Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Má-li nastat obroda společnosti, musí vláda přijmout křesťanský program.7. 2020

 U příležitosti památky zavraždění carské rodiny navštívil Sredneuralský klášter plukovník Vladimír Kvačkov.  Schiigumen Sergej Romanov mu při té příležitosti udělil zvláštní požehnání: „Drahý Vladimíre Vasiljeviči, ať Vám Bůh žehná k hrdinnému boji, abyste nesl pravdu ruskému národu, důstojníkům, vojákům naší mučednické vlasti. Amen.“ Pak plukovník Kvačkov krátce promluvil a dotkl se současné situace v Rusku. Ukázal, že řešení není možné hledat v čistě politické oblasti: Bez duchovní stránky, bez boje za křesťanskou víru, za svatou pravoslavnou Rus, nedosáhneme vítězství. Jestli někdo chce jít do boje za lepší stravu, za lepší byt, za více peněz, to vše je jen lidské. My žijeme ve světě a naše duše, která je věčná a nesmrtelná, se tady připravuje na věčný život v nebi.

 

Má-li v Rusku nastat obroda společnosti, musí i vláda přijmout křesťanský program.

Podobně tomu bylo v Rusku po tisíc let, od dob sv. Vladimíra až do smrti posledního cara Mikuláše II. V dnešní době však musí jít křesťanství na hloubku. Formalismus či obřadnictví nestačí. Proč? Protože situace je dnes mimořádně vyhrocená:

Globální plán redukce lidstva diktuje své zákony a politiku každému národu.

Evropská unie už zlikvidovala v jednotlivých státech armády. Globalistům vyhovují jen ozbrojená policejní gestapa na potlačování spravedlivých národních nepokojů. Rusko má ještě silnou armádu, proto globalisté uplatňují jinou metodu likvidace.

Duma už schválila zákon o jednotném registru a s tím souvisí digitalizace a program čipované vakcinace především armády, zdravotníků, učitelů, důchodců a postupně všeho obyvatelstva. Toto je program sebevraždy! Silové složky mají zabezpečit duchovní a fyzickou likvidaci samých sebe a pak i vlastního národa! To je vlastizrádný zločin! K něčemu takovému ještě nikdy v celé historii v žádném národě nedošlo. Nikdy si národ sám neorganizoval systematické vyhlazování. Je to ztráta rozumu, nepochopitelné šílenství! Je to dobrovolné přijetí vlastní sebevraždy! To není demokracie, ale satanokracie.

Mainstreamová média však o podstatě dění neinformují. Zahrnují nás vším nepodstatným, a to ještě navíc manipulativně. Lidé ovlivnění démonem profesionální lži, který dnes vládne v masmédiích, jsou už schopni přijmout vakcinační čipizaci. Tím se však zřeknou své vlastní vůle a stanou se bioroboty či vtělenými běsy, řízenými satanem a jeho služebníky, kteří mají program nastolení pekla na zemi a pekla po smrti. Každý voják, každý důstojník, nižší či vyšší, dnes musí myslet na to, jak vrátit armádě její pravý smysl, a to bránit vlast, národ, ženy, děti, starce, morální a hmotné hodnoty. Voják musí být pravý patriot, a ne vlastizrádce a nepřítel vlastního národa! Za vlastizradu byl trest smrti!

O. Sergej se dnes právem obrací k vojákům slovy: „Komu jste skládali přísahu? Vlasti, anebo hrstce satanistů?“ Cílem satanistů je uvrhnout očipované lidstvo do ohnivého jezera. Tam bude pláč a skřípění zubů a utrpení bez konce pro duše, které nemilovaly pravdu, ale milovaly lež a zlo.
Je něco jiného, když voják plní rozkaz k obraně národa a jde proto i na smrt.

Plánovanou druhou vlnou koronaviru spojenou s čipovanou vakcínou a 5G nastupuje v Rusku satanokracie. Očipovaná armáda už bude otrocky plnit takové rozkazy, které z ní učiní katy vlastního národa a sebevrahy. Každý voják, ale i každý občan Ruska, si musí ve svědomí ujasnit: raději smrt než přijmout čip!

 

Navíc přijmout čip je dnes vlastizrada! Proč? Protože žádný očipovaný už nemá na výběr, slepě poslouchá satanisty, kteří budou redukovat ruský národ na nulu. Tedy očipovaný voják, důstojník či generál bude mít na svědomí masovou vraždu vlastního národa. Je to pravý opak toho, k čemu vždy ruská armáda sloužila. Každého očipovaného vojáka i důstojníka čeká po smrti ohnivé jezero (srov. Apok 19,20) za to, že přijal čip i za důsledek zločinů, které pak už jako automat páchal. Podle biblického hlediska je čipizovaná vakcína zločinem i proti sobě, protože tím každý očipovaný dává svou duši démonu.
Jak mohou politici takovými zákony odhlasovat vlastizradu? Měli by jít před soud a dostat největší tresty za spiknutí proti vlastnímu národu.
Prezident Lukašenko řekl pravdu o koronaviru a uchránil Bělorusko před pseudopandemií. Otec Sergej řekl pravdu o koronaviru a dostal vysokou pokutu. Kdo v Rusku schvaluje protinárodní zákony? Ti, kdo to dělají, musí být spravedlivě potrestáni a zbaveni úřadu!
Vlastizrádný systém se už prozradil lží spojenou s karanténou a s tzv. COVID-19.
Očipovanou vakcínou politici odsuzují i lékaře k vlastní likvidaci. Proč to dělají? Aby pak místo péče o zdraví dávali injekce s otrávenými a čipovanými vakcínami či konali masovou eutanázii jako fašisti v koncentračních táborech? Naproti tomu český lékař s 30letou praxí, který působil v Jižní Africe a dnes je ve Švýcarsku, vyzval všechny lékaře, aby se postavili do první linie v boji za národ proti organizované lži s umělou pandemií a teátrem s maskami (youtu.be/2wHnOKs711g).
A co očipovaní učitelé? Místo toho, aby děti vychovávali, budou je programovaně demoralizovat!
Každý občan Ruska, pokud má jen kapku svědomí a rozumu, se musí postavit proti tomuto nejzločinnějšímu a sebevražednému systému. Ten se už pseudopandemií dostal do pohybu a dnes se hrozbou čipované vakcinace dostává do vrcholného bodu!
Plukovník Kvačkov prohlásil: Rusko došlo na kraj propasti! Došlo do bodu, za nímž už stojí naše rozhodnutí: Buď bude Rusko ruskou pravoslavnou mocností, anebo nebude vůbec! ... Kolik našeho úsilí bude však muset vrátit Rusku státní, ruskou, pravoslavnou, křesťanskou vládu?“
Co se týče současného patriarchy Kirilla Gunďajeva, tak jak o. Sergej, tak plukovník Kvačkov, tak každý pravdivý pravoslavný biskup, kněz i věřící dobře ví, že Gunďajev neslouží Kristu, ale slouží antikristu s cílem zničení církve i ruského národa. Tedy Gunďajev je Jidáš. Důkazem jsou jeho nařízení k zneuctívání Těla a Krve Páně a zavření chrámů z důvodu umělé pandemie.

Jak otec Sergej, tak plukovník Kvačkov strhli rovněž masku vytvářející falešný image prezidentu Putinovi, když ukázali na zákulisí, kterému se podřizuje a kterému už de facto slouží. Zevnějším projevem bylo zrušení oslav 75. jubilea vítězství, ačkoliv v Bělorusku oslavy 9. května proběhly. Na rozdíl od Ruska, v Bělorusku vůbec nedošlo k zavedení karantény, která vede i k ekonomickému krachu a je nesmyslem. Komedií bylo i referendum o konstituci, protože se jednalo o množství protichůdných úprav, ale hlasovalo se pouze ano nebo ne. Běžný člověk netušil, oč tu vlastně jde. Ve skutečnosti šlo o vytvoření legislativní půdy pro digitalizaci a čipizovanou vakcinaci. Degradace oslav i zákaz pochodu nesmrtelného pluku jasně ukázaly, kdo už v Rusku vládne. Na to jasně ukazuje o. Sergej a jiní odborníci. „Členové hnutí Chabad, Berl Lazar a jeho okruh vládnou v Rusku, dávají pokyny prezidentovi Putinovi a patriarchovi Kirillovi k rozvrácení Ruska a církve, jak to i nyní vidíte - totální podvod pokrytectví a farizeismu. Momentálně nás Berl Lazar a chazarský kaganát v Rusku, okolí Putina, okolí patriarchy Kirilla chtějí zatáhnout do občanské války.“

Nejzákladnější lidské právo je právo na život. Ani mezinárodní, ani státní zákony nemají právo udělat z člověka očipovaného robota. I v nejtěžším otroctví měl otrok právo alespoň svobodně myslet. Zde mu ale bude diktováno i myšlení a bude nucen otročit organizátorům redukce lidstva při likvidaci šesti miliard lidí i své vlastní. Masmédia už provedla vymytí mozků a velká část společnosti uvěřila kolosální lži s koronavirem. Je proto ochotna přijmout i čipované vakcíny, jako by šlo o zdravotní pomoc před COVID-19. Ve skutečnosti jde o sebevraždu.

Každý Rus by se měl už jen z pudu sebezáchovy radikálně postavit proti zvěrskému globalistickému plánu a vyjít ze sebevražedné pasivity.

Dnes už musí každý bojovat sám za sebe. Ať jsou to pracovníci masmédií, ať jsou to vojáci, policie, lékaři, politici, učitelé, právníci, dnes se genocidnímu systému nikdo nevyhne. Dokud je čas, musí být odhaleno zákulisí, o co plánovanou čipizovanou vakcinací vlastně jde. V žádném případě Rusko nesmí přijmout tzv. druhou vlnu koronaviru, což je potlačením občanské svobody a útok na zdraví a život občanů! Musí být řečena pravda, jaký byl pravý smysl této pseudopandemie. Ta se stala celosvětovým prostředkem k realizaci plánu redukce lidstva o 6 miliard! Vakcíny hrají v plánu redukce, jak prohlásil sám Gates, klíčovou úlohu. V jednotě s Gatesem prosazuje program depopulace i WHO. Společnost musí být aspoň teď pravdivě informovaná. Masmédia lhala, protože sloužila systému NWO. Dopustila se těžkého zločinu proti ruskému národu. Teď musí být zabezpečena pravdivá osvěta k jeho záchraně. Zločinný program sebevraždy musí být zastaven. První krok záchranného pokání je říct lidem: Byli jste oklamáni. A druhým krokem pokání pro ruský národ je přiznat si: Uvěřili jsme lži a nechali jsme se oklamat! Proto se nyní musíme proti tomuto zločinnému podvodu radikálně postavit. Nesmíme zůstat pasivní.
WHO i Gates by měli být postaveni před mezinárodní soud za organizovanou zločinnost proti lidskosti a za organizování genocidy šesti miliard lidí.
Proti duchu profesionální lži se musí postavit lidi mající Ducha pravdy! Mnozí lidé nevnímají pravdu, která vede k životu časnému i věčnému. To je markantní důkaz toho, že člověka zaslepuje dědičný hřích, ložisko zla v duši. Jen ten, kdo proti němu sebekritikou bojuje, má smysl pro pravdu. Kdo nečiní pravdivé pokání a nebojuje se lží v sobě, snadno věří i globalizační lži a není schopen se proti ní postavit. Naopak podporuje ji a prosazuje.
Plukovník Kvačkov zdůraznil: „Myslím, že po duchovním vyhlášení války, po vyhlášení duchovní války, nastal čas světského boje. Já vyzývám k povstání ducha, které nám umožní ve všech městech, vojensky řečeno – ve všech posádkách Ruska – přistoupit k založení Kristova vojska. Kristovi vojíni – to je to, co třeba zakládat!“
 

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
 

 

Číst 1120 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v SPOLEČNOST

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %