Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

EU je ve válce - vraždění v Bruselu nebylo dílem šílenců, ale provedl ho Islámský stát. Doporučený

Pane prezidente, konejte prosím! Pane prezidente, konejte prosím! snímek Ivana Haslingerová, Fragmenty

Islámský stát vyhlásil válku celé naší západní humanistické civilizaci.  Vraždy v Paříži, v Londýně, ve Španělsku se snad daly ještě se zavřením obou očí vysvětlit jako činy zfanatizovaných jednotlivců. Profesionálně provedená akce v Belgii před sídlem Parlamentu a Evropské komise a dokonce na letišti je jasným vypovězením války EU Islámským státem, který se k nim hrdě hlásí. Co ještě mají muslimští žoldáci z IS udělat, aby to konečně bruselští mandaríni a rovněž naši politici pochopili a začali se podle toho chovat. Hitlerovi stačilo zapálit jeden Říšský sněm a co následovalo, víme všichni. Pokud i po zvěrstvech, které zorganizoval IS v hlavním městě EU Bruselu, zůstane úsilí bruselských úředníků jen u pořádání drahých summitů a proklamací a nepřejde konečně do konkrétních činů, tak bude velmi brzy s křesťanskou evropskou kulturou konec. Konkrétními činy nemyslím provádět bezprostřední vraždění, jako to dělá IS, ale učinit vše proskutečné a okamžité zabezpečení svých občanů, a to nejen ochranou hranic.

 

Neochota evropských elit okamžitě zastavit invazi nelegálních muslimských migrantů je obrovským bezpečnostním rizikem

 

Islámský stát vyhlásil válku celé naší západní humanistické civilizaci. A podle toho by měl Brusel i naše vláda postupovat. A pozor páni atheisté. Nevyhlásil ji pouze křesťanům, ale všem nevěřícím v jeho Alláha. Ateistů si totiž muslimové neváží víc než křesťanů, protože Ježíše Krista považuje za proroka, který byl předchůdcem Mohameda, ale ateisté jsou pro ně naprostí beznabozi bez práva na život.  Podobné vraždění jako v Madridu, Londýně, Paříži či Bruselu nelze vyloučit v žádné zemi EU, tedy ani u nás. Teroristé, kterých je podle slov prezidenta Zemana jen v Německu 8500 (což jsou cca tři pluky), mohou být u nás za několik hodin, nejsou-li už dávno zde. Nejen hlavní město EU, ale žádný stát EU není před nimi bezpečný. A protože EU už zase jen summituje, až se usummituje k smrti, je na naší vládě, aby učinila pokud možno včera opatření na naši ochranu. Sice se z posledního summitu vrátil pan ministr Chovanec s dobrou zprávou, že prý začne EU hlídat společně hranice Schengenu, ale už vidím to protahování.

Bezcitná německá kancléřka Merkelová nechce zastavit příval uprchlíků, naopak

Nevěřím, že by bezcitná kancléřka Merkelová toto opravdu chtěla udělat. Ano bezcitná. Kdyby měla jen trochu citu v těle, tak by musela mít z tolika mrtvých, kteří zemřeli díky pozvání jejich vrahů do Německa a tedy do EU obrovské trauma a začala by již dávno dělat vše pro to, aby zamezila dalším zbytečným vraždám. Na internetu se již vyskytují výzvy, aby přiznala konečně svou chybu a odstoupila. Že to zamezí dalšímu přílivu muslimů za jejich mamá. Pouhé odstoupení je ale pro tuto krutou ženu, která by udělala vše pro to, aby mohla vládnout největší říši světa tvořenou třeba beduíny, málo. Měl by následovat soud v Haagu jako s válečnými zločinci za pozvání tolika pluků vrahů do země a za ohrožení celé Evropy. To je víc než vlastizrada, pro to nezná právní systém civilizovaných zemí výraz.

Poslední aktivita této mocichtivé ženštiny hovoří za vše. Nabídla Turecku mnoho miliard eur za to, že jí bude posílat jím prověřené muslimy a samo přijímat ty, kteří zatím bivakují kolem Řecka. Potvrzuje to její snahu naředit neposlušné obyvatelstvo EU, které nechce jednotnou nadvládu  Bruselu, ale chce udržet své národní státy. Přitom i každému laikovi, natož pak špičkové evropské političce, musí být jasné, že Turecko se svým až ortodoxně islámským prezidentem a jeho režimem podporuje Islámský stát a že si z EU dělá legraci. Tím, že by posílalo do Německa jeho muslimské imigranty, by propašovalo bez problémů a legálně do EU bojovníky IS přimíšené mezi uprchlíky a ti by mohli připravovat a realizovat další kruté atentáty a obsazení všech zemí.  Spolu s Tureckem, kterému slibuje kancléřka členství v křesťanské EU, by se uskutečnil jejich sen o obnovení Osmanské říše nejen k branám Vídně, kam se kdysi Turci probojovali. Konec konců sám turecký prezident prohlásil, že nějaká demokracie či svoboda se už přežila.  

Kdyby paní kancléřce šlo skutečně  o to zbavit se uprchlíků, tak by byly již hranice Shengenu dávno uzavřeny, a pokud jde o již existující imigranty, stačilo by například poslechnout šéfa bavorské AfD Jiřího Bystroně  - zrušit nelegálně přišlým lidem sociální dávky a nabídnout jim zpáteční letenku a 10 000 eur na ruku na přilepšenou. Stát by ušetřil 35 000, které jinak vydá za rok pobytu na uprchlíka, a pro tyto lidi by to bylo hodně peněz, s nimiž by se z výletu vrátili šťastni zpět domů. Samozřejmě příslušníci vojska IS by se vrátit nechtěli, ale byli by v tom zbytku viditelní a měli by vše ztíženo. Nehledě k tomu, že když nám IS vyhlásil válku, je možné zavést stanné právo s trestem smrti za terorismus a s deportací podezřelých osob. Jako dcera pastora by měla znát, že ve Starém Zákoně se píše: „Oko za oko, zub za zub.“ Oni totiž ani vojáci IS nejsou všichni dobrovolní sebevrazi a zvažovali by své činy, kdyby jim za ně hrozil opravdový postih. A pokud jde o Turecko, okamžitě by zastavila přísun  muslimských žoldáků právě z něj.  

Brusel se neodhodlá k razantním činům kromě slovních proklamací

Protože to paní kancléřka ale neudělá a pro svůj megalomanský sen vládnout největší říši světa, i kdyby byla osídlena třeba beduinyse spojí nejen s Tureckem, ale i samotným ďáblem, měli by ji bruselští úředníci již přestat lokajsky poslouchat a přestat pouze chodit rozsvěcet svíčky za naprosto zbytečně zemřelé lidi díky její nesmyslné multikulturní politice a namísto vyplácení sociálních dávek valící se další hordě muslimských vojáků do EU dát tyto prostředky na vybudování nepropustnosti vnější hranice EU a to okamžitě, bez jediného dne prodlevy. Na vybudování takového systému, který by neumožnil, aby kdokoliv ilegálně připlul ať už z Turecka, či nově z Libye, odkud se na nás chytá minimálně další půlmilionová armáda ilegálních migrantů z Afriky. To není hrozba, ale skutečnost . I sám propagátor multikulturalismu Dientsbier přiznal, že Afrika je inkubátorem těchto imigrantů připravených na pochod. A pak pro již přítomné muslimy zavést návrh AfD. 

Protože nevěřím, že se bruselští mandaríni tak rychle pochlapí a bude to stát ještě mnoho nevinných lidských životů, měla by tak učinit alespoň naše vláda a vrchní velitel našich ozbrojených sil prezident Zeman. Bohužel naše vláda i pan prezident jsou až nepříčetně proevropští. Premiér Sobotka dokonce prohlásil,  že i přesto, že náš parlament se konečně vzchopil a neschválili bezvízový styk s Tureckem, že ho neposlechne a jeho vláda že ho schválí. Neuposlechnutí zákonodárného sboru ČR je něco tak neslýchaného v demokratickém právním státě, že takovému premiérovi není možno věřit, že nás ochrání. V každém právním státě by to bylo pokládáno za vlastizradu, ale naši politici to přešli bez zájmu a dohadují se o hnízdech pro ptáky a podobné podružné nesmysly místo toho, aby ho hnali pro neuposlechnutí rozhodnutí Parlamentu před soud. 

I když jsem byla vždy pokládána okolím za optimistku, mám vážnou obavu, že se šílený sen megalomanské kancléřky Merkelové vyplní a z naší republiky se stane zanedlouho muslimská gubernie. Masové osidlování miliony muslimů povede k rozšiřování muslimských čtvrtí, a to i přesto, že většinová společnost se postaví razantně proti. Podobně tomu bude možná s výjimkou Maďarska či Estonska i v dalších zemích EU. Ublíží to  milionům slušných muslimů, kteří žijí v zemích EU svůj normální život, aniž by ohrožovali ostatní. Pod vlivem zvěrských akcí, jakými byly atentáty v Bruselu a nakonec i v Paříži, či dříve v Madridu se většinová společnost postaví proti všem muslimům bez rozdílu. Ti se rozčílí a vše bude uvedeno do varu.  A o to IS jde. Vyvolat regulérní válku mezi obyvateli EU. 

Co má dělat naše vláda a prezident jako vrchní velitel ozbrojených sil, aby k této apokalypse nedošlo?

Současná válka s muslimy nebude probíhat jako ta poslední. Bude to spíš kyberválka a válka tajných služeb. Příkladem pro naše politiky může být Izraelsko-Palestinský konflikt. A to především proto, že Izrael dokáže díky skvělému zvládnutí kyberprostoru předcházet hrozivým útokům palestinských sebevrahů a podobných psychopatů.  (Podrobně viz např. v článku  KYBERPROSTOR JE ZÁKLADNÍ NERVOVÝ SYSTÉM NAŠEHO ŽIVOTA monitorujícím přednášku  bývalého velvyslanec ČR v Izraeli a současného prorektora vysoké školy CEVRO Institut Tomáše Pojara). Pod pojmem hrozivý útok mám na mysli organizovaný velký útok jako nyní v Bruselu, ne činy jednotlivých sebevrahů na tržištích. Izrael má na rozdíl od laxní Belgie na letišti a dalších strategických objektech šestinásobné osobní prohlídky a nikoho sebeméně podezřelého nevpustí dál. Díky tomu tam neproběhl na letišti atentát již 44 let - od roku 1972. To nemluvím o tom jak by Izraelci zatočili s muslimskými imigranty. Hranice si chrání skvěle a nikoho podobného do země nepustí, natož aby ho zvali. Disponuje  IT systémy sloužícími pro detekci lidí a de facto nahrazujícími hraniční kontroly takzvanou virtuální hranicí. Jakmile vstoupíte do Izraele, jste sledováni. I běžné SMS čtou okamžitě jeho tajné služby. Zabraňuje to vážným teroristickým útokům, které bez elektronické komunikace nemají takový dosah. Izraelská tajná služba je proto ve světě uznávána jako nejlepší na světě. Pominu-li Izrael, je v Evropě nejlépe chráněno Estonsko, které po hrůzostrašných zkušenostech se SSSR nevěří ani současnému Rusku. Investovalo proto do tajných bezpečnostních služeb a do ochrany země obrovské částky. Data na internetu jsou při přenosech do země šifrována na vysoké úrovni, jako by stále byl stát ve válce. Každý Estonec dostal identifikační kartu, díky níž dokáže, že je ten, za něhož se prohlašuje. Zamezuje to zasílání dezinformačních zpráv pod cizím jménem. Estonsko předpokládá ataky na vládní servery. Vyplatilo se mu to v roce 2007, kdy k nim došlo. Protože je mají neustále zálohovány nejen doma, ale i v cizích zemích, mohly je okamžitě po havárii uvést do chodu. Může tam díky ochraně systémů probíhat dokonce elektronické hlasování ve volbách, aniž dochází k útokům na servery.  Za Estonskem je v Evropě Norsko a Velká Británie. Proto se jim tak daří. 

Žádná rozumná země neoddělí kyberprostor od obrany. Ví, že jakmile chce vyhrát válku, musí mít samozřejmě jak obranné, tak ofenzivní prostředky, ale především dobře zvládnutou kyberválku. Kdo investuje rozumně s předstihem do kyberválky, nemusí mnohdy vést ani tu skutečnou a přesto vítězí. Naše vláda by si měla vzít z těchto zemí příklad.  

Je dobrou zprávou, že naše ministerstvo vnitra koná a  experti z Izraele jsou již v ČR. Že  se chce poučit od země, která s terorismem bojuje desítky let a chceme mít systémy na úrovni jednadvacátého století jako on. Je také dobré, že se na podobný útok jako v Bruselu připravuje naše letiště v Ruzyni, že má systém, který má zlepšit rozlišovací schopnosti kamerových systémů a detekční zařízení za zhruba dvě stě milionů. Bohužel jsme ale teprve v první třetině náběhu toho systému a podle slov ministra Chovance je obsluha připravena zrealizovat ho celý až do konce roku 2017. Věc by se měla urychlit na maximum, za rok už může být pozdě. Na rozdíl od Izraele neuvažuje zatím naše vláda ani o zavedení kontrol při vstupu do terminálů letiště, že by to obtěžovalo příliš cestující. Právě šestinásobná kontrola před vstupem na letiště v Izraeli chrání letiště před útoky. Jen projití turnikety nestačí. Lépe být obtěžován 3 hodiny než být mrtvý.

Vláda se nesmí nechat ukolébat, že když se hlídání zavádí jinde, u nás je k tomu daleko a my žijeme v bezpečném světě. Politici v Bruselu si také mysleli, že když budou slušní k imigrantům, ubrání se jejich zvěrstvům. Neznají ale muslimy. Jinak by věděli, že muslimové považují humanitu za slabost a cíleně ji zneužívají. Nedávno jsem byla na přednášce vedoucího vojenské skupiny v Afghanistánu, který potvrdil, že tamní rodiny si váží pouze prvního syna a dalších - povětšině deseti dětí - ne. Jsou šťastni když je převezme do výchovy Al Kajda či kdokoliv jiný, neboť je považují pouze za přítěž, kterou musí živit. Proto se nenechme mást tím, že nyní muslimští muži vozí sebou několik žen a dětí, aby vypadali jako starostliví otcové. Kdyby jim na nich skutečně záleželo, starali by se o ně doma nebo by nejdřív zjistili, zda je možné je do Evropy ve zdraví převézt. O jejich přístupu k nim ostatně svědčí, že na drahé mobily mají, ale děti běhají bosé... 

Ale abych nepsala jen o vládě, především by měl už začít razantně jednat prezident Zeman. Jen pouhá slova a varování jsou málo. Podobným zvěrstvům, jaké organizuje IS, se musí předejít. Nesmíme čekat jako ovce před porážkou, ale s hlavou vzhůru vyhlásit jako odvetu  na činy IS okamžitou neprodyšnou ostrahu hranic, změnit zákony odpovídající výjimečnému válečnému stavu - za teroristický útok trest smrti, za nerespektování vůle nejvyššího zákonodárného sboru obvinění z vlastizrady, cizí státní příslušníky podezřelé ze spojení  s teroristy okamžitě vyhostit ze země, nelegálním osobám překročivším naše hranice neposkytnout sociální dávky a asyl, ale okamžitě je vrátit do zemí původu. Zdůrazňuji slovo nelegálním, nikoliv jednotlivcům vážně a prokazatelně ohrožených na životech, jako jsou např. křesťané v zemích IS či někteří političtí aktivisté z Číny... Těchto osob je v milionech muslimů masově se valících do EU jen mizivé množství a je možné je ohlídat.

Pane prezidente máte za nás nesmírnou odpovědnost- konejte prosím! 

Číst 8599 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Právě přítomno: 32 hostů a žádný člen

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %