřeba jim nabízet objektivní vzdělání ohledně sexuality. Sex jako Boží dar musí být vyučován bez rigidity. Problém spočívá v těch, kdo jsou za tuto výchovu zodpovědní, ať už na úrovni státní, či lokální, jakož i v každé jednotlivé škole. Škola tedy supluje sexuální výchovu a měla by tak činit. Pokud se tak nestane, zůstane prázdno, které vyplňují různé ideologie." Problém ale nespočívá v těch, kdo jsou za tuto výchovu zodpovědní, ať už na úrovni státní, či lokální, jakož i v každé jednotlivé škole. Škola nemůže s tímto nic dělat, když dnes to Františkovo "objektivní vzdělání ohledně sexuality " vidíme ve všech programech OSN. A ministerstva díky tomu zavádějí výuku povinně do škol. Rodiče jsou proti tomuto demoralizačnímu systému bezmocní. Nemají na vybranou. Pokud dítě nenechají demoralizovat, hrozí jim, že jim systém juvenilní justice dítě ukradne. Jako se již děje v Norsku...  Kantoři se bojí o místa a učí to. Jde tedy o vehementní propagaci deviací, spojenou s tréninky a kursy přímo ve škole. 

30. 1. 2019 14:22

Přiznám se, že když jsem šla na 25. Hovory na pravici pořádané Akcí D.O.S.T. pod názvem Český stát v područí globalismu – jak z něj ven?, řekla jsem si v duchu, že odpověď znám – vystoupit z EU, rozpustit OSN nebo si alespoň nenechat jako svobodný stát bez rozmyslu vnucovat všechny jejich nebezpečné nabídky. Nebýt skvělého obsazení panelisty Tomášem Břicháčkem, Jiřím Kobzou, Ivem Strejčkem a Michalem Semínem, tak jsem zůstala hezky doma u počítače a psala rovnou článek o globalistické hydře, která předstírá dobro pro náš lepší život, a přitom její obětí je smrtící jako obětí železné panny. Díky výše uvedeným pánům jsem ale šla a nelitovala jsem. A to nejen díky tomu, co jsem si od nich vyslechla, ale i proto, že tyto Hovory byly unikátní v několika dalších věcech.

28. 1. 2019 10:36

Jeho Eminence Dominik  kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český žehná a povzbuzuje všechny občany, kterým není osud našeho národa lhostejný, aby vytrvali, a zve je od října 2013 každého 28. dne v měsíci v 16.15  hodin do Svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na modlitbu za náš národ. Po skončení motliteb u hrobu patrona naší země sv. Václava přecházejí věřící do baziliky sv. Jiří ke hrobu sv. Ludmily, babičky sv. Václava, kde se jednou měsíčně modlí níže uvedenou modlitbu za náš národ. A  nejen tam. Po celé zemi. Vydavatel naší revue Kulturní komise ČR se za tento počin pana kardinála Duky plně staví, a prosí všechny občany, i nevěřící, kterým není osud naší země lhostejný, aby přišli pana kardinála podpořit v této mimořádné bohulibé službě naší zemi. Prosím, přijďte všichni, kterým není osud naší vlasti lhostejný do památné Svatováclavské kaple pronést modlitbu za svou zem!

Právě přítomno: 425 hostů a žádný člen

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

Tištěná revue Fragmenty

Další ukázky ZDE

Opusťme EU dokud je čas!

Pomozte dětem

Život detem

 

PROTIPROUD

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %