Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Adventní zamyšlení profesora Milana Knížáka Doporučený

  • pátek, pro 16 2022
  • Napsal(a)  IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue Fragmenty
Profesor Milan Knížák při natáčení rozhovoru. V pozadí jeho milovaný klavír, na němž složil již mnoho písní Profesor Milan Knížák při natáčení rozhovoru. V pozadí jeho milovaný klavír, na němž složil již mnoho písní JIŘÍ PANCÍŘ, revue FRAGMENTY

Vážený pane profesore, je advent. Měsíc zklidnění, v němž očekáváme u svíce adventního věnce nejen příchod Krista, ale zamýšlíme se i nad tím, co nám přinesl ten uplynulý rok a co jsme vykonali či vykonat nestihli. A také v duchu plánujeme, co bychom si přáli od roku příštího, a to jak v osobním životě tak i v životě celého národa. Začnu proto rovnou otázkou:

 

 * Co pokládáte za největší pohromu, která postihla v tomto roce náš národ a co Vás naopak nejvíce potěšilo?

KNÍŽÁK: Za naprosto největší pohromu roku 2022 považuji zavedení pojmu dezinformace, což je pro mne jasným vykročením k něčemu, co jsme již zažili a čemu se říká cenzura. Nikdo nemá právo určovat, co je správné a co ne. Pokud je někde překročen zákon, nechť přijde soud, i když lidské soudy jsou často problematické, zvláště v současnosti, kdy se rodí zákony jako myši.

 * V článku v naší revui Fragmenty z 10. října 2016 "SUPERKOBLIHA" jste se pohoršoval nad tím, že právě proběhlé sněmovní volby ukázaly, že většina naší společnosti jsou hlupáci. Připadalo Vám absurdní, že naši zemi ovládal bývalý komunista a spolupracovník StB. Nyní se blíží dokonce volby prezidentské. Neobáváte se, že naši lidé opět zvolí jako hlupáci komunistu, ne-li StBáka, když i pan Halík, který se vždy deklaroval jako komunistobijec, se zastává například generála Pavla s odůvodněním, že když jeho komunistická minulost nevadí Západu, tak bychom to měli akceptovat i my?

KNÍŽÁK: To, že našim premiérem byl bezcharakterní komunista a fízl, jsem považoval za osobní urážku. Styděl jsem se, že jsme dovolili, aby takový člověk stál v našem čele. To, že se dnes dere na prezidentský stolec, považuji za národní ostudu. Nechápu, jak to někdo může nejen schvalovat, ale vůbec připustit na mysl. S naší společností musí být něco špatně. Možná, že nemáme na to, být samostatným státem. Patrně jsme měli zůstat v rámci Rakouska-Uherska jako jeho satelit. Stydím se. 

* Jaké vlastnosti by měl a jaké rozhodně neměl mít prezident ČR?  

KNÍŽÁK: Nedovoluji si stanovit, jak by měl či neměl vypadat náš prezident. Jsem jen přesvědčen, že by to měl být člověk bezúhonný, dodržující zákony mravnosti, neagresivní a s citem pro spravedlnost. Nemáme prezidentský systém a český prezident není vládcem, který komanduje zem. Český prezident je trochu jako národní maskot, amulet, totem, zkrátka spíše symbol než reálný politik. Přesto si myslím, že určitou politickou zkušenost by měl mít, aby se nenechal ošálit mámivými řečmi mocichtivých politiků a přisluhovačů.

* Co byste Vy jako prezident přednostně začal zařizovat?

KNÍŽÁK: Především bych vyhnal z Hradu všechny parazity na moci, kteří tam za Zemanova panování naskákali. To bych udělal opravdu důkladně a snažil bych se vrátit prezidentskému úřadu prostou lidskou důstojnost.

*"Zdá se, že v naší zemi nic normálně nefunguje. Slabošská a zneužitelná vláda, nevzdělané politické a intelektuální elity, manipulovatelné represivní složky a zmatený lid. Prezident  přinesl do prezidentského úřadu vulgaritu. Havlovy hovory z Lán nebo Klausovy projevy, ať už s jejich obsahem souhlasíme či ne, měly kulturu jazyka. Předseda vlády měl být už dávno ze své funkce odvolán. O zvůli olomouckých státních zástupců ví celý národ. České zemědělství má nejméně drobných zemědělců z celé EU. Naše školství již dlouho opakuje problémy západu i když už v roce 1990 bylo jasné, že je to nesmysl. Odbory nutí ke zvyšování platů, i když je jasné, že prudké zvyšování mezd vede nevyvratitelně ke krachu. Gendrové aj. problémy, které prosazují menšiny, vedou k tzv. politické korektnosti, která nemá s korektností nic společného. Být heterosexuálem je dnes považováno za společenské faux-paux... Zdá se, že v naší zemi nic normálně nefunguje. Nejhorší je, že to vadí jen málokterým z nás.  Zopakuji to. Slabošská a zneužitelná vláda, nevzdělané politické a intelektuální elity, manipulovatelné represivní složky a zmatený lid. To je současná situace v České republice trapně zvané Česko." Toto jste uvedl  v roce 2017 v článku revue Fragmenty "KOCOURKOV ZVANÝ ČESKÁ REPUBLIKA." Mám pocit, že hovoříte o dnešní situaci, nebo se od té doby něco změnilo k lepšímu?  

KNÍŽÁK: To, co jsem napsal v roce 2017, potvrzuji a přidávám jen ono zmíněné zavedení cenzury. Současná vláda, kterou jsem uvítal, když nastoupila a vystřídala prolhaného Babiše, zcela zklamala. Jakoby ministři oslepli a neviděli zásadní problémy naší společnosti. Hrozivý dluh, který vyrostl za Babišovy vlády nezredukovali. I za této vlády roste. Nešťastné nadstandardní zapojení našeho státu do Rusko-Ukrajinského konfliktu nejenže ohrožuje naší bezpečnost, ale je jednou z příčin růstu státního dluhu. Politika současné vlády destabilizuje společnost. Vyvolává v lidech nejistotu a strach.

* Obraťme list. Jste umělec, proto kromě politiky, kterou začal díky nehorázné neschopnosti Fialovy vlády sledovat snad celý národ, jistě jako bývalý rektor Akademie výtvarných umění (AVU) a dvanáct let generální ředitel Národní galerie sledujete i dění v umělecké sféře. Vzpomínám, že v minulých letech jste s ním nebyl spokojený. V roce 2015 jste se pohoršoval v našem časopise v článku "MÍSTO ELITNOSTI BLBSTVÍ", že AVU je v podobném marasmu jako před listopadem 1989 neboli je řízena politickými tlaky a přízemností, vedou ji diletanti a plebejci ducha. V dalším článku "AVU PŘESTÁVÁ PATŘIT MEZI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE" jste tvrdil, že AVU prokázala nejen své diletantství, ale i nebývalou míru vulgárnosti, když na pozvánce k diplomantské výstavě, která měla být završením 6letého studia na AVU, uvedla jméno účinkující skupiny, promiňte, ale cituji: "Píča z hoven". Něco tak vulgárního že jste nikdy neslyšel a že je to urážka všeho lidského a lidé, kteří si tak říkají, musejí být až odporně otrlí a primitivní. Změnila se podle Vás situace na AVU k lepšímu nebo je táž, ne-li horší?

KNÍŽÁK: Bohužel, situace v kulturních institucích (alespoň tak, jak se mi jeví z dálky, poněvadž zdravotní stav mě nedovoluje plně se angažovat) mě připadá den ode dne horší. Covidová pauza destabilizovala české školství, ale na AVU došlo k překotné výměně pedagogů již předtím. Zmizela diferenciace ateliérů, cílená výuka, vymizel etický kodex, jehož důležitost jsem se snažil během svého působení prosazovat. Akademie je jen velkou střechou, pod níž se skrývá zmatená skrumáž studentů i pedagogů. Samozřejmě, že umělec může vyrůst kdekoliv a nepotřebuje k tomu speciální prostředí, ale pokud si platíme uměleckou univerzitu založenou na konci 18. století, měli bychom dbát na to, aby to byla škola smysluplná a důstojná. 

* A co Národní galerie, jejímž generálním ředitelem jste byl 12 let a z komunistického molocha jste z ní vybudoval reprezentativní stánek umění. Je tam lepší situace?

KNÍŽÁK: Díky ministrům kultury se dostala NG do rukou lidí, kteří ji zneužili k vlastnímu obohacení. Řádění ředitele Fajta bylo katastrofou, ze které se NG dlouho nevymotá. Nemohu pochopit, že to Ministerstvo kultury tolerovalo. Skutečným viníkem je totiž právě toto Ministerstvo, poněvadž v jeho gesci je důsledná kontrola svěřených institucí. A byl to ministr Hermann, který je, podle mého názoru, hlavním viníkem tohoto propadu. Dosazení polské kurátorky do čela Národní galerie za Zaorálkova ministrování bylo také velmi nešťastné. Národní galerie je vyprázdněným, převalujícím se molochem, který ztratil svojí společenskou funkci.

* Málokdo ví, že vy jako expresivní a excentrický umělec máte velký obdiv i k suchopárné vědě a že jednou z Vašich nezapomenutelných výstav bylo 30 portrétů osobností, které ovlivnily Váš život. A že nešlo jen o osoby z umělecké a politické sféry, ale i o významné vědce.  Vědecký totem Einstein byl dokonce v katalogu  uveden na prvním místě a namaloval jste i génia,  bez jehož konstanty by nemohla existovat moderní kvantová fyzika a všechny objevy s ní spojené, Maxe Plancka, i přesto, že má neefektní, úřednický obličej. (Podrobně jsme o výstavě psali v článku  ATELIÉR PROFESORA KNÍŽÁKA NAVŠTÍVILY OSOBY Z TRANSCENDENTNA a OBDIV RENESANČNÍHO UMĚLCE MILANA KNÍŽÁKA K VĚDĚ). Zajímalo by mne, zda právě díky těmto dvěma géniům jste dva roky studoval Matematicko-fyzikální fakultu Karlovy university? 

KNÍŽÁK: Do osmé třídy základní školy jsem byl premiantem, jedničkářem. Na gymnáziu (tehdejší jedenáctiletce) jsem už měl jiné zájmy, které mě zavedly do oblastí mimo školu. Začal jsem se zajímat o umění, sex a filozofii. Celý můj život mě provází nejen touha tvořit, ale především hledat smysl lidského konání. Proto jsem hledal pomoc v nejrůznějších vědních i nevědních oborech. Ve třiceti letech jsem měl pocit, že jsem už všechno udělal, že jsem dovršil to, co jsem začal. Byl to samozřejmě nesmysl, ale nevěděl jsem, jak z toho ven. Zkusil jsem matematiku, což na tehdejší škole pro mne nebylo možné, poněvadž jsem nechtěl být praktickým matematikem, ale chtěl jsem o matematice a vědě přemýšlet, pochybovat a hledat v ní. Tehdy jsem začal přemýšlet o řízení společnosti.  Pět let jsem intenzivně vegetařil a cvičil jógu. Bylo to tak intenzivní, že mě to zcela pohltilo. Musel jsem to utnout, pokud jsem chtěl existovat v lidském společenství. Zajímaly mne i problémy architektury, především globální problémy. Věnoval jsem se experimentům s hudbou a psal spousty textů. Již v roce 1967 jsem napsal 10 lekcí pro Aktuální universitu. Bylo to v souvislosti s plány o Aktuálním společenství, Aktuálním městě, Aktuálním bytí. Když se objevila šance působit na AVU, měl jsem poměrně jasno, jak by taková škola měla vypadat.

* Na závěr bych se ještě zeptala, co byste si přál do budoucna pro náš národ a jaké máte umělecké plány do budoucna, dá-li Vám Bůh zdraví?

KNÍŽÁK: Bůh mi laskavě dovolil ještě existovat, i když jsem velmi velmi oslabený. Zatím doufám, že se to snad nedotklo mé mysli. Nemám už dostatek fyzických sil na realizaci velkých projektů, ale o to intenzivnější je mé přemítání o lidském činění. A tak jsem v létě namaloval sadu obrazů s nápisy, které by mohly navodit nějaký myšlenkový proces. Říkám jim „Transparenty“ a jsou právě teď vystaveny v galerii MK v Dlouhé ulici.

Stále píši texty, vznikají samizdatové knihy. Vydávám si je sám v nákladech 10-25 kusů a dávám je přátelům. Nemám zájem se objevit v knihkupectvích, ta jsou plná zbytečných knih. Ale i krásná literatura (dokonce i některé tzv. vědecké publikace), je pro mne problematická. Většina současných spisovatelů umí psát, fabulovat, ovládá jazyk, a přesto jejich tučným knihám něco chybí. Neumím to pojmenovat, je to něco zásadního, posvěceného, něco neviditelného a neovladatelného …..

Chci poděkovat tomu, co nazýváme Bohem, za to, že je mě zatím dovoleno neopustit mé posedlé sny.   

* Právě proto, že Bůh chce, abyste Vašich posedlých snů ještě mnoho uvedl v život, nedovolí Vám ještě dlouho odejít. Podobně jako to nedovolil po atentátu prezidentu Reaganovi, protože ještě nedokončil své poslání - zničit komunismus, ani  Svatému otci Janu Pavlu II. po atentátu na něm spáchaném, protože si přál, aby on ještě pomáhal občanům v osvobozené Evropě dostat se nejen fyzicky, ale i duševně z postkomunistického marasmu. Bůh ví, že geniální umělci vytvářejí vrcholná díla v závěru života a nedovolí ani Vám hned tak odejít. Vzpomeňme na Poslední soud Michelangelův. I na Vás ještě určitě čeká vrcholné dílo, které má s vámi Bůh na mysli. Možná to nebude obří obraz, ale protože jste neměl nikdy klid a čas na sdělování svých myšlenek národu. Jak jste uvedl výše, že od třiceti let jste hledal, jak dál. Nyní Vám Bůh ukazuje možná cestu, jak nabýt klidu a pohledu na dění kolem Vás  z nadhledu a odstupu. A  jak se podělit o své myšlenky s celým národem a kultivovat jeho nemocnou duši ničenou po komunistech neoliberály s jejich nesmyslnými neomarxistickými -ismy.  

© Kulturní komise ČR, z.s. 2022

 

Číst 330 krát
Ohodnotit tuto položku
(3 hlasů)
Zveřejněno v UMĚNÍ

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %