Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Chyba
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 755

Zachrání papež František svět před třetí světovou válkou? Doporučený

  • pátek, srp 25 2023
  • Napsal(a)  IVANA HASLINGEROVÁ , šéfredaktorka revue Fragmenty
Kaclířov bude od 2.9.2023 novým Fátimským centrem střední a východní Evropy. Stane se českými Lurdami? Kaclířov bude od 2.9.2023 novým Fátimským centrem střední a východní Evropy. Stane se českými Lurdami?

Po několika letech vlády premiéra Fialy, který na prosby a nářky občanů pyšně neslyší, není divu, že se i v zemi zdevastované komunistickým atheismem začínají občané obracet o pomoc k jediné autoritě, které nevládne ani premiér  Fiala z Prahy ani předsedkyně EK Ursula von der Leyenová z Bruselu - k Bohu. Zoufalí občané prosí Boha, aby udělal zázrak a vrátil do naší země a do zbloudilého světa po tisíciletí platné pořádky. Aby nebyla zbytečně prolévána krev. Aby se Syřané a další muslimové vrátili z Evropy zpátky do svých zemí, abychom mohli ve své vlasti v klidu žít bez hrozeb, že nás cestou domů z práce nebo naše děti cestou ze školy zavraždí teroristé. Nebo aby dokonce, nedej Bůh, nerozpoutal bojechtivý premiér třetí světovou válku a nevyplnilo se díky tomu třetí varování Panny Marie Fátimské před touto obrovskou katastrofou.

Podle Panny Marie Fátimské pokud těžiště své lidské existence, místo kde se soustřeďuje náš rozum, vůle, citlivost i temperament neboli místo, v němž nacházíme vnitřní směr své existence (v biblickém jazyce pro to vše používá Církev jediné slovo - "Srdce"), nenasměrujeme tak jako ona - k úctě k Bohu, pak ke třetí světové válce a jejím nepředstavitelným důsledkům pro lidstvo dojde.

Jak ale dosáhnout toho, aby k tomu nedošlo?

Neposkvrněné Srdce Panny Marie Fátimské pro její víru v Boha dosáhlo dokonalé vnitřní jednoty. Abychom dosáhli k témuž cíli, musíme mít úctu k tomuto jejímu Neposkvrněnému Srdci. 

Proč  se modlí občané právě k Panně Marii Fátimské?

Nyní jistě napadne čtenáře, proč se máme snažit napodobit právě Pannu Marii Fátimskou, když  se Panna Marie zjevovala během tisíciletí po smrti svého syna i na mnoha dalších místech naší země (Zjevení Božího srdce  v mexickém Guadalupe a Lurdské zjevení...) Odpověď je dána tím, že její opětovná zjevování v portugalské  Fátimě od roku 1917 jsou působivá tím, že všechno, před čím lidstvo varovala, se zatím do detailů splnilo. A to dokonce během jediného pontifikátu Pia XI (zvolen 6.února 1922, konec pontifikátu 10.3.1939). 

Při prvním zjevení na jaře roku 1917 předpověděla Panna Marie Fátimská, že vypukne v tomto roce něco strašného a v říjnu 1917 skutečně vypukla strašlivá revoluce v carském Rusku.

Při druhém zjevení v roce 1917 varovala před rokem 1938. A v únoru 1938 se objevila na obloze tajemná záře a 11. března 1938 započala 2. světová válka připojením Rakouska k Německé říši.  

Krom toho Panna Marie tehdy prohlásila,  že jestli ani po této válce lidé neuposlechnou jejího varování a nezačnou mít úctu k jejímu Neposkvrněnému Srdci a papež mu nezasvětí Rusko, pak "Rusko své omyly ve světě ještě rozšíří  a vyvolá nové války a pronásledování církve, mnohé národy budou zničeny, dobří budou mučeni a Svatý Otec bude mnoho trpět." A víme co se po válce za Stalina a jeho následovníků v Sovětském svazu dělo! To co u nás byl jen dozvuk tohoto vraždění. 

Kaple v Arcibiskupském paláci v Praze

Kaple v Arcibiskupském paláci v Praze, kde u příležitosti stého výročí zjevení Panny Marie Fátimské probíhaly v roce 1917 každý 13 den v měsíci modlitby u její sochy. Snímek Ivana Haslingerová Fragmenty

 

Do detailu popsané třetí proroctví Panny Marie Fátimské je natolik hrozivé, že jeho text Kongregace pro nauku víry ve Vatikáně šedesát let odkládala zveřejnit. Teprve odvážný prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. a dlouholetý emeritní papež, se k tomu v roce 2001 odhodlal. Zřejmě jako vysoce vzdělaný církevní intelektuál již tehdy správně vyhodnotil, že současná světová politika se začíná velmi rychle podobat té, před níž nás Panna Marie Fátimská varovala v roce 1917. Že nastává v důsledku toho oslabení církve v Evropě jako kdysi francouzskou revolucí počínaje a ruskou konče.

V jejím třetím proroctví se ale nejedná "jenom" o předpověď konkrétních válečných katastrof, ale především o hrůzostrašný morální úpadek světa. O úpadek, který zasáhne i samotnou katolickou církev zevnitř, pokud papež včas nevyslyší Mariiny prosby. O úpadek jaký tady nikdy nebyl od časů Sodomy a Gomory či od časů potopy světa a který způsobí smrt posledního papeže. Pro ilustraci uvádím úryvek z proroctví  o zavraždění Svatého otce a konce katolické Církve:

„Uviděli jsme po levici Naší Paní, trochu výše anděla s ohnivým mečem v levé ruce; jiskřil a vyšlehovaly z něho plameny, které jako by měly zapálit svět; avšak vyhasínaly, jakmile se dotkly záře, která vycházela z pravé ruky Naší Paní směrem k němu. Anděl ukázal pravou rukou na zem a silným hlasem řekl: Pokání! Pokání! Pokání! V oslnivém světle, kterým je Bůh, jsme viděli podobně, jako když se lidé vidí v zrcadle, kolem kterého procházejí, bíle oblečeného biskupa - vytušili jsme, že je to Svatý otec. Další různí biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice vystupovali na strmou horu, na jejímž vrcholku byl velký kříž z hrubých kmenů, jako z korkového dubu s kůrou; dříve než dospěl až sem, Svatý otec procházel velkým polorozbořeným městem, rozechvělý, s kolísavým krokem, zkroušený bolestí a trýzní se modlil za duše mrtvých, které na cestě potkával; když došel na vrchol hory a padl na kolena u paty velkého kříže, byl zabit skupinou vojáků, kteří na něho vystřelili několik ran z pušek, několik šípů; stejně tak zemřeli jeden za druhým ostatní biskupové i kněží, řeholníci, řeholnice a různé světské osoby, muži i ženy různých tříd a postavení. Pod dvěma rameny kříže stáli dva andělé, každý s křišťálovou nádobou v ruce, zachycovali krev mučedníků a zalévali jí duše, které se přibližovaly k Bohu.“

Není proto divu, že se občané modlí právě k Panně Marii Fátimské, aby nás od této hrůzostrašné tragédie zachránila. Ona totiž při svém zjevení 13. července 1917 ve Fátimě nejen kárala, ale  prozradila  lidstvu, jak jak se může vyhnout třetí světové válce a zničení kulturních hodnot pěstovaných po tisíce let.

Jak se můžeme vyhnout třetí světové válce a jejím tragickým důsledkům podle P. Marie Fátimské:

V roce 1917 Panna Marie Fátimská pravila: „Válka se blíží ke konci, ale jestli lidé nepřestanou urážet Pána Boha, neuplyne dlouhá doba a začne nová válka, ještě strašnější než tato první. To se stane za pontifikátu Pia XI. Když jednou v noci uvidíte neznámé světlo, vězte, že je to Boží znamení, a že se blíží potrestání světa za mnohé zločiny: Válka, hlad, pronásledování církve a Svatého Otce. Aby se potrestání světa zabránilo, chci vás poprosit, aby Rusko bylo zasvěceno mému Neposkvrněnému Srdci, a aby bylo zavedeno smírné svaté přijímání na první sobotu v měsíci. Budou-li mé prosby splněny, Rusko se obrátí a nastane mír." 
 
Jestli však lidé neuposlechnou jejího varování, pak sdělila: "Rusko (míněno rok 1917) své omyly ve světě ještě rozšíří, vyvolá nové války a pronásledování církve, mnohé národy budou zničeny, dobří budou mučeni a Svatý Otec bude mnoho trpět. Nakonec, ale bude mé Neposkvrněné srdce triumfovat. Svatý Otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a daruji světu období míru a pokoje, přičemž Portugalsko si zachová pravou víru.“ 

Nikdo z papežů dosud Rusko při zasvěcování zemí Neposkvrněnému Srdci Panny Marie Fátimské bohužel explicite neuvedl. 

Je velikou škodou, že moderní biskupové, zejména němečtí, vyvinuli tak silný tlak na papeže Benedikta XVI., že ze své funkce odstoupil. Dalo se očekávat, že když zveřejnil třetí Fátimské proroctví, tak se bude snažit přání Panny Marie vyhovět, aby zachránil svět před zničením ve 3. světové válce.

Současné dění ve světě a v Evropě se přitom stále víc blíží situaci, která vedla k velkému poničení křesťanské kultury a poté k oběma předchozím válkám. A přestože bych si přála aby se rozpadla říše EU díky jejímu odklonu od Boha stejně jako všechna podobná uskupení (Římská říše, Habsburská říše, Velkoněmecká říše, Svaz sovětských socialistických republik), za cenu tak hrozné válečné tragédie si to nepřeji.

Nezbývá než doufat, že  papež  František  v modlitbě za zasvěcení zemí celého světa Neposkvrněnému Srdci Paní Marie bude jmenovat mezi nimi explicite i Rusko, čímž splní její podmínku a zamezí božímu hněvu a třetí hrozivé světové válce.

Co pro odvrácení výše popsané katastrofy dělá katolická  církev u nás

Nadějí na záchranu naší země je počínání J. Em. Dominika kardinála Duky OP, který 2. září 2023 bude křtít kopii nádherné Fátimské  kaple, kterou si postavili  občané v Kaclířově a tím se stane tato kaple oficiálním  Fátimským centrem pro střední a východní Evropu

Pokud si uvědomíme, že díky tomu že první dvě výstrahy P. Marie Fátimské se splnily a díky tomu zjevení bylo prohlášeno za zázrak a městečko  Fátima se stala po Guadalupe a Lurdech třetím největším poutním místem světa, věřme, že se podobně stane Kaclířov dalším velikým poutním místem světa. Otec kardinál Duka tak pokračuje v práci svého přítele papeže Bened Modlitbu k Panně Marii Fátimské. Modlitby se konaly ve starobylé kapli Arcibiskupského paláce před sochou Panny Marie Fátimské (viz obrázek), kterou na přímluvu kardinála Josefa Berana dostalo Arcibiskupství pražské při jeho návštěvě v portugalském městě Fátimně u příležitosti  50. výročí zjevení Panny Marie v tomto městě.

Pan arcibiskup Beran navštívil Fátimu již v roce 1967 u příležitosti 50 let od jejího zjevení ve Fátimě.  O úctě, kterou k panu kardinálovi chová svět  svědčí to, že u příležitosti 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fátimě při růžencové modlitbě pamatovali věřící na pana kardinála Berana a na jeho proces beatifikace. Přestože se kvůli zločinnému a zavrženíhodnému komunistickému režimu nemohl vrátit do vlasti, byl ve Vatikáně tak vysoce vážen, že na žádost sv. otce Jana Pavla II. spočíval jako jediný z kardinálů ve hrobce papežů v blízkosti sv. Petra ve Svatopetrském chrámu ve Vatikánu. I po převozu jeho ostatků do Svatovítské katedrály na Hradčanech tam část jeho ostatků spočívá nadále. 

Sestra Dominika z Arcibiskupství pražského (viz obrázek), která po celý rok 2017 vedla modlitby k Panně Marii Fátimské věří, že duch kardinála Berana je při modlitbách s věřícími. A opravdu když člověk je v atmosféře této kaple na modlitbách přítomen skutečně cítí, že z ní na něj dýchají staletí. Je to nepopsatelná atmosféra. 

Kéž by modlitby otce kardinála Duky přiměly Boha k odvrácení celosvětové katastrofy, pokud to neučiní papež František. 

Snímky Ivana Haslingerová, revue Fragmenty

© Kulturní komise ČR, z.s., 27.2023  

Číst 362 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v CÍRKEV

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Právě přítomno: 49 hostů a žádný člen

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %