Fragmenty - Zdraví -největší bohatství
IVANA HASLINGEROVÁ

IVANA HASLINGEROVÁ

Šéfredaktorka  revue Fragmenty:

RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., ředitelka Odboru pro styk s veřejností KKČ, (*21.08.1946 v Praze)

Vystudovala SVVŠ v Humpolci (1960-64) a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzika pevných látek (1964-69). V letech 1970-71 absolvovala tamtéž postgraduální studium za účelem získání titulu RNDr., v roce 1977 tam obhájila disertační práci v oboru fyziky pevných látek a získala titul CSc. Výsledky její kandidátské práce byly využity mj. v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy při studiu slitin kovů tvořících povlaky jaderného paliva v jaderných reaktorech, které jsou vystaveny extrémním teplotním a dalším podmínkám. Pracovala tam jako odborný asistent v letech 1973-74. V letech 1975-93 působila jako vědecký pracovník v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Během své vědecké působnosti publikovala 39 původních vědeckých prací a příspěvků na vědeckých konferencích z oboru studia krystalické struktury a vlastností pevných látek a teoretické kvantové fyziky a chemie. Dvakrát jí byla udělena mimořádná Cena Akademie věd. Od roku 1994, po nedobrovolném odchodu z AV ČR po bezprecendentním zákroku tehdejšího předsedy Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka se věnovala publicistice a od 1997 je šéfredaktorkou revue Fragmenty. Prostřednictvím revue Fragmenty jsou zajišťovány granty a umělecké projekty, neboť je zasílána významným osobnostem ze světa kultury, podnikání a politiky. Náplní revue jsou převážně původní články a rozhovory s významnými osobnostmi. Nikdy nebyla členkou KSČ, neboť komunizmus pokládá za největší neštěstí lidstva. Jejím koníčkem je malování, politika, psaní článků a esejů, počítače, četba, turistika. Je vdaná, manžel Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., syn Michal Haslinger. Je dcerou Libuše Pamětnické, básnířky a spisovatelky kraje Vysočina.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
9. 3. 2017 16:42
 

V ČR dochází k porušování zákona nařizujícího označování pravých kožešin na textiliích. Z výsledků rozsáhlého průzkumu trhu, který na podzim provedla organizace Svoboda zvířat, vyplývá, že pravé kožešiny na textilních výrobcích nejsou ve většině případů vůbec označovány. Dochází tak k matení spotřebitele, který nemá možnost informované volby a může si omylem zakoupit výrobek s pravou kožešinou v domnění, že je umělá. V listopadu 2016 provedla organizace Svoboda zvířat šetření, v rámci něhož zkontrolovala a nafotila 53 textilních výrobků obsahujících pravé kožešiny, na něž se vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken. „Závěry byly šokující. Zjistili jsme, že 81 % výrobků vůbec neobsahuje označení živočišných složek, potažmo kožešin, tak jak požaduje legislativa,“ vysvětluje Lucie Moravcová, koordinátorka kampaně Proti srsti ze Svobody zvířat. Nařízení požaduje, aby složky živočišného původu na produktech, které obsahují minimálně 80 % hmotnosti textilních vláken, byly označeny souslovím „obsahuje netextilní části živočišného původu“.

7. 3. 2017 10:54
V pavilonu Morava na brněnském výstavišti proběhne u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu se souhlasem primátora města Brna Petra Vokřála 12. – 27.10.2017 výstava  Rytíři nebes - Nebeští jezdci. Jejími pořadateli jsou Jan a Sabina Kratochvílovi z Muzea českého, slovenského a rusínského exilu. Hlavní spolupořadatel je Moravské zemské muzeum, spolupořadatelé Národní muzeum, Muzeum Policie ČR, archiv města Brna, archiv ABS, UDV Policie ČR, archiv Jaroslav Popelka. Výstava i doprovodná publikace, budou obsahovat informace a fotodokumentaci o všech hrdinných pilotech Čs. původu, létajících během druhé světové války v Británii, Francii, Sovětském svazu, v Slovenském národním povstání. Expozice bude hlavně nastavená na rozsáhlé fotodokumentaci a trojrozměrných předmětech z důvodu významu a zajímavosti expozice. Součástí expozice budou originální uniformy velitelů perutí a leteckých es, doplněné jejich osobními věcmi, včetně vyznamenání generálů. Součástí výstavy by měly být rozhovory s posledními letci z RAF, ale také z Německa, jako konfrontace bývalých nepřátel. Expozice by se měla krátce dotknout letectva z předválečného období, odchodů letců, během války do zahraničí, dále Francie, cizinecká legie, odchod z Francie, příjezd do Británie, výcvik: Cosford, St. Athan, Shellingford, jednotlivé perutě, Čs. letci v zajetí, výcvik v Kanadě na Bahamských ostrovech, vzpomínkou na padlé letce, účast ve Slovenském národním povstání. Pořadatelé jednají o zápůjčce letadla -Spitfire  1:1.
5. 3. 2017 16:01

V roce 2014 obsadil  Islámský stát (IS) irácký MOSUL a stal se tak nejbohatší teroristickou organizací na světě. Ztráta Mosulu je proto pro něj po ztrátách území v Sýrii velkou ranou a vraždící teroristé se dostávají již do vážných ekonomických problémů. Jenom na daních loni vybrali tito bezcitní vrazi 200-400 milionů dolarů, což spolu s obchodem s ropou, výkupnými za únosy a krádežemi doplnili na 580-870 milionů. Po úspěšné ofenzivě v Sýrii a vyhnáním z Mosulu budou zřejmě příjmy IS nadále klesat. A problémy IS jsou nejen ekonomické, ale představují i úbytek bojovníků. Celkem jich od loňského roku padlo 45 000. Vůdce IS Abú Bakr Bagdádí byl proto nucen přiznat porážku v Iráku a vyzval zbylé bojovníky, aby se obětovali při sebevražedných útocích, nebo se vrátili domů. Vzhledem k tomu, že si většinou domovy zničili, budou se ale spíš snažit dostat pod hlavičkou zbědovaných uprchlíků nyní do EU, takže by si měli bruselští politici chystat uvítací řeči pro kýžené nové poslušné Evropany. 

I přes toto ohrožení zemí EU z přílivu těchto velice nebezpečných muslimů, kteří budou zřejmě ještě jednotlivě či ve skupinkách vraždit, dobytí jejich centrály v MOSULU je zprávou velmi radostnou a věřme, že se nakonec podaří prezidentu Trumpovi vymýtit toto nelidské bezcitné zlo z celé planety, jak sliboval Američanům v kampani.

5. 3. 2017 10:01

Největší poutní místo světa, mexické Guadalupe, navštíví ročně 50 milionů poutníků. Aby bylo možné takový počet návštěvníků zvládnout, jsou v nové bazilice na vrchu Tepeyacu, na němž se nachází, zřízeny pohyblivé chodníky, takže se nikdo nemůže zastavit. Svědčí to o tom, že Guadalupská Panna Maria našla své místo nejen v Mexiku, ale v celé Latinské Americe a také v Evropě a u nás. Její obraz je umístěn například v augustiniánském klášteře u sv. Tomáše v Praze. O tom, co se stalo v Mexiku na místě nazvaném po španělském poutním místě Guadalupe, poutavě vypráví nová kniha Ing. Karla Mráčka. "Guadalupe - největší poutní místo světa". Stručně řečeno, při kolonizaci Mexika Španěly v 16. století probíhaly urputné boje mezi nimi a domorodými Indiány. Španělé nakonec zvítězili, ale napětí přetrvávalo skoro deset let. Indiáni si hledali místo v nově vzniklé společnosti a zbožní Španělé si rovněž pokládali otázku, jak mají s nimi dál jednat. Na obou stranách bylo mnoho bolesti. Přišedší kněží si kladli otázku, zda vůbec mohou tyto, pro ně tak podivné lidi připadající jim spíše jako zvířata, křtít. A právě v této době se 9. prosince 1531 zjevila na pahorku Tepeyac  Indiánovi Juanu Diegovi aztécká Panna Marie hovořící s ním v jazyce Indiánů Náhua. Pravila mimo jiné, že křesťanská víra není exkluzivním majetkem nikoho, ale Božím darem lásky pro všechny. Vyzdvihla tak aztécký národ a Španělům naznačila, aby se s ním smířili. 

4. 3. 2017 17:00

 Ať již si o dobrých stycích našeho a čínského prezidenta myslí kdo chce co chce, ani ten nejzavilejší Havlovec nemůže popřít, že celý svět s Čínou čile obchoduje, a tím, že budeme stát stranou, nic s děním uvnitř Číny nezlepšíme. Docílíme pouze toho, že příslušný obrovský trh obsadí ostatní země a vláda Číny si bude stejně dělat, co uzná ona za vhodné. A vzhledem k tomu, že etablování se na čínský trh je velice složité, je našimi exportéry kladně vnímáno, že společnost Czech Trade otevřela v Číně již čtyři obchodní zastoupení, která jim v proniknutí na čínský trh pomáhají. A protože není nad přímý kontakt, který prolomí ostych při žádosti o pomoc, pochvalují si podnikatelé, že tato proexportní agentura uspořádala na Ministerstvu průmyslu a obchodu konferenci „Perspektivy českého exportu do Číny“, na níž vystoupili zástupci jejích kanceláří a podnikatelé měli možnost si s nimi neformálně pohovořit o všem, co je v Číně čeká. Úvodní slovo měl vedoucí oddělení Afriky, Asie a Austrálie na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) Petr Kulovaný.  Jeho vystoupení jsme věnovali zvláštní článek "Petr Kulovaný k perspektivám českého exportu do Číny". Po něm následovaly přednášky vedoucích kanceláří v Číně a následně zkušenosti zástupců úspěšně exportujících firem do Číny.

3. 3. 2017 16:43

Skandál: Evropský parlament (EP) 2. března 2017 zbavil hlasováním francouzskou vlastenku, právničku a europoslankyni Marine Le Penovou poslanecké imunity. Francouzská vláda Le Penovou stíhá za to, že na twitteru sdílela fotky dokumentující násilí Islámského státu. Za to, že pravdivě informuje občany jaké nebezpečí jim hrozí, má dostat ve Francii tři roky vězení. Za komunismu jsme hubovali, a to právem, na cenzuru médií. Že ale západní státy klesnou na tuto úroveň a zakáží svým politikům říkat a psát pravdu, to je neskutečné a odpuzující. Namísto aby politici EP bojovali za zájmy svých občanů, chrání psychopatické mnohonásobné vrahy před tím, aby se o jejich zvěrstvech veřejnost nedozvěděla pravdu. Co ještě musí po zvěrstvech v Canes, Bruselu, Berlíně a dalších městech muslimové provést, aby konečně evropští politici prohlédli a nastolili v Evropě opět mír a bezpečí. Aby se v ní nemuseli občané bát, zda se vrátí děti ze školy živé, zda i oni nebudou rozježděni cestou na nákup bestiálními bezcitnými fanatiky. Jak je vůbec možné zbavit za to, že o těchto pravdách informuje, poslankyni imunity. Je to přece její povinnost a o těch, kteří zvedli ruku proti ní to vypovídá, že oni nám tají skutečnosti jak aby si mohli splnit megalomanský sen o jednotném superstátu. Co se to stalo s kdysi normálními evropskými občany a politiky?

3. 3. 2017 16:22

Občané se často ptají, zda již známe regionální lídry ODS do voleb do PSP ČR. Jsme rádi, že můžeme, s výjimkou lídrů v Olomouckém, Plzeňském a Libereckém kraji, ukojit jejich zvědavost. Ve Středočeském kraji povede kandidátku ekonomický expert ODS a Institutu Václava Klause Jan Skopeček. Na Vysočině byl lídrem zvolen starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl. Bývalý hejtman a stávající poslanec Jan Zahradník je jedničkou v jižních Čechách. V Moravskoslezském kraji vede kandidátku současný předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Dlouholetý starosta Trutnova a poslanec Ivan Adamec dostal důvěru v Královéhradeckém kraji. V Praze je jedničkou Jana Černochová, dlouholetá starostka Prahy 2 a poslankyně ODS. Jan Bureš, krajský radní a bývalý starosta Ostrova povede kandidátku v Karlovarském kraji. V Pardubickém kraji bude svůj mandát obhajovat vysokoškolský pedagog a vědec, profesor Simeon Karamazov. Litoměřický místostarosta a původním povoláním jaderný fyzik Karel Krejza je lídrem v Ústeckém kraji. Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha bude jedničkou ve Zlínském kraji. Pomyslnou jedenáctku uzavírá jako lídr předseda ODS Petr Fiala, který povede kandidátku v rodném Jihomoravském kraji.

28. 2. 2017 7:25

Koncem března 2016 navštívil naši republiku čínský prezident a v květnu 2017 pojede náš prezident Miloš Zeman do Číny. Díky těmto dobrým kontaktům hlav států nás Čína pokládá za vstupní bránu do Evropy a máme s ní největší obchodní spolupráci ze všech 16ti zemí střední a východní Evropy. Nastává rozvoj cestovního ruchu mezi Čínou a ČR. Zahájili jsme letecké linky do Šanghaje, Šembrunu a Pekingu. V říjnu 2016 se účastnila Čína brněnského veletrhu a letos budou naše firmy presentovat své výrobky na podobném veletrhu v Číně. Ať již se prezidentské návštěvy z politických důvodů někomu líbí či nelíbí, nejde ignorovat, že celý svět s Čínou čile obchoduje a tím že budeme stát stranou nic s děním uvnitř Číny nezlepšíme. Docílíme pouze to, že tento obrovský trh obsadí ostatní země a vláda Číny si bude stejně dělat co uzná ona za vhodné. A vzhledem k tomu, že etablování se na čínský trh je velice složité, je našimi exportéry kladně vnímáno, že společnost Czech Trade otevřela v Číně již čtyři obchodní zastoupení, která jim v tom pomáhají. Šijí služby na míru podle individuálních požadavků podnikatelů. Vyhledají podobné firmy a ověří jejich zájem o spolupráci, sjednají časy na obchodní setkání a poradí jim jak mají jednat s Číňany a co je v Číně čeká. Pak již je to na nich i když v případě, že se dostanou do nesnází jim je agentura zase k ruce. Organizují rovněž stánky našich firem na výstavách v Číně se státním příspěvkem do výše 80 000 Kč a expozici na klíč.

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %