Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Chyba
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 1331

Do jurisdikce EK nespadá žádné území, nemůže tedy rozhodovat, kdo má žít na výsostných územích národních států Doporučený

Proč mlčí k epokalypse Evropy OSN. Chce snad dopadnout stejně? Proč mlčí k epokalypse Evropy OSN. Chce snad dopadnout stejně?

Výzva Evropské komise (EK), že "je třeba posilnit legální cesty utečenců do EU", je pro Evropu naprosto ničící. Naopak je třeba podporovat vše, co povede k zastavení přívalu cizích národů do ní. Ano národů, protože tento exodus milionů zdravých a jak se ukazuje poslední dobou ještě ke všemu panovačných Afričanů a Arabů do Evropy nemá již nic společného se záchranou jednotlivců zbědovaných válkou, ale znamená řízené obsazování evropských států příslušníky afrických a arabských národů, kteří si již vybírají nejen země, kam chtějí jít, ale dokonce i města v nich.

Už jim například nestačí jen přijetí v menších městech Německa, která by prý o ně stála, protože po pádu Berlínské zdi byla hodně vylidněna. Se zdůvodněním, že tam není to pravé Německo, jak si ho představovali, obsazují jeho velká města pukající ve švech. Nejdříve mířili do hlavního města Berlína, ale po zjištění, že v Německu existuje ještě přístavní velkoměsto Hamburk plné nočního života a kulturních akcí navíc s mnoha vládními úřady, tedy město jako stvořené, aby se v něm ztratili teroristé z Islámského státu (IS), které vyhnal ze Sýrie prezident Asad za pomoci prezidenta Putina a další nelegálové.

Je jasné, že těmto kočujícím mladíkům nejde o práci a že starostové malých měst zmanipulovaní kampaní kancléřky Merkelové marně doufali, že k nim přijdou pracovití slušní lidé a zvýší jim obecní rozpočet. Neuvědomili si včas, že kdyby byli takoví, pak by tito muslimští mladíci pracovali doma na přebudování svých obydlí po válkách zpustošených arabským jarem, jako to dělali naši muži, kteří se vraceli po válce ke svým rodinám pomoci jim vybudovat opět hezké domovy.

Merkelová nedokáže nalézt tolik cti v těle, aby  přiznala, že se v pozvání těchto lidí do EU mýlila

A i když nyní Německo hlásí, že požádalo v březnu o asyl o 8000 těchto kočovníků méně než v únoru, je to úsměvné číslo proti 181 405 těchto přistěhovalců žádajících o asyl od počátku roku 2016, nehledě že k tomu napomohlo současné uzavření balkánské cesty díky samostatným hraničním kontrolám, které zavedly středoevropské země. Je jen otázkou času, kdy stále rostoucí  množství těchto nepřizpůsobivých lidí prorazí silou neoprávněně řecké hranice neboť dobře vědí, že je pak již nikdo z EU nevyhodí.  

A tím vše zdaleka nekončí. Kromě příjemného života v přístavním městě Hamburk se již tito nomádi rozkoukali natolik, že odcházejí z Německa do zemí s vyššími sociálními dávkami. Protože v Německu má tzv. uprchlík například týdně nárok "pouze" na 150 EUR (4 057 Kč), na dítě od 50 EUR (1 350 Kč) do 75 EUR ( 2 025 Kč) přebíhají do Švédska, kde dostanou více než dvojnásobek - 300 EUR (8 114 Kč) na dospělého, 250 EUR (6 750 Kč) na dítě bez ohledu na věk nebo do Francie, která poskytuje dospělým 230 EUR (5 610 Kč), na dítě 150 EUR (4 057 Kč). V Norsku, ve Švédsku a v Německu mají navíc možnost, pokud se sdruží alespoň v 50ti člennou náboženskou obec, dostat státní příspěvek 150 000 EUR (4 057 000 Kč) ročně a  na základě dotačních titulů mohou  získat automaticky právo na čerpání dalších 400 000 EUR (10 800 000 Kč) ročně. A pokud obec a počet členů přesáhne 1 000 osob, stává se příspěvkovou organizací státu a má právo na 2,5 milionů EUR (675 000 000 Kč) ročně na svůj provoz...  Všimněme si, že sebou začali muži vozit i děti, kterým nekoupí sice ani boty, ale berou na ně v některých zemích EU výše uvedené velké dávky. U nás na štěstí sociální životní minimum 3410 Kč je pro ně málo a z naší republiky proto prchají  i po skvělém přijeti, jak jsme viděli tento týden.  

Je neuvěřitelné, že ani nyní, kdy již je jasná motivace příchodu těchto lidí do EU - touha po bezpracném sladkém životě  a případná záchrana pro vojáky IS vyhnané ze Sýrie prezidenty Assadem a Putinem a pro podobné teroristy a vrahy, německá kancléřka Merkelová nedokáže nalézt tolik cti v těle, aby prostě přiznala, že se v těchto lidech mýlila a začala dělat vše pro jejich vyhoštění nejen z Německa, ale spolu s EK ze všech zemí EU a  především pro zamezení jejich dalšího přívalu do nich. Namísto toho svádí pokrytecky vinu za chování těchto vypočítavých přeběhlíků v německých městech, kteří v jiných zemích dokonce vraždí původních obyvatele na to, že prý je "špatně integrujeme". 

Kočovníci mají posloužit kancléřce Merkelové k vybudování velkoevropské říše - superstátu EU

Je jasné, že pro to, aby mohla vytvořit ze společenství svobodných národních států EU, do něhož jsme kdysi i my vstoupili, jednotnou velkoevropskou říši  - superstátu EU, by tato megalomanská a mocichtivá žena udělala možné i nemožné. Naředění původních obyvatel lidmi, pro které pojem národ je prakticky neznámé slovo by jí pomohlo její sen naplnit. Proto založila agenturu Euromed, která dělal kampaň v zemích arabského jara na jejich pozvání. Že ji ale nezastaví ani hrozivé teroristické útoky přistěhovalců a necítí se spoluzodpovědná za jejich pozvání do mírumilovné křesťanské Evropy, to už je za čárou jakéhokoliv uvažování. Paní kancléřka je ochotna vládnout třeba negramotným nomádům a vrahům, jen když to bude největší říše světa i za cenu, že původní obyvatele nechá vyhladit i s jejich křesťanskou několika tisíciletou kulturou. Ve vztahu k německému národu je vlastně horší než Hitler, který toužil po tomtéž, ale vlastní lidi šetřil a vyhlazoval jiné rasy. 

Pokud si chce paní kancléřka v Německu tyto nebezpečné pologramotné lidi zvyklé na naprosto jiné právní a životní předpisy v Německu ponechat, je to její věc a především věc Němců, že ji trpí stále v čele svého státu. Nemá ale sebemenší právo si osobovat možnost nutit do podobně sebevražedných pokusů ostatní evropské státy. Toto právo nemá ani Evropská komise, která si je svým prohlášením, že "je třeba posilnit legální cesty utečenců do EU" naprosto neprávem přisvojila, natož pak nějaká kancléřka jednoho ze 28 státu. Ani ona, ani EK nejsou vládci celé Evropy. Nemohou se tudíž chovat tak, aby opravdové hlavy států sdružené v EU nebraly vůbec na zřetel a diktovaly jim povýšeně z Bruselu, co musí dělat. Tento princip je v rozporu s principem subsidiaritry, který tak EU při svém vzniku proklamovala a s existujícími smlouvami. Do jurisdikce EK nespadá žádné území EU a proto nemůže sama EK rozhodovat o tom, co chtějí dělat státy EU na svých výsostných územích. EK nemá proto naprosto právo za ně přebírat tak důležité otázky jako je azylová politika na jejich výsostných územích.

EK by měla místo budování cest pro nelegální kočovníky udělat vše pro vyklizení zemí EU od nich

Pokud mají úředníci v EK trochou citu a morální odpovědnosti v těle, měli by po zkušenostech, které jsme zažili v posledním roce s nelegálními kočovníky, dělal vše pro vyčištění EU od nich. Pokud na to nestačí vojska jednotlivých států, měla by EK požádat NATO o pomoc při evakuaci nelegálů ze všech zemí EU do zemí původu.

I když je již několik hodin po dvanácté, je ještě naděje, že přívalu pologramotných lidí, zvyklých žít po staletí v naprosto jiné kultuře a k přístupu k životu, je možné zabránit. Především je nutné okamžitě ochránit hranice celé EU před jejich dalším přílivem a pokud to EU nezvládne sama, jako že nezvládne, měla by EK požádat o pomoc NATO, aby jí pomohlo a nenechávalo své lidi na lodích počítat jen čluny v moři, ale obrátit lodě na cestu zpět, převaděče na nich zajmout, zavřít a postavit před soud.  Mimo to by mělo NATO  pomoci státům, kam se již proti jejich vůli statisíce hostů mamá Merkelové nahrnuly, s jejich vystěhováním do původních vlastí.

A pokud chce EK opravdu uprchlíkům s jejich situací pomoci, pak by měla pomáhat přímo v oblastech konfliktu, pokud tam ještě nějaký je. Mnozí příchozí, ne-li většina, jak se ukazuje, přišli do EU pouze proto, že touží po sladké bezpracném životě ze štědrých dávek nebo po úkrytu před stíháním za vraždy...

Toto není požadavek xenofóbů, ale všech realisticky uvažujících lidí.

Slunečkoví havlovci uvědomte si prosím, že ve světě je kolem miliardy lidí, kteří žijí v opravdu naprosté bídě až hladomoru bez vybavení s jakým k nám připlouvají přistěhovalci. A že je jasné, že všichni touží po lepším životě. Jen v Asii a Africe existuje 150-200 milionů lidí přímo ohrožených ozbrojenými konflikty a žijících v opravdové chudobě. Ti všichni jsou potenciálními žadateli o asyl a je jasné, že Evropa nemůže tento nápor lidí zvládnout. To neznamená v rámci možnosti pomáhat těmto lidem, ale v jen na jejich území. Stovky milionů těchto lidí by zničilo celý kontinet.

A  naivní redaktorky v televizích a radiích prosím ať si přečtou, co by je a jejich děti čekalo, kdyby tu za pár let žili pod vládou těchto zaostalých muslimských národů. Nejenže by musely hezky sedět doma a nevystrčit nos jen v burkách, natož pak cestovat po světě či studovat. Musely by děti vychovávat podle Koránu a pokud by měly dcery, tak bez možnosti vzdělání čili bez perspektivy. Jíst by musely jen halil maso z rituálně krutě vražděných zvířat (co na to sluníčkoví ochránci každé žáby u silnice), za nevěru by musel po nich vlastní otec hodit první kamenem při jejich ukamenování a doma by nesměly mít ani své psí mazlíčky, ty by jim zabili, protože psi jsou podle islámu nečistá zvířata. O dalších středověkých krutostech práva šária pro délku článku pomlčím. Islám totiž neznamená jen přijmout jinou představu o Bohu, jak si atheisté, kteří ji nemají žádnou, smějí věřícím, ale nejvyšším představitelem státu je podle Koránu jeho hlavní duchovní. Je to vláda ve jménu Alláha se středověkým právem šária a všemi předpisy stojícími v Koránu. Opravdu chcete takto prožít život paní redaktorky a vrátit náš kontinet o tisíce let zpátky?

A co na to OSN. Jak to, že naprosto mlčí a nereaguje!

Číst 8212 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v EU

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Právě přítomno: 46 hostů a žádný člen

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %