Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Historický význam Manifestu D.O.S.T. pro kultivaci naší politické scény Doporučený

Prezident Václav Klaus na jedné ze svých přednášek na Akci D.O.S.T.  Vlevo předseda Akce D.O.S.T. Petr Bahník Prezident Václav Klaus na jedné ze svých přednášek na Akci D.O.S.T. Vlevo předseda Akce D.O.S.T. Petr Bahník snímky Ivana Haslingerová, Fragmenty

Kulturně-hospodářská revue Fragmenty i její vydavatel Kulturní komise ČR byla a nadále je mediálním podporovatelem Akce D.O.S.T. a jako takový monitoruje její hlavní akce. Když jsem byla požádána jejím současným předsedou Petrem Bahníkem, zda bych nepřispěla do jejího sborníku k desátému výročí vydání Manifestu D.O.S.T., nechtěla jsem věřit, že je tomu již deset let od doby, kdy tímto dokumentem odstartovala Akce D.O.S.T. svoji činnost. Zalistovala jsem v naší revui a zjistila jsem, že od té doby udělala tolik zajímavých akcí, že by články o nich vydaly na knihu, takže jen některý z nich poslat do sborníku bez zasazení do doby jeho nejde. Při listování jimi jsem zjistila, že si již ani sama nepamatuji mnohé akce, na nichž jsem byla, a že by bylo zajímavé uspořádat podle nich přehled událostí, které v průběhu času Akce D.O.S.T. provázely. Tak vznikl následující článek dokumentující, co všechno tento její Manifest způsobil. 

Dne 11. července 2007 vyhlásila tehdy ještě Iniciativa D.O.S.T. svůj Manifest D.O.S.T. Nikdo zřejmě nepředpokládal, že je to dokument, který bude mít platnost ještě deset let nato a dokonce s ještě větší naléhavostí. Je nutné vyjádřit poklonu jeho tvůrcům, jak již tehdy zřetelně rozpoznali v dokumentech EU prvky stejného totalitního myšlení, kterého se naše země po listopadu 1989 jen s obtížemi zbavovala. Již tehdy po dvou letech vstupu naší země do EU autoři Manifestu prohlédli, že cíle EU směřují k rozbití tradičních sociálních vzorců a struktur naší křesťanské společnosti a pochopili, že slova jako rodina, národ a Bůh budou v neomarxistické Evropské unii považovány za zpátečnické. Že slova matka a otec budou nahrazeny pojmy "osoba A či B" a že bude preferována bezpohlavní společnost s adoracemi všech možných úchylek a excesů. Že slova jako "vlastenectví" budou nahrazena slovy "extrémismus" či dokonce "fašizmus". Že tedy nové neomarxistické ideje EU budou principiálně neslučitelné s kulturními a duchovními hodnotami naší evropské křesťanské civilizace a se základními občanskými právy a svobodami každého z nás. Že vnesou do našich životů nesvobodu, strach, podezřívavost, sudičství a přetvářku a mnoho dalších negací, které jsme znali v socialistických letech před listopadem 1989.

Když si k tomu ještě uvědomíme, že Manifest D.O.S.T. vznikl v době, kdy po eurohujerských vládách Vladimíra Špidly (2002-4), Stanislava Grosse (2004-2005) a zejména Jiřího Paroubka (2005-6) se dostal k moci Mirek Topolánek (2006-9),  od něhož pravicově cítící občané očekávali nápravu a on místo toho vládl stejně furiantsky a proevropsky jako předchozí pánové, tak není divu, že Manifest D.O.S.T. byl přijat zklamanými autentickými pravičáky s velkým nadšením.

Po dvou letech členství v EU narůstalo rozčarování nad jejím chováním, neboť EU začala tlačit na přijetí supernové euroústavy, kterou pokrytecky vydávala jen za pouhou Lisabonskou smlouvu, a tím nemorální oklikou přispět na vytvoření jednotného superstátu UE. Netrvalo proto dlouho a do té doby neznámá Iniciativa DOST byla se stovkami signatáři Manifestu D.O.S.T. v ulicích a demonstrovala podporu prezidentovi Václavu Klausovi, který jako jediný z našich politiků stál neohroženě proti přijetí této nebezpečné listiny i přes to, že se na něj množily sprosté útoky ze všech stran. A to vše dokonce za vlády strany, kterou založil.

Topolánek, který by bez Klausem vybudované strany byl v té době zkrachovalým podnikatelem na Ostravsku s desetimilionovými dluhy, se ukázal skutečně jako falešný a prázdný, jak ho kdysi prezident Klaus pojmenoval. Při svém zvolení nazýval Topolánek Lisabonskou smlouvu shitem, ale stačila večeře na zámečku s německou kancléřkou Merkelovou, aby otočil o 180 stupňů a přinutil dokonce i vlastní stranu ODS na Žofínském kongresu, aby schválila její podepsání pod pohrůžkou, že jinak padne jeho vláda. Samozřejmě jeho zrada nebyla zadarmo. Dárkem za toto selhání posílil dozorčí radu německé hnědouhelné a elektrárenské společnosti Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (Mibrag), která je součástí Energetického a průmyslového holdingu. V jeho struktuře má expolitik a jednatel VAE Controls Prievidza i jiné posty. Od podzimu 2011 se stal například předsedou dozorčí rady Elektráren Opatovice, dále předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení ČR. Kam ještě ho za rozložení ODS a zaprodání naší země podepsáním Lisabonské smlouvy, i přes zákaz předchozího Kongresu ODS, naši politici nenávidějící trh, kapitalismus a především jeho strůjce prezidenta Václava Klause posadí? Co na tom, že jeho postoje vedly ke znemožnění ODS v očích národa. Co na tom, že díky Topolánkovi zanikla u nás pravicová politika a byla nahrazena klientelismem. Hlavně, že mu jeho vstup do politiky dokázal zajistit skvělé posty. A jak ukázal čas příklad chování Topolánka je natolik inspirující, že mu prostě mnozí následovníci nedokáží odolat.

D.O.S.T. bylo tehdy jediným uskupením, které se postavilo za prezidenta Klause v jeho boji proti Topolánkovskému přijetí tohoto nebezpečného dokumentu pro naši zem.

Iniciativa D.O.S.T. vydala jako jediná 16. května 2009 Memorandum "Podporujeme svého prezidenta". V něm konstatovala mj., že prezident Klaus jedná správně, když se domácímu i mezinárodnímu tlaku nepodvolil, že jsou mu zájmy českého národa a státu přednější než zájmy úzké skupiny elit, usilujících o zánik suverénních evropských států a podřízení jejich politických reprezentací centrálním úřadům jednotného evropského superstátu. Memorandum se staví proti nátlaku na prezidenta Klause, aby podepsal Lisabonskou smlouvu, který považuje za nedemokratický a odporující duchovním a historickým kořenům evropské kultury a civilizace a ujišťuje prezidenta Václava Klause podporou a ochotou ke spolupráci při obraně naší národní a státní suverenity. Jsem hrdá na to, že jsem spolu s vydavatelem Fragmentů Doc. Ing. Jiřím Pancířem mezi prvními deseti signatáři tohoto Memoranda.

A nezůstalo jen při Memorandu. Po jeho vydání uspořádali signatáři Manifestu D.O.S.T. 3. října 2009  první Pochod na Hrad na podporu prezidenta Václava Klause (snímek vpravo). Kromě toho začali pořádat na Novotného lávce v Praze pravidelné Hovory na pravici, v nichž se zamýšleli především nad otázkou, před jakými úkoly dnes stojí pravice a jak má jednat, aby zůstala politicky relevantní a přitom neztratila v neomarxistickém směřování naší země svou identitu.

Jedním slovem, díky vydání Manifestu D.O.S.T. vybudovala Iniciativa D.O.S.T. spontánní pravicové uskupení, které od té doby existuje až po dnešní dny a stala se tak vedle Institutu Václava Klause jediným centrem autentické pravice v naší zemi. A co víc, všichni signatáři se dodnes účastní jejích akcí naprosto dobrovolně, aniž očekávají z účasti na nich nejmenší prospěch. Právě naopak.

 Hned první Hovory na pravici (snímek vlevo) tak pobouřily anarchistické hnutí Antifa a především levicové havlisty v čele s paní Tydlitátovou, že jejich představitelé navrhovali po předpokládaných vítězných parlamentních volbách socialistů upalovat signatáře Manifestu D.O.S.T. a jejich příznivce v čele s prezidentem Klausem na náměstích (Na webu je seznam konzervativců určených k likvidaci).

Panelisté prvních Hovorů na pravici: zprava Ladislav Bátora, Michal Semín, Adam B. Bartoš, Petr Hájek a Roman Joch  

 

Signatáři Manifestu D.O.S.T. se nezalekli a neupálení vesele žijí dál. Naopak vyjádření paní Tydlitátové a dalších krvežíznivých dam, které si přály naložit s nimi jako za inkvizice s čarodějnicemi, je povzbudily k ještě většímu úsilí. Dokonce se do seznamu paní Tydlitátové hlásili našemu listu po jeho opublikování další signatáři s tím, že chtějí také na hranici s prezidentem Klausem. Tyto útoky na Pochody na hrad a Hovory na pravici způsobily, že již v roce 2010 získala Iniciativa D.O.S.T. takovou sílu, že se transformovala v občanské sdružení Akce D.O.S.T. , čímž získala právní subjektivitu.

Aktivit Akce D.O.S.T. se účastnili zástipci Hradu, mnohdy dokonce sám prezident Václav Klaus

„Mám milou povinnost vyříditi Akci D.O.S.T. pozdravy. Prezident si Vaší iniciativy velmi cení, podporuje ji a stejně tak má velké sympatie k přítomné paní Janě Bobošíkové a jejím aktivitám a vyřizuji jeho pozdravy i jí,“ uvedl na Hradčanském náměstí tehdejší vicekancléř prezidenta republiky Petr Hájek k účastníkům Pochodu na Hrad.

„Brzy si lidé v naší zemi uvědomí, jak cenné jsou iniciativy, jako je ta Vaše, a jak je důležité, že takoví stateční a odhodlaní lidé v naší zemi existují. Ještě jednou Vás chci pozdravit prezidentovým jménem a popřát Vašemu shromáždění a Vaší budoucnosti hodně úspěchů,“ uzavřel Petr Hájek svou zdravici Pochodu na Hrad.

 

Účastníkům  Pochodu na Hrad přišel na Hradčanské náměstí v závěru poděkovat za Memorandum na jeho podporu prezident Václav Klaus. Snímek ho zachycuje v rozhovoru s Michalem Semínem, který byl  hlavním strůjcem dokumentu a předal ho panu prezidentovi.

 

 

 

 

 

"Nejsem zde tajně. Šéf to dobře ví a poprosil mne, abych vás všechny moc pozdravoval," uvedl své vystoupení na Sněmu Akce D.O.S.T. tehdejší ředitel politické sekce Hradu a osobní tajemník prezidenta republiky Ladislav Jakl a poté se vyjádřil k Manifestu D.O.S.T.: „Identifikuji se s prohlášením Manifestu D.O.S.T. a také s aktivitami D.O.S.T. Považuji D.O.S.T. za platformu pro myšlení o našich společně sdílených konzervativních hodnotách. Nejde  ale jen o přemýšlení. Tak dobře na tom nejsme. D.O.S.T. byla založena s cílem něco bránit a postavit se proti nebezpečí ohrožujícímu naši zem - odklonu od konzervativních hodnot. Všichni víme, že v současné době je ochrana konzervativních hodnot  potřeba životně akutní a nutná. Ale co pro ochranu konzervativních hodnot můžeme udělat? Především je sami musíme ctít a prosazovat. Na první pohled se zdá, že je to samozřejmé, ale v současném společenském klimatu je to úkol nemalý. Musíme všem občanům neúnavně vysvětlovat, k jak vážným důsledkům vede opouštění těchto hodnot. Každý den se zabývám myšlenkou, proč jsou konzervativní hodnoty v defenzívě a to nejen u nás, ale celém západním světě. Dříve tomu tak nebylo. Je to realita poslední generace a nejde se tvářit, že neexistuje. My ji chceme brzdit a čelit jí a dát příštím generacím opačný směr. Není k tomu ale mnoho nástrojů. Jsem proto moc rád, že D.O.S.T. byla konstruována tak, aby se přihlásila o slovo a zapojila ve věci, v něž věříme, do celospolečenské debaty. “ 

Akce D.O.S.T. se tak postupně stala stálicí na naší politické scéně a začala být brána vážně našimi politiky

Zejména se jí zalekli politici z TOP 09, kteří založili svoji politiku na tom, že do jejich řad vstoupil kníže Karel Schwarzenberg a snažili se přesvědčit voliče, že strana s knížetem v čele je po zničení ODS zneužitím Topolánka jedinou opravdovou pravicí u nás. Zejména se obávali tehdejšího předsedy Akce D.O.S.T. JUDr. Ladislava Bátory (snímek vlevo), který měl skvělé charisma a schopnosti pro pořádání akcí v ulicích a tím jejího zviditelňování. Nakonec se neštítil Miroslav Kalousek a dokonce ani pan kníže k podlé lži a obvinili ho z fašismu, čehož se zalekli chlebodárci na ministerstvu školství a Bátora dostal vyhazov. Co na tom, že to byla stejná Kalouskova lež, jako v jiné volební kampani s Klausovou vilou ve Švýcarsku. Hlavně, že mu obě pomohly při volbách odstranit jeho hlavní konkurenty alespoň na chvíli do ústraní. Ale to je na jiný článek.

Ani Kalouskovi, Schwarzenbergovi a dalším neomarxistickým havlistům se ale nepovedlo zničit uskupení signatářů Akce D.O.S.T. Po odchodu Ladislava Bátory se stal předsedou další zanícený konzervativní vlastenec Michal Semín a v současné době převzal jeho místo stejně smýšlející Petr Bahník (snímek vlevo).

Síla tohoto hnutí totiž spočívá v tom, že v Akci D.O.S.T. jsou sdruženi naprosto dobrovolně lidé se stejným politickým postojem, aniž očekávají z toho osobní prospěch, jako je tomu u příslušníků jiných stran. Konzervativní vlastenecky smýšlející občané, kteří si přejí uchovat v naší zemi tradiční křesťanské tradice, chodí s nadšením, dokonce někteří až ze Slovenska, na přednášky a na akce stojící na idejích Manifestu D.O.S.T. A v tom je jeho největší síla.

Prezident Václav Klaus vítá bavorského předsedu AfD Jiřího Bystroně na XVII. Hovorech na pravici, které pořádala Akce D.O.S.T. Petra Bahníka

V současné době pořádá Akce D.O.S.T. zajímavé přednášky s velmi hodnotnými přednášejícími. Snímek zachycuje předsedu bavorské AfD Petra Bystroně, kterého přišel na přednášku pozdravit prezident Václav Klaus. 

Po přednáškách Na Novotného lávce si prezident Václav Klaus rád popovídá s tvrdým jádrem pravicových konzervativních vlastenců a s jejich zajímavými hosty v nedaleké starodávné restauraci U tří růží . Na snímku je v rozhovoru s britským politoologem a publicistou Johnem Laughlandem, který je přestvědčen, že situace v EU je neúnosná a po jejím rozpadu bude prezidnet Klaus vůdčí figurou realistické politiky v Evropě. 

A ještě na závěr nelze nepřipomenout důležitou věc. Lidé stojící v čele Akce D.O.S.T. i mnozí signatáři věří v Boha a já jako jedna z nich věřím, že nad jejich počínáním On vede ochrannou ruku. Víra dodává totiž lidem obrovskou vnitřní sílu, která se bohužel z postojů většiny našich současných politiků i běžných občanů vytratila.

Přeji Akci D.O.S.T., ať jí Bůh pomáhá i v dalších letech kultivovat naši zem a ať se nikdy nezpronevěří textu svého Manifestu.  

Číst 11195 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v SPOLEČNOST

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %