Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

První Valentýnský sněm Strany svobodných občanů Doporučený

Petr Mach na prvním Valentýnském sněmu Svobodných Petr Mach na prvním Valentýnském sněmu Svobodných Snímky Ivana Haslingerová, Fragmenty

Strana Svobodných prodělala v loňském roce řadu změn. Členové nebyli spokojeni, že její preference stále kolísají kolem několika procent a do čela strany si zvolili nového šestatřicetiletého  předsedu - zlínského krajského zastupitele a předsedu zlínských Svobodných Tomáše Pajonka. V internetovém hlasování ho z pěti kandidátů na funkci zvolili 233 hlasy ze 451. Bývalého šéfa a zakladatele strany,  europoslance Petra Macha, podpořilo pouze 106 členů strany a ten s celým vedením rezignoval. Nevíme, co přinese straně nová volba, protože internetové hlasování nemá duši a osobnost je volena pouze velmi povrchně. To ukáže čas. Protože se ale nevyměnilo pouze vedení, ale za těch devět let trvání strany i mnoho členů, řekla jsem si, že by tito mladí lidé měli znát i něco z minulosti. Proč byla vůbec tato pravicová strana založena a co chtěla prosazovat. Myslím, že právě nyní nazrála politická situace do stavu, kdy by měly být slyšet názory, které tehdy na sněmu zazněly, a voliči by takovou stranu chtěli. Módní nepolitická politika současných stran vede každou z nich díky diktátu politické korektnosti do středu, a tam jak známo podle moudré knihy Smrt ve středu Petra Hájka na ni čeká smrt. Strana Svobodných občanů (nyní zvaná Svobodní) byla založena v den svatého Valentýna a nikdy se v tento den neubráním si na její začátky vzpomenout. Letos jsem v tento den nalezla v archivu článek o prvním zakládajícím sněmu, který proběhl právě na svátek všech zamilovaných 14.2.2009. Publikuji ho bez úprav, jak byl před devíti lety sepsán. A byla bych moc ráda, aby se noví členové zamysleli nad vším, co na sněmu tehdy zaznělo, a snažili se to alespoň nyní uvést do praxe.

 

Valentýnský sněm Strany svobodných občanů

Ivana Haslingerová

Na Svatého Valentýna, svátek lásky a všech zamilovaných, dostali 14.2.2009 všichni naši občané opravdu krásný dárek: Stranu svobodných občanů (SSO), která bude  hájit jejich svobodu proti jejímu omezování nesmyslnými nařízeními a suverenitu jejich státu proti nehoráznému diktátu zvenčí. Ustavující sněm SSO v budově pražského Autoklubu potvrdil definitivně její platnost a zvolil do jejího čela  zakladatele Ing. Petra Macha, PhD.

"Mým cílem je vybudovat jinou stranu, než jsou ostatní", uvedl  ve svém nominačním projevu na předsedu strany Petr Mach a dodal: "Svoboda, odpovědnost, spravedlnost – to jsou hodnoty, které jsme se rozhodli společně hájit. Tedy vzhůru na to!"

Za nejcennější hodnoty, které chce podporovat a rozvíjet, považuje SSO svobodu jednotlivce, svobodnou vůli člověka, jeho schopnost odpovědně se rozhodovat a volit lepší variantu z více možných, lidskou kreativitu a iniciativu. Respekt ke svobodě pro Stranu svobodných občanů znamená respekt k tradičním hodnotám, toleranci etnickou i náboženskou. Od respektu ke svobodě se odvíjí politické rozhodování Strany svobodných občanů a mírou svobody se poměřují dosažené výsledky. Za neodmyslitelnou součást ochrany svobody považují Svobodní ochranu vlastnictví.

 

 

"Je logické, že klesá volební účast. Lidé přestali věřit, že jejich volba něco změní. Zakládáme proto jiný typ politické strany. Nechceme automaticky hlasovat pro vše, co přijde z Bruselu. Chceme debatovat o podstatě zákonů. Musíme jasně říci, že není naší povinností přijmout jakoukoliv evropskou směrnici!" uvedl Petr Mach

A že nešlo jen o prázdná a líbivá slova o svobodě, o tom svědčil i celý průběh sněmu. Předně vše technicky urychlila jednokolová volba do funkcí, která navíc zamezila pletichaření a dohadování mezi delegáty v dalších kolech. Prostě a jasně vyhrál ten nejlepší, jako je tomu např. ve Velké Británii. Jiná bude v budoucnu struktura strany i výběr členů. Předsednictvo budou volit nejen účastníci sněmu, ale všichni členové strany. To sice nemělo význam dnes, kdy byli přítomni všichni členové, kromě těch, co měli chřipku. V budoucnu to ale bude mít zásadní význam. Nestane se totiž, aby skupinka pečlivě vybraných delegátů odhlasovala vedení, a zbylých dvacet tisíc členů takovou volbu nevěřícně sledovalo s lomícíma rukama v televizi. Každý člen bude mít možnost od televizní obrazovky hlasovat o tom, kdo má být předsedou nebo místopředsedou strany. Třetí pojistka proti odtržení vedení od vůle voličů i členů je další novinka na naší politické scéně – princip primárních voleb. Členové a registrovaní příznivci budou hlasovat v primárních volbách o pořadí kandidátů na veřejné funkce.

 

Delegáti měli velkou radost ze Zdravice prezidenta republiky na Ustavujícím sněmu SSO, v níž mj. uvedl: "Vážím si Vaší občanské a politické angažovanosti a Vašeho odhodlání prosazovat své politické názory standardní formou politické strany. Věřím, že strana bude obohacením naší politické scény a že akcent na obhajobu svobody jednotlivce a národní suverenity, které deklarujete, veřejnost osloví a napomůže vrátit politický dialog k základním hodnotám, o které občanům jde. Právě to řada občanů na dnešní české politické scéně postrádá. Občanská svoboda, bezpečnost a prosperita jsou ohrožovány stále novými variantami kolektivistických ideologií. Dosavadní tendence vývoje Evropské unie – směřující k potlačení úlohy členských států, ke zbytečné a nadměrné regulaci života jejich občanů, k prohlubování demokratického deficitu a k byrokratizaci a centralizaci rozhodování – se dotýkají budoucnosti, prosperity a svobody nás všech. Je úkolem těch, kterým není lhostejná budoucnost myšlenky svobody, aby se nenechali umlčet tzv. politickou korektností či konformitou k momentálně převládajícím politickým trendům. Přeji Vám, abyste se stali skutečným mluvčím těch občanů, kteří názory a postoje, o nichž Vy i já hovoříme, sdílejí. Přeji Vám úspěch."

 

 

 

Sněm přišla pozdravit pani poslankyně Alena Páralová: "Mám vyřídit také pozdrav od kolegy Ranince, který je v cizině. Jak já, tak on Vám držíme palce a věříme, že ve volbách zvítězíte!"

 

 

 

 

 

 Paní poslankyně sledovala spolu s Janem Klausem celý průběh sněmu s opravdovým zájmem. Uprostřed mezi nimi naslouchá projevům Daniela Sluková

 

 

Jménem Slovenských konzervativních demokratů přišel popřát jednání sněmu Vladimír Valek. Předal pozdrav od Františka Mikloška: "V Bruselu byla levicovým stranám uloupena velká část úsudku. Hlas ze Slovenska je proto jasný: EU ano, Lisabonskou smlouvu ne! Jsem slovenský vlastenec, stejně jako jste vy vlastenci čeští.  Nepřeji si nekonečně státních regulací , ale svobodnou diskusi v EU. Nemá smysl ponechat politiku jen v rukách ideově vyprahnutých stran. Chce to beranidlo! Buďte jím! Přeji Vám úspěch"

Kromě technických novinek, které vše urychlily a zkvalitnily, trvalo po celou dobu konání sněmu nadšené a tvůrčí ovzduší, v poslední době věc již dlouho, dlouho na sjezdech nevídaná. Strana SSO vznikla totiž spontánně odspoda, podobně jako kdysi Občanské fórum. Stejně jako ono vznikla v důsledku nespokojenosti občanů se současnou nepolitickou politikou. Na sněm proto přijeli nadšení delegáti ze všech koutů České republiky odhodláni vybudovat něco nového, přispět k tomu, aby se nám všem v naší zemi žilo lépe. Nikdo z nich až do sněmu neznal většinu ostatních. Všechny ale spojovala společná myšlenka: Hájit svobodu proti jejímu omezování a suverenitu státu proti diktátu zvenčí.

A toto jejich nadšení bylo cítit na každém kroku. Trochu mi to nostalgicky připomínalo dřevné doby po Sametové revoluci před dvaceti lety. To nadšení a chuť něco změnit, i když vůbec nikdo neví, zda se to povede, zda strana nejde jen hlavou proti zdi. V kuloárech se hovořilo o myšlenkách a o ideové náplni strany a ne o tom, kdo s kým a jak bude hlasovat, aby se předseda nezlobil. Strana má v názvu slovo svobodní a každý byl skutečně naprosto svobodný. Delegáti se od hostů a novinářů lišili pouze tím, že měli k disposici hlasovací kartu, ale jinak se nikdo nestaral o to, kdo kde sedí a s kým mluví. Už jen tato svoboda působila obrovské uvolnění. Nikdo se nebál mluvit s nikým, každý naopak hned vysvětloval, co by se mělo udělat, a nic si nedělal z toho, že to může novinář napsat. "Jen ať se to klidně napíše, jen ať to všichni slyší," slyšela jsem naopak z mnoha úst. Prostě přesný opak atmosféry, než ta na posledních kongresech ODS, kdy novináři byli málem zavřeni za železnou bránu, natož aby směli mezi delegáty společně na oběd a nedej bože, aby se některý z nich uřekl o nějaké nepleše ve straně.  

"Ideový projev Petra Macha k založení Strany svobodných občanů" potvrdil, že se pan prezident ve své zdravici nemýlí v tom, že že strana bude obohacením naší politické scény a že akcent na obhajobu svobody jednotlivce a národní suverenity, které deklaruje, veřejnost osloví a napomůže vrátit politický dialog k základním hodnotám, o které občanům jde. Žák nezapřel svého profesora a projev nově zvoleného předsedy strany byl opravdu brilantní. Po jeho opětném prostudování doma bych řekla skoro rouhavě, že žák dokonce předčil v ráznosti svého učitele.

Již jen věta Petra Macha "Věřím, že ze všeho nejdůležitější jsou myšlenky. Vše ostatní je vedlejší," ho řadí nad všechny lídry současných politických stran, kteří se sice navenek před voliči hádají, ale jinak si jsou jejich cíle podobné jako vejce vejci

Naštěstí sprostotou a hulvátsvím ostatní strany svou chudobu myšlenek před inteligentními voliči nezakryjí. Lidé vycítí, že i přes proklamovanou pravicovost se současná ODS posunula svým přesvědčením doleva a nahrazuje absenci vlastního přesvědčení o nezbytnosti trvalé obhajoby svobody něčím, co Petr Mach trefně nazval deklarovanou pravicovostí nebo nominálním antikomunismem. Já bych řekla, že ODS zavedla nepolitickou politiku, o níž snil exprezident Havel, a to par excelence.

Jako pohlazení působila v Machově projevu citace Friedricha Hayeka z jeho knihy Cesta do otroctví, kterou napsal v roce 1944: "Představuje-li si někdo, že je možné demokraticky řídit nebo plánovat hospodářský život rozsáhlé oblasti zahrnující několik různých národů, prozrazuje plánování, že nemůže být ničím jiným než otevřenou vládou železné ruky, kdy malá skupina lidí vnucuje ostatním takovou životní úroveň a takové zaměstnání, které pro ně uzná za vhodné." A co víc, odkazy na Bastiata a Hayeka se objevily u více řečníků. I to svědčí o mnohém.

"Nechceme jednu světovou vládu nebo jednu evropskou vládu, která by nahradila vlády jednotlivých států nebo jim byla nadřazená. Nechceme proto Lisabonskou smlouvu a máme jinou představu o Evropě. Evropská unie má mít jen takové pravomoci, které přinášejí členským státům jasný a nezpochybnitelný prospěch. Přijetí Lisabonské smlouvy by vedlo k úpadku Evropy. V zemích EU dochází k dramatickému poklesu schopnosti občanů ovlivnit volbou zákony. Na 60 % naší legislativy je přijímáno automaticky, protože to nařizují směrnice EU", říká Petr Mach. Naslouchají zleva Benjamin Kuras, Miroslav Bednář a Jiří Payne


Po úvodním projevu byl navržen Petr Mach do čela strany, přednesl nominační projev"Mým cílem je vybudovat jinou stranu než jsou ostatní" a v jednokolové volbě dostal takřka 100 % hlasů.

 

 

 

Šťastný Petr Mach děkuje delegátům za své zvolení takřka stoprocentní většinou. Celý sál i jeho přátelé z přípravného výboru bouřlivě tleskají

 

 

 

Zárukou čestnosti právě vzniklé strany Svobodných je i členství Jana Klause.

Jeho postoje v době Sarajevského atentátu v čele s Václavem Havlem jsou dodnes známé všem slušným občanům. Věříme, že bude stejnou oporou Petru Machovi, jako byl tehdy svému otci. I když do předsednictví strany kandidaturu odmítl, funkci v kontrolní komisi přijal.

 

 "Jsem ekonomický risk manažer v ČEZu a doma o mně říkají, že zastávám tuto funkcí v rodině. Tak se budu snažit o řízení  politických rizik naší strany. Risk manažer není vidět, ale řeší v pozadí všechny problémy. Snad se mi podaří zařídit, aby strana byla nejen opravdu pravicová, ale aby občané pochopili, že není elitářská, že chce sloužit všem. Občané musejí pochopit, že pravicová politika může být sociálnější, než levicová. Že slovo socialistická neznamená sociální!" uvedl po svém zvolení Jan Klaus

 

"Je frustrující pohled na Poslaneckou sněmovnu, která zvedá ruce, protože musí, protože to nařizují evropské směrnice. To je popření demokracie. Hádky ve sněmovně se staly hádkami ne o to, jaký daný zákon bude, o tom debata není! Jde jen o to, kdo koho více urazí, kdo použije vulgárnější gesto. O znění zákona nejde. Znění zákona přeci předepisuje EU! Poslanci tedy hlasují pro nebo proti obvykle podle toho, jestli jsou ve vládě nebo v opozici. Ne kvůli meritu věci, ale aby to vládě usnadnili nebo zkomplikovali. Poslanci jeden rok, když jsou v opozici, hlasují proti antidiskriminačnímu zákonu, a další rok, když jsou u vlády, hlasují pro. Ti, co jej minule prosazovali, jsou naopak nyní proti," uvedl Petr Mach

 

 

Na sobotním sněmu SSO ukončil svoji existenci její Přípravný výbor, jehož členům za intenzivní a plodnou práci poděkoval Petr Mach. Především poděkoval Jaroslavu Bachorovi (druhý zprava), se kterým spolupracuje léta a s nímž vedli úvahy o založení nové strany v uplynulých letech. Pan Bachora se též ujal role manažera strany a bezplatně zařizoval vše potřebné. Petr Mach poděkoval  Benjaminu Kurasovi (první sedící zleva), Miloslavu Bednářovi (druhý zleva), Jiřímu Payneovi (uprostřed) a Davidovi Hanákovi (vpravo), kteří se záhy přidali a se kterými  v posledních dnech mnohdy do noci a připravoval stanovy, jednací řády a základní ideové dokumenty. Za podporu poděkoval i Janu Klausovi, starostovi Vladislavu Nechvátalovi a senátorce Lianě Janáčkové, kteří využili jeho nabídky a na sněmu byli již jako členové strany. Všichni uvedení byli navrženi spolu s dalšími 6 delegáty na funkci místopředsedů stany. Dva z navržených – Jan Klaus a Benjamin Kuras se volby nezúčastnili. V jednokolové tajné volbě nakonec zvítězili Jaroslav Bachora, Jiří Payne, Miroslav Bednář a senátorka Liana Janáčková.

 

 

 

 

Ze zvolení pani senátorky Liany Janáčkové měl velkou radost nejen Petr Mach, který se přiznal, že ji volil a v nadšení, že ji dostal do pracovní skupiny, ji dokonce políbil, ale i Jan Klaus, který si chtěl na tento moment odnést na památku společnou fotografii s pani senátorkou. Spontánní spokojenost těchto dvou významných politiků svědčí o kvalitách paní senátorky

 

 

 

 

 Na závěr byl zvolen třicetičlenný Republikový výbor. Jednokolová volba i tuto proceduru urychlila natolik, že sjezd byl kolem osmé hodiny ukončen, a i když nenastalo žádné noční popíjení a dohadování se na volby na příští den, byla nálada delegátů velice veselá. O památeční foto s beranem se  nakonec strhla tlačenice, že málem delegáti přišli k úrazu. Na štěstí pan Josef Myslín bral i pád zvesela, když jinak všechno tak dobře skončilo.

 

 

 

 

 

 

 "Naší základní ideou, kterou máme i v názvu, je svoboda. Jsme přesvědčeni, že politickému rozhodování má podléhat jen minimální část našich peněz i našeho jednání. Stát má být silný v zajišťování spravedlnosti a bezpečnosti. Jsme pro demokracii. Neobhajujeme ale demokracii jako náhražku soukromé volby, ale jako metodu dosažení rozhodnutí tam, kde soukromá volba není možná, nebo i jako menší zlo tam, kde nám byla soukromá volba upřena. Politické rozhodování založené na demokratické vůli lidí je pouze kultivovanou formou rozhodování o věcech veřejných, není ale zárukou svobody. Naopak – většina může snadno „demokraticky“ rozhodnout o omezení svobody – vidíme to dnes a denně v parlamentu," uzavřel spokojený doktor Mach.

 

Sněm skončil, vedení strany i její orgány byly zvoleny, nezbývá než si přát, aby i v  budoucnu zůstali její členové a především vedení plné ideálů a chuti do práce za lepší život nás všech.

 

Číst 13721 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v SPOLEČNOST

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %