Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Neužilova IRE metoda slaví 15.4.2024 třetí výročí úspěšného boje s tichým zabijákem lidstva Doporučený

  • neděle, dub 07 2024
  • Napsal(a)  IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue Fragmenty
 Ještě nedávno byli světoví kardiologové oslněni vůbec nad možností vizualizace nebezpečných míst v srdci, která působí fibrilace síní a srdeční arytmie a nad následnou rychlostí a přesností jejich odstranění laserovým katetrizačním systémem Heart Light X3. Specialisté v tomto oboru sledovali použití této novinky v boji s  arytmií, prostřednictvím živých přenosů přímo z operačních sálů Antiarytmického centra na Homolce při práci MUDr. Petra Neužila spolu s  MUDr. Borisem Schmidtem z německého kardiovaskulárního centra Bethanien ve Frankfurtu nad Mohanem. Ještě nedávno byli světoví kardiologové oslněni vůbec nad možností vizualizace nebezpečných míst v srdci, která působí fibrilace síní a srdeční arytmie a nad následnou rychlostí a přesností jejich odstranění laserovým katetrizačním systémem Heart Light X3. Specialisté v tomto oboru sledovali použití této novinky v boji s arytmií, prostřednictvím živých přenosů přímo z operačních sálů Antiarytmického centra na Homolce při práci MUDr. Petra Neužila spolu s MUDr. Borisem Schmidtem z německého kardiovaskulárního centra Bethanien ve Frankfurtu nad Mohanem. archiv Nemocnice a homolce

Od roku 2019 se v naší zemi traduje, že jedinou zdravotní pohromou lidstva je coronavirus a mnozí občané se již po čtvrté mrzačí injekcemi proti němu. Dovoluji si kacířsky připomenout, že v České republice umírá téměř 50 % obyvatel na mnohem prozaičtější a neinfekční  choroby - choroby srdeční. V roce 2018, tedy před koronavirovou panikou, zapříčinily téměř 49 000 případů úmrtí, čímž se  podílely na celkové úmrtnosti mužů 40 % a žen 47 %.  Obávané zhoubné nádory byly až na druhém místě úmrtnosti mužů s  27 % a žen 22,0 %. Třetí byly nemoci dýchací soustavy se 7,8 % úmrtíí u mužů a 6,9 % u žen.  Zatím jsem nikde nečetla ve sdělení ministerstva zdravotnictví na kolikátém místě se v úmrtnosti umístila koronavirová infekce, která uvedla naše hospodářství takřka do záporných čísel. Nepíši ale tento článek kvůli Covidu. To přenechám neúspěšným politikům ve volebních kampaních. Chci pouze upozornit na  nejnebezpečnějšího zabijáka u nás, "běžné a fádní" nemoci srdce, které se mainstreamová média toužící po čtenosti nevěnují. Každý  už přece ví, že se infarkt umí léčit a bypasy má dříve či později každý kuřák. 

Málokdo už si totiž uvědomuje, že infarkt není nejnebezpečnějším srdečním onemocněním, ale je  jím srdeční selhání způsobené srdeční arytmií zvanou doktory tichý zabiják. (Tichý proto, že nemoc postupuje bez bolesti díky bezbolestnému nekoordinovanému stahovaní svalových vláken v srdečním svalu bez nervů. Tyto stahy způsobují špatnou synchronizaci převodního srdečního systému a okysličená krev z plic je stále hůř převáděna do těla. Srdce se proto stahuje stále rychleji aby  se člověk neudusil, ale nakonec nastane rychlost stahů srdce taková, že kmitající srdce pacienta nečekaně usmrtí. Pacientům nepomůže doživotní polykání Betalocu či podobných léků zlepšujících srdeční frekvenci při mírné arytmi. A protože naše média přecházejí ten fakt takřka bez povšimnutí, obrovské procento občanů postižených srdeční arytmií umírá na náhlé srdeční selhání naprosto zbytečně.  Ano zbytečně, protože u nás existuje opravdu mimořádně vybavené kardiologické centrum na léčbu tohoto velmi nebezpečného tichého zabijáka. Kardiologické centrum ve Fakultní nemocnici v Praze Na Homolce, do něhož se od roku 2007 sjíždějí učit k jeho zakladateli, primáři prof. MUDr. Petru Neužilovi, CSc., FESC, největší světové kardiologické kapacity jak léčit tuto nemoc  Zpočátku léčil prof. Neužil místa působící arytmii v srdcích pacientů jejich katetrizačním vypalováním. V současné době elektrické pulsy nahradil VYSOKOVOLTÁŽNÍMI NANOSEKUNDOVÝMI PULZY, které se používají v gama nožích při operacích mozku, takže nebezpečná centra v srdcích pacientů ve většině případů dokáže tým prof. Neužila zničit ambulantně, pouhým ozářením těmito pulsy. Jemné paprsky proletí srdcem a setkají se za pomoci unikátních přístrojů přesně v místě, které je třeba vypálit. Aniž poškodí okolní tkáň. 

Protože celosvětová statistika tvrdí že přes 50% obyvatel planety trpí srdeční arytmií byl Petr Neužil právem oceněn nezávislými světovými kardiology jako nejlepší z nich. Nezvyklý mezinárodní titul FESC za jeho jménem znamená totiž zkratku Fellow of European Society of Cardiology a je udělován nezávislými světovými odborníky v kardiologii nejlepšímu z nich. Nejde tedy jen o formální běžný titul, ale o ocenění odborné způsobilosti nejlepšímu světovému kardiologovi, na základě dosažení jeho světové vědecké a publikační úrovně. Na jeho oddělení jezdí špičkoví profesoři dokonce i z tak technicky vyspělých států, jako jsou Japonsko, USA, Německo... A pod vedením prof. Neužila provádějí unikátní operace. Jako fyzika mne Neužilovy operační sály s obřími přístroji opravdu fascinovaly a fascinuji dosud. Podrobně jsem o vybavení pracoviště a o tom jak dospěl prof Neužil ke svému světovému objevu psala např. v článcích, jejichžž seznam je uveden pro zájemce na konci článku.

První na světě, kdo to dokázal je profesor Petr Neužil, primář Kardiocentra v Nemocnici Na Homolce

Text k fotu: V  roce 2007 začal léčit srdeční arytmii primář Kardiocentra v Nemocnici Na Homolce Petr Neužil katetrizačně. Snímek ho zachycuje při zavedení katetru do tepen pacienta. I to byla obrovská věc a zachránil mnoho tisíc lidí. Kdo nezažije děs z toho, že může kdykoliv díky arytmii nečekaně zemřít, nepochopí radost pacienta, že se té hrozby zbavil.

Profesor Petr Neužil při operaci

Text k fotu: Profesor Petr Neužil při operaci zasedne u počítače. Díky skvělým přístrojům na operačním sále vidí na obrazovce tlukoucí srdce pacientů a snaží se k nebezpečným místům v něm navést dva katetry a jakmile se to povede řekne pal a vedl sedící lékař u druhého počítače bleskově do nich pustí proud a  nebezpečná tkáň je zničena. Ještě před dvěmi lety jse toto zdálo jako pohádka ze vzdálené budoucnosti. 

Již i výše popsané srdeční operace elektrickými katetry by stačily k zapsání do historie kardiologie a Petr Neužil by zasloužil navržení na Nobelovu cenu za přemožení tichého zabijáka lidstva. Pan profesor a skupina skvělých lékařů a sester kolem něj se ale nechtěli smířit s tím, že výše popsané operace trvají několik hodin, protože srdce je v pohybu, klimbá si při operaci nahoru a dolu a zepředu dozadu a strefit se oběma speciálními elektrodami přesně k sobě do téměř neviditelných místeček dělajících uvnitř srdce neplechu, odstranit je jiskrou přeskočivší mezi nimi při kontaktu, není snadné. Pro pacienty, kteří musí být s operatérem během zákroku v kontaktu, je to navíc stresující. Přestože se sestřičky snaží je zklidnit na maximum a oni vědí, že jim je zachraňován život a snaží se ležet fyzicky klidně, stres v jejich hlavách dělá své a následné kmitání srdce  také. Kdyby se rychlost operací zvýšila, bylo by to pro pacienty méně stresující a navíc by jich mohl zachránit mnohem víc, řekl si pan profesor a začal ořemýšlet,  jak to dokázat. a přišel na to. 

Neužil dokázal neuvěřitelný zázrak

Profesor Neužil si uvědomil, že radiologové používají již deset let úspěšně k léčbě nedostupných tumorů metodu využívající vysokovoltážních pulzových vln o vysoké energii. Je to tedy při operacích nádorů metoda vyzkoušená a je znám její dlouhodobý efekt. Proto se s týmem podobně nadšených spolupracovníků snažil v rámci pokusné studie touto inovativní technikou léčby vysokovoltážními pulsy  nasbírat zkušenosti pro její rutinní použití při léčbě srdečních arytmií. A po dvou létech mravenčí práce a studia získal se svým týmem příslušný evropský certifikát pro to, aby mohl tuto novou metodu zvanou odborně "ireversibilní elektroporace " (IRE) zařadit do rutinní praxe. Dne 15.4.2021 byl pomocí IRE  odoperován poprvé pacient a to nejen jako první v naší republice, ale jako  první na světě. Metoda ireversibilní elektroporace (IRE) nejenom umožnila odstranit katetry, ale dostat do nepřístupných oblastí srdce. Navíc výrazně zkrátila pobyt pacienta na lůžku a je výrazně šetrnější k okolní srdeční zdravé tkáni. V současné době ji již vykonává kardiocentrum ambulantně.

A právě v pondělí 15.4.2024  používání Neužilovy "nano metody" slaví třetí rok existence

Nejnovější vylepšení léčby srdečních arytmií za pomoci odstraňování nebezpečných míst v srdci vysokovoltážními nanosekundovými pulsy umožnilo zkrátit dobu operace na více než polovinu a co víc, odstraní všechna nebezpečná místa hned při první operaci a bez opakovaného zavádění katetrů do těla pacienta. Pouze ozáří celé srdce slabočkými nano pulsy, které se setkají v předem určených bodech srdce a zničí je. Jedná se pro pacienta o ambulantní a bezbolestivý zákrok podobný jako jít na rentgen. 

Vysokovoltážní ultrakrátké pulsy v délce nanosekund jsou u nové metody IRE natolik rychlé, že to takřka nevytváří tepelný efekt čímž šetří okolní tkáň a neporušuje nervy. Energie paprsku míří přesně na nebezpečné buňky v srdečním svalu. Navíc po odstranění míst působících fibrilaci srdečních síní sto procent léčených pacientů nemělo žádnou recidivu, což se v této oblasti dosud u žádné metody neobjevilo. Operace se zkrátila na polovinu tedy kolem půl hodinky a tým prof Neužila a vedoucího lékaře katetrizačního sálu Jana Petrů vrací domů v den výkonu většinu pacientů. Na tuto Neužilovu metodu se sjíždějí desítky špičkových zahraničních kardiologů ze světa, aby se seznámili s novými unikátními přístroji a technikou jejich ovládání.  V prvním roce od 1.4.2021 do 15.1.2022 provedl se svým týmem profesor Neužil 500 výkonů, což bylo nejvíce výkonů na světě provedených jedním pracovištěm.

 
 
Na závěr mne napadá pouze stejná myšlenka, kterou jsem vyjádřila  v článku psaném o Kardiocentru primáře Neužila 29.7.2022:   
PETR NEUŽIL BY SI ZASLOUŽIL NOBELOVU CENU ZA OBJEV SROVNATELNÝ S FLEMINGEM 
 
Nejde uvěřit, že letos oslavil prof. Neužil již 60. narozeniny. Nezbývá než doufat, že ho Bůh zachová nám všem alespoň do sta let.
 

Sám profesor Neužil k tomu skromně říká, že v dobách, kdy jezdil studovat po cizině s obdivem novinky v oboru, si vždycky přál, aby to, co děláme u nás, jsme dělali nejlépe ze všech a ostatní se jezdili ze světa učit k nám, do naší země. A může být šťastný, že se mu to povedlo. Protože tolik špičkových profesorů na excelentních světových klinikách snad nikdo na světě ještě neučil. 

Vzhledem k tomu, že na nemoci srdce umírá ze všech ostatních nemocí nejvíce - přes 50% lidí, je metoda prof. Neužila v současné době  stejným přínosem pro lidstvo, jakým byl po válce  Flemingův penicilin. Takovým objevem, za něhož byl náš vědec Petr Neužil odměněn Jeseniovou cenou za nejvyšší přínos v jeho oboru, se naše zem měla nejen chlubit při tehdejším  předsednictvím EU a měla ho navrhnout na  nominant na Nobelovu cenu

Nyní si jistě řekne každý čtenář, proč nepodá návrh  na Nobelovu cenu Kulturní komise ČR, z.s. jako právnická osoba, když o tom píše ve svém časopise. Zjistili jsme, že to může podat pouze zdravotnická organizace. Jinak by šel do Stokholmu náš návrh už potřetí. Bohužel naše ministerstvo zdravotnictví, ani další zdravotnické organizace se nepodařilo stále k vyplnění návrhu rozhoupat. Stále doufámee, že alespoň budoucí vláda nebo někdo z nových politiků si uvědomí jaký poklad v  naší zemi máme a jak by to pomohlo její prezentaci a bez válek a nesmyslných zelených výzev ke ničení planety. Nám zatím nezbývá než poděkovat geniálnímu a skromnému panu profesorovi Neužilovi: 

Pane profesore, děkujeme za tisíce Vámi vyléčených pacientů i za ty miliardy, které budou vaší metodou léčeny v budoucnu. 

Seznam článků v revue Fragmenty  popisujících vývoj Neužilových metod léčby srdeční arytmie vrcholící metodou za použití nanopulsů v roce 2021:

PETR NEUŽIL BY SI ZASLOUŽIL NOBELOVU CENU ZA OBJEV SROVNATELNÝ S FLEMINGEM. 29.7.2022

PETR NEUŽIL SE SVÝM KOLEKTIVEM DOKÁZAL JAKO PRVNÍ NA SVĚTĚ PŘEMOCI NEJVĚTŠÍHO TICHÉHO ZABIJÁKA V SRDCI VYSOKOVOLTÁŽNÍMI NANOSEKUNDOVÝMI PULZY 3.11.2021

EXKLUZIVNÍ INTERVIEW SE SVĚTOZNÁMÝM KARDIOLOGEM PROF. PETREM NEUŽILEM 11.7.2021

NEUŽILOVO KARDIOCENTRUM ÚSPĚŠNĚ PORÁŽÍ TICHÉHO ZABIJÁKA 16.1.2021

BEZ OPERACÍ SRDEČNÍCH ARYTMIÍ V NEUŽILOVĚ CENTRU NA HOMOLCE HROZÍ ZBYTEČNÁ, NÁHLÁ A JISTÁ SMRT 17.7.2020

BEZDRÁTOVÝ KARDIOSTIMULÁTOR NA HOMOLCE VYLEPŠEN - SYNCHRONIZUJE SRDEČNÍ KOMORY  22.7.2018

KARDIOLOGICKÉ CENTRUM V NEMOCNICI NA HOMOLCE BY SI ZASLOUŽILO PROSTORY ODPOVÍDAJÍCÍ JEHO ÚROVNI 15.5.2018

 © Kulturní komise ČR, z.s. 12.4.2024

Číst 149 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v ZDRAVÍ

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %