Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

10. 2. 2023 8:17

Motto: Umění je svědomí národa, je paralelním světem, který odráží vůně a jizvy našich činů. Bez této parity by se lidská společnost asi vyvíjela jinak. (Milan Knížák 1995)

V tomto článku přinášíme pohledy bývalého rektora Akademie výtvarných umění, generálního ředitele  Národní galerie a v současné době i přes jeho vysoký věk stále tvůrčího umělce profesora Milana Knížáka na problémy současného světa, na otázku existence Boha v něm, na význam osoby prezidenta republiky, na architektonickou modernizaci Hradu a Prahy, na význam státních vyznamenání a na kulturu undergroundu a současného umění. I když každá část by mohla zaujmout celou knihu, po začtení se do jeho odpovědí zjistíte, že i ve zkratce dokázal pan profesor vyjádřit mnoho zajímavých názorů na výše uvedené problémy naší doby a našeho života v ní. Přesvědčte se sami:

25. 1. 2023 8:06

 V televizní debatě veřejnoprávní televize položil moderátor Andreji Babišovi hypotetickou otázku:  Pokud by bylo napadeno Polsko nebo pobaltské státy, měli bychom splnit své spojenecké závazky a poslat tam vojáky?"  Ten na to odpověděl „Určitě ne, určitě ne. Myslím, že je potřeba mluvit o míru."  Strhl se pokřik že pan Babiš nechce plnit závazky vůči NATU, že Česko jako člen Severoatlantické aliance je součástí konceptu společné obrany a pokud dojde k útoku na jeden stát NATO, jde podle článku 5 o útok na celou alianci a každý stát sdružený v NATU musí neprodleně podniknout akci s cílem obnovit a udržet bezpečnost v rámci celého obranného uskupení. Nepomohlo ani, že Andrej Babiš po debatě v televizi na Twitteru napsal: „Jsem přesvědčený, že se to nestane, a nechci to vůbec připouštět. Pokud by došlo reálně k napadení, pochopitelně bych dodržel článek 5 Washingtonské smlouvy." Útoku ve všech médiích se zvrhly do polohy, že Babiš nechce poslouchat NATO a podobných nesmyslů, z nichž je navíc patrné, že redaktoři jsou tak líní, že raději opisují jeden od druhého tuto lež, než by si tento článek přečetli. Jinak by pochopili, že článek 5 nenařizuje státům žádnou povinnost mimo připomenutí, že při napadení členské země jí pomůže tak, jak ten který stát bude považovat za nutné. 

Uvádím proto celé znění článku 5, aby si to nemuseli leniví Babišovi kritici hledat na internetu a také proto, aby si ho přečetli v této napjaté době občané naší země a nedělali si zbytečné iluze o něm:

„Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo v Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, etně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. Každý takový útok a veškerá opatření učiněná v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.“

Z výše uvedeného je zřejmé, že bude-li zvolen prezidentem pan Babiš, může jako vrchní velitel ozbrojených sil  podle článku 5 podniknout akci, jakou bude on považovat za nutnou. Smlouva mu nenařizuje, že jako spojenec z NATO musí vzít tanky a děla a poslat je i se svými vojáky do jiné země NATO udělat v ní pořádek. Na to ostatně již před lety upozornil při kritice dvojjakosti  bodu 5 Washingtonské smlouvy Petr Robejšek z Mezinárodního institutu pro politiku a hospodářství v Hamburku. Správně uvedl, že „Washingtonská smlouva dává členské zemi na výběr, jakou formou pomoci napadenému spojenci přispěje. S určitou dávkou nadsázky není vyloučeno, že pomoc může spočívat v tom, že členskému státu napadenému v zimním období budou zaslány deky…“

Také ale bod 5 dává nebezpečnému člověku v čele státu možnost rozpoutat mnohem větší konflikt než v dané zemi je vysláním svých vojenských sil do boje. To by si měli naši páni redaktoři uvědomit, než se začnou tak vehementně stavět na stranu těch, kteří takto jednají či budou jednat jako prezidenti. 

Není totiž pravda,  že prezident nemá moc, jak se nás snaží přesvědčovat. Pouze zatím stáli v čele státu muži uvážliví a netoužící po zviditelnění se za pomoci zatažení země do válečného konfliktu. Kdyby tam stál někdo jako současný premiér, už by naši synové umírali na Ukrajině. A možná by za pár měsíců zfanatizovaná omladina volala o pomoc proti takové katastrofě.

© Kulturní komise  ČR, z.s., 2023

 

26. 11. 2021 12:07
Vláda Andreje Babiše vyhlásila od půlnoci dnešního dne  26.11.2021 opět konec normálnímu životu občanů zvaný nouzový stav. Snad bylo ještě možno takové omezení pochopit v době, kdy nebyly k dispozici ověřené vakcíny proti této chřipkové epidemii. Nyní, kdy již přes polovinu národa je očkovaná a nic se jí nestalo, by člověk myslel, že vláda ve třetím tisíciletí vyhlásí povinné očkování zbývajících občanů (s výjimkou vážně nemocných nebo již 2x očkovaných) tak, jak se to ve všech civilizovaných zemích dělo v minulém století při mýcení tuberkulózy, černých neštovic, obrny a dalších nebezpečných nemocí. Místo toho se opět uchyluje k nošení hadrů před ústa jako za moru ve středověku a  nic proti rychlému zamezení infekce nedělá. Žádné testy nikoho neléčí, jen lidi děsí a vyvolávají paniku. Virus je a bude nadále ve vzduchu přítomen, občané se ale musí stát proti němu již konečně imunní. 
19. 4. 2021 11:38

Nevěříme informacím českých tajných služeb, které pokládáme za pouhý apendix zpravodajských služeb NATO, jenž nyní sehrávají roli užitečných idiotů při vyvolávání agresivních rusofobních nálad ve společnosti. Vyšetřování výbuchu ve Vrběticích prokázalo řadu porušení předpisů při skladování munice a vytažení ruské karty v předvečer možného ozbrojeného konfliktu mezi bývalou Ukrajinou a Ruskou federací, jsou jasnou mediální manipulací, kterou páchá Babišova a Hamáčkova vláda na občanech České republiky na přímý pokyn velení NATO. Obáváme se, že tuto situaci pánové využijí k nastolení stanného práva a odsunutí nebo úplného zrušení voleb v České republice.

1. 4. 2021 11:54

Na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví pronesl ministr zdravotnictví Blatný, že "pokud se utrhnou lidi o Velikonocích ze řetězu, máme velký průser." A že se toho obává proto, že se "lidi neumějí chovat chtějí jít pít, chtějí jít k řece a my jim v tom musíme zabránit,” řekl také ministr s poukazem na to, že lidé se setkávají v centru města, a ne v lesích na periferii. Pokud se lidi budou takto chovat, pak prý se školy otevřou maximálně na týden. Nepovšiml si v zápalu kritiky na nás občany, že školy se ještě ani neotevřely. Na žádost primátora Prahy, aby dovolil odjet Pražanům na své chalupy a chaty, čímž by se Praze uvolnilo a neshromažďovalo se jich tolik v centru, odpověděl, že "lidem nedovolí z Prahy vycestovat dokonce ani do okolních okresů, protože by prý tam dělali to samé co ve městě". Místopředseda rozpočtového výboru PS PČR Ing et Ing. Jan Skopeček na toto jeho takřka Urválkovské chování reagoval, že jeho výroky jsou naprosto nestoudné: "Pane ministře, do školy děti chodí proto, aby se učily a měly kontakt s vrstevníky. Školní docházka neslouží k tomu, abyste měl páku na lidi a mohl jim vyhrožovat uzavřením škol. Vaše výroky jsou naprosto nestoudné." 

7. 3. 2021 13:12

Robustní české zdravotnictví má opět větší a nemalé rezervy. Nesdělil by to někdo novinářům, kteří bičují paniku a volají po další represi? Epidemie, která koluje Českem nepochybně dělá lokálně značné problémy, zdravotníci mají plné ruce práce a díky jim. Nepáchejme ale seppuku.

25. 11. 2020 10:39
Je v současné době zrušení superhrubé mzdy něčím přínosné? Má jednoslovná odpověď zní ano, ale zdůvodnění je spíše záporné. Odpovídám ano, jednak utilitárně jako občan, kterému se sníží daně, jednak jako ekonom přesvědčený o pozitivní roli nízkých a jednoduchých daní. A teď k ďáblovi skrytému v detailu, v tomto případě v (hospodářském) kontextu doby. Další prohloubení schodku bude masivní. Z -320 jdeme skokem přes -400 mld. Kč. To zodpovědné úplně není. Zcela odhlížím od toho, jak by se takové změny měly dělat. Určitě ne poslaneckým pozměňujícím návrhem premiéra (sic!). Na jedné straně je pozitivní, že lidem zůstane v kapsách víc peněz a zdálo by se, že se tak stát o něco zmenší. Ale k tomu by došlo jedině pokud by onen výpadek neznamenal navýšení závazků do budoucna. Stát se na jedné straně zmenší, ale jinde naroste. Nikdo by nemohl nic namítat, kdyby proti snížení příjmů šlo i adekvátní snížení výdajů. My však vidíme pravý opak.
13. 8. 2020 8:47
Po celou dobu od vypuknutí neznámé infekční nemoci zavlečené do vyspělých zemí dosud neznámým virem Covid 19 se EU o pomoc "svým" zemím nestarala. Nechala každou z nich, ať si poradí jak umí. Nyní si začala uvědomovat, že i největším europeistům dojde, že tím potvrdila letitý názor euroskeptiků, že v případě nebezpečí se  bude muset každý stát starat o sebe a není důvod pro vznik společného superstátu EU. Nyní se to snaží napravit tím, co jediné umí - z peněz vybraných od jednotlivých států, kterým říká evropské neboli její, uvolnit jistou část na pomoc ekonomicky poničeným státům. Svolala proto summit, na němž předložila svůj plán Next Generation EU neboli  fond obnovy EU, z něhož uvolní 750 mld. euro (19 ,500 bilionům Kč), který po čtyřdenním handrkování nakonec Evropská rada (ER) schválila. Rovněž tak ER schválila rozpočet EU na dalších pět let (2021-2027) ve výši 1074 mld. euro (27,924 mld. Kč).

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %