Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Výzva pseudopapeže Františka je sebevraždou křesťanských národů Evropy Doporučený

  • pondělí, zář 14 2015
  • Napsal(a)  + Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Byzantský katolický patriarchát kategoricky odsuzuje papežovu likvidační výzvu národům Evropy z 6. 9. 2015, (viz Odpověď na výzvu pseudopapeže Františkahttp://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31389). Patriarchát se tímto obrací na každého biskupa Česka a Slovenska osobně: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

 Vážení čeští a slovenští otcové biskupové!

Co znamená realizace výzvy papeže je zřejmé každému prostému občanu Čech a Slovenska. Jde o sebevraždu křesťanství i křesťanských národů, které se nacházejí v srdci Evropy.

Kéž je vám postoj biskupů Maďarska příkladem:

Proti výzvě papeže otevřeně zaprotestoval biskup Laszlo Kiss-Rigo: „Papež nezná reálnou situaci! Mnoho utečenců se chová cynicky a povýšenecky. Odmítají nabízené jídlo. To nejsou uprchlíci. To je skutečný přepad naší země. Přicházejí s křikem ‚Alláhu akbar‘ a chtějí získat vládu nad našim územím.“

Biskupská konference zdůraznila, že Maďarsko má právo a povinnost chránit na prvním místě vlastní občany. Maďarští biskupové odmítají papežův program, kterým chce prosadit, aby do každé farnosti a do každého kláštera byli přijati muslimové.(http://www.index.hr/vijesti/clanak/madjarski-biskup-papa-je-u-krivu-oni-nisu-izbjeglice-ovo-je-invazija--/840878.aspx)

Je třeba vědět, že bohaté muslimské země (Saudská Arábie, Arabské emiráty...) tyto muslimy odmítají přijmout. Přijmout muslimy do farností znamená natrvalo je usídlit ve své zemi.

Prezident Česka Miloš Zeman k otázce muslimských imigrantů řekl: „Ani jednoho, jinak se spustí lavina.“Chtít rozlišovat mezi uprchlickými rodinami v nouzi a mezi skrytými teroristy je možné jen teoreticky, ale ne prakticky. Proto argumenty, že církev musí imigranty rozlišit a pomoci jim, je pastí a otvírá dveře invazi islamizace do Česka, kterou už nikdo nezastaví.

Na Slovensku se podobně, jako prezident Zeman, vyjádřil premiér Fico, který řekl: „Povinným kvótam (z Bruselu) hovorím nie! Povinné kvóty sú iracionálne.“ Premiér tvrdí, že zde vidí problém s narušením suverenity státu, když někdo zvenku prostě přikáže, kolik musí přijmout utečenců... „Nechcem sa raz zobudiť v tejto krajine a mať tu 50-tisíc ľudí, o ktorých nič nevieme. Nechcem niesť zodpovednosť za možný teroristický útok len preto, že sme niečo podcenili.“

Ve srovnání s výrokem prezidenta Zemana a premiéra Fica vyznívá výrok kardinála Duky trapně: „Ty, kteří se chtějí uchýlit k nám, chceme pozvat, aby se stali součástí naší demokratické společnosti.“ Tato výzva je nožem do zad české společnosti a je projevem zrady církve i národaČervencové vyjádření ČBK je pokrytecké a manipulační. Překvapuje abnormální iniciativa ČBK, dokonce předběhli sebevražedný požadavek papeže a chtějí z vlastní iniciativy ubytovat do každé farnosti muslimy. Pokrytecky tvrdili, že je třeba jen dohody s ministerstvem vnitra, ale ignorovali postoj prezidenta i národaNárod opakovaně manifestuje proti násilné islamizaci! Prezident se dokonce snaží o vytvoření mezinárodních protiteroristických s kupin k ochraně obyvatelstva.

Islamizaci Evropy je třeba zastavit všemi prostředky

Předcházející papežové před islamizací křesťany varovali a vyzývali nejenom k modlitbám, ale i k boji. Bitva u Lepanta, bitva u Vídně zastavila islamizaci Evropy. A nyní „papež“ pro Evropu, a biskupská konference ČBK pro Česko, lstivým způsobem skrze zneužití církevní autority zabezpečuje celoplošnou islamizaci Česka i celé Evropy! Odvolávat se v tomto případě na poslušnost církevní autoritě je v přímém rozporu s podstatou a duchem evangelia. Jde tu o duchovní i fyzickou sebevraždu, a ne o milosrdenství! Prezident Česka a premiér Slovenska mají daleko více zdravého rozumu i lásky k bližnímu než církevní farizeové, kteří kopou hrob církvi i národu.

Ať každý biskup v této historické chvíli jasně a zodpovědně vyjádří před lidem Česka a Slovenska, zda podporuje genocidní program pseudopapeže, či je proti němu. Pak každý občan bude vědět, kdo je příčinou jeho neštěstí a společnost může včas reagovat a takového biskupa vypískat jako zrádce a zločince! Pokud pak budou skandovat s červenými kartami před budovami biskupství, nebude to uplaceným, ale pravdivým gestem. Jde o odstranění zločince, fal ešného pastýře, který je vlkem v ovčím rouše (Mt 7,15).

V České republice je 2418 farností, z nichž je už ale většina nefunkčních (pohraničí). Zbývající farnosti, pokud se v této rozhodné chvíli postaví za pseudopapeže, dají najevo, že jsou duchovně mrtvé. Pseudopapež, ani ČBK, ani KBS nemají právo zneužít síť farností, a tak rozhodnout za celá území České a Slovenské republiky. Likvidační program islamizace našich národů je mimořádně v& aacute;žnou záležitostí, kterou nemůže řešit kard. Duka pokryteckými frázemi o milosrdném samaritánovi. On si nepřipouští zodpovědnost za lavinu problémů, které vedou k sebezničení (zvýšení daní, terorismus, nebezpečné choroby – tuberkulóza, AIDS – likvidace křesťanství i národa...).

 

Pseudomilosrdenství k muslimům je ďábelským podvodem

Stát muslimy shromažďuje v uprchlických táborech. Navíc, v současnosti tyto tábory znamenají velké ohrožení, protože se jedná o jinou etnickou skupinou lidí, z nichž mnozí jsou nakaženi nebezpečnými nemocemi a obyvatelstvo není na tyto epidemie připraveno. Navíc, už v této fázi tito tzv. běženci např. z Afgánistánu, o které se pracovníci v Bělé pod Bezdězem obětavě starají, vyhrožují: „Počkejte, až nás tu bude víc, všechny vás podřízneme!“. Dojde-li v táboře k nějakému incidentu, je možné pohotově zasáhnout a nedojde k takovému ohrožení civilního obyvatelstva, jako v případě nekontrolovatelného rozmístění agresivně naladěných muslimů po celém území dle nařízení pseudopapeže. Byly zveřejněny informace, že více než 4000 těchto běženců patří do teroristických organizací. František nařizuje rozmístnit tyto lidi ne do táborů, ale po celém území. Tak vnucuje evropským národům sebevražednou metodu! Měl by být souzen jako zločinec proti lidskosti a předvolán do Haagu. Tento jeho zločinný příkaz narušuje bezpečnost a stabilitu Evropy i jednotlivých n árodů. 

František i jeho spolubratři, apostatičtí biskupové, udělají zločin, a k následkům se už nehlásí. Kde je jejich milosrdenství vůči místnímu obyvatelstvu? Pseudomilosrdenství k muslimům je ďábelským podvodem a zneužitím cit&aac ute;tů Písma svatého, jak Františkem, tak kardinálem Dukou. Vyzýváme vládu ČR a SR, aby nedovolila sebevraždu národa, kterou nekompetentně nařizuje pseudopapež František.

Co se týče politických stran, nemá dnes smysl vést žabomyší války, ale je třeba se sjednotit a společně protestovat proti zločinnému programu pseudopapeže Františka a jeho apostatických klerikálů. 

Vyzýváme každého biskupa ČR a SR, aby se oddělil od apostatického pseudopapeže Františka, který prosazuje sebevražedný program křesťanství i českého a slovenského národa. Připomínáme, že tento zločin, který má dovršit auto genocidu křesťanství v Evropě, má své kořeny v herezích neomodernismu a synkretismu (Nostra aetate 1965, Assisi 1986). Lisabonská smlouva s prioritou homosexualismu a antizákony na kradení dětí jsou důsledkem zrady Krista a evangelia! Nyní přichází jako trest sebevražda křesťanské Evropy formou islamizace. K záchraně je třeba volat SOS k pravdivému pokání!   

Závěr:

Každý biskup se musí odřeknout herezí neomodernismu, ergo historicko-kritické metody (teologie), která je postavena na bázi ateizmu. Musí se odříct ducha pohanství, který byl propagován heretickým dekretem Nostra aetate a gestem Jana Pavla II. v Assisi (1986). Každý český i slovenský biskup, pokud učiní tyto kroky sebekritiky a pokání, musí vypovědět poslušnost sebevražednému rozkazu Františka i za cenu, že se česká a slovenská c& iacute;rkev dočasně odloučí od apostatického Vatikánu.

Vyzýváme katolické kněze, aby vytrvale alarmovali biskupy k radikálnímu „NE“ autogenocidnímu rozkazu pseudopapeže i za cenu, že je nějaký heretický biskup bude takzvaně exkomunikovat.

Vyzýváme věřící, aby se v této historické chvíli denně modlili svatou hodinu od 20-21:00. Kromě toho ať telefonáty, dopisy, osobní intervencí naléhají na svého kněze i biskupa. Musí povědět jasné „NE“ autogenocidnímu rozkazu pseudopapeže tak, jako to učinili biskupové Maďarska.

Pán Ježíš v této situaci programované islamizace říká zrádným a rovněž i zbabělým biskupům: „Kdo mě zapře před lidmi, zapřu ho i já před svým Otcem Nebeským.“ (Mt 10,33)

+ Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu, + Metoděj OSBMr,  + Timotej OSBMr, Biskupové sekretáři

Doněck, 12.9.2015

Kopie: Prezidentům a vládám ČR a SR,Politickým stranám ČR a SR, Masmédiím ČR a SR

(Pozn. redakce: I když jinak s textem dopisu souhlasíme, pokládáme za nutné vysvětlit postoj J. Em. Dominika kardinála Duky. Rozhodně pan arcibiskup není zrádcem národa natož pak církve. Naopak pro obnovu katolické církve po půl století komunistického marasmu dělá neuvěřitelně mnoho. Situaci v  muslimských státech dlouhodobě mapoval pan biskup Malý. V Sýrii bylo např. zavražděno přes 400 000 křesťanských obyvatel. Výzvy na jejich záchranu jsme publikovali již dávno, ještě dokud žili a nikoho z nás nenapadlo, že stane tato vražedná okupace zemí EU tzv. muslimským státem. Věříme, že pan kardinál má na mysli tyto tamní  křesťany, kterým jde opravdu o život. Proto se neobáváme, že by hrozilo díky panu arcibiskupovi ohrožení naší země muslimskými vrahy.)

 

 

 

Číst 9681 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Právě přítomno: 24 hostů a žádný člen

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %