Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Chyba
 • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 1331

Škaredá středa je mementem toho, jak odporný je čin zrady a udání Doporučený

J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český varuje před tím, jak odporným činem je zrada a udání. Jako vězeň na Borech za komunismu ví dobře, co to slovo znamená, co bolesti a utrpení přináší!            J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český varuje před tím, jak odporným činem je zrada a udání. Jako vězeň na Borech za komunismu ví dobře, co to slovo znamená, co bolesti a utrpení přináší! snímek Ivana Haslingerová, revue Fragmenty

Popeleční středou 26. února 2020 vstupuje katolická  církev do postní doby. Půst nespočívá pouze v odřeknutí si jídla. Máme se odřeknout i utrácení času u televize či internetu, zbytečného chození po supermarketech, neužitečných zábav a tím vyšetřit čas na zamyšlení se nad smyslem života, na pokání za své hříchy a na modlitbu k Bohu za odpuštění. Zejména  současné postní době bychom si měli uvědomit, v jak těžké, apokalyptické době žijeme a mělo by nás to motivovat k horlivosti za spásu své duše, své rodiny, ale i církve a národa. Ano, žijeme opravdu ve stále těžší době. Ne snad materiálně, ale mrzačením našich duší. Děti jsou internetem, televizí, počítačovými bojovými hrami a předčasnou sexuální výchovou vedeny k cynismu, k okultismu, k zločinnosti, totálnímu egoismu a také lákány do nejrůznějších sekt a dokonce ke společným sebevraždám. Globálně od nejútlejšího věku prosazována sexuální výchova, jejíž podstatou je gender demoralizace popírající lidskou identitu způsobuje narušení psychiky dětí a mladých lidí, kteří jsou pak mrzačeni hormonálními terapiemi a drastickými operacemi změn pohlaví. Pseudokultura s dekadentní hudbou je nerozlučně spojena s narkomanií a nejabsurdnějšími zvrácenostmi. Pod rafinovanými frázemi o násilí v rodině se prosazuje kradení dětí milujícím rodičům. Jedním slovem, žijeme v době, kdy si každý národ musel schválit výše popsané nesmyslné až sebevražedné zákony v tzv. Istanbulské smlouvě. TA před touto krutou realitou nemůžeme zavírat oči a říkat: mě se to netýká! Mělo by nás to naopak motivovat k modlitbám o záchranu našich duší, rodin, národa a církve. A právě k tomu má sloužit především postní doba.

 Alespoň v této postní době se máme snažit od výše popsané světské cesty odvrátit a snažit se obrátit v myšlenkách k cestě, kterou nám ukazoval Ježíš, jehož z mrtvýchvstání očekáváme. V postní době si musíme vyhradit čas, v němž můžeme při modlitbě vyznávat své hříchy, činit pokání a vznášet k Bohu konkrétní prosby za odpuštění a za pomoc při problémech, které se týkají nás, rodiny, národa i církve svaté. Podstatou postní doby je totiž obrácení  se alespoň v myšlenkách od světské cesty k cestě Boží - k Ježíši Kristu a snaha nalézt v Jeho po tisíce let nehynoucích myšlenkách smysl svého života, dokázat díky nim rozlišovat dobro a zlo, pravdu a lež a především před sebou i před Bohem si  sebekriticky přiznat své hříchy a činit za ně pokání. Pokud se nám to povede, pak touto vnitřní očistou dokážeme nalézt světlo ve věcech spásy a  vnitřní spojení a jednotu s Bohem. 

 A pokud jde o Škaredou středu, je to den služící k zamyšlení nad tím, jak ohavným skutkem je zrada a udání.

Jidáš dostává měšec peněz za zradu - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Škaredá středa je středa v polovině svatého týdne, který nás přivádí k velikonočnímu tajemství. Toto velikonoční tajemství bylo bohužel doprovázeno škaredým skutkem jednoho z učedníků Kristových - Jidáše, který Krista zradil, prodal za třicet stříbrných. Je  důležité si tuto skutečnost uvědomit, neboť již staré latinské přísloví říká, že zrada je vlastně ten nejhorší zločin, jakého se člověk může dopustit. Víme, že i pro  strůjce této zrady byla středa škaredá v tom smyslu, že nakonec neunesl svůj čin a spáchal sebevraždu, oběsil se. Právě postava Jidáše – tohoto zrádce – se stala určitým prototypem i jistého antisemitismu v pozdním středověku ve střední Evropě, protože v německém jazyce slovo „Judas“ a „Juda“ pro označení člena kmene Juda se ztotožnilo. V našem prostředí v českém jazyce je tento rozdíl markantní a nezaměňujeme Jidáše s příslušníky židovského národa či příslušníky judského kmene.

Tento fenomén Jidášovy zrady je dramaticky vylíčen v evangeliu a celá velikonoční večeře Krista s apoštoly se nesla v této atmosféře, neboť Kristus naznačil, že bude jedním z apoštolů zrazen. Když se nejmilejší učedník Jan ptá, kdo ho  zradí, Kristus mu odvětí, že ten, který právě  skývu chleba namáčí do mísy s omáčkou, je onen zrádce.  

Škaredá středa by měla být pro nás  mementem jak opravdu odporným skutkem je onen Jidášův čin udání, čin zrady. Měli bychom se zamýšlet, co znamenala zrada v našem osobním životě,  v naší novodobé i starší historii. A o to víc si vážit opravdového přátelství, podpory druhého člověka. Prostě svých přátel. 

 
 
Jidáš dostává měšec peněz za zradu  Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org
 
 

Velikonoční nádivka (dole) a jidášci - Foto: Jana Šustová

 

 

 

Lidová tradice přemýšlí nad tímto činem. Nacházíme popěvky, nacházíme zobrazení onoho Jidáše, ale také dokonce v té velké básni středověké kultury, v Danteho Božské komedii, čteme, že tento nejhnusnější čin pro milovníky krásné teplé přírody Itálie není umístěn do pekla, kde by šlehaly plameny, ale nachází se úplně na dně, zamrzlý v ledu, protože zima je největší pohromou pro teplomilné obyvatelstvo Středomoří. V lidové folklorní tradici si připomínáme tuto událost či tento příběh v podobě pečiva, které dostává tvar písmene „J“:

Velikonoční nádivka (dole) a jidášci    Foto: Jana Šustová

 

 

Číst 1476 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v CÍRKEV

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Právě přítomno: 79 hostů a žádný člen

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %