Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Program EUROMED počítá s přistěhováním až 80 milionů islámských migrantů Doporučený

Chovní islámci Angely Merkelové jedou zachránit EU před vyhynutím Chovní islámci Angely Merkelové jedou zachránit EU před vyhynutím

Klaus, Lisabonská smlouva a kukláči na Pražském Hradě: Blížící se konec existence EU v současné podobě? Nepředpověděl ji však tehdy ještě prezident ČR Václav Klaus náhodou už před lety, kdy vystoupil v únoru 2009 v Parlamentu EU v Bruselu? Nikoho nepřekvapil, každý, kdo by čekal, že bude Evropskou unii chválit, se spletl. Jedině že by neznal Klausovou zásadovost. “Získali jsme trpkou zkušenost, kde není opozice, ztrácí se svoboda, politické alternativy proto existovat musí,“ řekl Klaus a EU označil za revoluční experiment a situaci v ní za demokratický deficit, což vede k potlačování trhu a podpoře centralizace. Jak si to mohl ten hulvát dovolit, ohrožovat jejich třistatisícové platy? Proto během projevu Václava Klause europoslanci demonstrativně odcházeli z jednacího sálu, jiní zůstali a bučeli či nepříliš zdvořile hlučeli.

Výsledek obrázku pro klaus v bruselu

Divíte se i dnes? Evropská unie je především velký moloch, v němž našli skvělou obživu 754 europoslanci (SRN – 99, Francie 74, Itálie a Velká Británie 73, Malta, Kypr a Estonsko mají dle prezentované rovnosti po šesti zástupcích), jejichž platy jsou skoro dvojnásobkem příjmu českého premiéra. To už stojí za zuřivé obhajování Lisabonského elaborátu…

Klaus se rovněž přel s bývalým ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou, který mu vzkázal, že o EU nic neví, přel se též s bývalým premiérem Paroubkem, který mu chtěl zakázat cesty do zahraničí, pokud nebude držet proevropský kurs vlády….

A kde je dnes Klaus, a kde jsou Svoboda či Paroubek…? Zkrachovaní politici, jimž nevadilo, jak se na Pražském hradě chovali k prezidentu ČR europoslanci strany zelených? “Vaše názory na ni (Lisabonskou smlouvu) mě nezajímají, chci vědět, co uděláte, až ji schválí česká sněmovna a Senát. Budete respektovat demokratickou vůli zástupců lidu? Budete to muset podepsat,” řekl šéf frakce evropských zelených a bývalý anarchista Daniel Cohn-Bendit ultimativně a drze.

Korunu všemu dala členka vedení parlamentu Irena Belohorská ze slovenské HZDS, když řekla: “Setkání bylo bouřlivější, nejen otevřené. Prezident nás informoval o svých postojích k Lisabonské smlouvě. Asi není moc zvyklý na toleranci úplně opačných názorů, než jaké má on, protože je už dlouho v pozici prezidenta…”

(Václav Klaus se v listopadu 2008 na oficiální návštěvě Irska označil za disidenta Evropské unie. Setkal se též s Declanem Ganleym, kterého rovněž označil za disidenta EU. Popřál úspěch jeho hnutí Libertas. „Ratifikace této smlouvy měla skončit ihned po irském referendu,“ mínil český prezident. „Lisabonská smlouva byla jednoznačně a demokraticky zamítnuta a je třeba to respektovat,“ uvedl v Irsku dále Klaus.)

“Jak se můžete scházet s člověkem, o němž není jasné, kdo ho platí? Ve vaší funkci se s ním nemáte co scházet. Je to muž, jehož finance pocházejí z problematických zdrojů a chce je nyní použít na financování své volební kampaně do EP,” reagovali „euroteroristé“ na Klausovo setkání s Declanem Ganleym. „Nevidím žádný důvod, abych se s ním nemohl setkat, snad ještě do té míry máme v Evropě demokracii. Vím, že můj předchůdce Václav Havel se také rád setkával s disidenty v různých zemích. Takže já se teď setkávám s disidentem EU a já se mezi ně počítám,“ prohlásil Klaus.

Když poté Václav Klaus připomenul Danielu Cohn-Benditovi, že Hrad nejsou pařížské barikády a řekl: “Já bych se vás nedovolil ptát, z čeho jsou financovány aktivity zelených. Pokud vám jde o racionální diskusi v té půlhodině, kterou na jednání máme, dejte, pane předsedo, prosím, slovo dalšímu…“ Předseda Evropského parlamentu (EP) a šéf delegace Hans-Gert Pöttering však Klausovi nevyhověl.Výsledek obrázku pro klaus lisabonská smlouva

“Ne, my máme času dost. Můj kolega bude pokračovat, protože každý z poslanců se vás bude ptát, na co bude chtít,” řekl. Na to reagoval Klaus: “To je neuvěřitelné, něco takového jsem ještě nezažil.” Cohn-Bendit přidrzle reagoval: “Protože jste tady ještě neměl mě…”Už jsem čekal, že delegace “euroteroristů” obsadí Hrad, vyvěsí na něm svá hesla, přikuje se železnými pouty k hradní bráně, začne držet hladovku a odmítne odejít dřív, než prezident podepíše Lisabonskou smlouvu.

Situace jako přes kopírák, když byl na Hradě v tolik tragických chvílích pro český národ šéf německých nacistů a komandoval tehdejšího prezidenta Háchu. Poté vyhlásil protektorát Böhmen und Mähren… Že by se Česko v EU mělo stát rovněž vazalem Bruselu…? Nebo že by si EU změnilo zkratku na DHAK? Drž hubu a krok…? Škoda, že někdo z Hradu nezavolal URNU, aby její “kukláči” vyprášili zeleným kožich plný euroblech. Také by se hodili deratizátoři. Tolik smradu a infekce asi ještě po žádné hradní návštěvě za posledních devatenáct roků nezůstalo…Výsledek obrázku pro klaus eu blaník

“Naším současným cílem je nenechat se rozpustit v Unii. Nechci evropský pas. Já nemám důvod tančit a zpívat v ulicích. Náš vstup do EU představuje složitý problém, který s sebou přinese výhody i nevýhody. Radikálně změní naši budoucnost a nebude to jenom v dobrém,” prohlásil Václav Klaus v rozhovoru pro francouzský deník Le Figaro. Když pak vstup do Unie skutečně nastal, nemohl zvolit symboličtější gesto, než jaké udělal, když vystoupal na mytickou horu Blaník. Ta je od pradávna spojena s pověstí o dřímajících rytířích, kteří Česku vyrazí na pomoc, až bude zemi nejhůře.

Zde prezident Klaus “oslavil” vstup naší země do unijních struktur a přesně o půlnoci si po proslovu přenášeném televizí Nova připil tradičním českým pivem, byť v rukách Jihoafričanů. “…Chci vyzvat všechny z vás ke svornosti, varovat před nepřiměřeným očekáváním, po němž může následovat deziluze.”

V evropském kotli to ještě před čtymi roky dál optimisticky vřelo přípravou na volbu předsedy Evropské komise; až se jím stal 1. listopadu 2014 Lucemburčan Jean - Claude Juncker, který nahradil Barrosa, bývalého předsedu portugalských komunistů, dnes zaťatého socialistu, co pokazil, nač sáhl. Vyrovnají demografický úbytek v Evropě; ČR s porodností 1,9 děti nemá šanci přežít, plodné islámské rodičky s čs. občanstvím a 5 dětmi tak zajistí udržení české identity. To byl sen Junckera a kancléřky Merkelové. I založili agenturu EUROMED, aby zajistila přistěhování 80 milionů islámských migrantů za účelem rozmnožení obyvatel EU. 

Evropskému parlamentu řekli sice voliči před řadou let sice tiché, ale přesto jasné „Ne“ muslimským imigrantům a multikulturnímu zákonu; napětí však povolilo jen zdánlivě, katarze se nekonala. Přesto se EU, tento nevydařený klon RVHP, postupně potýká se zásadní krizí...

Výsledek obrázku pro olser klaus eu

EUROMED: Za vším zkrátka hledej Evropskou unii, která dala vale křesťanské tradici starého kontinentu a před několika lety na summitu 27. 11. 2005 v tichosti zahájila projekt Evropsko-středomořské partnerství (Euro-Mediterranean Partnership) zkráceně EUROMED který byl pokračováním tzv. Barcelonského procesu odsouhlaseného na konferenci v Barceloně v roce 1995 a proto se EUROMEDU říká často Barcelonský proces.  Barcelonský proces v sobě kromě posilování kulturního, ekonomického a politického partnerství mezi členskými státy EU a středomořskými sousedy, obsahoval i doplnění počtu obyvatel starého kontinentu metodou přesidlování. Program počítal statistický úřad EU Eurostat  s přistěhováním více než 56 miliónů muslimů do zemí sedmadvacítky mezi lety 2010 – 2050. K této číslici dospěl. Předběžný odhad hovoří dokonce až o 80 milionech islámských migrantů, jak uvádí Salim Murad z New York University in Prague, mají vyrovnat demografický úbytek v celé Evropě.

Na oko bylo smyslem projektu, který se původně vyvinul z dohody o volném obchodě mezi EU a zeměmi v oblasti Středozemního moře (EU – MEFTA), posílení spolupráce v oblasti správy cílené migrace mezi partnerskými státy. Hlavní je však klid demografů; lapidárně řečeno, národ, který má porodnost pod dvě děti, nemá šanci přežít. Proto budeme přijímat zejména plodné rodičky z islámských zemí, které získají mj. české občanství a svými pěti a více dětmi zajistí udržení národní, tedy české identity.

Usnesení „barcelonského procesu“ podepsaly kromě členů EU i Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordánsko, Palestinská správa, Sýrie, Libanon nebo Turecko a další. Podepsal to též Izrael, zřejmě v naivní víře, ale spíš pragmaticky, že když EU nedbá na jeho „bránu proti islámu“, že mu alespoň tak uleví od „mírumilovných“ muslimů…

Že by Česká republika eventuálně odmítla podílet se na realizaci tohoto projektu? Ani náhodou; v Lisabonské smlouvě jsou obsaženy mechanismy, které umožní Evropské unii na základě společné imigrační politiky a řízení migračních toků přerozdělovat imigranty mezi jednotlivé státy EU. Pokud by ČR s něčím takovým nesouhlasila, nemůže příliv imigrantů na své území zablokovat, protože nemá právo veta. A to už není normalizační „plíživá kontrarevoluce“, nýbrž „plíživá islámská revoluce“ po česku.

Nejen Francie a Belgie či Německo, ale i Británie má hlavu ve smutku.

Související obrázek

Jen 59 procent obyvatel se označilo za křesťany, zatímco v roce 2001 jich bylo ještě 72 procent. Celá čtvrtina uvedla, že se nehlásí k žádnému náboženství, zatímco před deseti lety jich bylo jen 15 procent. Muslimové tvoří 4,8 procenta obyvatel Anglie a Walesu, 1,5 procenta jsou hinduisté, 0,8 procenta sikhové, 0,5 procenta židé a 0,4 procenta buddhisté… Kdyby ještě můj přítel novinář v Londýně Karel Kyncl žil, určitě by napsal fejeton rovněž o muslimském kazateli Abu Waleed, jenž se Britům za jejich shovívavost odměnil svým kázáním 23. června 2011 v Londýně, kdy je seznámil s jejich „blízkou budoucností“. „S Alláhovou pomocí dobudeme Bílý dům. Zažijeme den, kdy budou vykopnuty dveře do Bílého domu a vejde kalif (následník Mohameda),“ vykřikoval za souhlasného halekání kolemstojících muslimů. „Přijde den, kdy skončí Obama i Cameron na kolenou, aby nám muslimům platili daň za ochranu nemuslimů,“ prohrábl si svůj mohutný plnovous. „Prapor islámu zavlaje nad Bílým domem i nad sídlem britské vlády na Downing Street.“ Inu, stará dobrá Anglie, co se jednou změní v další zemi proroka Mohamada, kde už dnes uslyšíte proroctví: „Věřte mi, přijde den, kdy královna Alžběta II. bude nosit burku…“

A deziluze je tady ve vší své parádě.

EU se topí v katastrofálních dluzích, že se jich vyděsila i Čína, s největšími zásobami zahraniční měny ve výši 3 200 miliard, většinou v dolarech, třetinu tvoří eura. Přes původní přísliby zřejmě Říše středu EU nepodpoří. http://www.aktuality.sk/clanok/248803/35-krajin-kde-usa-podporovali-extremistov-teroristov-a-dalsich-zlocincov/Výsledek obrázku pro olser juncker

Podvodník Jean-Claud Juncker: Jo, Lucembursko. Bylo přece kdysi součástí Českého království a Jan Lucemburský nastoupil v roce 1311 na český trůn jako čtrnáctiletý syn německého krále a později římského císaře Jindřicha VII. Lucemburského; byl korunován Petrem z Aspeltu, nejvyšším dvorním kancléřem českým a arcibiskupem mohučským a jeho ženou se stala Eliška Přemyslovna…

Dnes je Lucembursko nejbohatší zemí EU, počtem obyvatel přes půl milionu je na 174. místě na světě. Přes osmnáct roků však byla skoro na mizině, ovšem měla svého Jean-Clauda Junckera, který zabral a ještě když nebyl předsedou Evropské komise, ale „jen“ premiérem Lucemburska a lucemburským ministrem financí, uzavírala jeho jistě ne neúplatně  zemička se stovkami nadnárodních firem speciální dohody, což jim umožňovalo platit extrémně nízké daně.The Commission President, who earns more than 300,000 Euros a year plus significant allowances and undisclosed expenses, seems to right himself in the next photograph

Jak napsal britský The Guardian, Juncker se nyní snaží rovněž brzdit či oddalovat spolupráci členských států v boji proti daňové optimalizaci gigantů, jako je Amazon či McDonald’s s bilionovými zisky. Navíc to není Junckerova první aféra v této otázce. Deník vzpomíná také na daňovou aféru LuxLeaks v roce 2014, kdy se ukázalo, že Junckerem vedená vláda uzavírala tajné daňové dohody s nadnárodními společnostmi a z Lucemburska vytvořil daňový ráj… https://drive.google.com/file/d/0B2OD4P09vMlaR3ZhdzhPTzU4UFk/view

Ty pak platily minimální daně. A dnes se šéfové EU Juncker, Schulz a Tusk stali symbolem úpadku EU, která je jen nevydařeným klonem RVHP; a nyní po britském brexitu místo toho, aby si sypali popel na hlavu, je jejich bohorovnost na dosud nejvyšší úrovni. Europoslankyně Eva Jolyová o tom napsala ve své knize se signifikantním názvem „Vlk v salaši“…¨Je v ní také o tom, jak si EU drze se zpětnou účinností schválila zvýšení platů o 2,4 procenta.

Výsledek obrázku pro olser klaus eu

Šéf komise EU Jean-Claude Juncker a předseda Rady EU Donald Tusk si tak přilepší měsíčně o 699 eur. Oba by měli nyní 31 272 eur na měsíc, což je bratru přes 830 tisíc korun za měsíc. No, kdopak z vás to má…? Nárůst přichází uprostřed nejhorší krize Evropské unie, která má mít podle některých předpovědí fatální následky. Ale její papaláši si jen hrabou pod sebe, Juncker rovněž s přispěním nadnárodních firem, co nejsou škrobové a též za snížení svých daní pustí nějaký ten chlup…

Unie se právě potácí na pokraji propasti, proto je třeba vyrýžovat, co to jen půjde; nenažrané svině prostě od plného koryta neodeženeš, ani kdyby mlaskali sebevíc. Platy se zvyšují i ​​pro členy Evropské komise a poslance EU. „Sedm místopředsedů Evropské komise se může těšit na zvýšení platu o 633 eur. Jejich měsíční plat pak bude 27 953 eur,“ uvádí Tageblatt Letzeburg.

Komisaři si také nemohou stěžovat: jejich měsíční plat je 24 945 eur a příjem se jim zvýšil o 570 eur. Diety poslanců také vzrostly o 193 eur na 8 214 eur. Ty jsou každoročně upravovány podle nominálních mezd.Výsledek obrázku pro olser juncker

Kdo to je vůbec ten velký šéf Juncker, šéf Evropské komise, když pomateně srovnává přistěhovalectví před půl stoletím a dnes? Jeho demagogie je až rozkošná; v roce 1960, když mu bylo šest, tak se k nim do ulice přistěhovalo několik nových rodin. Ptal prý se táty, co jsou zač, a on mu řekl, že jsou to Maďaři. Za nějakou dobu se do jejich okrsku údajně nastěhovalo také několik českých a slovenských rodin. A oni je přijali, uprchlíky, kteří utíkali před komunistickým režimem do Lucemburska.

Spadl pan Juncker z višně na hlavu? Srovnávat pár rodin, které se přistěhovaly do Lucemburska z Maďarska nebo Československa, se statisíci běženci z Afriky a Blízkého východu? Přicestovaly ony jím zmiňované rodiny bez cestovních pasů či s těmito dokumenty falšovanými? Jakými nemocemi byli tito lidé nakažení. Hrozila z jejich strany teroristická činnost? Nebude nám snad dnes vykládat jako Šiklová,  že se máme naučit přijímat do svých rodin i neidentifikovatelné běžence černé pleti..?

Dělat si iluze o Junckerovi je čiré bláznovství. Z postu premiéra Lucemburska musel odstoupit poté, co se zjistilo, že lucemburské bezpečnostní služby sbíraly informace o předních politicích a podnikatelích a některé z nich odposlouchávaly. A vloni vyšlo najevo výše již zmíněná levota, že Lucembursko pod jeho vedením uzavíralo se stovkami nadnárodních firem speciální dohody a umožňovalo jim platit extrémně nízké daně. To vše v době, kdy byl Juncker nejen premiérem, ale i lucemburským ministrem zahraničí.

„Friedrich Nietzsche geniálně charakterizoval současnou morálku Evropy. Žijeme ve lži, protože předstíráme jako by stále platila křesťanská morálka, ačkoliv v ni v hloubi duše nevěříme… Což je signifikantní pro žvanícího Junckera, kterého rozhořčuje, že katolíci nechtějí přijímat muslimy, když on sám se jim vyhýbá jako čert kříži? Kolik jich ubytuje ve svých komnatách v Lucemburku tento oligarcha z žebříčku miliardářů dle Forbesu a přítel velkovévody Jindřicha I. Lucemburského …?

Brexit, Farage, Johnson a Mayová: A nyní si připomeňme statečné Brity, kteří kromě jiného zbytečně zničili Drážďany… Bombardování Drážďan Brity…Tímto hrdinným pohledem se proto podívejme na současné britské alibisty jménem Farage a Johnsona:

mayová

Jeremy Corbyn, obdivovatel Karla Marxe, vzešel z revolučního prostředí, jeho rodiče se seznámili během demonstrací za ukončení občanské války ve Španělsku, narodil se jim 26. května 1949. Získal též podporu Nigela Farageho (tehdy ještě britského pravicového euroskepticka a europoslance za Stranu nezávislosti Spojeného království (UKIP), který je také předsedou jedné ze sedmi politických skupin Evropského parlamentu – Evropa svobody a demokracie…). Ten před rokem hřímal na mítincích pro brexit: „Chceme zpátky své pasy (bez nápisu Evropská unie), chceme zpátky své hranice a chceme vrátit vlast!“.

pp

Krátce poté, co Britové loni v červnu rozhodli o vystoupení z EU, bezostyšně přiznal „chybu“ v jednom z hlavních pilířů kampaně o brexit – nepravdivé tvrzení o 350 milionech liber týdně, které prý Británie posílá do EU, přestože by celá částka mohla putovat do zdravotnického systému. Nigel Farage vzápětí rezignoval na funkci předsedy britské euroskeptické strany.

Europoslanec a jeden z nejvýraznějších mužů kampaně za brexit podle svých slov věnoval velkou část života tomu, aby dostal Británii z EU. Když se to podařilo, chce se vrátit ke svému běžnému životu. Alibisticky k tomu dodal: „Během kampaně před referendem jsem řekl, že chci svou zemi zpět. Dnes říkám, že chci zpět svůj život. A ten začíná právě teď,“ prohlásil Nigel Farage před televizními kamerami a svými stoupenci. Už neřekl, že má strach řešit problémy, které nastaly po vystoupení V. Británie z EU v rámci tzv. brexitu.

A je zde další karbaník britského pokeru. „Prolhaný pudl Washingtonu“, zhodnotil britský list The Daily Mail Borise Johnsona, o němž se vyjadřuje hanlivě, když jako ministr zahraničních věcí Velké Británie je prý jen šaškem i pro prezidenta USA Trumpa; důvod je nasnadě.

Výsledek obrázku pro foto boris Johnson

Kdopak je ten duševně vyprahlý Johnson, kandidát na léčbu u dr. Chocholouška? Mírně řečeno jen opožděný bývalý starosta Londýna, jemuž dal na frak nedávno jeho muslimský sok Khan. Proto Johnson jako vyšinutý kariérista nedávno provedl Londýn demonstracemi, bouřemi a protesty během referenda o vystoupení V. Británie z EU, což mu vyšlo; brexit vešel v platnost, přičemž hlavní organizátor vzápětí dává alibisticky ruce pryč…

Napřed ale přišly silné řeči; Johnson připomněl, že jeho přičiněním „bude Londýn a celé Spojené království naopak i bez Evropské unie jen mocně vzkvétat… že Velká Británie posílá do EU 20 miliard liber ročně. „Můžeme získat také kontrolu nad naši imigrační politikou. Tak, aby byli politici odpovědní za to, co se děje v naší zemi,“ hřímal do publika a pateticky pokračoval…

„Vezmeme si zpět naši demokracii. Je šílené, že nám Evropská unie říká, jak výkonné mají být naše vysavače, jaký tvar mají mít naše banány a podobné věci. Tyto nepotřebné regulace stojí britský byznys 600 milionů liber týdně…“

A poté finta; zpátečka; napřed vše rozdmýchal a pak tohle; přiznal, že po konzultacích s kolegy a s ohledem na situaci v parlamentu dospěl k názoru, že nemůže být tím, kdo bude usilovat po dosluhujícím premiérovi Davidu Cameronovi o post předsedy Konzervativní strany a tím i o křeslo šéfa britské vlády.Výsledek obrázku pro olser asad

Nečekaný krok označovali kritici za „zradu“ a samotného Johnsona označili za „generála, který utíká z boje“. Další konzervativní politik, který si ovšem nepřál být jmenován, se vyjádřil daleko peprněji: „Boris (Johnson) pro nic za nic zku*vil zemi.“ Tak se smiloval a vzal džob v podobě ministra zahraničí..

Máme však v historii Velké Británie i její „gentlemansky“, ať dodržujeme pravidla genderu. Za všechny kromě výše zmiňované Theresy Mayové vzpomeňme i „železnou lady“ Thatcherovou. Napřed jako bojovnici v Argentině na Maledivách… Falklandy…

Margareta Hilda Thatcherová,,,

Je tragické se dívat na smečku elitářů z EU, jak se pokrytecky a falešně při každé příležitosti objímají, nešetří srdečnými úsměvy, aby po sobě v zákulisí plivali. Kolik asi ty farizejské summity, konference a setkání stojí miliony eur z peněz daňových poplatníků. Jednání nic nepřinášejí, Evropa je dál pod tlakem EUROMEDu a muslimů, které do Německa pozvala Merkelová, když Mayová už má v Anglii přes deset starostů a primátorů ve svých městech…

Bude po brexitu též frexit, hoexit či beexit? Hnutí „žlutých vest“ sice vystupuje jako apolitické, podporu mu ale vyjadřují strany krajní pravice i levice - Národní sdružení (dříve Národní fronta) Marine Le Penové a Nepodrobená Francie Jeana-Luka Mélenchona - stejně jako opoziční Republikáni.Poprvé stoupenci hnutí o víkendu 17. a 18. listopadu blokovali nájezdy na dálnice či kruhové objezdy na více než 2000 místech země. Policie použila slzný plyn při rozhánění blokád u vjezdu do tunelu pod alpským masivem Mont Blanc.

Prezidente De Gaule probuďte se, Macron se zbláznil: http://www.rukojmi.cz/clanky/7256-vyjimecny-stav-ve-francii-a-poskozeny-vitezny-oblouk-zranenych-je-zatim-na-900-lidi-a-ze-412-predvedenych-osob-policie-ponechala-378-ve-vazbe-mezi-zranenymi-je-i-150-policistu-dva-ridici-zemreli-bude-macron-hasicem-nebo-pyromanem

Demonstrací se tehdy účastnilo na 300.000 lidí, následující sobotu 24. listopadu to bylo přes 100.000 lidí. Třetí sobotu se protestů se zúčastnilo asi 136.000 lidí, minulý víkend zhruba stejně tolik. V sobotu 15. prosince ve Francii protestovalo 33.500 žlutých vest, mnohem méně než dřív. Současná vlna pouličních protestů pod vedením žlutých vest, která se rozlila po celé Francii a rozšířila se i do Belgie a Nizozemska, je nejsilnější od roku 1968.

Inu, jakoby předsedovi Evropské komise Junckerovi nestačilo 32 tisíc eur měsíčně a musel si přilepšovat z provizí od nadnárodních firem, že jim umožňoval platit extrémně nízké daně. Lidové moudro k tomu praví: „Nenažranou svini od plného koryta neodeženeš, ani kdyby mlaskala“, a že Evropský parlament je doslova našpikován nenažranými sviněmi skoro v počtu osmi set, o tom žádná…

Blok států proti EU: http://www.rukojmi.cz/clanky/6869-vznikne-blok-proti-eu-z-jejich-clenu-ceska-slovenska-madarska-polska-italie-rakouska-bulharska-a-zatim-jen-cekatele-izraele

PS: Jak dopadne Evropa a její unie, závislá na USA, když pár nositelů Nobelových cen za ekonomiku předpokládají blížící se státní bankrot Spojených států a celkový pád dolarové ekonomiky po celém světě. Možná to bude ještě dříve, než se to čeká, neboť Čína a Brazílie se rozhodly, že v krátké době opustí americký dolar jako svou rezervní měnu. Nezávislí američtí ekonomové hodnotí situaci ve své vlasti na obecném příběhu;

Běžný občan USA se vzbudil brzy, neboť jeho budík Made in Japan byl nastaven na šestou hodinu. A mezitím, co v konvici Made in China začínala vřít voda, oholil se holícím strojkem Made in Hongkong, navlékl na sebe košili Made in Srí Lanka, značkové džíny Made in Singapur a tenisky Made in Korea. Poté si na své elektrické pánvi Made in India připravil snídani. Usedl ke stolu se svou kalkulačkou Made in Mexico, aby si spočítal, kolik dnes může utratit. Když si srovnal čas na svých hodinkách Made in Tchajwan s časovým signálem z rádia Made in India, nasedl do svého vozu Made in Germany a pokračoval v hledání nějaké dobře placené práce v Americe. Na konci dalšího marného a neradostného dne  se občan země neomezených možností a splnění všech svých přání rozhodl trochu si odpočinout. Vklouzl tedy do sandálů Made in Brasil, nalil si sklenku vína Made in France a pustil televizní přijímač Made in Indonesia. A přemýšlel, proč se mu nedaří najít dobře placenou práci v Americe“.

Ale ouha, narazil na nezpochybnitelný fakt, že v době, kdy Američanům „padla“ první velká banka BEAR STEARNS, pocházelo asi 86 % spotřebního zboží z dovozu a jen zbytek byl vyroben ve Spojených státech. Odchodem výrobních odvětví také klesala konkurenceschopnost Ameriky. Tak se stalo, že Čína, která vyrábí výrobky pro půl světa začala vzkvétat, zatímco Amerika, v níž se vyráběly zbraně a speciální výrobky pro pár speciálních zákazníků, chudla…

(Před deseti lety padla banka Bear Stearns. Příčinou byla hamižnost, která vedla ke smrtelné kombinaci extrémního využívání páky a špatného řízení rizika u produktů navázaných na rizikové hypotéky. Dopad na trhy a celou ekonomiku byl nakonec až nečekaně silný…)

Francouzský Titanic jde ke dnu, a co EU? https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/243401-titanic-se-potapi-francie-jde-ke-dnu-zarizne-macron-obetniho-beranka/

Je nelegální migrace výhodná pro všechny? https://www.youtube.com/watch?v=a7_RbqCL6N4

Proč mají běženci z Afriky mobily i zlaté prsteny: http://www.rukojmi.cz/clanky/336-ma-pravdu-pan-juncker-s-tvrzenim-o-nejvyssich-azylovych-standardech-evropy-na-svete-aneb-maji-bezenci-zlato-zlate-prsteny-zlate-retezy-a-jejich-deti-iPhony

Brexit a muslimové: http://www.rukojmi.cz/clanky/1963-mnoho-povyku-pro-nic-aneb-jak-velkou-britanii-pred-brexitem-nezachranil-ani-londyn-se-svymi-islamskymi-volici-pod-velenim-muslimského-starosty-sadiqa-khana

Spasit Schengen je jako věřit v muslimský ráj s dvaasedmdesáti černookými pannami, řekami plnými mléka, medu a vína…

Když se čeští akademici chlubí v petici svými tituly, aneb Kolik titulů používali u svých jmen Einstein, Röntgen, Edison či Pasteur a další skutečně opravdoví hybatelé dějinami naší planety…?

Kanadská pacifistka napsala kanadským úřadům a stěžovala si na zacházení s teroristy zatčenými v Afghánistánu.

http://www.rukojmi.cz/clanky/1959-britska-kralovna-alzbeta-ii-nelezi-na-zadech-a-netrepe-nozickama-nadsenim-z-clenstvi-jejiho-britskeho-spolecenstvi-narodu-commonwealthu-v-eu-a-je-zvedava-co-je-to-to-brexit-tedy-vystoupeni-britanie-z-evropske-unie

Slova představitele Republiky Kongo u Organizace spojených národů (UN, OSN), Serge Boreta Bokwanga…

Olšer:

 

http://www.rukojmi.cz/clanky/7320-program-euromed-pocita-s-pristehovanim-az-80-milionu-islamskych-migrantu-vyrovnaji-demograficky-ubytek-v-evrope-cr-s-porodnosti-1-9-deti-nema-sanci-prezit-plodne-islamske-rodicky-s-cs-obcanstvim-a-5-detmi-tak-zajisti-udrzeni-ceske-identity

 

Číst 8594 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Právě přítomno: 37 hostů a žádný člen

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %