Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Historický význam Akce D.O.S.T. pro kultivaci naší politické scény Doporučený

Předseda Trikolóry Václav Klaus ml. přednáší na Hovorech na pravici  pořádaných Akcí D.O.S.T.o stavu vysokého školství Předseda Trikolóry Václav Klaus ml. přednáší na Hovorech na pravici pořádaných Akcí D.O.S.T.o stavu vysokého školství snímek Ivana Haslingerová, revue Fragmenty

Kulturně-hospodářská revue Fragmenty i její vydavatel Kulturní komise ČR byly od počátku jejího vzniku mediálním podporovatelem Akce D.O.S.T. a jako takový monitorují její akce. Při listování časopisem jsem zjistila, že si již ani sama nepamatuji mnohé z těch, na nichž jsem osobně byla přítomna a psala o nich. Proto zmíním jen ty opravdu stěžejní - Manifest D.O.S.T., Memorandum "Podporujeme svého prezidenta" a  nynější provolání "DOST bylo Bruselu. Jsou to velice závažné dokumenty svědčící o předvídavosti Akce D.O.S.T. a doklady o tom, že od svého založení nemění své konzervativní pravicové postoje.

Manifest D.O.S.T. je dokladem, že již dva roky od vstupu naší země do EU varovali jeho signatáři před nebezpečím nových neomarxistických idejí EU principiálně neslučitelných s kulturními a duchovními hodnotami naší evropské křesťanské civilizace. Memorandum vzniklo na podporu prezidenta Václava Klause v jeho don quijotském osamoceném boji s přijetím Lisabonské smlouvy (LS). A nynější provolání Dost bylo Bruselu! varuje proti ještě většímu nebezpečí, než bylo to, které naší zemi přinesla nadřazením zákonů EU nad LS.  Varuje před vznikem jednotného ministerstva financí EU, které by vedlo k zániku naší centrální banky ČNB díky zavedení společné měny a společným daním všech států EU. Tedy k úplné ztrátě samostatnosti všech států EU. Díky čemuž by se z unie států stal skutečný jednotný superstát.

1. Manifest D.O.S.T., 11. červenec 2007

Den 11. červenec 2007, kdy vyhlásila tehdy ještě jako Iniciativa D.O.S.T. svůj Manifest D.O.S.T. se stává z hlediska historie naší země důležitým datem. Nikdo z jeho signatářů naštvaných  eurohujerskými vládami Vladimíra Špidly (2002-4), Stanislava Grosse (2004-2005), Jiřího Paroubka (2005-6) a zejména Mirka Topolánka (2006-9), od něhož pravicově cítící občané očekávali nápravu, zatímco on místo toho vládl ještě více furiantsky a proevropsky, tehdy zřejmě nepředpokládal, že je to dokument, který bude mít platnost ještě třináct let nato a dokonce s ještě větší naléhavostí. Je proto nutné vyjádřit poklonu jeho tvůrcům, jak již tehdy zřetelně rozpoznali v dokumentech EU prvky stejného totalitního myšlení, kterého se naše země po listopadu 1989 jen s obtížemi zbavovala. Již tehdy, po dvou letech vstupu naší země do EU, autoři Manifestu prohlédli, že cíle EU směřují k rozbití tradičních sociálních vzorců a struktur naší křesťanské společnosti a pochopili, že slova jako rodina, národ a Bůh jsou v neomarxistické Evropské unii považovány za zpátečnické. Že slova matka a otec budou nahrazeny pojmy "osoba A či B" a že bude preferována bezpohlavní společnost s adoracemi všech možných úchylek a excesů. Že slova jako "vlastenectví" budou nahrazena slovy "extrémismus" či dokonce "fašizmus". Že tyto nové neomarxistické ideje EU jsou principiálně neslučitelné s kulturními a duchovními hodnotami naší evropské křesťanské civilizace a se základními občanskými právy a svobodami každého z nás. Že vnesou do našich životů nesvobodu, strach, podezřívavost, sudičství a přetvářku a mnoho dalších negací, které jsme znali za komunizmu před listopadem 1989.

Není divu, že Manifest D.O.S.T. byl námi zklamanými autentickými konzervativními pravičáky přijat s velkým nadšením. A vážím si toho že se mohu spolu s našim vydavtelem nazývat od jeho podpisu dosťákem.

2. Memorandum "Podporujeme svého prezidenta", 16. květen 2009

Druhým velice důležitým krokem bylo vydání Memorandum "Podporujeme svého prezidenta" při jeho boji proti přijetí Lisabonské smlouvy. 

Memorandum nesli signatáři Manifestu D.O.S.T. 3. října 2009  za slavnostního Pochodu na Hrad.  Na Hradčanském náměstí ho panu prezidentovi předal Michal Semín, který byl  hlavním strůjcem dokumentu.

Iniciativa D.O.S.T. byla tehdy jediným uskupením, které se postavilo za prezidenta Klause v jeho boji proti Topolánkovskému přijetí Lisabonské smlouvy. Vydala jako jediná 16. května 2009 Memorandum "Podporujeme svého prezidenta", v němž konstatovala mj., že prezident Klaus jedná správně, když se domácímu i mezinárodnímu tlaku nepodvolil, že jsou mu zájmy českého národa a státu přednější než zájmy úzké skupiny elit, usilujících o zánik suverénních evropských států a podřízení jejich politických reprezentací centrálním úřadům jednotného evropského superstátu.

Tehdejší premiér Mirek Topolánek, který by bez Klausem vybudované strany byl v té době zkrachovalým podnikatelem na Ostravsku s desetimilionovými dluhy, se ukázal skutečně jako falešný a prázdný, jak ho na 13. kongresu ODS prezident Klaus pojmenoval. Při svém zvolení nazýval Topolánek Lisabonskou smlouvu shitem, ale stačila večeře na zámečku s německou kancléřkou Merkelovou, aby otočil o 180 stupňů a přinutil dokonce i vlastní stranu ODS na pro náš národ tak tragickém Žofínském kongresu ODS, aby schválila její podepsání pod pohrůžkou, že jinak padne jeho vláda. (Samozřejmě jeho zrada nebyla zadarmo. Dárkem za toto selhání posílil dozorčí radu německé hnědouhelné a elektrárenské společnosti Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (Mibrag), která je součástí Energetického a průmyslového holdingu. V jeho struktuře má expolitik a jednatel VAE Controls Prievidza i jiné posty. Od podzimu 2011 se stal například předsedou dozorčí rady Elektráren Opatovice, dále předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.  Co na tom, že jeho postoje vedly ke znemožnění ODS v očích národa. Co na tom, že díky Topolánkovi zanikla u nás pravicová politika a byla nahrazena klientelismem. Hlavně, že mu jeho vstup do politiky dokázal zajistit skvělé posty. A jak ukázal čas, příklad chování Topolánka je natolik inspirující, že mu prostě mnozí následovníci nedokáží dodnes odolat. Ale to je na jiný článek.)

Memorandum se stavělo proti nehoráznému a bezprecedentnímu nátlaku na prezidenta Klause, aby podepsal Lisabonskou smlouvu, kterou spolu s ním Akce D.O.S.T. považovala za nedemokratickou a odporující duchovním a historickým kořenům evropské kultury a civilizace. Ujišťovala v něm prezidenta Václava Klause podporou a ochotou ke spolupráci při obraně naší národní a státní suverenity. Jsem hrdá na to, že jsem byla spolu s vydavatelem Fragmentů Doc. Ing. Jiřím Pancířem mezi prvními deseti signatáři tohoto Memoranda.

A nezůstalo jen při Memorandu. Pokračovaly další Pochody na Hrad

 

Kromě toho začala Akce D.O.S.T.  pořádat na Novotného lávce v Praze pravidelné Hovory na praviciv nichž se panelisté zamýšleli nad otázkou, před jakými úkoly dnes stojí pravice a jak má jednat, aby zůstala politicky relevantní a přitom neztratila v neomarxistickém směřování naší země svou identitu.

 

 Panelisté prvních Hovorů na pravici: zprava Ladislav Bátora, Michal Semín, Adam B. Bartoš, Petr Hájek a Roman Joch 

Hned první Hovory na pravici tak pobouřily anarchistické hnutí Antifu a především levicové havlisty v čele s paní Tydlitátovou, že jejich představitelé navrhovali po předpokládaných vítězných parlamentních volbách socialistů upalovat signatáře Manifestu D.O.S.T. a jejich příznivce v čele s prezidentem Klausem na náměstích (Na webu Fragmentů je seznam konzervativců určených k likvidaci). Signatáři Manifestu D.O.S.T. se nezalekli a neupálení vesele žijí dál. Naopak vyjádření paní Tydlitátové a dalších krvežíznivých dam, které si přály naložit s nimi jako za inkvizice s čarodějnicemi, je povzbudily k ještě většímu úsilí. Dokonce se do seznamu paní Tydlitátové hlásili našemu listu po jeho opublikování další signatáři s tím, že chtějí také na hranici s prezidentem Klausem. Tyto útoky Antify a pánů Kalousků na Pochody na hrad a Hovory na pravici způsobily, že již v roce 2010 získala Iniciativa D.O.S.T. takovou sílu, že se transformovala v občanské sdružení Akce D.O.S.T. , čímž získala právní subjektivitu.

3. Prohlášení Akce D.O.S.T.  "DOST bylo Bruselu!"

Vzhledem k nebezpečí pro naši zem ze strany EU -  projekty „Fond obnovy“ a „EU nové generace“, po jejichž přijetí by nastal již naprostý zánik našeho státu rozpuštěním v jednotném superstátu EU, vydává Akce D.O.S.T. neohroženě třetí velice důležitý dokument "DOST bylo Bruselu". 

Jde o prohlášení Akce D.O.S.T. zejména proti projektu EU nové generace, likvidující zbytky naší státní svrchovanosti. Akce D.O.S.T. v dokumentu varuje, že hospodářská krize vzniklá bezprecedentním „vypnutím“ globální ekonomiky na jaře letošního roku, má sloužit EU jako záminka k další centralizaci moci tím, že  „Fond obnovy“ a projekt „EU nové generace“ zavádějí společné dluhy a společné unijní daně. EU tak získá  konečně jednotné ministerstvo financí a státy se stanou jeho zadluženými vazaly. Evropská unie se tím stane plnokrevným státem a její členské státy pouhými regionálními útvary. Význam voleb do národních parlamentů klesne na úroveň voleb do krajských zastupitelstev a politická svrchovanost České republiky se stane minulostí. Jedním slovem, přijetím těchto nebezpečných dokumentů zanikne náš stát.

A protože našim politikům jde především o žebrácké unijní dotace, vláda o tom mlčí a občané si neuvědomují o jak závažnou věc se jedná. Pokud nevyužije premiér Babiš práva veta a neodmítne projekt „EU nové generace“ , tak se prostě se jednoho dne probudíme a nebudeme již Češi, ale EUáni.  

Co říci závěrem. 

Díky vydání Manifestu D.O.S.T. vybudovala Iniciativa D.O.S.T. spontánní pravicové uskupení, které od té doby existuje až po dnešní dny. Získalo v roce 2010 právní subjektivitu jako občanské sdružení Akce D.O.S.T.  a stalo se tak vedle Institutu Václava Klause jediným centrem autentické konzervativní pravice v naší zemi. Všichni signatáři Manifestu, kteří si hrdě říkají Dosťáci, se dodnes účastní  naprosto dobrovolně a nadšeně jejích akcí, aniž očekávají z účasti na nich nejmenší prospěch. Právě naopak. Antifa hrozí jejich upalováním na hranicích...

Patří proto dík současnému předsedovi Petru Bahníkovi a jeho nejbližším spolupracovníkům za jejich statečnost, že opět vyšli do ulic a burcují spící a spokojený národ ze spánku svým provoláním. Při zamyšlení, odkud pramení nejen jejich prozíravost, ale především statečnost nelze opomenout důležitou věc. Lidé stojící v čele Akce D.O.S.T. i mnozí signatáři Manifestu D.O.S.T. věří v Boha a já jako věřící katolík pevně věřím, že On nad nimi rozprostírá svou ochranu a dává jim sílu k boji s mocnou EU a bohužel i s našimi vazalskými politiky . Víra v Boha dodává totiž lidem obrovskou vnitřní sílu, která se bohužel z postojů většiny našich současných politiků i běžných občanů vytratila.

Varování Akce D.O.S.T. v roce 2007 politici nevyslyšeli a Lisabonskou smlouvu přijali. Snad tentokrát se již proberou ze sna o zářných zítřkách  a uvědomí si, že se zánikem našeho státu hrozí i jim zánik a postaví se proti přijetí projektu "Nová generace EU". Z aktivních politiků jsou to zatím pouze předseda Trikolóry Václav Klaus ml. a předseda SPD Tomio Okamura. 

Přeji Akci D.O.S.T. i jim, ať jim Bůh pomáhá i v dalších letech kultivovat naši zem  a ať se nikdy nezpronevěří  svému přesvědčení a bojují za zachování našeho národa tak, jako proti jeho zániku bojuje neustále již přes 30 let svými knihami, články, a přednáškami po celém světě i doma bývalý prezident Václav Klaus.

Po přednáškách na Hovorech na pravici Na Novotného lávce si prezident Václav Klaus rád popovídá s tvrdým jádrem pravicových konzervativních vlastenců a s jejich zajímavými hosty v nedaleké starodávné restauraci U tří růží. Na snímku je v rozhovoru s hostem Hovorů britským politologem a publicistou Johnem Laughlandem, který je přesvědčen, že situace v EU je neúnosná a po jejím rozpadu bude prezident Klaus vůdčí figurou realistické politiky v Evropě.  Kéž by měl pravdu!

Číst 5415 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v SPOLEČNOST

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %