Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Libor Vondráček: Mrazivá fakta o právu EU a ČR Doporučený

  • neděle, úno 11 2024
  • Napsal(a)  IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue Fragmenty
Předseda Svobodných Libor Vondráček vysvětluje jak se zbavit nadřazenosti Lisabonskéké smlouvy nad našim právem Předseda Svobodných Libor Vondráček vysvětluje jak se zbavit nadřazenosti Lisabonskéké smlouvy nad našim právem

Proč si ke své 49. tříhodinové přednášce na Novotného lávce v Praze  vybral právník na mezinárodní právo a předseda  Svobodných Libor Vondráček právě toto téma vysvětlil tím, že ho jako znalce mezinárodního práva zaujala mediální reakce EU vůči Velké Británii (VB) po jejím odchodu z EU. EU vyhrožovala VB, že zavede nové obchodní překážky a všemi prostředky bojovala  proti volnému obchodu s ní, přestože se zavázala v roce 1994 podepsáním  Smlouvy o volném obchodu u Světové mezinárodní organizace  brojit proti těm kteří nechtějí uznávat mezinárodní právo na volný obchod. Ve smlouvě se zavázala, že bude rušit obchodní překážky a nebude nové vytvářet. A přitom právě s nimi začala VB po BREXITU hrozit. Když jí to bylo vytýkáno odvolávala se na existující výjimky v podepsané smlouvě o volném obchodu. Libor Vondráček zjistil, že skutečně existují v této smlouvě 4 výjimky připouštějící vytvořit speciální obchodní podmínky a rozhodl se je podrobně prostudovat. Ve své přednášce seznámil přítomné nejen s jejich zněním, ale zejména s jejich důsledky. Aby se před nimi ČR dopředu vyvarovala při případném odchodu z diktátorské struktury EU.

Připomnělo mi to podobnou situaci jaká proběhla v roce 2018 s jinou, rovněž velice nebezpečnou smlouvou EU, s Istanbulskou úmluvou (IÚ). IÚ ve svém textu bojuje za ženy v islámských státech a EU počítá s tím, že nikdo už nebude číst doplňky k ní.  Při jejím podpisu si zřejmě každý premiér řekne, stejně jako náš tehdejší premiér Andrej Babiš, proč by hezké okaté ženské měly strašit v Burkách a podepíše jí. Jenže tehdy měla IÚ smůlu, že si text prostudoval zkušený politik, ministr školství v první Klausově vládě 1992-4, a vysoce vzdělaný katolický kněz,  kaplan Jeho Svatosti a probošt Kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pažském a především zkušený lingvista Mons. Petr Piťha, který ví, že skrytá nebezpečí jsou ve většině podobných smluv právě v jejich doplňcích. Po jejich prostudování upozornil na to, že v doplňcích  IÚ je ukryt doslova ďábel. Viz článek v naší revui SENÁT ZABRÁNIL UZÁKONĚNÍ HRŮZOSTRAŠNÝCH ZÁKONŮ VE JMÉNU GENDERISTŮ A HOMOSEXUALISTŮ. A to zabránilo tomu, že nebyla v roce 2018 přijata našim parlamentem. Na štěstí první komora našeho parlamentu ji ani letos nepřijala. Ale to je na jiný článek. Vracím se ze svého DéJá vu na přednášku Libora Vondráčka, předsedy jediné pravicové strany u nás, Svobodných. Ten rovněž prostudoval na základě jakých výjimek se mohla EU k samostatnému státu VB tak chovat a zda tím nepřekračovala zákony mezinárodního práva. 

Již z názvu přednášky Mrazivá fakta o právu EU a ČR  je zřejmé, že EU zákony mezinárodního práva překračovala. Nabitému sálu sdělil Libor Vondráček, že i když se o to snažil, nenašel jedinou ze čtyř  existujících výjimek žádnou,  která by se dala použít proti volnému obchodu  EU s VB:  

  1. Výjimka: EU se snažila zavést pro Brity cla na základě antidumpingových cel, dočasných ochranných opatření, bezpečnostních a jiných výjimek.  V minulé volební kampani kritizovali neoliberálové v USA na Danu Trumpovi, zavedení antidompingových cel vůči čínskému dovozu oceli do USA. Nešlo vůbec o politický boj, ale o to, že čínská vláda se rozhodla zadotovat obroskými prostředky čínskou ocel a rozvážet jí do světa za nízké ceny. Až by vytlačila z trhu domácí výrobce, přestala by s dotacemi, ale už by bylo pozdě pro domácí výrobce. Takto by mohla Čína pokračovat i s dalšími oblastmi trhu. Nic podobného ale Velká Británie vůči EU nedělala. 
  2. Výjimka: zavedení dočasných ochranných opatření.  Kdyby naší republice například hrozil hladomor, pak by se naše vláda nedopustila zločinu, kdyby dotovala dovoz pšenice. To je odůvodnitelný důvod ochrany obyvatel. Při hrozící nezaměstnansti či nedostatku zboží rovněž.
  3. Výjimka: Zavedení bezpečnostních opatření. Když např. spolu země válčí, státy oprávněně chrání své země před dovozem zboží k nepříteli…
  4. Výjimka: Úzce vymezené dohody obchodu např. se slonovinou či vzácnými živočichy. Aby se zamezilo vyhynutí druhu, či zániku vzácné slonoviny na trhu. Pak se zavádějí mimořádné výjimky.  Ani jedna výjimka se ale nedá použít na to, co se dělo mezi EU a VB.

Porušila tedy EU mezinárodní právo?

Když přijala EU Istanbulskou mezinárodní úmluvu tak předpokládala, že bude platit nejen pro ní, ale i pro ostatní státy. A stále se o to snaží a je velice přísná pokud smlouvu sama požaduje. Ale zde se snažila vytvořit naopak nové překážky a neuznat již zaběhnuté podepsaní dohody. A co je zarážející, že jí její chování prošlo. Jediné vysvětlení pro takové chování podle pana Vondráčka je, že v mezinárodním právu stále platí pravidlo, že silnější pes určuje pravidla. EU byla tím silnějším psem. VB byla hrdá a tvářila se že to pro ni bylo vlastně výhodné a přijala diktát EU.

Po tomto úvodu se zdálo, že před EU není úniku ani po vystoupení z ní a když ještě k tomu přidáme názory, které šíří politici jako např. Dominik Fery s Luďkem Niedermanem, kteří si pochvalují, že EU je naprosto skvělá a ČR by bez ní nemohla fungovat prože bez EU by nebyl volný pohyb osob, bez EU by studenti nemohli jezdit na výměnné pobyty a členství v EU nám přináší hodně peněz navíc, pak není divu, že občané propadají skepsi, že si musí nechat všechno líbit a je po svoboném životě  v kapitalismu, o čemž snili v roce 1989.

Mají státy EU opravdu tyto výhody? 

EU opravdu garantuje náš pohyv ve státech EU. Je to pohodlně, a do Shengenského prostoru vstoupilo  i Švýcarsko, čímž mohlo zrušit kontroly na hranicích. Ale pokud jede o obchod zůstalo Švýcarsko nadále v EFTE a nemusí poslouchat všechny -ismy evropských moudrých kancléřek.  Švýcaři mohou klidně jíst třeba kulaté okurky. Všechny státy EFTY jednají jako Švýcarsko.  Rovněž Chorvatsko patří do Schengenu, aby se zbavilo kolon na hranicích. Rumunsko a Bulharsko jsou sice v EU, ale ne v Shengenu. Raději vydrží fronty na hranicích než přívaly tzv. uprchlíků. 

 

Evropský hospodářský prostor EHP (anglicky BSEC) poskytuje pro podnikatele zajištěnu možnost podnikat bez překážek. Ti díky tomu nejvíc ze všech obyvatel  touží být v evropském hospodářském prostoru. V EHP ale jsou tři státy bez členství v EU - Lichtenštejnsko, Island a Gronsko patřící do Evropského sdružení volného obchodu EFTA, která je členem EHP. Pokud bychom vystoupili z EU a stali se členy EFTY, pak nám nebezpečí nepodnikat v EHP nehrozí. Takže po vystoupení z EU bychom měli  do EFTY ihned  vstoupit.

Projekt Erasmus pro studenty  kterým také argumentují europeisté není pouze pro země v EU. Jsou v něm např. VB a Tureco a bylo by to jen na nás, zda tam budeme chtít posílat naše studenty.  Švýcaři řekli v referendu, že do něj studenty posílat nebudou, že je to  projekt neefektivní a bez užitku. My  máme spolupráci se Slovenskem a můžeme ji podepsat i s dalším zeměmi. Např. Jižní Korea, Japonsko a Austrálie mají ještě větší množství studentských výměn než Erasmus.

Argument.pánů Niedermanů, že členství v EU přináší ČR hodně peněz navíc, že jsme dosud vždy dostávali zpět z Bruselu více peněz než jsme do něj posílali. Ale my tímto penězovodem Praha Brusel posílali peníze se stoprocentní kvalitou nepodmíněné co si s nimi mají v  EU paní komisařky počít, zatímco nám diktoval Brusel že musíme stavět cyklostezky a ne dálnice, které potřebujeme nutněji, nemluvě o výstavbě nemocnic, hospiců a zejména domovů důchodců. Ale to by bylo ne na článek, ale přímo na knihu jak nesmyslně a neefektivně se používají peníze zejména díky zelenému údělu.  Třeba v Jinřichově hradci postavili za 13 milionů rozhlednu z níž nic moc nevuidíte, která už začíná padat a peníze na obnovu nejsou. Místostarosta toto zdůvodnil tím, že bylo potřeba  vyčerpat peníze  tak je vyčerpali.

Od letošního roku budeme posílat do EU navíc víc peněz, než co dostáváme. Ale Libor Vondráček je založením optimista a nalezl i na EU klady. Je naděje, že zase někdo dostane peníze na rozhlednu či cyklostezku, protže predikce ekonomického vývoje ČR je tak špatná, že budeme dostávat peníze stále jako země třetího světa. A nezapomínejme také, že v něčem EU předstihla komunistické země s jejich pětiletkami. Operační programy plánuje  užv sedmiletkách. 

Ale toto je pouze jedna z možností jak se zbavit diktatury EU. V dalším článku  se dozvíte že pan Vondráčk přišel na mnohem jednodušší možnot,  jak se zbavit nadřazenosti evropských zákonú nad našimi, aniž se musíme namáhat s referend a se zdlouhavým vystupováním z EU. A jak se tím staneme svobodnými a budeme moci obchodovat se všemi státy EU i světa jako Lichtenštejnsko, Švýcarsko a další státy sdružené v EFTA. 

<<<<<  Kliknutím na první stranu naší revue Fragmenty získáte na straně 6 v exkluzivním rozhovoru s Jeho Jasností Lichtenštejnským panovníkem knížetzem Hansem Adamem II. odpověď zda by podpořil  náš vstup do Sdružení volného obchodu EFTA jehož je předsedou: "To bych plně podpořil. Česko by bylo pro EFTA obohacenáím" 
 

 Předseda Svobodných Libor Vondráček podrobným studiem ústavy totiž objevil, že stačí pouze vyškrtnout z naší ústavy našimi poslanci článek 10a přidaný do ní před přijetím Lisabonské smlouvy. Tím se zbavíme toho, že je nám zákonodárství EU nadřazené  a budou spokojení jak zastánci, tak odpůrci EU. Budem si zase žít podle našeho zákonodásrství, jezdit svobodně a vést volný obchod jak se zeměmi EU tak i mimo ní, studenti mohou také studovat kde bucdou chtít. Žijí tak bohaté státy Lichtenštejnsko, Švýcatsko, Island a Gronsko.  

Neboli odebráním článku 10 z naší ústavy můžeme i jako členové EU  zamezit nadřazenosti zákonů EU nad našimi. A jak její odpůrci, tak její obdivovatelé budou spokojeně žít ve svobodném státě ČR.

 ©Kulturní komise 11.2.2024 

 

Číst 452 krát
Ohodnotit tuto položku
(2 hlasů)
Zveřejněno v EU

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Právě přítomno: 62 hostů a žádný člen

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %