Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Lidem, kteří už covid prodělali, hrozí následným očkováním třikrát vyšší riziko nežádoucích účinků než u dosud zdravých Doporučený

  • neděle, říj 31 2021
  • Napsal(a)  JAN ZEMAN
Očkujte pouze ty, kteří nemají ještě přirozené protilátky vzniklé prodělanou nemocí. Pro ty covid prodělavší je trojnásobné riziko komplikace po očkování. Očkujte pouze ty, kteří nemají ještě přirozené protilátky vzniklé prodělanou nemocí. Pro ty covid prodělavší je trojnásobné riziko komplikace po očkování.

*Očkování těch, kteří Covid ještě neprodělali, je pro ně přínosné.  *Očkování těch, kteří již prodělali Covid je naopak nebezpečné - má třikrát víc nežádoucích účinků než u dosud zdravých lidí.   *Prodělání Covidu prokazatelně poskytuje lidem podstatně lepší ochranu před Covidem v budoucnu, než očkování.  *Potvrzuje to fakt, že smrtelných průlomových infekcí u očkovaných za poslední tři měsíce bylo zaznamenáno více, než kolik u nás s covidem zemřelo lidí, zatímco smrtelná reinfekce (tj. dostat covid a pak ještě jednou v budoucnu covid a na něj pak zemřít) u nás nebyla zaznamenána vůbec žádná!

 

Od jara se u nás nejen v médich a na internetu ale i u soudů intenzivně diskutuje otázka, zda u nás uznávat nebo neuznávat pozitivní výsledek testu na protilátky proti onomu viru způsobujícímu onemocnění covid-19. Oficiálové z ministerstva zdravotnictví a vlády i propagandistická média, dokola opakují mantru, že prý na to nemáme dostatek dat. Zatímco zejména ti, kteří ty protilátky už mají zjištěné, naopak tvrdí, že by se uznávat měly, protože prokazují jejich obranyschopnost proti té infekci - a všude možně včetně soudů se to samozřejmě snaží prosadit, aby nadále nebyli nezákonně diskriminováni (jak již v pravomocném rozsudku konstatoval NSS) resp. hnáni tou diskriminací do testování a očkování, které z různých důvodů podstupovat nechtějí (-nehledě na to, že očkování lidí se zjištěnou imunitou proti dané infekci u nás přímo zakazuje zákon, konkrétně §46 odst. 2 věta druhá zák. č. 258/2000Sb. a velmi rozsáhlá britská studie, publikovaná v jednom z neprestižnějších lékařských časopisů Lancet, již na jaře zjistila, že lidem, kteří už covid prodělali, hrozí specielně při očkování vakcínou Pfizer, kterou se u nás očkuje zdaleka nejvíce lidí, téměř třikrát vyšší riziko systémových nežádoucích účinků, než v případě lidí, kteří ještě covid předtím neprodělali - takže mohou být i dost v právu a jejich snaha i co do ochrany jejich vlastního zdraví zdá se být naprosto legitimní).

Protože koronavirová data jako člověk se vzděláním v pokročilé statistice a dlouhodobou praxí v analýze dat už od ledna minulého roku soustavně podrobně zkoumám, rozhodl jsem se tento spor veřejně logicky rozsoudit na základě známých faktů a dat, když už toho evidentně zatím nebyly účinně schopny ani naše soudy. Ale nebojte, vysokou matematikou vás zde trápit nebudu.

Znám na otázku, zda uznávat nebo neuznávat protilátky vzniklé v těle pacienta prodělavšího covid jako dostačující a již ho neočkovat, velmi přesvědčivou, jednoznačnou a poměrně k pochopení jednoduchou odpověď, podloženou již velmi rozsáhlými empirickými daty. A nemohu se proto už na tu absurdní frašku bojů různých těch Smejkalů, Řezáčů, Koziar Vašákových apod. dál nečinně koukat. A to zřejmě už s většinou populace ČR, do které chtějí evidentně dál prát nouzové vakcíny, třetí dávky, pak nejspíš čtvrté... bez ohledu na jejich reálnou účinnost a rizika a zřejmě hlavně protože jich mají plné sklady. Uvádím proto důkazy pro tvrzení v úvodu článku:

Nejprve vám zde dám takové tři praktické příklady.

Příklad 1.:
Když budete mít např. skupinu A, ve které bude za nějakou dobu zjištěno 60204 nakažených a zemře v ní za tu dobu s tou nákazou 169 lidí a druhou skupinu B, ve které bude za stejnou dobu zjištěno 17919 nakažených a zemře v ní za stejnou dobu 127 lidí, ve které z těch skupin vám vyjde vyšší smrtnost? Možná vás to překvapí, ale skupinou A je podle oficiálních dat ministerstva zdravotnictví skupina neočkovaných (či jen částečně) a tou skupinou B jsou ve stejném období naopak ti plně očkovaní. Údaje jsou dohromady za poslední tři měsíce tj. srpen, září a říjen 2021.

Pro neočkované (A skupina) vychází ona smrtnost (poměr počtu zemřelých k počtu případů) 0,28%, zatímco pro ty očkované (B skupina) překvapivě podstatně vyšší: 0,71%.
Zde je v tabulce, jak se k tomu došlo a z kterého (oficiálního) zdroje dat:

To jest - a to vás asi také překvapí - u očkovaných vychází ta smrtnost 2,52 krát vyšší, než u neočkovaných.
Ale zatím z toho prosím nic nevyvozujte. Co to s největší pravděpodobností znamená, se hned až dokončím své příklady, dozvíte.

Nyní vám dám Příklad 2:
Když budete mít jednu skupinu A, ve které bylo předevčírem (28.10.2021) s covidem hospitalizováno 753 lidí z toho 125 na JIP a druhou skupinu B, ve které předevčírem nebyl s covidem hospitalizován nikdo a potažmo nikdo ani na JIP. Ve které z těch skupin je větší nemocnost včetně té závažné?

Možná, spíše než ta čísla a jasná a jednoznačná odpověď na tu otázku, vás po všech těch manipulacích šířených ministerstvem zdravotnictví ČR a médii o údajně lepší účinnosti vakcín proti covidu, než té přirozeně získané imunity po prodělání covidu, překvapí, že skupinou A jsou neočkovaní (či jen částečně), kteří předtím nikdy neprodělali covid a skupinou B jsou opět ti neočkovaní, kteří ale už někdy předtím v minulosti covid prokazatelně prodělali.

Z takto zásadně rozdílných čísel (753 a nula), jejichž zásadní rozdílnost se táhne jako ona příslovečná červená nit těmi konkrétními daty, ze kterých ta čísla o počtech hospitalizovaných a na JIP, zda se jednalo o očkované nebo neočkované a zda předtím covid už prodělali nebo ne, byla získána (druhá záložka v onom excelovém spreadsheetu) mnoho měsíců dozadu, lze již zde dobře vyvodit, že to, co ony neočkované, kteří už covid prodělali, chrání, je právě to, že covid už prodělali v minulosti a ona tím vzniklá přirozená imunita je chrání do té míry lépe, že do nemocnic se s covidem nedostávají vůbec, nebo jen velmi málo, narozdíl od těch (očkovaných i neočkovaných), kteří ten covid ještě neprodělali.

A do třetice všeho dobrého (i zlého), abychom se dozvěděli i jak je to u těch očkovaných, vám dám Příklad 3:

Když budete mít jednu skupinu A, ve které bylo předevčírem s covidem hospitalizováno 551 lidí, z toho 60 na JIP, a druhou skupinu B, ve které bylo předevčírem s covidem hospitalizováno 0 lidi a tudíž opět ani nikdo na JIP. Ve které z těch skupin je větší nemocnost včetně té závažné?

Opět je odpověď na první pohled jasná, ale opět vás možná překvapí, že tou nemocnou skupinou A jsou plně očkovaní, kteří nikdy předtím neprodělali covid a tou skupinou B jsou ti očkovaní, kteří někdy předtím v minulosti covid už prokazatelně prodělali.

Z takto zásadně rozdílných čísel (551 a opět nula) lze opět již zde jednoznačně vyvodit, že to, co i ony očkované, kteří už covid prodělali, chrání, je právě to, že ho už prodělali v minulosti a ona tím vzniklá přirozená imunita je chrání do té míry, že v těch nemocnicích teď vysloveně žádní nejsou, oproti těm 551 očkovaným a 60 na JIP, kteří předtím covid ještě neprodělali.

Podotknu, že tyto počty hospitalizovaných lze nalézt v datech, která p. Dušek, ředitel ÚZIS, který je ústředním úřadem zpracovávajícím u nás covidová data po ministerstvo zdravotnictví, před veřejností velmi dlouhou dobu utajoval a zasílal je podle zpráv z internetu již velmi dlouhou dobu jen vybraným politikům - tedy data z národního Informačního Systému Infekčních Nemocí (ISIN), které si, pokud vás zajímají, díky péči Hlídače Státu nyní se spoustou dalších dříve neveřejných koronavirových dat z ÚZIS můžete stáhnout zde: https://github.com/HlidacStatu/UZIS_COVID_DATA a přesvědčit se, že to, co zde píšu, se zakládá na ověřitelných faktech.

Nyní se ale vraťme k tomu Příkladu 1., záhadě, kterou jsme ještě nerozřešili - tj. jak to, že u očkovaných nám z oficiálních dat vychází podstatně vyšší smrtnost, než u těch neočkovaných - a tak se na něj podívejme podrobněji:

Znamená to snad, že pokud nám vyjde 2,52 krát vyšší smrtnost u očkovaných, než u neočkovaných, že očkovaní umřou na covid spíše, než ti neočkovaní?
Samozřejmě že ne!

A specielně to neplatí u těch neočkovaných, kteří covid ještě neprodělali, protože jak jsme viděli, je jich v nemocnicích více, než těch očkovaných, kteří covid ještě neprodělali a to navíc přesto, že je jich v populaci již méně, než těch očkovaných - a to specielně v té opravdu velmi rizikové skupině důchodců, která je už proočkována z více než 80%.

Problémem zde je, že ono číslo 17919 tj. počet zjištěných nakažených očkovaných za ty tři poslední měsíce je hrubě špatně a je naprosto určitě hluboce podhodnocené a tak v tom podílu máme menší jmenovatel, než je reálné a tak ta zdánlivá smrtnost nám tak vyjde podstatně vyšší, než je reálné. - A máme na to i velmi jednoduché vysvětlení v tom, že očkovaní se netestují zdaleka tak často jako ti neočkovaní, takže je u nich podstatně nižší záchyt infekcí, zejm těch asymptomatických, zřejmě nejméně těch 2,52 krát menší a spíše ještě vícekrát. - A můžeme si to navíc myslet rovněž už protože v tom 2. a 3. příkladu(resp. v těch datech) zároveň jasně vidíme, že těch hospitalizovaných a na JIPkách bylo mezi těmi neočkovanými (kteří neprodělali dříve ten covid) podstatně více (753 ku 551), než mezi těmi očkovanými (kteří covid také ještě neprodělali) a to navíc přestože skupina očkovaných je už absolutně podstatně větší (-proočkováno je podstatně více než polovina populace a mezi těmi důchodci už více než 80%), než skupina těch neočkovaných, takže není vůbec nijak možné, aby očkovaní měli vyšší nemocnost a potažmo smrtnost, než ti neočkovaní. Jen prostě jich z nich těch nově nakažených bylo zachyceno mnohem menší procento, protože se testují mnohem méně často.

Z toho všeho už vidíme, navzdory klamavému výsledku toho prvního příkladu, že to očkování evidentně má nějaký celkem velmi významný ochranný efekt před oním covidem.

Na druhé straně pokud tento efekt porovnáme s onou přirozeně získanou imunitou v příkladech 2. a 3., nutně okamžitě zjistíme, že

tento ochranný efekt očkování je opravdu extrémně markantně nižší, než onen ochranný efekt oné přirozeně získané obranyschopnosti vzniklé proděláním toho covidu v minulosti.

Táhne se to celými těmi daty, je to v nich ostatně dobře vidět i už v březnu t.r., kdy u nás nějaké "delty", na kterou se teď všechno rádo svádí, ještě moc nebylo a dnes už je to naprosto jasné. To můžete vidět na tomto grafu:

větší obrázek zde

Že je přirozeně získaná imunita velmi podstatně účinnější než ono očkování navíc potvrzuje i celkem zásadní fakt, že smrtelných průlomových infekcí u očkovaných u nás už k 28.10.2021 bylo zaznamenáno 260 (což je už více, než kolik u nás s tím covidem zemřelo lidí v těch posledních třech měsících), zatímco smrtelná reinfekce (tj. dostat covid a pak ještě jednou v budoucnu covid a na něj pak zemřít) u nás zatím, pokud vím, nebyla zaznamenána vůbec žádná!

Podíl reinfekcí z celkového počtu nově zjištěných případů je navíc celkem stabilně nízký kolem 2%, a trend jejich podílu mezi novými nakaženými od léta spíše stagnuje nebo i mírně klesá, takže nemá žádný zásadní epidemiologický význam, průběhy jsou v drtivé většině lehké a momentálně podle oněch dat z ISIN nikdo ze znovunakažených není v nemocnici. Takto vypadá incidence reinfekcí v porovnání s incidencí průlomových infekcí (vesměs především těmi, co covid v minulosti neprodělali) u očkovaných:

větší obrázek zde

Proto zde můžeme jednoznačně uzavřít:

1. Očkování těch, co covid ještě neprodělali, může být pro ně přínosné, zvláště pokud spadají do některé rizikové skupiny zejm. věkové - ačkoliv stále ani nákaze, ani hospitalizaci, ani vážnému průběhu, ani smrti to očkování vždy nezabrání. Nic prostě není dokonalé.
ale i uzavřít, že:
2. U těch, co už covid prodělali, je to očkování naopak celkem naprosto zbytečné, protože naprosto už evidentně a extrémně markantně ta přirozeně získaná imunita vzniklá předchozím proděláním toho covidu chrání i neočkované (kteří ten covid už prodělali) naprosto prokazatelně vysloveně řádově lépe, než ono očkování ony očkované, kteří covid ještě neprodělali.

Proto je každopádně naprosto absurdní stále neuznávat ony protilátky, které díky své vysoké specificitě nade vši rozumnou pochybnost už principielně vždy prokazují předchozí prodělání covidu, které už jak vidno i u nás naprosto prokazatelně poskytuje oněm lidem velmi podstatně lepší ochranu před oním covidem v budoucnu, než ono očkování.

Je dle mého názoru třeba, abychom se vrátili zase k rozumu a obyčejné lidskosti resp. aby stát přestal nezákonně diskriminovat a šikanovat lidi, notabene ty, kteří už měli tu smůlu, že covid prodělali resp. aby ministerstvo zdravotnictví okamžitě začalo respektovat práva těchto lidí, do nichž dosud zásadním způsobem nelegitimně a protizákonně zasahuje. Jinak bohužel bude muset nejen dojít k dalším napadením této politiky u soudů, ale vzhledem k rozsahu oné nezákonné diskriminace, týkající se vzhledem k předpokládanému rozsahu promoření zřejmě většiny populace ČR, dojít v řadách ministerstva zdravotnictví bohužel už i k velice závažným trestním stíháním. To se týká zejm. ministra Vojtěcha, kterého by v takovém případě neochránila ani poslanecká ani diplomatická imunita, neboť tyto imunity před tr. stíháním se v souladu s čl. 27 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu nijak nevztahují na zločiny proti lidskosti (- které by zde konkrétně přicházely do úvahu - a o některých se už i v parlamentu mezi právníky diskutovalo), pokud by v oné protiprávní diskriminační politice, připomínající už pomalu rok salámové nastolování apartheidu neočkovaných, pokračoval.

Číst 1271 krát
Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)
Zveřejněno v ZDRAVÍ

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %