Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Blahopřání prezidentu Kulturní komise ČR Jiřímu Pancířovi k jeho nedožitým 80 narozeninám Doporučený

  • neděle, led 14 2024
  • Napsal(a)  IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue Fragmenty
Profesor Milan Knížák poslal Jiřímu Pancířovi  k jeho nedožitým osmdesátinám svůj autoportrét Profesor Milan Knížák poslal Jiřímu Pancířovi k jeho nedožitým osmdesátinám svůj autoportrét autor obrazu prof. Milan Knížák

Dnes, 15.1.2024,  by slavil doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc. své 80. narozeniny společně s třicátým ročníkem vydávání jím založené kulturně-hospodářské revue Fragmenty a se založením Kulturní komise ČR v roce 1994, jejímž prezidentem až do své smrti 19.5.2023 byl. Bohužel se toho o několik měsíců nedožil. Nezbývá než mu za nelehkou práci pro naší kulturu poděkovat a přát jeho duši nádherný odpočinek po spojení s nekonečnou duší Boží. Přestože to zní smutně, je nádherné, že nežil nadarmo, ale  jeho třicetileté dílo žije dál a to pod vedením skvělého nástupce. Od 20.6.2023 je prezidentem Kulturní komise ČR Mgr. David Saudek. Kdo z nás by si  nepřál, aby si mohl říci při odchodu z tohoto světa, že nežil nadarmo a jeho dílo pokračuje dál. Připomeňme jen odpověď básníka Johanna Wolfganga Goetha na dotaz co by si ještě před smrtí přál: "Chtěl bych se stát nesmrtelným a potom umřít." 


A jak jsme znali docenta Jiřího Pancíře, byl by určitě velice šťastný a hrdý na to, jaká osobnost jeho Komisi přebírá a že tedy nežil nadarmo. Už jen proto, že si velmi vážil nevlastního otce Davida Saudka profesora Milana Knížáka, který psal mnoho let do revue Fragmenty nezapomenutelnou Knížákovu smršť  a mnoho skvělých článků.

Rovněž Kulturní komise ČR věří, že ve světoznámém umělci magistru Saudkovi nalezla skvělého prezidenta, který ji úspěšně povede další dlouhá léta a vykoná hodně pro kulturu v naší zemi. Životopis Mgr. Davida Saudka naleznete ve Wikipedii. 

Za obraz nádherné květiny, kterou poslal Jiřímu  profesor Milan Knížák k jeho nedožitým 80 narozeninám, mu duše Pancíře  určitě velice děkuje.

Revue Fragmenty slibuje Pancířově duši, že bude dál pokračovat ve stejném duchu jako dosud, přesně jak si to přál ve svém posledním článku, který zveřejňujeme na jeho památku. A prosíme ho o to, aby revui pomáhal a nezapomněl v tom ráji na ní.

Jako vzpomínku na Jiřího Pancíře posíláme jeho poslední článek  věnovaný naší revui:

Smysl a poslání kulturně-hospodářské revue Fragmenty

Periodikum Fragmenty, které komise vydává, se snaží spojit ekonomiku, tedy hospodářství s uměním v tom renesančním smyslu, tedy shrnout do jednoho proudu umění, vědu a ekonomiku. V této obasti zeje stále na českém mediálním trhu mezera. Přitom spojení těchto oblastí bylo dříve zcela běžné. Botticelli, Michelangelo, Shakespeare, Mysliveček, Händel, božský Vergilius i zcela nebožský Voltaire byli závislí na přízni mocných. Vytvořili tak společně civilizaci, v jejímž stínu se my Evropané dodnes ohříváme. Je pravdou, že rod Medicejů, panovníci typu Alžběty I., Bedřicha či Kateřiny by byli pouze efemérní, kdyby neumožnili na svých dvorech rozvoj evropského umění.

Z historie víme, že skutečná cesta ke zviditelnění národů a jejich vůdců vedla přes jejich umělce a jejich mecenáše, kteří podporovali umělce již nejméně 2 000 let. Připomeňme například pana Maecenata ze starého Říma.

Časopis Fragmenty se pokouší překlenout hroznou vzdálenost mezi umělci a finančníky, která vznikla díky dvěma diktaturám komunismu a nacismu, které principiálně odmítly toto historické schéma. Pochopily totiž, jak křehká jsou křídla umělců, jak velká je jejich nesvébytnost a jak je mohou využít. Že stačí je v zájmu veřejného blaha skrýt pod svá široká státnická ramena. Umělci dostali peníze přímo od státu, ale jen na ideologicky posvěcené umění. Skutečné svobodné umění chátralo a začalo se z jejich prací vytrácet. Snažíme se osvobodit umělce ze závislosti na politické representaci a pomáhat jim nalézat mecenáše, jako tomu bylo v předkomunistické době. 

Snažíme se přesvědčit mocné a bohaté, že spojení jména s umělci bylo vždy ve všech stoletích před i po Kristu ku prospěchu všech zúčastněných. Kdo by si vzpomněl ještě po půl tisíciletí na nějakého florentského knížete Mediceje, kdyby nepodporoval velikány jako Michelangela, Rafaela, da Vinciho. Právě jeho láska k umění, která prozářila jeho vládu a dvůr, z něj vytvořila Lorenza Magnificza, neboli historickou postavu par excelence.

Pokud se chcete zařadit mezi tyto mecenáše kultury a rozhodnete se podpořit Kulturní komisi ČR sponzorským darem na kulturu, sepíšeme s Vámi darovací smlouvu, v níž se zavážeme využít darovaných peněz na vzdělávací projekty – výrobu publikací a pořádání akcí. (Věnování peněz na tuto vzdělávací činnost můžete odečíst od daňového základu a snížit si tak povinnost daně z příjmu). Je samozřejmé, že Vás i Vaší společnost za tento bohulibý počin patřičně zviditelníme jak v tištěné podobě kulturně-hospodářské revue Fragmenty, tak na jejích internetových stránkách www.fragmenty.cz. Je rovněž možné zadat do revue PR článek či klasickou reklamu, čímž podpoříte její vydávání a tím zviditelnění umělců, o nichž v ní bude psáno. Podrobnosti Vám ráda sdělí naše akreditovaná agentura Kulturní komise ČR GORO Publicity, K Vodojemu 35, 150 00 Praha 5, tel.: 730 615 402, mailto: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Věřte, že Vaše peníze budou použity na dobrou věc.

Již dvacátým devátým rokem pomáháme takto našim umělcům ke kultivaci naší kulturní a politické scény. Děkujeme Vám!

Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., president Kulturní komise ČR

********************************************************************

Podrobnosti o revue Fragmenty naleznete kliknutím na následující odkazy:

Vznik a poslání Kulturní komise ČRPoslání revue Fragmenty

Šéfredaktor

Kontakty a tiráž

Možnosti presentace v revue Fragmenty

Kulturně-hospodářská revue Fragmenty, www.fragmenty.czje rovněž umístěna na:

twitter.com/Fragmenty_news      facebook.com/fragmenty.cz  facebook.com/ivana.haslingerova 

 

Podrobnější informace o Kulturní komisi ČR získáte kliknutím na následující článek:

Vznik a poslání Kulturní komise ČR

Základní kámen pro vznik Kulturní komise ČR – IČO: 60456582 položila ještě před rozpadem Československa v roce 1991 akce občanů bojujících za zachování společného státu. Nesouhlasící občané založili sdružení "Výzva občanů",  které bylo vyhlášeno na tiskové konferenci v Praze 20. září 1991. Jeho cílem bylo předložit Federálnímu shromáždění (FS) petici s požadavkem,…

©Kulturní komise ČR, 14.1.2024

Číst 561 krát
Ohodnotit tuto položku
(174 hlasů)
Zveřejněno v UMĚNÍ

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %