Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Každá ideologie, i ekologická, nese v sobě nebezpečí netolerance a mocenské zvůle Doporučený

J. Em. Dominika kardinál Duka, arcibiskup pražšský, primas český J. Em. Dominika kardinál Duka, arcibiskup pražšský, primas český snímek Ivana Haslingerová Fragmenty

Beze sporu nám vadí zdevastovaná příroda, z které si sobci vytvářejí svá smetiště, na která mohou odhodit, cokoliv se jim zlíbí. Není na místě, aby se homilie  stala přednáškou o ekologii a možná že i já bych upadl do určitého sklonu, kdy se z ekologie vytváří ideologie. Každá ideologie nese svoje nebezpečí, nebezpečí netolerance, ale také i mocenské zvůle. Vzpomínám na svá studentská seminární léta, kdy jsme projížděli krajinou v severozápadních Čechách z Litoměřic přes Ústí nad Labem, Chomutov, Sokolov až do Chebu - zdevastovaná měsíční krajina. Co vedlo člověka k devastaci přírody? Vzpomeňme, co říkali dva klasikové marxismu-leninismu Marx a Engels: „Doposud se lidé snažili přírodu poznávat, nyní budeme přírodu přetvářet!“

Člověk uzavřený sám do sebe, který se považuje za střed nejenom zeměkoule, ale i vesmíru, který nemusí vydávat nikomu účet - a proto je Bůh největší překážkou této ideologie – tento člověk nejenom zdevastoval přírodu okolo sebe, ale zdevastoval i lidské nitro, kdy gen sobectví a egoismu považují epigoni zmíněných dvou klasiků za motor celého vývoje lidstva. Známe z filmů zdevastovaná a rozbombardovaná města a krajiny z druhé světové války.Pohleďme nyní, a měli jsme možnost pohlédnout i dříve, jak vypadala krajina, naše krajina, kterou přetvářeli žáci zmíněné ideologie.

Pokud však odtrhnete pojem ekologie od antropologie a chápání člověka, který žije s druhými a pro druhé, který není jakýmsi kolečkem ve stroji robotizace, ale který také není do sebe uzavřené individuum naparující se a překážející druhým, pak není možné hovořit o žádné ekologii, pak se i ekologie zvrhne v ideologii a honbu za ziskem a modlou, kterou nazýváme sobcem. Přečtěte si Exupéryho Malého prince, poví vám to lépe a poetičtěji než já.

Úryvek z Matoušova evangelia mě připomíná všechny revoluce, které volají po spravedlnosti, ale neznají slovo odpuštění, soucit a smilování. Proto ani ekologická revoluce nepřinese svůj užitek, pokud nepřijme slova zpěvu před evangeliem:

„Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Aleluja. Amen.“

 

Homilie Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského a primase českého na Celostátním setkání mládeže v Olomouci 19. 8. 2017

(Homilie - z řeckého homilia, shromáždění, beseda, vyučování - je v běžném církevním provozu jiný výraz pro kázání - pozn. redakce)

Číst 13327 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %