Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Kardinál Duka udělal pro církev po převratu tolik jako nikdo před ním Doporučený

J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český Ivana Haslingerová, časopis Fragmenty

Obvodní soud pro Prahu 10 v čele se soudcem JUDR. Janou Hustedovou vyhověl žádosti o obranu 13. května 2021  J. Em. Dominiku kardinálu Dukovi zastoupeného advokátem Mgr. Tomášem Procházkou z AK Pobřežní 394/12, 186 00, Praha 8 a nařídil Společnosti Kverulant.org, aby ze svých webových stránek, facebooku a twitteru odstranila článek dehonestující pražské arcibiskupství i samotného pana kardinála Duku a zakázal této společnosti jakýmkoli způsobem šířit její neuvěřitelně urážlivý článek Vojtěcha Razima Kardinál Duka tuneluje církevní majetek(Usnesení soudu si lze přečíst zde.) Přesto tento článek na jejích stránkách nadále visí a mnohá média toužící po aférách kvůli zvýšení počtu čtenářů ho vesele přebírají, což vede k nezastavitelnému šíření Razimových nepravd o panu Kardinálovi, s čímž jistě pisatel počítá. Již  sám fakt, nerespektovat rozhodnutí soudního nařízení, vypovídá mnohé i o Společnosti Kverulant a měla by se jím zabývat policie.

V tomto článku se proto chci pokusit vyvrátit lživá tvrzení pana Razima z pohledu publicisty, který měl tu čest poznat blíže pana kardinála od jeho nastoupení na pražskou arcidiecézi při psaní mnoha článků o ní a o něm - viz rubrika Církev v naší kulturně-hospodářské revui fragmenty.cz.

Souhlasím s názorem soudu, že "Ing. Vojtěch Razima neoprávněně zveřejňuje nepravdivé, lživé a urážlivé údaje o panu kardinálovi Dukovi jak na webových, facebookových i internetových stránkách." Po přečtení jeho článku jsem pátrala po tom, co ho k napsání tak dehonestujícího článku vedlo a zjistila jsem, že byl bývalým zaměstnancem Arcibiskupství pražského, se kterým byl ukončen pracovní poměr výpovědí ze dne 30.11.2020. Podal žalobu na neplatnost výpovědi a když nepochodil, nahlásil na linku Městské policie hl. m. Prahy dokonce hrozbu bombového útoku. Když ani tam neuspěl a byl nepravomocně odsouzen za šíření poplašné zprávy, začal šířit alespoň lživé a dehonestující výroky o Arcibiskupství pražském a jeho představeném.

Ve svých článcích Vojtěch Razima uvádí, že  Jeho Eminence ThLic. Dominik kardinál Duka, O.P  měl páchat trestnou činnost proti církvi, tzv. „tunelováním“ neboli převodem pozemků z církve na nadaci Dominika Duky. Naprosto opomíjí, že tato nadace je založena k veřejně prospěšným účelům podporujícím poslání římskokatolické církve a je zcela ovládána Arcibiskupstvím pražským. Nařčení pana kardinála z „tunelování“ je tudíž, jak uvádí soud, opravdu urážlivé a ohrožuje jeho pověst jako nejvýše postavené osoby stojící  v čele katolické církve v naší zemi. A tím samozřejmě celou katolickou církev v naší zem.

Právě proto to zřejmě pan Razima psal. Postupuje stejně jako mnozí současní politici osočující se podobně nesmyslnými obviněními před volbami. Co na tom, že po volbách se museli již mnozí z nich  omlouvat, že se ve lživých výrocích popletli. Hlasy zmanipulovaných voličů získali. Viz např. odporná kauza vyvolaná panem Kalouskem o Klausově domečku ve Švýcarsku, která v důsledku ní  tehdy prohraných volbách ODS navrátila naší zem do rukou levice.

To nehovořím o tom, že se nikdo neohlíží na to, že za sprostými pomluvami nestojí jen jakési virtuální osobnosti, ale lidé, kterým za vše co pro stát či v tomto případě pro církev udělali, je takto ubližováno. Pan Kardinál na štěstí od mnohých znevážených  politiků má naději, že vše vidí Bůh, kterým ho jednou za jeho neskutečnou práci odmění. Na církvi ale již sprosté pomluvy zůstanou a zneváží ji do budoucna.

Protože ale  riziko očernění pana kardinála z tunelování jako veřejné osoby s dosud čistou pověstí  v očích veřejnosti nabývá na síle, neboť článek je stále veřejně přístupný, může nakonec dojít, jak uvádí soud, k očernění jeho dobrého jména a narušení lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti ve smyslu čl. 10 Listiny základních práv a svobod. A rozhodně se nejedná o přípustnou realizaci svobody projevu ve smyslu jejího čl. 17. A co je podle mne ještě nebezpečnější, že za článkem pana Razima stojí člen správní rady Kverulant.org Jan Urban, který vyzývá čtenáře, aby" pomohli Kverulantovi v zápase s mocným papalášem a zabránili převodu majetku čtvrt miliardy korun na jeho soukromou nadaci".

 Pokrytecky sice chválí, že vrácení majetku v hodnotě 75 mld. Kč církvím bylo správným rozhodnutím a že bylo zákonem o církevních restitucích v roce 2013 správně  rozhodnuto, že stát církvím postupně vyplatí cca 59 miliard korun jako náhradu za majetek, jenž nemohl být vrácen. Avšak už se nezmiňuje ani slovem o tom, že vyplácení peněž trvat 30 let, tedy že církev bude dostávat cca 2 miliardy ročně, neboli prakticky stejnou částku jakou platil stát na platy kněží, která činila cca 1,6 mld Kč ročně. Pouze zdůraznil to, že hlavním příjemcem všech peněz je římskokatolická církev, v čele s kardinálem Dominikem Dukou a ví, že při běžném čtení si čtenář řekne, panečku dostali 59 miliard, to se budou mít. To nehovořím, že v jeho článku není ani zmínka o tom v jak zuboženém stavu byly přebírány mnohé církevní stavby. Za všechny uvádím letní sídlo arcibiskupství v Červené Řečici. A to nehovořím o tragickém stavu lesů zničených díky nesmyslnému Bursíkovu zákonu na ochranu kůrovců z roku 2007. Jen platy na hajné a na placení na obnovu církevních lesů činí obrovské položky a to nemluvím o tom, že výtěžnost z polesí bude po znovu vysázení stromů až za mnoho desítek let. Bude-li vůbec možné, alespoň některé kusy lesů zachránit. 

 

Proto také předchozí pan kardinál Vlk kritizoval pana kardinála Duku, že by takovou žebračenku od státu nepřijal. Jenže pan kardinál Duka  věděl, že pokud toto nepřijme, nedostane církev ze spárů státu a ta nikdy nebude svobodná. A protože ví co dokáže způsobit nesvoboda, ponižoval se před pyšnými poslanci a senátory a nakonec přijal tento "dar" od státu a církev se stala na něm nezávislá. Podrobně viz např. článek v naší revui fragmenty.cz Pokud Sněmovna neschválí církevní restituce, bude podle ÚS jednat protiústavně

Panu Razimovi leží prostě v hlavě dva restituované pozemky v pražské Hostivaři o rozloze cca 30 000 m2 a v ceně, podle něj 250, milionů,  které byly vyvedeny z majetku církve a převedeny na nově založenou soukromou nadaci Dominika Duky Arietinum, za něž chce církev získat byty od developera Central Group, na kterého je převedla. Zapomíná přitom, že jde o soukromý majetek církve, která již není součástí státu a že se proto jen ona může rozhodnou jak s ním naloží. A protože diecéze je s tímto převodem spokojena končí ubohým vyhrožováním, že si bude stěžovat ve Vatikánu, že církev manipuluje s hodnotami majetku vyššími než 40 milionů korun a požadovat po panu kardinálovi, aby prohlásil smlouvu o prodeji majetku za neplatnou: "Kverulant se s tunelováním majetku, který má sloužit široké veřejnosti, odmítá smířit, a proto se obrátil na Svatý stolec s dopisem, že Duka vyvedením majetku za nejméně 250 milionů korun mimo církev porušil kanonické právo." Jsem jen zvědava, kam se bude odvolávat až ho sv. stolec nevyslyší. Asi mu nezbyde nic jiného, než se stát věřícím a volat své stížnosti přímo Bohu.

Ale abych nehovořila pouze jen jako rozhořčená věřící novinářka, uvádím na doklad toho, že Arcibiskupství pracuje se získanými penězi z restitucí opravdu velice svědomitě ve prospěch církve stanovisko poskytnuté generálním vikářem pražského arcibiskupství  Mons. Janem Balíkem, který má tuto činnost pod patronací: 

"Solidarita věřících v arcidiecézi je praktikována už více jak dvě desetiletí: proto vznikl svépomocný fond, ze kterého se nejprve přispívalo na opravy far, později kostelů a v posledních letech také na platy zaměstnanců arcibiskupství ‒ těch, kteří pracují pro farnosti např. jako  stavební technici. Do tohoto fondu se přispívalo z kostelních sbírek, z výsledků hospodářské činnosti a v posledních letech také hojně z prodeje majetků. Nová opatření se snaží  podpořit chudší farnosti a podnítit solidaritu těch farností, které jsou díky předkům obdarováni výhodným majetkem. Do budoucna se  nepočítá s tím, že by farnosti odváděly do fondů finanční prostředky z prodaného majetku, ale jen ze sbírek a hospodářské činnosti." 

Samozřejmě již slyším rozhořčený výkřik neinformovaných občanů, proč mají věřící přispívat na kněze, když církev každoročně dostává od státu finanční náhradu 59 mld. Kč za majetek, který nebylo možné církvi navrátit v rámci restitucí? Občané si ale neuvědomují, že tato finanční náhrada je rozprostřena na dobu do roku 2040, tedy činí pouze cca 2 miliardy ročně, což je naprosto nedostačující pro chod církve, s níž počítá do budoucna. Až po roce 2030 se každoročně snižující příspěvek státu na chod církve už vyplácet nebude a arcidiecéze jako celek musí být schopna vygenerovat na svůj základní chod finance sama.  Aby mohla nastartovat opravy zničených lesů, budov a jejich využití musí nastartovat hospodářskou činnost, z níž bude hradit finance, které stát dával i před restitucemi každoročně na platy kněží a základní chod ústředí. Proto potřebuje do začátku nadační fond.

"Pražské arcibiskupství letos zavedlo nejen výše zmíněný fond, ale dokonce  tři další nové fondy solidarity.  Jedná se o fond na služné kněží, fond na pracovníky, kteří slouží farnostem, a fond podpůrný na výstavbu a opravy poničených budov. Vedly ho k tomu  důvody větší transparentnosti při využívání finančních prostředků. Přeje si, aby farnosti a věřící byly jejich prostřednictvím lépe informováni o využití peněz, jimiž podporují církev. Arcibiskupství naopak prostřednictvím fondů získá lepší informaci o tom, kolik prostředků, na jaké účely vynakládá, a jak podporuje život ve farnostech."

"Musíme si uvědomit, že už za první republiky stát přispíval na platy kněží a později po celou dobu komunismu stát platil kněze, financoval základní chod administrativy a víceméně i přispíval na opravu památek. To přetrvalo až do nedávna. Pochopitelně mělo to svá úskalí. Nová situace nás staví před výzvu být od roku 2030 schopni vytvořit takový zisk, aby bylo možné tyto základní náklady pokrýt. Proto veškeré finanční prostředky, které arcibiskupství dostává, musí být rozumně investovány a nemohou být rozpuštěny na opravy kostelů nebo platy kněží a zaměstnanců. Pokud bychom tak jednali, řídili bychom se heslem: po nás potopa. Ať se to někomu líbí nebo ne, od počátku platnosti zákona o vyrovnání s církvemi bylo jasné, že i úspěšné investování a hospodaření s majetkem nebude církvi stačit. Bez podpory věřících to nepůjde. A nebylo tomu jinak ani v minulosti. Proto jsme cíleně umožnili, aby jednou eventualitou, jak se podílet na životě církve, bylo podporovat služné kněží,"   říká Mons. Balík a pokračuje:

"Pevně věřím, že transparentní a cílené vynakládání finančních prostředků vytváří v lidech důvěru a ochotu finančně podporovat život církve, a tak se spolupodílet na jejím životě. Pokud farníci budou vědět, že svými prostředky přispívají na platy kněží, pokud uvidí, že část sbírky v kostele, do níž se zapojili, že část výsledku hospodářské činnosti farnosti, ke které svou prací přispěli, je určena právě na tento účel, věřím, že se postupně vytvoří mezi věřícími silné vědomí spoluodpovědnosti za participaci na životě církve. Samozřejmě, že bude každoročně zveřejňováno, kolik jednotlivé farnosti na kněze přispěly, stejně jako kolik na služné duchovních poskytlo samo arcibiskupství. Zároveň bude publikováno i to, jak velkými finančními prostředky arcibiskupství pomáhá s dalšími výdaji farností – s platy zaměstnanců, kteří přímo slouží ve farnostech (stavební technici, odborníci na pozemky a budovy atd.) či s opravami sídelních far a kostelů.

Dojem, že církvi musí stačit to, co dostává od státu, že tím pokryje veškerou svoji činnost je hluboce mylný. Nikdy přece nebylo řečeno, že církev po schválení zákona o majetkovém narovnání státu s církvemi už bude definitivně soběstačná. Taková představa by byla velice naivní. Ani v minulosti tomu tak nebylo. Církev v naší arcidiecézi žila vždy z mnoha zdrojů. Je třeba, aby arcibiskupství hospodařilo efektivně, aby ve farnostech byl dobře využit farní majetek, aby kapituly hospodařily se ziskem. Avšak je také třeba konstatovat, že nelze očekávat, že budou peníze z hospodářské činnosti na veškerou naši činnost, která je přece velice široká, stačit. Aktivita církve, která sahá od pastorační práce, přes školství a charitu až po údržbu sakrálních objektů, bude vždy zajišťována nejen hospodářskou činností církve, ale též dary věřících a sponzorů, ale i granty a dotacemi státu a místních samospráv. Naprosto souhlasím s tím, že je třeba, aby arcibiskupství i farnosti hospodařily odpovědně. Musíme se tomu učit. Není a nebude to lehké. Na druhou stranu si ale musíme uvědomit, že církev se nikdy neobešla a ani dnes neobejde bez těch, kteří ji podporují. V minulosti to byla například šlechta a panovník, dnes to budou různí sponzoři, granty a dotace, státní instituce a samospráva."

Činnost církve vždy měla a má velice blahodárný vliv na společnost. Církev je činorodé společenství, které rozvíjí pestré množství různých projektů. Angažuje se ve službě druhým. Je proto velmi záslužné, že ji věřící podporují. 

A panu kardinálovi patří dík nás všech za to co vše pro církev za dobu svého působení v ní učinil a kolika z nás pomohlo jeho požehnání v dobách mnohdy soukromě velice těžkých. Ale to je na jiný článek, vlastně to by vydalo na velkou knihu.

Číst 2687 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v CÍRKEV

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Právě přítomno: 53 hostů a žádný člen

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %