Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Prelát Halík pokračuje v předvolební kampani na prezidenta ČR aneb co to je Kokotismus Doporučený

Tomáš Halík, prelát Jeho Svatosti – Monsignor 2. stupně, zahájil svoji předvolební kampaň na prezidenta ČR v roce 2018 a jeho řeč dle toho taktéž vypadala: „Jsem hluboce otřesen stavem české společnosti. Tomu, jak se některým demagogům včetně prezidenta republiky podařilo morálně zkazit klima v naší společnosti,“ řekl a myslí prý si, že hysterie panující kolem uprchlíků je zbytečná. Replika ze setkání dvou neznámějších představitelů české katolické církve v Arcibiskupském paláci v Praze pro pořad ČT2 měla své dřívější vnitřní pnutí od chvíle, co kardinál Duka vyjádřil zdrženlivější postoj k přijímání běženců a odsloužil mši za prezidenta republiky Miloše Zemana. Tomáš Halík do kamery České televize se nehanbil znechuceně hovořit o tom, že se nejvyšší představitel českých katolíků stal "ozdobným oleandrem moci". (Oleandr obecný - Nerium oleander - je dekorativní keř...)

"Aby mohl člověk dobře naplnit svá demokratická práva, musí být v tomto ohledu řádně vzdělán. Jinak se otevírají dveře barbarství,“ varoval pyšně teolog Halík. Tyranie většiny není totéž jako demokracie. „Jak víme, většina se většinou mýlí,“ varoval. Proto také dle preláta Halíka potřebujeme intelektuální elity, které by měly spolupracovat s mocenskými elitami. Dnes bohužel prý vidíme něco jiného. Politické elity nestojí ani tak o dialog jako spíše jen o potlesk. Ukazuje se to už na tom, jak prezident Miloš Zeman odmítá jmenovat profesory. To podle Halíka rozhodně není dobrý signál do společnosti... Jací budou tři noví profesoři; návrh na milion z KB, hlavní ideolog politické správy ČSLA či „Agent“ StB…?

Kdo vlastně je Tomáš Halík

Vystudoval sociologii a filosofii na FF UK v Praze V letech 1972–1975 působil jako podnikový psycholog a sociolog v podniku Chemoprojekt; soutěžil o titul Brigády socialistické práce(BSP) československo-sovětského přátelství, dnes dle něj brigády práce asi imperialistické. Do roku 1968 byl členem výboru ČSM, později členem komise ZV ROH pro socialistickou soutěž.  „Odpor vůči komunistickému režimu lze rozdělit na tři okruhy – náboženský, politických disidentů a rozsáhlý disent kulturní,“ uvedl dále Tomáš Halík a vzpomínal na sestavení tzv. podzemní církve a na "svůj" odpor proti komunismu a  brigádá BSP.

Zopakujme si jeho curriculum vitae a pochopíme vše: podle kádrových materiálů projevoval v pracovní a odborné oblasti angažovanost za realizaci politiky KSČ, čímž měl dle jeho výše vyřčených slov vyvíjet "odpor" vůči komunismu, byť byl ochotný a svědomitý, měl velmi dobrý vztah k lidem a v kolektivu byl oblíben. Patřil k zakládajícím členům Ekumenického hnutí inteligence a studentů a Díla koncilové obnovy. V roce 1978 měl být tajně vysvěcen biskupem Aufderbeckem v Erfurtu na katolického kněze. V letech 1980–1982 absolvoval dvouleté studium stranického vzdělávání k otázkám světonázorové výchovy a v roce 1981 absolvoval v NDR nástavbový kurs pro instruktory sociálně psychologického výcviku. V roce 1984 získal atestaci z psychologie a působil jako psycholog na Institutu komunistického Ministerstva průmyslu, byl rovněž psychoterapeut pro drogově závislé na Protialkoholním oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice UK. České křesťanské akademie (ČKA) ho nedávno zvolila na další 6leté funkční období prezidentem ČKA; tuto funkci zastává již od roku 1990. Je nositel Templetonovy ceny pro žijící osoby, které se zasloužily o přínos na poli „pokroku ve výzkumu a objevech týkajících se duchovních skutečností“. Templetonova cena je druhou nejvyšší finanční částku pro jednotlivce udělovanou filantropickou organizací. V roce 2014 výše prémie činila 1 100 000 liber šterlinků – 1 libra cca 35,2 Kč. Výše finanční odměny je uzpůsobena tak, aby v daném roce převyšovala částku pro jednotlivé kategorie Nobelovy ceny, když Templeton kritizoval „duchovní nevšímavost“ Nobelových cen a chtěl tak ilustrovat přesvědčení, že nejdůležitějšího pokroku se nedosahuje čistou vědou, ale harmonií vědy a náboženství.

Přestože zdůrazňuje své disidentství, odmítl podepsat Chartu 77. Státní bezpečnost jej vedla jako kandidáta tajné spolupráce (KTS) pod krycím jménem Kazatel. Dne 17. června 1982 odmítl nabídku StB ke spolupráci a Halíkův svazek byl 6. prosince 1989 zásluhou Václava Havla zničen a zbylo z něj jen torzo. Holt, prezidentování je jeho hobby, má je zkrátka ve svých genech…

Není to tak dávno, co dostal Tomáš Halík další cenu, tentokrát za nejlepší teologickou knihu od jedné rakouské nadace, tvořené jeho názorovými souputníky, a odpovídal pro internetový magazín Christnet (22.8.2011) na otázku, jaký význam má tato cena pro něho. Mimo jiné tehdy pravil: „…Upřímně řečeno, věděl jsem, že nepíšu špatné knihy a že si pravděpodobně najdou hodně inteligentních čtenářů doma i v zahraničí… Nevede mne to k pýše: umění psát a přemýšlet je charisma, které je člověku dáno k službě druhým; darem se člověk nemůže pyšnit (sic!)… Navíc pýchou člověk hloupne a já si ve svém povolání nemohu dovolit luxus sebespokojené hlouposti.“ 

 

Po „Velkém listopadu“ se snažil Halík získat co největší vliv na směřování české katolické církve.

O přímém zapojení do politického života tehdy ještě neuvažoval. Podle svědectví jemu tehdy blízkých osob neustále zkoumal, kdo co ví o jeho minulosti. Pro nové vedení církve byl podezřelý ze spolupráce s StB, ale podobných podezření bylo všude kolem tolik, že mu v tomto ohledu nakonec nikdo příliš pozornosti nevěnoval. Vzal tedy svou kariéru jinudy. Stal se generálním sekretářem České biskupské konference, spoluzakladatelem České křesťanské akademie (ČKA) , která ho nedávno zvolila prezidentem na další 6leté funkční období. Tuto funkci zastává již od roku 1990.  

Začal též vyučovat na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Ovšem metodami typicky „halíkovskými“. Nevybíravým způsobem se pokoušel zdiskreditovat (jako psychicky nemocného)  konzervativně smýšlejícího děkana fakulty Václava Wolfa, jenž Halíkovým reformisticko-modernistickým snahám nepřál a stál mu v cestě. První pokus o Wolfovo sesazení se Halíkovi ještě nezdařil, ten druhý (vedený v jeho zastoupení kardinálem Vlkem) již ano. Poté Halík fakultu opustil a odešel i z pozice generálního sekretáře ČBK. A nyní střídá tréninkové tábory, kde si masíruje svaly, aby byl úspěšný v prezidentských volbách 2018...

 

Zatím ale marnost nad marnost; pdvou letech a osmi měsících po nástupu do prezidentského úřadu hodnotí Miloše Zemana v souhrnu kladně 67,2% dotázaných obyvatel ČR. Aktuálně dosahuje za dobu svého působení v pozici prezidenta ČR největší podpory. Za vším hledej jeho jednoznačný postoj k uprchlické krizi, který kladně přijímá v souhrnu 72,3% dotázaných. A to je síla, s níž toho asi pan prelát moc nenačiní. Ani partička tzv. spiknutí kokotů. Pozor, nejde o žádnou novou Zemanovskou vulgaritu, naopak;pražská kavárna kokotů se dme pýchou... 

Jde o knihu, která je pouze poslední částí "Kokotí trilogie"; sepsal ji prý kdesi v Americe dříve urolog, nyní psychiatr, skrytý pod agresivním pseudonymem MUDr. X. Crement. Toho času pobývá snad v jakémsi podzemním sanatoriu. Zcela se vyčerpal a nervově zhroutil; možná proto, že jeho krycí příjmení zní jako "excrement"... Skvěle to popsal ve své recenzi na BL Radek Mokrý, když hovoří o Kokotím spiknutí a dodává, že Kokotismus je léčitelný. Pokud se chcete zachránit, vybízí; přispějte do fondu vznikající "Dekokotizační jednotky"...

 

Co je kokotské chování

Kokotské chování by se dalo definovat jako nepředvídatelné jednání, spojené se sdělováním evidentních pitomostí, na nichž člověk trvá. Publicistka Lucie Sulovská napsala nedávno na facebooku úvahu o prezidentu republiky Zemanovi: „je zajímavé, jak Miloš Zeman neztrácí body u veřejnosti v nějakých ideových záležitostech (pár procent té jeho "kavárny" to nevytrhne), ale kvůli naprostým hloupostem. Kvůli provokacím, ostudám, kvůli potřebě "všem to nandat", "pomstít se" intelektuálům, voličům knížete, neschopnosti přiznat chybu, vyjádřit třeba i minimální pokoru. Kvůli relativním malichernostem jako Mynářova prověrka nebo Peroutkův článek.“ V závěru se řečnicky zeptala: Proč se prezident chová jako kokot? Jinak řečeno, když se provokace stává účelem samým o sobě, proměňuje se v kokotismus...

 

Monsignore Halík však jen vypadá jako svatořečený, tedy mrtvolně, ve skutečnosti nemá pro hříšné projevy zloby a nenávisti daleko. V ČT prohlásil, že člověk koná jen zlo. To snad není známka "kokotismu"? A když uslyší jméno Miloš Zeman, vyplaví se z něho přímo ďábelský adrenalin; tvrdí o něm s nefalšovanou křesťanskou láskou: “Spíš je mi ho dnes líto, vidím, že je to nemocný člověk. Léta alkoholu a barbarské životosprávy se podepsaly na jeho zjevu, na jeho chování i na jeho myšlení. Vždyť on byl původně intelektuál, Klause převyšoval inteligencí a hlavně smyslem pro humor. Pak si přisvojil masku jakéhosi bodrého, přihlouplého strýce. Ale ta mu přirostla k obličeji tak, že už ji nemůže sundat. Přitom styl jeho rozhodování, koho jmenuje ministrem, komu udělí nebo odepře profesorský titul, nese znaky orientálního despoty, který odměňuje své milce a mstí se svým nepřátelům…”

 

article_photo

 

Jak probíhá trénink na prezidentskou kampaň Tomáše Halíka

Před několika měsíci v dalším, nyní čtenářském průzkumu MF Dnes s otázkou, kdo by měl být příštím prezidentem ČR, vyhrál také Miloš Zeman; jak mezi lidmi se základním vzděláním, mezi středoškoláky i vysokoškoláky. Ti ho volili 9120 hlasy, zatímco generála Pavla 7892 a pátera Halíka 6866; Zeman dostal 22,6 % procenta hlasů. Vyhrál ve všech krajích, pouze v Praze o pouhou desetinu procentního bohu prohrál s generálem Petrem Pavlem. Na dalších místech celkově za Zemanem (22,6 %) skončil právě Petr Pavel (14,4 %), třetí byl kněz Tomáš Halík (9,5 %), čtvrtý ekonom Jan Švejnar (7,9 %) a první pětici uzavírá exprezident Václav Klaus (6,5 %). Žádného ze 13 nabízených kandidátů si nedokázalo vybrat 11,7 procenta hlasujících. Do hlasování se zapojilo celkem 110 574 čtenářů.

article_photo

Situace je pro Tomáše Halíka, potencionálního kandidáta na prezidenta Česka, vážná, nikoli však tragická. Je nutné odletět na konečnou kandidátskou přípravu za oceán. Proč by měli mít své tréninkové tábory pouze hokejisté NHL? Prof. Tomáš Halík, nositel Templetonovy ceny, tak od září do prosince 2015 působil na Institute for Advanced Study na University Notre Dame ve státě Indiana. V říjnu přednášel ve Washingtonu na Georgetown University, na Woodrow Wilson International Center for Scholars (v rámci Annual Freedom Lectures) a na Velvyslanectví ČR.

Foto: Reuters...

V listopadu poté navštívil New York, účastnil se diskuse s prezidentkou Union Theological Seminary  prof. Serene Jones, s níž nemusel zastírat své prezidentské ambice, přednášel a předčítal ze své nové knihy v rámci Festivalu evropské literatury a na Carnegie Council for International Etics debatoval s publicistou Ianem Burumou o uprchlické krizi a identitě Evropy (beseda byla natáčena 30 televizními stanicemi). A cestou zpět neopomenul poděkovat za podporu Vatikánu, kde byl dva dny na mezinárodní konferenci pořádané Papežskou univerzitou Urbaniana a na konferenci na Papežské univerzitě Gregoriana.

Proč bychom si nyní nemohli udělat i svoji prezentaci s možností vybrat si svého kandidáta do prezidentských voleb 2018 - máme zde pár jmen - Vladimír Dlouhý, Miroslava Němcová,  Miloš Zeman, Václav Klaus, Jan Švejnar, Jana Bobošíková, Andrej Babiš,  Zdeněk Škromach,  Miroslav Kalousek, Ivan Pilný, Tomáš Halík, Jan Berwid-Buquoy, Jaroslav Kubera, Jiří Dienstbier a Vladimír Franz... Kromě Karla Schwarzenberga, který prý si raději už dá jen šlofíka, jsou zde všichni kluci a holky, co spolku někdy i mluví...

A navíc zatím nepříliš známé jméno: Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy, docent rer.pol. President Českého Institutu Mezinárodního Setkání (ČIMS). Mezinárodně známý politolog. Publicista a překladatel. Majitel barokního zámku v Táboře-Měšicích. Narozen však byl jako Jan Kopecký, kdysi se živil rovněž jako protisocialistický propagandista, když byl volným spolupracovníkem a překladatelem západoberlínského amerického vysílače Radio In American Sector (RIAS). Zná osobně dobře Severní irsko, Německo, Rakousko či Lucembursko...

Inu, tak už víme vše o "Spiknutí kokotů", takže konečné rozhodnutí, kterému kokotovi dáme svůj hlas je jen na každém z nás... A nezapomeňte - Kokotismus je léčitelný; Radek Mokrý už má ve výhledu i Dekokotizační jednotku, "jipku" první pomoci... http://pravyprostor.cz/kdo-je-vlastne-tomas-halik/

http://blisty.cz/art/9739.html

http://vera-tydlitatova.eblog.cz/jeste-jednou-o-kokotech

http://www.reflex.cz/clanek/komentare/66791/kokotismus-milose-zemana.html

http://zpravy.idnes.cz/za-sekyrovu-firmu-napojenou-na-kmotra-mrazka-lobboval-i-langer-p7h-/domaci.aspx?c=A080919_222107_domaci_zra

http://www.rukojmi.cz/clanky/550-za-lavicky-si-nenechavam-platit-ani-ja-dagmar-havlova-veskrnova-ale-z-velke-casti-prof-sipek

 

Číst 11249 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Právě přítomno: 34 hostů a žádný člen

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %