Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Chyba
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 745

Náměstkyně premiéra Běla Hajná má honosnější postavení než všemocná Jana Nagyová Doporučený

  • neděle, říj 18 2015
  • Napsal(a)  John Bok, předseda spolku Šalamoun

Spolek Šalamoun je znepokojen z kriminalizace našeho veřejného prostoru. protože má pocit, že informace o dění ve státě k premiérovi Bohuslavu Sobotkovi procházejí přes filtr úředníků, kteří propustí jen to, co považují za neškodné, rozhodl se ho dopisem informovat veřejným dopisem o svém znepokojení. Přinášíme jeho  plné znění.

 

Vážený pane předsedo vlády, 

dopisem ze dne 1. 9. 2015 id.zn.:SalSobotka010915 jsme Vás varovali před důsledky rozpínavosti orgánů činných v trestním řízení, jež stále častěji a do větší hloubky porušují rovnováhu dělby moci v demokratickém právním státě. Dopis jsme poslali na vědomí panu místopředsedovi vlády Ing. Andreji Babišovi. S odvoláním na naše poznatky a zkušenosti, sahající až hluboko do minulosti totalitního režimu, jsme vyslovili názor, že z hlediska právní ochrany občanů proti šikaně orgány činnými v trestním řízení jsou současné poměry v naší vlasti horší než v posledních letech před pádem totalitního režimu. Policie a státní zastupitelství vystupují vůči orgánům veřejné moci z pozice nadřazenosti, na kterou v demokratickém právním státě nemají nárok. Navíc zasahují ničivě do chodu velkých podnikatelských subjektů. Princip presumpce neviny je pro ně prázdným pojmem. V některých případech se nemůžeme ubránit dojmu, že vstupují vědomě či nevědomě do konkurenčního boje jako nositelé zájmů agresivních podnikatelských subjektů. Situace je skutečně vážná. 

Dopisem ze dne 7.října 2015 č.j. 16315/2015-OSV na dopis odpověděla údajně z Vašeho pověření paní náměstkyně pro řízení Sekce kabinetu předsedy vlády PhDr. Běla Hejná. Děkujeme, že jste naše podání nehodil rovnou do koše, jak se na projevy nespokojenosti občanské chátry s činností státních orgánů sluší, nicméně nám nezbývá než projevit útrpnost nad úrovní zmíněného textu, potažmo profesionality jeho signatářky, nepřímo úměrné honosnému označení její funkce. Zčásti nám připomíná manýry Jany Nagyové, zčásti odpovědi normalizačních orgánů na stížnosti pracujících. 

Usuzujeme z něj, že informace o dění ve státě k Vám procházejí přes filtr úředníků, kteří propustí jen to, co považují za neškodné a občanští stěžovatelé nesmí mít pravdu, i kdyby ji viditelně měli. Zbavuje Vás to zpětné vazby, která je podmínkou správné orientace ve věcech. 

Paní náměstkyně se nevypořádala s obecnými tézemi, v nichž je těžiště našeho dopisu, pouze se pokusila nás poučit, že v konkrétních příkladech, jež jsme uváděli pro ilustraci, se mají věci jinak, než tvrdíme. Její text je zřejmě neumělým kompilátem z vysvětlení, která si vyžádala od ministrů vnitra a spravedlnosti. Ve výsledku proti nám použila informací zčásti nepravdivých, zčásti povrchních nebo neúplných, zčásti nesprávně pochopených. 

Jsme v denním styku s realitou. Pokud něco tvrdíme o konkrétní kauze, opíráme se o bezprostřední poznatky z jejího sledování. Je trapné, když nás paní náměstkyně PhDr. Běla Hejná poučuje o procesu, vedeném u Krajského soudu v Brně proti obž. Vladimíru Čimperovi & spol. pod sp.zn. 46 T 7/2013, v němž jsou obžalovány také předsedkyně Energetického regulačního úřadu Ing. Alena Vitásková a bývalá ředitelka licenčního odboru téhož úřadu Ing. Michaela Schneiderová, jichž se většina obsahu řízení vůbec netýká. Zatímco paní náměstkyně papouškuje zprostředkované informace, my máme přímé poznatky z monitorování procesu v soudní síni od jeho začátku a jsme dokonale obeznámeni s důkazní situací. Máme právo se domnívat, že spojení kauzy původců vydání licencí elektrárnám Zdenek-Sun a Saša-Sun se stíháním Ing. Aleny Vitáskové a Ing. Michaely Schneidrové, které v době vydání licencí ještě netušily, že budou někdy pracovat v Energetickém regulačním úřadu, bylo účelové, a mělo dostat Ing. Alenu Vitáskovou dlouhodobě pod psychický tlak a způsobit jí finanční újmu. Pro Vaši informaci sdělujeme, že obvinění jí bylo sděleno 13.3. 2013, hlavní líčení bylo zahájeno 2.6.2014 a díky enormní rozvleklosti soudního řízení, kterou nezavinila, soudní řízení v letošním roce neskončí. Skutečnost, že díky nevhodné organizaci trestního řízení je představená významného ústředního orgánu státní správy dlouhodobě vystavena stresu z trestního řízení, by Vás mělo znepokojovat. Daný způsob vedení trestního řízení je škodlivý bez ohledu na to, zda budou výše zmíněné dámy shledány vinnými či nikoli (nepředjímáme rozsudek nezávislého soudu). 

Podobné to je s jejím poučováním o tom, jak to bylo s policejní razzií dne 27.5.2015 v provozovnách ERÚ a se zahájením trestního stíhání Ing. Aleny Vitáskové kvůli jmenování JUDr. Renaty Vesecké místopředsedkyní ERÚ: její sdělení obsahuje pár polopravd, z převážné části je nepravdivé. Rozumně myslící člověk nemůže tvrdit, že nasazení 31 policistů a dalšího personálu je adekvátní potřebě získat jednu listinu – jmenovací dekret JUDr. Renaty Vesecké. Toto plýtvání prostředky by Vás rovněž mělo znepokojovat, protože policejní kratochvíli nedobrovolně platí také Vaši voliči, jimž jste odpovědný a sotva Vám budou za toto vděční. 

Polopravdou je i vysvětlení o stavu příprav nového zákona o státním zastupitelství. Dopis je datován 7. října 2015 a tvrdí se v něm, že návrh zákona bude předložen v nejbližších dnech k projednání vládě. Paní náměstkyně zjevně neví, že pan ministr JUDr. Robert Pelikán veřejně oznámil na tiskové konferenci dne 29.9.2015, že zákon předloží vládě na přelomu roků. Připouštíme, že pojem „v nejbližších dnech“ je neurčitý. Ale nemůžeme pominout neúplnost odkazu na meziresortní připomínkové řízení, neboť neobsahuje informaci o tom, že z něho vzešel nadstandardní počet připomínek, s nimiž se ministerstvo vypořádalo jen zčásti. Mezi úřady, které návrh kritizovaly, byl i Úřad vlády ČR, čehož si paní náměstkyně zřejmě nevšimla. V této souvislosti sdělujeme, že podporujeme myšlenku přechodu státního zastupitelství na třístupňovou soustavu a na zřízení speciálního „protikorupčního“ státního zastupitelství, ke kterému dojde v případě přijetí zmíněného návrhu zákona. Máme však obavy, že zákon propadne právě kvůli nevypořádaným připomínkám a záměr reformovat státní zastupitelství bude ke škodě státu odsunut na mnoho let. 

K odmítnutí našich výhrad k činnosti nejvyššího státního zástupce pouze podotýkáme, že díky účinnému filtru nemůžete mít stejné informace jako my. Doporučujeme Vám, abyste si prověřil průchodnost svých informačních kanálů. Jeden z Vašich předchůdců tak dlouho nedůvěřoval našim výhradám k jistému ministrovi, až při jeho odvolání do písemného odůvodnění zahrnul část našeho návrhu na jeho odvolání. 

Pro úplnost dodáváme, že naše lamento nad stavem právního prostředí České republiky bylo neúplné. Nezmínili jsme například stupňování intenzity násilí proti občanům ze strany ozbrojených sborů, jejichž brutalita převyšuje praktiky StB a Pohotovostního pluku SNB. 

Zatímco se nám dostalo poučení od špatně informované úřednice, o které jsme nežádali, spíše bychom stáli o vysvětlení, proč ředitelka Vašeho kabinetu musela být povýšena na náměstkyni. S touto skutečností jsme se při této příležitosti seznámili poprvé. Jsme zmateni: „náměstek“ je označení funkcionáře, který někoho zastupuje. Není zřejmé, koho paní náměstkyně zastupuje. Není nám jasné, zda se rozsah činností kabinetu předsedy vlády proti dřívějším vládám rozšířil natolik, že jeho vedení pouhým ředitelem by bylo nedostatečné či nedosti důstojné. Vždyť paní náměstkyně má nyní honosnější postavení než všemocná Jana Nagyová. Také nás zajímá, kolik její povýšení stojí daňové poplatníky. Připouštíme, že naše nedůvěřivost je subjektivní a má kořeny ve vzpomínce na trapnou scénu, v které Petr Nečas zdůvodňoval před novináři mimořádné zvýhodnění paní Jany Nagyové, nepřímé předchůdkyně pí. PhDr. Běly Hajné. 

Na závěr sdělujeme, že bez lítosti bereme na vědomí sdělení, že nás nepřijmete. Chápeme, že není vhodné, abyste od nás dostal v přímém styku informace, které by k Vám úřednický filtr nepustil.  

S přáním včasného prozření

John Bok
předseda spolku Šalamoun

OTEVŘENÝ DOPIS SPOLKU ŠALAMOUN ZE DNE 12.10.2015 BOHUSLAVU SOBOTKOVI, PŘEDSEDOVI VLÁDY ČR

 

 

 

 

 

 

Číst 7409 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v SPOLEČNOST

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %