Vydavatel Kulturní komise ČR, president Jiří Pancíř, šéfred. Ivana Haslingerová

Přepínače prohlížečů:   obrazovka  mobil 

Fragmenty jsou na  Twitteru  Facebooku

Fragmenty - ZDRAVÍ - NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ ČLOVĚKA
IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue FRAGMENTY

IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue FRAGMENTY

Šéfredaktorka  revue Fragmenty:

RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., ředitelka Odboru pro styk s veřejností KKČ, (*21.08.1946 v Praze)

Vystudovala SVVŠ v Humpolci (1960-64) a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzika pevných látek (1964-69). V letech 1970-71 absolvovala tamtéž postgraduální studium za účelem získání titulu RNDr., v roce 1977 tam obhájila disertační práci v oboru fyziky pevných látek a získala titul CSc. Výsledky její kandidátské práce byly využity mj. v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy při studiu slitin kovů tvořících povlaky jaderného paliva v jaderných reaktorech, které jsou vystaveny extrémním teplotním a dalším podmínkám. Pracovala tam jako odborný asistent v letech 1973-74. V letech 1975-93 působila jako vědecký pracovník v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Během své vědecké působnosti publikovala 39 původních vědeckých prací a příspěvků na vědeckých konferencích z oboru studia krystalické struktury a vlastností pevných látek a teoretické kvantové fyziky a chemie. Dvakrát jí byla udělena mimořádná Cena Akademie věd. Od roku 1994, po nedobrovolném odchodu z AV ČR po bezprecendentním zákroku tehdejšího předsedy Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka se věnovala publicistice a od 1997 je šéfredaktorkou revue Fragmenty. Prostřednictvím revue Fragmenty jsou zajišťovány granty a umělecké projekty, neboť je zasílána významným osobnostem ze světa kultury, podnikání a politiky. Náplní revue jsou převážně původní články a rozhovory s významnými osobnostmi. Nikdy nebyla členkou KSČ, neboť komunizmus pokládá za největší neštěstí lidstva. Jejím koníčkem je malování, politika, psaní článků a esejů, počítače, četba, turistika. Je vdaná, manžel Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., syn Michal Haslinger. Je dcerou Libuše Pamětnické, básnířky a spisovatelky kraje Vysočina.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
23. 8. 2019 6:13

Dnes ráno 23.8.2019 jsem dostala od skvělého ekonoma Pavla Kohouta (@KohoutPavel) zprávu uvedenou v názvu tohoto článku. Když jsem si ji přečetla dále, zjistila jsem, že nejde jen o kritiku současného chování papeže souznějícího s neomarxistickým hnutím Focoláre, které se od Druhého Vatikánského koncilu rozrůstá jako zhoubný nádor katolickou církví, ale o obrovskou tragédii pro katolickou církev u nás. Vatikán totiž dnes oznámil oficiálně jmenování rektora pražského kostela Nejsvětějšího Salvátora a duchovního správce akademické farnosti  Mons. Tomáše Halíka do úřadu arcibiskupa-koadjutora pražské arcidiecéze. To znamená, že po odchodu současného hluboce věřícího konzervativního katolíka, pražského arcibiskupa a primase českého J. Em. Dominika kardinála Duky, OP nastoupí na jeho post zapřísáhlý neomarxistický focolarista Halík. Je to obrovská tragédie pro naší katolickou církev, fakticky znamenající její zánik. Přemění se na modernistické neomarxistické Hnutí Focolare. Zanikne tím poslední bašta pravice u nás, pominu-li IVK Václava Klause. Bůh ochraňuj naší zemi!

21. 8. 2019 7:49

Prezident Václav Klaus dostal pozvání na prestižní mezinárodní konferenci o planetárních hrozbách, kterou pořádá Světová federace vědců v sicilské Erice. Jedná se o opravdu důležitou odbornou, nikoliv politickou, konferenci, na kterou  dorazí několik nositelů Nobelových cen za fyziku a vysoce vzdělaných vědců ve výše uvedené oblasti. Je poctou být na takové zasedání pozván a svědčí to o tom, že navzdory našim médiím a politickým oponentům si ve světě vybudoval profesor Václav Klaus  významné místo v této vědecké oblasti. Konferenci pořádá špičkový vědec ze ženevského CERNU- profesor Zichichi,  který má mezi vědci má přezdívku druhý Einstein. Zatímco většina lidí a dokonce i průměrných vědců honících se za dotacemi na své projekty se od tohoto tématu odtahuje, tento devadesátiletý doyen fyzikálních věd ho považuje za velice vážný a přeje si, aby se o tématu začalo diskutovat konečně odborně a nikoliv pouze diletantsky a politicky. Profesor Klaus tam jede s přednáškou: „Současná ofenzíva klimatických alarmistů je motivována výlučně politicky", v níž promluví o  klimatických alarmistech a ekoteroristech a jejich politických motivech. 

16. 10. 2019 20:29

Arcibiskupství Pražské chystá letos na svátek sv. Silvestra 31.12.2019 Mariánskou poutní Svatou cestu (Via Sancta) z Prahy do Staré Boleslavi  za  nejcennějším pokladem uchovávaným po staletí na hlavním oltáři kostela Nanebevzetí Panny Marie - Palladiem země české. Poutníci budou mít mimořádnou možnost uvítat  Nový Rok 2020 společně s Matkou Boží zobrazenou na Palladiu. A nejen to. Poutníci budou prosit Matku Boží za záchranu katolické víry v zemi a ochranu naší země před nebezpečími valícími se na ní z bezbožné EU.

15. 8. 2019 7:38

Ať žije svoboda slova! Soukromá televize TV Barrandov dostává pokuty za nevyváženost. Poslední pokutu 400 tisíc korun dostala od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) za "neobjektivitu a nevyváženost v pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa". V pořadu si totiž dovolil majitel TV Barrandov Jaromír Soukup neodpustitelnou věc. Kritizoval firmy, které dostávají pobídky od státu a přitom vyvádějí peníze do zahraničí. A co víc. Jako příklad uvedl pouze automobilku Škoda Auto, veliký zdroj reklam pro všechna média a ta neměla dokonce ani možnost se hájit. Tak alespoň zdůvodnil podle ČTK udělení pokuty předseda Rady Ivan Krejčí: „Problém je, že v pořadu Soukup prezentoval výběrově určitá fakta a  firma se neměla možnost hájit."  Postup RRTV je mementem pro všechna média, která si dovolí kritizovat nějakou velkou firmu za čerpání dotací a nepřidá k tomu hned rešerši všech dalších podobně se chovajících firem. Zřejmě si RRTV bere příklad z opozice, která také z cca 70 firem čerpajících před 18 lety dotace z EU na svá "ptačí hnízdečka" honí již 3 roky jedinou firmu premiéra Babiše. 

12. 8. 2019 9:43

Nejen u nás, ale i v Polsku proběhl karnevalový pochod hrdosti LGBT (zkratka zahrnuje lesby, gaye, bisexuály a transgenderové osoby) za práva sexuálních menšin. Krakovský metropolita, arcibiskup Marek Jendraszewský tento pochod ostře kritizoval. Ve svém kázání prohlásil, že rudý mor nahradil mor duhový: „po polské zemi už nekráčí rudý mor, ale objevil se nový, neomarxistický, který si přeje ovládnout naše duše, srdce a mysl. Ne rudý , ale duhový.“ (přesné znění v originálu:„czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa” - zdroj https://www.radiomaryja.pl/informacje/prymas-czech-wyrazil-poparcie-dla-ks-abp-m-jedraszewskiego/). Polští levicoví liberálové ho za jeho slova ostře kritizují a polští homosexuálové demonstrovali s transparenty typu „Nejsem mor“ a „Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému“ před jeho arcibiskupovým sídlem v Krakově. Nicméně polští občané na jejich průvod házeli kamení, láhve a dělobuchy.

Arcibiskup Jendraszewski před třemi lety vystřídal v Krakově kardinála Stanislawa Dziwisze, který proslul jako nejbližší spolupracovník papeže Jana Pavla II. Stejně jako jeho předchůdce je představitel konzervativního křídla katolické církve a výrazným stoupencem současné vlády jejíž vládnoucí konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS)  učinila z LGBT ústřední bod své kampaně před říjnovými parlamentními volbami. V kampani gaye a lesby zobrazuje jako hrozbu pro společnost a rodinu. Pan arcibiskup Jendraszewski vyzval věřící, aby se za úspěch PiS modlili.

Hlava naší katolické církve, J. Em. Dominik kardinál  Duka, arcibiskup pražský a primas český odjel do Polska podpořit svého kolegu a vybídl ke stejnému kroku i slovenskou a maďarskou církev.

Stejně jako arcibiskup Marek Jendraszewský i on  projevuje odpor k nechutnému karnevalovému průvodu hrdosti LGBT v Praze od počátku vzniku. Podle něho se témata ideologie LGBT  opírají dokonce přímo o satanistickou agendu: "Jako primas český, předseda České biskupské konference, arcibiskup pražský a kardinál římskokatolické církve se k prohlášení  předsedy polského episkopátu připojuji a k podobnému kroku vyzývám i zástupce slovenské a maďarské biskupské konference. Zároveň vnímám jako varovné, že témata LGBT ideologie se podle posledních zpráv rozšiřují i o ateistickou a satanistickou agendu, tedy o jevy, o jejichž odmítnutí nemůže být celospolečenských pochyb", jsou slova pod jeho podpisem, jímž se připojil 9. srpna  k prohlášení předsedy polských biskupů, poznaňskému arcibiskupovi Gądeckému, který v něm podpořil krakovského arcibiskupa Jędraszewského, který je v současnosti  napadán za své kázání: 

Co stojí v prohlášené arcibiskupa Gadeckého:

Ačkoli jsou prázdniny, které mají být časem odpočinku a reflexe nad krásou přírody stvořené Bohem rozhořely se v zemi polemiky o „ideologii LGBT“.  Souvisí to jistě s útoky vedenými z prostředí LGBT a s vyšším počtem tzv. pochodů rovnosti, organizovaných v naší zemi, jakož i s plány některých místních samospráv zavést po prázdninách do školních osnov podle předpokladů zmíněné ideologie nový přístup k sexuální výchově.," píše arcibiskup Gadecký

Vlna kritiky, která zasáhla krakovského metropolitního arcibiskupa a profesora, jakož i reakce zaměstnavatelů vůči osobám, jež neschvalují ideologii LGBT, svědčí o určitém světonázorovém totalitarismu, který zakořenil v určitých kruzích a odsouvá mimo sféru svobody lidi, kteří smýšlejí jinak. Vyzývám proto všechny lidi dobré vůle, aby uplatňovali zásadu nediskriminovat z veřejné diskuse nikoho, a to nejen z řad stoupenců zmíněné ideologie, ale přiznávali rovná práva k diskusi také jejím odpůrcům“ – píše předseda Polské biskupské konference, poznaňský metropolitní arcibiskup Stanislav Gądecki.

Lidé z tzv. sexuálních menšin jsou naši bratři a sestry, za něž dal Kristus svůj život a které chce přivést ke spáse. Úcta ke konkrétním lidem však nemůže vést k přijetí ideologie, která si klade za cíl provést revoluci v oblasti společenských mravů a vztahů: „Tato revoluce zvyků a mravů – řekl papež František 17. listopadu 2014 - často mávala vlajkou svobody – svobody v uvozovkách – ale ve skutečnosti vedla k duchovnímu a materiálnímu zpustošení bezpočtu lidských bytostí, zejména těch nejzranitelnějších.“ V dokumentu Amoris laetitia pak papež odmítá genderovou teorii, kterou se často stoupenci teorie LGBT zaštiťují, když píše že "je odpovědí na určité, někdy pochopitelné aspirace, a snaží se prosadit jako absolutní a nezpochybnitelná,  ba dokonce diktuje, jak mají být vychovávány děti" (č. 56), což v konečném důsledku znemožňuje dialog. Při jiné příležitosti zase přirovnal genderovou teorii k ničivosti jaderné zbraně.

Proto vyzývám vlády místních samospráv, aby nepřijímaly rozhodnutí, která by pod zdáním prevence proti diskriminaci skrývala ideologii, popírající přirozený rozdíl a komplementaritu obou pohlaví. Vyzývám také poslance, aby se postavili na odpor plánům z prostředí LGBT, jež chce změnit polské právo a zavést takzvaná. „homosexuální manželství“ a jejich možnost adoptovat děti.

 
10. 8. 2019 7:42

V národopisné oblasti Chodska Domažlicích se od roku 1955 konají tradiční Chodské slavnosti spojené se Svatovavřineckou poutí. Letošní folkloristický festival trval od 8. do 12. srpna 2019. Současní mladí si již při skotačení ani neuvědomují mimořádný význam Svatovavřinecké pouti. Že není pouze jako jiné poutě k uctění svátku daného svatého v kalendáři. Mnozí si již ani nevzpomenou, že před tím, než komunisté chtěli zamaskovat její poslání národopisnými slavnostmi, si Chodové, kteří byli v dřívějších dobách českými králi pověřeni ochranou státních hranic na této pouti připomínali naši státnost a historii. Přáli si, aby si jejich děti i ostatní občané ČR uvědomili hodnotu vlastního národa, který dlouhá staletí střežili na hranicích. Jejich pes, symbolicky zdobící opasky jejich Junáků a vojenských jednotek střežících naše hranice se stal symbolem věrnosti a pozornosti. Nic na tom nemění, že jako u každého symbolu došlo i u chodského psa ke zneužití komunistickou mocí, která ho dala do znaku pohraniční stráže, která strážila hranici obehnanou ostnatým drátem, aby naopak nebylo úniku ze země.

9. 8. 2019 8:05

Vznik Trikolóry dodal mnoha občanům zklamaných posledním vývojem v naší zemi naději a víru, že se vrátí vše do dob, kdy mohli bez obav volit jasně vyhraněnou pravicovou stranu - Klausovu ODS. Co vše pro naši zem její vůdce udělal, o tom bylo popsáno jen v naší revue Fragmenty - fragmenty.cz za těch 30 let moře stránek. Po odchodu prezidenta Klause z Hradu padla poslední bašta pravice u nás. Nastalo jakési prázdno, takřka beznaděj. Nyní svitla naděje - syn pana prezidenta se rozhodl pomoci vrátit naší zem na cestu do svobody a demokracie. Bude to mít neuvěřitelně těžké. Takřka všechny současné strany budou štvát proti němu. Proto prosím pomozme každý jak můžeme, aby se tento odvážný politik dostal k silnému mandátu. Nehledejme podrobnosti a neztrácejme čas debatami o stanovách a drobných detailech. Na to bude čas, pokud zvítězí. 

3. 8. 2019 9:35

Ministru vnitra Hamáčkovi se konečně podařilo odstranit z vysoké politiky svého konkurenta na předsedu ČSSD v posledních stranických volbách, ministra kultury Antonína Staňka. A protože důvod pro jeho odvolání, že si dovolil udělat audit v Národní galerii  a v Muzeu umění Olomouc a po zjištěných podvodných finančních transakcích v těchto institucích odvolal z funkce jejich generální ředitele Jiřího Fajta a Michala Soukupa, neboli dva své zaměstnance, je naprosto protismyslný,  budí tento počin pana Hamáčka u občanů stále více pochyb. Podle prezidenta Zemana za odhalení podobného podvodného chování  svých zaměstnanců měl být ministr naopak odměněn. Také je otázkou, proč začal jinak naprosto bezvýznamný ministr Staněk vadit panu Hamáčkovi právě po druhých prohraných volbách ČSSD pod jeho  vedením, kdy by každý seriózní politik odstoupil z předsednictví pro neschopnost. Nabízí se odpověď, že pan Hamáček potřeboval odpoutat pozornost od tohoto svého fatálního neúspěchu a jak známo, nejlépe se to dělá vyvoláním jiného skandálu. Což se mu povedlo.

Pomozte dětem

Život detem

 

Přepínače

Prostor pro Vaši presentaci

SOS zvířata v nouzi

PROTIPROUD

 

 

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Odebírejte Fragmenty

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %