V žádném rozhovoru se ani náznakem neomluvil za to, že svou aktivní službu komunistickému systému považuje nyní za morální problém a osobní politický handicap. Pro něj to také, jak je uvedeno výše, žádné morální selhání nepředstavuje. Nejvýš chybu způsobenou mladistvou naivitou. Své předlistopadové členství ve straně prý považuje za chybu, ale  rozhodně ho  nepovažuje za morální selhání.  Krokem, který  udělal v necelých 22 letech prý poškodil pouze sám sebe. Jestli se dnes může za něco stydět, tak to prý byla jeho vlastní naivita a nedostatek rozhledu. Ještě že neříká, že se ocitl v KSČ nedopatřením, když o členství téměř dva roky žádal.  V osmdesátých letech se do KSČ již nevstupovalo z přesvědčení, ale z pragmatismu, kvůli osobnímu zabezpečení a zpravidla z kariérních důvodů. To byl zjevně i případ generála Pavla, ostatně sám říká v Respektu (8. 8. 2022), že  podmínkou, aby mohl dělat, co chtěl, byla červená knížka a bral  to jako realitu, která prorůstala všude. 

Ano, vstupem do strany si zajistil, že mohl dělat v armádě co chce.  Byl zařazen díky tomu k vojenské rozvědce, nechal se školit na svou vlastní žádost jako elitní komunistický důstojník, jehož bylo možno jako špiona vyslat na Západ (měl přislíbenu Francii). Dělal stejnou kariéru, jako v tehdejším SSSR V. V. Putin, který byl  po studiích ve školách KGB v Moskvě vyslán jako sovětský špion do Berlína. V této funkci již nešlo jen o běžného výsadkáře či vojína, ale o jasnou výzvědnou činnost podepřenou stranickou důvěrou. V takové funkci v  Československé lidové armádě žádní nestranní vojenští profesionálové nepůsobili a bylo principiálně nemožné, aby zpravodajci vypracovávali kladné posudky o jeho politické angažovanosti a spolehlivosti, kdyby to nebyla pravda. Nikdy sice nespolupracoval jako jeho konkurent Babiš s StB ani jí podřízenou vojenskou kontrarozvědkou, čímž se chlubí. Neměl to totiž zapotřebí, když byl sám vedoucím rozvědčíkem s krycím jménem Pávek proti nepřátelskému Západu. 

Nevím, jak to přišlo, ale při psaní závěru se mi vybavila postava Jitky Molavcové v roli paní Melicharové v Semaforu, jak lomí rukama a volá na pana Jiřího Suchého v roli Jonáše:

"To je ale kalamita, to je kalamita pane Jonáš, koho mám volit ve druhém kole? Bývalého StBáka nebo vedoucího špióna pro Rusko a proti Rusku? To je ale kalamita!!!"

 © Kulturní komise ČR, z.s., 2023