Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Petr Neužil se svým kolektivem dokázal jako první na světě přemoci největšího tichého zabijáka v srdci vysokovoltážními nanosekundovými pulzy Doporučený

První na světě, kdo to dokázal je profesor Petr Neužil, primář Kardiocentra v Nemocnici Na Homolce První na světě, kdo to dokázal je profesor Petr Neužil, primář Kardiocentra v Nemocnici Na Homolce snímek archiv prof. Neužila

Pokud si pustíme v posledních dvou letech jakékoliv zprávy v rádiu či televizi, je zprávou dne zpráva o koronaviru, takže člověk může nabýt dojmu, že tato potvůrka je jedinou zdravotní pohromou lidstva na naší planetě a že ke zdraví národa stačí zásobit naše zdravotnictví respirátory a naučit se očkovat obyvatele proti nemoci, kterou působí. Dovoluji si proto kacířsky připomenout, že v naší republice umírá přes 50 procent obyvatel na mnohem prozaičtější a neinfekční srdeční choroby, které jsou zejména v druhé polovině života velkým postrachem všech občanů. V roce 2018, tedy před koronavirovou panikou, zapříčinily téměř 49 000 případů úmrtí, čímž se  podílely na celkové úmrtnosti mužů 40 % a žen 47 %. Dokonce i tolik obávané zhoubné nádory jsou co do počtu úmrtí na druhém místě. Na celkovém počtu úmrtí se podílely 27 % u mužů a 22,0 % u žen. Třetí nejčastější skupinou příčin smrti byly nemoci dýchací soustavy, v jejichž důsledku zemřelo více než 8 000 osob, což je 7,8 % ze všech úmrtí u mužů a 6,9 % úmrtí u žen. O něco méně četnou skupinou byla úmrtí v důsledku vnějších příčin smrti, na které zemřelo 3900 mužů a 2000 žen, dále pak úmrtí v důsledku nemoci trávící soustavy, na něž zemřelo 2800 mužů a 2 000 žen. Zatím jsem nikde nečetla ve sdělení ministerstva zdravotnictví na kolikátém místě se v úmrtnosti umístila koronavirová infekce, která uvedla naše hospodářství prakticky do záporných čísel. 

 Nepíši tento článek ale kvůli Covidu, kterého využívají nejen u nás neúspěšní politici ve volebních kampaních, ale chci se kacířsky věnovat nejnebezpečnějšímu zabijákovi u nás - nemocem srdce. Je jasné, že tak "běžné a fádní" nemoci, jako je infarkt se mainstreamová média toužící po čtenosti nevěnují. Každý přece ví, jak se to léčí, kdo by to četl. Ale málokdo ví, že zdaleka není infarkt nejnebezpečnějším srdečním onemocněním. Tím je nesporně náhlé srdeční selhání způsobené srdeční arytmií. A právě zde bych chtěla upozornit na to, že obrovské procento postižených umírá na náhlé srdeční selhání naprosto zbytečně vzhledem k tomu, že většina nemocnic neumí a ani nemůže postiženým pacientům pomoci. Běžné nemocnice prostě nemají vybavení, jaké mají dvě opravdu mimořádná pražská kardiologická centra na světové úrovni, která pokud jde o prostory, doslova praskají ve švech. A i kdyby vybavení získaly, neuměli by si s ním jejich lékaři, kteří často ani nerozpoznají infarkt, poradit.

Ano, hovořím o dlouhodobě známém IKEMu při Fakultní nemocnici Krči, kde se lékaři kromě běžných srdečních operací specializují na problematiku transplantací srdcí, a o novém Kardiologickém centru ve Fakultní nemocnici Na Homolce, které se od roku 2007 vyprofilovalo tak, že udává směr světové kardiologii v léčbě velmi nebezpečného tichého zabijáka - srdečních arytmií. Přestože je pro naše občany takřka neznámé, k jeho zakladateli, primáři prof. MUDr. Petru Neužilovi, CSc., FESC, se v současné době jezdí učit největší světové kardiologické kapacity. Není proto divu, že byl oceněn nezávislými světovými kardiology jako nejlepší z nich. Nezvyklý mezinárodní titul FESC za jeho jménem znamená totiž zkratku Fellow of European Society of Cardiology a je udělován nezávislými světovými odborníky v kardiologii nejlepšímu z nich v daném roce. Nejde tedy jen o formální běžný titul, ale o ocenění odborné způsobilosti nejlepšímu světovému kardiologovi, na základě dosažení jeho světové vědecké a publikační úrovně. Na jeho oddělení jezdí špičkoví profesoři dokonce i z tak technicky vyspělých států, jako jsou Japonsko, USA, Německo... 

Každý, kdo navštíví pracoviště profesora Neužila, zjistí, že je mezinárodní ocenění FESC opravdu zasloužené.

Zatímco v některých okresních nemocnicích nepoznají doktoři ani infarkt, zde jako jediní u nás dokáží za použití nejnovější světové technologie nejen objevit, ale odstranit v současné době nejnebezpečnějšího tichého srdečního zabijáka - srdeční arytmii. Provádějí to vysoce specializovanou léčbou srdečních arytmií za pomoci katetrizačního vypalování nebezpečných center, které arytmie způsobují, nalezených unikátními přístroji uvnitř srdce. Není proto výjimkou, že se na pracovišti prof. Neužila člověk setká při operacích přímo s japonskými, americkými a dalšími profesory, kteří se chodí učit pod vedením prof. Neužila pracovat s unikátními přístroji nejen teoreticky, ale provádět přímo sami operace. Podrobně jsme o tom psali např. v článcích  KARDIOLOGICKÉ CENTRUM V NEMOCNICI NA HOMOLCE JE VŮDČÍ SVĚTOVOU SKUPINOU V LÉČBĚ SRDEČNÍCH ARYTMIÍ či MULTIFUNKČNÍ KATETRIZAČNÍ PRACOVIŠTĚ KARDIOCENTRA NEMOCNICE NA HOMOLCE JE OD ROKU 2007 NEJMODERNĚJŠÍM KATETRIZAČNÍM PRACOVIŠTĚM V ČR.

Jistě si teď čtenář položí otázku "Co vlastně způsobuje v srdci arytmii?" Srdeční stahy každého z nás jsou řízeny elektrickými výboji vysílanými z přesně daných míst v srdci. Při  srdeční arytmii jsou v srdci vysílány některé elektrické impulsy i z chybných míst. Tyto falešné elektrické impulsy srdce nepravidelně rozkmitávají. Pokud se srdce rozkmitá příliš, může "prasknout", pokud málo, vede to k jeho zástavě. Oboje znamená pacientovu náhlou smrt na srdeční selhání.  Zrádnost této choroby spočívá v tom, že nebolí a pacient o ní léta neví. Pokud ho nezabije, jde k lékaři až po infarktu či nemožnosti dobře dýchat. Tedy při rozvinuté chorobě, kdy je již neustále v nebezpečí náhlého srdečního selhání.

Na štěstí i v covidovém šílenství zachraňuje dál ročně Neužilovo centrum na Homolce tisíce pacientů, přestože je to málo v porovnání s tím, kolik lidí v celé republice zbytečně na arytmie umírá. O nových prostorách si ale může nechat Homolka jen zdát. Mnohem efektněji se píše o rouškách, kterým každý občan rozumí, a politici vyhazují peníze na předražené Covidové testy, vakcíny atd. A toto Covidové šílenství bude jak se zdá pokračovat už jen proto, že ho budou země využívat k možnosti nevpuštění do svých zemí nebezpečné hosty kancléřky Merkelové a k soutěži, kolik lidí kde se rozstůně.

Nebyl by to ale energický prof. Neužil, aby se nesnažil spolu se svým týmem něco vymyslet, aby mohl pomoci více lidem i přes ignoranci politiků a médií. Od roku 2007 zavádí takřka každý rok ve svých operačních sálech, které má na starosti vedoucí lékař Jan Petrů, něco unikátního a světově nového. A právě nejnovější vylepšení léčby léčby srdečních arytmií za pomoci odstraňování míst v srdci, které toto způsobují  vysokovoltážními nanosekundovými pulsy umožní zkrátit dobu operace na více než polovinu  a navíc se odstraní všechna nebezpečná místa hned při první operaci. Tím může začít přijímat centrum mnohem více pacientů.

Jak se od roku 2007 stále zdokonalovala na Homolce léčba ablace (odstranění) chybných míst v srci působících srdeční arytmie

Profesor Neužil představuje  unikátní systémem SENSEI provádějící katetrizační ablace srdečních síní u specificky nemocných s velmi komplexní poruchou srdečního rytmu, fibrilací srdečních síní. Katetr se díky tomuto přístroji snáze dostane do jinak špatně přístupných, nebo dokonce nedostupných pozic v srdečních strukturách, a  je umožněn lepší jeho kontakt s chybnou tkání, kterou musí  v srdci vypálením odstranit.

Ještě nedávno byli světoví kardiologové oslněni vůbec nad možností vizualizace nebezpečných míst v srdci, která působí fibrilace síní a srdeční arytmie a nad následnou rychlostí a přesností jejich odstranění laserovým katetrizačním systémem Heart Light X3. Vzpomínám, jak specialisté v tomto oboru sledovali použití této novinky v boji se zabijákem, arytmií, prostřednictvím živých přenosů přímo z operačních sálů Antiarytmického centra na Homolce při práci MUDr. Petra Neužila spolu s  MUDr. Borisem Schmidtem z německého kardiovaskulárního centra Bethanien ve Frankfurtu nad Mohanem. 

Také jsme psali o tom, jak profesor Neužil představil i další unikátní systémem SENSEI provádějící katetrizační vypalování srdečních síní u specificky nemocných s velmi komplexní poruchou srdečního rytmu, fibrilací srdečních síní, vylepšený katetr, který se díky tomuto přístroji snáze dostal do jinak špatně přístupných, nebo dokonce nedostupných pozic v srdečních strukturách a byl mu umožněn lepší  kontakt s chybnou tkání, kterou musí v srdci vypálením odstranit.

Zdálo se, že již nic převratného  nemůže v této oblasti studia následovat, protože podle počtu léčených pacientů (1800 ročně) vybudoval prof. Neužil jedno z největších a světově unikátních center v Evropě pro boj s tichým zabijákem - srdeční arytmií. Již i toto by stačilo panu profesorovi k zapsání do historie kardiologie. Pan profesor a skupina skvělých lékařů a sester kolem něj se ale nechtěli smířit s tím, že výše popsané operace trvají několik hodin, protože srdce je v pohybu,  klimbá si nahoru a dolu a zepředu dozadu a strefit se oběma speciálními elektrodami přesně k sobě do téměř neviditelných místeček dělajících uvnitř srdce neplechu, odstranit je jiskrou přeskočivší mezi nimi při kontaktu, není snadné. Pro pacienty, kteří musí být s operatérem během zákroku v kontaktu, je to navíc stresující. Přestože se sestřičky snaží je zklidnit na maximum a oni vědí, že jim je zachraňován život a snaží se ležet fyzicky klidně, stres v jejich hlavách dělá své a následné kmitání srdce  také. Kdyby se rychlost operací zvýšila, bylo by to pro pacienty méně stresující a navíc by jich mohl zachránit mnohem víc, řekl si pan profesor a začal pátrat, jak to dokázat.

Nakonec si všiml, že radiologové používají již deset let úspěšně k léčbě nedostupných tumorů metodu využívající vysokovoltážních pulzových vln o vysoké energii. Je to tedy při operacích nádorů metoda vyzkoušená a je znám její dlouhodobý efekt. Proto se s týmem podobně nadšených spolupracovníků snažil v rámci pokusné studie touto inovativní technikou léčby vysokovoltážními pulsy  nasbírat zkušenosti pro její rutinní použití při léčbě srdečních arytmií. A po dvou létech mravenčí práce získal se svým týmem příslušný evropský certifikát pro to, aby mohl tuto novou metodu zvanou odborně "ireversibilní elektroporace " (IRE) zařadit do rutinní praxe. Dne 15.4.2021 byl pomocí IRE  odoperován poprvé pacient a to nejen jako první v naší republice ale jako  první na světě. Metoda ireversibilní elektroporace (IRE) nejenom umožní dostat se katetry i do nepřístupných oblastí srdce, ale výrazně zkracuje pobyt pacienta na lůžku a je šetrnější k okolní srdeční zdravé tkáni.

V čem spočívá přínos nové metody IRE 

Metoda ireversibilní elektroporace (IRE) nejenom umožní dostat se katetry i do dosud velmi těžce přístupných oblastí srdce a výrazně zkracuje pobyt pacienta na lůžku. Je navíc šetrná k okolní tkáni. 

Zničení nebezpečné tkáně působící smrtelně nebezpečnou arytmii srdce, neboli ablace tkáně, se provádělo do této doby  proudem v katetrech, který jí při jejich setkání zahřál a tím zničil. Nejdříve byl používán k ničení tkáně ultrazvuk či zmrazení (kryoterapie), pak vysokofrekvenční proud a  nakonec laserový paprsek. V počátcích byla některá místa v srdci stále nepřístupná k přesnému určení poškozených míst, pak získali na Homolku lepší techniku, takže na obrazovce počítače se jim zobrazilo srdce i zezadu. I tak díky neustále kmitajícímu srdci se při jedné operaci u hodně postižených pacientů nepodařily všechna chybná místa odstranit při jedné operaci z důvodů časových. Asi ve dvaceti případech musel pacient podstoupit operaci dvakrát a někdy i častěji než se všechna chybná místa odstranila. Strefování se do místeček v srdci navíc mnohdy poškodilo i okolní tkáň kolem té vypálené. Také těmi vypalováními mohl být poškozen nervový průběh bráničního nervu. 

Vysokovoltážní ultrakrátké pulsy v délce nanosekund jsou u nové metody IRE natolik rychlé, že to takřka nevytváří tepelný efekt čímž šetří okolní tkáň a neporušuje nervy. Energie paprsku míří přesně na nebezpečné buňky v srdečním svalu.  Navíc po odstranění míst působících fibrilaci srdečních síní sto procent léčených pacientů nemělo žádnou recidivu, což se v této oblasti dosud u žádné metody neobjevilo. Operace se zkrátila na polovinu. Nyní trvá pouze kolem půl hodinky a tým prof Neužila a vedoucího lékaře katetrizačního sálu Jana Petrů  má díky tomu v plánu, že se pacient bude moci vracet domů ještě v den výkonu neboli operace budou prováděny ambulantně. Tím budou moci ošetřit mnohem více pacientů, protože ve stísněných prostorech nemocnice na Homolce brzdilo větší počet přijetí pacientů nedostatek lůžek. Není divu, že na tuto Neužilovu metodu využívající k odstranění zabijáka - srdeční arytmie, zvanou IRE, začínají všichni elektrochirurgové  ve světě přecházet. 

Je jen škoda, že i když je Antiarytmické centrum podle počtu léčených pacientů (1800 ročně) jedním z největších v Evropě, je rozměrově omezeno sice příjemnou, ale malou budovou FN Na Homolce. Přitom je u nás málo podobných světových pracovišť, kam by se sjížděli odborníci z celého světa na kongresy, jako se to děje v kongresovém centru FN Na Homolce, aby naši vědci a odborníci představovali na nich své novinky. Náš stát přitom vydává mnohdy neskutečné peníze na propagaci země sportem se zdůvodněním, že ji to zviditelní. Když někdo získá medaili na olympiádě, píše se o tom dokola a dokola, jak nás to reprezentuje ve světě. Úspěšným sportovcům se stavějí haly... Je jistě skvělé a úctyhodné být první na světě ve sportu a stát se slavným jednotlivcem. Ale zde existuje Kardiologické centrum, které je rovněž první na světě, má v čele světoznámého odborníka, je přitom umístěné ve stísněných podmínkách a ještě je nuceno bojovat s pojišťovnami administrativně za to, aby mohlo pacientům vůbec pomáhat na špičkové úrovni. Při vší úctě ke sportovcům si troufám říci, že přínos prof. Neužila je nejen pro občany, ale i pro ČR nesrovnatelně vyšší než přínos nějakého sportovního medailisty. Mezinárodně udělovaný titul FESC (Fellow of European Society of Cardiology) je více než srovnatelný s olympijskou medailí. Ta přinese slávu jednotlivci, ale i když objev této metody přinesl panu profesorovi světovou slávu mezi vědci, zachránil již tisíce lidských životů a  kolik by jich mohl zachránit, kdyby měl k tomu lepší podmínky! Troufám si říci, že pokud pan prezident chtěl dát medaili za zásluhu o stát lékaři, pak by si ji zasloužil primář Kardiologického centra na Homolce Petr Neužil rozhodně stonásobně víc než nějaký takřka bezejmenný psychiatr. 

Profesor Petr Neužil při operaci

Profesor Petr Neužil při operaci     

Když si člověk uvědomí, kolik občanů zbytečně umírá v nově rekonstruovaných okresních nemocnicích, kde mnohdy lékaři nepoznají, že má pacient infarkt, natož aby ho uměli léčit, chce se mu křičet o pomoc za tu polovinu občanů, která  umírá mnohdy naprosto zbytečně na srdeční problémy v zemi, která má takovou lékařskou kapacitu. Ano zbytečně umírá, a to nejen proto, že Antiarytmická jednotka prof. Neužila má jen 9 lůžek se společným WC na chodbě, ale rovněž proto, že o této unikátní nové léčbě běžní občané nevědí. 

Kdyby se místo takřka nevyužité Sazka-arény,  sítí cyklostezek pro lenochy na elektrokolech a vyhazování peněz za předražené testy na Covid, které jak známo nikoho nevyléčí, vybudovalo důstojné prostorné Kardiologické centrum pod vedením světově uznávaného špičkového vědce, mohlo by nejen mnoho zbytečně zemřelých žít, ale naše země by se zařadila mezi  světově známé uznávané země v léčbě nejnebezpečnější choroby současného lidstva. A argument, že na to nejsou po Covidu peníze neobstojí. Ekonomové by mohli jásat, kolik cizinců by to nalákalo bez drahých reklam k nám jezdit na operace což by v budoucnu vše zaplatilo a naopak vydělávalo peníze stejně jako běžní turisté. Již nyní díky světovému ohlasu Kardiologického centra prof. Neužila přijíždějí do Prahy desítky špičkových zahraničních kardiologů, aby se seznámili s novými systémy zachraňujícími život těžce postižených. Nehledě k tomu, jak by se takovou osobností ČR zviditelnila.  

Léčba smrtelně nebezpečných srdečních arytmií se posunula pod vedením profesora Neužila o další stupeň výš. Není proto divu, že je co do počtu těchto výkonů  Nemocnice Na Homolce největším českým a jedním z největších světových pracovišť pro léčbu poruch srdečního rytmu. V loňském roce zde provedli téměř 1800 katetrizačních ablací, zhruba 500 implantací kardioverterů, defibrilátorůa 600 implantací kardiostimulátorů. Nyní budou lékaři místo s elektrickým proudem provádět toto vše vysokovoltážními pulsy. Díky tomu rychleji, šetrněji pro tkáň srdce i pacienta a nebude nutné operaci z časových důvodů opakovat.

Na závěr mne napadá pouze stejná myšlenka, kterou jsem vyjádřila již v článku psaném o Kardiocentru primáře Neužila před několika lety: KARDIOLOGICKÉ CENTRUM V NEMOCNICI NA HOMOLCE BY SI ZASLOUŽILO PROSTORY ODPOVÍDAJÍCÍ JEHO ÚROVNI.       

Číst 1533 krát
Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)
Zveřejněno v ZDRAVÍ

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %