Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Chyba
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 1331

Konference PLK "CoronaDuel"proti covidové totalitě v medicíně Doporučený

Odbornou konferenci lékařů CoronaDuel uvedl předseda nově lékaři založené Paralelní lékařské komory, místopředseda Svobodných MUDR. Miroslav Havrda Odbornou konferenci lékařů CoronaDuel uvedl předseda nově lékaři založené Paralelní lékařské komory, místopředseda Svobodných MUDR. Miroslav Havrda snímek Ivana Haslingerová revue Fragmenty

Ano čtete to dobře, vznikla již Paralelní lékařská komora (PLK) z řad lékařů, kteří již nemohli vydržet neodborné šikanování celé naší společnosti ale především ničení našeho zdravotnictví honbou za jakýmisi nic neléčícími testy, zatímco opravdu těžce nemocné pacienty na vážné nemoci musí zanedbávat. V pátek 4. března 2022 proběhla v pražském hotelu Don Giovanni její první odborná lékařská  konference CoronaDuel. S organizací konference pomáhal PLK nadační fond Svědomí národa. Pro panelisty z obou stran názorového spektra bylo připraveno 5 zásadních otázek. Bohužel z pozvaných odborníků z Národního institutu pro zvládnutí pandemie nepřišel ani jeho ředitel Roman Chlíbek, ani jeho spolupracovníci Václav Hořejší, Zdeněk Hel, Jan Konvalinka, Martina Koziar Vašáková, Ruth Tachzy, Petr Smejkal, Rastislav Maďar či Ladislav Dušek. Nepřišel diskutovat ani nikdo z ČLK, ČLS, JEP či dolní a horní parlamentní komory. Z přítomných politiků nešlo přehlédnout zastoupení Svobodných včetně předsedy Libora Vondráčka, který přišel dokonce o berlích. Přesto, nebo spíš právě proto, byla konference zajímavější, protože mediální masáží o tom jak se vše vyléčí nekonečným testováním a schováváním se před viry do domácích vězení zvaných karantény jako ve středověku, je veřejnost informována měrou vrchovatou. Na konferenci vystoupili za PLK prof. RNDr. Jaroslav Turánek,DSC , prof. Jiří Beran, CSc., MUDr. Hana Zelená, RNDr. Jiří Šinkora, MUDr. Vladimír Čížek, MUDr. Vít Mareček, MUDr. Miroslav Havrda a MVDr. Jiří Urbánek. Zájemci o konferenci ji mohli sledovat živě na Youtube CoronaDuel 2022.  https://www.youtube.com/channel/UCOtI22Sy1NRKRcImQYpESIAči na facebooku CoraonaDuel.

Nepolitickou odbornou diskusi názorových oponentů z řad lékařů zahájil předseda PLK MUDr. Miroslav  Havrda nakonec jen pro panelisty z PLK prof. Jaroslava Turánka, prof. Jiřího Berana, MUDr. Hanu Zelenou, RNDr. Jiřího Šinkoru, MUDr. Vladimíra Čížka, MUDr. Víta Marečka a MVDr. Jiřího Urbánka. Pozvaní oponenti si jejich názory vyslechli pouze  formou svých fotografií na přichystaných židlích. V poslední době tolik módní virtuální propojení tím bylo povýšeno na další stupeň. Orwell by panečku koukal! Nezbývá než doufat, že si ji poslechli i Ti, kteří na ní odmítli účast a že již přestanou občany tyranizovat domácími vězeními a rouškami jako ve středověku za morových infekcích. 

MUDr. Miroslav Havrda zdůraznil, že hlavním cílem pátého setkání PLK bylo zahájit už konečně odbornou, nikoliv politickou, diskusi mezi odborníky o problematice našeho zdravotnictví ničeného covidovou hysterií.

Nenapadlo prý ho, že se jejich oponenti tak obávají diskuse. Byl přesto rád, že již nemusela konference probíhat v zimě jako plkání na Kupkových schodech před ČLK, do jejíž prostor je její předseda nevpustil. Odtud vznikl název  jejich setkávání jako Plkání na schodech. Připomněl také společné Plkání na schodech na Palackého náměstí pořádané společně  s  demonstrací studentů medicíny Úl svobody. Tam se sešli na protest hrozby opětovného vyhlášení nouzového stavu, v němž už jednou byli nasazeni v místech svého bydliště do Covid center, kam museli nastoupit pod pohrůžkou 10 000 Kč pokuty do 1 dne po obdržení povolávacího rozkazu. Bylo jim jako odškodné slíbeno 120 Kč na hodinu, ale dosud prý neobdrželi nic. Děkani škol po nich chtěli očkování třetí dávkou a nesměli jinak ani na praktika z medicíny. Navíc ti, kteří nebydleli v Praze museli nastoupit ve svých bydlištích a nemohli vůbec do školy chodit. Tím byli opravdu vážně poškozeni, protože obětovali rok studia. Jinak hrozilo, že když místo do Covid center pojedou do Prahy na praktika, nedostudují vůbec.  Při poslechu této zprávy dktora Havrdy si člověk uvědomí, jak jinak to presentovala naše média. Ani slovo o pozadí té "nadšené a obětavé pomoci mediků". Nadarmo Goebbels neříkal, že polopravdy jsou horší než lež, neboť jsou nepostihnutelné. Třetí Plkání bylo na  Vyšehradě s kněžnou Libuší a čtvrté na Letné.  Ale vraťme se k přednáškám CoronaDuelu.

Panelisté prvního panelu konference PLK

Podle prof. MUDr. Jiřího Berana, CSc. měla být včasná pozornost věnována  pouze RIZIKOVÝM PACIENTŮM. 

A to ještě u lehce nemocných rizikových pacientů na níže uvedené choroby měla být prováděna při onemocnění na Covid 19 pouze včasná přednemocniční léčba. Jenom pro pacienty  vážně postižené předchozími nemocemi, u nichž se dal očekávat při onemocnění Covidem 19 vážný průběh nemoci, měla být prováděna prevence s následnou léčbou spojenou s hospitalizací. 

K tomu je především nutné  definovat, co jsou to ti RIZIKOVÍ PACIENTI. Analýzou zemřelých v roce 2021 se ukázalo, že 93,5% zemřelých bylo starších 60 let, kterých je v celé populaci 2 783 787. Zemřelo  jich celkem 24 246, z toho čistě  na Covid 19 zemřelo  93,5%. Neboli  zemřelo  0,8% seniorů, přičemž na úmrtích měla vliv obezita, cukrovka, ischemická choroba srdeční a snížená imunita zejména chemoterapiemi.

Proto pouze u lidí starších 60 let a současně nemocných na jmenované chronické choroby měla být prováděna prevence a po ní včasná přednemocniční léčba nebo následná léčba spojená s hospitalizací. 

Vládní protiepidemická opatření byla ale neustále zdůvodňována  tím, že plošná vyšetřování celé populace jsou dělána proto, aby tito rizikoví pacienti neumírali. Peníze se tudíž vydávaly zbytečně na zavírání a testování cca 10 milionů lidí. Kdyby se prováděla včasná přednemocniční léčba jen pro výše definované rizikové pacienty, rozhodně by to nevyšlo na 400 miliard. A co je nejdůležitější, nemuseli tolik umírat pacienti rizikoví, kdyby byla věnována pozornost převážně jim. To nehovořím o  55 miliardách vyhozených za testování zdravých lidí a dokonce dětí. 

Pokud jde o prevenci těžkého průběhu spojeného s hospitalizací, tak je nutné v nemocnici odlišit, zda jde o lymphopenii ukazující, že na ni pacient může zemřít, nebo o lehčí komplikace - žilní imunotrombozu či o bakteriální zánět dutin, průdušek či plic. A nato ihned po prvních příznacích zahájit intenzivní léčbu, která nesmí nikoho poškodit a může někomu pomoci. Včasné podchycení zamezí přechodu do fatálních stádií a drahé léčbě. 

Pan profesor Beran uvedl, jak a čím se to které stádium léčí. Vážní zájemci si mohou vyslechnout jeho podrobnou přednášku  na  Youtube CoronaDuel 2022.  či na facebooku CoraonaDuel. Zde pouze zdůrazňuji, že se  podle něho vláda měla zaměřit na vážně  nemocné lidi trpící  obezitou, cukrovkou, ischemickou chorobou srdeční či poruchami imunity při chemoterapiích. Tedy na ty , kterým ublíží i běžná chřipka, pokud nejsou proti ní očkovaní. Nejen že by se bývaly ušetřily stovky miliard, ale mohlo zemřít těchto nemocných mnohem méně.  

 Hippocratos: "Primum non nocere" - "Především neškodit" 

MUDr.  Hana Zelená poté odpověděla na  otázku, zda má vláda podporovat i nadále plošné očkování dětí a těhotných žen odpovědí   otce medicíny Hippocrata: "Primum non nocere" - "Především neškodit" a podrobně vysvětlila, proč plošně nejde nikdy postupovat ani u dospělých pacientů, ani u dětí natož pak u těhotných žen či miminek.  I některé děti mohou mít některá onemocnění, kdy by očkování mohlo ublížit. Smrtnost u dětí po očkování sice téměř nehrozí, ale může nastat postkovidový či Kawasakiho syndrom. Přibývají stovky hospitalizovaných dětí po postkovidovém syndromu.  První postihl zatím jen 381 dětí. Měl by to proto vždy posuzovat lékař. Nehledě k tomu, že již prodělaná infekce je lepší než vakcinace. Po 6-8 měsících má očkovaný větší riziko opakování nemoci než ten, kdo ji prodělal.

Je proto velkou chybou, že politici nezohledňují pacienty, kteří již nemoc prodělali. Nejenže by to ušetřilo peníze, ale i pro pacienty je to ohleduplnější. Při postkovidovém syndromu jde o ztrátu chuti, čichu, únavu. Druhý syndrom  se vyznačuje  kašlem, bolestí hlavy, poruchou soustředění. Může také nastat zánět srdečního svalu nebo horečka, která u budoucích matek ohrožuje vždy plod a přitom ony mohou jíst jen paralen. Přitom odborné společnosti nezohledňuji lidi, kteří již nákazu prodělali. A to i přes negativní stanovisko SÚKLu. To je podle paní doktorky Zelené  chyba. a uzavřela vše slovy: "Ze samé svobody se vytratilo slovo odpovědnost." 

 

Prof., RNDr. Jaroslav Turánek, DSC.: Je nesmírně důležité vědět, v jakém stavu vakcínu pacient dostane

Mnoho se v médiích diskutuje, zda jsou či nejsou vakcíny nebezpečné. Nikdo nezpochybňuje, že vymýtily neštovice, spalničky, obrnu, tuberkulózu...  Jde ale o to, že prudký a nekontrolovaný  vakcínový booom, který probíhá po Covidu 19 může mít svá rizika a je opravdu potřeba být velice opatrný nejen ve výběru té či oné vakcíny, ale i v jejím skladování, místě výroby a transportu. Tam totiž může dojít při podcenění opatrnosti k fatálním případům. A to i u nyní nejvíce prosazovaných genetických vakcín mRNA. A právě o této v současnosti tak důležité problematice hovořil Prof., RNDr. Jaroslav Turánek, DSC.:

Princip  výroby genetických vakcín je jednoduchý. Přečte se genetický kód viru, zabuduje se do mRNA  a  připraví se za pomoci kationických lipidů z toho vakcína, která se naočkuje do našeho pravého ramene. Je to výhodné, neb do 14 dnů jde vyrobit tuto vakcínu a proto je důležité kontrolovat pečlivě, zda časem nemění své vlastnosti.  


Klíčové látky těchto vakcín jsou kationické lipidy, které dělají  s mRNA komplexy při výrobě. V mikroskopu  se jeví jako kuličky. Po vpichu se dostávají s mRNA  přes lymfatický systém do krve. Pokud jsou komplexy nové a čerstvé, jsou veliké cca 200 nm, zůstávají v kontinuálních kapilárách. Pokud se déle či špatně skladují, zmenšují se až desetkrát a dostanou se přes lymfatický systém pacienta do mízních uzlin a do sítě jemných  uzoučkých kapilár a přes ně do ledvin, sleziny, žláz vnitřní sekrece, jater, mozku a dalších vnitřních orgánů. V nich kationické lipidy  tvoří proteiny s toxickými vlastnostmi, které podkopou vrozenou  imunitu pacienta tím, že se zabudují se přes novou naočkovanou mRNA do jeho genu a vnášejí tam maligní informace. 

 Profesor Turánek demonstruje pokaženou vakcínu s množstvím malých komplexů kationických lipidů s MRNA (malé kuličky mezi původními velkými)

Působí myokarditidu a perikarditidu, vznikají záněty srdce a pak embolie. O zintenzivnění nádorových onemocnění díky chybnému  zabudování  mRNA do našeho genu vyšly  dle slov přednášejícího již tisícovky článků v odborných časopisech. 

Je proto velice důležité znát, která autorita u nás kontroluje kvalitu poslaných injekcí, aby nebyly ještě pozměněny léčivé složky na životu nebezpečné. A pan profesor si odpověděl, že žádná.  Přitom u nás jsou lidé nuceni tato očkování podstupovat pod hrozbou ztráty zaměstnání a je jim ještě tvrzeno, že je to pro jejich dobro.  

Když si uvědomíme, v kolika zemích se vakcíny vyrábějí, jakým transportem musejí projít, jak jsou skladovány a jak dlouho trvá přesvědčit pacienty, aby šli na očkování, pak je opravdu nesmírně důležité vědět, v jakém stavu je pacient dostane. Zda mu pomohou, nebo vyvolají vážná životu nebezpečná onemocnění. Proto pan doktor uvedl na závěr pár moudrostí pro naše politiky a komentoval je:

Joliot Curie pravil: "Věda je národům nezbytná, stát, který ji nerozvíjí, se nevyhnutelně mění v kolonii." S tím nelze než souhlasit. Je proto ale třeba rozvíjet odpovídající průmyslovou základnu. Norbert Wiener pravil: "Lidé kteří dnes ovládají vědu, skutečně ani sami nepředvídají všechny důsledky toho, co se děje." Táži se proto, zda jsou naši politici schopní nést odpovědnost za všechny tyto důsledky. "Žijeme ve společnosti naprosto závislé na vědě a technologii a přesto skoro nikdo vědě a technologii nerozumí. To je jasný recept na katastrofu," říká Carl Sagan. Proto je tak snadné politikům poroučet větru, dešti a přírodním zákonům.   "Dnešní vědecký výzkum v mnoha oborech už dávno nemá ctižádost ani svobodu naplňovat lidského ducha po poznání pravdy, nýbrž poslušně plní zadání diktovaná ekonomickými, případně politickými zájmy svých mecenášů. Zisk se stal pravdou vědy." To jsou slova Tomáše Halíka o stavu našich univerzit. K tomu lze říci jen:

Amen.

Celou přednášku naleznete na https://www.youtube.com/channel/UCOtI22Sy1NRKRcImQYpESIA. Stojí zato si ji několikrát pustit a pochopíte bez mediální hysterie vše kladné i záporné o vakcínách. Zejména by ji měli nastudovat naši politici. Věřím, že by pak nikdy nejednali tak panovačně, jak jednají. To neznamená, že by neočkovali, ale pouze dobrovolně a u lékařů znajících stav pacienta a po překontrolování vlastností vakcín pod mikroskopem, zda mají požadované velikosti deklarované výrobcem... Věřím, navíc, že kdyby si naši politici bývali poslechli během Covidové několikaleté paniky slova pana profesora, mohlo se zachránit mnoho, ne-li většina, životů rizikových pacientů a hospodářství by nebylo v tak katastrofickém stavu za vyhazování peněz za nic neléčící testy. A to ještě před vypuknutím situace na Ukrajině, na níž se bude určitě v budoucnu vláda vymlouvat, až budeme svítit loučemi. 

Snímky Ivana Haslingerová revue Fragmenty.

 © Kulturní komise ČR, 2022

 

Číst 560 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v ZDRAVÍ

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %