Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Petr Neužil by si zasloužil Nobelovu cenu za objev srovnatelný s Flemingem Doporučený

  • pátek, čec 29 2022
  • Napsal(a)  IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue Fragmenty
Nejde uvěřit, že letos oslavil prof. Neužil již 60. narozeniny. Nezbývá než doufat, že ho Bůh zachová nám všem alespoň do sta let. Nejde uvěřit, že letos oslavil prof. Neužil již 60. narozeniny. Nezbývá než doufat, že ho Bůh zachová nám všem alespoň do sta let. archiv nemocnice na Homolce

I když v posledních několika letech se podle politiků a tudíž i jim poplatných mainstreamových médií zdá, že jedinou vážnou nemocí lidstva je Covidová chřipka a ostatní nemoci ustoupily proti ní do pozadí, přesto kolem 50 % občanů kosí stále "banální" srdeční nemoci - infarkty a zejména srdeční arytmie, doktory zvaná tichým zabijákem.*) Tichým proto, že nemoc postupuje bez bolesti díky bezbolestnému nekoordinovanému stahovaní svalových vláken v srdečním svalu. Tyto nekoordinované stahy způsobují špatnou synchronizaci převodního srdečního systému a okysličená krev z plic je stále hůř převáděna do těla. Postupem doby se stahování svalů srdce stává stále rychlejší a srdce postupně přestává pumpovat krev. Pacientům již nepomůže doživotní polykání Betalocu či podobných léků zlepšujících srdeční frekvenci a nakonec nastane rychlost stahů srdce taková, že kmitající srdce pacienta nečekaně usmrtí. 

Málokdo si přitom v současném kovidovém šílenství povšiml, že právě u nás máme fenomenálního lékaře světového formátu, který při své skromnosti v tichosti pracuje se svým unikátním týmem jako primář kardiologického centra v pražské Nemocnici na Homolce prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC a zachraňuje jím vyvinutou metodou životy stovkám pacientů postižených nebezpečnou srdeční arytmií.

(Nezvyklý mezinárodní titul FESC za jeho jménem znamená zkratku Fellow of European Society of Cardiology  a je udělován nezávislými světovými odborníky v kardiologii nejlepšímu z nich v daném roce. Nejde tedy jen o formální běžný titul, ale o ocenění odborné způsobilosti nejlepšímu světovému kardiologovi, na základě dosažení jeho světové vědecké a publikační úrovně.)

Metodou, kterou od roku 2007 vyvíjí, až jí přivedl do tak neuvěřitelné dokonalosti, že v současné době  dokáže odstranit nemoc kosící hekatomby lidí za půl hodinky. Naše mainstreamová média ale prakticky mlčí o tom, že se k této světové kardiologické špičce sjíždějí profesoři kardiologie z celého světa od USA až po Japonsko, že je tento vědec zván na špičkové kongresy, na něž se sjíždějí kardiologové s více než 50 zemí vyspělého světa, aby se svou metodou seznámil  kardiology z celého světa. Již poněkolikáté se prof. Neužil zúčastnil "AF Symposia"  v New Yorku věnovaných léčbě chvění (fibrilaci) srdečních síní způsobujících srdeční arytmie. Na tom letošním v lednu 2022 předváděl spolu se svým přítelem z newyorské nemocnice Vivekem Reddym přenosy operací arytmií prováděné metodou Prof Neužila třemi různými technologiemi této léčby.  Odstranění nebezpečných míst v srdci elektrickými pulsy, magnetickým polem a nanopulsy. (podrobně jsou tyto metody popsány v článcích uvedených na konci článku)

I předchozí katetrizace elektrickým polem zachraňovaly před jistou nenadálou smrtí tisíce pacientů, což byl ještě před několika lety zázrak. Trvaly ale mnoho hodin na operačním sále a elektrické výboje působily v srdci byť malé, ale přece jen při desítkách výbojů  jisté poškození okolní tkáně. Slaboučké nanopulsy jsou  do srdce vysílány ve velkém množství a spojují se až v jediném ohnisku, které je potřeba odstranit. Při průchodu srdcem proto okolní tkáně neporušují. Operace trvá jen půl hodiny místo několika hodin a pacient po vypálení smrtelně nebezpečné tkáně odchází zdravý domů.   

Není divu, že právě poslední geniální nápad profesora Neužila provádět vypalování chybných tkání v srdci místo elektrickými katetrizačními výboji pomocí rychlých a šetrných nanopulsů, které používají neurologové při operacích mozku, vzbudil velký ohlas.

Katetrizační odstranění (ablace) pulsním polem  (ireversibilní elektroporací) fibrilace srdečních síní  bez použití tepelného principu se šíří díky Petru Neužilovi již celým světem. Jen v nemocnici na Homolce jich od 1.4.2021 do 15.1.2022 provedl se svým týmem profesor Neužil 500 výkonů, což bylo nejvíce výkonů na světě provedených jedním pracovištěm.

Dá se uzavřít, že profesor Neužil svoji metodu léčby fibrilace srdce po devíti letech, kdy běží jeho projekt, zdokonalil k naprosté dokonalosti a čeští kardiologové z Nemocnice na Homolce prezentují pod jeho vedením světu novou technologii léčby fibrilace srdečních síní. 

Sám k tomu skromně říká, že v dobách, kdy jezdil studovat po cizině s obdivem novinky v oboru, si vždycky přál, aby to, co děláme u nás, jsme dělali nejlépe ze všech a ostatní se jezdili ze světa učit k nám, do naší země. A může být šťastný, že se mu to povedlo. Protože tolik špičkových profesorů na excelentních světových klinikách snad nikdo na světě ještě neučil. 

Vzhledem k tomu, že na nemoci srdce umírá ze všech ostatních nemocí nejvíce - přes 50% lidí, je metoda prof. Neužila v současné době  stejným přínosem pro lidstvo, jakým byl po válce  Flemingův penicilin. Takovým objevem, za něhož byl náš vědec Petr Neužil odměněn Jeseniovou cenou za nejvyšší přínos v jeho oboru, by se naše zem měla nejen chlubit při současném předsednictvím EU, ale měl by být  navržen bez nadsázky jako nominant na Nobelovu cenu

Pane profesore, děkujeme za současné tisíce Vámi vyléčených pacientů a za ty miliardy, které budou vaší metodou léčeny v budoucnu. 

 *********************

Seznam článků v revue Fragmenty podrobně popisujících vývoj Neužilových metod léčby srdeční arytmie vrcholící metodou za použití nanopulsů v roce 2021

PETR NEUŽIL SE SVÝM KOLEKTIVEM DOKÁZAL JAKO PRVNÍ NA SVĚTĚ PŘEMOCI NEJVĚTŠÍHO TICHÉHO ZABIJÁKA V SRDCI VYSOKOVOLTÁŽNÍMI NANOSEKUNDOVÝMI PULZY 3.11.2021

EXKLUZIVNÍ INTERVIEW SE SVĚTOZNÁMÝM KARDIOLOGEM PROF. PETREM NEUŽILEM 11.7.2021

NEUŽILOVO KARDIOCENTRUM ÚSPĚŠNĚ PORÁŽÍ TICHÉHO ZABIJÁKA 16.1.2021

BEZ OPERACÍ SRDEČNÍCH ARYTMIÍ V NEUŽILOVĚ CENTRU NA HOMOLCE HROZÍ ZBYTEČNÁ, NÁHLÁ A JISTÁ SMRT 17.7.2020

BEZDRÁTOVÝ KARDIOSTIMULÁTOR NA HOMOLCE VYLEPŠEN - SYNCHRONIZUJE SRDEČNÍ KOMORY  22.7.2018

KARDIOLOGICKÉ CENTRUM V NEMOCNICI NA HOMOLCE BY SI ZASLOUŽILO PROSTORY ODPOVÍDAJÍCÍ JEHO ÚROVNI 15.5.2018

  *) V roce 2018, tedy před koronavirovou panikou, zapříčinily téměř 49 000 případů úmrtí, čímž se  podílely na celkové úmrtnosti mužů 40 % a žen 47 %. Dokonce i tolik obávané zhoubné nádory jsou co do počtu úmrtí na druhém místě. Na celkovém počtu úmrtí se podílely 27 % u mužů a 22,0 % u žen. Třetí nejčastější skupinou příčin smrti byly nemoci dýchací soustavy, v jejichž důsledku zemřelo více než 8 000 osob, což je 7,8 % ze všech úmrtí u mužů a 6,9 % úmrtí u žen. 

 © Kulturní komise ČR, z.s. 2022

Číst 1126 krát
Ohodnotit tuto položku
(6 hlasů)
Zveřejněno v ZDRAVÍ

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %